wwmm Prijstreffers dezeweekl -aanbiedingen ERVOLG VAN PAG. 1 „Landschapsgeld" Opwekkings samenkomst Wij zijn met vakantie h Aanvang van de repetities Boeken, strips, tijdschriften VISMAN, Het is weer zover Open klaverjasdrive SPOED woning of woonruimte v.a. woensdag t'm zaterdag geopend INRUILAUTO'S Texelse Autocentrale iedere hoeveelheid ZEESCHUIM Firma Engelhart, Voor FREZEN, PLOEGEN, EGALISEREN en ZAAIEN Bij ons vertrek van Texel SLOTEN MAAIEN KORF MAAIEN fa. j. nauta DE TEXELSE BOEKHANDEL 298,- 695, 569, •kplaats De Bolder. Ellen uitte ook bezorgdheid over het veelvuldig jtorten van vliegtuigen in het Wad- rebied en informeerde naar ingrij- [de interne veranderingen die zich bij Gasbedrijf De Liefde zouden hebben •gedaan en die mogelijk gevolgen Texel zouden kunnen hebben. *e burgemeester stelde hem wat het _ite betreft gerust. Er zijn inderdaad -igingen op handen maar de onder ging blijft gewoon voortbestaan en ;ijn geen ongunstige gevolgen voor :el te verwachten. Jenk Beumkes herinnerde aan het foek van Vlieland en Terschelling aan [minister van verkeer en waterstaat een commissie te benoemen die de tarieven in het Waddengebied gaat ;uderen. Die commissie is er nog is niet Beumkes vroeg het college geluid te laten horen en ervoor te en dat Texel ook wordt betrokken ;it onderzoek. Bouwblok Ran ie problemen rond het bouwblok voor [heer S. Ran in het Hogeberggebied nog niet uit de wereld. Zoals bekend de gemeenteraad Ran een bouwblok I gekend, maar daartegen is Staatsbos- ieer in beroep gegaan bij Gedeputeer- «Staten. |)aar moet dus de beslissing worden I tomen. Jan Witte van SCF consta- •de dat Staatsbosbeheer blijkbaar het Itaande aantal bouwblokken op de I jebei g niet uitgebreid wil zien. Hij deed de suggestie eventueel het niet benutte bouwblok van Eelman in de zelfde omgeving te schrappen zodat Ran zijn gang kan gaan. ,J. C. Dros vertelde dat in Engeland de kruisingen van 2-baanswegen zijn voor zien van zg. voorrangsrotondes. Het leek hem voor de Pontweg (die nu voorzien zijn van Krimpenerwaardkruisingen) een goede oplossing. Een zebrapad op de Bernhardlaan ten behoeve van de vele schoolkinderen die aldaar moeten oversteken ,,zit eraan te komen", aldus wethouder Nauta op een vraag van Kees Koorn. Bonne Het als paardenstal aangevraagde ge bouw dat de heer C. Bonne heeft gezet aan de Schilderweg wordt door de ge meente scherp in de gaten gehouden om vast te stellen of de eigenaar zich inderdaad beperkt tot agrarisch gebruik. Bonne heeft gedaan weten te krijgen dat in het oorspronkelijke ontwerp wijzi gingen mochten worden aangebracht (zoals een wc en een scheidingswand tot plafondhoogte) waardoor het gebouw ook als zomerverblijf zou kunnen wor den gebruikt. Vastgesteld is dat de familie Bonne het gebouw in de zomer inderdaad als zodanig in gebruik had, wat aanleiding was voor een waarschuwing Bij een controle in februari van dit jaar werd deze schuur nog wel als paardenstal ge bruikt, De kwestie Bonne wordt door het college beschouwd als een „ere zaak". Aldus antwoordden wethouder J. Zuidewind en de burgemeester op vra gen van Jan Witte van de SCF, die vorig jaar al zijn argwaan tegen de paarden stal van Bonne in de raad naar voren had gebracht. Opleiding voor al uw rijbewijzen en ook voor verlenging van rijbewij zen. Rijschool Groot, eig. K. H. Boon, Vamor ge- dipl-, tel. (02230) 13252 Waadbroeken. Water