NAUTA NAUTA FAMILIEBERICHTEN GESLOTEN. Ir T ffirmmtrUm LUCHT FOTO VAN DEN HOORN FOTOGRAFIE t WENSKAARTEN BOEK&BEELD GARAGE WESTEND «HKBil. Deze week Scholen voor voortgezet onderwijs op Texel Aanmelding van leerlingen schooljaar 1986 - 1987 1S WJDAG 7 MAART 1986 TEXELSE COURANT PAGINA 3 Voor de vele blijken van medeleven, die wij moch- n ontvangen na het overlijden van mijn lieve vrouw, ize moeder en oma CATHARINA ROEPER, jggen wij u oprecht dank. Geheel onverwacht is van ons heengegaan mijn lieve man en onze zorgzame vader en opa August Hendrik Hillen, echtgenoot van M. C. Lamfers, op de leeftijd van 66 jaar. M. C. Hillen-Lamfers Joop en Ria Martien Annette Texel, 5 maart 1986. Wilhelminalaan 60, Den Burg. De rouwdienst zal worden gehouden op maan dag 10 maart om 14.00 uur in de Doopsgezinde kerk te Den Burg, waarna de begrafenis op de N.H. begraafplaats zal plaatsvinden. Gelegenheid tot condoleren zaterdag 8 maart van 19.00-20.00 uur en na de begrafenis in de zaal van de Doopsgezinde kerk. Geheel onverwacht is van ons heengegaan mijn lieve man en onze zorgzame vader Arent Schaart, echtgenoot van M. Bruins Slot, op de leeftijd van 69 jaar. M. Schaart-Bruins Slot Johan Schaart Jan Schaart Texel, 5 maart 1986, Wilhelminalaan 11, 1791 AL Den Burg. De crematie zal plaatsvinden op dinsdag 11 maart om 11.00 uur in het crematorium te Scha- gen, Haringhuizerweg 3. Gelegenheid tot condoleren maandag 10 maart van 18.30 - 19.30 uur in de zaal bij de Doopsge zinde kerk te Den Burg, en na de crematie in het crematorium. Geen bloemen. Ben Beumkes en kinderen ixel, maart 1986. Dankbaar en blij zijn we it de geboorte van onze chter en mijn zusje Janneke Hans, Ria en Stefan van 't Noordende 5 maart 1986, josterstraat 10, !5 AJ De Cocksdorp. Hartelijk dank voor de st en belangstelling, die ie mij gegeven hebben het ziekenhuis en bij n thuiskomst. J. Kalf-Loos Te k. gevr. autozitje. Tel. !226) 422. ien Texels belang, een kwark van Sint natus. En de HEERE zal Koning worden over de gehele aarde. Nieuwe en netge- bruikte goederen. Blank vuren ledikanten 90x200; Texelse melkbussen, ma- nou fauteuils, slaapbank, diverse eiken salontafels, bascule, massief grenen la- denkastjes; goed spelende grammofoonkast uit de ja ren dertig, eiken hoekkast, diverse nette bankstellen, modern houten ledikant 130x190, eiken secretaire, diepvrieskist 280 liter; ro tan stoelen, 1- en 2-persoons opklapbed; motorgrasmaaier (is goed), tafels met wit blad 80x120; nieuwe matrassen diverse afmetingen enz. enz. Bar- horst Meubelhandel, Maricoweg 2a, Den Burg. Kwark van St. Dona- tus, een menselijk produkt voor iedereen, een echt Texels belang. ie echte sokkenwol is er in De Spinboet. Tot maart 30% korting. ve)ok voor kleine gezel- lappen: Restaurant ■nlet Kleine Verschil", 220) 5262. ferf, glas, behang of iijt nodig? Dan naar Looyer, Spinbaan 1, Mn Burg, tel. 3179. ondag 9 maart finales artkampioenschappen demonstratie biljarten Loodsmanswelvaren, ivang 14.00 uur. iciaal aanbevolen onze itro satéspies met kbrood, frites en salade ,50. )e 47.000 toeristische ipplaatsen zullen deze