t Zaalvoetbal ƒ500,— beloning nette huishoudster 1876 100 jaar W76 Bloemenmagazijn Kortenhoeven zaterdagmiddag gesloten. OENSDAG 31 DECEMBER jutterstentoonstelling „Tussen licht i donker" in de Bartimeushoeve te Oosterend is open van 10 00 - 12.00 uur; 's middags en 's avonds gesloten. 24.00 uur nieujaarswensen in 't Asiel te Den Burg. tIJDAG 2 JANUARI jutterstentoonstelling „Tussen licht en donker" in de Bartimeushoeve te Oosterend is open van 10.00 - 12.00 uur; 14.00 - 17 00 uur en 19.30 - 22.00 uur. 't Asiel wordt een soul-avond gehou den. VTERDAG 3 JANUARI t Asiel wordt de Pink Floyd-film vertoond, aanvang 21.00 uur. jutterstentoonstelling in de Barti meushoeve bij Oosterend is open van 10.00 - 12.00 uur; 14.00 - 17.00 uur en 19.30 - 22.00 uur. INDAG 4 JANUARI sportvissersclub houdt een viswed- ;trijd bij De Hornt, van 8 30 - 10.00 uur. Gelukkig nieuwj aar n alle vrienden en be nden. A. N. Plaatsman, jgerstraat 120. C. Huismam G Huisman-Schraag mille, vrienden en be nden gelukkig nieuw- kan familie en vrien- een voorspoedig ïulwjaar. K. Kikkert, „Irene" ian familie, vrienden bekenden een voor- Lg nieuwjaar. Fam. Meedendorp, 'amilie, vrienden en eenden alllemaal een ukkig nieuwjaar. J. van Boven-Blom sterstraat 29, sterend. Vrijdag start de nieuwe zaalvoetbal competitie. Er zal een halve competitie worden gespeeld en de wedstrijdduur is verlengd tot 2 x 20 minuten. De teams zijn onderverdeeld in een le en een 2e klasse. De nummer 1 van de eerste klas wordt algemeen kampioen en komt in het bezit van de P. L. Duinker wissel beker. De 2 laagst geklasseerden uit de le klasse degraderen naar de 2e klasse en de 2 hoogst geplaatsten uit de 2e klasse promoveren naar de le klasse Voor de nieuwe competitie hebben zich 9 nieuwe teams ingeschreven zodat in totaal nu 21 teams aan de nieuwe competitie meedoen Dit laatste houdt wel in dat de teams nu maar ééns in de 14 dagen behoeven te spelen Programma vrijdag 2 januari- 20.45 uur: Koffiebar 2-Nioz 21.25 uur: J K.M.-Dubbeldik 22 05 uur: Rab-Koffiebar 1 Programma maandag 5 januari: 20 45 uur: Oosterend 1-Tex. Boys 1 21.25 uur: Tex. Boys 2-Oosterend 2 22 05 uur: Badhotel-Brandweer De volgende ploegen spelen in klasse 1: Rab, Koffiebar 1, J.K.M. (het voorma lige De Koogel), Dubbeldik, Oosterend 1, Texelse Boys 1, Casino, Reizenboetiek. De Zwaan, Jelleboog en 't Galjoen Klasse 2 ziet er» als volgt uit: Nioz, Koffiebar 2, Koffiebar 3, Texelse Boys 2, Oosterend 2, Badhotel, Topido (De Cocksdorp), F C. Knudde (juniorenploeg) en de veteranen van S.V. Texel G. Eelman E. Eelman-Wuis Jaap G.N. Vij: Frans Bos, Gerrit Berg, Aris Biesboer, ub v. Boven, Riekie v. k, Romke Dijkstra, rel Graaf, Geuko Hai- is, Paula Korteweg, t Kooijman, Jan Kuip, Kunst, Ruud Mee- idorp, Nick Veenen- il, Theo Schagen, Dick •lens, Elmy Nieuwen- zen, Cees Vlaming, iré Witte, Cees Witte Willem Witte, bewo- van „De Texelse de" nsen alle Texelaars voorspoedig 76. :elukkig nieuwjaar. W. J. Boon C. P. Boon-Dros fam. W. J Eelman ïst familie, vrienden kennissen een voor- edig 1976. 