ft* I MM I uiva ►tijgende populariteit 'In tere rossen in bos owlingteam haalt tweede aats in nationale ompetitie Lijst 1 voor iedereen. anneninruilaktie BAKKER'S IJZERHANDEL Topbiljarter geeft demonstratie na Texelse finales Belangrijke vergadering windsurfclub Eilandcompetitie volleybal S.V. De Koog Finalewedstrijden gymnastiekclubs in Bijenkorf Jelleboog houdt zaalvoetbaltoernooi Volleybal Tevoko: Adspirantenteams (j/m) koploper af.... Voetba I p ro g ra m m a S.V. Oosterend Z.D.H. Wisselende kansen bij schaakpartij van Pranger tegen Bakker MST Programma Coopertest van atletiekvereniging Baan- en huisrecord bowler Piet Kok: 258 Veel schade bij aanrijding Porky's Revenge ggRIJDAG 7 MAART 1986 TEXELSE COURANT PAGINA 9 n de boscross-serie hebben deze inter 65 verschillende lopers en ipsters meegedaan en dat is nzienlijk meer dan het vorige ar. In totaal konden 230 lopers n de start worden genoteerd, jk de gemiddelde deelname per er (ca. 26) was duidelijk hoger, at maakt het voor de deelnemers i de organisatie interessant om ize winterserie van de atletiekver- liging en de wielervereniging iaort te zetten. «s aide verenigingen organiseerden ge- jirende het winterseizoen een serie 1 n negen boscrossen, waarbij de lo ll rs en de wielrenners in de Dennen I in sport in competitievorm konden 'I [oefenen. Bij de lopers gold een pun- nklassement. Degene, die per keer hoogste plaats in zijn of haar cate- irie behaalde; scoorde de meeste inten, nummer twee een punt min- ir, enzovoorts. Alle keren die men aedeed, leverden punten op, zodat jelmatige opkomst in feite ook in inten tot uitdrukking kwam. Dit om belangstelling te vergroten en het adstrijdelement enigszins te beper- nHet volgende seizoen zal het ge- zen systeem worden verbeterd, om- t er toch wel enige tekortkomingen iren. De laatste wedstrijddag ken- irkte zich door een verbeten strijd de jeugd over twee ronden. Den- rd van der Slikke zegevierde op 'de Ilfistreep, net voor Niels Jansen en ihard Stevens, die deze keer gelijk idigden. Roald van der Slikke zat er k heel kort bij en werd vierde. Bij de oor twee zeges op de laatste edstrijddag heeft het 5-mansteam n Bowling De Koogel de tweede aats veroverd in de competitie in de vaste wal. Tegen de latere impioen werd een kleine neder- ag geleden. it team van De Koogel speelde deze iek de laatste wedstrijd in Uitgeest, ist bij deze wedstrijd was de on- rsteuning van de supporters van )ot belang. Met spandoeken en ge- ch waren zij duidelijk aanwezig. Het ogel-team dat derde stond had nog: ede kansen voor de titel. De eerste dstrijd was tegen Kapsalon De jnt uit Hoorn. Vooral Peter Veldman oide zeer goed, namelijk series van 4 en 222, uitslag 3 0. De tweede idstrijd was tegen de nummer één, ook met 3 0 had gewonnen dus ze wedstrijd was beslissend. Het k er goed uit te zien, want mede nkzij Loes Zutphen (198) werd de rste game gewonnen. De tweede me ging het minder goed met de celaars. Zelfs Kees Keijzer met 202 n niet verhinderen dat de tweede me plus het totaal verloren ging. Zo- bowlers eigen, gaven de Texelaars middellijk de schuld aan machi- storingen inplaats van aan eigen