w r* Texelaartjes welk WÊMMEMSMSMMMÏM VERS KOOP JE BU DE HEMA NAUTA U>/?R 109 89 Al/HARKT gewoon 'n lage prijzenwinkel m NuZÏ^ Ron Daalder liep sterker dan Theo Franchimon LD 00 Ook over de trouwkaart wordt u't vast wel ineens... «Sr FAMILIEBERICHTEN1 DAT DOEN WE NOG EEN KEER FOTOGRAFIE De Grote Groene Vak winkel Doe wat tegen tochtverslinders AANKOOP CENTRALE TEXEL FIJNE SNIJW0RST GEKOOKTE METWORST BOERENKOOL HUTSPOT PEPER/CHAMPIGNON/ SHOARMA OF BRETONS APPEL/AARDBEI JAM SPECULAAS KARNEMELK VERSE KIP NU WTtWaat^ootJeGe|f DINSDAG 14 JANUARI 1986 Het grootste „Texelse" nieuws dat de halve marathon van Egmond opleverde was de tijd van Ron Daalder. Met 1.22.00 liep hij twee minuten sneller dan de Hoornder crack Theo Franchimon. Daalder zette daarmee de snelste Texelse tijd neer. Winnaar in het sterk bezette veld werd de Deen Henrik Jör- gensen met 1.07.07. De jonge Texelaar Mike Nolting liep zijn eerste halve ma rathon. Samen met zijn leeftijdgenoot Norbert Eelman zette hij de verdienste lijke tijd van 1.54.00 neer. Kees Stobbe debuteerde ook op de langere tijd, hij was zelfs nog tien minuten eerder bin nen. Tilly Eelman, de enige Texelse da me die meeliep, bleef binnen de twee uur: 1.58.00. Hieronder volgen de tij den van de overige Texelse deelnemers. Gijs Jansen 1.33.40, Willem Daman 1.37.00, Wim Timmer 1.38.00, Barend Bakker 1.40.00, Alfred Bakker 1.43 00 Eduard Dijker 1.44.00, Ivor van Onzen 1.45.22. '•A Niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is. Plotseling, maar toch nog rustig, is van ons heengegaan mijn lieve man, onze vader en opa Dirk Willem Keijser, echtgenoot van Petronella Slot, op de leeftijd van 76 jaar. P. Keijser-Slot E. P. Keijser G. Keijser-Rouwenhorst N. E. Krijnen-Keijser F. Krijn en S. C. Keijser A. A. Keijser-Jellema A. C. Krijnen-Keijser J. Krijnen P. J. Lips-Keijser P. J. Lips Inge, Sheila, Dirk, Esther, Dirk-Frido, Edith, Elmar, Brigitta, Jacob, Annette, Marijn, Kristel, Imre. Texel, 12 januari 1986, Bernhardlaan 70, 1791 XG Den Burg. De crematieplechtigheid zal worden gehouden op donderdag 16 januari om 10.00 uur in het cre matorium te Schagen, Haringhuizerweg 3. Gelegenheid tot condoleren woensdag 15 janu ari van 19.30 - 20.30 uur in rusthuis St. Jan, en na de crematieplechtigheid in het crematorium. Geen bezoek aan huis. Op bijna 84-jarige leeftijd is plotseling van ons heengegaan mijn zorgzame vrouw en onze lieve moeder en grootmoeder Trijntje Dekker-Hovenier. Texel: J. G. Dekker J. W. Dekker M. Dekker-Wafelbakker Daléa en Wim Esmeralda VeghelW. Feenstra J. J. Feenstra-Dekker Corinne Marianne Karen Lex Texel, 11 januari 1986, Starkenburg 44, Den Burg. Correspondentie-adres Bernhardlaan 166, 1791 XJ Den Burg. Een korte rouwdienst zal worden gehouden op woensdag 15 januari om 11.00 uur in het crema torium te Schagen, Haringhuizerweg 3. Gelegenheid tot condoleren is er op dinsdag 14 januari van 19.30 tot 20.30 uur in de Doopsge zinde kerk, Kogerstraat 17a te Den