'erzekeringsadviseur C. van Lenten Postweg 62, ïst U een voorspoedig R. Kiewiet, Schumakersweg 6, ïst familie, vrienden bekenden een geluk- nieuwjaar. Ben, Henny, Karin en Bart Oostra ïsen alle vrienden en enden een voorspoe- 1976. Pij wensen U een rspoedig 1976 en een de vaart. Watersportcentrum Duinker Tj wensen iedereen gezegend 1976. Fam. Bremer, iskamperweg 38, iteren. ïuur, dirigent en le- van TIE MESSENGERS isen alle mensen een •gend 1976 toe. Fam. Troost (Rijwielhandel) ïst iedereen een voor- ?dig nieuwjaar. rij wensen U allen een rspoedig 1976. E. Appel I\ Appel-Groenewoud Earn. H. Tjepkema »st familie, vrienden bekenden gelukkig iwjaar. P. Bremer E. Bremer-Bruin en Harry wensen familie en beken den een gelukkig en voor spoedig 1976. (Door een fout kon in deze adv. geen prettige kerstdagen meer toege wenst worden. Adv.afd.) Veel geluk en zegen in het nieuwe jaar. G. Kienviet-Bugel Fam. C. L. van Santen en C. v.d. Werf wensen U een Gelukkig Nieuwjaar. E. W. Westdorp J. Westdorp-den Braven wensen familie en beken den een gelukkig en voorspoedig 1976. Wij wensen familie en kennissen geluk en ge zondheid in 1976 toe. Fam. G. J. Bruin-v. Liere J. Zijm J. Zijm-van Leeuwen Gelukkig nieuwjaar. P. Plaatsman N. Plaatsman- Hoogerheide Gelukkig nieuwjaar. A. Eelman M. Eölman-Kok Gelukkig nieuwjaar. J. Daalder Kogerstraait, wenst familie en beken den een gelukkig nieuw jaar. Wij wensen U eei voorspoedig 1976. Fam. A. Zielman Wij wensen familie en bekenden gelukkig 1976. W. Verhagen J. Verhagen-Kikkert Nieuw adres: Pomtweg 236, De Koog. Fam. T. Huisman „De Noord-Kroon" thans Nieuwlanderweg 10 wenst U een gelukkig ■1976 toe. Gelukkig nieuwjaar aan alle familie, vrienden en bekenden. C. J. Zegers N. Zegers-Bakker Chr. v.d. Meer B. A. v.d. Meer-Hemelrijk wensen familie en beken den een gelukkig en voorspoedig 1976. T.O.G O.ZjO. Gelukkig nieuwjaar Gelukkig nieuwjaar. Fam. W. Kooy, Weverstraat 31, Den Burg. Fa. Plaatsman- Comelissen Gelukkig Nieuwjaar. Alle familie, vrienden en bekenden een voor spoedig en gelukkig nieuwjaar toegewenst van Rinus, Annette en Raquel van Boven Hochdonn, W.-Duitsland. De Dam- en Schaakclub Oosterend wenst leden een gelukkig nieuwjaar. Het bestuur. Boutique Déja - Vu wenst U een voorspoedig 1976 Wij wensen vrienden en bekenden een geluk kig en voorspoedig 1976. Fam. P. Bosma, Oosterend Wij wensen familie, vrienden en kennissen een gelukkig nieuwjaar. Fam. J. J. Moens Koetebuurt 22, Oosterend Gelukkig nieuwjaar. Gerrit en Tiny Geense C. Gariitsen C. Garritsen-v.d. Werf G.N. Fam. H Gomes, Den Helder, wenst familie, vrienden en bekenden een voor spoedig 1976. Gelukkig 1976. Janna, Fer, Liesbeth, Leendert Roeper Schorreweg 5. Mevr. G. Bugel-Zoer Wintergroen, De Koog, \venst familie, vrienden en bekenden een geluk kig 1976. A Wuis T. Wuis-Roeper Gelukkig nieuwjaar. Fam. Moens-Dijkshoorn wenst familie en beken den een gelukkig 1976 Ons adres is nu Oorsprongweg 61, telefoon (02225) 298. Wij wensen U een heel gelukkig 1976. Fam. Tr. L. Swaan Gelukkig nieuwjaar fam. Bakker-v. Sijp Fam. Mant je, Spangerweg 18, Gelukkig nieuwjaar. TEXELAARTJES Minimaal (3 regels) 2,70, elke regel meer ƒ0,90. Texel aartjes dienen bij vooruitbetaling te wor den voldaan. Onder adres te bevragen (niet eerder dan 11 uur in de boek handel; en onder nummer ƒ1,50 