timmer Een beetje wel toch zeker NOG EEN KEER VUURWERK!! f 1- EEN GULDEN DUS SNEL NAAR BEVE Notaris heeft handen vol aan Teso-aandelen F amilieberichten SUPER PRIJSJES GOEDE VOORNEMENS GEMAAKT VOOR 1994? IEDER 2e ARTIKEL TEXELSE J> Molengat even terug Basketballers gaan weer in training Familieberichten Texelaartjes COURANT Diesel Jeans 70,- Donovan Jeans 60,- Chiori Jeans 30,- Buffoon Jeans 30,- Rondje Texel Fleece 50,- Kinderfleece 35,- Wollen overhemden 65,- Fleece 60,- Gilets 85,- Wollen kolberts 75,- Katoenen truien 40,- Jacks vanaf 115,- GELEZEN IN 98% VAN DE TEXELSE HUISHOUDENS VOOR INFORMATIE: 02220 - 62600 7,05 9,40 11,75 14,10 16,45 18,80 21,15 23,50 DEZE BON IS ALLEEN GELDIG VOOR TEXELAARTJES Tarief incl. 17,5% BTW VAN WOENSDAG 12 JANUARI t/m ZATERDAG 15 JANUARI r r Waalderstraat 25 - Den Burg Het goedkoopste artikel is f\- Uitgezonderd reeds afgeprijsde artikelen DINSDAG 11 JANUARI 1994 Op het notariaat heerste vrijdag koortsachtige drukte. Teso-aandeelhouders die hun stemrecht wilden spreiden om de vereiste stemmen voor of tegen de coöperatie te halen, hebben op het notariaat aan de Emmalaan voor een ongekende drukte ge zorgd. ,,Je zou er bijna gek van worden", verzucht notaris Bos wijk die vanaf december 170 aan delen heeft overgeschreven. Deels konden de aktes snel wor den gepasseerd, maar in andere gevallen bezorgden complicaties Boswijk en zijn medewerkers han den vol werk. „Overschrijving van vader op zoon is eenvoudig, maar vaak ligt het wat gecompliceerder. In één geval was het aandeel af komstig uit een nalatenschap van Teso-veerboot Schulpengat is gisteren uit de vaart genomen om dat het schip een onderhouds beurt moet ondergaan. Het betreft normaal onderhoud, dat zal wor den uitgevoerd aan de daarvoor bestemde kade in veerhaven 't Horntje. Begin februari is de groot ste dubbeldekker weer vaarklaar. Tot die tijd neemt veerboot Molen gat de diensten waar. iemand die al dertig jaar dood is. In het testament is niet gerept over het aandeel, zodat ik andere fami lieleden moest opbellen of ze ak koord gingen dat het bewijs op naam van hun familielid werd ge zet." In twee gevallen konden de erfgenamen het niet eens worden en ging de stem verloren. Aanvan kelijk had Boswijk de limiet op donderdag om 17.00 uur gesteld. Vanavond (dinsdagl hervatten de basketballers de trainingen. Na de winterpauze staat de volgende reeks wedstrijden voor de eiland competitie van vrijdagavond op het programma. In de Bgm. De Ko ninghal: 20.00 u. Hema 2-Mantje Sp. (jun.) 20.30 u. Niksteam-Time Out (jun.) 21.00 u. Zebra Sportswear - Sportshop/Veenbaas. 21.30 u. USA Sporsfashion - Veenbaas/Zebra. Het programma voor de bond- scompetitie van zaterdag 15 ja nuari is als volgt: Sportlaan, Den Helder 19.00 uur: De Mareis (H) - ZAP 2. De dames van De Mareis zijn dit weekend vrij. (Foto Gerard Timmerman! „Op het laatste moment meldden zich echter weer nieuwe mensen, zodat we uiteindelijk om 11.00 uur zijn gestopt." Dit was nodig om Teso de kans te geven de over schrijvingen administratief te ver werken." De notariële kosten per overschrijving bedragen minimaal ƒ125,-. Tot dusver zijn er op het notariaat geen verzoeken binnengekomen van aandeelhouders die hun aan deel terug op naam willen zetten. „Men het oog op toekomstige ver gaderingen, wil men de stemmen gespreid houden." WARMLOPEN U muil vasl wd eens ccn wandeling *1 «Jc dtincn. En ongetvujleld gctvcf u «Jan volop van hef mooie landschap en de wcLe floia en fauna. Voor 10 lang al* hef duurt, want liet gaal ha/d berg afwaarts mei de duinen. Zuie regen, waierwmntng en masva rcciealie lasien de duinen m toenemende male aan. Samen mei Stichting Duinbehoud kunl u deze onlwvUdmg een halt toe- roepenl Sleun daarom de Stichting Duinbehoud. Ocl vandaag nog voor meer adoi malie Tckloon 0/I ISIBOO/UOS4B VOOR DE DUINEN Ja di >lcun SbchUïg Dunbchoud en wadd uw acceptgirokaart al (mm. donatie I. iO. per jaar, 65 cn student L JS.