•al/etclub kampt iet ruimteprobleem Voetbalvooruitzichten SOEP PAKKET Voor het weekend Ruime overwinning Texelse schakers ouwenselectie alvoetbal engt topper SPAR MST programma Wieier- en veldcross van 3 en 4 november 1984 Artsen Groene Kruis Tandartsen Apotheek Gezinsverzorging Alcohol en drugs. I Dierenartsen Noodslachtingen 1 Brand/ambulance Kerkdiensten Kustwacht Eierland Rijkspolitie AG 2 NOVEMBER 1984 TEXELSE COURANT Het bondsteam van schaakclub En Passant speelde zaterdag een een zijdige thuiswedstrijd in De Linde boom tegen De Promotie uit Sint Pancras. De Texelse schakers wa ren overduidelijk de sterkere ploeg, zodat de einduitslag 6V2 V/2 een reëel beeld gaf van de krachtver houding tussen beide teams. Voor En Passant wonnen J. Dros, J. Rommets, M. Vittali, A.C. Bakker, A. Terpstra sr. en W. Hoekman, terwijl M. Broekema remise over eenkwam. F. van Tatenhove zag zijn partij door een blunder verlo ren gaan. In de onderlinge competitie werd Paul Eelman door Jaap Dros overspeeld. Na tien zetten was de stelling van Eelman al hopeloos. Dros nam vermoedelijk wraak voor de nederlaag die hij vorig jaar tegen Eelman leed. In de partij tussen Joop Rommets en H. Broekema leek het er lange tijd op dat Broekema zich zou kunnen hand haven. Rommets toonde echter over tuigend aan dat er wel degelijk kwets bare punten in de stelling van zijn te genstander zaten. Toen Rommets de positie opende was er voor Broekema geen verdediging meer te vinden. Het schaak van Frank van Lare is soms een tikkeltje karig en soms opmerkelijk inventief. De positie die hij maandaga vond tegen Rinus Vittali kreeg inspi reerde hem duidelijk. De partij werd van beide kanten origineel opgezet, zonder dat het evenwicht beslissend werd verbroken. Van Lare zag zelfs kans een iets prettiger stelling te heb- PAGINA 7 ben op het moment dat de partij werd afgebroken. Of Van Lare het eindspel zal kunnen winnen is twijfelachtig want het is bekend dat Vittali juist in deze partijfase op zijn best is. In de B- groep kwam Bart Heijnen niet geheel zuiver uit de opening. In een poging complicaties te scheppen overzag hij een venijnig tussenoffer van A.C. Bak ker die de partij toen niet meer uit handen gaf. Klaas Bruining won ver rassend van Willem van de Rijke die naast een materiële achterstand ook nog moest opboksen tegen e_en ver opgerukte vrijpion. F. van Tatenhoven won, niet geheel zonder de medewer king van zijn tegenstander, van Wim Albers. Uitslagen: A-groep: M. Vittali-F. van Lare afgebr. P. Eelman-J. Dros 0—1 J. Rommets-H. Broekema 1—0 B-groep: W. Albers-F. van Tatenhoven 0—1 A.C. Bakker-B. Heijnen 1—0 W. Pranger-M. Witte 0—1 W. de Bruin-G. Sman 1—0 F. Eijgenraam-N. v. Heeringen 1—0 W. v.d. Rijke-K. Bruining 0 1 M. Bremer-E. de Visser afgebr. vorig jaar opgerichte balletclub ruimteproblemen. De huidige jnruimte in kleuterschool De •lige Hoek is te klein voor de oudere groepen. In het gym- tje is bovendien geen barre en jjn geen spiegels en deze nood- ilijke attributen kunnen ook worden aangebracht. jestuursleden van de club hebben lerlei mogelijkheden onderzocht tot nog toe zonder resultaat. Van lestaande sportzalen zou de Ferre- let meest geschikt zijn omdat in al spiegels zijn aangebracht jazzballet. Het programma van zaal zit echter mudvol met vere- ïebbers van zaalvoetbal die ondanks wat sceptisch staan nover de prestaties van het iwelijk geslacht op dat gebied den zaterdagavond naar spor- Ons Genoegen kunnen gaan de Texelse selectie te zien