meer. Alles inclu sief 4®/r> BTW. Wij monteren ook Shell Trelleborg autobuiten banden. Kievit, Koger- straat Tapijtreinigen, schoor steenvegen en alles wat schoon moetSchoon maakbedrijf Harm Spigt, Pamassiastrcat 17, De Koog, tel, f02228) 311 Lompen- en metalen- handel Cobus Spigt, Eier- land. telefoon (02225) 297 Met glas, verf en be hang van Arn. Looyer wordt uw huis veel mooier. Kom eens kijken. Spinbaan 1, Den Burg, tel. 02220-3179 H.H. Open haarden- bezitters: Husqvarna mo- torzagen reeds vanaf ƒ435,Fa. Tatenhove, Oosterend 3 speciaalzaken onder 2 daken? 1 adres: ARTIMA Zelfboiuwmeubelen gereedschappen luxe en kadoartikelen. Gravenstraat 2, telefoon 3592 Voor al uw tegel- en mozaïekwerk naar C, van der Maden, Lieuwstr. 4, Den Burg, telef. (02220) 3320 Q Boeken-schrijf(buro) kast- 200x170x50 cm uitvoering wit met oran je 259,—. ARTIMA, afd. Zelfbouwmeubels, Gra venstraat 2, tel. 3592 Met de feestdagen zo'n heerlijke roomijstaart. Div. soorten in voorraad. A. M. van Liere, Oude- schild, tel. 02220-3077 Volop handappels en peren. M. Huisman, De Veen, tel. 2203 0 Meesterlijk-modern gereedschap voor een re delijke prijs èn 100% ge garandeerd: SKANDIA. ARTIMA, afd. gereed schappen, Gravenstraat, telefoon 3592 De Wieringer fotogra fen maken bruidsreporta ges xi kleur goedkoper dan in zwart-wit. Fa. foto Boersen en Zonen, Hippo- 1482 Te koop: 1 Opel Manta '71; 1 Renault 4 '72. J v Liere, Mosselweg 3, Oost tel. (02223) 346 Verloren bruin kinder- schoenitje. Mevr. Den Hout er. Kogerweg 132, tel. 3464 Je „collega" slaapt nooit. Een Texelse bak ker Koopt oliebollen van S.V. De Koog en U steunt er de vereniging mee! Tel. 497 Ik heb op 2de kerstdag per abuis een verkeerde fiets bij Casino vandaan meegenomen Wie heeft mijn fiets, een groene Olympia N 34? Ceciel Bakker, Den Hoorn, tel. 278 Wist U al dat Piet Hoogeiheide tegenwoor dig alleen onder tel. nr (02220) 3398 bereikbaar is. Ada van Hollandstraat 1, Den Burg God zij ons genadig, en zegene ons Autoradio midden en lange golf met ingebouw de STEREO compact- cassetterecorder en 2 ste reoboxen montage- materiaal voor totaal.. 275,Zolang de voor raad strekt. „De Auto shop", Garage Rey, Waal- derstr. 15, Den Burg, tel (02220) 2345 Bedanken wilden wij al onze familieleden, kennis sen en vrienden voor de mooie dag die wij op 19 december hebben gehad. Annelies en Kees Tevens wensen wij een gelukkig nieuwjaar. Hiermede danken wij al len voor de belangstelling tijdens het verblijf in het ziekenhuis en zijn thuis komst van onze Robert. Fam. Keijser, Ongeren 115. Voor de vele blijken van belangstelling na het overlijden van onze moe der, groot- en overgroot moeder GEERTJE VAN MALDEGEM- SCHOUTEN zeggen wij u hartelijk dank. Namens de familie: Van Maldegem Texel, december 1975. Heel erg blij zijn wij met onze Marleen die 26 december is gebo ren. Corry en Jan Heijne Volitlagerstrasse 26, 4551 Südmerzen, WDL Tijdelijk: Oorsprongweg 67, M.-Eierland. Tevens wensen wij ieder een een voorspoedig 1976 toe. voor degene, die mijn gouden horloge met band terugbezorgt of aanwij zingen geeft daartoe. Zoekgeraakt op 12 de cember. P. Eelman, Epelaan 29, De Koog. GEVRAAGD Sneven onder nr. 935 aan bureau van dit blad. S.V. De Koog bakt ze weer bruin Zie adver tentie. Te koop stalen kajuit zeiljacht, 7.00 x 2.50 m met Mercury b.b.