wdkeoii W UIT DE LIEVERTJE NAIAARS-KOLLEKTIE JAN AGTER Bar „De Toekomst Garage Rentenaar Uitverkoop Atelier Purmer Watersoortvereniging 'Texel' INTERIEURVERZORGING fa 3P rellcoei» Aankoopcentrale Texel VERKOOP BIJ EXECUTIE dinsdags weer de gehele dag gesloten. Familie- en handelsdrukwerkL Uw supervoordeel in de Vitaminebron „De Vitaminebron" TE KOOP AANGEBODEN: Peugeot 305 GL (rood) BEKENDMAKING Het kaartseizoen is gestart! OPEN KLAVERJASDRIVE dinsdag 7 oktober de gehele dag gesloten. SCHAEP Geef Uw grond de juiste meststoffen Horlogerie Leijdekkers najaarsvergadering de bovenwoning ERIK verwarmings dekens Matrassen Vredestein Novilon nova Gun uw hond dagelijks een portie KERNGEZOND VOOR UW HOND Verkrijgbaar in uw Welkoopwinkel. drie menu's vol voedzame variatie voor alle rassen PAGINA 8 TEXELSE COURANT VRIJDAG 3 OKTOBER 1980 Spiegels, toverspie gels, vlaggen, wim pels. griffels en pen selen. Kinderboekenweek in Het Open Boek. Om aan uw adver tenties de vereiste zorg te kunnen be steden is het nood zakelijk dat wij de tekst met de even tuele illustraties zo vroeg mogelijk in ons bezit hebben. De uiterste tijden zijn: woensdag 10.00 uur voor de krant van vrijdag en vrijdag 12.00 uur voor de krant van dinsdag. Willem Wilmink, Spook Tussen Spo ken. Speciale kin derboekenweek- uitgave. Voor maar drie gulden in Het Open Boek. Op maandag 6 oktober 1980 te 10.00 uur zullen ten laste van Jaspers en De Hoog b.v., gevestigd te Den Hoorn, Texel, Naalrand 67, worden verkocht enige roerende goederen, t.w. diverse bouwmaterialen, w.o. een compl. stalen steiger, een bouwlift, een di- rektiewagen en een houten keet. En wat verder te koop zal worden aangeboden. De verkoop vindt plaats aan het Wezenland t/o perceel no. 5, te Den Burg - Texel, en geschiedt a contant, zonder opgeld. De goederen zijn een half uur voor de verkoop voor een ieder te bezichtigen. De deurwaarder der rijksbelastingen belast met de executie. Met ingang van 7 oktober zijn wij Eike vrijdag natuurlijk koopavond van 19.00 - 21.00 uur. Den Burg, tel. (02220) 2114 is vanaf a.s. vrijdagavond wederom geopend. Elke woensdag-, vrijdag- en zaterdagavond vanaf 21.00 uur. Tot ziens. Jaring en Rein. Uw weekendvoordeel Vrijdag en zaterdag: Zi kg vers geschrapte worteltjes Jü Cl. Eerste soort Holl. bloemkool per stuk1 Volle doos hagelwitte - -- champignons I ,u3 Vers gesneden rauwkost 250 gramÖD Ct. Uw maandagvoordeel: Zr kg verse vatzuurkool 35 ct. Uw dinsdagvoordeel: Zr kg vers gesneden rode bietjes 4U Ct. 4 dagen lang fruitvoordeel: Vrijdag, zaterdag, maandag, dinsdag: Eerste soort Cox Orange, 4 pondZ,OU Triumph de Vienne, 'n sappige Holl. handpeer, 3 pondZ,DU Zoete Rosakidruiven heel kilo I ,ïl& Roodkokende stoofperen, 4 pondl,/0 De zaak met het grootste assortiment groente en fruit Den Burg De Koog Kogerstraat 5 Dorpsstraat 15 tel 2908 tel. 473 Opel Rekord 20 S Berlina 1979 4-deurs, duurste uitvoering, n.prijs 727.000, nu 719.500,- Opel Ascona 19 SR de Luxe 1977 L.P.G.-installatie, sportwielen enz. n.prijs 723.500,—nu 713.500,- Opel Manta 19N 1977 n.prijs 721.000, nu 711.950,- n.prijs 722.500, nu 711.500,- n.prijs 714.000, nu 7 7.650,- n.prijs 716.000, nu 712.500,- Deze auto's worden verkocht met 3 maanden BOVAG garantie. Inruil en financiering mogelijk. nieuwe banden Peugeot 504 GL 1977 trekhaak Peugeot 104 GL 1977 5-deurs Datsun Violet 1979 Let opl Km-stand 3700 km □PEL Opel Dealer Oosterend, telefoon (02223) 227. Wegens vertrek naar het buitenland te koop aangeboden: bouwjaar 1979. Eventueel met gasinstallatie en stereo-radio cassetterecorder. In zeer goede staat. Voor inlichtingen P. J. Westdorp, Vloedlijn 33, Den Burg, tel. (02220)4004. Burgemeester en wethouders van Texel brengen ter openbare kennis dat zij voornemens zijn om met toe passing van een algemene verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 8 van de Woningwet de volgende bouwvergunningen te ver lenen: de heer J. D. Roeper, Zaandammerdijk 9, Texel, voor het bouwen van een veestalling aan de Zaandammerdijk te Texel, kadastraal bekend gemeente Texel, sectie S nr. 208; de heer C. C. Schweitzer, Röttgenerstrasse 186, Bonn-lppendorf, voor