feperiode daadwerke- ingevuld moeten wor- De VVD zal zich daar- r inzetten. Stem VVD, 4. (oor al uw glas7 ilder- en/of behang- rk naar Arn. Looyer, nbaan 1, tel. (02220) idere vrijdag-; zaterdag zondagavond vanaf uur geopend, taurant ,,Het Kleine schil", (02220) 5262. k. eiken hoekbank, 2 n jassen, mt. 40 (kort kng) en oliekachel. Tel. 222) 550 b.g.g.' 281. Student zoekt kamer met kookgelegenheid voor de periode april-juni. Je roen Oe, Esdoornlaan 526, 9741 ME Groningen. Heeft U nog spullen voor de rommelmarkt? Wij komen het graag bij U ophalen. Kompasschool Den Burg, tel. 2655 of 4512. Bowling. Hartelijk gefe liciteerd met jullie 2e plaats. Op een lijst volgens het A.B.C. doet elke kan didaat volledig mee. Het maakt niet uit waar of ie staat; U kiest uw eigen kandidaat. Lijst 1 voor iedereen. In Café De Pilaar geo pend vanaf 9.30 uur, elke maandagmorgen 2e bak kie koffie gratis. Als je je niets voelt, ben je ook niets. Dus koop eens een mooi schilderij (of iets anders) bij Kunst handel Hans van der Klift. Nog enkele volkstuinen te huur. J. Eeiman, Haller- weg 19, tel. (02220) 3168. De VVD biedt u de ga rantie op een vrouwelijke vertegenwoordiger in de raad. Mensen die emanci patie hoog in het vaandel hebben, stemmen dus VVD, lijst 4. Voor de nieuwe bloem en groentezadencatalogus naar Weikoop. Bont leer en wol in één. Bontcouture Mar tin Karlas, Kantoorstraat 2, tel. (02220) 5089. De echte sokkenwol is weer in De Spinboet. Tot 31 maart 30% korting. Wij zoeken oude spul len (liefst heel) om te ver kopen op de Koninginne- markt. Kompasschool, tel. 2655 of 4512. Wilt U de tuinen ontrui men i.v.m. ploegen. J. Eelman. Aangeb. café- en restaurant-papieren. (02220) 4873. Hekschroten en vloer hout. Loonbedrijf De Tijd, tel. (02223) 334/810 (02220) 3347. Sport. Lees dat zeer spannende bowlingverslag. In Café De Pilaar elke zondagmiddag tussen 5 en 6 bier voor 1 gulden. Goënga's Supermarkt Den Hoorn is dinsdag 11 en woensdag 12 maart we gens verbouwing geslo ten. Donderdag 13 maart feestelijke opening. In Café De Pilaar elke zondagmiddag tussen 5 en 6 bier voor 1 gulden. Brandhout. Loonbe drijf De Tijd. Tel. (02223) 334/810 (02220) 3347. Wegens omstandighe den goed tehuis gez. voor twee rustige gester. poe zen (8 jr.), evt. apart. Brie ven onder nr. 910 aan bur. Tex. Crt. Goënga's Supermarkt Den Hoorn is dinsdag 11 en woensdag 12 maart we gens verbouwing geslo ten. Donderdag 13 maart feestelijke opening. Kustverdedigingswerken moeten worden voortge zet! De VVD zal haar bestuurlijke en politieke ka nalen hiervoor aanwen den! Stem VVD, lijst 4. Een goede raad, koop St. Donatus-kwark, dan wordt het huidige beleid voortgezet. Te koop 2 konijnen met hok, 725,-. Tel. (02220) 2012. Disco-Dancing Jelle- boog, dagelijks geopend vanaf 20.00 uur. Extra ge opend: zondag 9 maart vanaf 15.00 uur. A.s. vrijdag en zaterdag: 6 krentenbollen van 2, voor 2,45; kantkoek van 3,30 voor 2,90. Ook heb ben wij een grote sorte ring paassnoep. Tijdelijk 150 gram paaseitjes (melk en puur) van 3,25 voor 2,50. Bakkerij Tim mer, Oosterend, (02223) 293. A.s. vrijdag in Café De Pilaar (Live) de Neder landse Neil Young. Gra tis entree. Aanvang 1CT.00 uur. Te k.a. integraalhelm, Tel. (02223) 692. Nijman Metalen. Au tovernietiging, oud ijzer handel. (02220) 5104, Serieus playback-meisje gevraagd voor playback- shows. Inl. Jaap van Kranenburg. Geadr. pakketten voor Polen 13 mrt. van 3 - 5 uur Kogerstr. 