Nel Kars speelt 'Carré Vrouwen' A t'LLULL L///R ■ram Texelaartjes 1 L I" 1 -J l I L J 1 I L I I'3 I H \2f£l KRUISWOORDPUZZEL FAMILIEBERICHTEN Dinsdag 7 oktober in Den Burg Nog weinig aanmeldingen voor gespreksavonden Wekelijkse training Badmintonclub de grootste klub van 't land. wij fietsers v/h Langeveld en De Rooy bv Den Burg, Texel 2 16 19 29 53 69 71 Pierenstekers verwijderd De nieuwe tekenpen-perfectie Dus VRIJDAG 3 OKTOBER 1980 TEXELSE COURANT PAGINA 3 J.A.C. Bartels W. Kalkman De actrice Nel Kars voert dinsdag 7 oktober haar nieuwe soloprogramma "Carré Vrouwen" in de Burgemeester De Koning-hal op. In vier éénacters worden verschillende vrouwenlevens uitgebeeld. Eerst een jonge vrouw die zich afvraagt of ze haar man moet volgen als hij zich vanwege een betere baan in een andere plaats wil vestigen. Dan een indrukwekkend gespeeld inter view met een vriendin van Hannie Schaft, de verzetsstrijdster, die door de Duitsers werd gefusilleerd. Na de pauze Colombijn Roosmarijn, over een vrouw die na jarenlange ontrouw van haar partner de vrijheid kiest. Tenslotte wordt Mina Kruseman ten tonele ge voerd. Mina Kruseman gebruikte haar beroep om vanaf het toneel door middel .van lezingen op te roepen voor de emancipatie van de vrouw. De vier delen van het programma zijn door vier verschillende heren geschreven en daar om meldt het programmaboekje: "Carré vrouwen, solotoneel geschreven door een carré heren. Nel Kars werd in 1938 in Amsterdam geboren. Na de middelbare school rbekwaamde ze zich aan de Rietveld academie in mode en kostuumkunde. 'Later ging ze naar de Amsterdamse to neelschool waar ze examen deed in 1960. Na enkele jaren deel uitgemaakt te jhebben van de toneelgroepen Ensemble en Arena besloot ze in 1964 op eigen jwieken verder te gaan. "Carré Vrou- jwen"is het vierde avondvullende solo- jrogramma dat ze sinds '64 verzorgt. De .kostuums waarin Nel Kars speelt wor- jden door haarzelf ontworpen en ver vaardigd. Bijzonder is dat het program- tma dat nu door Nel Kars wordt ge speeld, speciaal voor haar werd ge schreven door Nederlandse auteurs. Die "auteurs zijn Theo Kling, (die onder Voor de serie "Gespreksavonden voor aanstaande ouders" hebben zich tot dusver slechts enkele deelnemers ge meld, waardoor deze cursus niet door dreigt te gaan. Inschrijving is nog mogelijk tot 22 oktober bij het Groene Kruis-gebouw. dagelijks tussen 17.00 en 18.00 uur, telefoon 02220-3241. Zoals bekend hebben de zes ge spreksavonden als doel: door informatie uitwisseling en samenspraak toekoms tige ouders vertrouwd te maken met allerlei aspecten van zwangerschap, geboorte etc. De avonden worden geleid door de wijkverpleegster Jet van Karsen, Ria de Jager, de arts mevrouw Hoekstra, de fysiotherapeute mevrouw Krijnen, een tandarts en de diëtiste Nel Bakstra en leidsterdocente W. Hakvoort van het Kraamcentrum. Deelname aan de gespreksavonden is gratis. De eerste avond is 29 oktober. Ut Vervolgens komt men bijeen op 5, 12, 19, 26 november en 2 december. Nel Kars in „Carré Vrouwen" andere regisseerde bij de toneelgezel schappen Centrum en Ensemble en die diverse stukken schreef) Ton Kors, van beroep journalist die uitgebreid onder zoek verrichtte naar het leven van Hannie Schaft, Ger Beukenkamp