s SCHOON TEXELSE J COURANT Verrassende winst bij basketball Spannende strijd bij klaverjassers Een kraan in India doel wonderen... NU EXTRA giro ISIMAVI H O O O M ü2 N N X -o Texelaartjes GELEZEN IN 98% VAN DE TEXELSE HUISHOUDENS VOOR INFORMATIE: 02220 - 62600 7,05 9,40 11,75 14,10 16,45 18,80 21,15 23,50 DEZE BON IS ALLEEN GELDIG VOOR TEXELAARTJES y Tarief incl. 17,5% BTW DINSDAG 25 JANUARI 1994 )e toeschouwers In de Burg. De oninghal hebben vrijdag weder- im een aantal leuke wedstrijden de eilandcompetitie basketball ezien. De winst van USA Sports- shion op Hema was de verras- ring van de avond. Ie eerste wedstrijd van de avond ing tussen de junioren van De talk en Mantje. In de eerste helft loesten beide teams nog wat rarm draaien. Ondanks goed sa- ïenspel werd er weinig gescoord. Ie ruststand was 9-4 in het voor- eel van De Valk. In de tweede elft had het team van Mantje te eel moeite om het tempo van het ovenaanstaande De Valk bij te ouden. De wedstrijd eindigde in en 27-12-overwinning voor de oploper. In hun wedstrijd tegen Zebra scoorden de spelers van Nauta Fo to regelmatig via de „fast break". Ook het samenspel was bij dit team beter verzorgd. Na een ruststand van 31-7 won Nauta Fo to dan ook verdiend met 53-19. Vervolgens traden de kampioenen van vorig jaar, Veenbaas Bouw, aan tegen het team van de Sports- hop. In een gezellige pot werd wei nig gescoord. Veenbaas won met 29-14, na een ruststand van 18-7. De laatste wedstrijd ging tussen USA Sportsfashion en Hema. Vooral in de eerste helft speelde USA S. het spelletje veel uitge kiender dan Hema, dat het vooral moest hebben van individuele ac ties. De ruststand was 13-7. In de tweede helft werd er wat feller gespeeld door beide teams. Hoe wel Hema nog gevaarlijk dichtbij kwam, wist USA S. de voorsprong vast te houden. Het team won met 27-24. de vierde ronde van de strijd om it klaverjaskampioenschap van wel behaalde het duo Cees Vinke Jaap Witte de hoogste score met 526 punten. Hierdoor stegen de iren naar de derde plaats in het assement. et koppel Piet en Martha Bekker ias verhinderd, maar had prima irvangers in Jan Bakker en Piet lyzer. Zij behaalden maar liefst 514 punten en staan nu achtste, im Winters en invalster mevrouw uisman deden het eveneens pri- laen lieten 7261 punten noteren, iny Zwaneveld (vervanger voor usta Smitl verwierf met haar zus nny Buysman de goede score in 7248 punten. Met 7174 pun- m deden ook Wim Wiering en Vonk het goed. Ze stegen vaalf plaatsen en staan nu veer- nde. Forse winst werd eveneens boekt door Freek van der acht en Martien Boogaard. Zij ommen acht plaatsen. Met slechts een ronde voor de boeg zijn nog verscheidene koppels in de race voor de titel. De finaleron de op 25 februari belooft daarom ongemeen spannend te worden. Op 12 maart wordt in het Eierland- se Huis „de Nachtmarathon" ge houden. Aanvang 19.30 uur. Aanmeldingen bij Nico Ooijevaar, tel. 16507. Stand na de vierde ronde: 1 Peter van Heerwaarden-Wil Derksen 2782, 2.Gerda Veeger-Fenny Hopman 27674; 3Cees Vinke-Jaap Witte 27555; 4.Lieuwe v/d Veen-Bas Tromp 27161; 5.Dirk