het uitbreiden van een recreatieeenheid aan het Meyertebos 20, Texel, kadastraal bekend gemeente Texel, sectie S nr. 109; de heer H. J. de Jong, Kogerstraat 47, Den.Burg voor het plaatsen van een koelcel bij een be staande schuur aan de Nieuwlanderweg 30, Texel, kadastraal bekend gemeente Texel, sectie S nr. 165, de heer J. van Teteringen, Duindigt 8, Wasse naar, voor het geheel vernieuwen van een recre atief opstal aan de Vuurtorenweg, Texel, kada straal bekend gemeente Texel, sectie A nr. 4348; de heer A. Wijtten, Postweg 211, Texel, voor het bouwen van een veldschuur aan de Postweg te Texel, kadastraal bekend gemeente Texel, sectie A nr. 4039. De bouw- en situatietekeningen liggen vanaf 6 okto ber 1980 gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage op de gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken, kamer 209. Eventuele bezwaren tegen bovenbedoeld plan kun nen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk aan het college van burgemeester en wet houders worden kenbaar gemaakt. Texel, 29 september 1980. Burgemeester en wethouders van Texel, De burgemeester, J. A. Engelvaart De secretaris, P. Beemsterboer. A.s. dinsdag 7 oktober weer in Taveerne „De Twaalf Balcken" Aanvang 20.00 uur. Wegens personeelsreis Velvet stretch-jeans f98. Flanel blouse f65. Cord jack 1125, Winteroverall f139, Parka f130. Gilet in funny fur f69, Tas I'20, Shawl 115. Ailes in 6 modieuze vJi ui» i i i.'. nin.3 ii kombinccrlintcn. Maerl Poreuze zeealgekalk, een natuurlijke meststof. Snelwerkend kan in elk jaargetijde toegepast wor den, 10 kg 713,10, 25 kg 720,- Bloedmeel, voor stikstofbemesting, 2'/? kg 712,30 Beendermeel, bevat fosfor en stikstof, 214 kg710,30 Komposteerpreparaat 7 8,15 Faforiet 8+7+7, natuurlijke meststof, 15 kg715,— Turfmolm, in diverse verpakkingen. Toepas sen bij het planten van bloembollen. Koemestkorrels, 25 Itr. 717,25, - 50 Itr. 729,15 Tuinturf, bevat sporenelementen, 80 liter7 7,80 Parkeren geen probleem bij Showroom AANKOOP CENTRALE TEXEL Waalderstr. 53, Den Burg, tel. (02220) 2265 Het is behelpen, maar wij gaan door in onze noodwinkel, in gang Zwaanstraat. Kom de kamer maar binnen! tijdelijk Zwaanstraat. Oesterstraat 25, Oosterend, telefoon (02223) 896. Kunstnijverheid. De herfst/wintercollectie is nu binnen van onze exclusieve ambachtelijke kleding o.a. Kiki Styling, Vera Bross, de Bobbert. hobby-wolartikelen wandkleden keramiek kado-artikelen Bea Mulder Genia Purmer Aan de leden van de UITNODIGING tot het bijwonen van de van onze vereniging op 17 oktober 1980, aan vang 20.00 uur. Deze vergadering zal worden gehouden op het clubschip. AGENDA: 1. Opening, 2. Notulen van de laatst gehouden vergade ring. 3. Ingekomen stukken. 4. Mededelingen. 5. Benoemen van een comité winteractivi teiten". 6. Vaststelling liggeldtarief seizoen 1981. 7. Vaststelling contributie voor het vereni gingsjaar 1981. 8. Wat er verder ter tafel zal komen. 9. Rondvraag. 10. Sluiting. Het bestuur. De Stichting Bejaardenzorg Texel heeft binnenkort voor verhuur vrij Wintergroen 17, De Koog. In het complex is een liftinstallatie aanwezig. Belangstellenden gelieven zich schriftelijk te melden vóór 10 oktober 1980 bij Adm.kantoor Van Zeijlen en Bakelaar, Postbus 73, Koger straat 5, Den Burg. Voor informatie kunt U bellen naar (02220) 2850 Hoorn, Protonweg 12, 02290 - 18970 Heerhugowaard, Edisonstraat 6, 02207 - 18066 Specialisten in: personenwagenbanden, vrachtwagenbanden, tractorbanden, industriebanden, motorbanden, schokdempers, balanceren, uitlijnen. De Bandenkeizer voor bedrijven en particulieren, met kortingen tot 55%. inlichtingen Kees Pol, Thijsselaan 51 Den Burg, I 02220-3348. DEN BURG - TEXEL - WILHELMINALAAN 30 - TELEFOON (0 2220) 2575 diverse soorten en prijzen. Uit voorraad leverbaar. alle maten van dan ligt u goed. minder gestamp veerkracht onder uw voeten. De inspecteur heeft zichzelf uitgenodigd. M n boeken kloppen, ik hoor ze dag en nacht pak die introduktiekorting en de gratis leestas bij uw Welkoopwinkel Waalderstraat 53, Den Burg, telefoon (02220) 2265

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1980 | | pagina 8