„Het lijk in de Ketelstraat" arn= Voor het weekend Bowling „De Koogel" \-en R IGOEOGfly net iets bete Sport voor jong en oud Bar Biljart Petit restaurant familie- en handelsdrukwerk spetter van tic weck] vers van liet mes iiroente en fruit es LES' Koersen vreemde valuta Burgerlijke stand Zuigelingenbureau 'N GOED IDEE tujuuuiiuiuiuuiiiimiuiiuiiuuiuiuuuiiuiiiumiiiiuiuuinHiiMimuuiiuiiuiim Artsen Groene Kruis: Tandartsen: Dierenartsen Noodslachtingen Kerkdiensten Den Hoorn Tel: 02226- 252 Tweede blad Texelse Courant, vrijdag 8 augustus 1975 FEUILLETON: door Astrid Kleyn 21. „Goed. Dan wil ik je nog wel op je hart drukken niemand iets te zeggen over hetgeen je mij verteld hebt. Ook thuis niet". „Oh nee, ik houd mijn mond wel". „Je vriend weet het toch ook niet?" Wendy kleurde een beetje. „Nee, hij weet het ook niet". Daar ben je toch wel zeker van, hè? Want anders zal ik maatregelen moeten nemen. En ik beloof je dat ik je vriend daarbij niet in moeilijkheden zal bren gen". „Nee heus, ik heb het hem niet ver teld". ,Mooi. Dan ga je nu naar huis. Je ou ders hebben geen telefoon, hè?" „Jawel, ze hebben telefoon". .Hè, wat gek, ik heb ze gisteren niet het telefoonboek gevonden". ,Dat klopt. Ze staan er nog niet in want ze hebben hem nog maar kort". Aha. Dan kan ik je tenminste opbel len, als ik je nog iets wil vragen". Van Benten liep naar de deur om haar uit te laten. „Apropos, wat doe je voor de kost?" „Ik werk op het VW-kantoor". „Dus daar kan ik je maandag even tueel vinden?" Wendy knikte en liep naar de deur. „Je kunt nu gaan. En nogmaals, maak je niet ongerust. Dag Wendy". „Dag meneer". En weg was ze. Van Benten greep de telefoon en draaide het nummer van Blazoen. „Met Van Benten. Heb ik je wakker ge maakt?Gelukkig. Zou je het erg vinden om op het bureau te komen? Ik heb nieuws dat je zal verbazen Mooi. Breng Tine mijn excuses over dat ik je op je vrije dag bij haar weg haal. Tot zo". „Volgens Wendy was Carlette een beetje dronken, toen ze haar dit vertel de Dus we moeten rekening houden met de mogelijkheid dat het hele ver haal gefantaseerd is". Van Benten en Blazoen zaten tegen- over elkaar in de kamer van de hoofd inspecteur. Het zal niet meevallen", vervolgde Van Benten, „om achter de waarheid te T ikomen. Want als Mast de politie had E rillen inschakelen tegen zijn chanteur, ian was dat natuurlijk al lang gebeurd, tfu hoeft hij maar te ontkennen en we dtten vast. Een huiszoeking zonder ichriftelijk bevel lijkt me onmogelijk, lij zal heus niet zo gek zijn om dat toe ;e staan. En onze grote baas zal zich wel •weemaal bedenken voordat hij ons zo'n k( )evel verschaft. Het verhaal van een ironken meisje is nu niet bepaald een 1 leaste basis waarop je een man als dok- er Mast kunt aanpakken". „Wanneer zou Carlette die brief ge lezen hebben?" ,Dat kon het meisje me niet vertel en. Maar het moet vóór februari dit aar geweest zijn, want het is ongeveer rie maanden geleden dat Carlette het •erhaal aan Wendy vertelde". „Wat gaan we nu doen, chef?" In de eerste plaats een bezoek bren- ;en aan dokter Mast Ik ben wel be- ieuwd hoe hij zal reageren". „Het lijkt erop dat