Waterinlaat EcoMare gesloten wegens gif Nel Bruining wint triathlon in Inzeil 1 Tijdens het eten slankt je energierekening af, Betrokkenen Vragen Veel vragen, nog geen annuleringen Politieke onrust TEXELSE'ICOURANT TEXELSE couRANT Gif zakjes Hoge scores in bowlingcompetitie Squashtoernooi Zege Van de Kieboom in wielerveldrit Zaalvoetbal Diefstal en vernieling outhoorn uitstekend in menwedstrijd VERVOLG VAN PAGINA 1 Aan de opruimingsactie wordt medewerking verleend door Rijkswaterstaat, de Texelse vrij willige brandweer, de politie, de gemeente, EcoMare, strand vonder Hans Eelman, brand weer Schoorl, Tankercleaning Den Helder, Jan van Dijk en het NMF-schip Phoca, firma Daal der, rederij Waterweg en de meetdienst van RWS. De Texel se opruimploegen zijn van eten voorzien door hotel Den Burg. Wie naar aanleiding van de gifzakjes-affaire nog vragen heeft, kan terecht bij de Texel se politie. Tijdens kantooruren kan worden gebeld naar 22188. De Texelse VVV heeft verschil lende telefonische vragen ge kregen naar de stand van zaken rond de gifzakjes. „We leggen uit dat het strand ontoeganke lijk is. Meeste mensen reageren gerustgesteld, als we ons ver haal hebben gedaan. We heb ben geen annuleringen ge kregen." Ook het personeel van vakan tiecentrum De Krim wordt bestookt met vragen. „Vooral veel Duitsers bellen", aldus be drijfsleider André van der Vliet. „We hebben één afmelding ge had, van iemand die hoorde dat hij niet op het strand mocht." Ook in de Texelse politiek is met afschuw gereageerd op het gifzakjes-schandaal. Groen Links heeft een brief geschre ven naar het college van b en w met vragen over de opruiming sactie. Ook wordt het college gevraagd actie te ondernemen in samenwerking met andere kustgemeenten om de regels voor vervoer van containers met gifstoffen over zee aan te scherpen. Jïirli u lm lurL. Uitgave: Langeveld de Rooy BV, Postbus 11, 1790 AA Den Burg. Telefoon (02220) 62600, faxnr. (02220) 14111. Redactie Hoofdredacteur: Frans Hopman. Re dactieleden: Tessa de Graaff, Harry de Graaf, Gerard Timmerman, Mar- greet Berndsen (De redactie is uitsluitend verant woordelijk voor de redactionele in houd, dus niet voor de advertenties). Advertenties: Tarieven op aanvraag bij onze advertentie-afdeling. Texelaartjes t/m drie regels /7,05, per regel meer /2,35 Texelaartjes dienen contant te worden betaald, bij facturering wor den administratiekosten berekend. Inlevertijd voor advertenties is voor de krant van dinsdag vóór maandag 10.00 uur en voor de krant van vrij dag vóór woensdag 17.00 uur. Abonnementen. Abonnementsprijs Z49.95 per half jaar. Studenten of scholieren, woon achtig aan de vaste wal, hebben recht op 50% korting via ons zgn. studenten-abonnement. Bezorging: Voor klachten over de be zorging telefoon (02220) 62600. Buiten kantooruren: bel uw bezorger DINSDAG 25 JANUARI 1994 de Nederlandse kust aangetrof fen. Moorman: „Die dingen schij nen eruit te zien als een pakje sigaretten van het merk Gauloise. Net zo blauw en van hetzelfde for maat. We blijven er alert op," De bowlingteams hadden in de Texelse competitie het vizier op scherp. Er vielen veel goede sco res te noteren. Marco van der Vis gooide voor Be drijven Service Dekker tegen De Strandplevier een mooie game van 186, maar kon hiermee het geweld van Kees Kooiman (244) en Klaas Veldman (213) niet stoppen. Het resultaat was een overwinning van 5-0 voor Hotel De Strandple vier. Ook Marja van der Vis was niet te stoppen, ze speelde deze week alleen voor Tabakshop en gooide de hoogste serie van de week 778 en stuurde zo Hotel De Weal met nul punten naar huis. De dames van Onder de Pomp waren deze week ook niet te stuiten. Met een mooie game van 177 van The- resia Veldman haalde ze de volle winst binnen tegen Verseput Ver zekeringen. De Sommeltjes moes ten ondanks goed spel van Tiny Plaatsman, alle punten aan I.B.S./Oele/Schoo laten, waarbij Dennis Beumkes zeer sterk gooide. In de dames trioleague onmoetten De Pins en Klavervier elkaar. Han- neke Veldman zette een mooie se rie van 456 neer en wist hierdoor drie punten binnen te halen. WBZ speelde tegen de T-Fords maar kon ondanks een goede serie van Christiaan Krijnen (469) maar één punt veroveren. Ook bij de jeugd werd weer hoog gegooid. Bob Bleijerveld rolde on danks z'n gipsen been een mooie 163 game bij elkaar. Hij won dan ook samen met Joram Timmer man, spelend voor Kiosk Pad Op- duin (4-0). Henk Imhoff „de jongste speler", gooide een mooie game (142); zijn team (Taxi Groot- 9'arisch Museum. Oud-VVV- -teur Jaap Dekker is toegetre- tot het bestuur van de Stich- Agrarisch Museum. Cor oenmaker vervult daarin tijde- te functie van voorzitter. Of t 7v/uaJ^e *0e^0mS* de scepter A/o/ Bruining. op foto gehuldigd na de Texelse kwart-trlathlon, en nu succesvol in het zwaaien is nog met bekend, buitonland. IFoto orchief Wse Courant) uashers kunnen zich vrijdag- )nd met elkaar meten tijdens toernooi, georganiseerd door )rt- en evenementencentrum 't ippeland. Deelname staat open Dr zowel dames als heren. De idstrijden beginnen om 19.00 r. Deelnemers worden naar rkte ingedeeld. De kosten be- igen ƒ15,- p.p. Opgave aan de van 't Stappeland, of via tel. 000. kilometervreetster de Tiroler win- tertriathlon, die bij de Haldensee plaats vond. Ze toonde aan dat ze ook zonder het onderdeel schaat sen genoeg kwaliteit in huis heeft. Het schaatsen kwam te vervallen wegens de slechte ijsconditie. Sneeuw was aan het ijs vastge vroren. De organisatie besloot tot een extra ronde hardlopen van 10 km. De 32 deelnemers kregen hierdoor totaal liefst 30 km voor de kiezen, wat wel érg zwaar was. Nel Bruining, die als enige dame aan de wedstrijd deelnam, liet zich van haar taaie kant zien en voltooi de de triathlon in 5.11.04. Volgen de week start zij in de bekende wintertriathlon op de Weissensee. had er niet vreemd van opgekeken als we waren benaderd", zegt ook eerste officier majoor H. Willemse van de Joost Dourleinkazerne. „Officieel gebeurt dat via hoger hand, als andere overheden men sen te kort komen. Maar kennelijk was de nood niet zo hoog", aldus de majoor, die laat doorschemeren dat de Mok bereid is hulp te verle nen als alsnog bij hen wordt aan geklopt. Kosten verhalen? Met de opruimactie zijn de nodige kosten gemoeid. Deze worden ge declareerd bij RWS, directie Noordzee. Deze instantie zal po gen alle bedragen uiteindelijk te verhalen op de schuldige, in dit ge val de eigenaar van het schip dat de containers verloor. Veel toeristen hebben dit weekend contact gezocht met instanties op het eiland om te horen hoe de zaak ervoor stond. Piet Zijm van strandpaviljoen