LenR LenR I - 7 - i F amilieberichten TEXELSE J COURANT BEZORGERS TEXELSE COURANT I Texelaartjes DE BESTE KANS OP SUCCES! GELEZEN IN 98% VAN DE TEXELSE HUISHOUDENS VOOR INFORMATIE: 02220 - 62600 7,05 9,40 11.75 14,10 16,45 18,80 21,15 23.50 DEZE BON IS ALLEEN GELDIG VOOR TEXELAARTJES Tarief incl. 17,5% BTW VRIJDAG 4 FEBRUARI 1994 aam eter van Heerwaarden .M.F. v. Heerwaarden enk van Heerwaarden lartijn Beers arry v.d. Veen lexander Elias esbeth van Es larike Janssen tefan Huisman aula Vrijdag levrouw Barhorst arga Boon evrouw A. Mulder icqueline Leijen tse Betsema jsan Kooiman itra Hin iter Broekman artijn Barendregt af Boon isan Boon itra Kooiman w. v.d. Vis-Dijker w. S. Koopman-Grit lina Bos isha Koster w. Brouwer arije Gerlsma ardo de Graaf iristien Veeger Flier win Goënga ben van der Zee iniëlle van Leersum Hooyschuur Route Den Burg A. Den Burg Al Den Burg B. Den Burg C Den Burg D. Den Burg E. Den Burg F. De Zes, Bg. Houtstr., Houtwg Witte Kruisln., Kogerwg./ Kogerstr. 1-57/2-74 Jan Reystr. vr.tc Ward Terpstra di.tc De Mars (oudste deel)/Spinbaan De Mars v.a. Buytengors, Sluyscoog, Verlaet, Kofbaeck, Duykerdam, Middelton Oudeschild, Schilderweg 249-296 Den Hoorn De Koog, Bosrandweg t/m 227 en Pont- weg 234 en 236 De Cocksdorp Oosterend De Waal Zuid-Eierland en Nieuwlanderweg Midden-Eierland, Hoofdw., Slufterw., Oorspr.w Stengw., Limietw. Eierland, Postw., Oorsprongw., Holland- sew., Hoofdw. (ged.) Vuurtoren/Krimweg Het Noorden Oosterenderweg, Ongeren, Meijertebos, (Waalen)burgerdijk Oost Spangerw., Marsw., Kadijksw., Haller- weg 20, Veenselangweg Hogeberg, Reijer Keijserstr, Hallerweg 51/55, Schilderw. 160-222, Wezenland, Zuidhaffel 49 't Horntje, Pontweg 1-68, Waterw. Zuidhaffel Westerw., Driehuizen, Keesomln. 45, Pontweg 91-95, Akenbuurt, Hemmerkooi Rozendijk, Smitsweg Gerritslanderdijkje, Grensweg, Pontweg 98-110 Califorméweg, Pijpersdijk, Pontweg 123- 224, Ruigendijk, Mienterglop, Bosrandw. v.a. 516 14607 Kogerweg 15365 De Kaai 18915 Hoornderw., Hemmerw., Emmaln.33, De Grie 19653 Slufterweg/Zanddijk 11653 S 12573 15579 12038 14301 12531 10022 14030 10131 13640 14478 10443 12763 19258 17956 16344 18235 13956 17908 16362 11231 16225 18307 18332 18635 18869 13621 19582 12836 14011 14216 12229 Redaktie: 62620 Advertenties en abonnementen: 62600 Kantoor boekhandel: 62610 Drukkerij: 62630 Burg A: Gollards/Samen Eén, Beatrixlaan 1-39 oneven/2-58 even, Binnenburg, iwal, P v Cuyckstraat, Elemert, Gasthuisstraat 131, Gravenstraat, Groeneplaats! lerstraat, Ada van Hollandstraat, Hollewal, Kantoorstraat, Keesomlaan 9-39; Mo- •traat. Molendwarsstraat, Parkstraat, Schilderend 6 en 10. Stenenplaats, Vismarkt, lelenzang, Warmoesstraat, Weststraat, Weverstraat, Pater Witteplem, Zwaanstr Burg A1,.St. Jan", Beatrixlaan 41 t/m 143 oneven, Noordwester, Schoorwal, irgeul. Golfslag, Vloedlijn, Zeebries. Burg B: Achterom, Bernardlaan 50- even en 63-121 oneven, Bmsbergenstraat, iwerstraat. Drijverstraat, Marelstraat, Starkenburgh, Thijsselaan, Waalderstraat 16, Wilhelminalaan 7 -.... oneven en 50-120 