we beter weer krij- ;en", merkte Blazoen op, toen ze buiten wamen. „Toch plezierig om met zo'n optimist |amen te werken. Vertel eens", vroeg 'an Benten toen ze goed en wel in de .ustin zaten, „wat denk jij eigenlijk 'an deze zaak? Ik heb je er maar weinig ver horen zeggen". „Ik denk dat we er wel uitkomen". „Hoezo? Waarop baseer je dat?" „Mijn intuïtie". „Poeh". Van Benten blies minachtend ijn wangen bol. „Gelooft u daar niet in?" „Och, als jouw intuïtie me eventjes e moordenaar kan aanwijzen „Misschien komt dat nog wel", grin- likte Kasper. Hij zag er vandaag weer uit als een wajongen. Zijn donkerblauwe zijden as en zijn grijze blazer, die Tine met oveel zorg voor hem uitgezocht had, laagden er niet in hem een serieus aan- ien te geven. Zijn lange rode haar, zijn lapóren en zijn spottende blauwe ogen ledierven het effekt. „Zou de familie al op zijn?" „Het is anders al over elven", brieste an Benten. „Sommige mensen noemen dat bij het rieken der dagen". „Jij soms ook?" „Nu niet meer. Daar zorgt mijn zoon el voor. Het heerschap is meestal om ?s uur al wakker. Als ik me dan met em bezig houd, zoals meestal op mijn rije dagen, ben ik om elf uur al zo moe, at ik het gevoel heb dat de dag al naar er jn eind loopt". ,Dus als ik het goed begrijp, bespaar je een hoop vermoeienissen door je n het werk te zetten?" bev 435 ast 'o us esge iets gOi v koni -uw -20" tei gn ije rat- :reen 0 uu obun Buch telijki nun „Precies, ik ben u zeer dankbaar". „Ja, dat zal wel". Van Benten stopte. Twee marmeren zuilen markeerden de inrit naar de lu xueuze bungalow van dokter Mast. De grote tuin werd omgeven door een licht struikgewas zodat het huis bijna geheel aan het zicht onttrokken werd. Van Benten draaide het hek in. Voor het huis lag een schitterend gazon met bloem perken in het midden. „Hozen", constateerde Van Benten. „Zal wel een mooi gezicht zijn als ze bloeien". Kasper siste tussen zijn tanden van bewondering. „Ik wist niet dat het er zó goed uitzag". „Nee, daar was het de vorige keer te donker voor. Hoewel, gezien het inte rieur, had ik toch wel zoiets verwacht". Een beetje aarzelend drukte Blazoen op de bel. De deur werd geopend door een aantrekkelijke jonge vrouw. Bla zoen bekeek onopvallend maar waar derend 't perfecte figuur, de blonde ha ren en het knappe, wat gereserveerde gezicht. Ook Van Benten constateerde heime lijk dat dokter Mast in élle opzichten een goede smaak bleek te hebben. De vrouw brak het stilzwijgen: „Heren?" Van Benten stelde zichzelf en zijn as sistent voor. „Is uw man thuis, mevrouw?" „Nee, het spijt me, hij is dit weekend afwezig. Maar komt u binnen". Ze bracht hen in een smaakvolle zit kamer. Eén wand bestond geheel uit glas. Aan de andere kant bevond zich een open haard in een natuurstenen muur. Het meubilair was modern en al weer met smaak gekozen. „Komt u weer inzake de moord op Carlette? Heeft u de moordenaar al?" „Op uw eerste vraag moet ik met ja antwoorden, op de tweede helaas met neen". Mevrouw Mast bood de heren een si garet aan. Zoals gewoonlijk accepteerde Blazoen er een. Van Benten weigerde. Zelf stak mevrouw Mast er ook een op. „Wilde u