9e bal gaat weer rollen. Kankerbestrijding. Je kan en mag er niet omheen kankerbestrijding „THE EAGLE HAS LANDED t LAND f BOUW PROGNOSES Pisang volleybaltoernooi Mini-volleybal begint weer Eilandcompetitie volleybal start met voorlopig programma Jeugdtoemooi Wielervereniging Texel Koersen vreemde valuta „WAT IK ZEGGEN WOU.." Geslaagd „Penpal" gezocht Talencursussen voortaan via avond-mavo Koningin Wilhelmina Fonds voor de Diepgrondbewerking Schieters in het snikerhietengewas Aardappelziekte- bestri jjding Tweede blad Texelse Courant, vrijdag 2 september 1977 !,25 r in Voor de voetballers betekent het eer- te weekend van september het begin an de nieuwe competitie. Hoewel geen an de eerste elftallen promoveerde of egradeerde en op het oog alles bij het ude blijft zijn er toch wel wat veran- eringen. De nieuwe indelingen hebben ot gevolg gehad dat er nogal wat ande clubs dan voorheen als tegenstander aan fungeren. De twee eerste elftallen van S.V. Texel ntmoeten zondag bijvoorbeeld West- riezen 1 en 2 (Zwaag). Het zijn geheel nbekende tegenstanders. De S.V. Texe- aars spelen echter op eigen terrein en lit is hopelijk een punt in hun voordeel, lij S.V. Texel spelen zaterdag zes pu- illenelftallen thuis tegen HCSC pupil- »n. Het kunnen nuttige oefenwedstrij- ,en worden waarbij hopelijk veel ou- ers aanwezig zijn. Ze kunnen dan bij oorbeeld kennis maken met de steun- ilaren van SVT (de jeugdleiders en leidsters) die „hun" jongens toch maar reek in week uit een fijne sportdag be- orgen. t.C. Ook voor Texelse Boys wordt het dit veekend weer menens. In het oorspron- elijke programma zijn twee wijzigin- en. Boys 3 is vervallen en ingelast is en wedstrijd van A junioren tegen Caagvogels Al. De wedstrijd wordt om 2.30 uur gespeeld en het zal een zware edoening worden. Maar als er hard ge- rerkt wordt is van alles mogelijk. Op zo'n eerste competitiedag is het noeilijk opstellingen te maken daarom dit voor de spelers (en speelsters) dè relegenheid zich waar te maken voor en hoger elftal. Nog een paar kleine opmerkingen. ►♦♦Aïoewe! het er hopelijk niet al te veel uilen zijn worden'de betrokkenen wel ■erzocht „afberichten" tijdig te melden, let eerste damesteam reist samen met let eerste seniorenteam naar de „over- :ant". Wegens de afstand (dames naar Ie Wieringermeer en de heren naar Voorafgaand aan de Nevobo-competi- ie organiseert de volleybalvereniging evoko zaterdag een onderling 'Pisang'- oemooi. Behalve 6 dames en 3 heren- eams van Tevoko doet ook het dames- eam van Smash (Oosterend) en het he enteam van Mitra hieraan mee. Beide aatste teams spelen ook in de Nevobo- :ompetitie. Tevens zijn de dames van de am. Witte (Eilandcompetitie) voor za terdagmiddag uitgenodigd. De wedstrijden starten om twee uur »n wanneer alles enigszins volgens sche- verloopt zal er tot ongeveer 6 uur s avonds gespeeld worden. Als verdere voorbereiding op de ko- nende competitie nemen de herenteams Tevoko 1, 2 en 3 en de damesteams Te voko 2, 3 en 4 zaterdag 10 september deel aan het HCSC toernooi in Den Hel ler. Bij volleybalvereniging Tevoko gaat linsdag de training voor de mini-vol leyballers weer van start. Er wordt dus net ingang van 6 september iedere dins dag weer tussen 16.30 en 17.30 uur op de nini's gerekend. Bij deze Tevoko mini-volleybalafde- ling zijn kinderen uit de vijfde en zesde das van de basisschool en uit de brug klassen van het