en Marie Timmerman 26914; 6.Wil en Christa Kammmga 26631; 7.Tjip Huisman-Leen Eelman 26577; 8.Piet en Martha Bekker 26577; 9,Thymen en Ger- rie Grootjen 26118; 10-Gusta Smit-Annie Buysman 25968; 11.Piet Schrama-Willem Koomen 25922; 12.Wil Maas-Dinie Win ters 25523; 13.Ruth de Ruwe-Theo Witte 25402; 14.Wim Wiering-Jan Vonk 25349; 15.Wim Snoek-Co Koomen 25177. Winkeldiefstal. Een 13-jarige Cocksdorpse is vrijdag in de Hema in Den Burg betrapt op het stelen van een pen. De politie ontfermde zich over haar. Geheel onverwacht is, na een leven vol liefde en hartelijkheid, van ons heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader en lieve opa Piet Zijm echtgenoot van J.C. Zijm-Huisman op de leeftijd van 73 jaar. J. C. Zijm-Huisman Hans en Annemieke Patrick, Tamara Linda en Sander Texel, 21 januari 1994 Diek 36, 1797 AB Den Hoorn. De begrafenis heeft heden op het R.K. kerk hof te Den Burg plaatsgevonden. 3ag lieve 3en Hoorn. opa Piet Patrick en Tamara Onverwacht is van ons heengegaan onze geliefde broer, zwager en oom Piet Zijm Oudeschild: Jan en Emma New-Zealand: Jac. en Corrie Den Hoorn: Jan en Annie Den Burg: Jannie en Jaap 21 januari 1994 Geschrokken vernamen we dat onze fijne buurtbewoner Piet Zijm lotseling van ons is heengegaan. Ne zijn dankbaar dat we Piet gekend •ebben. Ne vergeten zijn hartelijkheid, humor en l'appen nooit! Mj wensen Hanna en de kinderen veel •terkte en moed bij het dragen van dit grote 'erlies. De bewoners van heel Diek SIMAVI WATERFONDS Spruilenbosslraat 6 2012 LK Haarlem Een goede vriend ging van ons heen. Rust zacht Piet Hanna en de kinderen veel sterkte. Fam. De Porto We zijn ontdaan door het plotseling over lijden van de heer P. Zijm We zullen zijn inzet voor de warme maaltij denvoorziening op Texel missen. Warme Maaltijdkommissie Texel Heden ontvingen wij bericht van het overlijden van Piet Zijm op de leeftijd van 73 jaar. Gedurende een lange reeks van jaren heeft hij met grote inzet en enthousiasme de Texelse Courant bezorgd in Den Hoorn. In Piet verliezen we een gewaardeerde en sympathieke bezorger. Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw en kinderen. Directie en personeel van Langeveld en de Rooy b.v. Den Burg, 21 januari 1994. Heden overleed, gedragen door het geloof in een prachtige toekomst Johannes Daalder gehuwd geweest met Grietje Eelman huisgenoot geweest van Trijntje Eelman in de leeftijd van 88 jaar. N. Huisman-Daalder D. Daalder-Waterham H. de Zwart J. C. Eelman-van Kan Neven en nichten Den Burg, 22 januari 1994 „De Gollards", De Zes 12. De dienst van Woord en Gebed wordt gehou den op woensdag 26 januari om 14.00 uur in de Gereformeerde kerk te Oosterend, waar na de begrafenis plaatsvindt op de Neder lands Hervormde begraafplaats aldaar. Gelegenheid tot afscheid nemen dinsdag 25 januari van 19.30 tot 20.30 uur in het Kerke lijk Centrum, Peperstraat 9, Oosterend. Correspondentie-adres: K. Eelman, Schorrenweg 12, 1794 HG Oosterend-Texel. We hebben afscheid genomen van onze oom en oud-buurman Johannes Daalder en gedenken hem als iemand die een grote plaats in ons leven