76a, tel. 2925. Te h. ruim woonhuis in centrum van Den Burg voor werkend echtpaar. Ook geschikt voor dubbele bewoning. Huurprijs 7600,— exclusief. Brieven onder nr. 908 aan bur. Tex. Crt. Vanaf 7 mrt. zijn wij weer elke vrijdag, zaterdag en maandag van 10.00 - 12.30 en van 14.00-17.00 geopend. Inkoop - verkoop - taxatie. M. T. v.d. Kooi, Stenenplaats 1. De werkgroep bestrij ding jeugdwerkloosheid heeft een voorgenomen bouw v/e bijenstal op het Maartenhuis vrijge geven als een vrijwilli- gersprojekt. Mensen met een uitkering kunnen dit uitvoeren met behoud van uitkering. Wij zoeken men sen die dit willen aanpak ken. Tel. (02228) 682. P. Hogenboom. Texelpromotie verder sti muleren! Voor de VVD is dit een must! Stem VVD, lijst 4. Maatwerk in trouwre portages. Fotowinkel P. de Vries. Blader eens door ons gratis trouwdagboek met wetenswaardigheden waar je profijt van hebt. T.k. aardappelen ne, tel. (02228) 216. I re- Voor autobussen groot of klein moet u bij Robert Aris zijn. Autobussen en touringcars te huur per dag, per km of per uur. Tel. (02220) 5555. Uw busbe drijf Robert Aris van Bo ven, Oudeschild, Texel, b.g.g. (02220) 2721. ANWB erkende rij school Willemen. Voor al uw rijbewijzen. Tel. (02230) 35663. Voor verhuur, beheer en onderhoud van vakantie objecten Kobeko, Ruijs- laan 21, De Koog, tel. (02228) 746 op kantooru ren. D. P. van Egmond, pri vé 671, J. Kiltz, privé 201. Goënga's Supermarkt Den Hoorn is dinsdag 11 en woensdag 12 maart we gens verbouwing ge: ten. Donderdag 13 maart feestelijke opening. Te k. butagaskachel, gasstel en warme herenjas, mt. 54. Tel. 2595. De werkgroep van de Wildbeheereenheid Texel wil iedereen bedan ken die een bijdrage heeft geleverd aan de winter- voedering voor de vogels in de laatste weken. Woonruimte te huur gevr. in omgeving Den Burg m.i.v. half april '86 i.v.m. werk in Den Burg Tel. (010) 14.48.49. Ik huur mijn dagfilms bij VideoTexel voor maar ze ven gulden! Te k.a. BMW 323 I, bj. 1978, lichtmet. velgen, (radio-cass. spoiler enz.) (02220) 2252. Disco-Dancing Jelle- boog, dagelijks geopend vanaf 20.00 uur. Extra ge opend: zondag 9 maart vanaf 15.00 uur. A.s. vrijdag en zaterdag: 6 krentenbollen van 2,88 voor 2,45; kantkoek van 3,30 voor 2,90. Ook heb ben wij een grote sorte ring paassnoep. Tijdelijk 150 gram paaseitjes (melk en puur) van 3,25 voor 2,50. Bakkerij Tim mer, Oosterend, (02223) 293. A.s. vrijdag in Café De Pilaar (Live) de Neder landse Neil Young. Gra tis entree. Aanvang 10.00 uur. Slieten en palen. Loon bedrijf De Tijd, tel. (02223) 334 810 (02220) 3347. Hekschroten. Loonbe drijf De Tijd, tel. (02223) 334/810 (02220) 3347. In Café De Pilaar geo pend vanaf 9.30 uur,' elke maandagmorgen 2e bak kie koffie gratis. Te k. VW K70 voor de cross 7400,— Yamaha brommer 