Onverdiend verlies voor sv Texel Texels duel beslist eerste „Kopcross" TEXELSE COURANT TEXELSEi? COURANT /oetbalprogramma aalvoetbalprogramma ieuwe sponsor voor sugd SV Oosterend Crossers MAB sterk in Havelte Twee ton voor Texel Strand weer open Graafwerk voor kabel begonnen Advertenties 62600 Redaktie 62620 Gehavend Klif wint toch van Plus Klus DINSDAG 1 FEBRUARI 1994 aterdag 5 februari: Koog (z)-Alkm, Boys 14.00 u. jnioren: exel B1-Winkel B1 13.30 u. osterend B1-SRC B2 13,30 u. "vogels C1 -Texel C1 13.00 u. Boys C1-Tex. Boys C1 13.00 u. esdo C1-De Koog C1 14.00 u. CSC C2-Texel C2 13.00 u. jx. Boys A1-W'meer A2 13.30 u. eisjes: »x. Boys-Berdos 13.30 u. >x. Pupillencompetitie: osterend F1-SVC F1 10.00 u. Boys E1-Texel F1 10 00 u ïxel F2-Texelse Boys F1 10.00 u. ixel E1-0'end E1 11.00 u. »x. Boys E1-Texel E2 11.00 u. IC E1-Tex. Boys E2 11.00u. )H E1-SVC E2 11.00 u. I Koog E1 -Texel E3 11.00u. Lx. Boys D2-0'end D1 12.00 u. I/C D2-De Koog D1 12.00 u. end D2-SVC D1 12.00 u. ix. Boys D1 vrij indag 6 februari: •kshorn-ZDH 14.00 u. iSterend-Sint Boys 14.00 u Koog-DESS 14.00 u. |xel 2-Alkm. Boys 2 13.00 u. ,P 4-De Koog 2 14.00 u. iagen 7-Texel 3 12.00 u. lioren: nagen B1-Tex. Boys B1 10.00 u. tC A1-Oosterend A1 14.00 u. Zij aan zij leverden Lutz Lohse (links) en Minne Goënga ruim twee ronden lang strijd. Achter hen mede-koploper Jan Kerkhof uit Anna- Paulowna. tFoto Frans Hopman [nioren: x. Boys-Flamingo's 14.00 u. I creatievoetbal: sterend-ZDH «el-SVC Koog-Tex. Boys slagen afgelopen week: dermeer-Tex. Boys kshorn-Oosterend 10.30 u. 10.30 u. 10.30 u. 4-3 5-2 jensdag 2 februari .30 u. Texel 1-De Koog (J) [9.20 u. De Koog 4-NIOZ !0.15u. De Koog-Texel 05 u. Mantje 3-ZDH .55 u. Oosterend 3-Casino 2 laldienst: Oosterend pnderdag 3 februari: .30 u. Rab 3-Oosterend 6 .20 u. Timmers B.-De Koog 6 .15 u. Jelleboog 4-De Koog 5 .05 u. Oosterend 3-De Koog 3 .55 u. De Krim 4-Klif 4 aldienst: De Koog jdag 4 februari: .30 u. Oosterend 5-Rab 2 .20 u. De Krim 3-De Krim 2 .10 u. De Krim 2-De Koog 2 .00 u. Texel -Jelleboog .55 u. Texel 2-Klif .45 u. De Koog-Oosterend .35 u. Klif 3-Oosterend 2 aldienst: De Krim Dat Lutz Lohse zondag de „Kop cross" in De Dennen op zijn naam schreef, verbaasde niemand. Maar dat de atleet uit 't Horntje moest afrekenen met eilandge- noot Minne Goënga was een aan gename verrassing. Van de hardlopers uit de kop van Noord holland, van wie meer tegenstand was verwacht, kon alleen Jan Kerkhof uit Anna-Paulowna het spoor volgen. Colinda Brouwer stond bij de dames op eenzame hoogte. De kopgroep van drie maakte zich al in de eerste ronde los. Minne Goënga onderscheidde zich door veel kopwerk te verrichten. „Mis schien wel te veel", veronderstel de winnaar Lohse na afloop. In elk geval had de Hoornder, die in de jaren tachtig veel Texelse wedstrij den won maar zijn gezicht nu nog maar zelden laat zien, in de laatste ronde niet meer de kracht om het hoge tempo van Lohse te volgen. Langzaam maar zeker liep Lohse van de anderen weg en won onbe dreigd. Duitsland Na een blessureperiode is Lutz Lohse weer sterk bezig. Zaterdag bewees de 29-jarige Nioz- medewerker dat in Duitsland door in zijn vroegere woonplaats Olden burg het districtskampioenschap van Oost-Friesland voor de neus van alle streekfavorieten weg te kapen. „Een sterk bezette wed- er geldschieters hebben de itballertjes in Oosterend niet te gen. Gé Koot van de A-markt, <urantiekantoor Bremer, D en D m (Solidrock), 't Cafeetje en plaatselijke popgroep „the Le- )dary Late Inbetweenies" ne- n al geruime tijd ieder een en jeugdteam van SV Ooster- 1 voor hun rekening. Zij maak- het mogelijk dat de speler in nieuw werden gestoken. Sinds t is er ook een hoofdsponsor, nelijk 't Cafeetje. Door het geld dit Oosterendse horecabedrijf de gezamenlijke teams steekt, nen alle jeugdactiviteiten van Oosterend worden gefinan cierd. Gedacht moet worden aan toernooien, kampeerweekenden of zelfs een bezoekje aan Ajax. Zaterdag waren de pupillen mas saal aanwezig om voor 't Cafeetje, in aanwezigheid van de verschil lende sponsors, op de statiefoto te worden vereeuwigd. Na deze plechtigheid werd er iets gedron ken en werden alle voetballers voorzien van een poster van het Nederlands elftal en de mascotte leeuw van Oranje. Deze waren be schikbaar gesteld door assuran tiekantoor Bremer. Dezelfde spon sor zal de vereniging nog verras sen met een officiële WK-bal, met daarop de namen van alle spelers van het Nederlands elftal. De SV Oosterendjeugd is klaar voor de tweede helft van de competitie. strijd, waarin zeker een man of ze ven goede kans had op de overwinning. Het verbaasde mij dat ik daar won", aldus de be scheiden winnaar. Het was een van de weinige keren per jaar dat hij de grens oversteekt om daar hard te lopen. „Elk jaar drie wedstrijden: twee kampioen schappen en een goed bezette stratenloop." Maar ook aan het Texelse publiek toont Lohse nog maar zelden zijn klasse. Het gebrek aan tegenstand op het eiland noopt hem zijn heil aan de overkant te zoeken. Lohse draait er niet om heen dat hij de Zondag is na de winterstop van de MAB de eerste oefenwedstrijd verreden in Havelte (Drente). Voor de Texelse jongens een enorme uitdaging; want Havelte staat be kend als één van de zwaarste ba nen van Nederland. De baan is gelegen op tankoefen- banen van Defensie en rijkelijk voorzien van kuilen, gaten, spring- bulten en zeer zwaar zand. On danks deze handicaps wisten de Texelaars in de wedstrijden, waar aan zo'n 200 crossers meededen, zeer goed te presteren. In de 125 cc, waarin Marco Witte, Sandor Witte, Stephano Siebeling en Eg- bert van de Werf uitkwamen ein digden de MAB-rijders in het startveld van 50 rijders (waarin di verse KNMV licentiehouders) in de middelste regionen. In de 200 cc waarin Nico Bakker en Ronald Zijm vlamden, en waar in ook veteraan Henri van Malde- gem meedeed, eindigden Bakker en Zijm als vierde en vijfde. Een andere veteraan, Maarten Hoo- genbosch, werd ingedeeld in de 500 cc klasse en reed gewoonlijk weer zijn rondjes op kracht en ka rakter. Ook hij belandde in de mid denmoot. Voor de jongste crosser, Arjan van Maldegem werd in alle rijl een baan geregeld toen bleek dat niet gerekend was op deelna me van zeer jeugdige rijders. Arjan kon zich met diverse deelnemers meten en reed de sterren van de hemel. keuze van zijn wedstrijden mede laat afhangen van de te verdienen premies. Klimmetjes Op Texel wordt Lohse met rijker van zijn sport. Maar omdat het zondag ging om een initiatief van vier atletiekverenigingen in de Noordkop, wilde Lohse best pre sent zijn. Sterker nog: hij hielp de Texelse organisator Cees Timmer met de samenstelling van het par cours in De Dennen. „Nou moet je niet denken dat ik het voor mezelf zo makkelijk mogelijk heb ge maakt", lacht Lohse. „Vooral op aandrang van Cees zijn er nogal wat klimmetjes in verwerkt, wat het best lastig maakte." Timmer en Lohse kregen na afloop van de overige deelnemers compli menten voor het