'Ue££ EHjTD u Antima, Antima, NAUTA eh ZEG JE "BIEN" TEGEN EEN RI0JA EN "BUEN0" TEGEN EEN BORDEAUX? 24 Énri UR H r GARAGE WESTEND Snackbar Ploff-lnn serviezen ploegstoffen meubelen Rötisserie 't Kerckeplein COMPACT DISC TOP 20 MAART VIDEO&AUDIO Visserijvereniging D.E.T.V. Texel besloten jaarvergadering in dorpshuis ,,'t Skiltje" te Oudeschild, Weer geopend op de normale tijden. BEKENDMAKING I nl nooit te ver! L enVi informatrice/informateur ,De Raadskelder" Weekendmenu d f25— P-P- Uit in Den Hoorn: REVUE-MENU w. Het voorjaar begint goedkoojj bij uw echte groenteman I in de Kogerstraat t De Vitaminebron c Nicole Ferrat kleedt u deze lente met opmerkelijke allure damesmode moerbeek Restaurant ,,'t Skuurtje' Deze week aanbevolen Nieuwe en gebruikte RIJWIELEN, BROMFIETSEN, GRASMAAIERS FIETS 1NN TEXEL BOTTELIER'S WIJNWENK 95 95 SLIJTERIJ DE GULLE BOTTELIER SCHERP GEPRIJSD EN ADVIES TOE. PAGINA 4 TEXELSE COURANT VRIJDAG 14 MAART H Zie maar dat je het gedrukt krijgt. Een eenvoudige handlei ding voor drukwerk voorbereiding. Kost f9,90 en is te koop in Het Open Boek. VERKOOP SERVICE Oosterend, telefoon 396 Voor bestellen kunt u bellen Kantoorstraat 13, telefoon 4708. Openingstijden ma. t/m da/11.00 -1.00 vr. t/m za. 11.00 - 2.00 zo. 16.00 - 1.00 binnenhuisadviseur Gravenstraat 7. tel. 3592 Den Burg binnenhuisadviseur Oesterstraat 6, Oosterend, telefoon (02223) 950. Ook dit weekend een 5-gangen-diner voor f48,—. Ons grandioze Texel-menu heeft nog steeds 7 gangen voor f62 Passend wijnarrangement, 4 verschillende wijnen, f18,— U bent vanaf 5 uur hartelijk welkom. 1. Picture Book - Simpley Red 2. Promise - Sade 3. Dream of the Blue Turt les - Sting 4. Once upon a time - Simple Minds 5. Brother in arms - Dire Straits 6. Ice on Fire - Elton John 7. Island Life - Grace Jones 8. Whitney Houston - Whitney Houston 9. Hounds of Love - Kate Bush 10. Stereotomy - Alan Parsons 11. Music Gala - Diversen 12. Singles Collection - Spandau Ballet 13. Diamond Life - Sade 14. Be Yourself Tonight - Eurytmics 15. Like a Virgin - Madonna 16. Unforgettable Fire - U 2 17. Greatest Hits - Anita Meyer 18. This is CD Music - Diversen 19. Broadway Album - Bar bara Streisand 20. Feargal Sharkey - Fear- gal Sharkey. Gun jezelf het plezier van perfekt stereogeluid met een Compact Disc speler. Dan klinkt je audioset pas echt perfekt Het bestuur nodigt de leden uit voor de welke gehouden wordt op zaterdag 15 maart 1986 aanvang 10.00 uur v.m. AGENDA: 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen - 13-4:85 4. Financieel verslag penningmeester (onder voorbehoud). 5. Jaarrede voorzitter. Pauze. 6. Verkiezing bestuursleden. Aftredend volgens rooster: J. S. Vlaming Jzn, herkiesbaar B. Vlaming P. C.zn, herkiesbaar S. v.d. Slikke, niet-herkiesbaar. 7. Voorlichting vrijwillige ziektekosten verzekering. 8. Rondvraag. 9. Sluiting. Het bestuur. Haffelderweg 1a, Den Burg. Burgemeester en wethouders van Texel brengen ter openbare kennis, dat zij voornemens zijn om met toe passing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50 lid 8 van de Woningwet mede werking te verlenen aan: de bouwplannen van: de heer B. Canzler te Mülheim am Ruhr (Did.) voor het gedeeltelijk veranderen van een zomerhuis aan de Zanddijk 120 te De Cocksdorp, kadastraal bekend ge meente Texel, sektie A, nummer 3905; de heer W. Weuthen te Mönchen Gladbach (Did.) voor het gedeeltelijk vergroten van een zomerhuis aan de Slufterweg 96 te De Cocksdorp, kadastraal bekend gemeente Texel, sektie A, nummer 3817. De bouwplannen zijn in strijd met de ter plaatse gel dende bestemmingsplannen. De bouw- en situatietekeningen liggen vanaf 17 maart 1986 gedurende 14 dagen voor belanghebbenden ter inzage op de gemeentesecretarie, afdeling ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, kamer 205. Eventuele bezwaren tegen bovengenoemde bouw plannen kunnen gedurende de termijn van