fa- i. De laatste wedstrijd werd tegen t huisteam van Uitgeest afgewerkt, sr kwamen de 200 games weer voor dag: Kees Keijzer 201, Henk Plaats in 212 en Peter Veldman ook 212. laatste broodnodige 3 0 was bin- n, zodat de Texelaars (in de bow- jkringen ook wel „buitenlanders" "loemd) hun feestje voor de tweede ats konden bouwen. De daggemid- den waren: Henk Plaatsman 165, b Beumkes 167, Loes Zutphen 169, is Keijzer 186 en Peter Veldman volgende acht spelers hebben deze iter meegestreden: Ben Penha (18 nes, 152 gem.), Klaas Veldman (6 nes, 158 gem.), Rudy Mattner (12 nes, 163 gem.), Henk Plaatsman 'games, 166 gem.), Rob Beumkes games, 173 gem.), Kees Keijzer (42 nes, 179 gem.) en Peter Veldman games, 182 gem.). Doorgaan op de ingeslagen weg? Kiezen voor Texels Belang! 2 tientjes terug voor uw oude pan. Telefoon 02220 2346 NWINKELVOLIDEEEN! oudere jeugd kwam de eerste positie op de ranglijst van Norbert Eelman niet in gevaar. Alhoewel Nicolaas Schoo ook nu sneller was, verzamelde Norbert twee punten meer door zijn trouwe opkomst. Bij de dames kwam Tilly Eelman op de eerste plaats, mede doordat zij alle keren van de partij was en punten scoorde. Nel Bruining moest zaterdag Ingrid van Lubek voor laten gaan, die snel vooruitgang boekt. Tilly eindigde vlak achter Nel en net voor Netty Zijm. Debbie Mosk bij de dames en Chantal Mosk bij de jeugd houden goed vol en zijn met hun tijden flink vooruit gegaan. Bij de senioren had André Brouwer door het systeem aan meedoen reeds voldoen de om zijn eerste plaats veilig te stel len. Minne Goënga was que snelheid niet te benaderen maar was niet alle keren van de partij en eindigde zo doende op een tweede plaats in het eindklassement. De uitslagen: (De tijden zijn anders dan gewoonlijk', omdat de ronde was ingekort). Jeugd 2 km: 1. Denhard van der Slik ke 7.44 min., 2/3. Richard Stevens en Niels Jansen 7.45 min., 4. Roald van der Slikke 7.46 min. Jeugd 4 km: 1. Nicolaas Schoo 12.48 min., 2. Remco de Beer 12.57 min., 3. Norbert Eelman 15.14 min. Dames: 1. Ingrid van Lubek 16.14 min., 2. Nel Bruining 17.13 min., 3. Tilly Eelman 17.17 min., 4. Netty Zijm 17.25 min. Senioren: 1. Minne Goënga 25.55 min., 2. André Brouwer 26.44 min., 3. Piet Bakelaar 26.47 min., 4. Wim Tim mer 28.08 min., 5. Dirk Witte 28.41 min. Eindklassement: Jeugd 2 km: 1. Niels Jansen 78.5 pnt., 2. Richard Steveps 76.5 pnt., 3. Sander Schaat- senberg 40 pnt., 4. Nanda Koopman 45 pnt., 5. Sven Jansen 40 pnt. Jeugd 4 km: 1. Norbert Eelman 72 pnt., 2. Nicolaas Schoo 70 pnt., 3. Mike Nolting 57 pnt., 4. Jeroen Takes 34 pnt. Dames 4 km: 1. Tilly Eelman 73.5 pnt., 2. Nel Bruining 69 pnt., 3. Ingrid van Lubek 55 pnt., 4. Netty Zijm 51.5 pnt. Senioren: 1. André Brouwer 114 pnt., 2. Minne Goënga 105 pnt., 3. Jan Zijm 89 pnt., 4. Wim Timmer 70 pnt., 5. Loek van Vliet 65 pnt. Er zijn prijzen beschikbaar voor de nummers één, twee en drie in elke ca tegorie. Bovendien ontvangen de deel nemers die meer dan vijf keer hebben meegedaan een attentie. De uitreiking van de prijzen en de attenties zal plaatsvinden op zaterdag 8 maart na afloop van de open Texelse crosskam pioenschappen in de