SPort Knallende ballonnen bij start van BSO TEXELSE CO URANT CARALIJN 06-899H9I „Eenzijdige voorstelling van zaken door gemeente" Advertenties 62600 Redaktie 62620 [ORT Texels .TEXELSE COURANT' Schaker Riegman pakt uit tegen Paul Eelman Eilandcompetitie volleybal Mooie score voor koppel Zwart/Bos Bowlen Dirk Bakker voltooit „Elfstedentocht" Nieuwe wedstrijdvorm voor Jeu de Boulers Kristien Schraag finisht op sokken Veel nieuwe turnsters in De Cocksdorp Tevoko pakt punt van koploper texelse'Ücourant Stuur 'n Papoea naar school! (ORT Texels Portemonnee we Diefstallen Leerkracht in brief aan raad: VRIJDAG 4 FEBRUARI 1994 In de strijd om het Texels kam pioenschap schaken heeft Jaap Dros opnieuw goede zaken ge daan. Zelf zette de titelverdediger op bekwame wijze Piet Bakelaar aan de kant, terwijl zijn concur renten Jaap de Wijk en Rinus Vit- tali elkaar in evenwicht hielden. Paul Eelman werd geconfronteerd met Roel Riegman, die momen teel in een bloedvorm steekt en zijn tegenstander volkomen kans loos liet. Jaap Dros kreeg tegen Piet Bake laar al snel een voorbeeldige stel ling vanuit de Schotse opening, die door Dros graag gehanteerd wordt Bakelaar kon geen kant op en zag met de witte pionnenfor- matie het onheil nader komen. Het duurde dan ook met lang of Bake laar legde zich neer bij de onver mijdelijke nederlaag. Jaap de Wijk koos voor de Panov variant van de Caro-Kann verdedi ging, die Rinus Vittali tot zijn hui sopening heeft gemaakt. De Panov variant is een wat voorzich tige voortzetting, die de schaak- commen tator Pfleger (de Duitse collega van Hans Böhm) deed op merken dat men wel erg veel last Programma dinsdag 8 februari: Veld A, mannen: 18.30 u. Maarcob.-Sportsh. Teso 19.12 u. Slock 2-Teso Sportsh. 19.54 u. Handicap-Meubelh. Slock 2 20.43 u. Teso-Graaf Sp. Meubelh. 21.30 u. Woude-PH/Oranjeb. Cocky's 22.18 u. Cocky's-Paal 9 PH/Oranjeb. Veld B, vrouwen en gemengd: 18.30 u. Rival-Timmers B. Cohen 19 12 u. Bremakker-Cohen Timmers 19.54 u. Super-Klif EcoMare 20.43 u. NBC-EcoMare Super 21.30 u. Waayer-Zandloper NBC 22.18 u. Kobeko-12 Balcken Woude Veld C, vrouwen: 18.30 u. Westerl.-lepe de Boer Klif 12 19.12 u. Klif 12-Mantje lepe de B. 19.54 u. Eierl. H.-Vespert. Mantje 20.43 u. Leydekkers-Nioz Visser's B. 21 30 u. Top Tien-Visser's B. Zeilm. 22.18 u. Zeilmakerij-Texèle Top Tien Wedstrijdleiding: let en Willem, tel. 15194. Uitslagen: Sportshop-De Pilaar 3-0; Fitt-Maarco- bouw 2-1; RWS-Meubelhuis Texel 0-3; Tatenhove-Paal 9 2-1: Kobeko-PH- Oranjeboom 2-1, 12 Balcken-ABN/AMRO 0-3; Timmers Bakkerij-Grote Slock (v) 1-2, Smash'68-Slag. Schiphorst 1-2; Zand loper-Super 2-1; NBC-Tatenhove 2 3-0; Grote Slock 2-Graaf Spuiterij 0-3; DGM- Paal 28/De Krim 2-1; Levdekkers-7 Provin ciën 2-1, De Vlier-Visser's Bouwbedrijf 2-1; Assurantie Bremer-Beautique Texèle 1-2; Haarstudio-Klif 12 1-2; Eierlandsche Huis-Question 0-3; Durper Drup- Vespertina 3-0 Roel de Zwart en Carlo Bos heb ben de zeventiende avond van klaverjasclub Den Burg gewonnen met de mooie score van 7696 punten, waardoor ze van de ze vende naar de derde plaats stijgen. Rob Caspers en Karei van Heer waarden stijgen naar de zevende plaats met 7220 punten. Drie plaatsen winst leverden de 7168 punten Arend Dijker en Nel Koo- men op. Wil Maas en George Eel man (die werd vervangen door Aad Winters) scoorden ook goed met 7121 punten. Zij stijgen twee plaatsen. Gerda en Freek Veeger waren er ook weer bij met 7086 punten en blijven op de tweede plaarts in het totaalklassement staan. Volgende week moeten nog twee