7350,—. Tel (02228) 532. Nijman - Metalen. (02220) 5104. Verhuisd Joop en'Joke Maas, Thom en Maarten- W. naar Molenstraat 21, Den Burg. Bowling info elders in de krant. Voor dag en nacht ben zine en gasolie tanken naar Weikoop. We zijn verhuisd van Wijngaard 177, Lelystad, naar Hoofdweg 102, 1795 JG De Cocksdorp, Texel, tel. (02225) 437. Kees, Tri net, Petra, Miranda en Cor Hin. Kamer gezocht of kost huis voor alleenstaande heer. Brieven onder nr. 909 aan bur. Tex. Crt. Meisje, 16 jr., biedt zich aan voor vakantiewerk van mei tot half augustus. Tel. 4621. Te koop: professionele filmkamera Canon; auto-zoom 814; zoom: 705-60 mm, 1 1.4. Heel mooi en degelijk. Slechts 7350,—. B. Witte, tel. (02220) 2002. Bij Sint Donatus staat kwark nummer 1 op hun verkiezingslijst. Voor een nieuwe naai machine in alle prijzen, natuurlijk Meubelhuis Texel. Firma Oosterhof, tel. (02220) 2246. Ook reparaties. Wij verzorgen ook dé re paraties van Uw radio, vi deo of kleurentelevisie. Service Center Texel, Hoofdweg 55, De Cocks dorp; De Ruyterstr. 37, Oudeschild, (02225) 777. Paviljoen De Krim, Paal 28. Iedere zaterdag en zondag geopend. Piet. In- en verkoop van meubilair, inboedels enz. Barhorst Meubelhandel, tel. (02220) 2381. Paviljoen Paal 9 ij ieder weekend geopend Honda, buitenboord motoren, generatoren 220 V, waterpompen, grasma chines, 2-wie!ige trekkers en tuinfrezen, onderhoud en service. W.S.C. Duin ker, Oudeschild, tel. 3831 Pils voor een piek. Zater dag 5 tot 6 uur. In den Grooten Slock. Nieuwe uitlaat nodig? Compleet of alleen een ge deelte. Vraag prijsopgaaf bij Garage Kievit, Jon kerstraat, Den Burg, tel. 2525. Speciale afhaalprij- zen, of incl. montageprijs. Voor meer dan 30 autoty pen in voorraad. Koop toch een goede matras. Voor een comfor tabele nachtrust Bosma, Waalderstraat. V.T.B. voor verhuizingen. Doorgaan op de in geslagen weg? Kiezen voor Texels Belang! Lijst 1 voor iedereen. Rabbit Habit bedrukt Joggingpakken, T-shirts, sweatshirts, snel en goed koop al vanaf 10 stuks be drukt met uw eigen ont werp. Bel voor informatie (02220) 5196, Kogerstraat 2. Goedkoop tanken bij Garage Grisnigt. Ontwikkelen en af drukken. Kies Kodak Se lect als het in één keer ge woon goed moet. Foto winkel P. de Vries, Den Burg, tel. (02220) 4280. Gat in uw uitlaat. Toch geen gat in uw hand. Deze maand leuke aanbiedin gen. Belt U ons even Autocentrum Segerink- Eelman. (02220) 5055. Bovag-lid. De Twee Paardjes is ie dere vrijdagavond extra geopend van 7 tot 9 uur. Pasfoto's 77,50. Foto De Waal. En direct klaar. Afvalcontainers voor het afvoeren van puin, hout, bouwafval, vuilnis, e.d. Fa,. Tatenhove, Den Burg, tel. (02220) 3809. Kees de Waal maakt uw trouwreportages vak kundig en voordelig. Assurantiekantoor D. Heijmans, uw assurantie adviseur voor alle verzeke ringen, leningen en hypo theken. Tel. 2339. Schoor- wal 41. Verzekeren?? Bremer Kantoor Siem Bremer Koos Bremer Kees Bremer (02223) 221 (02223) 681 (02223) 624 (02223) 837 Happy hour, van tien tot elf. De Beerekuil. Voor al uw timmer- en onderhoudswerk: De Ridder, (02220) 3288. Verse eieren, jonge