2 speciale Rabobank aanbiedingen 350,- Rabobank Q Tapijt kun je best zelf even leggen! .VADERS TWEEDE VROUW 4 daagse unieke mini cruise naar Zweden 5 daagse touringcarreis naar Parijs familie en- handelsdrukwerk /R Wijzonol creosootverf :EIJILLETOH Loplopen van rammen Goënga's Slagerij en Kroon Supermarkt voor Ie kwaliteit vers vlees voor uw diepvries ilillllllllllli Voor al uw ii V P.Tan >Sivmha(dL.Schnunfl Voor nadere informatie en reserveringen kunt u terecht bij de Rabobank in uw woonplaats. Een folder met alle gegevens ligt voor u klaar! Bescherm Uw huis goed voor de 1 winter komt! 1 Graaf's verf- en behangcentrum i I Vergeet het maar! MOERBEEK, meubelhandel en interieurverzorging b.v. Derde blad Texelse Courant, vrijdag 2 september 1977 jurgemeester en wethouders van Texel wijzen be rokkenen op het bepaalde in de artikelen 4 en 5 ran de veeverordening van de gemeente Texel velke luiden als volgt Irtikel 4 Jehoudens het bepaalde in het 2e lid van dit arti- rel is het verboden rammen van een jaar of ouder, inders dan voorzien van 2 spannen, bevestigd aan enminste 3 poten, en rammen beneden de ouder- lom van een jaar, anders dan voorzien van één ;pan, bevestigd aan twee poten tussen 10 septem ber en 25 oktober, in de weide te laten lopen. Het rerbod bedoeld in het eerste lid van dit artikel is liet van toepassing ten aanzien van rammen, in de velde lopende, vastgemaakt aan een genoegzaam terke lijn of ketting, welke stevig bevestigd is aan een spil, paal of boom, zodanig dat de dieren zich liet kunnen losrukken en hun het springen over erreinafscheidingen wordt belet, irtikel 5 n buitengewone gevallen kan door burgemeester n wethouders van het bepaalde in artikel 4 sehrif- elijk ontheffing worden verleend, jurgemeester en wethouders kunen aan deze ont- effing voorwaarden verbinden. )e ontheffing wordt niet verleend, wanneer de veide waarop de rammen zullen verblijven, naar et oordeel van burgemeester en wethouders niet oldoende is afgeheind. jurgemeester en wethouders vestigen er de aan- acht op, dat overtreding van artikel 4 wordt ge- traft met een hechtenis van ten hoogste 2 maan- en of een geldboete van ten hoogste ƒ300,ter- vij het dier, waarmede de overtreding is gepleegd, :an worden verbeurd verklaard. Texel, 19 augustus 1977. Burgemeester en wethouders voornoemd, De burgemeester, Mr. W. H. Sprenger De secretaris, G. A. Oskam, l.s. VARKENSVLEES: 5 kg. KARBONADE 52,50 5 kg. SPEKLAPPEN 32,50 5 kg. SAUSIJSJES 35,00 5 kg. FRICANDO 69,50 5 kg. HAMLAPPEN 62,50 5 kg. SCHOUDERLAP 55,00 2,5 kg POULET 27,50 RUNDVLEES: 5 kg. STOOFLAPPEN 39,50 5 kg. RIBLAPPEN 57,50 5 kg. BRAADLAPPEN 59,50 5 kg. MAGERE LAPPEN 62,50 2,5 kg. POULET 29,50 5 kg. BIEFLAPPEN 77,50 5 kg. GEHAKT H/H 35,00 Varkens- en runderbouten tegen dagprijs levering alleen a contant. RUNDERVOORVOETEN 5,75 per kilo RUNDERACHTERVOETEN 7,75 per kilo HALVE VARKENS 4,35 per kilo excl. kosten en B.T.W. TEXELAARTJES Autogasstation. Fa. A. Kievit Zn. Kogerstr. - Jonkerstr. Geopend van 8.