heeft ingenomen. Klaas en let Eelman „Noordwijk" Schorrenweg 12. „OASE" Zag je ome dan zag je ons. Hannes Linda Arco Marieke Saskia Martine Wij ontvingen uit Australië het droevige bericht dat op 75-jarige leeftijd plotseling is overleden, onze broer en zwager G. W. Jannes echtgenoot van G. Benjamins J. van Beek-Jannes 20 januari 1994. Dankbetuiging Wj danken alle mensen die gezien of ongezien naast ons hebben gestaan voor en na het sterven van HENDRIEK Wj noemen in het bijzonder: de chauffeurs van Taxi 12000, de heren Van de Wetering, Wersma en De Vries. Onze huisarts, de heer Van Hattem. De predikant van de Ned. Hervormde kerk, de heer Ter Haar. De directeur van OSG „De Hogeberg", de heer De Vries. De begrafenisondernemer, de heer Maat. Uw medeleven heeft ons ontroerd en gesterkt. Jan Vlaming Judith Jacoba Chaja AANGENAAM hier ben ik dochter van Jan en Ilse Vennik 24 januari '94 heb ik de stap genomen en ben om 09.03 uur op de wereld gekomen en het leukst om te weten is dat ik Zared zal gaan heten. Paelwerck 49, 1791 WB Den Burg, tel. 15522. Rustuurtje van 13.00 - 15.00 uur. INLEVEREN: maandag vóór 10.00 uur en woens dag vóór 17.00 uur. KOSTEN: /7.05 tot en met 3 regels. Per regel meer /"2,35 (incl. btw) Wij zijn verhuisd van Westergeest 7 naar Jan Dirkszoord 30. IJs en Wil Kikkert. 20 Maart opent Art Galle ry het Posthuys de deuren weer voor de eerste expo sitie van het seizoen '94. Tot ziens. Opruiming coupons meu belstof vanaf f 5,- p.mtr. Bosma Woninginrichting. Ton. ver. „Nieuw Leven" met de klucht „De gesle pen scharensliep" op 29 jan/94 om 20.00 uur in ,,'t Skiltje" te Oudeschild. Den Hoorn en wijk H., kom morgen naar De Waldhoorn, 20.00 uur. Het CDA is daar ook. Nieuwe suspect-collectie nu binnen. Zebra. Opruiming velours gor dijnstoffen, div. kleuren nu 12,50 p/mtr. Bosma Woninginrichting. Verhuisd: H.J. Maas van Hemmerkooi 2 naar „St. Jan" kamer: 251. Bodywarmers v.a. 49,- en fleece truien v.a. 99,- Duinker, Oudeschild. 1 Fasto keukengeiser (aardgas) 50,-; 1 wastafel, wit m/kranen 65,-; 1 fon teintje, bruin m/kraan 20,-, tel. 15015. Wij repareren alle merken radio, tv, video, audio, sa telliet etc. Service Center Texel, 11777. Te koop: motorhelm (Ge nius), tel. 17935. Door omstandigheden zijn wij gedwongen met spoed (tijdelijke) woon ruimte te zoeken. Tel. 12479. Heeft u iets te vieren? Dat kan ook in De Karse- boom. Wij willen alles voor u verzorgen. Beste ding drankjes en hapjes voor ieder budget, tot max. 50 pers. De levende muziek is ons kadootje. Inl. 15557, b.g.g. 12476. 1 x Nissan Sunny 4-drs. SLX Sedan met trekhaak b.j. 1987 prijs H1750,-. Automobielbedrijf Den Burg b.v., Spinbaan 13, Den Burg. Tel/fax 13808. Nieuw: Helly Hansen warmteondergoed Lifa arctic, Lifa athletic en Lifa activa Duinker Oude schild. Ook voor een nieuwe ktv, video, stereo, cd of scho tel. Service Center Texel, tel. 11777. Te koop: gouden tientje en gouden vijfje. Tel. 22194. Stoffenboet elke week iets nieuws1 Het wordt al langzaam voorjaar met de nieuwste Burda patronen en de nieuwste voorjaars stoffen in vrolijke gekleur de strepen. Gast huisstraat 14. 