hen nen, wekelijks thuisbe zorgd. Pluimveebedrijf „Hennenhof" tel. (02220) 4479. De echte sokkenwol is weer in De Spinboet. Tot 31 maart 30% korting. Te koop: cassette tape deck Mentor" model NO CX 600, z.g.a.n. 7175,—. B, Witte, tel. (02220) 2002. Rein, Nelly, Hans, Ger- da: Bedankt, het was fantastisch. Administratie, Adviezen Belastingzaken. Admi nistratiekantoor Rood, De Dageraad 51, tel. (02226) 429. Doorlopende verkoop gebruikte rijwielen merk Gazelle. Tweewielercen- trum Kikkert, Badweg 1, De Koog, tel. (02228) 215 of 760. Diverse maten kinderrijwielen. Harry Keizer Autoban den B.V., voordelig met... autobanden, landbouw- wagenbanden, trekkerban den, licht metalen wielen, uitlaten, spoilers, schok- brekers en accu's. Spin baan 3a, Den Burg, tel. (02220) 3348, b.g.g. C. Hin, tel. 4260. Meubelstoffen, leuke coupons. Bosma Waalderstraat. Lompen- en metalen- handel Cobus Spigt, Ei- erland, telefoon (02225) 297. Jan Brouwer, TV - Hifi - Stereo. Spinbaan 15, Den Burg, tel. (02220) 5130. Goedkoop tanken bij Garage Grisnigt. Te koop aardappelen Irene. Er wordt bezorgd. S. Wuis, Schorrenweg 21, tel. (02223) 885. Vriendelijk verzekerd bij uw Rabobank. Ook voor ziektekosten. Bowlen is leuk. K.T.F. Winterconcert, zaterdag 8 maart - Den Burg in De Koninghal; za terdag 15 maart - De Cocksdorp, Eierlandsche Huis. Vriendelijk verzekerd bij uw Rabobank. Ook voor ziektekosten. Heeft u wel eens héér lijke saté gegeten? Pro beer het eens in eetbar Casino. Tot 4 uur nachts kunt u terecht, ook om af te halen. De kandidaten van lijst 1 staan op de bres voor iedereen. Texels Belang. Theoriecursus. Op maandag 17 maart starten we weer een theoriecursus in De Schakel, incl. CBR tentamens. Aanvang 19.00 uur. Kosten 7100,—. Opga ve bij Rijschool Lange- reis, tel. (02230) 28816 en bij Rijschool Anders, tel. (02230) 33655. Al een idee voor het weekend of voor uw gasten? B.v. Kartingbaan Texel. Verhuur van Go- karts, mini trikes voor kin deren, speeltuin, kantine, midgetgolfbaan. Inl. (02220) 3921. Reparaties en onder houd tégen scherpe prijs. Bovag-lid, aangesloten bij Veilig Verkeer Nederland èn keurstation A.P.K. II. Autocentrum Segerink- Eelman, Wezenland 7, tel. (02220) 5055. Helly Hansen Noor wegen parka, Helly Cop ter jack, Rainbreaker lichtgewicht regenpak, Fi- dre Pile warmtekleding in truien en vesten, broeken, sokken, wanten, enz. Lifa Super ondergoed. Wollen Leidse zeeduffel en marine jack. W.S.C. Duinker, Oudeschild, tel. 3831. Paviljoen De Krim, Paal 28. Iedere zaterdag en zondag geopend. Piet. Rijschool Anders lest met Ford Escort en een Susuki 400 GS motor. Bij aanmelding theorieboekjes cadeau. Telefoon (02230) 33655. Voor het opnieuw en vakkundig bekleden van uw meubelen: Meubelhuis Texel. Firma Oosterhof. Vraag vrijblijvend prijsop gaaf. Grote sortering meubelstoffen. Te koop gevr. gebruikte kleuren-TV's. Defect geen 'bezwaar. (02225) 476. Pils voor een piek. Zater dagmiddag 5 tot 6 uur In den Grooten Slock. Rabbit Habit is: spij kerbroeken, katoenen broeken stone washed/ gebleekt, wijd, strak, bandplooi. Vaste prijs 't hele jaar door 749— Ko gerstraat 2. Buitenboordmotoren voor een kleine of grote winterservice naar W.S.C. Duinker, Oudeschild, tel. 3831. Uw film vol? Foto De Waal maakt uw foto's voor slechts 75 ct.