30 korting Rabobank O ,,'t Keukencentrum" Jagers Uitsluitend filiaal De Koog Een nieuw bedrijf op Texel tod ji*et* aU*t? 1 WONING HYPOTHEKEN KOLEN - OLIE de lopende nota's Be:.ek,d« JACHTSHOW terpstra "vx/ever PRIJSTREFFIRS DEZE WEEK! Velours sweaters Terlenka herenpantalons Restanten damesmode Alle kinderkleding Verder schipperstruien, blouses, Shetland-truien, bedrukte T-shirts enz. Wegens vakantie gesloten Visman's eethuisje, Voorbereidingsbesluit BEKENDMAKING BEKENDMAKING OPENBARE KENNISGEVING Voor UW KEUKEN naar Wij bieden Kom kijken!! Desnoods tot 10 uur 's avonds. op a.s. maandagmorgen, 29 september 1975 Ha va Inventum elektr. deken 2-persoons 210,- onze prijs 159,— met 2 regelkastjes 210, Philips afzuigkap onze prys 165, ATAG afzuigkap 385, onze prijs 249,— ATAG gasfornuis 848, onze prijs 678,— ATAG gasfornuis 998, onze prijs 788,— PELGRIM gasfornuis 595, onze prijs 475,— stofzuiger 269, onze prijs 215,— stofzuiger 285, onze prijs 225,— stofzuiger 295, onze prijs 235,— stofzuiger 379, onze prijs 295,— diepvrieskast 120 liter 668, onze prijs 490,— diepvrieskast 150 liter 825, onze prijs 525,— diepvrieskast 200 liter 928, onze prijs 675,— diepvrieskist 210 liter 798, onze prijs 565,— diepvrieskist 280 liter 898, onze prijs 660,— Zanussi wasautomaat 798, onze prijs 595,— Candy wasautomaat 998, onze prijs 848 AEG wasautomaat 1095, onze prijs 795,— Eigen reparatiewcrkplaats voor alle merken was- automaten, koelkasten, diepvriezers, enz. |IIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIII!IIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIII||IIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIII|II|III||IIIIIIIIIIIIIIIIIII||IIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|I1||I|I|I||||HIIIIIIIIIIIIIIIIIIM 2 HALEN 1 SETALEN 2 HALEN 1 BETALEN 2 HALEN 1 BETALEN 2 HALEN 1 BETALEN Profiteert nu het nog kan iHiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii de bank vooriedereen Rabobank Texel Groeneplaats 11, Den Burg Vliestraat 16, Oosterend Molenlaan 1, De Cocksdorp De Naai 2, Den Hoorn Dorpsstraat 18 a, De Koog Zitting De Ruyterstraat 63, Oudeschild Onderstaande handelaren verzoeken haar af nemers beleefd van het vorige seizoen VOOR 30 SEPTEM BER 1975 TE VOLDOEN, daar aan hen, die in gebreke zijn gebleven geen kolen of olie meer geleverd kan worden. Texelse Olie Combinatie bv, Den Burg Fa. J. J. Westdorp, De Cocksdorp D. van Tatenhove, Oosterend J. C. Rab bv., Oudeschild van 29 september t/m 8 oktober. De Cocksdorp. De burgemeester van Texel maalkt ingevolge 'het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimte lijke Ordening bekend, dat de raad der gemeente Texel bij besluit van 16 september 1975 heeft be sloten te verklaren, dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het op de bij het besluit behorende kaart aangegeven gebied betreffende De Waal. Het besluit ligt met bijbehorende kaart vanaf 29 september 1975 voor een ieder ter inzage ter ge meentesecretarie, afdeling Ruimtelijke Ordening en Planning (kamer 303). Texel, 26 september 1975 De burgemeester van Texel, mr. W. H. Sprenger Het Bestuur van het waterschap Texel maakt aan belanghebbenden bekend, dat ingevolge het be paalde in artikel 1 van de Dijkverordening en de Keur van het watersohap, iedere mannelijke in woner van het waterschap, die de leeftijd van 18 jaren heeft bereikt en de ouderdom van 55 jaren nog niet heeft overschreden, als