sportcentrum Duinker, Oudeschild vrijdag 19.00 uur „De Schakel" Ook kinderen zijn welkom. In voorraad ruime sor tering hout, w.o. diverse soorten planken, balken en ribhout, diverse wand- schrootjes, plaatmateria len, w o. watervast multi plex, spaanplaat en board, gipsplaten, steen wol, asbestgolfplaten, diverse betontegels en bielzen en stopzand enz Barhorst, Maricoweg 2a Den Burg, tel. (02220) 2684 of 3055 van 3 t/m 17 september G. MAAT; Keesomlaan 8. Waarneming tel (02220) 2222 of (02220) 3496. Er zijn nieuwe series wenskaarten in het Open Boek. TEXELAARTJES Kiimaal (3 regels) ƒ3,15, ke regel meer ƒ1,05. celaartjes dienen bij iruitbetaling te wor- i voldaan. Voor Texe- trtjes op rekening wor- i ƒ2,50 adm.kosten be iend. Onder adres te dragen (niet eerder dan uur in de boekhandel) onder nummer 1,50 Alles inclusief 4u/o Vie mist er een fret. te halen bij Marius Itte, Driehuizen, tel. Jfoetbalhefhebbers.Bij I RABOBANK is een pdige voetbalwijzer te EP 'oor uw auto: voorde banden, accu's, on- •delcn, etc. Dumpstore Nederlanden, Voor- •ggracht 285, Noord- arwoude, tel. (02260) 1, 3087, 2474 [ulp gevraagd voor 2 lenden. Tel. (02220) 19 - )e Zondagsschool is ;r begonnen. Alle kin- *en van 4 tot 12 jaar van harte welkom ïdagmorgen om 10 uur [„De Schakel". uits'apje met de Jan jzier houden we op 11 september. Op- |ve vóór dinsdag 6 sep- ïber bij mevr. Van ïrwaarden, Lieuwstr. tel. 3087 Sport-lichaamsmassage nneke Westenberg, (220) 3131 koop visboot met b.-motor 9Ve pk Yama- en tiailer. Te bevr timweg 44, De Cocks- frp, tel. 279 Kanaries voor sale a 1,50. Parkstraat 34, |n Burg, Texel Jit de steeg weggeno- groene kinderfiets, faag terug te bez. bij antal Visser, Wever bat 36 Te koop kinderfietsje 3 5 jaar, met zijwieltjes. lefoon (02225) 278 Te koop 2-pers. ledi- t z.g.a.n. en teakhou- tafel 120x55 cm. Tel. 1 Te koop gevr. elektn- he radiators m. thermo- |at. Tel. (02226) 248 Te koop Lady Amherst ^ant en cavia's. Te koop makke konijnen op konijnenberg. C. [alder, tel. (02223) 476 'e koop 2 pr. z.g.a.n. isjeslaarzen m. rits m. 32 - 33, zwart en bruin p.p.; 1 zw. gym pje 6 a 8 jr. ƒ5,1 te Efel oliekachel M. de Lussanet, 3400 evr. meisje dat af en zaterdag op Chris, niëlle en het beesten- wil passen. M. de ^sanet, tel. 3400 egens studie over- pleet een z.g.a.n. Ya- ha trialbrommer, 21/» and oud, 3000 km ge en, nieuwprijs ƒ1800,- ]s nader overeen te en. Peter Schoorl, Jjertebos 3 garenbandjes weg- ien? Joop Kramer, lsterstraat 16, telefoon Den Burg, komt ze ag afhalen 1 Het is nu september. Maar in de Worsteltent kunt U" gewoon elke dag terecht Te koop miniwasser, Tefal, 400 gele steen tjes. Kogerstraat 55, tel. 2251 Te koop Atag butagas- fornuis met thermostaat Tevens teakhouten salon tafel. Tel. (02220) 2090, na 18.00 uur Taxi (02220) 2000 Martien van de Wetering LAAGSTE TARIEF Tegen ieder aanneme lijk bod: 1 oliekachel, merk Efel; 1 gaskachel, merk Pelgrim. P. v.d. Molen, Gasthuisstraat 6, Den Burg Te koop uit bibliotheek boeken, o.a. oorlogs-, dames-, wild west-, meis jes, jongens, streek romans enz., vanaf 50 ct., duurste /1.50 Vloedlijn 5 AARTS FRANKEN beed. makelaar-taxateur biedt te koop aan in de Orchismient te De Koog: luxe bungalows. Inl. Plevierstraat 21, tel. 492 Maandag 5 september Staatsloten afhalen, van 9.00-12.30 en van 13.30- 6.00 uur. A J. Huisman Wasserette Nowak. Be langrijk voor al onze gas ten onze wasserette is iedere dag geopend. Aan melden van 10 tot 12 uur. Wij hebben ook een man gel. Bungalowpark Vre- delust, Californiëweg 97a (zijweg 13). H Nowak, tel. (02228) 381 Wie wil mij twee och tenden of middagen per week helpen met huis houdelijk werk. Mevr. A. Studulski, Vloedlijn 26 Omgeving Den Hoorn gev. lapjeskat. Dieren- pension .Ellen", tel. 3308 Alles voor Uw hond en kat. Dierenshop „Ellen", tel 3308, Keesomln. 