terinzage- legging schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar worden gemaakt. Texel, 12 maart 1986. Burgemeester en wethouders voornoemd, De secretaris, De burgemeester, J. R. van Dijk A. Schipper I Parkstraat 10 - Den Burg - Texel w TEXEL O Postbus 3, 1790 AA Den Burg tel. (02220) 4741 De VW Texel roept sollicitanten op voor de functie van Zij/hij zal hoofdzakelijk worden belast met het telefonisch, schriftelijk en aan de balie verstrek ken van inlichtingen aan toeristen en aan inge zetenen van Texel. Verlangd opleidingsnivo: HAVO-diploma met talenpakket. Kandidaten die na de HAVO een toeristische vakopleiding hebben gevolgd genieten de voorkeur. Leeftijdca. 20 jaar. Voor deze funktie is het noodzakelijk over goede kontaktuele eigenschappen te beschikken. Men dient bereid te zijn ook in de weekends te werken. De VVV TEXEL biedt goede sekundaire arbeids voorwaarden. Salariëring is afhankelijk van leeftijd en ervaring. Sollicitaties binnen twee weken te richten aan: VVV Texel, t.a.v. mevr. E. Kramer-van Cadsand, Postbus 3, 1790 AA Den Burg. Voor een goed. verzorgde maaltijd (lunch) en/of een sfeervol diner a la carte zijn wij geopend dinsdags tot zondag, van 10.00 tot 14.30 uur en van 17.00 tot 22.00 uur. Ook houden wij ons aanbevolen voor het verzorgen van Uw bruiloften, partijen en recepties. „Goede spijs, redelijke prijs" Tof ziens. Café - Restaurant f/l Vismarkt 6, Den Burg - Texel, Tel. (02220) 2235 - 3997. 15 en 16 maart Kervelbouillon Champignons op toast Paprikaschnitzel, royaal, vers garnituur Verse fruitsalade met slagroom Vrijdag 21 maart en zaterdag 22 maart Diner in 5 gangen met tussendoor show en cabaret ƒ47,50 p.p. Langeveld en de Rooy Parkstraat 10 Den Burg - Texel tel. (02220) 2741 Vrijdag en zaterdag: Mooie grote kassla 2 voor f1,2 Hollandse komkommer per stuk f0,9| Vers geschrapte worteltjes j 1/2 kilo fO.5^ Supermooi blank witlof héél kilo f2»5l| Hagelwitte champignons volle doos f1,5r^ LET OP! Mooie Hollandse R Golden Delicious 4 pond f1,9jf Jonagold, zachtzure handappelen 4 pond f3,5!., Spaanse sinaasappelen, volsap 3 kilo f4,üL Maandag: Verse vatzuurkool, kilo f0,5rv Harde uien 3 pond f0,$c Dinsdag: Vers gesneden groene kool Vz kilo Roodkokende stoofperen 3 pond Den Burg Kogerstraat 5 De Ko% Dorpsstraat M.i.v. vrijdag 14 maart is ons filial, in De Koog weer geopend. Als u naast een perfecte coupe ook prijs stelt op top-kwaliteit in materiaal en afwerking, dan vindt u kij ons exact wat u zoekt de exclusieve modecollectie van Nicolé Ferrat. Elegante voorjaarsmode met allure, waarbij Nicole Ferrat zelfs heeft gezorgd voor bijpas sende'hv 70UX. De Nicole Ferrat collectie exclusief hij: VRIJDAGS KOOPAVOND. Boodtlaan 1, De Koog, tel. (02228) 391 Entrecöte Hongroise gebakken aardappelen verse groenten en salade f24,50. Geopend maandag t/m vrijdag van 16.00 tot 21.00 uur; zaterdag en zondag van 12.00 tot 21.00 uur. RIJWIEL- EN TANDEMVERHUUE0 0 Xikadel 23, De Koog, tel. 02228 - 841 DE KUYPER CITROEN BRANDEWIJN i Een Franse Bordeaux en een Spaanse Rioja wijn hebben heel wat met elkaar gemeen. Uw GulleBottelier kan u daar alles van vertellen. Dus ook wat de ver schillen zijn. In ieder geval treft u in deze advertentie uit beide bekende streken twee voorbeeldige wijnen aan. Voor prijzen waar zeker op geklonken moet worden. WILLIAM ,AWS0NS WHISKi CLAERYN JENEVER Qfceteh JfÈffl. GULLE BOTTELIER VIEUX BOOMSMA VLIERBESSEN JENEVER CAM PO VIEJO RIOJA '82 TINTO smaakt als n goedé Bordeaux JOSEPH 01V COGNAC GORTER JACHTBHTER ENTRE-DEUX CHATEAU SAINT SEURIN BORDEAUX A.C MERS A.C Fijne', liclit-droge witte wijn van riumliuy Joseph G delicate en stevige per fles nu rode wijn van een onbetwist groot Qmpot'ifjo &1NT ökÜQÜ per twee 10.00 Wiwlderstraat 211. Den Burg. Tel. (12220 - 3185 AL DEZE AANBIEDINGEN ZIJN CONTANTE MEENEEMPRDSJES

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1986 | | pagina 4