a POSTER twingo de leukste Ve&ande&i'ng In je leVen garage dros NauiA 6 GEMEENTE TEXEL HET HELE JAAR VAKANTIE VOOR F170r- PER MAAND De goedkoopste GASOLIE PETROLEUM DIESELOLIE De goedkoopste „Alpha" GARANTMARKT De Cocksdorp MEDEWERKER/STER VERGROTING 30x45cm "AIS U EEN GEWOON ê2e HANDSJE WILL DAN HEEFT U HIERONDER NIETS TE ZOEKEN!' RENAULT TEXELSE COURANT GEMEENTE TEXEL GEMEENTE TEXEL VRIJDAG 21 JANUARI 1994 Je kunt bellen voor infor matie of je opgeven voor yogalessen bij Joke Hin, tel. 15117. Er is ook yoga voor ouderen. Voor het vakkundig trim men van uw hond of kat. Dierenpension - Trimsa lon Slufterweg, tel. 11477 Vervoerproble men? Op dinsdag kunnen wij uw dieren thuis halen en brengen. Van der Vis TEL. 12356 Personeels feestje? Gezel lig barbecue buffet of koud buffet. Party Cen trum Loodsmansduin. Tel. 19590, inl M. Maduro. Voor het komende seizoen zijn wij op zoek naar MEDE- WERKERS/STERS voor het schoon houden van de hotelkamers. Robert en Ada van de Werken HOTEL-PENSION Telefoon 17677. De supermarkt voor elke dag met: moderne afrekenapparatuur (scanning! een PTT agentschap open balie zoekt een enthousiaste/klantgerichte die opgeleid wil worden voor deze afdelingen. - Leeftijd 18-19 jaar - opleiding Mavo 4 - interesse in administratie en computer. Wij bieden: Jaarbetrekking, 40 urige werkweek CAO levensmiddelen Sollicitaties aan K. Hooyschuur, Kikkertstr. 13, 1795 AA De Cocksdorp, (na 18.00 uur tel. 163291. TIJDELIJK SLECHTS VAKWERK IN FOTO'S Chevrolet Lumina, 6 pers1990 Ford Escort 1400 3-drs1988 Opel Omega 20 i stationcar 1990 Opel Corsa 13 s Swing 1988 Opel Corsa 12 s 3-drs1986 Opel Corsa 12 s Sedan 1984 Opel Kadett 14 i LPG 1990 Opel Kadett 16 i 3-drs1989 Opel Kadett 13 s 5-drs. station1989 Opel Kadett 13 s stationcar 1987 Opel Vectra 18 i 5-drs1992 Opel Vectra 18 i 4-drs1991 Opel Vectra 18 i 5-drs. automaat 1990 Opel Rekord 20 s station1986 SPECIALE AANBIEDING OPEL KADETT 20 i GSI 1990 zwart metallic leren bekleding SU DE ÖPU-ÜlAUR STAAN 21 ALTIJD VOOR Q KLAAR, Opel dealer Garage Rentenaar Oosterend, 02220 18227 Vrijheid heeft een naam Twingo. De auto die u het hele jaar in de vakantie stemming brengt. Want als u een Twingo wilt rijden, dan betaalt u 24 maanden niet zomaar een auto. De bijzonder vormgegeven digitale merkt dat meteen snTids' e°a/"a"ïmT ZT aan het revolutionaire midden op het dashboard, zodat u goed zicht op de weg houdt 'Ruimte-auto'-design en de grote binnenruimte met veel flexibiliteit De stoelen tovert u zelfs in één handomdraai tot een tweeper soonsbed om. De wereld verandert als u in de Twingo gaat rijden. Met zijn levenslustige motor van 55 pk en 5 versnellingen brengt de Twingo u snel waar u heen wilt. Lekker naar het strand of een zonnig terras bij voorbeeld Des noods naar uw werk, als het dan toch moet. Ga daarom snel naar de Renault-dealer voor meer infor matie over het unieke financie ringsaanbod. En met een beetje geluk kunt u meteen instappen voor een proefrit. De veelzijdige ruimte van het monospace - interieur, met neerklapbare stoelen en verstelbare achterbank I Kredietsom 13.925. Effektieve rente 11,4% 24 maanden f 170. per maand met slottermijn van f 12 750, II Kredietsom 15 900.- Effektieve rente 11,4% 24 maanden 260 per maand met slottermijn van 12.750,- Op basis van financiering i s.m Renault Financiering volgens de gebruikelijke voorwaarden. Zij toetst elke aanvraag bg het BKR te Tiel. Vraag /jk j\ naar de exakte voorwaarden Wijzigingen voorbehouden Renault adviseert ELF Oliën. VaMw/ WILLIAMS RENAULT WORLD CHAMPION FORMULE 1 92A93 Oorsprongweg 3. 