47 Van Wijngaarden TV - muziekservice. Nordmen- de „Select-dealer". (02220) 2695 De Worsteltent heeft keuze uit 20 soorten pannekoeken en 6 kip gerechte^-^ De Bolder, Wezenland no. 1, Den Burg, telefoon (02220) 3141. Wij kunnen voor u tegen aantrekke lijke prijzen de hieronder genoemde werkzaamhe den verzorgen: het bekleden van meu belen (antiek, klassiek en modern) alsmede het op maat maken van buiten zonwering, (Markiezen). de reparatie van uw tuinmeubelen, tenten, windschermen, zodat u in het komende voorjaar hierover direkt kunt be schikken. 0 het opnieuw bekleden van autokussens of repa ratie hiervan. 9 machinale houtbewer king. zagen slijpen. 9 inbinden van boeken en tijdschriften, inlijsten van platen, schilderstuk ken, borduurwerk, diplo ma's enz. Wij zijn u gaarne van dienst en doen u vrijblij vend, indien gewenst, Schriftelijk prijsopgave. Soli Deo Gloria Gemengde zangvereniging dinsdag 6 sept., 20.00 uur in de school met de bijbel in Oosterend. TYPEN Scheidegger instituut start zeer binnenkort zijn laatste 2 groepen type- lessen op Texel. Groep 1: van 11 tot 17 jaar. Groep 2: van 18 tot 60 jaar Aanmelding alleen vrijdag 2 sept. tel. (02220) 2057 of inlichtingen. Scheidegger instituut, antwoordnr. 222. Huizen Torenrestaurant alle dagen geopend. (02222) 283 Maak het U gemakke lijk met een Privé-reke- ning van de RABOBANK Te koop 2-pers. op- klapbed, 1 rookstoel, kloostertafel, voetbalsch. m. 40, rolschaatsen. Den Burg, tel. 3564 Pruimen, hand- en moesappels en handperen Huisman, Dc Vuen Vermist omgev. Burg wal 17 cyperse kater. Inl. Thea Smit, Tel. 3916 b.g.g. 2436 - -j Nu hebben wij Benoni, de wegens smaak en houdbaarheid alom ge waardeerde handappel. Koopt Uw fruit bij H. J. Keyser, fruitbedrijf Mo lenbuurt—1 Wie wil dinsdags- en donderdagsavonds een paar uur bij mij oppas sen? Emmy Boeijen, Bea- trixlaan 18, tel. 3093 Zie, God is mijn heil, ik vertrouw en vrees niet i Torenrestaurant Weekendmenu; Rund vleessoep, Kip Hawaii, IJs coup ƒ16,50. Tel. (02222) 283 Nini Beumkes, Ben Penha en Henk Keijser vragen langs deze onsym- patieke weg een sponsor voor hun Bowlingteam. Voor inlichtingen bellen (02220) 2894 De Cocksdorp in woensdag 7 septemt aanvang 8 uur. Taveerne „De Twaalf Balcken" Jongeman, 23 jaar, zoekt m.i.v 1 oktober Den Burg of direkte omgeving. Brieven onder nr. 204 aan bureau Texelse Courant. Voortaan zijn we weer 1 Renault Estafette '76 met verhoogd dak VW 1300 •72 Simca 1100 spec. '71 Autobianchi A 112 '71 (02220) 2151 - 3010. Te koop gevraagd OiKoog I tcLo2338-S7S' Moeten droog stukken zijn. en hele Trompstraat 92, IJmuiden tel. (02550) 14146 NoterenDe Sukses agendavullingen voor 1978 liggen te koop in het Open Boek. I Loonbedrijf J. Kikkert telefoon (02220) 3000; b.g.g. 3432 Zaterdag 10 september zijn onze ouders en groot ouders C. Schuyl en L. Schuyl-Koorn 40 jaar getrouwd. Zij vieren dit met hun kinderen Wim - Hetty Piet - Irene Kees - Nel en hun kleinkinderen Marcel en Eliza in Hotel „De Lindeboom-Texel". Gelegenheid tot feliciteren van 20.30 tot 21.30 uur. 