1uur 79 t sv De Koog Dess DE HELFT VAN DE HELFT riDDES KIK WIJ VERBOUWEN □l5U k Ik ■O NauiA ZEGEL ICKERS 50% KORTING OP DE HALVE PRIJS I I?-*"* In onze vernieuwde en sterk vergrote winkel bent U v.a. 16 februari weer meer dan welkom! FOTO DE WAAL KLIF MUZIEKTHEATER .11 DE MOOISTE BADKAMER WIE DAT WIL MOET EERST WAT HUISWERK DOEN Parkstraat 28 - Den Burg TEXELSE^ couRANT De goedkoopste GASOLIE PETROLEUM DIESELOLIE De goedkoopste Gediplomeerd Voetreflextherapeute SOUWIE DUINKER Kies je persoonlijke vakfotograaf Edo Kooiman of Simon Smit. Origineel, eigentijds, dynamisch of romantisch. GRATIS FILM WIE WIL ER GRAAG GELD VERDIENEN? MENU VAN DE WEEK KLIF 23 OOK IN DE WINTER! met Diederik van Vleuten en Arie van der Wulp TONEELVERENIGING „De Duinkanters" Dokkumer koffie" TE KOOR: NIEUWLANDERWEG 41 GEMEENTE f TEXEL Drukkerij L&R drukt ze wel ZATERDAG EN MAANDAG LAATSTE 2 DAGEN Vraag advies: IBS f- OELEtxv SCHOOiv VRIJDAG 4 FEBRUARI 1994 De grootste stoffenkol- lektie vindt u bij Milliner Mode, Burgwal 29. Bosch en Zee, vergader en receptiecentrum. Tel. 17789. Het Vliegveldrestaurant is het gehele jaar geo pend. Tevens zijn wij geo pend voor vergaderingen en partijen Tel. 11230. Rijbewijs halen in één week. Dagopleidingen motor. Dag-opleidingen theoria Lesprijs auto ƒ40,- per 60 min. Rijschool Westerhuis, tel. 02230- 12328. Strandpaviljoen De Krim, Paal 28. Wij zijn alle da gen geopend, behalve dinsdags. Visman's warenhuis heeft alles (bijna). Texeler dekbed staat ga rant voor kwaliteit, maar soms hebben wij een dek bed of onderdeken met een naaifoutje of vlekje. Doe uw voordeel met 30% korting. Laagwaal- derweg 12, Oudeschild, tel. (02220) 12654. Motorenrevisie, A S En gineering. Tel. 02230- 30263, 's avonds 02220- 10369. Dagelijkse dienst. Perfecte copieën maakt u voor 30 cent per stuk op het sublieme apparaat van Nauta Boek. Ook vergro ten en verkleinen' Eelke Kloosterman haard- hout. Prijzen v.a. f45,- per m3 Tel. 05177-9592. Kalenders voor 1994 nu met 25% korting bij Nauta Boek. T. h.: luxe appartement op 't Horntje. Volledig inge richt, evt. permanent. Inl tel. 19722. Prima aardappelen te koop. Irene en Bildstar. P.C. v. Groningen, Amalia- weg 11, P.H. Polder, tel. 19208. T.k. open haardhout. Leve ring ook aan particulier. Tevens containervervoer. Sijm Brandhouthandel. Tel. 02242-1865. Bora Bora special. Swea ter met print van ƒ69,95 voor ƒ25,-. Aardappelen te koop. Ire na J. Oosterhof, Eenden kooiweg 2, tel. 18637, woensdag bezorgen. Restaurant ,,Het Kleine Verschil" is tot 18 februa ri gesloten. Belt Boy riemen waren ƒ69,95, ƒ49,95, ƒ29,95. Nu ƒ15,- tot ƒ25,- Alleen bij Bora Bora. Galerie Tessel wegens va kantie gesloten van 20 jan. tot 4 febr. Maak het autorijden met te duur. Doe dat samen met Auto Service Cen trum, Maricoweg 3, tel 15588. Blusmiddelen Service Texel, in de maand februa ri, bij inruil oude brand blusser 50 gulden korting op een 6 kg Saval blusser. Tel. 15680/16545. Bora Bora super special, gilets van ƒ49,95 voor 19,95. Gevraagd: hulp