1795 LA Eierland-Texel. Tel. 02220-11233/11423. Motorenrevisie, A S En gineering. Tel. 02230- 30263, 's avonds 02220- 10369 Dagelijkse dienst. Bosch en Zee, vergader en receptiecentrum. Tel. 17789. De grootste stoffenkol- lektie vindt u bij Milliner Mode, Burgwal 29. Bosch en Zee. vergader en receptiecentrum. Tel. 17789. De hele wintercollectie 1993 nu 50% tot 75% korting Boutique Déjè-vu. Party Centrum Calluna, De Koog... Dat hoeft toch geen betoog, tel. 15866. Artima ruimt op' géén grote advertenties, maar., mét kleine prijzen! Alle tafelkleden nu 50% korting! Artima, Gra venstraat. De hele wintercollectie 1993 nu 50% tot 75% korting Boutique Déjè-vu. Voor een geslaagde party hoort Party Centrum Cal luna erbij. Tel. 15866. Uitverkoop Rabbit Habit. Restaurant Weidus, We verstraat 16. Nu een nieu we menukaart met speciale winterprijzen. De hele wintercollectie 1993 nu 50% tot 75% korting Boutique Déjè-vu. Betaal de helft van de prijs voor de artikelen in de etalage! Artima, Gra venstraat. Maak het autorijden niet te duur Doe dat samen met Auto Service Cen trum. Maricoweg 3, tel. 15588. Uitverkoop Rabbit Habit. Knal opruiming. Rente naar Oosterend, tel. 18227. Voor een receptie groot of klein, moet u in Party Centrum Calluna zijn, tel. 15866. Tafels, stoelen, lampen, kasten en vloerkleden nu zeer laag geprijsd! Artima, Gravenstraat. Laat uw brandblusmid- delen controleren door N.V.O.B. erkend deskundi gen. Blusmiddelen Service Texel. tel. 16545 of 15680. Restant spijkerbroeken nu f29,95. Rabbit Habit. Artima ruimt opl géén grote advertenties, maar. mét kleine prijzen! Al in Party Centrum Callu na geweest? Voor een ge weldig huwelijksfeest. Tel. 15866. 29 januari autocross in schrijving. Laat uw brandblusmidde- len controleren door N.V.O.B. erkend deskundi gen. Blusmiddelen Service Texel, tel. 16545 of 15680 Restant spijkerbroeken f29,95. Rabbit Habit. I Swingavond (1 maand). Zaterdag 29 nuari van 21.00 tot 24.( uur dansen op swingenl muziek als New Age, A' kaans en andere. Inlichti gen: P. van Mierlo, 19706. Autocross inschrijvin Zaterdag 29 januari 15.00-18.00 uur in M.A.B.-clubgebouw in erland. Er moet inschr geld worden voldai Nummers zijn niet ov draagbaar! I! GEMEENTE TEXEL Met ingang van 31 januari aanstaande zullen de werktijden bij de buitendienst van gemeentewer ken als volgt worden gewijzigd: 7.30 - 9.30 uur 10.00 - 12.30 uur 13.00 - 16.30 uur Deze openingstijden gelden ook voor het maga zijn aan de R.P. Keijserstraat en zijn verder voor u van belang bij de inzameling van de afvalcontai ners. Wij verzoeken u rekening te houden met de ze nieuwe openingstijden en adviseren u de containers op de middagroutes eerder aan te bie den dan gebruikelijk was. GEMEENTE TEXEL De burgemeester van Texel brengt ter openbare kennis dat burgemeester en wethouders van Texel voornemens zijn om met toepassing van ar tikel 16 van de voorschriften van het bestem mingsplan „Den Burg-De Mars" medewerking te verlenen aan het bouwplan van: de heer E. Maas voor het plaatsen van een woon huis aan de Middelton te Den Burg. Het bouwplan is in overeenstemming met de ontwerp-uitwerking van het voornoemd bestem mingsplan. De bouw- en situatietekening ligt vanaf 24 janua ri 1994 gedurende een maand voor een ieder ter inzage op dde afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, kamer 0.12, van de gemeente secretarie. Eventuele bezwaren tegen het bovenbedoelde bouwplan kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar worden gemaakt. Lijst van afgegeven bouwvergunningen/ goedgekeurde meldingen Verleende bouwvergunningen: Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek voor het plaatsen v.e. kantoorunit aan de Zuiderhaaks 17 te Den Hoorn; H van der Blaak voor het plaatsen v.e garage a/d De Ruyterstraat 111 te Oudeschild, Het Wapen van Texel voor het uitbreiden v.e. ho tel/restaurant aan de Herenstraat 34 te Den Hoorn; MO-Projekt voor het plaatsen v.e studiocomplex aan de Ni- kadel te De Koog. Goedgekeurde meldingen; H. Troost voor het plaatsen v.e. berging aan de Naalrand 44 te Den Hoorn; J. M. Witte voor het plaatsen v.e schuurtje en serre aan de Sluyscoog 79 te Den Burg. Bezwaar- en beroepsmogelijkheden Ingevolge de Overgangs- en slotbepalingen van de Algemene Wet Bestuursrecht kunt u binnen 30 dagen na publikatie een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders indienen. Het bezwaarschrift dient tenminste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagte kening, een omschrijving van het besluit waarte gen bezwaar wordt gemaakt. De gronden van het bezwaar en zo mogelijk een afschrift van het bestreden besluit. Het bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. Bovengenoemde vergunningen kunt u inzien bij de afdeling Bouwzaken, kamer 2.12. GEMEENTE TEXEL De Koog (ontvangen 14-1-'94); J. v/d Werve voor het ver nieuwen v.e garage/berging a/d Hoofdweg 39 te De Cocks dorp (ontvangen 14-1-'94). Tegen deze kennisgeving kunt u geen bezwaren maken. Bezwaren kunt u pas indienen als de bouwvergunning is verleend. Verleende bouwver gunningen worden gepubliceerd. De burgemeester van Texel brengt ter openbare kennis dat burgemeester en wethouders van Texel voornemens zijn om met toepassing van ar tikel 16 van de voorschriften van het bestem mingsplan „Den Burg-De Mars" medewerking te verlenen aan het bouwplan van: Jan Koorn Projektbouw voor het plaatsen van vier woningen a/d Duykerdam 41 t/m 47 te Den Burg. Het bouwplan is in overeenstemming met de ontwerp-uitwerking van het voornoemd bestem mingsplan. De bouw- en situatietekening ligt vanaf 24 janua ri 1994 gedurende een maand voor een ieder ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, kamer 0.12 van de gemeente secretarie. Eventuele bezwaren tegen het bovenbedoelde bouwplan kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar worden gemaakt. de burgemeester van de gemeente, waar zij/hij de dag van de kandidaatstelling (18 januari 19S als kiezer is geregistreerd. 3. Het verzoek wordt niet ingewilligd indien de verzoeker is toegestaan bij volmacht stemmen. 4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de bes sing gesteld op de oproepingskaart, die daardi wordt omgezet in een kiezerspas. B. MONDELING VERZOEK 5. Na ontvangst van de oproepingskaart kan kiezer ook, in plaats van een schriftelijk verzc te doen, zich onder overlegging van deze opr< pingskaart vervoegen bij burgerzaken van de j meente, waar zij/hij op de dag van kandidaatstelling (18 januari 1994) als kiezer geregistreerd, om deze te doen omzetten in e kiezerspas. Dit kan geschieden tot op de vij dag voor die van de stemming, dus uiterlijk op februari 1994. Nadere inlichtingen worden verstrekt door b gerzaken, Groeneplaats 1, Den Burg. De