Nieuw huis? sflnh Jan Agter, [g] KEURSLAGER P. Kossen Rijkspostspaarbank woninghypotheken van 8V4 pet. rente o4rn. t^ooyer makelaarskantoor BGlfTidn Texelse Autocentrale uw Keurslager Koelburo Noordholland Een heel jaar garantie Waterschap Texel of gewoon nieuw tapijt Het scheelt U zo honderden guldens PLATENNIEUWS BIEDT O.A. TE KOOP AAN: j Den Burg Den Hoorn Oudeschild Oosterend Eieriand De Koog De Cocksdorp Dokter Goutinho AFWEZIG van 12 t'm 30 sept. Voor al uw KANTOORMEUBELEN B.V. h' h Langeveld de Rooij OCCASIONS Dit kende u al: Dit is nieuw: SCHOUW SCHOUW over de waterleidingen Weekendmenu Loodsmansduin 12,25 Voor sloten uitdiepen en prut vervoeren. 1 DE KEURSLAGERSPECIAL VAN DE WEEK BLANKE SCHNITZELS 100 gram ƒ1,90 WEEKENDVLEESRECLAME: VLEESWAREN: waarom zou u 't met minder doen. Het dagelijks bestuur van het waterschap Texel verzoekt de aanliggende grondgebruikers om me dewerking bij het maaien van hoofdwateringen en tochten door na overleg tijdelijk schrik draden etc., geplaatst langs genoemde waterlei dingen, te verwijderen. Het dagelijks bestuur van het waterschap Texel, j M. Roeper Pzn., dijkgraaf A. van Hoorn, secretaris I Dan naar Spinbaan 1, Den Burg, tel. (02220) 3179 Volop parkeergelegenheid voor de deur. Slootdorp, Brink 36, tel. (02278) 406 Alkmaar, tel. (072) 127009. Dealer voor Texel van Cattabriga Consumptieijsmachines, Schotsman IJsbrokjesmachines, General Electric Airconditioning. Verder alle nieuwe en gebruikte koel- en vriesinstallaties. Serviceabonnementen. 24 uur-service per dag. Ê&L- Yes Going for the one 15,90 Santa Esmeralda Don't let me be misunderstood 17,90 Lou Rawls Unmistakable Lou 16,90 Crosby, Stills and Nash C.N.S. 16,90 Eagles Hotel California 16,90 Kermisklanten Aan het strand stil en verlaten 12,90 Rob de Nijs Tussen zomer en winter 16,90 Het gebeurde in het Westen Filmmuziek 14,90 Dit is zomaar een greep uit onze voordeelaanbiedingen. Ook voor platen telefoon (02220) 2114 bemiddeling taxaties adviezen inzake onroerend goed Weverstraat 94, Den Burg Texel, telefoon (02220) 3555 VRIJSTAAND WOONHUIS MET GARAGE, ondergrond, erf en tuin (312 m2) gele gen aan de Kogerstraat 114. Het pand is geheel centraal verwarmd. WINKELPAND MET ROYAAL WOONHUIS, voor vele doeleinden ge schikt, gelegen aan de Gravenstraat 2-4 VRIJSTAAND WOONHUIS MET SCHUREN, ondergrond, erf en tuin (568 m2), gele gen aan de Burdetstraat 11. Met o.a. vier slaapkamers. Opp. van de schuren: 24 m2 en 72 m2. VRIJSTAAND WOONHUIS MET SCHUUR, ondergrond en erf, gelegen aan de De Ruy terstraat 136. Gegadigden die een geschikte huur woning in Den Burg kunnen opleveren, genieten de voorkeur. LUXE TWEEDE WONING MET GARAGE en ongeveer 450 m2 eigen grond, gele gen aan de Naalrand 50. LUXE SEMI-BUNGALOW MET ZOMERWONING, GARAGE en onge veer 8225 m2 onder en bijgelegen grond, gelegen aan de Amaliaweg 7. WOONHUIS MET AANBOUW, onder en bijgelegen grond, gelegen aan de Schoolstraat 2. Met balkenplafonds en veel schoon- metselwerk. LUXE REKREATIEBUNGALOW op ongeveer 630 m2 eigen grond, gele gen aan de Zanddijk 154 in bungalow park „Tamarisk". ROYALE REKREATIEBUNGALOW met ongeveer 600 m2 eigen grond, ge legen aan de Slufterweg 28 in bunga lowpark „Slufterhoek". I ENKELE LUXE TWEEDE WONINGEN gelegen aan de Orchismient. H Allen op eigen grond (variërend van 650 H m2 tot 795 m2). TWEE REKREATIEBUNGALOWS beiden helft van een dubbel, gelegen g aan het Gerritslanderdijkje 32 en 34. Met resp. 444 m2 en 409 m2 eigen grond. TWEE WOONHUIZEN, gelegen aan de Vuurtorenweg 101 en 103, beiden helft van een dubbel, met resp. 1500 m2 en 1000 m2 eigen grond. WOONHUIS MET AANBOUW, KAS en 266 m2 ondergrond, erf en tuin, ge legen aan De Kikkertstraat 58 Op ons kantoor ligt een woninglijst, met alle objekteh die wij in de verkoop hebben voor i U klaar. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Ter herinnering Ter gelegenheid van bovenstaande naamswijziging vrijdag g 2 sptember a.s. tussen 17.00 uur en 20.00 uur een snapje en een hapje in 1 't Waepen van Texel. Hiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 'iiNiiiiiiiniiniriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif Tijdig medicijnen laten bijvullen s.v.p. Onze ^occasions (olie merken) met 3 maan den garantie. Onze ^occasions (alle merken) met een toe gevoegde 9 moanden No-Risk garantie - dus een heel jaar garantie - tegen een kleine ver goeding PEUGEOT 304 '75 67.000 km FIAT 128 4-deurs '75 33.000 km TOYOTA 1000 special de luxe '75 30.000 km VW GOLF S '75 47.000 km AUDI 100 GL '72 54.000 km RENAULT R 12 '74 79.000 km Schilderend 56, tel. (02220) 2151 - 3010 Audi Goed gegarandeerd, GOOD dus gegarandeerd goed Het dagelijks bestuur van het waterschap TEXEL maakt aan belanghebbenden bekend, dat de in het waterschap als volgt zal plaats hebben a. voor het gebied van de polders Eijerland en de Eendragt, op woensdag 5 oktober 1977; b. voor het gebied van de Gemeenschappelijke Polders, met uitzondering van de polder het Noorden, het Kogerveld, Everstekoog, Gerrits- land, de Naai en Buitendijk, op woensdag 12 oktober 1977; c. voor het gebied van de polders Waal en Burg, Burger Nieuwland, het Noorden, het Kogerveld, Everstekoog en Gerritsland op woensdag 19 oktober 1977, d voor het gebied van de Prins Hendrikpolder, het Hoonrder Nieuwland en de Kuil, de Naai en Buitendijk, op woensdag 26 oktober 1977. Belanghebbenden wordt er op gewezen, dat niet voldoen aan het bepaalde in de Keur van het waterschap Texel als een overtreding wordt be schouwd en gestraft kan worden met een boete van ten hoogste ƒ50, Texel, 23 augustus 1977. Het dagelijks bestuur voornoemd, M. Roeper Pzn., dijkgraaf Goulashsoep Kip op grootmoeders wijze Koffie 't Is goed, gezellig en betaalbaar in „Loodsmanduin" Den Hoorn. Kantinerestaurant van het vakantiecentrum „Loodsmansduin", Den Hoorn, telefoon (02226) 360. LOONBEDRIJF J. Kikkert telefoon (02220) 3000; b.g.g. 3432 iiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiuiiiiiiijniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinni iiuiiiiiniiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinNfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiuiiiniiiiiiiiiuiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiNNniiiiiiiiiiiii Via ONS agentschap bij de per V2 jaar achteraf te betalen en slechts 1% afsluitprovisie. Dit betekent voor U minder lasten dan elders, en een hoger te verkrijgen gemeentegarantie, dus maximum te verkrijgen hypotheekbedrag. GARANTIE VOOR ZEKERHEID Tevens overbruggingshypotheken, vóórfinancieringen Rijksbijdragen, pers. leningen, financieringen en leasing. Bernhardlaan 89, Den Burg, (02220) 2833. BIEFLAPPEN MAGERE STOOFLAPPEN RIBLAPPEN 500 gram 8,40 500 gram 7,80 500 gram 7,40 SCHOUDERHAM 150 gram 1,55 GEBRADEN GEHAKT 150 gram 1,20 PALINGWORST 150 gram 1,40 EIGENGEMAAKTE LEVERWORST 250 gram 2,50 Warmoesstraat 15 - telefoon 2083

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1977 | | pagina 4