even, Wilsterstraat. Burg C. Beatrixlaan 145-oneven en 60- even; W van Beierenstraat, Boo- Jan Dirkszoord, Gasthuisstraat 33-76, Jonkerstraat, Kogerstraat 59-.... oneven ■76-even, lijnbaan. ►n Burg D: Wilhelminalaan, Julianastraat, Burdetstraat, Mr. Kraaistr Bernhardlaan -61 oneven en 2-48 even, Tjakkerstr., Lieuwstr ♦wi Burg E: Bernhardlaan 123-.. oneven, Maricoweg, Schoonoordsingel, Waal- lerstraat 2-48 even en 1-43 oneven. Wagenmakerstraat. )en Burg F: Emmalaan 1-44, Haffelderweg, Keesomlaan 1-7, Schilderend 1-143 one- •en en 20-146 even, Slingerweg 21-27. Een reiziger die de avonturen niet uit de weg ging en daardoor de jongen bleef die hij altijd was. Vlet droefheid geven wij kennis dat geheel mverwacht van ons is heengegaan mijn nan, onze vader en opa Cees Koning echtgenoot van Henny Stam 3p de leeftijd van 59 jaar. H. Koning-Stam Lia en Aad Hillian en Kees Piet en Marleen Cocky en Ed en kleinkinderen exel, 1 februari 1994 )ost 82, 794 GR Oosterend. ees is opgebaard in uitvaartcentrum Texel", Bernhardlaan 147 te Den Burg. elegenheid tot condoleren vrijdag 4 febru- iri van 20.30-21.30 uur in het uitvaartcen- rum en na de crematieplechtigheid in het xematorium. Ie crematieplechtigheid zal plaatsvinden P zaterdag 5 februari om 9.00 uur in et crematorium te Schagen, Haringhuizer- Vveg 3. 'lotseling is van ons heengegaan onze eve opa Cees Koning Cindy, Rick Mariska, André Maaike, Barry Ve zullen voor altijd van je blijven houden n je zal voor altijd in onze herinneringen lijven. eheel onverwacht is van ons heengegaan 'jn schoonzoon en onze zwager Cees Koning S. Stam-van der Slikke M. Stam G. Stam-Raemaekers Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze dochter Noëmi 2 februari 1994 Manuel Frontana Tibiriga Ilonka de Boer Dorpsstraat 91, 1796 CA De Koog. Telefoon 02220-17401 P.s. voor bezoek graag even bellen. Heel blij zijn wij met de geboorte van onze dochter Mariëlle Den Burg, 3 februari 1994 Zusje van Patrick en Christiaan. Jan en Jeanet Simons-Sijtsma Schilpbanck 41, 1791 WH Den Burg. Wij rusten van 13.30 tot 15.30 uur. Plotseling is van ons heengegaan onze geliefde broer, zwager en oom C. J. Koning Den Burg: A. N. Dros-Koning B. Dros Oosterend: N. Timmer-Koning G. Timmer Oosterend: S. Keijser Neven en nichten Henny, kinderen en kleinkinderen veel sterkte. Texel, februari 1994. Met droefheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze goede vriend en buurman Cees Koning Wij wensen Henny en de kinderen veel sterkte toe. Joop en Bart Verlinden Geheel onverwacht is overleden onze lieve moeder, groot-, en overgrootmoeder Maria Johanna Zoer-Hoogerheide sinds 1983 weduwe van E. Zoer 3-10-1908 t 1-2-1994 Meta en Wim Wim en Tine Wil en Hans klein- en achterkleinkinderen Oudeschild, Trompstraat 30, 1792 BK. De begrafenis vindt vanuit huis plaats op zaterdag 5 februari om 13.30 uur op de algemene begraafplaats te Den Burg. Gelegenheid tot condoleren is er op vrijdag 4 februari 1994 van 19.00-19.30 uur aan huis. Lieve rust zacht. tante Rie Cor en Wil Met droefheid geven wij u kennis