j JT\ Paraplu's lOok luw opticien heeft leuke kado's Lang is mode Speciale aanbieding shawls en mutsen Textielhuis ZEGEL Brandpreventie OPEN KLAVERJASDRIVE Voor BRUYNZEEL PARKET A. van der Vis b.v. ,,'t Amateurtje" „De Vrijbuiter" A. v.d. Vis b.v., (02220) 2356 DROS' MAGAZIJN het woonhuis Warmoesstraat 2a, J Fijn om te krijgen... f fijn om te dragen...! TRUIEN, 1 PULLS en 0VERPULLS VERBOUWEN, KNUTSELEN. Fa. Barhorst, l WAARDEBON GRATIS Houthandel A. v.d. Vis b.v., tel. (02220) 2356 j. nauta, fotografie DROS' MAGAZIJN Een heerlijk warm St. Nicoiaas-kado mil Openingstijden voor Uw St. Nicoiaas-aankopen AA nkoof i:\m\Li: texel barometers Leesglazen Thermometers Bril/tuis Prismakijkers BAKKER B.V. I leparatie van timmer- rk, metselwerk en k werk. Alles in en om Schoonmaakbedrijf rm Spigt, Parnassia- 5at 17, De Koog - Texel 02228 - 311 artima speciaalzaken onder 2 tenAfd. Zelfbouw- ubelen - Afd. Gereed- appen - Afd. luxe en lo-arlikelen Graven- aat 2-4, tel. 3592 ;ocky's Kapsalon, psstraat 26, De Koog, (02228) 575 Zonder waak. Geopend op dagmorgen en don- dag, vrijdag en zater- de gehele dag lie soorten van (TOP)- VINGEN met en zon- onderpand. Jan Dek- Assu ran tién, Bern- dlaan 89. (02220) 2833 [andtassen vanaf bij Kadoboet iversend Bolder, Wezenland 1, Den Burg, telefoon 120) 3141. Wij kunnen r u tegen aantrekke- i prijzen de hieronder oemde werkzaamhe- verzorgen: iet bekleden van meu- n (antiek, klassiek en lern) alsmede het op it maken van buiten- wering, (Markiezen), de reparatie van uw meubelen, tenten, dschermen, zodat u in komende voorjaar ;over direkt kunt be kken. iet opnieuw bekleden autokussens of repa- e hiervan, nachinale houtbewer- agen slijpen, inbinden van boeken tijdschriften, inlijsten platen, schilderstuk- bordiiurwerk, diplo- enz. zijn u gaarne van st en doen u vrij blij- indien gewenst, ïftelijk prijsopgave. ke vrijdag om 8 uur teersles in hotel „De an", Den Burg. Te- verlengen wij ook wijzen. Vamor rij- ol Wester, tel. (02230) 6 bt et glas, verf en be- van Arn. Looyer uw huis veel er. Kom eens kijken, baan 1, Den Burg, tel. 0-3179 H. Open haarden- ;ters: Husqvarna mo- igen reeds vanaf Fa. Tatenhove, erend durende de St. Nico- veken 10% korting 11e artikelen. Oude rbakkenh angolie- en; staande olie weegschalen; 'n theepotten; kope- laardstellen; klokken enz. enz. Het •khuisje, Burgwal 43- )en Burg paraties naaimachi- alle merken. Jac. in, Kogerstraat 96, 12220-2033 asten, buro's en le tten. ARTIMA en weten van wanten uw wensen speciaal? goed verzorgen is ons normaal Vraag st naar kwaliteit, die voeren wij al- ARTIMA, afd Zelf- rcneubelen. Graven- it 2 - 4, tel. 3592 n tekening van Texel tijd een goed kado. odukties vanaf ƒ5, u in het winkeltje Niek Welboren in schild u ook Skandia op Meestelijk - mo- gereedschap - voor redelijke prijs. AR- afd. gereedschap- Gravenstraat 2-4, 1592 cu's voor auto's, ren, landbouw en opvaart. Kievit, Ko- raat koopt toch ook Uw of TV bij de vak die zelf alles repa- kan en nog voorde- prijs is ook. Firma ijngaarden, Wever- 