L«/R L^R mrnm Tournee door Noord - Holland Kees Stet (75) en Tante Saar (70) samen de boer op ra ü@p I bureau eelman oliebollen Textielhuis ZEGEL Weigerende schrijfautomaat U/R Eigen haard blijft goud waard Eierlandsche Huis DE VUILNISSTORTPLAATS GESLOTEN. woensdag 31 december a.s. gesloten. DROS SMEDERIJ, Eierland Met Oud en Nieuw van alles wat Topslagerij D. G. VISSER vrijdag 2 januari gesloten. ,In den grooten Slock" gratis oliebollen. nieuw te bouwen woningen voor alleenstaanden en onvolledige gezinnen. TEXELSTR00M N.V. electriciteitsbedrijf GESLOTEN ZIJN. Leuke baan in de boekhandel. VERKOOPSTER Woensdag 31 december GESLOTEN. Roeper s Schilderbedrijf MANEGE ZOETELIEF J. C. Rab in Brandstoffen j en Bouwmaterialen b.v. b.v. Betonindustrie J. C. Rab wensen U een voorspoedig 1976. ook in het jaar 1976, waarvoor wij U het aller beste toewensen. Bureau Eelman Fa. Ran Tweewielers Wij wensen U een voorspoedig 1976. Het cafeetje bij de Slufter Vrijdag 2 en zaterdag 3 januari a.s. is ons bedrijf GESLOTEN. gezellig nieuwjaarsbal paardentuig, OPEL - Jan Kaczor is er ook nog!! TAXI 2284 stamboekpaard Wij zijn verhuisd Voorspoedig 1976 Smederij P. de Wit, Den Hoorn een gelukkig nieuwjaar. Fa. Schoo - Bakker wenst al zijn klanten een gelukkig 1976. Buffet Texelse Boot Loonbedrijf K. Zoetelief Wij wensen U een voorspoedig 1976. Texelse Autocentrale I wenst U een voorspoedig 1976. W ij wensen U in 1976 veel sportiviteit en weinig blessures. weverstraat den burg is op 31 december vanaf half drie Wegens inventarisatie zijn wij Op oudejaarsdag bakt S.V. De Koog weer In De Koog gaan ze er mee langs de deur Bestellingen genieten echiter de voorkeur (ook Den Burg, Kogerveld, Eierland enz.) tel. 02228-497 b.g.g. 637. Afhalen in rest. Capri ook mogelijk vanaf 12.00 uur. t gekookte worst, leverworst, knakworst, salades, paté's, filet Américain, kroketten. Wilt U fonduen Laat ons voor U een mooie schotel maken. Een gezellige avond en een gezegend 1976. I!i;iiiiii::i!III!I!HIiiii:h iiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii Wegens INVENTARISATIE is de winkel op De drukkerij is telefonisch cn via de ingang Warmoesstraat bereikbaar. vh Langeveld endeRooybv den Burg Texel Op oudejaarsdag besluiten wij het jaar met een gezellige middag en Ook wensen wij een ieder een plezierig en voorspoedig 1976. Jan en Marga. „In den grooten Slock" advies inzake onroerend goed beëdigd taxateurs 1 Weverstraat 94, Den Burg - Texel. telefoon (02220) 3555 zoekt gegadigden voor H De eerste voorbereidingen zijn gemaakt om M over te gaan tot de bouiw van betaalbare M koopwoningen. H De gedachten gaan uit naar eenvoudige, 1 kleine woningen. P Het aantal zal worden bepaald door de j| H behoefte. 1 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllll!lllllllllll!llllllllll!llllllillllllll|llllllllllllllil1llillllllllllllllllll!l" Op vrijdag 2 januari 1976 zal ons kantoor voor het publiek Texelstroom n.v. B. Kleinhuds, dir. Voor onze afdeling boekhandel vragen wij een Kom eens praten bij vh Langeveld endeRooybv den Burg Texel zijn onze zaken wegens inventarisatie BINNENBURG - WEVERSTRAAT op vrijdag 9 januari 1976 in de Burgemeester De Koninghal te Den Burg, Texel. Aanvang 20.00 uur Medewerkenden: Jan en Greet Krul, Jo de Leeuw (als tante Saar), Truus Sdhot, Mieke van Ingen, Piet Kroon, Jos Groenland èn KEES STET (met ,,De brand", ,,'t Turfskip" en nieuwe verhalen). Muzikale