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Te koop goed onder houden Opel Kadett su per met trekhaak, bouw- jaar '69. Tel. (02220) 3448 Dc Wieringer fotogra fen maken bruidsreporta ges in kleur goedkoper dan in zwart-wit. Fa. foto Boersen en Zonen, Hippo- lvtushoef, telefoon (02279) 1482 Homelite kettingzagen, waterpompen en opslag maaiers. Machinaal ket- tingsl'jpen. F. P. Koom, Grensweg 388, tel. 2931 Op zaterdag 10 september zijn onze ouders Cor Bakker en Geertje Bakker-den Blanken cQ 25 jaar getrouwd. De kerkelijke viering is om half zes in de cm R.K. kerk te Den Hoorn. Receptie van half acht tot half negen 's Ki avonds in 't Havenrestaurant aan 't Horntje. Hun dankbare zonen w J. H. A. R. G. en Karei VI 1n Martha's Hoeve, Den Hoorn. CM 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Te koop 1 Toyota Cari na 1600 1976; 1 Toyota Carina 1600 1972; 1 To yota Corolla 30 1976; 1 Datsun 1200 1973 1 Morris Marina 1973 1 Renault R 4 1971 1 Toyota Celica 1974 1 Opel Kadett. Uit voorraad leverbaar de nieuwe Corolla 30 de luxe 2- en 4-deurs. Garage Nagy, De Koog Staatsloten afhalen op 5, 6 en 7 sept. bij J. Kal- verboer-Westdorp, Oude schild, tel. 3224 Gauke zijn fiets is nog steeds spoorloos (d.bl. Ba- tavus junior). Wij vragen daarom te koop een jongensfiets, geschikt voor 12 jaar. Fam. Van Lingen, W. v. Beierenstr. 48. Den Burg, tel. 3386 Tussen duin en strand ligt het Torenrestaurant. (02222) 283 groeten wij al onze vrienden en kennissen. Wij danken allen, die ons bij dat vertrek zoveel hartelijkheid hebben bereid ,in woorden, geschen ken en brieven. Wij bedanken bij deze voor alle lidmaatschappen van Texelse organisaties. Het ga u allen goed. Fam. E. Loerakker-de Vries Ravenswaay, Pr. Margrietstraat 7. LOONBEDRIJF J. Kikkert telefoon (02220) 3000; b.g.g. 3432 Speciaal deze weken de beroemde roman van Mika Waltari SINUHE, DE EGYPTENAAR, een grote gebonden uitgave. Van ƒ25,90 nu voor slechts ƒ9,90. Beperkte voorraad Kom dus snel, dan ziet u meteen al die andere prachtige boeken met grote kortingen. Zoal9 -fr De kleurrijke wereld van Paard, Vlinders, Paddestoelen en Hond. Een serie boeiende natuurboeken, geheel in kleur. Normale prijs 32,50. Bij ons voor 14,90. ■fr Een boekwerk met getrouwe reprodukties van de eerste impressionist, William Turner. Winkelwaarde 35,nu slechts ƒ14,90. ■fr Nog enkele exemplaren van de bekende uitgave Darwin en de Beagle, van ƒ34,50 voor ƒ19,50. Uw ICOB-boekhandel exclusief voor Texel Nergens vindt U zo goedkoop zulke prachtige boeken. Daar kan geen boekenclub tegenop. LINDE KOELKAST, tafelmodel 140 liter, adviesprijs 435, onze prijs ETNA GASFORNUIS met glasdeur, thermostaat, lade en centrale ontsteking, kleur bruin, voor aardgas en flessengas onze prijs 778j ZANUSSI DIEPVRIESKAST, 260 liter, met uitschuif- bare manden, laag stroomver bruik door spe ciaal koelsys teem. Adviesprijs 969,- Onze prijs ZANUSSI WASDROGER. capaciteit 41/* kg, droogt in één keer de volledige lading uit de wasautomaat. Adviesprijs 699,onze prijs 498, CANDY WASAUTOMAAT capaciteit 5 kg, 10 programma's met speciaal wolwas programma en Kema keur. Adviesprijs 829,- Onze prijs Eigen reparatie-werkplaats voor alle merken wasautomaten, koelkasten, diepvriezers enz.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1977 | | pagina 3