dat ge heel onverwacht is overleden onze lieve en zorgzame moeder en oma Cornelia Hendrika Ippel sinds 1975 weduwe van Willem van Veen op de leeftijd van 81 jaar Den Helder. W. van Veen W. van Veen-de Vries Den Burg: B. C. van Veen H. van Veen-van Meerveld Oosterhout: J. Wagenmakers-van Veen P. H Wagenmakers klein- en achterkleinkinderen Texel, 1 februari 1994. Starkenburgh 54. Correspondentie-adres: B. C. van Veen Thijsselaan 29, 1791 VD Den Burg. Moeder is opgebaard in uitvaartcentrum „Texel", Bernhardlaan 147, Den Burg. Gelegenheid tot condoleren vrijdag 4 febru ari van 19.00-20.00 uur en na de begrafe nis in het uitvaartcentrum. Een overdenking zal worden gehouden op zaterdag 5 februari om 14.00 uur in het uit vaartcentrum, waarna de begrafenis op de algemene begraafplaats te Den Burg zal plaatsvinden. Voor uw belangstelling en medeleven betoond na het overlijden van onze vader en opa PETRUS ANTONIUS BEERS zeggen wij u hartelijk dank. Een bijzonder woord van dank aan het personeel van „St. Jan" voor hun liefdevolle verzorging. Namens de familie: P. Beers Texel, februari 1994. Voor uw belangstelling betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van"' IMAN ADRIAAN REIJERSE zeggen wij u hartelijk dank. Al uw aandacht aan Iman en aan ons besteed is een grote steun geweest. Het was de wens van Iman dat wij in het bijzonder dr. Waverijn en dr. Schrijver zouden bedanken voor al hun goede zorgen. C. A. de Veij-Koopman Ineke Reijerse en familie Texel, februari 1994. De baby is geboren ledereen heeft schik Maar ik 't allermeeste Want De oudste blijf ik Yessica Geboren 03-02-1994 Yeffrey Broertje van Yessica. De gelukkige ouders zijn Peter en José Haker, Buytengors 59, 1791 WN Den Burg. Telefoon 15482. Moeder en kind rusten van 13.00 tot 15.00 uur. INLEVEREN: maandag vóór 10,00 uur en woens dag vóór 17.00 uur. KOSTEN: f7.05 tot en met 3 regels Per regel meer f2,35 (incl. blw) Opa (Cor) Bakker 90 jaar. Fiets maar lekker door! Van harte gefeliciteerd van ons allemaal 100% lamswollen koltrui en met kabel van ƒ99,95 voor ƒ39,95. Alleen bij Bora Bora. Nieuw binnen: ecru spij kerbroeken in 3 modellen, ƒ49,95. Rabbit Habit. Maandag 20.00 uur spreekt mevrouw. Ch. Roderigues Pereira in het Leerhuis, Kogerstraat 17. ledereen heel erg bedankt voor de kaarten, bloemen, etc. tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. J. Simons-Sijtsma Restant spijkerbroeken, div. modellen, ƒ29.95. Rabbit Habit. Nooit te oud om te spor ten! Senioren fitness bij Sportschool Texel Woensdag om 20.15 uur. Info: tel. 15421. Snackbar Binnenburg. Bel en bestel, bezorgservice tussen 17.00 en 20.00 uur in Den Burg. Min. bestelling ƒ7,50. Vergoe ding 2,50. Tel. 22145. Bora Bora Special. 