-motor wagen (02228) 360 Gezin 6 pers. zoekt vak.- adres op Texel voor de maand juli, 3 of 4 we ken. Tel. 010-820258 - Z.g.a.n. oliehaard te k., open haard model. Tevens tank 1200 1. Weverstr. 96 telefoon 2264 Inruilauto's. Renault 16 TS 1972; Renault 4' 1972 Peugeot 504 TI 1971; Peu geot 504 TI 1972; Ford 12M 1968. Garage Dros, Eierland, tel. 02225-233 Staatsloten afhalen op 5, 6 en 7 januari bij J Kalverboer-Westdorp, Oudeschild, tel 3224 Maandag 5 januari staatsloten afhalen van 9.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 18.00 uur. A. J Huisman Oliebollen bestellen? Even „Capri" bellen!! Tel. (02228) 497, bjg.g. 637 Te koop olietank 1200 I., bollensorteerder met crocusplaten. G. de Geest Kikkertstr. 37, De Cocks dorptelefoon396-—^ Jong echtpaar zonder kinderen vraag in af wachting van permanente bewoning voor half jaar woonruimte in Den Burg Aanmelding graag per brief aan F. C. Tim mer, p a. Hollewal 7, Den Burg— Wie past er zelf weer eens op dat zwarte katje dat al 10 dagen bij ons is? We hebben er al 3. L. Witte, smederij, De Waal MUNTENverzamclaar vraagt te koop munten (ook buitenlandse) Tel (02230) 12702 na 6 u Nieuwe Philips-Krups allessnijder, 1 jaar garan tie ƒ100,- 80 - Wilhelmi nalaan 50 Te koop nieuwe stalen douchebak. Weverstraat 65 Gevraagd een goede kachel „allesbrander" (geen haard) iets roestig geen bezwaar. J. Bonne, Warmoesstr. 7. Den Burg tel. (02220) 2563 Te koop groot woon huis met schuur en erf Tel. (02225) 235 Gerard Bakker Ella Houwing geven kennis van hun hu welijksvoltrekking op 27 december 1975 in de All Saint's Cathedral te Kam pala. Adres: Lusenke Farm P.O Box 18246 KAYUNGA Uganda Op de vooravond van Kerstmis riep God tot Zich, mijn innig geliefde vrouw, mijn lieve mama, onze dochter en zuster Paulina Helena Maria Bakker, echtgenote van Theo Bakker, in de leeftijd van 30 jaar. Uit aller naam Theo Bakker Peter Paul Den Hoorn, Texel, 24 december 1975, Hoeve „Amalia", Prins Hendrikpolder H 12. De begrafenis heeft maandag 29 december plaatsgehad. Plotseling is vam ons heengegaan onze lieve dochter, zuster, schoonzuster en tante Paulien, in de leeftijd van slechts 30 jaar. Den Burg M. Bakker C. M. Bakker-van Leeuwen Alkmaar Giel, Tineke en Mirjam De Koog Jos en Ineke Texel, 24 december 1975 Met diepe droefheid delen iwij U mede, dait plotseling van ons is heengegaan mijn lieve schoondochter en onze schoonzuster en tante Pauline Bakker-Bakker. M. C. Bakker-Boersen Wim en Janny Jaap en Annie Truus en Ben Anny en Paul Fien en Juul Kees Neven en Nichten Texel, 24 december 1975. Wij zijn diep bedroefd door het plotseling heengaan van ons enthousiaste medelid Paulien Bakker-Bakker Bestuur en leden Toneelvereniging „Sint Jan" Met grote droefheid, maar met een onverge telijke herinnering aan zijn leven en liefde voor ons, delen wij U mede, dat plotseling van ons is heengegaan, op de leeftijd van 64 jaar, mijn innig geliefde man en onze zorg zame vader en opa Jacob Schraag, echtgenoot van Jacoba Schraag-Smit. J. Schraag-Smit J. van Doorn-Schraag J. van Doorn