en Hugo Heinen die beiden ook het nodige aan scenario's voor toneel en cabaret schreven. De regie van de voorstelling is in handen van Joost Prinsen die door zijn televisierollen van Eric Engerd en Jan J. De Bom grote bekendheid kreeg. De dramaturgie wordt gedaan door Mia Meyer, een free lance schrijfster. Mu ziek in de uitvoering werd geschreven door Harrie Bannink die langdurig heeft samengewerkt met groten als Wim Sonneveld en Annie Schmidt. De voorstelling van dinsdag 7 oktober in de burgemeester De Koning-hal be gint om acht uur. De avond is georga niseerd door de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen, afdeling Texel, in samenwerking met de Welzijnsstich- ting. De entree bedraagt vijf gulden. Houders van een 65+ kaart of een jongerenpaspoort betalen f3, Leden van 't Nut hebben vrije toegang. De wekelijkse training van de Bad mintonclub op de maandagavond is weer begonnen. Leden die getraind willen worden dienen uiterlijk 20.00 uur aanwezig te zijn. De tijden zijn zowel voor de recreanten als voor leden die getraind willen worden zijn als volgt: junioren: 18.30 - 20.00 uur. senioren: 20.00 - 22.30 uur. Wanneer er voldoende belangstelling bestaat voor de training zal de trainer Nico Groot, die uit Den Helder komt, overblijven. De muiterij van de Georgiërs, april 1945 prijs f59,50. Een opzienbarende documentaire over een van de meest dramatische episodes uit de Nederlandse oorlogsgeschiedenis: de russenoorlog op het Waddeneiland Texel, waarbij in de nadagen van de tweede wereldoorlog ruim 1000 Russische en Duitse soldaten en Nederlandse burgers het leven lieten. bij de boekhandel 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 17 is 20 21 22 23 24 25 26 27 20 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 44 45 46 48 46 50 51 52 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 70 73 Horizontaal: 1kleven 7. nabijgelegen 13. kledingstuk 14. rentmeester 15. vreemde munt 18. steen 20. telwoord 22. groep zangers 25. en dergelijke (afk.) 27. aziaat 29. boksterm (afk.) 30. waterdoorlatend 32. normaalpeil (afk.) 33. zangnoot 34. oude vochtmaat 35. web 37. vallei 39. plaats op Ameland 41geografische aanduiding (afk. 42. snedig 43. postscriptum (afk.) 45. familielid 47. muurholte 48. watering 50. hemellichaam 52. zangnoot 54. Frand pers. vnw. 55. voordeel 57. pers. voornaamw. 58. van dezelfde soort 61. titel (afk.) 62. verpakkingsmiddel 63. plaats in Afrika 65. tentoonstellingsgebouw 66. ouderdomspensioen (afk.) 68. Indonesisch eiland 70. opdracht 72. leven 73. verstandig Verticaal: 2. de lezer heil (Lat. afk.) 3. transportonderneming (afk.) 4. niet lang 5. wapen 6. en anderen (afk.) 8. deel van de dag (afk.) 9. innemen, betoveren 10. melkklier 11. danskoor 12. titel (afk.) 16. bijbelse naam 17. sportartikel 19. bonthuid 21plaats in Noordbrabant 23. ijzerhoudende aarde 24. plaats in Italië 26. lidwoord 28. gebedenboek voor priesters 29. vogel 31. hoofdtooi 34. plaats in Drente 36. bergweide 37. boom 38. verbinding 40. plaats in Gelderland 44. werelddeel 46. werelddeel 48. uitheems zoogdier 49. uitgedorste halmen 51. in orde (afk.) 53. meisjesnaam 54. voorzetsel 56. bolgewas 59. wandversiering 60. zwaar 62. zijde 64. ongaarne 65. soort 67. bron 68. dierengeluid 69. water in Noordbrabant 70. dubbelklank 71reeks Op verzoek van de commandant van het amphibisch oefenkamp De Mok heeft de politie vorige week donderdag enkele pierenstekers verwijderd van het terrein. De drie mannen uit Den Helder verzetten zich tegen de politie en één van hen bedreigde een wachtmeester zelfs met een vork. Dit als aanvals wapen gebruikte attribuut werd dan ook in beslag genomen. 