kantine van cam ping Dennenoord aan de Grensweg om ongeveer 16.00 uur. Na de dames zijn nu de heren aan de finales van de Texelse biljart kampioenschappen toe. Zondag beginnen om half twee in Loodsmanswelvaren te Den Hoorn de finale partijen in alle klassen. Hierbij worden verschillende span nende en hoogstaande partijen verwacht. Eén ervan is de strijd om de eerste en tweede plaats in het driebanden tus sen Piet de Graaf en Hein van Heer waarden, twee oude bekenden bij het Texelse kampioenschap. En alsof dat niet genoeg is zal er na afloop van de finales een demonstratiepartij gespeeld worden door de nieuwbakken Texelse kampioenen in het libre en driebanden. Als tegenstander is uitgenodigd Hans de Jong uit Alkmaar. Hij is 26 jaar oud, haalde in het kader op de kleine tafel een gemiddelde van ±25, mo menteel in het libre 80 a 90 en bereik te in drie jaar tijd de hoofdklasse bij het driebanden. Zijn gemiddelde bij het driebanden op de grote tafel be draagt 0.90. Helaas kan hij zich door zijn werk niet in de top handhaven, omdat hij dan zo'n zes uur per dag zou moeten trainen. Ook een paar kunststoten staan zaterdag op zijn re pertoire zondag. Na afloop van deze demonstratie volgt de prijsuitreiking aan de Texelse kampi oenen in de verschillende klassen. Zaterdag houdt de windsurfclub om 20.00 uur de voorjaarsvergadering in Calluna bij De Koog. Naast de gebrui kelijke zaken komen o.a. aan de orde: de wedstrijdkalender 1986, financieel verslag '85, de voorjaarsmarkt in Maris Stella, de sportuitwisseling met Vlie land en voorstellen van het bestuur betreffende de surfaccommodatie bij Dijkmanshuizen. Gezien het belang van vooral dit laatste onderwerp wordt een grote opkomst van leden verwacht. Zaterdag 8 maart wordt in De Bijen korf te Oosterend het tweede Ger de Jong-toernooi gehouden. Het zijn de finales van de onderlinge gymwedstrij- den van de dorpen Oosterend, De Cocksdorp, Den Hoorn en De Koog. Acht kinderen van elke vereniging zul len zaterdagochtend voor hun vereni ging strijden. Elke vereniging komt daardoor tot één gemiddelde en de beste vereniging mag zich winnaar noemen van deze wedstrijd. De orga nisatie is in handen van gymnastiekvereniging Oosterend, die deze wedstrijd naar haar oud-voorzitter heeft genoemd. De zaal is open vanaf 9.30 uur. De wedstrijd begint om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 13.00 uur. Toeschouwers 'zijn van harte welkom en de toegang is gratis. Jelleboog houdt zaterdag een zaal voetbaltoernooi in sporthal Ons Ge noegen. Hieraan doen acht teams mee, verdeeld in een prestatie- en recreatiepoule. Prestatiepoule: Jelleboog 1, A-t-0 2000 1, Mantje 1, Gamma 2. Recreatiepoule Jelleboog 2, Casino 3, ZAP 4, Alphen 3. 