mijn man persoonlijk spre ken of kan ik u mischien van dienst zijn?" „Nee, het gaat om een kwestie, die we met uw man zelf willen bespreken. Wanneer komt hij terug?" „Morgenavond". „Is uw man op een of andere manier te bereiken?" „Dat is onmogelijk. Hij is gaan varen met een kennis, die een motorjacht be zit. Toen ze gisteren vertrokken was het reisplan nog niet definitief. Dus ik heb er geen idee van, waar ze heen zijn". „Tja.Van Benten zuchtte, „daar is dan niets aan te doen. Zou u uw man willen verzoeken, maandag bij ons op het bureau te komen?" „Natuurlijk. Mag ik u iets aanbieden? Wilt u koffie of een glas sherry?" Tot grote spijt van Blazoen weigerde Van Benten voor hen beiden. (wordt vervolgd) ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 10 augustus op om 5.14 uur en giaat onder om 20.15 uur; 13 au gustus op om 5.19 uur en onder om 20.09 uur. Maan: 14 aug E.K.; 21 aug. V.M. Hoog water ter rede van Oudeschild: Vrijdag 8 augustus 9.27 en 22.08 Zatertd'ag 9 augustus 10.15 en 22.54 Zondag 10 augustus 10.54 en 23.32 Maandag 11 augustus 11.32 en Ddnsdag 12 augustus 0.05 en 12.05 Woensdag 13 augustus 0.34 en 12.34 Donderdag 14 augustus 1.02 en 13.06 Vrijdag 15 augustus 1.32 en 13.49 Zaterdag 16 augustus 2.29 en 15.04 Aan het strand is het ongeveer een uur eerder hoog waiter. Daag water ivaflft gemiddeld 6.15 uur na hoog water. Westduitse marken 100 ƒ101,— Franse francs 100 f 59,25 BeUgdsdhe francs 100 6,52 Zwitserse francs 100 f 96,75 Zweedse kronen 100 59,75 Amerikaanse dollar 1 2,59 Engelse ponden 1 f 5,51 Oostenrijkse shilling 100 f 14,47 Italiaanse lires 10.000 36,50 van 30 juli t/m 5 augustus 1975 Geboren: Wendy, dv. Marinus Kooger en Adrian» G. M. Lexmond. Overleden: Johannes Antonie van Rossum, uod 58 jaar. De zuigelingen, die aan de beurt zijn worden op het bureau verwacht op de tijden, waarop hun eigen huisarts zitting heeft. De tijden zijn als volgt Dokter Siebinga geen bureau. Dokter Coutinho, woensdag 13 augustus om 13.30 uur. Dokter Barnard, woensdag 13 augustus om 15.00 uur. imin ga voor kamerbreed tapijt ook eens kijken bij interieuradviseurs Wilhelminalaan 30, Den Burg, telefoon 2575 Uitsluitend voor spoedgevallen van vrijdagavond 8 uur tot maandagmorgen 8 uur Dokter R. COUTINHO, Den Burg, tel. (02220) 2023. Dokter R. R. SIEBINGA, De Cocksdorp, tel. (02222) 234. Ambulance (in geval van onge lukken met betekenend lichame lijk letsel) (02220) 2011. van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagmorgen 13.00 uur Zr. HOL, Den Burg, tel. (02220) 3241* Voor zeer spoedeisende tandheel kundige hulp kan men zaterdag en zondag om 18.00 uur precies te recht in het tandheelkundig cen trum in het Groene Kruisgebouw, Witte Kruislaan 19. Alleen voor spoedgevallen: tele foon 2527 Voor noodslachtingen bellen de heer A. van Heerwaarden, tel. (02220) 2182 (slachtplaats) of 2663 (Wilhelminal. 94), b.g.g. 3541. Zondag 10 augustus 1975 HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg 10 uur ds. De Roest Kindercrèche en vakanfeie- kindernevendienst. De Cocksdorp 10.00 uur eerw. heer E Loerakker. Kinderoppas tijdens de dienst in het gebouw naast de kerk. Na de dienst koffiedrinken met gasten in het gebouw. 