traject. Dat voer de geheel over onverharde paden door De Dennen, in het geacciden teerde terrein tussen de weg naar het Westerslag, de Rozendijk en de Nattevlakweg. Vier pittige klim metjes, waaronder één lange, sloopten de krachten der lopers. Met de bus Aan de start waren circa 65 atle ten verschenen. Een deel kwam met de bus vuit Wieringerwerf (AVW), Anna-Paulowna (Dokev) en Den Helder (Noordkop). Met de Atletiekvereniging Texel namen zij het initiatief voor de Kopcross, teneinde meer atleten naar deze „uithoek van Nederland" te trek ken. Extra trekpleister is het NK cross, dat AVW op 6 maart organi- seert.Zondag vond de Kopcross voor het eerst plaats op Texel. Vol gende winter is weer een ander aan de beurt. Het aantal lopers dat zondag de oversteek maakte, had echter hoger kunnen uitvallen. Uitslagen Kopcross Dames 5760 m 1. Colinda Brouwer Oosterend 27.03, 2. Karin Bonhof Den Helder 27 54; 3. Elles Wagenaar Wierin gerwerf 28.28; Dames Veteranen 5760 m. 1. Ria Kos An na Paulowna 27.48, 2. Myra van Es Den Helder 28.10; 3. Marijke Stark Oosterend Op een goed bespeelbaar veld te gen het Edammer EVC trok de Texelse selectie aan het kortste eind. Technisch en tactisch waren de Texelaars een groot deel van de wedstrijd de meerdere van de Edammers. Een dwars over het veld staande wind maakte het de spelers van beide partijen moei lijk. In de 15e minuut ging een vrije schop, genomen door Marcel Ris, juist over het doel van de thuis club. De zeer arrogant optredende scheidsrechter Klein uit Heemste de kende EVC in de dertigste mi nuut een strafschop toe wegens het op ongelukkige wijze door Leendert Eelman ten val brengen van een tegenstander. De door Rob Putter ingeschoten bal werd op uitstekende wijze door invaller doelman Pascal Spigt met een kat achtige sprong uit het doel tegen de lat geranseld. In de rebound kopte de attente EVC-spits de bal alsnog tegen de touwen: 1-0. Amper vijf minuten later bracht Ralph Koning beide partijen weer op gelijke voet. Hij pikte de bal op het middenveld op, ondernam een lange rush en met een knappe schuiver gaf hij EVC het nakijken (1-1). Drie minuten voor rust kreeg Texel een goede kans door een ge vaarlijke voorzet van Ralph Ko ning, doch de bal verdween voorlangs het doel. Paul van Exel had meteen na de rust in de vijftigste minuut weinig geluk met zijn inzet die door een EVP-verdediger werd geblokt. Texel ontsnapte in de zeventigste minuut aan een achterstand toen een listig genomen directe vrije De „ROL-RAL"-regeling die vorige week in herberg Panorama door gemeente en provincie werd on dertekend, heeft niet alleen be trekking op het behoud van tuinwallen. Ook de instandhou ding van kolken, een ander typisch Texels landschapselement, valt er onder. Door de overdracht aan de gemeente kan Texel jaarlijks een bedrag van f200.000,- tegemoet zien. 30.05; 4 Corrie Witte De Waal; 30.11 5. Carla Roeper De Burg 31 07; 8. Ina Gerrit sen Den Burg 34.22; 9. Corrie Boon De Waal 37 45 Heren Veteranen 8640 m 1 Wilfried Koce- ra Den Helder 32.28, 2 Dirk v/d Weide Den Helder 33.33; 3. Cor Rieuwers Den Helder 3517, 6 Piet Bakelaar Den Burg 36.25; 8. Gerard Appelman De Waal 39.02; 9. Martin Baars De Koog 39.21; 13. Dirk Eelman Den Burg 40.57; 14. Rinus Kooger Den Burg 41.20, Heren 8640 m 1. Lutz Lohse Den Burg 30.52; 2. Minne Goénga Den Burg 31.11; 3. Jan Kerkhof Anna Paulowna 31 31; 4 Mark Lierop Anna Paulowna 32.12; 5. Jan Zijm Den Burg 32.15; 7. Rien Brouwer Oosterend 33.10, 9. Cees