partijen worden gespeeld voor de tweede periode, tussen de eerste en de tweede zit 2267 pun ten verschil. Uitslagen: Tweede periode: 1 R. de Ruwe-F. Hopman 58028; 2. J Wiersma-J. Vinke 55761, 3. R. Capsers-K. van Heerwaarden 55570; 4. T. den Braven-B. de Ridder 55392, 5. Echtpaar F. Veeger 54988; 6 C. Bos-R. de Zwart 54394; 7. Th. Witte-C. van der Slik- ke 54014; 8 Echtpaar J. Spaans 53996; 9. G. Smit-G. Festen 53717; 10. E. J. Geus-P. de Porto 53428. Uitslagen: C/D dames: 1. Tiny Kok, 2 Ludmilla Verse- put; 3. Rina Drijver; C/D heren: 1. Marco van der Vis; 2. Pietje Kager, 3 Jaap Krij- nen A/B dames: 1. Trijn Stiggelbout; 2. Karin Koorn; 3. Wil Rovers. A/B heren: 1. Dennis Beumkes; 2. Ton Witte; 3. Kees Kooiman, Jeugd: 1. Neelima Bakker; 2. Ronald Blijerveld; 3. Robert van Splunter. van de mid-life crisis moest heb ben, wilde men zo risicoloos op re mise aansturen. Het mocht dan ook geen verbazing wekken dat De Wjk en Vittali al na 27 zetten tot remise besloten, omdat uit de stelling geen chocola meer te ma ken viel. Van een heel ander kaliber was de partij tussen Paul Eelman en Roel Riegman. In het Flankspel offerde Eelman meteen een pion, waar hij te weinig compensatie voor kreeg. Integendeel zelfs, want Riegman posteerde zijn stukken beter en Op de Weissensee in Oostenrijk namen twee Texelaars deel aan de alternatieve Elfstedentocht. Dirk Bakker uit Oudeschild finish te na 200 km in 8 uur en 59 minu ten. Theo Takes uit Den Burg staakte de strijd precies halver wege. Ook Nel Bruining uit Den Hoorn was op de Weissensee pre sent; zij eindigde ditmaal als zes de vrouw in de aldaar gehouden wintertriathlon. In zijn vierde Elfstedentocht vond Dirk Bakker aansluiting in een groep van vier, waarin ieder zijn kopwerk deed. De eerste vier uur was het ijs prima, maar daarna verslechterde de toestand snel door de oplopende temperatuur en een föhn-wind. Bakker viel vier maal, waarbij een tand door zijn lip kreeg. Desondanks schaatste hij door en voltooide de tocht in een naar omstandigheden goede tijd. Velen (naar schatting 60 procent) haalden de eindstreep niet. Tot de uitvallers behoorde Theo Takes, die eerlijk toegaf niet voldoende te hebben getraind. Tijdens zijn 100 km kwam Takes drie keer ten val, maar kon met wat lichte schaaf wonden gewoon doorschaatsen. Na afloop nam Takes zich voor om nog eens terug te keren om de 200 km af te maken. De reis naar de Wessensee was de heren ove rigens slecht bevallen: de busrit vergde liefst 19 uur. Nel Bruining, die de afgelopen we ken bij andere internationale wedstrijden als eerste en tweede eindigde, nam dinsdag deel aan een wintertriathlon, bestaand uit 12 km hardlopen, 20 langlaufen en 50 km schaatsen. Door het snel stijgende kwik werd besloten het schaatsen meteen na het lo pen te doen. Deze verandering sloopte de krachten van de deel nemers; krachten die men juist bij het langlaufen nodig heeft. Dat was dus afzien. Als zesde dame fi nishte Nel Bruining in een tijd van 5.54.11. Daarmee was ze 68e in de totaalstand (heren meegere kend) en zou ze 24e zijn geworden bij de 65 heren-veteranen. Op de onlangs gehouden leden vergadering van de Oosterender Jeu de Bouleclub is besloten voor een half jaar een andere wedstrijd- vorm uit te proberen. Tevens werd bekend gemaakt dat de wedstrijd commissie voortaan zal bestaan uit Joop Speelman, Cees Riemens en Cees van Houten. De competi tiemiddagen blijven op woensdag en zaterdag. Tijdens de bijeenkomst in De Bijenkorf werden prijzen uitgereikt aan de winnaars van afgelopen seizoen. Dat