19.30 uur Zangdienst met dag sluiting. Den Hoorn 9.00 uur ds. Hoekstra met kindemevendienst Dt Koog 10.00 uur ds. Kalkman met kinderkerk na afloop koffiedrinken in „De Schuilhut". 19.30 uur mej. I. Küper, j ongerendienst De Waal 10.30 uur ds. Hoekstra Oosterend 9.30 uur ds. De Gier Kindemevendienst 19.30 uur Zangdienst Oudeschild 11.00 uur ds. De Gier EVANGELISCHE GOTTESDIENSTE De Cooksdorp 8.30 uur Pfarrer Dr. W. Th. Cleve uit Lüden- scheid. De Koog 11.45 uur Pfarrer Dr. W. Th. Cleve GEREFORMEERDE KERKEN Den Burg 10.00 uur ds. Douwes. Bediening H. Doop. (Tijdens de dienst kindercrèche achter de keiik). 19.00 uur ds. Douwes Oosterend 9.45 uur dlhr. Kok, uit Schoort 19.30 uur: dhr. Kok GEREFORMEERDE GEMEENTE in de Ned. Herv. kerk Oosterend 11.15 en 16.30 uur Dienst Donderdag 14 augustus Oosterend 19.00 uur ds J. M. Kleppe, uit Woerden GEREF. KERK (Vrijgemaakt) dienst in de Doopsgezinde Kerk, Kogerstraat, Den Burg Den Burg 10.45 uur ds. H. Pool 16.00 uur ds. H. Pool, van Veendam. DOOPSGEZINDE GEMEENTE Den Burg 9.30 uur ds. I. Kuper, Aerdenhout. Kerkbusje Den Hoorn. Aansluiting rusthuizen. JEHOVAH'S GETUIGEN: 18.30 uur Lezing. „Zult U de laatste dagen over leven". 19.30 uur Wachttoren-studie „Waarom ons, „die dag en dat uur" niet is verteld. ROOMS-KATHOLIEKE KERK Weekend 9 en 10 augustus: Den Burg: zaterdag 19.30 uur zondag 10.45 en 18.00 uur. Duitse Mis: zaterdag 18.00 uur De Koog: zaterdag 19.30 uur zondag: 9.00 uur. Duitse Mis: zondag 10.30 uur. De Cocksdorp: zaterdag 19.30 uur zondag 9.00 uur Duitse Mis: zondag 19.30 uur Oosterend: zondag 10.15 uur Den Hoorn: zondag 10.15 uur. Duitse Mis: zondag 9.00 uur Oudeschild: zondag 9.15 uur Dorpsstraat - De Koog - telefoon (02228) 672 Voor al uw vh Langeveld endeRooybv den Burg Texel Literblik sperziebonen 98 ct Completa van 2,02 voor 1,78 1% ltr. Raak sinas zonder prik 1,59 Heerlijke frisse land wijn Moselblümchen, van 2,95 voor 2,55 Cóte du Rhone, van 4,95 voor 3,95 Literpot sinaasappelsap van 1,40 voor 1,25 Liter halfvolle koffiemelk, van 2,15 voor 1,69 Houdbare volle melk, liter voor 98 ct. Liter magere 75 ct 2 kuipjes Blue Band halvarine 98 ct Verse appeltaartjes, van 2,29 voor 1,98 Bus Enkhuizer jodekoeken van 2,05 voor 1,19 6 gevulde koeken 1,49 Karton All, van 10,25 voor 7,45 Literblik perziken, van 1,59 voor 1,39 Literblik doperwten, fijn, van 1,48 voor 1,19 12 flesjes Bavaria bier voor 3,95 Kilo karbonade 10,98 500 gr. magere speklappen 2,98 kilo voor 5,50 500 gr. braadlappen 6,48 kilo 12,50 3 bieftartaar 2,98 150 gr. pekelvlees 1,48 150 gr. boterhamworst 0,98 250 gr. metworst en 250 gr. leverworst, samen 2,98 100 gr. rosbief 1,79 250 gr. dobbelsteenspek kilo gesneden andijvie 1,50 Hollandse bloemkool nu 99 ct. 5 perziken 1,99 Hollandse sperziebonen kilo voor 1,09 2,5 kg. nieuwe aardappels voor 1,49 10 Sunkist handsinaas appelen 2,20 20 pers voor 2,50 UIT DE DIEPVRIES Kilo patates 1,59 3 kippen a 900 gr. 10,00 Pak 8 Friki kroketten van 1,89 voor 1,69 Ijstaarten 4- 6-, 8-pers. vanaf 4,00

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 5