1x Suzuki Alto, 3-drs. GL, met trekhaak en spoiler, leuke zuinige auto, bj. 1988, prijs f7850,- Auto mobielbedrijf Den Burg b.v., Spinbaan 13, Den Burg. Tel./fax 13808. Honda bezitters opgelet' Denk aan uw winterservi- cebeurt. Duinker Oude schild. Te koop gevraagd: Gas- gevelkachel voor studen tenkamer. Tel. 13704 Decoders en smartcards voor Filmnet Movie Chan nel, Discovery Channel etc. Uw dealer. Service Center Texel. tel. 11777. Ik prijs de Here, die mij raad geeft, zelfs bij nacht.... 1 x Nissan Bluebird 2.0 GL 4-drs. Sedan met auto maat en trekhaak, sterke auto, bj. 1984, prijs f8450,-. Automobiel be drijf Den Burg b.v., Spin baan 13, Den Burg. Tel/fax 13808. Woensdag in de Vitami nebron: halve kilo gesne den hutspot en 1 kilo stoofperen voor f1,50. Donderdag in de Vitami nebron: halve kilo gesn. rode kool en 1 kilo goud- reinetten voor f1,50. Vrijdag in de Vitamine bron: halve kilo wortels en 1 kilo Elstar voor f1,50. Help in maart sta ik op straat. We kan mij en mijn 2 dochters helpen aan be taalbare woonruimte, tel. 15375, vragen naar Reina. Theoriecursus start 28 ja nuari: voor opg. en inl.: rij school Wetsteen, tel. 15752. We heeft er woonruimte voor een oud-Texelaar met vriendin gedurende het hele jaar? Tel. 15887. Verloren op 8 november: een gouden armband. Tel. 02220-17274. Kalenders voor 1994 nu met 25% korting bij Nauta Boek. Karakterpoppen maken. Bij voldoende belangstel ling nog plaats voor cur sisten. Nelie Vinke, 11760. Te koop: twee 4-pits gasstellen (aardgas). Tel. 11705. Voor inschrijving cursus sen Atelier De Witte En gel, tel 13644. lx Mazda 323 1.3. LX 16V, 3-drs., H.B. met LPG. Leuke pittige auto, bj. 1990. Prijs f15950,- Au tomobielbedrijf Den Burg b.v., Spinbaan 13, Den Burg. Tel./fax. 13808. Goed tehuis gezocht voor Labrador Retriever, 7 maanden oud. Tel. 16311 Het CDA praat met men sen uit Den Hoorn. Mor gen 20.00 uur in De Waldhoorn. Toneel oud leerlingen. „Het drommelse matje". A.s. zat. 29 jan. om 20.00 uur in „De Wielewaal" Goudbruin gebakken en gevuld met amandelspijs. Dat zijn gevulde koeken om U tegen te zeggen Deze week in de winkel van uw bakker van f1,45 voor f1,20 per stuk. En voor de liefhebbers van suikerbrood, een heel brood van f4,70 voor f4,00 en een half van f2,40 voor f 2,00. Bakke rij Timmer, Oosterend. Opruiming meubelstoffen, f17,50 p. mtr. Bosma wo ninginrichting. Honda bromfietsscooter voor 2 pers., elektr. start, automaat, blauw, 6 maan den oud, van 3925,- voor 2750,-. Duinker Oude schild. Toneel oud leerlingen. „Het drommelse matje". A.s. zat. 29 jan. om 20.00 uur in „De Weiewaal". Goudbruin gebakken en gevuld met amandelspijs. Dat zijn gevulde koeken om U tegen te zeggen. Deze week in de winkel van uw bakker van f1,45 voor f1,20 per stuk. En voor de liefhebbers van suikerbrood, een heel brood van f4,70 voor f4,00 en een half van f2,40 voor f2,00. Bakke rij Timmer, Oosterend. Opruiming meubelstoffen, f17,50 p. mtr. Bosma wo ninginrichting. Swingavondclub zaterdag 29 jan. van 21.00 tot 24.00 uur vrij dansen op New Age, Afrikaans, Rock, Pop en div. muziek. Inl. P. v. Mierlo, tel. 19706. Nieuwe suspect-collectie nu binnen. Zebra. Opruiming velours gor dijnstoffen, div. kleuren nu 12,50 p/mtr. Bosma Woninginrichting Onze kledinglijn is uniekl Waterdichte jassen en Parka's, ademende regen pakken, wax-jassen, re- gencape's en mantels, handschoenen, mutsen, truien enz. Duinker - Ou deschild. SCT satelliet, tv, 11777. T.k.: zo goed als nieuwe vierschaar-ploeg en zware Same tractor. Tel. 11254. 