voorzitter van het hoofdstembureau voor op woensdag 2 maart 1994 te houden verkiez voor de raad van de gemeente Texel maakt, in; volge artikel I 1 van het Kiesbesluit bekend, i het proces-verbaal van de zitting van het hoo stembureau waarin beslist is over de geldigh van de lijsten en over het handhaven van de d« op voorkomende kandidaten, alsmede over handhaven van de daarboven geplaatste aan* ding van een politieke groepering, voor een ie ter inzage is gelegd bij burgerzaken, Groeneplê| 1, Den Burg. GEMEENTE TEXEL Burgemeester en wethouders van Texel maken in gevolge de artikelen 13.10 e.v. van de Wet milieu beheer bekend dat zij voornemens zijn milieuvergunning te verlenen aan: a. H. Slegtenhorst voor een transportbedrijf, ge legen aan de Schilderweg 255; b. Rab beheer b.v. voor een pompstation annex autowasserette, gelegen aan de Postweg 81-83; c. Schildersbedrijf C. Bremer Zn. voor een schil derswerkplaats, gelegen aan de Kerkstraat 5; d. R. Smidt voor een decoratiespuiterij, gelegen aan de Maricoweg 13; e. Fa. Z. Graaf voor een schilderswerkplaats, gelegen aan de Maricoweg 13; Reijer Keij serstraat 2a. Vanaf 24 januari 1994 tot het einde van de be roepstermijn op het gemeentehuis op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur ter inzage: de aanvragen, de ontwerpen van de beschikkingen daarop, alsmede rapporten en adviezen die over de aanvragen zijn uitgebracht. Op afspraak kunnen deze stukken ook buiten de ze openingstijden worden ingezien. Binnen één maand na de ter inzage legging kan een ieder schriftelijk gemotiveerde bezwaren in brengen tegen het desbetreffend ontwerp van een beschikking bij: burgemeester en wethouders van Texel, Postbus 200, 1790 AE Den Burg. Binnen deze termijn wordt desgevraagd een ieder de gelegenheid gegeven om over het onderhavige ontwerp van een beschikking van gedachten te wisselen. De betrokken aanvrager wordt uitgeno digd om bij die gedachtenwisseling aanwezig te zijn. Tevens heeft men dan de gelegenheid om mondeling gemotiveerde bezwaren in te brengen. Alleen wie tijdig schriftelijk of mondeling bezwa ren tegen een ontwerpbeschikking heeft inge diend en een ieder die aantoont daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, kan in gevolge artikel 20.2 van de Wet milieubeheer eventueel later in beroep gaan bij de Raad van State. Dit beroep is ook mogelijk voor degenen die bezwaren hebben tegen wijzigingen die bij het geven van de milieuvergunning ten opzicht van het ontwerp daarvan zijn aangebracht. Burgemeester en wethouders van Texel maken in gevolge artikel 41 van de Woningwet bekend dat door de volgende personen een aanvraag om bouwvergunning is ingediend: P. Daalder voor het vergroten v.e. zomerwoning a/d Lange- veldstraat 43 te De Cocksdorp (ontvangen 10-1-'94); C. A. Knook Chr. W M de Wit voor het plaatsen v.e. garage a/d Kikkertstraat 41 te De Cocksdorp (ontvangen 10-1-'94); Fa „De Zeeaster" voor het vernieuwen/veranderen/vergroten ve. woonhuis en zomerwoning a//d Ruyslaan 7 te De Koog (ontvangen 11-1-'94); Schuijl Onroerend Goed b.v. voor het plaatsen v.e. bedrijfspand met woonhuis a/d Abbewaal te Den Burg (ontvangen 11-1-'94); Zoetelief b.v. voor het plaat sen v.e. terrasoverkapping a/d Volharding 4 te De Cocksdorp (ontvangen 11-1-'94); N. Kikkert voor het vergroten v.a woonhuis a/h Oudedijkje 16 te De Koog (ontvangen 11-1-'94); E. Maas voor het plaatsen v.e. woonhuis a/d Mid delton te Den Burg (ontvangen 