100% katoenen truien, V-hals/ ronde hals, van ƒ99,95 voor ƒ39,95. Verbouwingsuitverkoop. Rabbit Habit. Te koop aangeb: zg.a.n Bain-Marie. Tel. 17274. Gevraagd: satelliet ont vanger (schotel, antenne, tuner, decoder etc). Tel 13707. Wie heeft er een stuk land te huur of te koop voor mijn paard? Liefst omge ving tussen Oudeschild en Den Burg. Tel. 13724 T.k.a: mechanische schrijf machine, Brother. Stu dulski, tel. 13323. Te koop. schepijsvitrine in zeer goede staat, 6 baks vriesonderkast. Tel 17295. Te koop gevr: Toyota Cari na of Corolla, '82 t/m '84, Lada 2104, 2105 of 2107, '85 t/m '88. Tel. 19287 Te koop: 7 bestsellers van Agatha Christie, nieuw ƒ100,-, electrische snijma chine, ƒ60,-. Tel. 18009. Huishoudelijke artikelen. Rentenaar, Oosterend. Tel 18227. Voor een nieuwe KTV, vi deo, cd, stereo of schotel. Service Center Texel, tel. 11777. T.k.: bankstel, bl. eiken, d.br. leer bekl3 1 1-zits Tel. 13826. Party Centrum Calluna, De Koog... Dat hoeft toch geen betoog, tel. 22145. Een klein beetje voorjaar in huis met een bakje bloembollen of bloeiend plantje. Tuincentrum Fa. v.d. Werve, Bernhardlaan, tel. 12925. Basiscursus patchwork en quilten begint op woens dagmorgen 9 februari. Atelier De Witte Engel, tel. 13644. Geloof in jezelf. Koop bij Kunsthandel Hans van der Klift. Wij zijn verhuisd van Schoudieck 6 naar Boodt- laan 41, 1796 BD De Koog. Dave en Leni Platts. tel. 27352. 100% lamswollen koltrui en met kabel van ƒ99,95 voor ƒ39,95. Alleen bij Bora Bora. Nieuw binnen: ecru spij kerbroeken in 3 modellen, ƒ49,95. Rabbit Habit. Maandag 20.00 uur spreekt mevrouw. Ch. Roderigues Pereira in het Leerhuis, Kogerstraat 17. Restant spijkerbroeken, div. modellen, ƒ29.95. Rabbit Habit. Te koop aangeboden: .g.a.n. vier houten bar krukken. Tel. 17295. Nooit te oud om te spor ten! Senioren fitness bij Sportschool Texel Woensdag om 20.15 uur. Info: tel. 15421. Snackbar Binnenburg. Bel en bestel, bezorgservice tussen 17.00 en 20.00 uur in Den Burg. Min. bestelling ƒ7,50. Vergoe ding ƒ2,50. Tel. 22145 Bora Bora Special. 100% katoenen truien, V-hals/ ronde hals, van ƒ99,95 voor ƒ39,95. Verbouwingsuitverkoop. Rabbit Habit. Opruiming van de grote kindermaten 164 en 176 bij Esprit. Al in Party Centrum Callu na geweest? Voor een ge weldig huwelijksfeest. Tel. 22145. Filmnet Movie Plus? Smartcards bij Service Center Texel, tel. 11777 Geef haar eens wat meer kleur!! Qnipp Kapsalon, liefst op afspraak. Tel. 12227 Verkade album Texel, Thijsse 1927, ƒ60,-; J. Drijver, Texel Vogeleiland, 1e dr., 1934, f75,-. Tel. 023-256373. Knalprijzen bij Esprit. Ook voor een stijldansa vond kunt u ons in de arm nemen! Stiehl Entertain ment, professioneel ge luid, tel. 11476. Shiatsu en ontspan ningsmassage. D. Lap, Mokweg 41, Den Hoorn, tel. 19224, na 18.00 uur. Het nieuwe thuisgevoel met een schilderij van Kunsthandel Hans van der Klift. Verhuisd: Frits en Gerda Rootlieb naar Hallerweg 3, 1791 LR Den Burg. Tel. 13628 „Nothing to lose" zoekt achtergrondzangeres Tel 15010. Voor een receptie groot of klein, moet u in Party Centrum Calluna zijn, tel. 22145. Woonruimte gezocht voor 2 pers. met poes, per 31 mei. Tel. 13406. Te koop: imperial voor VW transporter/bus (T3 oude type). Tel 14442/14060. Bingo. Op 11 februari is er weer een gezellige bingo avond in De Schakel T.k piano, pr.nu.t.k. Tel. 14533. Houtsnippers. Milieu vriendelijk afdekmiddel verhoogt 