ü Tegelwerk??? Dan na tuurlijk naar tegelzetters- bedrijf Fokko Mulder, Oosterend, tel. 666. Kindermeubelen: ledi- kantje, boxen, kinderstoe len, dekbedjes, dekentjes, dit alles vindt u bij Meubel huis Texel. Firnna Ooster hof, tel. (02220) 2246. Zeggen wat je denkt en doen wat je zegt! Texels Belang. Lijst 1 voor iedereen. Bruidsjaponnen, showmodellen, nieuw! 50% korting, vanaf 7398,—. Tel. (02230) 18894. Dinsdag zijn wij de hele dag gesloten. Firstlady, Den Burg. Goedkoop tanken bij Garage Grisnigt. Bar-Bistro De Taveer ne. Dagelijks geopend vanaf 5 uur. Maandags gesloten. Tel. (02228) 585. Goedkoop tanken bij Garage Grisnigt. Nu volop handappels en moesappels. L. Huis man, fruitkwekerij ,,De Veen", tel. 2203. Verkoop van gebruikte bromfietsen. Bruining, De Koog, (02228) 333. Rabbit Habit is: spij kerbroeken, katoenen broeken, stone washed gebleekt, wijd, strak, bandplooi. Vaste prijs 't hele jaar door 749,—. Ko gerstraat 2. Verhuizen, opruimen, denk aan de Rommel markt Oosterend. Tel, (02223) 850. Wij rijden dinsdag a.s. met de merken: Shell, Cal- pam en Esso. Oosterend nu ook op dinsdag. Ver huurbedrijf Bruining, Brink 6, De Koog, tel. (02228) 333. Te huur gevr. huis of appartement. Tot 7800,— (geen seizoenverhuur). M. A. Tigelaar, Gravenstr. 5, Den Burg. Menselijk Bestuur!' Dat is Texels Belang op de bres voor alle Texelaars. Lijst 1 voor iedereen. Bowlen. Tel. (02228) 672. Kaartverkoop KTF. Al leen kaarten nodig voor het winterconcert in Den burg - Kaartverkoop bij Ze gel Heren- en Jongenskle- ding - Weverstraat 32. Een groepering zon der achterban merkte u daar in 20 jaar iets van? Lijst 1 voor iedereen. Texels Belang. Aangeb. woningruil te Oosterwolde (Frl. nieuw eengez, hoekhuis, 3 slp.k, badkamer ligbad en 2e toilet, tuin op Z. Ge vraagd woning onverschil lig waar. Tel. (05160) 4240, b.g.g. (02228) 414. Houtgravure Ton Wa terman voor een origineel en betaalbaar cadeau Stolpweg 20, Den Hoorn. Doorlopende verkoop gebruikte rijwielen. Ver huurbedrijf Bruining, Ni- kadel 20, De Koog, tel. 02228-333. Diverse maten kinderrijwielen. V.T.B. voor verhuizingen. Te koop puikbeste aardappelen. Sjef Beers, Ongeren 15, tel. 3861. Naaimachines. Rechtstreeks van groot handel alle merken van naaimachines met zeer ho ge kortingen van 7150,— tot 7300,—. We leveren reeds een zig-zag naaima chine vanaf 7249,—. Inruil oude machines mogelijk. Rep. van ieder merk ma chine, ook al is deze elders gekocht, zonder voorrij- kosten. Fa. v.d. Berg, Oosterend, tel. (02223) 243^ Spaarrekeningen en deposito's rente 6%. Da gelijks boetevrij opvraag baar. Fa. Jan Dekker, Bernhardlaan 109, tel. (02220) 2833. Westfalia aanhangwa gens. Caravancentrum Texel, tel. (02220) 3163. Husqvarna motor- en elektrische kettingza gen met automatische kettingsmering; zaagblad lengte 40 cm. Vanaf 7495,—. Fa. Tatenhove, Den Burg, tel. 3809^ Nuttig en gezond! Zwemabonnement in Bos en Duin. Pasfoto meene men. Tel. (02220) 2569. Heeft U onze overheerlij ke broodtafel al eens ge probeerd? 