68, Den Burg, tel- 2695 alle huishoudelijke >len geven wij 20% ig. Firma v. Wijn en, Weverstraat 68, Burg, tel. (02220) «jtreinigen, schoor- vegen en alles wat i moetSchoon- bedrijf Harm Spigt, ^iastrrat 17, De tel (02228) 311 apen- en metalen- J Cobus Spigt, Eier- telefoon (02225) 297 Te huur garage Thijsse- laan Den Burg. Inlichtin gen: (02225)232— Nieuwe naaimachines, zeer voordelig. Jac. Bruijn, Kogerstraat 96, tel. 02220-2033 Houtworm. KIM-X helpt afdoende. Verkrijg baar bij Bakkers Ijzer handel, Den Burg; Fa. Bremer, Oosterend. Inl.: Verkoopkantoor KIM-X, Zeisterweg 48, Odijk, tel. (03405) 1303 Strandpaviljoen Paal 9 is ieder weekend ge opend- Voor een verjaardag- of Sint Nicolaaskado slaagt U bij Antiekhan del „Flora", zo!! (geopend van 10 - 22 uur) Tel. (02220) 2565 Te koop aangeb. Simca 1501 speciaal. Schilderend tel. 3874 Iets aparts voor Sinter klaas? Dan naar Kado boet Weaversend Heren agrariërs en doe- het-zelvers. Regelmatig in voorraad Balk-, rib- en plankhout (waaronder vloerdelen 3 cm. dik); Wandsohrootjes fis goed koper dan behangen); deuren, hardboard, spaanplaat, watervast multiplex, asbest golfpla ten en voor de tuin biel zen, diverse betonsier- tegels. Konkurrerende prijzen. Ook zaterdags morgens geopend. Fa. Barhorst, Maricoweg 2a, Den Burg, tel. (02220) 2684 - 3055 3 zaken onder 2 da ken, da's voor Sint puur gemakkelijk I ARTIMA, Gravenstraat 2-4 Volop handappels en peren. M. Huisman, De Veen, tel. 2203 Komt u geld tekort voor de aankoop van een auto, caravan, wasauto maat, kileuren-T.V.? Met de voordelige persoon lijke lening van de RA BOBANK hebt u dit pro- bleem snel opgelost Te koop i.z.g.st.z. radio, mono 10 watt met extra luidspeaker. Tjakkerstr. 3, tel. 3472 Te koop 5 dr. geiten. K. de Ridder, Heren9tr. 45, tel. 497 Te koop VW kever, in goede staat, nieuwe accu, goede banden. Willem v. Beierenstr. 3, Den Burg Te koop kinder-wan- dekvrotan wieg, ledi- kantje. W. Jelilema, Boo- gerd 38, Den Burg, tel. 3295 Te koop speelgoedboer derij, compleet. Tel. (02220) 2239 Te koop jongensrace fiets, 8-12 jaar. Tel. (02220) 3285 Te koop wegens over compleet: Berini bj '73, 700 km, met verz. 300,- Tel. (02220) 2726 Wie iheeft onze cyperse kat gezien? Grote witte bef, 4 witte pootjes. Op 1 achterpoot zwartte stip. Mandy en George Eel- man. Waalderstraat 24 Te koop 9tereo pick up, antiek tafeltje met snij werk, stoelen enz. Tel (02220) 2922 Te koop ipr.st.z. sport- fiets voor jongen 10-14 jr. Tel. (02228) 208 - Wollen schipperstruien nog srteeds ƒ24,50 bij boe tiek 22 U.D.I.: zaterdagavond in hotel „Texel Te koop aangeboden Fia 124 Koetebuurt 24, Oosterend Tweedehandsboeken te koop gevraagd Tel. (liefst tussen 18.00 - 19.00 uur en in 't weekend) (02220) 3652 Een kadobon van Boe tiek 22, goed idee voor de Sint Vorige maand in Aye- gloot gevonden: 1 polyes ter roeibootje. C J Swaerts, Kerkeplaats 21, tel. 2923 Te koop gevraagd piano. Tel. (02249) 763 Staatsloten afhalen op 1, 2 en 3 dec. bij J. Kal- verboer-Westdorp, Oude- schild, tel. 3224 Zaterdagavond in hotel „Texel": U.D.I.