1955 -1980 Op zaterdag 11 oktober a.s. hopen wij het 25-jarig huwelijk van onze ouders en het zilveren ambtsjubi leum van vader te vieren Ter gelegenheid van dit alles zal er een receptie ge houden worden in Café Peddemors, Manderveense- weg 70 te Manderveen, van 15.30 tot 17.30 uur, waarvoor wij U hartelijk uitnodigen. Voor Texelaars die niet in de gelegenheid zijn om de verre reis naar Tubbergen te maken, is het mogelijk onze ouders te feliciteren op 26 oktober a.s. in Hotel- Pension Tatenhove, Bosrandweg 202 te De Koog, van 15.00 tot 17.00 uur. Erik, Ruurd en Femke Waardenburg Hervormde Pastorie, Uelserweg 12, 7651 KW Tubbergen. Voor de warme belangstelling ons betoond na het overlijden van onze zorgzame moeder, groot- en over grootmoeder GRIETJE VAN DER ZWAARD, weduwe van Klaas Boon Jbzn., willen wij U hartelijk bedanken. Uw hulp en medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de vorm van bloemen, waren voor ons een grote steun. M. B. Goënga-Boon J. Boon A. C. Boon-Huisman Hartelijk dank Lientje, Simon, Hans en Wim voor de geweldige reünie 1951 o.l.s. Oudeschild. Fam. P. Kleve Heel hartelijk dank voor de vele blijken van belang stelling bij gelegenheid van ons 40-jarig huwelijk ondervonden. In het bijzonder pastor Kolkman en het dames koor. Het was geweldig. J. van Heerwaarden A. van Heerwaarden- Arisz Den Burg, september '80, Waalderstraat 58. Exaklc lijnen - geen le kV on Bi iv-t l><fi on tv?l nevfr' v3n een byi geen-.t<ckkkjngeo Gom cnregeknalg hr.fVi I - I n?l r*| hoge trek sneihedMi Zi<S Di Ic-rnfx+ijtuor-ATiiyrinirtngnn vm 30° C en meer geen lekkage t»| Geen uitdrogen meer fTWlfnttC 700 schrjR onrraJöeftik aan Zet* n-) mewfcte maanden but on getyu* te njn geweest Aunschuöden cc v/h Langeveld en De Rooy bv Den Burg, Texel Te koop butagasfornuis en elektrische radiator. Tel. (02223) 441. Verloren V en D tas met enveloppe en belang rijke papieren op de boot van 16.00 uur op maandag 29 september. E. R. Jourdan, tel. (02226) 541 (NIOZ) of (02230) 31480 (na 17.00 uur) Gij zijt afgedaald, O, Genadige, om de zwart heid onzer zielen te ver lichten. T.S. Vrijdag en zaterdag v.a. 16 uur op de Groene- plaats: 3 gebakken schol- ien voor 74, Zolang voorradig. Vishandel J. Mosk. Vertrouw op de HEERE voor immer, want de HEERE is een eeuwige rotsl Te koop Ford Cortina t.e.a.b. Schoorwal 51, tel. 4077. Te koop aangeboden vlakbank en opslagruimte te huur. Tel. (02228) 494. Prachtige ribbroeken in de goedkoopste prijs klasse NU in de Twee Paardjes. Haal snel een zak vol gezonde en lekkere Benoni of James Grieve bij C. H. Keyser, fruitbe- drijf Molenbuurt. Verkoop 's middags. Ben jij 8 jaar. Word ook majorette. Donderdags tussen 6 en 7 uur. KTF- gebouw, Witte Kruislaan, tel. (02220) 4656 of 4426. Bomber-jacks in ver schillende modellen en prijzen NU in de Twee