Burg en na de crematieplechtigheid in het crematorium. ken nemer kaarten kollektie bmu>i! ctnMur Voor de vele blijken van belangstelling en medele ven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve HENDRIK KILJAN, zeg ik u hartelijk dank. M. Kiljan-Schuijt Den Hoorn, januari 1986. Wij danken u hartelijk voor uw medeleven, begrip en bemoediging, die wij mochten ontvangen bij het afscheid van onze lieve MARJOLEIN. Het heeft ons erg veel goed gedaan. Jos en Joke Bergman Peter, Els en Jeroen Den Burg, januari 1986. bv/vh Langeveld parkstraat 10 Den Burg - Texel postbus 11 tel. 02220-2741 16 januari 1986 Opa en Oma van harte gefeliciteerd. Jan, Claudia, Christian Paul, Frida Marleen, Maria Sander, Elles, Eva Pascal, Jeroen Pepijn, Lotte Marcel, Susanne Dankbaar en blij zijn wij I met de geboorte van onze I zoon Jeroen, Jan-Willem Jan Driehuis Netty Driehuis-Zoetelief Remco Fulco I 11 januari 1986, Nieuwlanderweg 72, I 1793 EV De Waal, I tel. (02228) 927. j Heel blij zijn wij met de ge boorte van onze zoon en j broertje Edwin Freek, Els en Rinus van der Star I Texel, 11 januari 1986, Trompstraat 1, Oudeschild. Dankbaar en blij mogen wij u vertellen van de ge- boorte van onze dochter Elizabeth (Liesbeth) Koos en Limmy, Ineke, Simon en Mareike Bremer Texel, 11 januari 1986, Oesterstraat 15, 1794 AR Oosterend. Voor de zeer grote be langstelling zowel in het ziekenhuis als bij mijn thuiskomst, ook namens j mijn vrouw, hartelijk dank. M. Vlaming, Oosterend. TEXELSE COURANT Hierbij wil ik, ook na mens mijn vrouw, iedereen hartelijk bedanken voor al le blijken van belangstel: ling tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en na mijn thuiskomst, in welke vorm dan ook. Het was geweldig. S. Trap Oranjestraat 6, Oosterend. KNIPTIP sg? De gevoeligheid van een**^ film wordt aangegeven met een ISO-getal. Een ISO 100-film is niet zo ge voelig, terwijl een ISO 800-film erg gevoelig is en dus weinig licht nodig heeft. C Prima aardappelen (Irene), ƒ7,50 per zak. Fa. Terpstra, Prins Hen drikpolder, tel. (02226) 214 of 532, Voor Uw bruiloft of partij Hammond-organist zanger C. Rood, tel. 4412. Zanker strijkmachine te koop, i.z.g.st. Tel. (02228) 621. Te koop houtgestookte centrale verwarmings ketel. Kan evt. geïnstal leerd worden. Is in bedrijf te zien. Tel. 4412. Texelse enige stomerij: Quickynette. (Nog van onze aktie geprofiteerd?) Het beste getapt in de Twaalf Balcken. Kees en Co, 6de bij de Nationale Biertapwedstrijden. Te koop elektronisch lesorgel, 1 klavier, merk Caravan R6. Inl. tel. 3459 Kees en Co, proficiat! Theatergroep Saai zit dringend verlegen om ant woordapparaat; zwarte omajas liefst met bont kraag; bruidsjurk, hoeden, schoenen, smoking en jac quet enz. enz. Tel. 3539, Te koop konijnen. Tel. 5374. Te koop kleur- en zang kanaries. M. Vlaming, Kot terstraat 17, Oosterend. Aan komen lopen rood/zwarte poes, ook zwerft een cyperse poes in de buurt. Tel. (02225) 484 Te koop: 2-pers. kajuit bed