17.00 u. Jelleboog 2-Casino 3 17.27 u. ZAP 4-Alphen 3 17.54 u. Jelleboog 1-A O 2000 18.21 u.'Gamma 2-Mantje 1 18.48 u. Alphen 3-Jelleboog 2 19.15 u. Casino 3-ZAP 4 19.42 u. Mantje 1-Jelleboog 1 20.09 u. A O 2000-Gamma 2 20.36 u. Alphen 3-Casino 3 21.03 u. Mantje -A O 2000 21.30 u. Jelleboog 2-ZAP 4 21.57 u. Jelleboog 1-Gamma 2 22.25 u. evt. „demonstratiewedstrijd" Scheidsrechters: de heren W. Sangers, F. Androg en Th. Houterman. De prijsuitreiking vindt om ongeveer 23.00 uur plaats in de kantine. Door verlies van zowel de meisjes als de jongensadspiranten tegen respectievelijk Braaf Seahawks (1—3) en Juvoc (3—1) hebben zij hun kopposities verloren. De meis jes gingen met 1—3 thuis onderuit en de jongens wisten niet verder dan 8-15, 15-8, 15-7 en 15-11 te komen in sporthal Trefpunt te Den Helder. Dames 1 speelde geen overtuigende wedstrijd maar won in Schagen toch met 3 0 van Serve (4—15, 8—15 en 6—15). Door het verlies van dames 2 tegen Juvoc liggen de kansen voor het kampioenschap weer open. LOS, Tevo ko 1 en Tevoko 2 vormen de kopgroep waarin dames 2 nog tegen LOS 1 moet aantreden. In de derde klasse won Tevoko 4 met 3—2 van SWOV 3 in een slechte maar spannende wedstrijd. Dames 3 (tweede klasse) speelde (en won: 3 0) tegen Juvoc 2. Deze strijd is steeds weer een span nende krachtmeting. Tevoko speelde nu een prima pot en door haar eigen spel te blijven spelen wonnen ze met 16-14, 15-3 en 15-2 Juvoc speelde met wat invallers en had zo doende moeite met het penetratiesysteèm Sportief Heren 3 won met 3—0 van WSOV 2 in een goede en snelle partij. Heren 2 knokte niet zo zeer voor de punten (hun kansen op behoud in de eerste klasse zijn nihil) dan wel om de sporti viteit en om de „6 punte-Amstel tro fee", wat dat ook mag zijn.... 3 0 verlies tegen Polisport 1 was het resul taat. Herén 1 trad met drie invallers aan door gemis van K. Dros en K. Doeven. Het vertoonde spel was niet slecht, maar door onnauwkeurige pas ses en veel gemiste aanvallen ging Edam toch met 0 3 winst terug naar huis. Zaterdag moet het eerste drie punten halen om niet bij de onderste drie in de promotieklasse te belanden. Zaterdag 8 maart 1986: KNVB, afd. Noordholland: SVO/Z-BOL, 14.00 uur Schoorl-Cocksdorp, 14.30 uur SVO/Z 2-Opperdoes 2, 12.00 uur (terrein Tex.Boys) Castricum 5-SVO/Z 3, 14.30 uur (vertrek boot 12.05 uur) Junioren: Holl. T A1-Oosterend A1, 14.30 uur (vertrek boot 12.05 uur) Texel B1-ZAP B2, 13,30 uur WGW B3-Oosterend B1, 14.30 uur Helder B3-Tex.Boys B2, 13.00 uur BKC B2-Texel B2, 14.30 uur Oosterend C1-ZAP C1, 10.30 uur (terrein Tex.Boys) Watervogels CTTexel Cl13.15 uur Texel C2-Succes C2, 13.30 uur JVC C2-De Koog C1, 14.30 uur (vertrek boot 12.05 uur) ZAP C3-Cocksdorp C1, 14.30 uur ZDH CTZeemacht C1, 13.30 uur Junioren meisjes: Tex.Boys-Kreileroord, 13.30 uur Zondag 9 maart 1986: KNVB, afd. Noordholland: Berkhout-Oosterend, 14.00 uur Alw. Forward 3-Texel 2, 11.00 uur Texel 3-WGW 5, 14.00 uur Texel 4-Tex.Boys 2, 14.00 uur BKC 4-De Koog 2, 14.00 uur (vertrek boot 12.05 uur) Oosterend 2-BKC 5, 14.00 uur Junioren: Succes A1-Texel A1, 14.30 uur (vertrek boot 13.05 uur) ZAP A2-Tex.Boys A1, 14.30 uur (vertrek boot 13.05 uur) Dames: HOSV 3-De Koog, 14.00.uur (vertrek boot 12.05 uur) Schagen-Tex.Boys, 14.30 uur Vanaf vandaag (donderdag) wordt er weer iedere dinsdag en donderdag vanaf 19.00 uur getraind. Dit geldt ook voor zondag 1. In verband met de .slechte conditie van het veld dienen naast voetbalschoenen ook loopschoe nen rpeegenomen te worden. Zondag is er voor alle senioren om 11.00 uur een training op het