11-1-'94). Rijkswaterstaat Dienstkring Texel voor het vergroten v,e. kantoorruimte a/d Laagwaalderweg 5 te Oudeschild (ontvangen 12-1-'94); P.T.T. Vastgoed b.v. Groningen voor het plaatsen v.e. antenne a/d Badweg 32 te De Koog (ontvangen 12-1-'94), W P. J. Keyzer voor het vergroten ve. woonhuis a/d Ruyslaan 19 te GEMEENTE TEXEL De burgemeester van Texel maakt bekend dat; bij de aanstaande verkiezing van de raad van gemeente Texel op woensdag 2 maart 1994 kiezer is toegestaan bij volmacht te stemm Daarbij gelden de volgende bepalingen. A. MACHTIGING OP SCHRIFTELIJKE AANVRAJ 1. Bij burgerzaken van deze gemeente zijn koa loos formulieren verkrijgbaar voor de verzof schriften om bij volmacht te mogen stemmer 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op de tiende dag voor de dag van de stemming, dusl 18 februari 1994, door de kiezer worden ir diend bij de burgemeester van de gemeente, zij/hij op de dag van de kandidaatstelling (18 ja] ari 1994) als kiezer is geregistreerd. 3. Het verzoek wordt niet ingewilligd wannj aan de verzoeker is toegestaan in een sterT reau naar keuze aan de stemming deel te nerr 4. Degene die zich bereid heeft verklaard als I machtigde op te treden, moet op de dag vanl kandidaatstelling als kiezer zijn geregistreerd 5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de machtigde een volmachtbewijs. De volmad stem dient tegelijk met de eigen stem te worcj uitgebracht. B. MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN OPROEPINGSKAART 6. De kiezer kan ook, in plaats van een verzc schrift in te dienen, na ontvangst van de opn pingskaart, tot en met de dag van de stemmil zelf een andere kiezer machtigen voor haar/" te stemmen, door deze oproepingskaart aam kiezer over te dragen. 7. Een op deze wijze aangewezen gemachtic moet op de dag van de kandidaatstelling (18 ja ari 1994) in hetzelfde stemdistrict staan in schreven als kiezer die de volmacht geeft. 8. De aldus gemachtigde kan de volmachtstj uitsluitend tegelijk met de eigen stem, in stemdistrict waar hij/zij staat ingeschreven, brengen. Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzic gen als gemachtigde aannemen. De volmacht ver is niet bevoegd de volmacht in te trekken| in persoon aan de stemming deel te nemen, dere inlichtingen worden verstrekt door burgef ken, Groeneplaats 1, Den Burg. De burgemeester van Texe(, maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de raad van de gemeente Texel op woensdag 2 maart 1994, een kiezer is toegestaan haar/zijn stem uit te brengen in een stembureau naar keuze. Daarbij gelden de volgende bepalingen. A. SCHRIFTELIJK VERZOEK: 1. Bij burgerzaken van deze gemeente zijn koste loos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschrif ten om in een stembureau naar keuze aan de stemming te mogen deelnemen. 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk 14 dagen voor de dag van de stemming, dus uiterlijk op 18 fe bruari 1994, door de kiezer worden ingediend bij GEMEENTE TEXEL De voorzitter van het hoofdstembureau op woensdag 2 maart 1994 te houden verkiei van de raad van de gemeente Texel maakt kend, dat de heden ingeleverde en door hoofdstembureau onderzochte kandidatenlijs met indien vereist de ondersteuningsverklarii - ingevolge het bepaalde in artikel I 3, lid 1 val Kieswet, voor een ieder ter inzage zijn gelegd burgerzaken, Groeneplaats 1, Den Burg,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 6