waren voor woens dag: 1. Martin Birkenhager, 2. Ate Sijtsma, 3. Cees van Houten en Cor Timmer. Zaterdag: 1. Joop Speelman, 2. Cees van Houten en 3. Ate Sijtsma. creëerde zo een geoliede stelling, waarmee hij in het middenspel zou toeslaan. Nadat hij zich aan de laatste tegendreiging ontworsteld had, volgde er een verschrikkelijke aanval van Riegman, die Eelman de keus stelde tussen mat of da- meverlies. Opgeven is zo'n geval maar het beste en dat deed Eel man dan ook. Cees van Houten en Henk Tuine- ma speelden een mooie Benoni, die door een 'gentlemen agree ment' eindigde in remise, waarna vooral Van Houten zijn tevreden heid over de schoonheid van de partij uitsprak. De uitslagen JW Bakker-K. Brutnmg 1-0; C. van Houten-H. Tuinema %-%; A. Terpstra-T Witte 0-1; J. de Wijk-R. Vittali '4-%; J. Dros-P. Bakelaar 1-0; F Eijgenraam-M Witte 0-1; P Eelman-R. Riegman 0-1 Na afloop van een veldloop in Den Helder werd de 9-jarige Texelse Kristien Schraag uit geroepen tot „pechvogel van de week". Terwijl ze op de tweede plaats liep bleef een schoen in de prut steken. Ze deed haar snelle schoeisel weer aan en begon een in haalrace. Het lukte haar ech ter niet om aansluiting te vinden bij de eersten, want opnieuw verloor ze haar schoen in de zuigende mod der. Kristien legde de laatste honderd meter toen maar op sokken af. Door al deze tegen slag kwam ze als één van de laatsten over de streep. Voor haar was het de eerste keer dat zij aan een plaatsings wedstrijd van de atletiekunie (KNAU) deelnam. De twee an dere Texelse debutanten wa ren Lia Visser (12) en Edwin Kok (15). De 9-jarige Robbin Oosterhof eindigde in zijn ca tegorie op de derde plaats, waardoor hij zich voor de fina le op 12 maart wist te plaat sen. De jeugd van Atletiekvereniging Texel krijgt zaterdag 12 februari bij Enk huizen een nieuwe kans om zich te kwalificeren. Hopelijk is het dan minder blubberig... In de goed met publiek gevulde gymzaal van het Eierlandsche Huis werden maandag de onder linge wedstrijden van de turnafde- ling van Sportvereniging Cocks dorp gehouden. In vergelijking met andere jaren waren er duidelijk meer deelneemsters. Dan komt mede door het feit dat er weer wat kinderen uit Eierland lid van SVC zijn geworden, een ontwikke ling. Alle kinderen deden erg hun best en de resultaten mochten beslist worden gezien. Waren de kinderen uit groep 3 nog wat onwennig omdat het hun eerste echte wedstrijd was, de an dere kinderen turnden met verve hun oefeningen. Ook de meisjes- groep Voortgezet onderwijs is weer wat uitgebreid, wat de on derlinge strijd natuurlijk ten goede komt. Uitslagen: Groep 3 1e. Barbara Dubbelt, 2. Rian Westdorp, Groep 4 Merel van der Linde; 2. Frida Keyser, Groep 5: 1. Nelleke Saai, 2. Saskia van der Beek, Groep 6. 1. Bo Claire Verhagen; 2 Eva van de Linde; 3. Wendy van der Beek; Voortgezet onder wijs: 1. Dusanka de Jong; 2. Angelique Veldman Pen-kabel. In de vorige krant stond dat de aanleg van de PEN hoogspanningskabel vier maan den (26 weken) vergt. Bedoeld was natuurlijk 16 weken. Na de blamerende 0-3 nederlaag van vorige week tegen het sterke Seahawks uit Den Helder moest het eerste herentem van Tevoko het zaterdag opnemen tegen de andere koploper in de promotie klasse volleybal, Madjoe 2 uit Enkhuizen. Na een verrassende 2-1 voorsprong na drie sets moesten de Texelaars uiteindelijk toch genoegen nemen met een nederlaag van 2-3. Met Koos Doeven terug van een enkelblessure kon Tevoko weer starten met de normale basis opstelling met twee spelverdelers. De eerste