ZDH- veld. Loop- en voetbalschoenen meenemen. (vertrek boot 13.05 uur, terr. SRC) Oosterend-Winkel 3, 12.00 uur (terrein Tex.Boys) ZAP-Cocksdorp, 14.30 uur Samen reizen: Zaterdag 8 maart 1986: Vertrek boot van Texel 12.05 uur: SVO/Z 3, Oosterend A1 en De Koog Cl, Zondag 9 maart 1986: Vertrek boot van Texel 12.05 uur: De Koog 2 en dames De Koog. Vertrek boot van Texel 13.05 uur: Texel A1, Texelse Boys A1 en dames Texelse Boys. Als een wedstrijd niet doorgaat, bus afbestellen 02240-12421. Met een degelijke partijopzet be gon maandagavond in De Linde boom Wietse Pranger aan het duel tegen A.C. Bakker voor de interne competitie van schaakclub En Pas sant. Het kostte Bakker, die met de zwarte stukken speelde, de no dige moeite enig initiatief te ver krijgen. Toen hem dat na diep na denken tenslotte was gelukt over zag hij een tussenschaakje waar door plotseling Pranger de beste kansen kreeg. Pas in de laatste fa se van de partij kreeg Bakker een nieuwe kans toen hij door een fout van Pranger een stuk kon buitma ken. Deze mogelijkheid liet Bakker natuurlijk niet voorbij gaan, waar na hij alsnog tot volle winst kwam. De stelling op het bord van E. de Vis ser en W. Albers werd gekenmerkt door een sterk pionnencentrum van De Visser, die hierdoor steeds enigs zins in het voordeel was. Albers verde digde zich niet onverdienstelijk maar belanddde na, verloop van tijd in een voor hem onaangenaam toreneindspel, dat De Visser zonder al te veel proble men tot winst voerde. Bart Heijnen en Klaas Bruining speelden een ruige wildwest partij waarin ook de nodige losse flodders werden afgeschoten. Desondanks joegen deze over en weer toch de nodige schrik aan, waarbij Heijnen tenslotte als de stoutmoedige held uit het rookgordijn tevoorschijn kwam. Achteraf bleek dat Bruining een zeer goede tegenkans had laten liggen. Frans Eijgenraam won van Fer ry van Tatenhoven, nadat deze de da me had moeten geven voor een toren, een paard en een pion. Hoewel het materiële evenwicht hiermee niet beslissend verbroken was, bleek de da me van Eijgenraam in de bewuste stel ling een dodelijk aanvalsstuk. Uitslagen 4 maart: Mannen: 12 Balcken-Moerbeek 0—2 Abnormaal-Wol en handwerkhuis 0 2 Visser-Timmers bakkerij 0 2 Grooten Slock-RWS 1—1 -Téso-Dros Magazijn 2 0 40 Plus-Kobeko 2 0 Krim-Expert 0—2 DGM-Molenkoog 2 0 Vrouwen: Klif 23-Ass. Bremer Deja Vu-CVI TX 40-Leydekkers Lindeboom-Molenkoog 2-0 1-1 0-2 1-1 Durper Drup-Westerlaken 0 2 Nokanto-Mantje 0 2 Gyvo-Taxi Smidt 1 1 Muppets-Hema 0—2 DWS-AH 1-1 Segerink/Eelman-Antiekhuisje 1 1 Haarstudio-Loodsmanswelvaren 0 2 Retsina-NCM 0 2 Retsina-A O 2000 1 1 Programma 11 maart: Veld A mannen: 18.30 u. Autocentrale-AH Eelman/Seg. 19.05 u. Moerbeek-Eelman/Seg Autocentrale 19.45 u. v.Wijngaarden 2-Versluis Slock 20.25 u. Gr. Slock-Smash Versluis 21.05 u. Coogherveldt-Expert Paal 28 21.45 u. Paal 28-Kobeko v.Wijng. 1 22.25 u. Bremakker-v.Wijng. 