20 Maart opent Art Galle ry het Posthuys de deuren weer voor de eerste expo sitie van het seizoen '94. Tot ziens. Opruiming coupons meu belstof vanaf f5,- p.mtr. Bosma Woninginrichting. Alle T-shirts met lange mouw 30% tot 50% kor ting. Zebra. Café Chantant. Deze week gastoptreden van Dirk Remelink, top saxo fonist, bekend van Teso Wndkracht 11 en Excepti on in café De Karseboom om 21.00 uur. Tot dan. Frans en Lies. Ton. ver. „Nieuw Leven" met de klucht „De gesle pen scharensliep" op 29 jan.'94 om 20.00 uur in ,,'t Skiltje" te Oudeschild. Den Hoorn en wijk H., kom morgen naar De Waldhoorn, 20.00 uur. Het CDA is daar ook. Alle T-shirts met lange mouw 30% tot 50% kor ting. Zebra. Wat gaan die jasjes® van Martin Karlas lang mee: duurkoop is daar goed koop. 1x Nissan Sunny 1.3 Trend, 4-drs. sedan met trekhaak en spoiler, bj. 1988, prijs f14250,-. Au tomobielbedrijf Den Burg b.v., Spinbaan 13, Den Burg. Tel./fax 13808. Hans van der Klift staat met beide benen aan de grond. Dus verkoopt Kunsthandel Hans van der Klift realistische kunst voor normale mensen met smaak. Party Centrum Restaurant Loodsmansduin. Vanaf 1 febr geopend op vrij., zat en zondag van 12.00 tot 22.00 uur. Tel. 19590, inl. M. Maduro. RTL 4 decoders en RTL 5 extenders. Service Center Texel, tel. 11777. Het CDA praat met men sen uit Den Hoorn. Mor gen 20.00 uur in De Waldhoorn Laarsen en sokken t/m maat 50. Duinker Oude schild. 1x Nissan Sunny 1.4. LX 3-drs, H.B., bj. 1990, f14950,-. Automobielbe drijf Den Burg b.v„ Spin baan 13, Den Burg, tel./ fax. 13808. Service van kust tot kust. Service Center Texel, tel. 11777. Te koop gevr: Triathlon- /triangelstuur. Tel. 10350. T.k. gevr: tekentafel. Tel. 17935. Nieuw: Schuttevaer weekblad, verkrijgbaar bij Duinker Oudeschild. Tegelzetbedrijf Piet Koo- ger voor al uw tegelwerk. Tel. 18463. Elke donderdag klaverjas sen in café De Kuip te De Koog. Ook zonder maat. Aanvang: 20.00 uur. Info: 17418. Mats werkschoenen. Oersterk en lopen als Ec- co's. Mantje Schoenen. Haarstudio Binnenburg werkt elke donderdag op afspraak. Tel. 15224. Wij zijn weer open vanaf 1 febr. op vrij., zat. en zon dag. Restaurant Loods mansduin, tel. 19590, inl. M. Maduro. Metalenhandel Cobus Spigt, tel. 11297. Handel in oud ijzer, metalen, au towrakken en frituurvet ten. Geopend van di. t/m za. van 8.00-12.30 uur/13.30-17.30 uur. Haarstudio Binnenburg werkt elke donderdag op afspraak. Tel. 15224. Texelse Boerenkaas. Ook voor Faxapparatuur kunt u bij kantoorboek handel Langeveld en de Rooy terecht. Elke donderdag klaverjas sen in café De Kuip te De Koog. Ook zonder maat. Aanvang: 20.00 uur. Info: 17418. Bosch en