-). Naam Adrn f\ntC0dc Plaats Naasl m^n wcftomM- j—v geseltenk ontvang ik I J'''N voortaan 4 leer per jaar het fraaie natuur- Mschr.lt DUIN. Met droefheid geven wij u kennis dat na een korte ziekte, liefderijk verzorgd in „De Gollards", zacht en kalm van ons is heengegaan onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder Klasina Eelman sinds oktober 1978 weduwe van Arie Vonk op de leeftijd van 88 jaar. L. C. Vonk C. D. Vonk M. Vonk-v.d. Meer kleinkinderen en achterkleinkind Texel, 10 januari 1994 verzorgingshuis Gollards Gelegenheid tot condoleren woensdag 12 ja nuari van 19.30 tot 20.30 uur en na de be grafenis in „De Gollards". Een korte rouwdienst zal worden gehouden op donderdag 13 januari om 14.00 uur in „De Gollards", waarna de begrafenis op de N.H. begraafplaats te Oosterend zal plaatsvinden. Correspondentie-adres: L. C. Vonk, Oost 4, 1794 GP Oosterend. U die op welke wijze dan ook gereageerd heeft na het overlijden van onze lieve moeder en groot moeder CORNELIA JOHANNA HUISMAN-VAN DER STAR neggen wij u hartelijk dank. Onze dank gaat speciaal uit naar dr. K. Eissen, pastor Kolkman, zusters en personeel van -St. Jan". Namens de familie J. Huisman fexel, januari 1994 •'eve mensen, ik wil u bedanken voor alle belang- •telling, in welke vorm dan ook. erst tijdens ARIE's verblijf in het ziekenhuis. La- er de steun die u ons gaf na zijn overlijden. Het jeeft ons de kracht om door te gaan. Dank u. Loes Timmer Sjors en Cora De Waal, januari 1994 De warme belangstelling die wij hebben onder vonden na het overlijden van onze moeder en oma ANNA CATHARINA KOOIMAN-DRIJVER heeft ons veel steun gegeven. Hiervoor onze oprechte dank. Familie Kooiman en kleinkinderen Texel, januari 1994 Het is 'n wonder, zó teer en zó klein. Het is 'n wonder, dat dit zó maar van ons mag zijn. Ontzettend gelukkig zijn wij met de ge boorte van onze doch ter en Petra's zusje Denise 11 januari 1994 Piet en Bianca Kok Duykerdam 28 1791 TB Den Burg Telefoon 15295 Geboren op zondag 9 januari 1994 onze zoon: Quirijn Mattheus De trotse ouders zijn: Kees Verschoor en Birgit Kuip Schilderend 4 1791 BG Den Burg - Texel, tel 02220-13218 Bezoek: graag de éérste 7 dagen. Birgit en Quirijn rusten van 12.00 tot 15 00 uur en na 19.00 uur. Heel blij zijn wij met de geboorte van onze dochter en zusje Sherilyn Sherilyn is geboren op 10 januari 1994 om 17.01 uur en weegt 2635 gram. Piet, Diana en Joyce de Jonge Trompstraat 19, 1792 BJ Oudeschild - Texel Telefoon 02220-12058 Weer thuis, hartelijk dank voor alle post, bloemen en attenties die ik heb mogen ont vangen tijdens mijn verblijf in het zieken huis en Heliomare. Emmy Witte-Hin INLEVEREN: maandag vóór 10.00 uur en woens dag vóór 17 00 uur. KOSTEN: f7.05 tot en met 3 regels. Per regel meer ƒ2,35 (incl. btw) Wie heeft er woonruimte voor een oud-Texelaar met vriendin, gedurende het hele seizoen. (Liefst omg. Den Burg), 02220-15887. T.k. Sony radio-cass.