in de huis houding voor 1 2 keer per week. Bel 's avonds, 17399. Van der Vis TEL. 12356 Kinderpartijtje in Calluna: zwemmen, patat, fris en een ijsje. Met kortings kaart ƒ10,-. Tel. 17888. Sieme Wuis brengt de aardappelen bij u thuis. Ook onbespoten soorten. Van het land naar de klant: bel. 18885. Hotel - Bar Bistro Terras WEEKMENU Cocktail „Loods- mans Welvaren" cocktail van o.a. krab, garnaal, ananas en stukjes gember „Champignon" Consommé Escalope „Vallée d'Auge" kalfsoester, gesauteerd met calvados en room, opgediend met plakken appel of Salmon la ramiral" zalmmoot gepocheerd in witte wijn, geser veerd met een lichte roomsaus met champignons vermengd met garnalenboter met uitgebreid garnituur en Saladebuffet Koffie ƒ43,50 p.p. Keuken dagelijks geopend. Herenstraat 12, Den Hoorn, Tel. 02220 - 19228 Wil en Thea van Hintum Opleiding gevolgd aan de School voor voetreflexologie. (erkend door de Vereniging Natuurgeneeskundige therapeuten Informatie en afspraken: S. Duinker Naalrand 13, 1797 AM Den Hoorn. Telefoon 02220-19750. VAKWERK EM FOTO'S Foto's in al voor cent klaar Fujicolor Lab Wij hebben bezorgers nodig, jong of oud, voor het bezorgen van een ochtendkrant in Den Burg. Voor acht uur ben je klaar. Voor inlichtingen kun je bellen naar: Ina Zijm, tel. 14779. v.a. v.a. 69 v.a. v.a. NACHTHEMDEN DUSTERS PYAMA'S BADJASSEN BIG SHIRTS En 10% korting op: Sloggi, Hollandia en Ten Cate ondergoed. Pastunette en Triumph foundation Triumph nachtkleding TEXTIELHUIS BINNENBURG 1 - TELEFOON 12258 Heldere kaasbouillon Gegrillde kalfsentrecote met uitgebreid garnituur Yoghurt-bosvruchtenijs f 36,50 Klif 23 - Den Hoorn - telefoon 19515 ZONDAG 6 FEBRUARI 20.30 uur, entree f 17,50, (vr.pr. f15,-) Klif 12 - Den Hoorn - telefoon 19633 speelt a.s. zaterdag 12 februari in de Dorps kelder, Boodtlaan 8, De Koog het blijspel Aanvang: 20.00 uur. Kaarten zijn te bestellen bij: Frans Schrama, 13693 Marja Witte-de Ligt, 10303 Bal na Grenen bankstellen, keukenstoelen, lampen, gevelkachels, 2 pers. opklap- bed, RVS-pedaalemmers, autostoeltje, fiets, geysers, koelkasten, afzuigkap pen, wastafels, salontafels, keyboard, nieuwe voetbalschoenen mt. 41, kunst schaatsen maat 39, mini-wasser, KTV, electr. radiatorkachel, enz. Zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur (naast „De Valk") GEMEENTE TEXEL Openingstijden gemeentehuis Alle afdelingen/diensten zijn voor het publiek ge opend van 08.30-12.30 uur. Voorts is burgerza ken geopend op vrijdagmiddag van 14.00-16.00 uur. Militaire zaken, vreemdelingen, jacht- en wa penwetgeving: tot nader bericht alléén op maandag- en donderdagmorgen. Het spreekuur van de bijstands-maatschappelijk werk(st)ers is van maandag tot en met donderdag van 10.00-12.00 uur. Voor bezoek buiten deze tijden: vooraf afspraak maken. Adreswijzigingen Wijzigingen van het adres dienen, in verband met de te verwachten inwerkingtreding van de wet G(emeentelijke) B(asis) A(dministratie) voortaan schriftelijk te worden opgegeven. Ook wanneer dit mondeling