De Krim bij paal 28 ontpopte zich als vraagbaak voor vaste Texelgangers. „De vraag is natuurlijk of het nodig is om het strand tot verboden gebied te verklaren. Je weet niet hoe gif tig het spul is. Maar aan de andere kant zijn de mensen wel zo slim om er geen thee van te zetten." Zijm en ook de mannen van het coördinatieteam zijn ervan over tuigd dat als de zakjesaffaire in het Kapotte zakjes worden omzichtig verwijderd, evenals het omringende zand. hoogseizoen had plaatsgevonden, er wél sprake was geweest van een ramp. „Een economische, wel teverstaan", aldus Reeder. Zijm beaamt dat. „En je had dan de mobiele eenheid wel kunnen inhu ren om de mensen van het strand te houden, want dat lukt je anders niet. Nee, het is een geluk bij een ongeluk dat het nu, in de stilste tijd van het jaar gebeurt." ..Hebben we nou toch zo'n ontsteking gevondenAlle verdacht uitziende objecten op het Texelse strand worden aan een onderzoek onderworpen. Ook dit geval bleek loss alarm. jen) speelde mede hierdoor gelijk (2-2) tegen De Buteriggel. Uitslagen: All Stars-EVA 3-2; Paal 9-TZN 1-4, Baanbrekers-Drogisterij Mets 4-1; Champi on Sisters-Timmers Tearoom 2-3; Bedrij ven Service Dekker-Hotel Strandplevier 0-5; Onder de Pomp-Verseput Verzekerin gen 5-0; Deurdouwers-Hotel Tatenhove 2-3; Piama-Paal 12 3-2; Sommeltjes- IBS/Oele/Schoo 0-5, Last Minnet-'t Prut- telhuus 4-1; Gruisi-Stunt Team 4-1; Hotel De Weal-Tabakshop 0-5. Huisvrouwen: WBZ-T-Fords 1-3; Matico- Bloopers 3-1; De Pms-Klavervier 3-1, Jeugd: De Buteriggel-Taxi Grootjen 2-2; Hotel Juliana-Hotel Strandplevier 3-1, Ho tel De Weal-Kioskpad Opduin 0-4. EcoMare heeft de zeewaterinlaat die van paal 17 naar het centrum loopt voorlopig gesloten. De angst bestaat dat door zuigende werking bij de ingang ronddrijven de zakjes met het landbouw- bestrijdingsmiddel Apron plus stuk gaan en dat dit middel ge vaar oplevert voor de zeehonden die bij EcoMare verblijven. EcoMare heeft een eigen verbin ding met de Noordzee. Het water in de zeehondenbassins en de aquaria wordt langs deze weg ver verst. Aan de zeezijde houdt een systeem van roosters en filters dieren en vuil tegen. Zakjes gif worden dus niet meegezogen, maar als het bestrijdingsmiddel in het water terecht komt bestaat wel gevaar voor vergiftiging. woensdag 26 januari: 2-Texel 1 (J) u. De Krim 2-Mantje 2 20.15 u. De Koog 6-Casino 5 21.05 u. Klif 4-Mantje 3 21.55 u. De Koog 3-Texel 2 Zaaldienst: Oosterend Donderdag 27 januari: 18.30 u. Gempo-De Krim 4 19.20 u. Oosterend 6-Timmers Bak. 20.15 u. De Koog 5-Rab 21.05 u. ZDH-Jelleboog 4 21.55 u. Oosterend 2-Rab Zaaldienst: Texel Vrijdag 28 januari: 17.30 u. Oosterend 4-Casino 3 18.20 u. Casino 4-De Koog 4 19.10 u. Plus Klus-Klif 20.00 u. De Koog 2-De Krim 20.55 u. Texel-Oosterend 21.45 u. Casino-Le Berry 22.35 u. Mantje-De Koog Zaaldienst: De Koog Hoofdklasse: De Koog-Jelleboog 8-3; Le Berry-Mantje 1-2; Oosterend-Casino 5-4; Klif-Texel 2-2, 1e klasse: Jelleboog 3-Casino 2 6-1, Oosterend 3-De Koog 2-7; Jelleboog 2-Rab 6-6; Klif 3-Klif 2 4-9; Texel 2-Rab 3-2, Oosterend 2-Jelle- boog 2 4-3; De Krim-De Koog 3 3-3, 2e klasse: Nioz-De Krim 2 5-3; Mantje 2-Texel 4 3-4, De Koog 4-Oosterend 4 5-5; Oosterend 5- Texel 3 8-1, De Krim 3-Casino 3 2-1; 3e klasse- Klif 4-Jelleboog 4 4-2; ZDH-Mantje 3 14-1, Junioren: De Koog-Texel 