voortgezet onderwijs welkom. Omdat nog steeds niet alle teams de aangekondigde inschrijving hebben ver richt zal op de eerste avond van de Ei landcompetitie volleybal een voorlopig programma worden afgewerkt. Zo gauw alle aanmeldingen binnen zijn komt Tevoko met een definitief maandprogramma. Daarmee zal ook de yasseindeling van de diverse teams worden bekend gemaakt. Bij de dinsdag 6 september in sporthal Ons Genoegen te spelen wedstrijden zullen de scheids rechters via de teams worden aangewe zen. Programma: Veld A Heren klasse: 30 u.: Smash '68-Slagerij Kossen Fam. Witte •10 u.: Fam. Witte-Leraath RSG Smash '68 7.50 u.: Tevoko Opduin-Grooten Slock 1 Leraath RSG 30 u.: Jelleboog-Teso Marsdiep Tevoko Opduin 10 u.: Jozefschool-De Rog 1 Teso Marsdiep Veld B H en D klasse: 30 u.: Texelstroom 1-Strendsend 1 Bremer 10 u.: Electrohuis-Bremer Strendsend 7.50 u.: Texelstroom 2-Grooten Slock 2 Electrohuis 30 u.Teso Texelstroom-7 Provinciën Texelstroom 2 '10 u.: Molenkoog-Lois Teso Texelstroom Veld C Damesklasse: •30 u.: WGD Expert-Smash '68 Tevoko junioren •10 u.: Tevoko junioren-Gyvo 1 WGD Expert •50 u.: Grooten Slock-Fam. Witte Gyvo 1 •30 u.: Strendsend-Vopoda Grooten Slock 1 10 u.: Sportshop-Beerebar Vopoda Aartswoud) vertrekken de ploegen al om 12.05 uur. De C junioren gaan za terdag met de boot van 13.05 uur over. Vrijdagavond wordt er een onderlinge oefenwedstrijd voor de dameselftallen gespeeld. Er wordt begonnen om 18.15 uur. A.W. Het eerste team van ZDH speelde dinsdag thuis een oefenwedstrijd tegen Texel 1. Onder de (goede) leiding van scheidsrechter A. Eelman werd het tref fen met een verdienstelijke 11 beslo ten. ZDH speelde duidelijk veel beter dan vorige week zaterdag tegen Twisk. ZDH 1 mag de nieuwe competitie met een rustdag gaan beginnen evenals ju nioren A. De andere wedstrijden staan in het bijgevoegde programma ver meld. F.Z. Het tweede elftal van S.V. De Koog dat een jaar rust heeft gehad, komt zon dag opnieuw op het veld. Om 14.30 uur speelt m het team op eigen terrein tegen Kaagvogels 6. De Koog 1 moet zondag met Oosterend 1 uitmaken wie de beste is. Dat het een ware krachtproef zal worden voor de Kogers staat wel vast. Maar ondanks de geringe resultaten (3 nederlagen) in de oefenwedstrijden mo gen we toch wel op een spannende der by rekenen. Aanvang 14.30 uur. De training van het Koger damesteam is op dinsdagavond om 18 30 uur. J.v.B. Op eigen terrein begint Cocksdorp zondag de competieie tegen het fysiek erg sterke SSV (Stompetoren). SVC 1, dat nogal wat nieuwe gezichten telt zal alle zeilen moeten bijzetten. Een gelijk spel zal al een heel behoorlijk resultaat zijn omdat het Cocksdorper elftal nog geen enkele maal volledig heeft ge oefend. De uiteindelijke opstelling wordt vrijdagavond (bij de training) bekend gemaakt. J.W.B. o r Voor de tweede keer in haar bestaan organiseert de Wielervereniging Texel op zondag 4 september een jeugdtoer- nooi waaraan ongeveer 200 wielrenner- tjes tussen 8 en 15 jaar gaan meedoen. De wedstrijden worden verreden vol gens de reglementen van de KNWU. Er wordt aan deelgenomen door de leden van 17 Noordhollandse wielerverenigin gen. Zoals gebruikelijk worden de wed strijden verreden op het parcours rond Starkenburgh. Er wordt gestart voor Bernhardlaan 101. De eerste renners (8 jaar) gaan om 10.00 uur van start en met de wedstrijd van de 14-jarigen wordt om ongeveer 17.00 