Ivoetballen tegen Watervogels Helder. ervogels is kampioen van Neder- geweest en presenteert een paar listers die behoren tot de top van vrouwelijke zaalvoetbal in Neder- De Texelse selectie zal het zeer Jar krijgen maar door optimale mo- ^;3 zal een redelijk resultaat moge- ifn. Coach Janneke Kampstra ft de volgende speelsters uitgeno- i: Carolien Rey, Nicolien Keijser, In- Pastoor en Gerie Commandeur Boys)Corrine Timmer en Lilian Liere (Gamma), Carolien Weten- p (Rentenaar) en Mieke van de 'en keepster Gerda Stoop (Topi- Texelse Boys is ruim vertegen- 'fdigd dankzij de goede prestatie in competitie. Caroline Rey is debu- evenals Gerda Stoop die de oe- tedstrijd tegen Texelse Boys al imaakte en een dermate goede in- k achterliet dat zij tevens voor deze Istrijd werd geselecteerd. Deze se is wijkt al duidelijk af van de selec- waarmee begin dit seizoen werd tart en dat betekent dat de onder- |8 concurrentie groot is. Behalve de «noemde sceptici wordt ook gere- op trouwe supporters die deze istrijd vanaf 19.30 uur kunnen vol- De toegang is gratis. 250 GRAM 245 »EN BURG-WEVERSTRAAT 82 nigingen die oudere rechten kunnen laten gelden. De club kent inmiddels een kleine hon derd leden terwijl er bovendien nog een wachtlijst is waar nu vier kandida ten opstaan. Deze belangstelling ver flauwt niet nu de vereniging door de startperiode heen is, zodat het bestuur vindt dat er in een behoefte wordt voorzien. Subsidie De lessen worden gegeven door de beroepskracht Jolien Scholte. ,,Als we voor haar uren subsidie zouden kun nen krijgen, blijft er misschien wat ruimte over om in oplossingen voor die spiegels en die barre te investeren. We hebben een dergelijke subsidie aangevraagd maar daar is nooit reactie op gekomen. Bovendien kunnen we er niets van terugvinden in het sociaal cultureel jaarplan of de begroting van de gemeente", aldus één van de bestuursleden. De afdeling culturele zaken van de ge meente bestrijdt dat de balletvereni ging niet in de stukken voor zou ko men. Gijs Oskam, hoofd van de afde ling: ,,Op bladzijde vier van het sociaal cultureel jaarplan staan ze twee keer genoemd. Als de club voor 1 april haar jaarrekening indient kan, bij de huidige subsidieverordening, nog over 1985 subsidie worden verleend. Er is echter een wijziging van die verorde ning in de maak die dat onmogelijk zou kunnen maken. Dan zouden ze moeten wachten tot 1986. Het lijkt mij overigens dat de vereniging meer dan de helft van haar lasten uitgeeft aan leiding. In dat geval zou het verstandig zijn als het bestuur eens met het colle ge ging praten over subsidiëring van de leidingkosten naast het indienen van de gewone subsidieaanvraag." Het is niet uitgesloten dat het ruimte probleem van de club in de nabije toe komst acuut wordt. Als de kleuter school na integratie met de Thijsse- school namelijk in het gebouw van die laatste school opgenomen zou worden komt het huidige gebouw leeg en dat zou wellicht betekenen dat de ballet lessen er niet meer gegeven kunnen worden. Zaterdag 3 november 1984: Vollybal Ons Genoegen, Den Burg: 13.30 u. Tevoko 3-Juvoc 3 (h) 13.30 u. Tevoko 3-HCSC 3 (d) 13.30 u. Smash '68-Noordkop 2 (d) 15.00 u. Tevoko 4-Noordkop 3 (d) 15.00 u. Tevoko 2-Simokos (d) beker 15.00 u. Tevoko-WSOV/Zeem. (asp.m.) 16.00 u. Tevoko-HCSC (j.asp.) Waldervaart, Schagen: 14.30 u. Polisport-Tevoko (m.jun.) 17.00 u. Polisport 2-Tevoko 2 (h) Joco, Den Helder: 13.30 u. WSOV 1-Tevoko 1 (d) 15.00 u. Time Out-Tevoko 1 (h) Zondag 4 november 1984: Handbal De Brug, Den Helder: 12.30 u. Tonegido 2-MST 1 Maandag 5 november 1984: Volleybal Sportlaan, Den Helder: 19.00 u. HCSC 2-Tevoko (asp.m.) 19.00 u. HCSC 4-Smash '68 (d) Texelse Boys Zondag gaat het eerste van Texelse Boys op bezoek bij KSV in Heerhugo- waard. Ondanks de lage klassering van de tegenstander zal het voor de Boys toch een moeilijke opgave blijken, maar een gelijkspel moet mogelijk zijn. Aanvang 14.00 uur, vertrek boot 12.05 uur. Boys 2 is vrij. Het derde speelt op eigen terein tegen SRC 5. Terrein- dienst: Eelco Groot en Guus Hoep. Zaterdag gaan de meisjes B- en C- junioren gezamenlijk op pad naar resp. Flamingo's in Alkmaar en HOSV te Opmeer. Vertrek boot 12.05 uur. Met de boot van 11.05 uur gaat C2 naar WGW C8 en de junioren B2 gaan met de boot van 13.05 uur naar WGW B5. Op eigen terein, om 13.30 uur, spelen de junoiren B1 tegen HCSC B3 en de pupillen F1 tegen De Koog F1. Om 14.45 uur ontvangen de junioren C1 WGW C5 en de D-pupillen spelen op dezelfde tijd tegen De Koog. S.V. Texel Het eerste krijgt het uit de derde klas se gedegradeerde Wieringerwaard op bezoek. Men verwacht een spannende strijd van twee ploegen die proberen te voetballen en geen gooi- en smijt werk. Als de groen-zwarten nu einde lijk een oplossing hebben gevonden om een verkregen voorsprong tot het einde te behouden (SEW—Texel) dan blijven de winstpunten op Texel. De reserves gaan naar Alcamaria 2, één van de kampioenskandidaten. Het zal dan ook wel een hele klus worden om één winstpuntje uit Alkmaar mee te nemen. Het derde moet in Anna Pau- lowna van het onderaanstaande BKC 3 kunnen winnen, evenals het vierde dat uit tegen Helder 6 speelt. Texel 5, 6 en A1 ontvangen resp. Helder 7, JVC 5 en SRC A1, verwacht worden Texelse winstpartijen. B1 ontvangt koploper ZAP B1 en dat is een zware opgave. B2 heeft in Breezand kans op succes tegen ZAP B2. C1, C2 en C3 ontvan gen resp. WGW C3, WGW C4 en HRC C3, ook hier geldt goede kansen op winst. D1 krijgt het thuis tegen WGW D1 te moeilijk. S.V. De Koog Het zaterdagteam is dit weekend vrij. De F-junioren spelen om 13.30 uur in Den Burg tegen Texelse Boys F1 en de D-junioren (meisjes/jongens) spelen weer een oefenwedstrijd, nu tegen Texelse Boys te Den Burg. Vertrek om resp. 13.00 en 14.00 uur bij Capri. De B-junioren spelen om 14.45 uur thuis tegen Helder B3 en moeten nodig weer eens winnen. Dé dames zijn dit weekend weer vrij. Het eerste dat in vier uitwedstrijden evenzoveel nederlagen incasseerde, is ook hard aan een klein succes toe. Dat moet zondag tegen Callantsoog dan gebeuren. Aanvang 14.00 uur. De spelers dienen zondag om 12.15 uur aanwezig te zijn. Terreindienst: John List en Dennis Saai. Z.D.H. Het eerste gaat zondag naar Koedijk. Dit is voor ZDH geen onbekende te genstander. Het zal niet makkelijk zijn om de volle winst te behalen. Er zal hard moeten worden gewerkt en in het eerste elftal zijn nog wel spelers die wat meer training best kunnen gebrui ken. Het tweede gaat naar Petten en daar moet voor de ZDH-reserve één of twee punten te halen zijn. S.V. Cocksdorp Het eerste speelt uit tegen Flamingo's. Een zware wedstrijd maar die liggen de SVC-ers altijd beter dan de makke lijke. Vertrek Eierlandsche Huis 12.30 uur en boot 13.05 uur. Het tweede speelt thuis. Ditmaal tegen HCSC. Ho pelijk is het team niet al te aangesla gen van de grote nederlaag van vorige week. Aanvang 14.45 uur in De Cocks dorp. De junioren spelen thuis om 13.30 uur tegen WGW. Zolang het elf tal van de junioren