1 Kobeko Veld B vrouwen en mannen: 18.30 u. Smash 2-6 PK Hema 19.05 u. A O 2000-6 PK Smash 2 19.45 u. NCM-Vinke A O 2000 20.25 u. Taveerne-Westerl. Molenkoog 21.05 u. Molenkoog-Gr. Slock Taveerne 21.45 u. Lindeboom-7 Prov. Slock 22.25 u. Paal 9-WH huis Lindeboom Veld C vrouwen: 18.30 u. Smash 3-Taxi Smidt Hannibal 19.05 u. Hannibal-Hema Smash 3 19.45 u. Gyvo-AH Samen Eén 20.25 u. Muppets-Samen Eén Gyvo 21.05 u. DWS-Antiekhuïsje Muppets 21.45 u. Goënga-Deja Vu CVI 22.25 u. CVI-Klif 23 Deja Vu Wedstrijdleiding groep 1, telefoon 4171. Zaterdag 8 maart 1986: Volleybal: Sporthal Ons Genoegen, Den Burg: v.a. 12.00 u. miniwedstrijden 13.30 u. m.asp. Tevoko-WSOV 13.30 u. H1 Tevoko 2-Braaf 2 13.30 u. D1 Smash '68-Tevoko 1 15.00 u. H2 Tevoko 3-Nieuwediep 15.00 u. D2 Tevoko 3-HCSC 4 15.00 u. D3 Tevoko 4-Braaf 4 Basketball: Sportlaan, Den Helder: 18.30 u. Marels-Schoorl Zondag 9 maart 1986: Handbal: De Brug, Den Helder: 13.00 u. Zeemacht-MST (boot 12.05 uur) Donderdag 13 maart 1986: Volleybal: De Groet, Tuitjenhorn: 19.00 u. D1 De Boemel 2-Tevoko 1 De pupillen spelen zaterdag om 11.00 uur thuis tegen Texelse Boys. De C- junioren gaan uit naar JVC C2 te Juli- anadorp. Vertrek uit De Koog om 11.30 uur (boot 12.05 uur). Het recreatie team is zondag vrij. Het gehele pro gramma schuift op en begint volgende week met de eerste wedstrijd. Het eerste elftal is vrij. Het tweede gaat uit naar BKC 4 en de dames naar HOSV 3. Beide teams vertrekken om 11.30 uur uit De Koog (boot 12.05 uur). Jeugdtraining In verband met afwezigheid van trainer Jitze Beintema is er volgende week dinsdag géén jeugdtraining. In verband met het niet beschikbaar zijn van de Koninghal gaat de training van de atletiekvereniging vrijdag niet door. Daarentegen wordt om 18.30 uur op deze avond de maandelijkse Coo pertest gehouden. Plaats van hande1 ling is ook deze keer weer het com plex van Texelse Boys. Leden hebben gratis toegang, niet-leden betalen f2 Voor iedere deelnemer ligt een gratis scoretabel gereed. Tijdens de competitie in bowling De Koogel haalde Vitaminebron voor de tweede achtereenvolgende week de volle winst binnen, deze keer ten koste van Paal 19. Uitslag 5—0. Strandple- vier 2 blijft ook goed in de running. Dit keer was het de Beerekuil dat maar twee punten tegen kon scoren. Reisburo kreeg een pak slaag van Team 24. Kwartet gaf de Sommeltjes weinig ruimte en kwam op vier winst- i punten uit. JPK had het zeer zwaar tegen Super Trio, maar mede door het zeer sterk gooien van Piet Kok werd het 3—2. Piet haalde een baanrecord binnen en zette het huisrecord op zijn naam met 258. Strandplevier 1 en Wielewaal maakten er een strijd van wie op de laatste frames de winst be haalde en dit voordeel ging naar De Wielewaal. Tabakshop gaf geen krimp tegen Taveerne en haalde door goede strijdlust drie punten. Schuimkragen waren deze week weer eens goed op dreef en hier konden de Garfields niet tegenop. THT stuurde Graaf Spuiterij met twee punten naar huis. Tussen de koplopers was het zeer spannend deze keer. Ondanks dat RKR. met twee man uitkwam kon De Koogel niet van dit voordeel profiteren en ging de kleine winst naar RKR. Pomona speelde ook met twee man en weerde zich zeer goed tegen het goed draaiende Dubbel L waarvan Hans Lobato een game van 220 had. Uitslagen: Strandplevier 2-Beerekuil 3—2 Reisburo-Team 24 2Vi—2Vz Kwartet-Som meltjes 4 1 Paal 