Paardjes. Drie generaties vrou wen discussiëren over moeders en dochters op maandag 6 oktober in het Vrouwenhuis. Volop handappelen en handperen. Verkoop maandag- en woensdag middag en zaterdagmor gen. L. Huisman, De Veen, tel. 2203. Oktober. Planttijd voor narcis, hyacint, tulp, kro kus, allium, lelie, keizers kroon, anemoon, iris, bro- diaea, sneeuwklokje, akoniet, witte en blauwe druif, scilla. Bloembollen winkel Veeger, Grensweg 5, tel. (02220) 2229. Te koop zeilwagen. Telefoon (02228) 478. Jan, gefeliciteerd met je tenniskampioenschap I Maar, hoe gaat het met je been en je arm en vooral met je hoofd? Nog enkele gebruikte piano's. Tevens piano stemmen. Muziekhandel Henny Kok. Kinderbroeken wijd, wijd met ritszakken en wijd met lange ritsen op de naad. NU in de Twee Paardjes. Staatsloten afhalen vanaf 6 oktober bij J. Kal- verboer-Westdorp, Oude schild, tel. 3224. Te huur: voor ca. 6 8 maanden gemeubileerde woning met CV en open haard. Tel. (05248) 1603. Bollenplanters gevraagd A. de Ridder, Oudedijkje 7, De Koog. Te koop Peugeot 504 GL Diesel, bj. '75, km.st, 170.000. Vr.pr. 74500,-. Tel. (02226) 395. Aanstaande vrijdag 3 oktober de tweede ronde van de disk- jockeywedstrijd in „Question". Af te halen jonge poes jes. Tel. (02222) 325. Volop chrysanten 71,75 per bos bij P. ter Steege, v.d. Sterrweg 6, P.H. Polder, tel. (02226) 483. Te huur vanaf 1 okt. tot 1 mei zomerwoning. Tel. na 7 uur: (02220) 3122. R.C. Bornrif heeft nog plaatsen vrij voor paard rijles, t.w. do. 3 - 4 u. gev. volw., do. 7 - 8 u. begin, volw., vr. 1,30-2.30ubegin. volw. vr. 4 - 5 u. springles vr. 5 - 6 u. gev. kind. vr. 7 - 8 u. gev. volw. za. 10-11 u. begin. kind. za. 11-12 u. gev. kind. FNRS/ANWB goedge keurd. (02228) 289. Biologische voedings winkel De Vlier is elke vrijdagavond geopend. Tevens brengen wij vrijdags de door u bestel de levensmiddelen over het eiland. Als U op koopavond toch naar Den Burg komt: Kooymans Slijterij (Jaap Dekker) is openl Encydopediën. Voor volledige informatie (02226) 578. Wij rijden dinsdadg a.s. gas met de merken: Shell, Calpam en Esso. Oosterend op woensdag. Verhuurbedrijf Bruining, Brink 6, De Koog, tel. (02228) 333 Crematievereniging A.V.V.L., afd. Texel. In lichtingen bij: Uitgeest Robijn De Kleijn Verseput Plaatsman (02220) 2392 (02222) 311 (02226) 427 (02228) 570 (02223) 459 Van Leeuwen, De Ruyter- straat 47. Voor werelddierendag per 500 gram: vuile pens 71,25; gemalen hart 73,75 vleesafval 71,50; kopvlees 72,98; 3 kg Bonzo vlees- brokken nu 75,95; 5 kg Pittah hondebrok nu 79,75; blikjes Whiskas 71,79 bij Goënga Slagerij, Den Hoorn. Aanstaande vrijdag 3 oktober de tweede ronde van de disk- jockeywedstrijd in „Question". Elke dinsdag om 20.00 uur klaverjassen in Klif 23, Den Hoorn. Te koop een gasstel voor Butagas. Gevr. een gasstel voor aardg. Tevens gevr. een koel kast. Tel. (02220) 4550. Orgels, piano's en an dere instrumenten. Muziekhandel Henny Kok. Maandag 6 oktober, aanvang 20.30 uur praten n.a.v. Nancy Friday's boek. ,,Mijn moeder en ik" in het Vrouwenhuis. Neem nu 5 minuten de tijd voor later, en bel: (02220) 2573 voor een ge sprek over pensioenen. Ass.kantoor P. van Heer waarden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1980 | | pagina 3