nog geen elf man bevat zullen de overwinning moeilijk te behalen zijn. De vrouwen spelen zon dag uit tegen Winkel. De thuis wedstrijd was een grote overwinning en ook de uitwedstrijd zal niet te moeilijk worden. S.V. Oosterend Na twee uitwedstrijden eindelijk weer een thuiswedstrijd voor het eerste za terdagteam van SVO. Tegenstander is Meervogels dat evenals SVO acht pun ten heeft maar Meervogels heeft twee wedstrijden minder gespeeld. Voordeel bij Oosterend is dat het op eigen ter rein speelt plus dat het er op gaat lij ken dat de blessures voorbij zijn. Waarschijnlijk kan trainer Martin Land zaterdag weer beschikken over Aart Johan van de Brink, Erik Kramer en Biem Trap. Gezien de stand kan alleen de winnaar van deze pot enigszins aansluiting houden met de kopgroep. Wanneer Oosterend na de laatste twee nederlagen de moed niet heeft laten zakken moet een overwinning mogelijk zijn voor het thuis nog ongeslagen Oosterend. Zaterdag 2 speelt ook thuis en wel tegen SRC 2. Thuis behaalde Oosterend 2 goede resultaten zodat men ook nu op een overwinning re kent. De A-junioren gaan uit naar Suc ces A1. De A-junioren draaien momen teel niet zoals was verwacht. Mis schien kan men door in een andere opstelling te gaan spelen (snellere spe lers in de voorhoede) meer rendement uit de wedstrijden halen. De B- junioren zullen zaterdag thuis voor de hoogste score zorgen door WGW B6 te verslaan. De junioren C spelen uit in Den Helder tegen WGW C6. Na de 28 0 van afgelopen zaterdag met daarbij nog vijf afgekeurde doelpunten kan dit C-team ook nu weer een grote overwinning behalen omdat de tegen stand in deze klasse minimaal is. De C-junioren kunnen echter twee dingen doen. Ten eerste recht toe recht aan voetballen en proberen zoveel mogelijk doelpunten te maken maar men kan ook proberen het veldspel beter te ver zorgen en meer aanvallen via de vleu gels op te zetten en eens te werken met opkomende verdedigers. Winnen doen ze toch en de totaaluitslag is dus niet echt belangrijk. De meisjes ont moeten zaterdag Vios W, één van de sterkere tegenstanders. Voor Oosterend de taak om de nederlaag zo klein mo gelijk te houden. Zondag spelen de senioren thuis tegen Kreileroord, dat evenals Oosterend acht punten uit zes wedstrijden heeft en ze delen dan ook de vierde plaats. Oosterend draait momenteel goed (7 uit 4) en wanneer het ook Kreileroord aan de zegekar weet te binden komt het zeer florissant op de ranglijst te staan. Sterk genoeg om in de tweede klasse terug te komen lijkt Oosterend niet, maar meedoen in de kopgroep moet mogelijk zijn. De vrouwen gaan weer eens uit en wel naar Kolping Boys 2. Dit is een goede ploeg en aangezien Oosterend wel niet volledig aan zal kunnen treden zou een ge lijkspel al een mooi resultaat zijn. Zaterdag start de wintercrosscompeti- tie van de wielervereniging en de veld- loopcompetitie van de atletiekvereni- ging. De start van de loopcross is 13.30 uur. De wielercross start om 14.45 uur. Leden van beide verenigin- gen en niet-leden zijn van harte wel- kom om mee te doen. Deze wedstrij- den worden gehouden aan de Bies- E bosweg in de Dennen. Voor het ko- mende zomerseizoen van de wielerve- reniging zijn nog enkele racefietsen te huur voor nieuwe jeugdleden. Informa tie bij H. Wit, telefoon 02220-3818 Uitsluitend voor spoedgevallen Van vrijdagavond 18.00 uur tot E maandagmorgen 8.00 uur Dokter L. Barnard, Kottertraat 24, Oosterend, tel. (02223) 234. E Dokter Eissen is met vakantie tot 19 