- re corder CFS 208, gloed nieuw. ƒ75,-. Tel. 13034. Met spoed gezocht: woonruimte voor 2 per sonen. Tel. 12378. SCT-satelliet-tv, 11777. tel. Reparatie en onderhoud alle merken met Bovag garantie. Auto Service Centrum, Maricoweg 3, tel. 15588. De Kleicursus van Nesrin During begint woensdag 12 januari, 13.30 uur in De Vrije School, tel. 18879. Voor het nieuwe jaar heb ben we slechts een wens: een huis om in te wonen. Wie o wie kan moeder en zoon helpen. Tel. 15564, na 18.00 uur. Schoenen knellen. Han- nie bellen! Pedicure Han- nie, Nagelstudio Nora, Gasthuisstraat 4, Den Burg Tel. 10353. Betaal de helft van de prijs voor de artikelen in de etalage! Artima, Gra venstraat. Van 13 jan. t/m 23 jan. zijn wij gesloten. Zebra, Weverstraat 45. Artima ruimt op! géén grote advertenties, maar... mét kleine prijzen! Deze week in de winkel van uw bakker. Amandel broodjes van ƒ1,75 voor ƒ1,50 per stuk, en 4 brui ne bolletjes van f2,00 voor ƒ1,65. Bakkerij Tim mer, Oosterend. Gevraagd: hulp in de huis houding, voor één och tend in de week. Liefst op woensdag. Tel. 13201. Ook voor een nieuwe KTV, video, stereo, cd of schotel. Service Center Texel. tel. 11777. Karatevereniging Texel or ganiseert cursus zelfver dediging voor dames boven 16 jaar. Voor info en opgave: R. Rood, tel. 19429. Restant spijkerbroeken, nu ƒ29,95. Rabbit Habit. Verloren: zilveren horloge. Vinder wordt beloond. Graag bellen, tel. 11748. Donderdagavond a.s. Mark Fonds Jaap Dros in „Live on the Air" op Radio Texel, 106.1 FM van 20.00-22.00 uur. Café Chantant De Karse- boom, als altijd gezellig. Een hapje, een drankje en een smartlapje. Vrijdag om 21.00 uur. Tot ziens' Frans en Lies. Opruiming. Heel veel stoffen voor halve prijs. Milliner Mode, Burgwal 29. Vanaf 11 januari wordt op di. en do. van 17.00 tot 18.15 u. Aikido gegeven in De Ferrever te Den Burg. Aikido is een Oosterse zelfverdedigingskunst met rustige sierlijke technie ken (ook met zwaard en stok) en beweging vanuit je zwaartepunt. Inl./opg. P. van Mierlo, tel. 19706. Karatevereniging Texel or ganiseert cursus zelfver dediging voor dames boven 16 jaar. Voor info en opgave: R. Rood, tel. 19429. Restant spijkerbroeken, nu ƒ29,95. Rabbit Habit. Tafels, stoelen, lampen, kasten en vloerkleden nu zeer laag geprijsd! Artima, Gravenstraat. Decoders en smartcards voor Filmnet, Movie Channel, Discovery Chan nel etc. uw dealer Service Center Texel. tel. 11777. Te huur gevr: stukje land voor 3 schapen. Tel. 13413. Gezocht: vaste woon ruimte in De Koog, 2 pers. M. Bos en A. Kaercher, tel. 17866. Te koop: Ford Siërra, 3 drs., 6 cil. '85, vr. pr. ƒ6500,-. Tel. 10372. Yoga met kinderen op wo-middagen, 2 lessen vanaf 12 januari, waarbij het gaat om ontspanning en om bronnen van stilte en creativiteit in de kinde ren zelf. Er zijn 2 leeftijds groepen. Inl/opg P. van Mierlo, tel. 19706. Alle tafelkleden nu 50% korting! Artima. Gra venstraat. Nauta Boek ruimt opl Boeken met 50 tot 80% korting. Van 13 jan. t/m 23 jan. zijn wij gesloten. Zebra, Weverstraat 45 Artima ruimt op! géén grote advertenties, maar- mót kleine prijzenI Deze week in de winkel van uw bakker. Amandel broodjes van ƒ1,75 voor ƒ1,50 per stuk, en 4 brui ne bolletjes van f2,00 voor ƒ1,65. Bakkerij Tim mer, Oosterend. Karatevereniging Texel or ganiseert cursus zelfver dediging voor dames boven 16 jaar. Voor info en opgave: R. Rood, tel. 19429. Restant spijkerbroeken, nu ƒ29,95 Rabbit Habit. Vitaminebron woensdag voordeel: rode bieten 500 gr ƒ0,65. Vitaminebron donderdag voordeel: worteltjes 500 gr. ƒ0,65 Vitaminebron vrijdag- voordeel: stoofschotel 500 gr. ƒ1,25. Wij repareren alle merken radio - tv - video - audio - satelliet etc. Service Cen ter Texel, 11777. Gevraagd: hulp in de huis houding, lx p.wk/14 dg en iemand die helpt bun galows schoonmaken op vrijdag en/of zaterdag, tel. 13413. Te koop: VWGolf GTI 16V 1987, diamant zwart, special uitvoering o.a. BBS velgen, APK. ƒ20.000,-. Tel. 12704. De Margriet/Knip-naai- cursus start weer. Inl. en opg. C. Broekman-Kuiper, tel. 16362. Service van 1<ust tot kust. Service Center Texel, 11777. Te koop: v.d. Berg-board 270 cm mid.