begeleiding: Herman Teunissen, piano, Loek Bos, bas, en Gerard Rasch, drums (en Anton Schermer). Produktie: Maarten Leegwater enPiet Kroon. Kaartverkoop vanaf heden bij Bureau Cultu rele Zaken in het gemeentehuis, op werk dagen van 9.00 - 12.00 uur en 14.00 - 17.00 uur. Telefonisch bestelde kaarten (02220 - 3041) dienen enkele dagen vóór de voorstelling te zijn afgehaald. Door een storing in ons sahrijfappa raat zijn alle notities, die in de win kel werden gemaakt op woensdag 24 december (vóór de kerst) en op een deel van de zaterdag 27 december (na dc kerst) onleesbaar. Als U deze dagen in de winkel een rekening heeft betaald of goederen op rekening heeft gekocht verzoeken wij weten. Bij voorbaat 'dank. U ons dit te laten bv/vh LangovckJ en do Rooy parkstraat 10 don Burg-Texel postbus 11 lel 02220-2741 Wij wensen U allen een gelukkig 1976 X Den Burg. Gelukkig nieuw jaar en nog vele mooie ritten door bos en langs strand wenst U Waalenburgerhuis. Ijiniiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i Directie en medewerkers van j en iliiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitini iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijn Wij wensen iedereen een voorspoedig 1976. Gravenstraat 6 - 7, Den Burg j Zaterdag 3 januari wegens inventari- j satie GESLOTEN. üiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiüiiiiinimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii en medewerkers. Afscheid van het jaar '75 naar '76. Nog een enkele dag dan is het oude jaar weer afgeschreven, Dan komt ons weer een nieuw jaar, je weeit wel zonder drama's of daameven. Hoop, dat we ook dit nieuwe jaar gevrijwaard blijven van het «natuurgebeuren, Dat we dat op zekere dag niet moeten bezuren. Zo zitten we op Ihet einde van het oude jaar en voor het nieuwe jaar wens ik vrede, voorspoed en geluk in ieders gezin. Dat het nieuwe jaar goed mag gedijen, ons van ziekte en andere zware zorgen mogen vermijden. Fam. C. v. d. Werf en mijn trouwe hond Tommy J. C. RAB in brandstoffen en bouw materialen b.v. Op 1 januari a.s. voor jong en oud. Aanvang 20.30 uur. X Tevens wensen wij ieder een voorspoedig 1976 X Te koop gevraagd: een i.g.st.v. of hoofdstel, schoftstuk en broek. J. Uitgeest, Flora", Pontweg 141, (02220) 2565. wenst alle vrienden en bekenden een ge zond en voorspoedig 1976. Fam. Grootjen en medewerkers Gelukkig nieuwjaar. Dierenpension Ellen" TE KOOP 3'/,-jarig en een kinderfiets 5 jr. D, J. Keijser, tel. (02220) 2740 BontUw hartewens in vervulling De groot ste, goedkoopste bontzaaik v. Nederland. Duizenden korte en lange BONTMANTELS bonthoeden nu ver bene den de normale iwaarde! m. garantie. Desgew. soepele kredieftservice. De Bontkoning, Voor- streek 71, Leeuwarden-C, tel. 05100-20713. Bij koop Tedsgeld terug (ook ben zine auto). van Bernhardlaan 84 naar Lieuwstraat 59 Adn, Wies en Jeroen Sdhoo Tel. 3798 is opgeheven; nu uitsluitend 2213 bellen Wij wensen familie, vrienden en bekenden een voorspoedig 1976. Fam. P. van Leeuwen, ,,Fak Fak" Bungalowbedrijf „De Muy" wenst alle bekenden wenst directie, commissarissen, personeel en cliëntèle een voorspoedig 1976. en medewerkers wensen alle vrienden en kennissen een gelukkig nieuwjaar. ELEKTRONIKA wenst U een voorspoedig 1976. Piet Hoogerheide FA. DUINKER, Nieuweschild. Fam. Jan Grisnigt Dick Heijmans Frans Witte.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 4