Maas 4-6 markt GOERGA7 7,50 7,50 5,00 7,00 2,00 1,20 1,50 1,75 Slagerij Fam. P. Kossen bureau eelman L//R spetter vans sie week vers vase het sues i|re*ente en f ruit Gravenstraat 15, Den Burg Waar geld nog waarde heeft KROOfVJ SUPERMARKT Den Hoorn Tel: 02226-252 ALGEMEEN ZIEKENFONDS „TEXEL" „IRMA LA D0UCE" „WAY OF THE DRAGON" „THE CONVERSATION" ONZE SPOTGOEDKOPE KOOPJES ECHT PAS-VOORDEEL met onze speciale voordeelpas FIJNE VLEESWAREN VERS VAN T MES AARDAPPELEN, GROENTE EN FRUIT N.V. Exploitatie-Maatschappij „De Krim" Procuratiehouder'beheerder j OPENBARE BEKENDMAKING sfeervol etentje buitenshuis Speciaal fondue-vlees: Rundvlees Varkens vlees Mager gehakt Kipfilet Metworst Boterham- wordt Lever worst Ham En let op onze kwaliteit! Voor al uw KANTOORMEUBELEN De premie voor de vrijwillige verzekering voor het jaar 1976 is vastgesteld op 76,per mnd. per verz. vanaf 16 jaar. De Landelijke reductiepremie voor 1976 is vastgesteld op ƒ48,15 per mnd. per verz. vanaf 16 jaar. De premie voor de bejaarden verz. is mji.v. 1 januari 1976 vastgesteld op 20,95 per mnd. voor verzekerden, vallenden on der groep I. 41,80 per mnd. voor verzekerden, vallenden on der groep II. 62,60 per mnd. voor verzekerden, vallenden on der groep III. 83,40 per mnd. voor verzekerden, vallenden on der groep IV. ƒ125,05 per mnd. voor verzekerden, vallenden on der groep V. De premie voor de aanvullende verzekering voor het jaar 1976 is vastgesteld op ƒ4,50 per (halfjaar per verz. vanaf 16 jaar. Tussentijdse verrekeningen vinden niet meer plaats PROGRAMMA 1 T/M 6 JANUARI DONDERDAG, VRIJDAG en ZATERDAG, 20.00 uur een luchtig en kluchtig begm met JACK LEMMON en SHIRLEY MC-LEAN in' Billy Wilder's onverwoestbare hit. Toegang alle leeftijden. De hoofdfilm begint kort na acht uur. Zondagmiddag 3 uur. Alle leeftijden. WALT DISNEY's nieuwste tekenfilm „ROBIN HOOD" Een belevenis voor jong en oud. ZONDAG EN MAANDAG 20.00 UUR BRUCE LEE in zijn beste Genadeloos hard. 18 jaar. DINSDAGAVOND 20.00 UUR FILMGANGER BRENGT De winnaar der Gouden Palm (Cannes '74) Met Gene Hackman. Geschreven, geprodu ceerd en geregisseerd door Francis Ford Coppola. geldig tot dinsdag 6 januari 1976 4 pak 250 gram MARGARINE 1,24 - 1,00 1 gezinsflcs goudmerk SLAOLIE 1,79 - 1,59 Pak ZELFRIJZEN BAKMEEL 1,09 - 0,75 Pak 4 rollen CLOSETPAPIER 1,25 - 0,98 Flacon PRIL AFWAS 1,47 - 1,00 Pak 100 gram SPECULAAS 1,39 - 1,00 Draagkoffer TRICEL voor- en hoofdwas- middel zonder fosfaat 5,95 - 4,95 Tube PRODENT TANDPASTA 1,98 - 0,98 Dubbelpak DAMESVERBAND 2,39 - 1,89 Dubbelpot APPEL-KERSEN- of APPEL-AARDBEIEN JAM 2,58 - 1,98 Kilozak droogkokende GEBROKEN RIJST 1,58 - 1,25 2 Zilverzakjes SOEP, keus uit Vermicelli, tomaten, kip, witte crème of groente NU 89 ct. Pak PANEERMEEL 0,65 - 0,49 8 weken lang gaan wij U extra ver wennen met grandioze prijsredukties op tal van artikelen. Om voor deze prijsreduktie in aanmer king te komen, ontvangt U vanaf deze week bij elke ƒ25,boodschappen gratis aan de kassa een voordeelpas. Dat pasje moet U zuinig bewaren, want volgende week staan in de Texelse krant tal van aanbiedingen, die U tegen inlevering van Uw voordeelpas kunt kopen. Nogmaalszuinig bewaren, want zonder het voordeelpasje, krijgt U geen prijsreduktie. 150 gram gekookte GELDERSE WORST 1,19 150 gram FILET D'AMERICAIN 1,98 2 kroppen malse KASSLA Kilo MOOIE BANANEN 3 pond heerlijke APPELEN 1,19 1,19 1,19 telefoon 2027 r:lllllllllllllllllllllll!lllllllllillli;i!llllllllllinillllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllll!llllllllllllllll!lllllllll|l 1 gevestigd te Texel, roept sollicitanten op voor de fumktie H van Bij gebleken geschiktheid is voordracht 1 voor benoeming tot direkteur'beheerder 1 g mogelijk. 