lattenbodem. Tel 3606. Vermist rode kater, om geving Den Hoorn. Tel (02226) 495. De naaicursus van Co ra Bakker-Voogt gaat weer van start. Inlicht, en opga ve tel. 2672. Ook goede voornemens voor 1986? Begin dan eens met zuivelprodukten van St. Donatus. Denkt U eens héél diep na! Zo'n 40 stuks kle ding hangen al bijna een jaar (of veel langer) bij Stomerij Quickynette op hun eigenaar te wach ten. Mist u niks?? Bel even (02220) 4927. Hartelijk bedankt voor de belangstelling tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis. Muyweg 19. D. de Vries Langs deze weg wil ik ie dereen hartelijk bedanken voor de vele blijken van be langstelling, die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het Gemini- ziekenhuis., J. Buis Burgerhoutstraat 12, Den Burg. Gezocht een jeugdige toetsenman. (02220) 3418. J.vrouw, 29, uit Amster dam, wil zich t.g.z.t. graag op Texel vestigen, wonen en werken. Ik houd van de natuur, vogels, beesten, enz. Vindt Texel een mooi eiland. Ik zoek vast werk op Texel, en het liefst in de administratieve, sector; ponsen data, of gewoon typiste, 'n Ander soort werk is ook goed. Het liefst een prettige werk sfeer, en een rustig ar- beidstempo. Hopelijk rea geert u. Brieven onder 887 aan bur. Tex. Crt. Grote opruiming van foto7 film- en doka artikelen, zowel occasions als nieuw, bv. filmprojecto. ƒ125,— en nieuwe Swift verrekijkers voor de halve prijs. Verder heel veel zilve ren sieraden en kado- artikelen voor de halve prijs. Zie ook onze etalage. Kunstnijverheid J. van 't Noordende, De Cocksdorp. Te huur: woonruimte in Den Burg. Brieven on der nummer 886 aan bu reau Tex. Crt. Hans van der Klift, we weten het nog niet van die advertenties. Thijs en Desirée. Veilig sturen. Een auto huren bij Garage Dros, tel. (02225) 233. Da's gemakkelijk: als er maar één stomerij hoef je ook maar één naam te onthouden! Stomerij Quickynette. Woning te huur ge- vraagd. Tel. (02220) 2705. Voor lijmen, kitten, vul middelen, siliconen en bu- tyleen naar Weikoop. Banden 155-13 vanaf ƒ78,50 all in. Autocen trum Segerink-Eelman, (02220) 5055. Bovag-lid. Een vertrouwde sto merij vind je op een ver trouwd adres. Quickynet te bij Bosma, Waal- derstraat 6. Assurantiekantoor J. Witte, Warmoesstraat 38 tel. (02220) 4314. Te huur aangeboden ga ragebox in Den Burg. Tel. (03451) 13338, na 18.00 uur. Steun- en wan delstokken. Artima, Gra venstraat 7, Den Burg, te lefoon (02220) 3592, Vloerkleden reinigen? Van ons krijgt u ze als bijna nieuw terug. Stomerij Quickynette. Elke dinsdagmiddag en vrijdagmiddag verko pen wij Boerenkaas op de boerderij „Wezenspyk", Hoornderweg 27-29 (hal verwege Den Burg-Den Hoorn). J.vrouw, 29, uit Amster dam, niet rokend, zacht karakter, degelijk, serieus, zoekt serieuze kennism. met begrijpende j.man; liefst niet jonger dan ikzelf. Wil t.g.z.t. graag ook op Texel komen wonen. Ben er nog nooit geweest. Toe, schrijf me eens! en laat me het eiland eens zien. Brie ven onder nr. 888 aan bur. Tex. Crt. Steengoed zijn onze serviezen! Artima, Den g, Gravenstraat 7, tel. 3592. 