Timmer Ooster end 37.08; 12. Jordy Vinke Den Burg 38.33; 14 Eddy Zegers Oosterend 40 24; Recreanten 2920 m Serana Oldeboom Breezand 13.50; Nancy Sieling Den Burg 14.45, 5670 m Guido Banda Den Burg 22.06; Simon Appel Oudeschild 27.23; 8620 m Erik Siegers Gouda 35.24; Her man Ploeger Den Burg 35.27; Arjan Bar- horst Den Burg 38.03; schop juist naast werd geschoten. Een hard laag schot van Patrick van Leeuwen had een beter lot verdiend. Op het laatste nippertje werd de bal door een EVP- verdediger van de doellijn gehaald (74e minuut). Buitenspel In de 80e minuut ontving de lin kerspits van EVC de bal in duidelij ke buitenspelpositie. De scheids rechter negeerde het vlaggen van Eric-Jan Geus. De bal belandde voor het Texelse doel en werd via de paal in de uiterste hoek getild. Oplaaiende protesten van de Texe laars hadden bij de arbiter geen succes. (2-1). De laatste tien mi nuten kreeg Texel nog reële moge lijkheden om de stand gelijk te trekken. Zelfs in de langdurende blessuretijd had Texel via Ralph Koning en Henk Knol nog kansen op de zo zeer verdiende gelijkma ker. Maar die werden niet benut, waardoor de eindstand 2-1 bleef. De noodverordening, die het strand wegens het aanspoelen van zakjes landbouwgif tot verbo den terrein maakte, is vrijdagmid dag weer ingetrokken. Texel was op dat moment de eerste gemeen te die deze beslissing nam. De ver bodsborden bij de strandslagen zijn inmiddels vervangen door an dere borden, waarop voor het ge vaar van de zakjes wordt gewaar schuwd. Het graafwerk voor de kabel waarmee Texel volgend jaar electriciteit van het vasteland zal krijgen, is gisteren begon nen. Vanaf het aanlan- dingspunt vlak bij het gemaal van de Prins Hendrikpolder waar de Amaliaweg op de Waddendijk doodloopt, wordt ter weerszijden van de weg een tl0 meter diepe sleuf ge maakt voor de twee aparte 50 kilovolt kabels. Het tracee loopt vervolgens langs de Pontweg en slaat vlak voor Den Burg rechtsaf, richting voormalige TEM-centrale aan het Schilderend, waar de ka bels zullen worden aangeslo ten in het in aanbouw zijnde transformator- en schakelsta tion. De kabel tussen aanlan- dingspunt en transformator- station heeft een lengte van twee keer 4.5 kilometer. Het d. begeleiders en sponsors van SV Oosterend poseren voor 't Cafeetje. De koplopers in de hoofdklasse zaalvoetbal maakten geen fou ten. Zowel Texel als De Koog won nen hun wedstrijd. Le Berry was de betere van Casino en Klif ver sloeg Plus Klus. De topper in de derde klasse werd in het voordeel van Gempo beslist. De Koog had nogal wat moeite met tegenstander Mantje. Mantje is met vliegende keeper Erwin Ko ning levensgevaarlijk. Bij De Koog was wederom Martin Koorn op dreef. Tekenend voor deze wedstrijd waren de doelpunten die bijna allemaal door afstandscho ten tot stand kwamen. Texel had weliswaar wat moeite met Ooster end, maar dankzij doelpunten van Henk Knol en Marcel Boogaard werd toch gewonnen. Klif was zeer verzwakt door het uitvallen van de bootverbinding. Een mix van het eerste en het tweede team spelers nam het op tegen Plus Klus. Dat bleek achteraf geen al te zware klus. De mannen van Plus Klus rennen ongecontroleerd, zonder enig overleg door elkaar en proberen er het beste van te ma ken. Een nieuwe keeper moest zorgen voor minder tegengoals. Dat lukte deze keer nog niet hele- iFoto dm Kuiten maal. De overwinning van Klif staat echter nog niet helemaal vast. De wegens het uitvallen van de bootverbinding in Den Helder gestrande