-uitvoe- nng Maandag 1 december Staatsloten afhalen vanaf 9.00 - 12.30 en van 13.30 - 18.00 uur. A. J. Huisman. Te koop goede aardgas kachel met thermostaat, tevens kinderfiets tot 8 jaar. Tel. 3032, De Waal Nieuwe originele on derdelen voor uw VW en Taunus, Dumpstore „De Nederlanden", Voorburg gracht 285, Nrd. Schar- woude, tel. (02260) 2171 Conduroy jeans voor dames en iheren, bij boe tiek 22 betaalt u slechts ƒ40, 1 fles Jus d'Orange/ appelsap ƒ0,79 20 mandarijnen ƒ2,50 2 kg Golden Delicious ƒ1,69. Van der Meer, Den Burg - De Koog Panklare slaóhtkippen te koop, ƒ4,per stuk. Ook voor Uw diepvries. Zevenhoven, Schilderweg B 45, tel. 2964 Kom eens kijken naar onze 'kast met nieuwe spots. Spanningrail kom pleet 125 cm. 35,175 cm ƒ45,losse adaptors te monteren op ieder spotje 8,80. Jan Raven, De Ruvterstraat 36, Ou- deschild, itel. (02220) 2334 Jan Witte Gerritslanderdijikje 18 en Dory Kuip „Pomona", Nieuwlanderweg 82, trouwen op 8 december 1975 om 14.00 uur in het gemeentehuis te Den Burg en om 14.45 uur in de St. Bonifatiuskerk te De Koog. Receptie van 19.30 tot 21.00 uur in pension „Taternhove" te De Koog Toekomstig adres Huize „Potjandory", Hogereind 1. De Waal. A.s. maandag in Restaurant „Capri", De Koog Aanvang 8.00 uur. Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll en de onderhoudmiddelen naar j (02220) 2356. iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiü Tafeltennistafel 155, Sjoelbakken 49,50. Sportshop Vrijdag 28 november, vrijdag 5 december en vrijdag 12 december geen theorieles. Rijschool Wes ter Kado voor Sinterklaas? Dan halen bij Kadoboet Weaversend Te koop geVraagd van particulier: oude Ned. munten. Voor een verza melaar, die wil beginnen Wie helpt mij? Brieven met prijsopgave onder no. 926 aan bur. v.d. blad Te koop Daf 33. Bea- trixlaam 136. Tel. 2722 12 november 1975 God heeft ons Maarten gegeven, als een heel erg klein, pril leven, 't Gaat goed met hem, maar hij is nog zo klein; hij moet voorlopig nog in •t Wilhelmina Gasthuis zijn. Kees, Joke, Joost en Annemarie Vlaming Verlorenkost 13, Oosterend - Texel Met grote blijdschap geven wij U kennis van de geboorte van onze zoon. Wij noemen hem Robbert Rika en Dirk Boersen Texel, 25 november 1975 Trompstraat 52, Oudeschild. Piet Witte en Ria Baten gaan trouwen op 12 de cember 1975 om f5 30 uur in het stadhuis en om 16.00 uur in de H H H'artenkerk te 's-Herto- genbosch. U bent van harte wel kom op de receptie van 19.00 tot 20.30 uur in mo tel „Nuland", Rijksweg 25 te Nul and. En op 14 december van 3-6 uur „De Nes". Ons nieuwe adres wordt: Hoofdweg 118, De Cocksdorp - Texel Texel, Weverstraat 28. Den Bosch, Beresteyn- straat 103. Vrijdag 28 november 20.00 uur brengt Onze hartelijke dank aan allen, die tijdens mijn verblijf in de Anna- kliniek en bij mijn thuis komst zozeer hebben me degeleefd. Fam. De Beurs-Rab in „De Wielewaal" een spel van de kustvaart Bal na met het duo Siko. Kaarten aan de zaal verkrijgbaar of telefo nisch (02220) 2128 Mooie Duster-kollektie