1 Kandidaten moeten beschikken over ff een middelbare opleiding of gelijk- waardig. goede konrbaktuele eigenschappen. i Ervaring in een toeristisch bedrijf j| strekt tot aanbeveling. M Sollicitaties te richten aan: Raad van Com- j§ missarissen der N.V. E.M.K., p/a Thijsselaan 28, DEN BURG iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiü j {Nllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll TEXELAARTJES Verhuizingen en trans porten door geheel Ne derland. F. A. Kievit Zn.. Den Burg Reparatie van timmer werk, metselwerk en stuk werk. Alles in en om huis. Schoonmaakbedrijf Harm Spigt, Parnassia- etraat 17, De Koog - Texel tel- 02228-311 Tegel boetiek Fokko Mulder Kotterstraat 9, Oosterend Boetiek open vrijdags avond 7-9 uur; zater dags 9.30 - 12.30 uur en aa afspraak, tel. (02223) 666 Lompen, metalen en oud ijzer. Auto's: loop en sloop Bruikbaar ijzer: balkijzer en pijpen. Balkijzer en pijpen op aanvraag, alle 1 maten. J. W. Schagen, advies inzake onroerend goed beëdigd taxateurs ff Weverstraat 94, Den Burg - Texel. ff telefoon (02220) 3555 Biedt te koop aan DE COCKSDORP •fc Aan de Klimpstraat twee door fa. 1 Gieze te bouwen PREMIEWONINGEN. De koopsom van deze woningen, incl. j garage en 250 m2 grond, bedraagt |f ƒ98.800,incl. B.T.W., notaris- en ff bemiddelingskosten, excl. aansluit- kosten water, elektra en gas. De rijkspremie bedraagt ongeveer jff 22.000,—. ff Indeling: open kamer/keuken, hal, ff vier slaapkamers (eventueel uit te |f breiden tot zes), toilet beneden èn s boven, douchekamer met vaste was- f| tafel, igarage en balkon. 1 De iwonangen zullen in de loop van f§ 1976 worden opgeleverd. Tekening en bestek liggen op ons J kantoor ter inzage. f| DEN HOORN ft Nog te bouwen een SEMI-BUNGA- fff LOW aan de Mokweg, waarin o.a. g drie slaapkamers, waarvan twee slaapkamers boven. Het totale grondoppervlak bedraagt f| 450 m2. Koopsom ƒ150.000,(incl 16% g BTW) kosten koper. s Opleiding voor al uw rijbewijzen en ook voor verlenging van rijbewij zen. Rijschool Groot, eig. K. H. Boon, Vamor ge- dipl., tel. (02230) 13252. Heren agrariërs en doe- het-zelvers. Regelmatig in voorraad Balk-, rib- en plankhout (waaronder vloerdelen 3 cm. dik); Wandsdhrootjes (is goed koper dan behangen); deuren, hardboard, spaanplaat, watervast multiplex, asbest golfpla ten en voor de tuin biel zen, diverse betonsier- tegels. Konkurrerende prijzen. Ook zaterdags morgens geopend. Fa. Barhorst, Maricoweg 2a, Den Burg, tel. (02220) 2684 - 3055 DE KOOG HOUTEN WONING MET SCHUUR. en 685 m2 onder en bijbelegen grond, g gelegen aan de Bootlaan 8 In het bijbehorende grondstuk ligt 1 een bouwstrook met bestemming1 gemengde bebouwing. Spoedig te aanvaardep. HOUTEN ZOMERHUISJE gelegen aan de Bosrandweg 498. Erfpacht tot november 1992; canon tot 1 januari 1 1977 437,per jaar; daarna in- 1 dexering. g g Te koop gevraagd ft Voor cliënten BOERDERIJ met ten minste 60 hectare goed bouwland. H Op ons kantoor ligt een woninglijst met alle g objekten, die wij in de verkoop hebben, voor U klaar. 1 1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. 1 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiillliilllilllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll De Bolder, Wezenland no. 1, Den Burg, telefoon (02220) 3141. Wij kunnen voor u tegen aantrekke lijke prijzen de hieronder genoemde werkzaamhe den verzorgen: het bekleden van meu belen (antiek, klassiek en modem) alsmede het op maat maken van buiten zonwering, (Markiezen). de reparatie van uw tuinmeubelen, tenten, windschermen, zodat u in het komende voorjaar hierover direkt kunt be schikken. het opnieuw bekleden van autokussens of repa ratie hiervan, machinale houtbewer king, zagen slijpen, inbinden van boeken en tijdschriften, inlijsten van platen, schilderstuk ken, borduurwerk, diplo ma's enz. Wij zijn u gaarne van dienst en doen u vrijblij vend, indien gewenst, schriftelijk prijsopgave. Alle soorten van (TOP)- LENENGEN met en zon der onderpand. Jan Dek ker, Assurantiën, Bem- hardlaan 