set ging tot 7-7 gelijk op waarna de goede service van de Enkhuizenaren Tevoko voor on overkomelijke problemen stelde en eenvoudig de setwinst opleverde. Een herhaling van het debacle van de vorige wedstrijd leek in de lucht te hangen. De tweede set begon als de eerste met van beide kanten leuk aanvallend spel. Nu was het echter Tevoko dat met 15-12 won. Op het pleintje bij de ,,Buitel- boet" klonk woensdagmiddag geknal alsof het jaarwisseling was. Het werd veroorzaakt door feestelijk uitgedoste kinderen die ballonnen doorprikten, waarmee de container-behuizing van de Buiten Schoolse Opvang (BSO) was versierd. Wethouder Tine Krijnen mocht ook prikken en met dat ritueel onderstreepte zij de of ficiële opening van de BSO. De BSO is een „vervolg" op het kinderdagverblijf dat Texel al jaren kent. Kinderen in de basisschool leeftijd vinden hier overdag buiten de schooluren en gedurende de vakanties onderkomen onder goe de leiding, waardoor hun ouders in de gelegenheid zijn te werken. Experiment De Texelse BSO is bescheiden en als experiment van start gegaan. Totaal maken zo'n vijftien kinderen per week er gebruik van. De meeste komen voor een paar da gen of een paar uur, zodat er tege lijkertijd steeds maar .een paar kinderen aanwezig zijn. In de va kanties zijn er veel meer. Nieuwe klanten zijn welkom. Het maxi mum ligt bij ongeveer acht perma nent aanwezige kinderen. Die vinden in de BSO een gezellig te huis met spelletjes en kunnen re kenen op de moederlijke zorg en aandacht van de elkaar afwisse lende leidsters Corna Makelaar en Kirsten Boekhorst. De ouders betalen een bijdrage, die afhankelijk is van het inkomen en de mate waarin van deze voor ziening gebruik wordt gemaakt. De BSO verstrekt aan belangstel lenden graag een complete tarief- lijst. Drie vrouwen Dat de Buiten Schoolse Opvang op Texel van de grond is gekomen is vooral de verdienste van de da mes Ria Visch, Jolanda van Zuyle- kom en Ans Dijkman. Hen werd vrijdagmiddag hulde gebracht door voorzitter Wim van Raap horst van de Stichting Kindercen tra Texel. Van Raaphorst had ook lof voor de gemeente Texel, in het bijzonder voor ambtenaar Riekie van Dijk. Mede dank zij prima me dewerking van die kant lukte het om de BSO vóór 1 januari start- L- J\th ir hit bjru Uitgave: Langeveld de Rooy BV, Postbus 11, 1790 AA Den Burg. Telefoon (02220) 62600, faxnr. (02220) 14111. Redactie: Hoofdredacteur: Frans Hopman Re dactieleden: Tessa de Graaff, Harry de Graaf, Gerard Timmerman, Mar- greet Berndsen. (De redactie is uitsluitend verant woordelijk voor de redactionele in houd, dus met voor de advertenties) Advertenties: Tarieven op aanvraag bij onze advertentie-afdeling Texelaartjes t/m drie regels ^7,05, per regel meer /2,35. Texelaartjes dienen contant te worden betaald, bij facturering wor den administratiekosten berekend Inlevertijd voor advertenties is voor de krant van dinsdag vóór maandag 10.00 uur en voor de krant van vrij dag vóór woensdag 17.00 uur Abonnementen: Abonnementsprijs ^49,95 per half jaar Studenten of scholieren, woon achtig aan de vaste wal, hebben recht op 50% korting via ons zgn. studenten-abonnement. Bezorging: Voor klachten over de be zorging telefoon (02220) 62600. Buiten kantooruren, bel uw bezorger. I M ADVERTENTIE Deze klap kwam hard aan bij Mad joe, maar Tevoko was nog niet uit geblust. In de derde set gingen zij overdonderend van start met on der andere vier direct scorende sprongservices van Marco Tuntel- der, en kwamen met 8-0 en zelfs met 11-1 voor, voordat Madjoe wat terug