in verschillende kwaliteiten, o.i. trevira, courtelle en velours Prijzen 59,75 tot 89,75. BINNENBURG voor glasisolatie voor gipsplaten voor uw brandblusmiddelen naar o.a.: lettercolliers Chanel kettingen Den Burg Daar hot ons onmoge lijk is een ieder persoon lijk te bedanken, bedan ken wij langs deze weg allen, die de 17e oktober voor ons tot een onver getelijke dag hebben ge maakt. Benno en Mar ja J Beu ving ,,'t Raadsel", Oosterweg 22, Oosterend - Texel. Bij inschrijving te koop Vrij ite aanvaarden. Kijkdag zaterdag 29 november van 2 tot 4 uur n.m. Inschrijf briefjes vóór 4 december in gesloten enveloppe met naam en adres van de afzender en vermelding Warmoesstraat 2a, te richten aan hét R.K. kerkbestuur, p/a Molenstraat 18, Den Burg. Gunning voorbe houden. in effen en gestreept. Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor j de zeer vele gelu'kwen- sen, schriftelijk en mon- deling, de bloemen en ca- deaux, die wij bij ons 25- j jarig huwelijksfeest mochten ontvangen. A. Zwanenburg- Troost F. Zwanenburg Jacobus Blonk en Johanna Stark hebben de eer U, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun voorge nomen huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal plaats vinden op 12 december 1975 om 13.30 uur in het stadhuis te Den Burg. Kerkelijke bevestiging om 14.15 uur in het Kerkgebouw van de Geref. Gemeente in Oosterend door de Weleerwaarde heer ds. A. Bac, van Boskoop Receptie op de trouwdag van 17.15-18.15 uur in de „Verrassing" te Oosterend. Toekomstig adres: Peter Zuidlaan 76, Waddinxveen ^lllllllllllllllillllllllllllllillllllUULllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^i Al bij BARHORST op de Maricoweg gekeken Wij hebben hout, wandschrootjes, plaatmaterialen, golfplaten, bielzen j en diverse betontegels, enz. enz. 1 Maricoweg 2a, Den Burg, tel. (02220) 2684 - 1 3055 I i van ƒ15,00 of 25,—. Uw warme belangstelling tijdens zijn ziekte en het medeleven na het heengaan van mijn lieve man en onze zorgzame vader en opa BEREND OOSTRA, heeft ons diep getroffen. Wij willen U hiervoor, langs deze weg, onze wel gemeende dank betuigen. F. Oostra-Smidt kinderen en kleinkinderen Texel, november 1975, Schilderweg S 26b, Oudeschild Voor de belangstelling en het medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van onze geliefde broer, zwager, oom en oud-oom ZEEGER DE JONGE, zeggen wij U hartelijk dank. Uit aller naam, M. de Jonge Dijkmanshuizen, november 1975. Grenen wandschroten ƒ10,per m2 Boardlatten 22x50, per meter ƒ0,55 Vloerhout, 22x100, per m2 ƒ10, Verder balkhout enz. tegen interessante prijs, alles franco thuis. bij aankoop van zo'n geweldige Polaroid direkt-klaar-camera Reeds vanaf ƒ55,00 o.a. Knirps Den Burg dinsdag 2 dec. geopend tot 21.00 uur woensdag 3 dec. geopend tot 21.00 u. donderdag 4 dec. geopend tot 21.00 u. Vrijdag 5 dec. sluiten wij om 17.00 uur Dinsdagmiddag 2 dec. geopend. Sliowroom WAALDERSTK 53.'OEN ËURÓ. TEL,(022Z0) .2265 t Groeneplaats

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 3