G. Rootlieb-Schraag F. Rootlieb Mariëlle en Alwin Den Burg, Texel, 23 december 1975, Kogerstraat 60. De crematie heeft inmiddels plaatsgehad. Bestuur, directie en personeel van de Stichting Beroepsonderwijs Texel, hebben met leedwezen kennis genomen van het over lijden van hun oud-medewerker Jacob Schraag. Zijn werkkracht en inzelt zijn voor ons een blijvende en positieve herinnering aan zijn persoonlijkheid. Op 22 december is rustig heengegaan, op de leeftijd van 87 jaar, onze lieve moeder, groot moeder en overgrootmoeder Charlotte Ilenriette Wilhelmine Sprengcr- Schmidt Den Burg (Texel) W H. Sprenger C. R. Sprenger-Pool Den Haag E. E. Sprenger Rotterdam H. C. A. Holleman-Sprenger Arnhem J. J. I. Sprenger L. C. M. Sprenger-Dubois kleinkinderen en achterkleinkinderen Domburg, 24 december 1975, Domburgseweg 12. De begrafenis heeft in stilte plaatsgevonden op „De Bieberg" te Ginneken. Met de onvergetelijke herinnering aan zijn leven en liefde voor ons, delen wij U mede, dat toch nog plotseling is overleden, m de leeftijd van 66 jaar, mijn innig geliefde man en onze zorgzame vader Simon Zijm, echtgenoot van Mart je Lap. M. Zijm-Lap Piet en Margot Arie Mar ja en Jan Den Hoorn, Texel, 28 december 1975, Klif 30. De herdenkingsdienst zal worden gehouden op woensdag 31 december n.m. 2 uur in de Ned. Herv. kerk, waarna de begrafenis op de Ned. Herv. begraafplaats te Den Hoorn zal plaatshebben. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis 'in het dorpshuis te Den Hoorn. Thuis liever geen bezoek. Tot onze grote droefheid is vam ons heen gegaan mijn lieve schoonzoon, onze zwager en oom Sieme Zijm. Gollards Rustoord Den Hoorn Enschede Pontweg G. Lap-Kok A. Lap H. Lap-Schrier T. Lap-Duinker S Kikkert-Lap P. Kikkert neven en nichten Den Burg, 29 december 1975. Diep bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons gedaan heeft, geven wij ken nis, dat onze trouwe leider en oprichter van onze drumband Ome Sieme Zijm is overleden. Zijn grote liefde en geduld voor onze drum band zullen wij nooit vergeten. Alle leden en oud-leden van Drumband D.E.K. Met diep leedwezen hebben wij vernomen, dat is overleden de drumbandleider, de heer S. Zijm Bestuur en leden Muziekvereniging D.E.K. Uw medeleven en belangstelling, die wij mochten ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn geliefde man en onze zorgzame vader en opa JACOB WITTE hebben ons bijzonder veel steun gegeven. Vooral de vriendschap en het medeleven van de PTT-collega's zal ons steeds in herinnering blijven. Langs deze weg zeggen wij U onze welgemeende dank. D. Witte-Witte en kinderen Den Burg, Texel, december 1975, Beatrixlaan 4. Iedereen en speciaal de Kleppertj es en de Wadden- ruiters heel hartelijk bedankt voor de onvergete lijke dag vol verrassingen. Nico en Tine van Heerwaarden wordt onze lieve moeder en oma mevr. M. Brücher^Bohlinger, a.s. zaterdag 3 januari 1976. Deze bijzondere gebeurtenis vieren wij met familie en kennissen in „De Lindeboom- Texel". Gelegenheid tot feliciteren van 16.00-17.30 u Haar liefhebbende Kinderen, Klein- en Achterkleinkinderen Wegens Oma's 100ste verjaardag is

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 3