2 5-2; „We teren voorlopig even op een buffervoorraad zeewater", vertelt verzorger Henk Brugge. „De inlaat blijft tot nader orde afgesloten." EcoMare heeft langs verschillende kanalen aangedrongen op groot scheepse zoekacties naar de zak jes, met name op de wadplaten, omdat ze daar erg snel onder het slib verdwijnen. Het centrum heeft hulp aangeboden en medewerkers zijn zondag actief geweest bij het opruimen van delen van het strand. In een bouwkeet en opslagcontai ners bij hotel Het Molenbosch aan de rand van De Cocksdorp is inge broken. De daders vernielden een hangslot en een schuifraam. Er werd voor enige honderden gul dens aan gereedschap en bouw materiaal ontvreemd. De diefstal is gepleegd tussen zaterdag 17.00 en zondag 14.00 uur. Uitslagen Uitslag jeugd: I.Dirk Domhof; 2 Erwin Goénga; 3.Robert Jan Appel, 4 Dennis Laan. Senioren A: I.Wobbe v/d Kieboom, 2.Jordi Vinke; 3 Jan Zijm; 4,Guido Banda; 5.Theo Boom; 6Wim Piet Eelman; 7.Jan Buis; 8.Dirk Vinke Senioren B: 1 Robert Huisman; 2.Joost Hoogenbosch; 3.Jeroen Smit, 4 Piet Roeper, 5 Maarten Hoogenbosch; 6 Colinda Brouwer manege Akenburg is zondag de rde menwedstrijd om de Jaap Graafbokaal verreden. Elke dstrijd bestaat uit een dres- urproef, waarbij allerlei figuren eden moeten worden, en een irdigheidsproef. Voor de vaar- heidsproef proberen de deel- ners een parcoursje tussen jeltjes door foutloos en binnen tijd af te leggen. ■y Kees van der Zalm benadruk- na afloop van de wedstrijd dat b wendingen en tempowisselin- m moeten worden voorbereid, «lat de bewegingen vloeiend i. Ook bij de vaardigheidsproef iet belangrijk dat de deelnerher Geen ramp Hoe erg de gifzakjesaffaire ook moge zijn, in officiële zin is geen sprake van een ramp. „Dan moe ten er toch aantoonbaar mensen levens in gevaar zijn of sprake zijn van enorme schade", aldus J. Moorman van de Texelse politie. „Uiteraard is het een kwalijke zaak dat deze troep op het strand ligt en het moet zo snel mogelijk wor den verwijderd. Daar zijn we druk mee bezig, dagelijks met wel 65 mensen." Het coördinatieteam is verschillen de malen benaderd door Texelaars en toeristen die zich als vrijwilliger meldden om mee te helpen bij het Tijdens de zaterdag verreden wie lerveldrit waren bij de A-senioren Wobbe van de Kieboom en Jordi Vinke veel te sterk voor de rest van de deelnemers. Ze gingen er direct na de start vandoor en voer den met z'n tweeën het renners- veld aan. Twee ronden voor het einde van de strijd demarreerde Wobbe. Hij won onbedreigd. Jan Zijm werd op een halve ronde der de en Guido Banda vierde op een ronde. In de B-poule was Robert Huisman de snelste. Joost Hoogenbosch werd op ruime afstand tweede en Jeroen Smit werd hier derde. Bij de jeugd ging de strijd om de eerste plaats opnieuw tussen Dirk Domhof en Erwin Goënga. Dirk was de snelste in de eindsprint. Robert Jan Appel werd derde voor Dennis Laan, die onderweg pech kreeg. nv PEN energiebedrijf noord-holland Bruining heeft het 'm weer apt. De 47-jarige sportvrouw Den Hoorn werd zaterdag win es in haar klasse tijdens de in- lationale wintertriathlon van ell. Een week eerder bewees al haar uitstekende vorm door zegevieren in de eerste Tiroler itertriathlon in het Tanhei- rtal. wintertriathlon in de Zuidduitse itersportplaats Inzeil (in Neder- 1 bekend van schaatskampi- schappen) kende zeer istige omstandigheden: zon en st. Eerst moesten de deelne- s 10 km langlaufen, wat Nel ining prima afging. Van de to- 60 strijdende dames en heren im de Texelse door op een ver- istelijke 28e plaats (tijd 1 uur 2 uten en 30 seconden). Het on deel hardlopen voerde over een ig parcours van 12 km lang. Af oe een klim en veel „vals plat" gzaam oplopend), iets waar- Nel altijd wat moeite heeft. 