-hardweersla- lom, ƒ1900,-. Tel. 18987. Iets te vieren met max. 50 pers.? Wj zijn bereid uw feestje te verzorgen. De muziek is ons kadoo- tje. Café De Karseboom. Inl. Tel. 15557/12476. Te koop i.v.m. verhuizing: witte eettafel 200x100, salontafel, wit-marmeren blad, hoogslaper met kast en uitschuifburo 200x90 wit. Van Heerwaarden, tel. 14719. RTL 4 decoders en RTL 5 extenders. Service Center Texel, tel. 11777. Te koop: Porsche 924, 2.2. i, 5 bak, kl. donker blauw met APK '95, vr. pr. ƒ9.500,-. Tel. 16606. Een olieverf van Toon de Haas „Langs de Koger- weg"; een gekleurde pen tekening van Rob Kila van 't Hofje in de Weverstraat; een aquarel van de Slufter van Hans Benoist. Kunst handel Hans van der Klift is gespecialiseerd in Texel se kunst van echte kunst schilders. Here, leer ons bidden! „Vader in de hemel, uw naam worde geheiligd.." Lamsbont uit de keuken van Martin Karlas, heel bij zonder, heel apart. Van couture-tot haute couture.® Stoffenboet ruimt op! Div. wollen stoffen o.a. gebrei de. Tientjes goedkoper. Gasthuisstraat 14. Vermist zondagavond. Buytengors/De Mars: zwart poedeltje. tel. 15835. Te koop: goudreinetten voor de moes en appelge bak, 7,50 per kist, han dappels, handperen, rood- kokende stoofperen en prima aardappels. L. Huis man, fruitkwekerij De Veen, tel. 12203. Bosch en Zee, vergader en receptiecentrum. Tel. 17789. Verkoop van gebruikte bromfietsen. Bruining, De Koog, (02220) 17333. Cocky's Kapsalon, alléén maandags gesloten. De enige kapsalon zonder af spraak. Tel. 17575. Prijzen: kijk en vergelijk, 't Speelgoedhuis, Ooste rend, tel. 18313. Ook voor laarzen en klompen. Leuke foto, tekst, tekening of kaart? Wij bedrukken nu alle soorten textiel. Bijv. T-shirts, jeans, swea ters, slabbetjes, en schor ten Zowel op witte als gekleurde textiel. Zelf meebrengen van textiel is mogelijk. Klaar terwijl u wacht. Full-color of zwart/ wit. Ook kunnen wij een puzzel van een foto ma ken. Snel naar Combi Brouwer, The Music Sto re, Nauta Foto of Pen en Present Langeveld en De Rooy. Bosch en Zee, vergader en receptiecentrum. Tel. 17789. Weverstraat 1 - Den Burg TEXELAARTJE DE BESTE KANS OP SUCCES! Bon opsturen in gesloten enveloppe naar Texelse Courant, advertentieafdeling. Postbus 11, 1790 AA Den Burg (als brief frankeren). Betaalkaart of contant geld bijsluiten. Brief onder nummer ƒ2,50 extra. Sluittijd maandag vóór 10.00 uur woensdag vóór 17.00 uur. Gebruik ook deze bon bij opgave aan de balie. Parkstraat 10, Den Burg (Langeveld de Rooy). Gebruik voor elke letter, elk leesteken en elke tussenruimte een vakje. Naam: Adres: Postcode/plaats: Plaatsen op: ^Advertentie x per plaatsing zetten. Handtekening: Bosch en Zee, vergader en receptiecentrum. Tel. 17789. Cocky's Kapsalon, alléén maandags gesloten. De enige kapsalon zonder af spraak. Tel. 17575. Tegellijm of voegmateriaal nodig? Ook voor kleine hoeveelheden. Bel Tegel- zetbedrijf Toine, tel. 15379 b.g.g. 06-52712448. De grootste stoffenkol- lektie vindt u bij Milliner Mode, Burgwal 29 Ook voor Faxapparatuur kunt u bij kantoorboek handel Langeveld en de Rooy terecht. Elke donderdag klaverjas sen in café De Kuip te De Koog. Ook zonder maat. Aanvang: 20.00 uur. Info: 17418. Metalenhandel Cobus Spigt, tel. 11297. Handel in oud ijzer, metalen, au towrakken en frituurvet ten. Geopend van di. t/m za. van 8.00-12.30 uur/13.30-17.30 uur. Uw Echte Bakker ia ieder geval wel. Hij gaat in het nieuwe jaar weer vers van start met een nieuw volkorenbrood: het Volkoren Wiekenbrood Bereid van volkorenmeel en gekneusde tarwe van de molen. Want verstandig eten doe je met volkorenbrood, omdat het gezond en voedzaam is, en gewoon lekker smaakt Probeer het eens! DEN BURG - DE KOOG Echt je proeft 't! BEN JE GEK?! JEUGDMODE

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 3