19-Vitaminebron 0 5 Super trio-JPK 2—3 Strandplevier 1-Wielewaal 1—4 Tabakshop Centrum-Taveerne 2 3 Garfields-Schuimkragen 1—4 THT-Graaf Spuiterij 3 2 Koogel-RKR 2-3 Pomona-Dubbel L 2 3 Klaver vier-De Pins 5—8 Will-T Fords 8-5 CMC-Stumpers 8 5 Uitslagen: W. Pranger-A.C. Bakker P. Eelman-M. Vittali M. Witte-J. Dros E. de Visser-W. Albers B. Heijnen-K. Bruining 0-1 0-1 0-1 1-0 1-0 F. van Tatenhoven-F. Eijgenraam 0 1 In de laatste ronde van het persoonlijk kampioenschap van de Noordkop speelde Jaap Dros zaterdagmiddag in Den Helder remise tegen Ron Vossen uit Den Helder. De Texelse deelnemer speelde éen zwak toernooi en eindigde nogal teleurstellend in de middenmoot van het twaalf spelers tellende deelnemersveld. Een 42-jarige inwoner van Den Burg mag van geluk spreken na het ongeluk dat hem maandaga vond op de Postweg overkwam. Met zijn personenauto botste hij daar op een slecht zichtbare opleg ger die op dat moment dwars op de weg stond. De auto kwam on der de oplegger en werd totaal ver nield. De chauffeur werd slechts licht gewond. Technisch onderzoek van de auto zal onder andere moeten uitwijzen of op het moment van de aanrijding groot dan wel gedimd licht werd gevoerd. In ieder geval ligt een deel van de schuld bij de vrachtwagenchauffeur, een 25-jarige inwoner van Heiloo want de zijkant van de oplegger (van een be drijf uit Wognum) was onvoldoende voorzien van reflectoren. De vrachtwa gencombinatie was achteruitrijdend van het erf van hoeve „Burst" geko men en werd door de man uit Den Burg te laat opgemerkt. „Piepeltje" Pee Wee Morris, Knots Tupperello en hun ondeugende vrien den en vriendinnen gaan ook in deze derde Porky-film weer behoorlijk in de bocht met het dankbare onderwerp sex. Ditmaal worden ze betrapt door de struise miss Balbricker bij het kijken naar een pornofilm. Het hoofd, mr. Carter, wil echter pas maatregelen ne men als hij zelf de film gezien heeft. Dat doet hij dan ook... twee keer nog wel. Knots heeft zich in een groot wespen nest gestoken: hij heeft aangepapt met wie later de dochter van Porky blijkt te zijn, Wendy. Ondanks haar naam „Bloesem" is het niet een der mopiere bloemsoorten, maar ze is dol op Knots en bespringt hem met grote voortvarendheid. Dan worden de vrien den betrapt op de gokboot van Porky. Om zich het vege lijf te redden belo ven ze Pory de basketbalfinale te ver liezen zodat deze flink kan verdienen aan zijn weddenschap over de uitslag. De heren winnen echter toch, dankzij een miraculeuze score van Pee Wee. De wraak van Porky is keihard: hij ont voert Knots om hem onder dwang in de echt te laten verbinden met zijn dochter. De ceremonie op de boot is al in volle gang, maar zijn vrienden la ten Knots niet zakken. Wat ze wel la ten zakken is de brug, die met veel vuurwerk de bovenkant van Porky's drijvende pretpaleis scheidt van de on derkant. Dan volgt de langverwachte uitreiking. Uiteraard heeft het gezel schap daarvoor ook een grap bedacht, niet van pikanterie ontbloot. Porky's Revenge is te zien in het City Theater van donderdag tot en met maandag om 20.00 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1986 | | pagina 9