november. Van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagmiddag 13.00 uur E Zr. G. Takes-Huigen, E Wilsterstraat 44, Den Burg, tel. (02220) 4858. Telefonisch bereikbaar zaterdag en E zondag van 13.00-14.00 en 18.30-19.30 uur. Uitleen van verplegingsartikelen en E informatie: Maandag t/m vrijdag 16.30 - 17.30 uur. Lidmaatschapskaart E meebrengen. Voor zeer spoedeisende E tandheelkundige hulp kan men zaterdag en zondag om 18.00 uur precies terecht in het tandheelkundig centrum in het E Groene Kruisgebouw, Witte E Kruislaan 19. Weverstraat 95, telefoon (02220) E 2112. Open van maandag t/m vrijdag van 8.30-18.00 uur. Zaterdag van 11.00-12.30 uur en van 15.00-17.00 uur. Zondag van 11.00-12.30 uur en van 16.00-17.00 E uur. Buiten die tijd alleen voor spoed- eisende gevallen. Spreekuur: elke werkdag van 9.00-10.00 uur en van 14.00 tot 15.00 uur, Julianastraat 3a, Den Burg, telefoon (02220) 4152. E Dit weekend kan tussen 17.00 en E 19.00 uur gebeld worden met mevr. B. Dijkstra, telefoon (02223) 832. Consultatiebureau voor alcohol en drugs, Molwerk 31/45, 't Horntje. Spreekuur volgens afspraak: telefoon (02226) 413. Zelfhulpgroep voor partners van verslaafden: overdag (02226) 413 S of 593, vragen naar Lies of Carla; E 's avonds (02223) 821 (Lies) Alleen voor spoedgevallen telefoon (02220) 2527. Voor noodslachtingen bellen op werkdagen (02220) 2182 (slachtplaats); na werktijden en in het weekend (02220) 3541 via TEM-centrale. Bij brand en voor spoedeisend ambulancevervoer bellen: 02220- 2066. Bij geen gehoor 02230- 22222. Voor niet spoedeisend ambulancevervoer: 02230-12888, bij geen gehoor 02230-22222. Zondag 28 oktober 1984 HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg 10.00 uur ds. P. Booys Den Hoorn 10.00 u. ds J. Hartneys De Koog dienst in Den Hoorn De Waal dienst in Den Hoorn Oosterend dienst in De Cocksdorp Oudeschild dienst in De Cocks dorp De Cocksdorp 10.00 uur ds. M. W. Mazamisa GEREFORMEERDE KERKEN Den Burg 10 uur dhr. Strietman 19.00 uur dhr. Strietman Uitzending via De Lichtboei Oosterend 10 uur ds. J. Donker dankuur voor gewas en arbeid 19.00 uur ds. C. de Jong GEREFORMEERDE GEMEENTE in Kerkgebouw Schoolstraat Oosterend 10.00 uur Dienst 16.00 uur Dienst GEREF. KERK (Vrijgemaakt) in de Doopsgezinde kerk Kogerstr. Den Burg 16.15 uur dienst DOOPSGEZINDE GEMEENTE Den Burg 10.00 uur ds Van Turnhout, van Wieringen Uitzending via De Lichtboei BAPTISTENGEMEENTE in de Doopsgez. kerk, Kogerstraat Den Burg 19.15 uur voorganger Joh Tensen ROOMS-KATHOLIEKE KERK Den Burg: zaterdag 19.30 uur Herenkoor uitzending ,,De Lichtboei" zondag: 10.45 uur, Dameskoor Kindernevendienst Oosterend zondag 9.30 uur Den Hoorn zondag 19.00 uur JEHOVAH'S GETUIGEN Koninkrijkszaal, Schilderend 19. 10.30 - 11.20 uur Openbare lezing, thema: Juiste en onjuiste jaloezie" 11.20-12.30 uur Wachttorenstudie. Thema: „Georganiseerd om Je hovah te dienen". BAHA'I Weverstraat 106, Den Burg Iedere woensdag bestuderen van en lezen uit de Bahé'i Heilige Ge schriften, van 20.00-22.00 uur. Voor meldingen van schepen of zwemmers in nood: Kustwacht Eierland, tel. (02222) 270. Het politiebureau te Den Burg van de groep Texel van de Rijkspolitie is van maandag t/m donderdag geopend van 8.00 tot 18.00 uur en zaterdag en zondag van 9.00 tot 17.00 uur. Het bureau te De Koog is dinsdag en donderdag van 16.00 tot 18.00 uur geopend. Telefonisch te bereiken, dag en nacht, via tel. (02220) 2644.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1984 | | pagina 7