Hans Boswijk was vol gens het wedstrijdformulier van Klif toch aanwezig, sterker nog hij scoorde zelfs eenmaal. De inval lende coach van Klif had toch be ter moeten weten. De Koog en Jelleboog hebben ieder nu 19 pun ten. Texel volgt met 16 punten en een wedstrijd minder. Steekspel In de eerste klasse een duidelijke nederlaag van Texel 2. De Koog 3 speelde ijzersterk en had het bete re van het spel. De Koog 3 speelde ook nog tegen Rab en wist weder om te winnen. Texel blijft koploper, gevolgd door Oosterend 2 en De Koog 2. Rab had nog geen beste week. Behalve een nederlaag te gen De Koog 3 werd ook nog ver loren van Oosterend 2. In de tweede klasse maakten de beide koplopers De Koog 4 en Oosterend 4 geen fouten. De Koog 4 blijft hierdoor een puntje voor op Oosterend 4. Na de wedstrijd tussen De Koog 4 en Casino 4 zijn uit de kleedkamer van o.a. Casino 4 een spiegel en twee kappen van T.L. armaturen verdwenen. De rayoncommissie heeft besloten hiernaar een onder zoek te laten instellen. Twee toppers in de derde klasse. stuk dat door het Marsdiep wordt gelegd in de buurt van de bestaande drinkwaterzin ker, meet twee keer 7 kilome ter. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om in dezelf de sleuf ook een pijp te leggen waarin eventueel later een (re serve) glasvezelkabel voor te lefoonverkeer kan worden aangebracht. In de buurt van de marinehaven komen de electriciteitskabels in Den Hel der aan land. Vanaf dit punt wordt één kabel gelegd naar het 75 kilometer zuidelijker gelegen Anna Paulowna, voor aansluiting op het bestaande 150 kw-station aldaar. Voor het graven op Texel zijn vier maanden (26 werkwe ken) uitgetrokken. Het werk wordt uitgevoerd door het be drijf VSH Schaatsenberg uit Heerhugowaard, wat een dochteronderneming is van Volker Stevin. De foto werd gisteren gemaakt vlak bij de Prins Hendriksluis, bij de start Vdn het werk. tFoto Harry da Graall LM. ADVERTENTIE Een topper om de bovenste plaats tussen Oosterend 6 en Gempo werd met ruim verschil door Gem po gewonnen. Oosterend kwam als eerste op voorsprong. Nadat Gempo op gang kwam, was er voor Oosterend 6 geen houden meer aan. Hierdoor staat Gempo vier punten los van Oosterend 6. De andere topper ging om de laatste plaats. De Krim 4 en De Koog 6 speelden een leuke vlotte wedstrijd. Bij De Krim zit toch iets meer voetbal en dat resulteerde in een achteraf nog vrij forse winst van de zaalvoetbalvereniging uit De Cocksdorpi Rutger Zoetelief was topscoorder bij de Krim met drie doelpunten. Niet vrijdag maar woensdag wordt de belangrijke hoofdklasse- wedstrijd gespeeld tussen Texel en De Koog, aanvang 20.15 uur. Op vrijdag vinden de kwartfinales van de bekerstrijd plaats. Interes sant is het duel tussen Texel en Jelleboog. Uitslagen. Hoofklasse: Texel-Oosterend 3-0; Casmo- Le Berry 3-5; Mantje-De Koog 4-7; Plus Klus-Klif 4-5; 1e klasse: De Koog 3-Texel 2 5-3; Oosterend 2-Rab 4-0, Rab-De Koog 3 1-6; De Koog 2-De Krim 11-4; 2e klasse: De Krim 2-Mantje 2 1-11; Oosterend 4-Casino 3 7-3; Casino 4-De Koog 4 3-9; Oosterend 4-Texel 3 6-3, 3e klasse: De Koog 6-Casino 5 4-8; Klif 4-Mantje 3 3-6; Gempo-De Krim 4 15-2; Oosterend 6-Timmers Bakkerij 11-1; De Koog 5-Rab 3 4-3; ZDH-Jelleboog 4 9-4, Jelleboog 4-Casino 5 2-6; De Krim 4-De Koog 6 7-2; Gempo-Oosterend 6 8-3, Junioren: Texel 2-Texel 1 3-7. De spaarlamp, een makkelijke manier van geld besparen. n,PE» El-I en*rgieb«dri|f noord-holland

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 9