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 18.00 uur. Zondags 9 2-deurs linnenkasten (V* hang - Vz leg), afm. 100x50 reeds vanaf 157,50. Even bij ARTI- MA kijken Tegelboetiek Fokko Mulder Kotterstraat 9, Oosterend Boetiek open: van maan dag i/m donderdag van 13.30 tot 18.00 uur; vrij- f dags van 13.30 tot 21.00 i uur en 's zaterdags van 9.30 tot 12.30 uur en na afspraak, tel. (02223) 666 Voor al uw tegel- en mozaïekwerk naar C. van der Maden, Lieuwstraat 4, Den Burg, telef. (02220) 3320—I Arn. Looyer tapijt. Merktapijten tegen zeer voordelige prijzen. Kom eens kijken. Spinbaan 1, tel. (02220) 3179, Den Burg uit Zweden Naai- comfort bv/vti Laoaeveld endeRooy pa'ksuaaUO denöorg-Texal postbus 11 lel 02220-2741 Hebt U Uw gasten al geadviseerd een strand huisje aan Paal 17 te hu ren? H. Nowak, tel. (02228) 381 of Postbus 50, Den Burg All-in prijs p.p. 325; Vertrekdatum: 1 oktober 1977 Incl. o.a. welkomsdrankje op de heenreis, overtocht met een van de luxe schepen van Tor Line op couchette basis, busvervoer van en naar hotel, overnachting in eerste klas hotel plus diner dansant en ontbijt. 6 maaltijden aan boord incl. afscheidslunch, fjordentocht met smörgasbordlunch. Geheel verzorgd slechts Vertrekdatum: 8 oktober 1977' Incl. diverse excursies, o.a. Versailles, Eifeltoren, stadsrondrit e.d. U verblijft in een goed toeristen hotel, gunstig gelegen t.o.v. l\ Montmartre en Place Pigalle. Alle kamers zijn voorzien van bad of douche en toilet. Tevens tijdens deze beide reizen begeleiding door medewerkers van de Rabobank. Een reisbagage-, ziekte- en ongevallenverzekering etc. is «Vt ^^.inbegrepen. geld en goede raad Deze reizen worden uitgevoerd in samenwerking met Arke Reizen en Tor Line. 9 Voor wandel- en steunstokken. Een ver trouwd adres: ook voor ^cedkope rotting wandel stokken ARTIMA - Gravenstraat Caravancentrum Texel heeft div. occasions in tourcaravans, vouwwa gens en stacaravans vanaf ƒ750,-. Tel. 02220-3163 Alle soorten van (TOP)- LENïNGEN met en zon der onderpand Agent schap Rijkspostspaarbank hypotheken. Jan Dekker, Assurantiën Bernhard- laan 89, (02220) 2833 IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIHIIIUUUlll Een verf die dat bijzonder goed doet, is ■fr Eén pot systeem, dus gronden en afschilderen uit dezelfde pot. -fc Houdt jarenlang. Inrijden naar onze zaak voor het afhalen van §j H uw (zwaardere) materialen is toegestaan. 1 Ontheffingen zijn in de winkel aanwezig ^inijiiiii'iniiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiituiiinu Want als u een goed tapijt koopt, wilt u er jarenlang plezier van hebben. Loop daarom even bij ons binnen. Wij adviseren u graag en leggen ow tapijt met het vakmanschap van de echte tapijt-specialist. Hogerstraat, telefoon 2572 Méér dan 2000 m2 koopkansen. DOOR GERRIT FRANSSEN WWWWWWWWWWWIrWWWWWW 43. Danny van der Veer B alkman pro- fcrthet belangrijkste te onthouden: dat at hij nodig zal hebben om de ver- lijfplaats van de man te ontdekken. La- ■t op de morgen, als Els de kamer stof- ügt, want Babs is nog steeds niet be- eóen, maakt hij een paar aantekenin- en. Volgende week eens proberen of ij de man kan vinden. Met welk doel reet hij nog niet. Maar hij is nieuwsgie- 6 geworden. Trots alle fouten van deze lan houdt Els nog van hem. Hij heeft at nu wel duidelijk begrepen. Het is donderdag als hij 's middags aar is bij zijn laatste klant. En besluit niet terug te keren naar Haarlem, aar vanavond ergens een hotel te zoe- ^n. Hij belt naar huis en zegt van plan zijn de nacht weg te blijven. Dan *ft men niet ongerust te worden. Zo, heeft hij alle tijd en gelegenheid eens w zoek te gaan naar die Dirk Lefering. heeft één plaatsnaam genoemd: Lan- Veen. Hij heeft er nooit van gehoord daarom heeft hij het nagekeken op autokaart, maar zelfs daar staat het> 'jpje niet vermeld. Vast een of ander •nucht, ver buiten de grote wegen. Hij ">ft wel een vermoeden, dat hij ergens de driehoek Almelo-Coevorden zal oeten zoeken. Dus rijdt hij die richting Hij heeft geluk In Geest wijst men hem de weg naar Langeveen. Het is een binnenweg van Oldenzaal naar Harden- berg, smal en bochtig. Maar nauwelijks met enig verkeer. Op de autokaart kan hij zich nu beter oriënteren. Daar onge veer moet Langeveen zijn, vlak bij de grens. Met tien minuten is hij er nu, En rijdt doelloos rond. Eerst eens kijken. Hij besluit de wagen ergens neer te zet ten en de dorpstraat nog eens door te lopen. Er gaat een oude man met een stok langs de huizenkant. Als hij een inboor ling is, moet de man weten, waar die Lefenng woont, denkt Danny. En daar om klampt hij de man aan. Vraagt of hij een zekere Dirk Lefering kent; hij moet een kilometer of vier hier vandaan in een oude boswachterswoning vertoeven, die gelegen is in een Laar, een open plek in het bos. De man denkt na. In zijn sap pige dialekt antwoord hij geen Dirk Le fering te kennen. Maar er is die kant uit hij neemt zijn pijp uit de mond en wijst in westelijke richting wel een oud boswachtershuisje, dat bewoond is. Sinds een jaar of drie. „En u weet niet, hoe die man heet?" „Ze noemen hem de kluizenaar", is het antwoord en dan weet Danny vol doende. Els heeft de naam „kluizenaar" nooit genoemd, maar Danny is gewend te zoeken en kan deduceren. Die man leefde alleen vóór Els bij hem kwam. Waarom zou hij dan niet kluizenaar ge noemd worden? In zijn grote wagen rijdt Danny van der Veer Balkman vanuit Langeveen over de enige harde weg in de richting van het bos. Na een kilometer ziet hij een karrespoor, dat het bos indraait. Het is al dagen droog weer, dus misschien is die bosweg berijdbaar. Anders kan hij nog terugkeren. Els had het over vier kilometer. De man controleerde het op zijn teller en op een gegeven ogenblik zegt hij zacht in zichzelf: Nu moet ik er bijna zijn. Ik heb van het centrum van Langeveen vier kilometer gereden. Gelijk ziet hij licht tussen de bomen door schemeren. Vijftig meter verder staat hij ineens met zijn wagen op een open vlakte. Enkel grasland en er staat zowaar een huisje: laag en niet groot. Hij stopt, wil uitstap pen, maar een grote, gele hond nadert, zijn blik onafgebroken gericht op de man in de auto. Danny heeft wel zoveel respect voor het dier, dat hij het por tier weer toetrekt en in de wagen blijft. Hij toetert een paar malen en luistert maar er komt geen enkele reaktie. Hij rijdt voorzichtig in de richting van het huis, maar komt niet verder dan een schuur. Daar houdt het gedeelte, dat nog berijdbaar is op door gaas, dat er ge spannen is. Er blijft enkel een smal voet pad. De hond heeft de wagen gevolgd en staat met dreigende blik naar de man in de auto te kijken. Danny draait het raam open en roept: „Hallo! Is er ie mand?". Dat „iemand" wordt herhaald door een echo. Maar voor het overige blijft alles stil en tenslotte besluit hij wat rond