dijkpliohtige wordt beschouwd en bij dreigend gevaar, daartoe opge roepen zijnde, zich voorzien van een deugdelijke sohop of spade en laarzen iin dienst te stellen van het dijkleger, op een nader door of vanwege dijk graaf en heemraden aan te geven plaats. Hiervan zijn vrijgesteld personen die wegens hun lichamelijke of geestelijke toestand ongeschikt zijn hun verplichtingen na te komen, dit op grond van een bij bovengenoemd bestuur vóór 11 oktober 1975 in te leveren verklaring van een geneeskundige. Texel, 22 september 1975. Het bestuur voornoemd, M. Roeper Pzn., dijkgraaf A van Hoorn, secretaris. Het dagelijks bestuur van het waterschap Texel verzoekt vergunninghouders, /welke hun boten c.q. vaartuigen verankerd of neergelegd hebben binnen een afstand van 100 meter uit de teen van de bui tenwaterkering, deze vóór 1 Oktober 1975 te ver wijderen Texel, 22 september 1975. Het bestuur voornoemd, M Roeper Pzn., dijkgraaf A. van Hoorn, secretaris. Het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en Westfriesland maakt bekend, dat aan de heer J. Kikkert, Rozendijk 45 te Den Burg, een vergun ning onder voorschriften is verleend voor het brengen van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen op oppervlaktewater De afvalstoffen etc., afkomstig van het woonhuis en de bedrijfsschuur van J. Kikkert's loonbedrijf, gelegen aan de Bakkenweg, de Westen, Texel, ka dastraal bekend, sectie R5, nr. 198, zuilen worden gebracht op oppervlaktewater van de polder de Hemmer, behorende tot het waterschap Texel. De vergunning c a. ligt ingaande 25 sept. 1975 voor belanghebbenden gedurende 30 dagen ter inzage: a. ter secretarie van het hoogheemraadschap (Sche- penmakersdijk 16, Edam) b. ten kantore van de technische dienst van het hoogheemraadschap (Lingerzijde 41, Edam), al waar nadere informaties 'kunnen /worden ver- strékt. Gedurende genoemde termijn kan door belangheb benden schriftelijk beroep worden ingesteld bij Gedeputeerde Staten van Noord-Hollamd, Dreef 3 te Haarlem. Edam, 22 september 1975. lste klas materiaal, concurrerende prijs inruil oude keukens mogelijk, gratis geplaatst. Siematic en Keiler keukens Houten en kunststof keukens, Houten, RVS en kunststofbladen, de allerbeste service. Texel heeft er een electrotechnisch installatie bedrijf bij: VEM Electrotechniek. Vijf Texelaars, ervaren en deskundig, sloegen daartoe de han den ineen. Zij zijn van plan door hard werken en goede service zo snel mogelijk het vertrouwen van de Texelaars te winnen. Gaarne tot uw dienst de firmanten Marcel Bakker Toon van Beek Aad Smit Ton Veeger Adrie Westerlaken elektrotechniek-wilhelminalaan 14- den burg.texel Telefoon (02220) 3458, b.g.g. 3844 |IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!llllllllllllllllllllllllllllllllllti tijdens de markturen in Hotel „De Lindeboom-Texel", j Den Burg. -fc Jachtgeweren, nieuw en gebruikt •fr Jachtpatronen (even opbellen) Loden Jagersjassen, kort en lang ook voor dames o.a. in cape en capuchon •fr De échte Tiroler Loden Jagersjassen Practische Jachtjasjes vanaf 59,tot 395, -&■ Knickerbockers en bijpassende lange kousen ■+C Darmhaakjes gratis Wij brengen de jadhtwinkel bijna bij U thuis. Loop maandagmorgen even binnen. Gezellig. Geen koopverplichting. HOOGEVEEN-DRENTHE g Brinkstraat 28. tel. 05280 - 62646 (overdag) Filiaal LEEUWARDEN, tel. (05100) 23056 b.g.g. 20825. iiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 6