50.40 hield zij de schade be- <t, waarna ze kon toeslaan op r favoriete onderdeel, het aatsen. Op het mooie, harde ijs de Inzeller kunstijsbaan vol- cht ze de 20 km in 54.12. Haar ftijd kwam hiermee uit op 7-22, waarmee ze als eerste ligde in haar categorie, dames ouder dan 40 jaar. Haar twee Ne derlandse concurrentes volgden op ruime afstand. Tweede werd Li- dy van Buitenen uit Oosterhout in 3.45.10 en derde Ria van Weezep uit Lelystad (4.01.03). Uit deze tij den blijkt de zwaarte van een win tertriathlon. Slecht ijs Een week eerder won de Hoornder zich al vroegtijdig richt op de vol gende wending, zodat het paard weet wat er van hem wordt ver wacht. Bij de vrije stap (waarbij het paard de hals moet strekken) moet de menner altijd contact houden met de mond van het paard, zodat er op alle voorkomen de situaties kan worden gerea geerd. Joke Bouthoorn en dochter Annemieke werden met hun fjord verrassend eerste, respectievelijk tweede. Joop Noom en John van der Zwaag vergaarden evenveel punten, maar doordat de dressuur zwaarder telt, mocht Noom de derde prijs in ontvangst nemen. Baukje de Graaf eindigde als vijf de. De foutloze combinaties van de vaardigheidsproef mochten in de barrage proberen wie het snelst foutloos rond kon komen. Annemieke Bouthoorn legde het parcours in 47 seconden af, ech ter drie seconden langzamer dan John van der Zwaag, die hiermee voor de derde keer achtereen win naar van de barrage werd. Uitslagen: (resp. dressuur, vaardigheid, totaal) 1. Joke Bouthoorn (133, 80, 213); 2. An nemieke Bouthoorn (128, 80, 308); 3. Joop Noom (126, 78, 204); 4. John van der Zwaag (124, 80, 204); 5. Baukje de Graaf (127, 75, 202). Competitie (stand na drie wedstrijden): 1. John van der Zwaag 654,5; 2 Baukje de Graaf 645,5; 3. Aad van Heerwaarden 639; 4. Joke Bouthoorn 639; 5. Joop Noom 637. opruimen. Eén eilandbewoner stel de een kotter beschikbaar voor het zoeken op zee. Reeder: „We krijgen ook van verschillende kan ten sugges ties hoe we het het beste kunnen aanpakken. De na men van de mensen die willen hel pen zijn genoteerd. Geweldig positief, maar gelukkig kunnen we het werk aan met mensen die er speciaal voor zijn opgeleid en uit gerust. Het gaat toch om een ge vaarlijke stof, daar kan je niet zomaar iedereen op af sturen. Wel hebben medewerkers van EcoMa re, gestoken in oliepakken, zondag met een eigen auto meegehol pen." Mariniers Omdat er genoeg mensen en ma terieel beschikbaar waren, heeft het coördinatieteam geen beroep hoeven doen op het Korps Mari niers, een voor de hand liggende en op het eiland aanwezige instan tie om bijstand te verlenen. „Ik De spaarlamp, een makkelijke manier van geld besparen. k dode vogels werden van het strand gehaald, maar of deze sterfte verband houdt If de gifzakjes affaire is tot nog toe niet bewezen. I.M. ADVERTENTIE

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 5