uur de wielerzondag be sloten. De deelnemende verenigingen zijn: wv Alkmaria Victrix (Alkmaar), wv Wa terland (Edam), hsc De Bataaf (Half weg), brc Kennemerland (Beverwijk), rtc Wieringen (Hippolytushoef), pwc Vi king (Purmerend), asc GGMC (Weesp), asc Olympia (Amsterdam), wsv Volen- dam (Volendam), zwc DTS (Zaandam), hsv De Kampioen (Haarlem), ehwv DOK (Den Helder), HRTC (Hoorn), UWTC (Uithoorn), hrc Excelsior (Haarlem), wv West Frisia (JCnkhuizen) en wv Texel (Den Burg). Men dient er zondag rekening mee te houden dat Thijsselaan en gedeeltes van Drijverstraat en Bernhardlaan tussen 9.30 uur 's morgens en 17.00 uur 's mid dags afgesloten zijn voor het verkeer. Het publiek dat naar de wedstrijden komt kijken wordt (omwille van de vei ligheid) verzocht niet onnodig het par cours over te steken, kinderen aan de hand te houden en huisdieren aan de lijn. Westduitse marken 100 ƒ103,75 Franse francs 100 48,75 Belgische francs 100 6,69 Zwitserse francs 100 ƒ101, Zweedse kronen 100 48,75 Oostenrijkse schilling 100 14,77 Amerikaanse dollars 1 2,40 Engelse ponden 1 4,16 ZATERDAG 3 SEPTEMBER 1977: Afdeling Noordholland Sporting S.-Oosterend (Z), 14.30 uur Oosterend (Z) 2-Asonia 4, 14.45 uur Junioren HCSC A2-Oosterend Al, 12.00 uur ZDH Al-Schagen Al, 13.30 uur Tex. Boys Bl-Helder BI, 13.30 uur Texel BI-Watervogels BI, 13.30 uur Tex. Boys B2-Helder B2, 13.30 uur HRC B4-Texel B2, 14.30 uur De Koog Bl-ZDH BI, 14.45 uur Watervogels Cl-T. Boys Cl, 14.30 u. ZAP Cl-Texel Cl, 14.30 uur (vertrek boot 13.35 uur) Watervogels C2-T. Boys C2, 14.30 u. ZAP C2-Texel C2, 14.30 uur (vertrek boot 13.35 uur) Cocksdorp Cl-O'end Cl, 14.30 uur De Koog Cl-W.vogels C3, 13.30 uur Oosterend C2-SRC C5, 13.30 uur Texel C3-Schagen C5, 13,30 uur ZONDAG 4 SEPTEMBER 1977: Afdeling Noordholland Texel-Westfriezen, 14.30 uur AGSV-Texelse Boys, 14.00 uur (vertrek boot 12.05 uur) Oosterend-De Koog, 14.30 uur Cocksdorp-SSV, 14.00 uur Texel 2-Westfnezen 2, 12.30 uur Succes 4-Texel 3, 14.30 uur (vertrek boot 13.05 uur) Tex. Boys 2-Watervogels 3, 14.30 u. Helder 5-Oosterend 2, 14.30 uur ZDH 2-DWOW 3, 12.15 uur WGW 6-Cocksdorp 2, 14.30 uur Oosterend 3-ZDH 3, 12.00 uur HRC 8-Texel 4, 14.30 uur Tex. Boys 4-Geelzwart 7, 12.30 uur De Koog 2-Kaagvogels 6, 14.30 uur Junioren T. Boys Al-Kaagvogels Al, 12.30 u. Dames: Flevo-Texelse Boys, 14.30 uur (vertrek boot 12.05 uur) Tex. Boys 2-Oosthuizen, 14 30 uur SAMEN REIZEN: ZATERDAG 3 SEPTEMBER 1977: Vertrek boot 13.25 uur van Texel: Texel Cl en Texel C2. ZONDAG 4 SEPTEMBER 1977: Vertrek boot 12.05 uur van Texel: Tex. Boys 1 en dames Tex. Boys 1. Vertrek boot 13.05 uur van Texel: Texel 3. Bij akkeuring terrein bus afbestellen, te lefoon (02240) 2421. BREVEN \£\N LEZERS-BUTEN VERANTVfOORDELUX HED VAN DE REDUCTIE Italiaanse lires 10.000 26,50 Bij de Stichting Vakopleiding Meubi- leringsbedrijven te Utrecht slaagde onze plaatsgenoot A. Heerschap voor de be- kwaamheidsproef Handelskennis en de Vakbekwaamheidsproef voor de branche W oningstof f eerdersbedrij f Ook het duo Tom en Jerry is deze week in het City theater te zien De film heet ,,Tom en Jerry-festival". Op de redactie van de Texelse Cou rant werd woensdagochtend een brief uit Engeland afgeleverd waarop als adres stond vermeld: „The Main News paper, Oudeschild, Texel, Netherlands" Het poststempel gaf aan dat de brief op 21 juli in Ilford-Essex op de bus was gedaan zodat hij