't humusgehalte van uw tuin. Fa. v.d. Wer ve, Bernhardlaan, tel. 12925. Te koop: goed hooi. Tel. 12441. SCT satelliet-tv, tel 11777. Te koop: leuke pup, sing, 8 wk. oud. 11736. krui- Tel Jong gezin met comf. huis in Zutphen zoekt voor in zom. vak. woningruil op Texel. Tel 05750-13426 Onderhoud en Service gastoestellen Warmte Service Texel, tel. 10082. Omdat we veel uithuizig zijn zoeken wij nieuw thuis voor onze lieve cy perse kater, 4 jr. Is ge castr F. Blanken, tel. 13012. T.k.a: Mitsubishi Colt cil. 1980, te.a.b. Tel 22202. Te koop Opel Kadett 1.6S, type GT, bj. '85, i.z.g.st. Veel nieuwe ond kleur: wit, APK, Vr.pr 7000,-. Tel. 15355. Gezocht met spoed! kost huis c.q. woonruimte met keuken/toilet, periode maart/april. Voor j.man, 35 jr., i.v.m. werkzaamhe den in De Cocksdorp. Reacties: 05985-3729. Spoed! Martin Karlas staat voor. kwaliteit, schoonheid, duurzaamheid en warmte Philips turbo drive, video met 5 jaar garantie Servi ce Center Texel, tel. 11777. Wij zitten graag met de handen in het haar!! Qnipp Kapsalon, Liefst op afspraak. Tel. 12227. Te koop: Citta Gilera, bor deaux met., verhoogd, div. extra's, ƒ1375,-. Tel 10008. U wilt een feest met licht en geluid. Probeer Stiehl Entertainment dan eens uit. Tel. 11476. Te koop gevr: bierviltjes van Heineken met op ach terzijde: „Texel 550 jaar stad 1414-1964", per st. ƒ100,- Tel. 05210-16332. De advertentie van Esprit al gelezen? Te koop: Acadiane. Tel. 16659. Duizendpoot heeft nog wat pootjes vrij. Voor al lerhande klussen in en rond huis, zoals schilde ren, schoonmaken, hon den uitlaten, babyzitten, typen etc Wat ik nog niet kan, wil ik graag leren Tel. 18529. Wij repareren alle merken radio, ktv, cd, satelliet etc Service Center Texel, tel. 11777. Te koop aangeboden: ho reca fornuis. Merk: Am- bach, 6 pits met oven en warmhoutkast. Tel 17295. Vermist: een cyperse ka ter. Is zoekgeraakt 1 febr. Omg. dierenartsenprak tijk, herkent», aan kale plek zijkant kop. Tel. 18488. Schoonmaakhulp ge vraagd: voor 2 uur per 14 dagen op vrijdagmiddag. Tel. 14442 (na 18.00 uur). Gezocht: bassist m/v voor bekende Texelse blues- /rockband. Wij vragen: goede musicale onder grond, flexibel karakter en 100% inzet. Wij bieden, hard werken voor een ka rig loon Bel 15421. Voor het vakkundig trim men van uw hond of kat. Dierenpension Trim salon Slufterweg, tel. 11477. Vervoer kan gere geld worden. Anke Hooijberg van St. Eustatius N.A. wenst alle bekenden en oude vrien den 't allerbeste toe voor 1994. Union Estate Boomschors, houtsnip pers, het ideale afdekma teriaal Tuincentrum Fa. v.d. Werve, Bernhardlaan, tel. 12925. Hans van der Klift de Kunsthandel voor „rijke" mensen. Wir bringen Ihnen 15 Deutsche Fernsehpro- gramme! Service Center Texel, radio, tv, video. Tel. 11777. Voor een geslaagde party hoort Party Centrum Cal luna erbij. Tel. 22145. Verkoop van gebruikte bromfietsen. Bruining, De Koog, (02220) 17333. Cocky's Kapsalon, alléén maandags gesloten De enige kapsalon zonder af spraak Tel. 17575. Bosch en Zee, vergader en receptiecentrum. Tel. 