te rijden. En straks nog eens hierheen te gaan. Wie weet is die man ergens heen. Hij rijdt weer achteruit, nog altijd ge- volgt door de wantrouwige hond. Die echter bij de schuur blijft staan en de auto nakijkt. Danny rijdt het bospad te rug en op de harde weg gaat hij weer in westelijke richting. Tot hij een kilome ter verder weer een zandweg ziet, die de heide scheidt van het bos. Het is hier inderdaad mooi. Zelfs in deze tijd van het jaar. Bos en heide houden in ieder jaargetijde hun bekoring. Terwijl hij doelloos over de zandweg rijdt, ziet hij in de verte een zwarte ge daante. Misschien iemand, die weet, waar hij Dirk Lefenng kan vinden, denkt de man en rijdt wat sneller ver der om te stoppen bij de eenzame figuur, die een lange, grote man blijkt te zijn, met verwilderde haardos en baard. De man is aan het ontginnen, ziet hij. En steekt heideplaggen af, die hij op stapels zet. Vlak bij staat een tractor met een aanhangwagen, waarop een paar stapels heideplaggen. Naar wat Els over Dirk Lefering heeft verteld weet Danny nu, dat hij geluk heeft. Dit is ongetwijfeld de man. Danny zet zijn wagen wat verder aan de kant en stapt uit. Nu pas kijkt de werkende man even op. En komt over eind. Danny loopt naar de man en blijft voor het walletje, dat de heide van de zandweg scheidt, staan. „Goede mid dag", zegt hij. „U bent meneer Lefering? Dirk Lefering?" De man gaat leunen op de kruk van zijn spade en knikt. „Die ben ik", be vestigt hij. Danny knikt tevreden. „Ik ben Daniël van der Veer Balkman, een broer van Els". Het lijkt, of de ander even schrikt. „O juist. Ik begrijp het. Wat wordt het? Duel? Of bent u van plan me meteen neer te schieten?" Danny glimlacht. „Wapens heb ik niet, meneer. Enne, wat een duel betreft. het zou tussen u en mij een ongelijke kamp worden, nietwaar?" Zelf is Dan ny nauwelijks één tachtig. Deze knaap is fors gebouwd en hij schat zijn lengte op twee meter. In aanmerking nemende het werk, dat hij hier verricht, moet hij oersterk zijn. Nogmaals lacht hij. „Ik denk, dat ik weinig kans tegen u zou maken, he?" Het gezicht van Dirk Lefering ont spant zich wat. „Wat komt u hier dan doen? Ik neem aan, dat u me niet gaat uitnodigen naar het westen te komen voor een nadere kennismaking", zegt hij op wrange toon. Danny haalt een sigaartje te voor schijn en steekt die aan. „U hebt on danks alles nog gevoel voor humor, dat valt me mee. Van Els heb ik zo het een en ander over u vernomen. Lelijke din gen. Het feit bijvoorbeeld, dat u nog of ficieel gehuwd bent, he? En dit voor Els verzweeg. U bent een man en ik even eens. Wij denken over zulke dingen doorgaans anders dan de vrouwen. Til len er niet zó zwaar aan, zal ik maar zeggen. Maar dit neemt toch niet weg, meneer Lefenng, dat ik het een gemene streek vind. Hoe noemt u het zelf? Op dit moment? Nu u Els al een weer of vier niet meer hebt gezien?" Dirk Lefering ontwijkt een antwoord. Hij gooit de trekspa op de wagen en loopt naar de tractor. Zich even om draaiend zegt hij tegen de man:„ Als u met me wilt praten en niet enkel be schuldigingen tegen me uit, stel ik voor, dat wij de discussie bij mij thuis voort zetten. Dan kan ik tevens voor koffie zorgen (wordt vervolgd)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1977 | | pagina 9