't Koffieccentrum, Weverstraat 58, tel. 4547. Iedere dag geopend. Accu's voor luxe en vrachtauto's, tractoren enz. in voorraad bij Garage Kievit, Jonkerstraat, tel. (02220) 2525. PAGINA 3' Goedkoop tanken bij Tankstation Eierland. Te koop aardappelen Irene. Er wordt bezorgd. S. Wuis, Schorren weg 21, tel. (02223) 885. Bowlen is leuk. Elke woensdag 3 films-, 2 dagen voor slechts ƒ15,—. Video Expert, Texel, Den Burg. Iedere woensdag: slag roomsoezen van 1,40 voor 1,10. Bovendien: elke donderdag gratis bezor- ging over heel Texel. Bak kerij Timmer, Obster- end, tel. (02223) 293. Te k.a. Simca 1307, ƒ200,--, loop of sloop. Tel. 3004. Gratis: 3 jaar oude poes, zwart met wit befje. Tel. (02226) 556. Te koop Citroën GS, bj. 79, met gasinstall. Prijs ƒ500,-. Tel. 4016. Nieuwe soorten vruch- tenkwark nog steeds op heel Texel verkrijgbaar. St. Donatus. Te koop (overcompleet) kopieer-apparaat merk Océ-1250 (geheel nagezien febr. '85) ƒ375,—. Assuran tiekantoor A. de Wijn, Schilderend 81, tel. (02220) 2315. Voor elektrisch installa tiemateriaal en gereed- schap naar Weikoop. Quickynette, Waal- derstraat 6. De leukste foto gra tis vergroot (13x18 cm) Als u deze maand bij ons uw rolletje inle vert, krijgt u van uw beste foto een vergro ting kado. Formaat 13x18 cm. Nauta zorgt ervoor, samen met Presto Print. Dus kleur en kwaliteit krijgt u ner gens beter. Uw kostbare foto's in veilige en vertrouwde handen, altijd beter in beeld. met: ELLEN TOCHTPROFIELEN, verkrijgbaar in complete deurenset, vanaf ƒ12,40 ELLEN DORPELSTRIPPEN vanaf 4,45 SILICONENKIT, in diverse kleuren ƒ10,80 BUTYLEENKIT f 4>3o ZELFKLEVEND RUBBER, diverse kierbreedten vanaf 6,95 BRIEVENBUSTOCHTWERING 4,75 PIJP- EN BUISISOLATIE voor de cv-buizen in 15 mm, 22 mm en 28 mm. RADIATORFOLIE, 400x50, van 13,95 voorƒ10,95 ISOLATIESCHUIM ƒ14,75 per spuitbus TOCHTBAND 9x9 mm Idem 12x12 mm ƒ0,45 p.m. ƒ0,80 p.m. WAALDERSTR. 53, DEN BURG, TEL. (022201 2265 100 gram 89 100 gram 89 Vers gesneden p.cuAirrcrmw.1 Vers gesneden zak 89 Vers gesneden GEHAKTFESTIVAL zoek uit 500 gram nu pak 400 gram met 4 poten 7,98 GASTHUISSTRAAT - DEN BURG Dinsdag de hele dag geopend. Vrijdagavond koopavond. Assortiment van 5 soorten roomboterkoeken. Bijv. hazelino's, spritsstukken, nogatines. Doosje van 200 gram. j£75 Goudse belegen kaas. Vers van 't mes 1 kg" TVTTT 11.90 NU Gevulde amandelroom- boterkoek 4 Krentenbollen Mokkataart, gevuld en ge garneerd met mokkacrème Aangezet met gebroken hazel- pnn noten.1^ X O Paarderookvlees 100 gram. 2.15 Boeren tarwebrood Gratis ge- wd AA sneden.I Jonge Goudse kaas met komijn. Vers van 't mes 500 M gram. Uit onze notenbar Gezouten pinda's 250 gram. yg Kersenrastervlaai 8.75 Ardennerworst Mueslibrood, gezond en extra gersleverworst. 250 gram 2 smakelijk. 2.95 Aanbiedingen geldig t/m 18 jan. '86

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1986 | | pagina 3