177789. Milliner Mode, nu ook op zaterdag geopend. Cocky's Kapsalon, alléén maandags gesloten. De enige kapsalon zonder af spraak. Tel. 17575. Tegellijm of voegmateriaal nodig? Ook voor kleine hoeveelheden. Bel Tegel- zetbedrijf Toine, tel 15379 b.g.g 06-52712448. Te koop: goudreinetten voor de moes en appelge bak, 7,50 per kist, han dappels, handperen, rood- kokende stoofperen en prima aardappels. L. Huis man, fruitkwekerij De Veen. tel. 12203. Prijzen: kijk en vergelijk, 't Speelgoedhuis, Ooste rend, tel. 18313. Ook voor laarzen en klompen. Leuke foto, tekst, tekening of kaart? Wij bedrukken nu alle soorten textiel. Bijv. T-shirts, jeans, swea ters, slabbetjes, en schor ten. Zowel op witte als gekleurde textiel. Zelf meebrengen van textiel is mogelijk. Klaar terwijl u wacht Full-color of zwart/ wit Ook kunnen wij een puzzel van een foto ma ken. Snel naar Combi Brouwer, The Music Sto re, Nauta Foto of Pen en Present Langeveld en De Rooy. Bosch en Zee, vergader en receptiecentrum Tel. 17789. Wilco accu's voor auto's, trekkers en motoren. Ga rage Kievit, Jonkerstraat. Voor uitlaten, accu's, ban den en APK Garage Kie vit. Jonkerstraat 4, tel 12525. Bruiloft vieren? Verjaardag of feestje? Party Centrum Loodsmansduin. Tel. 19590, inl. M. Maduro. Gazelle huurfietsen te koop, ook met trommel- rem en 3 versn., zeer gunstig geprijsd. Verhuur bedrijf Kikkert. Badweg 19, De Koog, telefoon 02220 - 17215. Husqvarna motor- en elektrische kettingzagen met automatische ket tingsmering; zaagblad lengte 40 cm. Vanaf 450,—. Fa. Tatenhove, Den Burg, tel. 13809. Verzekeren7? Bremer! Kantoor (02220) 18221 Stem Bremer (02220) 18681 Koos Bremer (02220) 18624 Kees Bremer (02220) 18837 Pils voor een piek. Zater dagmiddag 5 tot 6 uur. In den Grooten Slock. Afvalcontainers voor het afvoeren van puin, hout, bouw-afval, vuilnis, ed. Fa. Tatenhove, Den Burg, tel. (02220) 13809. Pieter de Vries dé foto graaf, tel. 14280/13359. Voor al uw rijbewijzen. Tel. (02230) 35663. Administratie, Adviezen Belastingzaken. Admi nistratiekantoor Rood, De Dageraad 61, tel. (02220) 19429. Doorlopende verkoop ge- bruikte rijwielen. Verhuur bedrijf Bruining, Nikadel 60, De Koog. tel. (02220)A 17333. Diverse maten* kinderrijwielen. Pils voor een piek. Zater- dagmiddag 5 tot 6 uur.ln den Grooten Slock. Sierlijke garages en schu- ren uit 32 mm-gg rabat, 35 j. gar.tijd, 40% korting, nergens goedk. Houtb., it Paradyske, Noardburgum, fold. 05110-74655 of 05115- 43313 of 43705. C TEXELAARTJE Bon opsturen in gesloten enveloppe naar Texelse Courant, advertentieafdeling. Postbus 11, 1790 AA Den Burg (als brief frankeren). Betaalkaart of contant geld bijsluiten. Brief onder nummer f2,50 extra. Sluittijd maandag vóór 10.00 uur woensdag vóór 17.00 uur. Gebruik ook deze bon bij opgave aan de balie. Parkstraat 10, Den Burg (Langeveld de Rooy). Gebruik voor elke letter, elk leesteken en elke tussenruimte een vak|e Naam: Adres: Postcode/plaats Plaatsen op: Advertentie x per plaatsing zetten. Handtekening:

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 3