3 soorten vers gebakken brood uit ei gen oven, echte boter, di vers lékker beleg, 2x koffie, en soep naar keuze, slechts 715,— p.p. Een Jee voor uw bruiloft, of heeft u zomaar trek? Al vanaf 10 pers. Eethuis Theodorahoeve, kóók- punt v. Den Burg, tel. 2328. A.s. weekend zijn we wegens interne verbouwing De Ruyterstraat 60, Oudeschild Bekijk die haar scherpe opname in onze foto-etalage. Vakmanschap van het hoogste niveau. Verkrijgbaar in di verse formaten van af 724,50. Heeft u wel eens héér lijke saté gegeten? Pro beer het eens in eetbar Casino. Tot 4 uur 's nachts kunt u terecht, ook om af te halen. Ziektekosten verzeke ren? Sinds jaren één van onze specialiteiten. Fa. Jan Dekker, Bernhardlaan 109, (02220) 2833. Kies uit de beste sortering Van eenvoudig tot apart, van grappig tot stijlvol. Visman's Eethuisje Voor vlees-, vis- en kipspecialiteiten. Maandags en dinsdags gesloten. VERKOOP SERVICE Oosterend, telefoon 396 Maart Fonduemaand in Loodsmanswelvaren Heldere groente soep VISFONDUE o.a. tong, zeedui vel, zalm, paling enz. Frisse Italiaanse salade met diverse sauzen Stokbrood kruiden boter Frites Dessert naar keuze 734,50 p.p. Keuken van de bistro is geopend tot 23.00 uur. Voor reserveripgen: (02226) 228 Fam. W. van Hintum. Rijksscholengemeenschap „Texel" Atheneum - Havo - Mavo Geachte ouders, Tot vrijdag 14 maart a.s. kun u uw zoon of dochter aanmelden voor de brugklas of voor één van de hogere leerjaren bij onze administratrice mevr. Th. Haak, van 10.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 16.00 uur in het hoofd gebouw, Haffelderweg 24, Den Burg. Bij aanmelding dient u een uittreksel in te leveren uit het reg. van de bur gerlijke stand en 2 recente pasfoto's. Het besluit of wij uw kind wel of niet toelaten, hangt af van het'advies van het hoofd der school. Jongeren in het bezit van LBO-C of D-diploma kunnen zich aanmelden voor de Mavo, jongeren met een Mavo-diploma kunnen zich opgeven voor de Havo-opleiding en zij die een Havo-diploma bezitten kunnen hun studie vervolgen op het Atheneum. Met vriendelijke groeten, H. Heetveld, rector. Scholengemeenschap L.B.O. Texel LTO - LH NO - LAO Geachte ouders, Tot vrijdag 14 maart a.s. kunt u uw zoon/dochter aanmelden voor de brugkla^ of voor één van de hogere leerjaren bij de administratie van 10.30 - 12.00 uur en van 15.00 tot 17.00 uur in het hoofdgebouw Em- malaan 55, Den Burg. Bij de aanmel ding dient u een uittreksel uit het reg. van de burg. stand en 2 recente pas foto's in te leveren. Plaatsing in een hogere klas is afhan kelijk van de vooropleiding. In de bovenbouw zijn de keuzemoge lijkheden: bouwkunde, verzorgende beroepen, landbouw, mechanische techniek, textielverwerkende beroe pen, verkooppraktijk en koken/ serveren. Leerlingen in het bezit van een diplo ma voortgezet onderwijs kunnen zich opgeven voor het zgn. 5e leerjaar of wel opleiding voor 2e diploma. Met vriendelijke groeten, K. J. van der Weide, dir.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1986 | | pagina 3