Zee, vergader en receptiecentrum. Tel. 177789. Milliner Mode, nu ook op zaterdag geopend. Cocky's Kapsalon, alléén maandags gesloten. De enige kapsalon zonder af spraak. Tel. 17575. Tegellijm of voegmateriaal nodig? Ook voor kleine hoeveelheden. Bel Tegel zetbedrijf Toine, tel. 15379 b.g.g. 06-52712448. Verkoop van gebruikte bromfietsen. Bruining, De Koog, (02220) 17333. Cocky's Kapsalon, alléén maandags gesloten. De enige kapsalon zonder af spraak. Tel. 17575. Te koop: goudreinetten voor de moes en appelge bak, 7.50 per kist, han dappels, handperen, rood- kokende stoofperen en prima aardappels. L. Huis man, fruitkwekerij De Veen. tel. 12203. Prijzen: kijk en vergelijk, 't Speelgoedhuis. Ooste rend, tel. 18313. Ook voor laarzen en klompen. Leuke foto, tekst, tekening of kaart? Wij bedrukken nu alle soorten textiel. Bijv. T-shirts, jeans, swea ters, slabbetjes, en schor ten Zowel op witte als gekleurde textiel. Zelf meebrengen van textiel is mogelijk. Klaar terwijl u wacht. Full-color of zwart wit. Ook kunnen wij een puzzel van een foto ma ken. Snel naar Combi Brouwer, The Music Sto re, Nauta Foto of Pen en Present Langeveld en De Rooy. Bosch en Zee, vergader en receptiecentrum. Tel. 17789. Artima ruimt opl géén grote advertenties, maar- mét kleine prijzenl De grootste stoffenkol- lektie vindt u bij Milliner Mode, Burgwal 29. Bosch en Zee, vergader en receptiecentrum. Tel. 17789. Familiefeestje? Lekker smullen van onbeperkt barbecue buffet. Loods mansduin. Tel. 19590, inl. M. Maduro. Alle tafelkleden nu 50% korting! Artima. Gra venstraat. Restaurant Weidus, We verstraat 16. Nu een nieu we menukaart met speciale winterprijzen. Betaal de helft van de prijs voor de artikelen in de etalage! Artima, Gra venstraat. Knal opruiming. Rente naar Oosterend, tel. 18227. Galerie Tessel wegens va kantie gesloten van 20 jan. tot 4 febr. Tafels, stoelen, lampen, kasten en vloerkleden nu zeer laag gepnjsd' Artima, Gravenstraat. Reparatie en onderhoud alle merken met Bovag garantie Auto Service Centrum. Maricoweg 3, tel. 15588. Je kunt bellen voor infor matie of je opgeven voor yogalessen bij Joke Hin. tel. 15117. Er is ook yoga voor ouderen. Artima ruimt op! géén grote advertenties, maar... mét kleine prijzen! Schoenen knellen. Han- nie bellen! Pedicure Han- nie, Nagelstudio Nora, Gasthuisstraat 4, Den Burg. Tel. 10353. Sieme Wuis brengt de aardappelen bij u thuis. Ook onbespoten soorten. Van het land naar de klant: bel. 18885. TEXELAARTJE DE BESTE KANS OP SUCCES! Bon opsturen in gesloten enveloppe naar Texelse Courant, advertentieafdeling. Postbus 11, 1790 AA Den Burg (als brief frankeren). Betaalkaart of contant geld bijsluiten. Brief onder nummer f2,50 extra. Sluittijd maandag vóór 10.00 uur woensdag vóór 17.00 uur. Gebruik ook deze bon bij opgave aan de balie. Parkstraat 10, Den Burg (Langeveld de Rooy). J Gebruik voor elke letter, elk leesteken en elke tussenruimte een vakje, i J Naam: i Adres: i i Postcode/plaats. i i i Plaatsen op: obAdvertentie x per plaatsing zetten. Handtekening:

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 3