gebeurt aan de „ba lie" wordt een handtekening verlangd. Algemene regel is dat dit moet gebeuren door de betrokkene zelf, zijn/haar echtgenote/echtgenoot of de ge zagsdrager (geldt met name bij minderjarigen). Als iemand zich wil laten inschrijven als inwonen de wordt een schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner vereist. Wijziging leges Vanaf 5 februari aanstaande treedt de door de ge meenteraad vastgestelde wijziging van de leges verordening in werking; in de praktijk betekent dit dat veel tarieven met 2% zijn verhoogd. Nieuw is, dat bij vermissing van een reisdocu ment of rijbewijs ƒ30,- extra administratiekosten in rekening worden gebracht. GEMEENTE TEXEL Burgemeester en wethouders van Texel maken in gevolge artikel 41 van de Woningwet bekend dat door de volgende personen een aanvraag om bouwvergunning is ingediend: G. v.d. Star voor het plaatsen van een zomerhuis aan de Zanddijk te De Cocksdorp (ontvangen 26-1-94), Wielervere niging Texel voor het plaatsen van een verenigingsgebouw aan de Haffelderweg te Den Burg (ontvangen 28-1-'94); P. van Riel voor het vernieuwen van een garage/berging aan de Oosterenderweg 34/34a te Oosterend (ontvangen 27-1-'94) Tevens is door de volgende personen een melding bouwvoornemen gedaan: Joh. van Vijfeyken voor het plaatsen van een dakkapel aan de Diek 17 te Den Hoorn (ontvangen 25-1-'94); Mantje Schoenen voor het veranderen van een gevel aan de We verstraat te Den Burg (ontvangen 25-1-'94); J. C. Zijm voor het veranderen van een woonhuis aan de Dorpsstraat 264 te De Koog (ontvangen 31-1-'94), E van Egmond voor het ver anderen van een gevel aan de Nikadel 3 te De Koog (ontvan gen 31-1-'94) Tegen deze kennisgeving kunt u geen bezwaren maken. Bezwaren kunt u pas indienen als de bouwvergunning is verleend. Verleende bouwver gunningen worden gepubliceerd. GEMEENTE TEXEL De burgemeester van Texel maakt bekend dat hij bij besluit van 28 januari 1994 heeft ingetrokken zijn verordening, waarin het voor één ieder was verboden zich op het strand van de gemeente Texel te bevinden, in verband met het aanspoelen van zakjes met landbouwgif. Dit besluit is in werking getreden op 28 januari 1994 om 17.00 uur. De burgemeester voornoemd, Mr. W. L. F. C. Ridder van Rappard N ALLE VORMEIM EN KLEUREN PARKSTRAAT 10 1791 CA DEN BURC TELEFOON 02220-62630 Café De Kuip La Casserole Beerekuil Texel Rabbit Habit A.s. zondag 6 februari Boodtlaan Aanvang 14.00 uur Loterij met prachtige prijzen VEM electro- techniek Camping Bregkoog TEXELER dekbedden onderdekens TOPTIEN De Koog SEMKE Delicatexel Dorpsstr. 24a Kikkert rijwielen Bad weg 19 DE RODE TAXI 12284 17555 Sportshop Texel Hans v/d Park trainer We zullen hem de komende jaren nog vaak tegenkomen op ons eiland. Ten eerste omdat hij nog minsten drie jaar bij De Koog zal blijven. Ten tweedr hij komt hier wonen. WEVERSTRAAT 55 - TELEFOON 12692 INSTALLATIEBURO Abbewaal 13, Den Burg. S 13075 - 13144 - 12396 HFH Ift QO \0

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 4