geruime tijd in een lade van de PTT gelegen moet hebben. De afzender bleek een jongeman uit Ben- fleet Essex die een correspondentie vrienden) op Texel zoekt. De inhoud luidt als volgt: Dear Sir, I am very interested in having a penpal in the Netherlands and shall be very grateful for your assistence. I should like to write to a girl between 16-30 years of age. If someone would like me to help them to learn or improve their English. I shall be happy to be of as sistance. Anyone interested should write to me with a photo ant I promise to reply to all letters. Yours faithfully, Mike Fairhead, 8 Peregrine Drive, Bentfleet Essex, SS7 5EJ Zondag, maandag en dinsdag vertoont het City theater „The eagle has landed" (De adelaar is geland) gemaakt naar Jack Higgins gelijknamige bestseller. Het ver haal speelt zich af tegen het einde van de tweede wereldoorlog. Aangemoedigd door een geslaagde ontvoering van Mu- solini, door Duitse parachutisten, vat Hitier het plan op om Churchill uit En geland te ontvoeren. Hoewel het plan aanvankelijk door iedereen als krank zinnig wordt beschouwd, komt daar ver andering in als de Duitse spionage meldt dat Churchill een weekend in een afge legen kustdorpje in Norfolk zal door brengen. Vanaf het door de Duitsers be zette kanaaleiland Alderney worden voorbereidingen getroffen voor een dropping van een groep para's onder commando van kolonel Kurt Steiner. Onderwijl is een Ierse nationalist die alles wat Brits is haat, in Norfolk ak- tief om de komende aktie voor te berei den. Als de parachutisten (met over hun Duitse uniformen, dat van een Pools detachement) in Noord Engeland neer- Omdat het steeds moeilijker is geble ken voldoende docenten voor de door de Stichting Cultureel Werk Texel georga niseerde talencursussen te vinden heeft men besloten deze aktiviteiten volledig naar de avond-Mavo over te hevelen. Door gebruik te maken van de mogelijk heden die de opleiding voor een zg. deel certificaat (met 3 vakken) biedt kan men uitsluitend de gewenste taal als vak kiezen. De talen waarvoor men zich kan laten inschrijven zijn Nederlands, Frans, Duits en Engels. Belangstellenden behoeven dan niet het gehele vakkenpakket van de avond- Mavo (6 vakken) te volgen. Men kan zich voor 3 vakken laten inschrijven (waaronder dus de taal die men gekozen heeft). Omdat er geen verschijnings plicht bestaat kunnen de lessen van de overblijvende vakken verzuimd worden. Men is dus alleen present bij het vak (in dit geval de taal) waarvoor men be langstelling heeft. Gezien deze mogelijkheid zal de Stich ting Cultureel Werk in het seizoen 1977-'78 geen talencursussen meer star ten. De avond-Mavo kan namelijk beter voor de nodige continuïteit zorgen. Wat betreft de verleden jaar afgeron de cursussen zullen, voor zover daar be langstelling voor is, deze nog 1 of 2 jaar worden voortgezet. Belangstellenden voor de talencursus sen voor beginners wordt aangeraden zich in verband met de aanvang van het nieuwe cursusjaar zo spoedig mogelijk aan te melden. Men kan dit doen bij de directeur van de avond-Mavo J. K. Fei- kema, p.a. RSG, Haffelderweg 24, Den Burg, telefoon (02220) 2832. Op dit adres kan men ook verdere inlichtingen krij gen. Steun de kollekte die binnenkort wordt gehouden, of wordt lid door een jaarlijkse bijdrage van f 5,- te storten op giro 26000 ten name van KWF Amsterdam, onder vermelding "lidmaatschap". Inlichtingen: Centraal Bureau KWF. Koninginneweg 28, AMSTERDAM. Tel. 020-726000. komen lijkt alles gesmeerd te gaan ver lopen. Door een toeval wordt alles door zien en dan breekt de hel los. De duit- sers gijzelen de dorpsbewoners in een kerkje en een in de buurt gelegerde groep Amerikanen begint een oorlog. Regisseur John Sturges is vooral be kend door het maken van een aantal prima westerns („Gunfight at the O.K. Corral", „Last train from Gun Hill", „The magnificent seven") en ook deze oorlogsfilm kan rustig een western wor den genoemd, maar dan wel een van zijn minder geslaagden. Als Duitse officieren weer zonodig Engels met oen accent moeten spreken, worden een hoop an dere dingen daardoor ook minder „echt". Ondanks het vele vuurwerk blijft de zaak wat goedkoop en verzonnen aan doen. Donald Pleasence maakt trouwens een zeer fraaie gek van Heinrich Himmler en ook Donald Sutherland is als de Ier wel te pruimen in die rol. De rest blijft onwaarschijnlijk, misschien vooral om dat we weten dat Churchill nooit werd ontvoerd of gedood. (Toegang 12 jaar). De hoofdfilm begint kort na het begin van de voorstelling. Zondagmiddag (3 uur) is er voor de jeugd een „Tom Jerry festival". Ge welddadigheden tussen kat en muis, van wie de laatste nu en dan hulp krijgt van een enorme hond. Korte en geinig ge maakte tekenfilms voor alle leeftijden. Sinds enkele weken draaien er in de polder Eierland weer vier machines om ruim 200 ha tot ongeveer 90 cm diepte om te spitten. Hiervan zijn drie machi nes van de Fa. Aerts uit Broekhuizen (Limb.) en 1 van de Gebr. Duinker uit Nieuweschild. De ervaringen met het diepbewerken zijn erg gunstig. Bijna alle graangewassen geven een hogere opbrengst van de diepbewerkte perce len evenals het graszaad. Ook zullen de suikerbietenopbrengsten van de be werkte percelen hoger zijn dan van de vergelijkbare niet bewerkte percelen. Bij de pootaardappelen liggen de opbrengst- verschillen op ieder bedrijf nog niet zo duidelijk. De ervaring heeft wel geleerd dat er als eerste gewas na de diepbe- werking beter geen pootaardappelen verbouw kunnen worden. Granen, gras zaad en suikerbieten groeien over het algemeen gunstig op de bewerkte per celen. De gewassen kunnen onder nor male omstandigheden beschikken over voldoende vocht tijdens het groeiseizoen. De plantenwortels gaan tot het grond water. In diverse suikerbietenpercelen staan schieters. Vooral de vroege schieters ge ven rijp zaad en kunnen een bron zijn voor opslag van bieten in een volgend jaar. Bovendien geven deze vroege schieters problemen bij de oogst en de verwerking. Het is aan te raden om deze lange schietstengels van de bieten te slaan. Ze zijn nu nog zacht en kiem- krachtig zaad zal er aan de meeste planten nog niet gegroeid zijn. De laatste paar jaar is er praktisch geen aardappelziekte geweest. Dit houdt niet in dat de ziekte er dit jaar niet kan komen. Wanneer de omstandigheden voor deze schimmelziekte gunstig zijn (vocht en broeierig weer) dan komt ze beslist. Vooral omdat er dit jaar op Texel een behoorlijke oppervlakte con- sumtieaardappelen staat, vraagt de be strijding van deze ziekte alle aandacht om latere teleurstellingen te voorko men. Het is raadzaam om bij aanhou dend vochtig en zacht weer de aardap pelen een keer te spuiten met de ge bruikelijke middelen. J. Koolhof

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1977 | | pagina 5