89, (02220) 2833 Strandpaviljoen Paal 9 is ieder weekend ge- opend Burgemeester en wethouders van Texel brengen ter openbare kennis, dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, junoto artikel 50, lid 8 van Woningwet, aan de heer J. Bakker, Hogerend 36 te De Waal vergunning te verlenen voor de bouw van een bedrijfswoning aan de Oosterendeirweg, op 'het perceel kadastraal bekend gemeente Texel, seatie N nummer 325. De voorgenomen bouw is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Ter plaatse is evenwel een voor- bereidingsbesluit van kracht, terwijl de bouw in overeenstemming is met het in voorbereiding zijn de bestemmingsplan voor het Buitengebied. Het bouwplan ligt vanaf 5 januari 1976, gedurende 14 dagen, iter gemeente-secretarie (afdeling 209) voor een ieder ter inzage. Gedurende deze termijn van ter visieligging kun nen eventuele bezwaren tegen het verlenen van de verzochte bouwvergunning schriftelijk aan (hun college worden kenbaar gemaakt. Texel, 29 december 1975. Burgemeester en wethouders voornoemd, De burgemeester, Mr. W. H. Sprenger De secretaris, P. Beemsterboer. Accu's voor auto's, motoren, landbouw en Scheepvaart. Kievit, Ko- gerstraat Op alle huishoudelijke artikelen geven wij 20% korting. Firma v. Wijn gaarden, Weverstraat 68, Den Burg, tel. (02220) 2695 U koopt toch ook Uw radio of TV bij de vak man, die zelf alles repa reren kan en nog voorde lig in prijs is ook. Firma v. Wijngaarden, Wever straat 68, Den Burg, tel. (02220) 2695 Doe het zelf-verhuizin gen. Inlichtingen Fa. A Kievit «Si Zn., tel. (02220) 2525 Ook voor het schoon maken van Uw bungalow enz. kunt U tereoht bij Schoonmaakbedrijf Harm Spigt, Pamassiastraat, De Koog, tel. (02228) 311 Elke vrijdag om 8 uur j verkeersles in hotel „De Zwaan", Den Burg. Te vens verlengen wij ook rijbewijzen. Vamor rij school Wester, tel. (02230) 13906 H.H. Jagers (aktehouders) voor xde jaarwisseling lichtpatronen, div. kleu ren, cal. 12 en 16. Garage Rey, Den Burg, tel. (02220) 2345 Een Wij verzorgen het voor U. Speciaal gebakken en gestoofde paling. Nu ook gebakken zee tong. Café - Restaurant „DE FUIK" Hogereind 29, De Waal, tel. no. (02220) 2578 SPECIALE OUD EN NIEUW-RECLAME t/m 3 januari 1976 500 gram voor 500 gram voor 500 gram voor 500 gram voor Voor een hartig hapje 250 gram voor 150 gram voor 200 gram voor 150 gram voor iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii bv/vh Langeveld on de Rooy parkstraat 10 den Burg-Texel postbus 11 tel 02220-2741 iiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Pot knakworst 8 st. voor 0,98 Fles slaolie 1,39 Zak krenten of rozijnen 0,49 Bus poedersuiker 1,09 Frambozen-bessenwijn liter voor 1,98 Kilo tarwebloem voor 0,98 Pindakaas, per pot 1,59 2 rol beschuit 1,25 Liter houdbare magere melk 0,79 Kuip Sun halvarine, 500 gram, voor 0,79 Magere chocolademelk, literfles 0,98 Rcmia Dex margarine 2 pakjes voor 0,98 Reuze ontbijtkoek 0,98 Pak 12 st. kletsmajoors voor 1,25 Pak 8 pennywafels 0,98 Bij aankoop van 25,00 5 potten appelmoes voor 2,75 Bavaria bier, 12 flesjes van 5,25 voor 3,95 Krat Amstel bier, 24 flessen voor 10,95 Koffer Dixan, van 9,45 voor 6,98 5 kilo riblappen 47,50 3,98 7,50 9,98 500 gr. stooflappen kilo voor Kilo riblappen Kilo magere braadlappen voor 10,98 Kilo karbonade 9,98 3 bieftartaar 2,98 250 gr. vleessalade 1,69 150 gr. ham 150 gr. rollade 200 gr. osseworst 250 gr. metworst en 250 gr. leverworst samen 4 vleeskroketten 5 frikandellen 1,88 1,48 1,98 2,98 1,98 1,98 2 kilo Goudreinetten voor 1,59 3 grapefruits 0,89 2 kilo handsinaasappels, vol sap, voor 2,98 Flinke kropsla 0,59 Zak boerekool van 0,89 voor 0,79 Pak 14 st. kroketten, Bonserva 1,98 Iglo bitterballen, 8 st. voor 0,78 750 gr. Spinazie 1,39 Pak Iglo sausijzenbroodjes voor 2,15 Wij wensen U allen een voorspoedig 1976.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 6