ging doen. Madjoe kwam terug tot 14-13 waarna het toch Tevoko was dat met de servi ce van Martin Koenen het 15e punt scoorde. Deze inspanningen van Tevoko brachten tot zover al een wedstrijdpunt op, maar erger voor Madjoe een verliespunt in de strijd om het kampioenschap. In de vierde en vijfde set stelde Mad joe orde op zaken en won uiteinde lijk de wedstrijd met 2-3 door respectievelijk een 7-15 en een 9-15 overwinning in de vierde en vijfde set. Het tweede herenteam van Tevoko speelde twee keer. Op zaterdag werd uit met 0-3 verloren van HCSC 2 terwijl op maandag met 3-0 werd gewonnen van WSOV 2; Het vierde herenteam van Tevoko versloeg het derde met 3-0, waar bij vooral de 15-1 in de eerste set opvallend was. 't Gaat goed, maar we willen graag nog wat meer doen. Een zinnige actie met controleerbaar resultaat. Stichting Nieuw-Guinea, Tfexel. Rabo-bank 3625 91.040 of Postbank 109410. Info. Harry de Graaf, Pelikaan- weg 75, 1796 NP De Koog. telefoon 17266 of 12741. klaar te krijgen, waardoor maxi maal van rijksgeld kon worden geprofiteerd. Aanwinst Wethouder Tine Krijnen begroette de BSO als een belangrijke toevoe ging aan de sociaal-culturele in frastructuur van Texel. De Buiten Schoolse Opvang maakt landelijk een sterke groei door, rrfede dank zij het sinds 1990 beschikbaar stellen van rijksgeld voor dit doel. Het initiatief op Texel^ging uit van ouders die al gebruik maakten van het kinderdagverblijf. Eind 1992 begonnen ze met een onderzoek naar de behoefte. De bevindingen waren positief en in februari 1993 had het eerste overleg met de ge meente plaats. Aanvankelijk dach ten de initiatiefnemers aan twee groepen, maar dat bleek geen haalbare kaart. Uiteindelijk werd besloten tot een experiment met één groep die ongeveer negen op vangplaatsen zou bieden. De ge meenteraad besloot f112.400,- uit te trekken voor 1993 en voor 1994 f38.400,- Deze bedragen worden door het rijk vergoed in het kader van de Stimule ringsmaatregel Kinderopvang, maar dan moest de BSO op 31 de cember 1993 wel gebruiksklaar zijn, hetgeen dus is gelukt. Evaluatie In verband met het experimentele karakter is de Buiten Schoolse Op vang gehuisvest in een aange kochte container, die zonodig makkelijk kan worden verwijderd of voor wat anders worden ge bruikt. Het onderkomen bestaat uit een speel-huiskamer, hal en toi let. De inrichting doet denken aan een gewone, ruime huiskamer met veel spelvoorzieningen. Johan Tromp vervaardigde het meeste meubilair. De stoffering werd ver- Wethouder Tine Krijnen prikt de eerste ballonnen door: de experimentele Buiten Si se Opvang is open. iFoto Honr <s zorgd door meubelhuis Texel, het installatiewerk werd verzorgd door IBS/Oele/Schoo en W. Dros legde de bestrating aan. In november zullen de gemeente en de Stichting Kindercentra om de tafel gaan zitten om te bepalen in hoeverre de BSO in een behoef te voorziet. Mede daarvan zal af hangen of het huidige experiment in een blijvende voorziening worden omgezet of dat naar a re mogelijkheden (zoals gas derschap) zal worden uitgeks om kinderen van werkende oo buiten schooltijd op te van Voortzetting van de BSO zal de gemeente in elk geval aan lijke financiële consequenties zich meebrengen. AstmaÖFonds werkdagen van 10 tot 17 uur Strijbosschool. De Strijbos- school wil voor ruim ƒ3500,- nieuw meubilair aanschaffen. De gemeente verlangt een eigen bij drage van de school van bijna ƒ160,-. Aanhangwagen. Gemeentewer ken wil een nieuwe aanhangwa gen ter waarde van ƒ15.000,-. Het voorstel wordt ter advisering voor gelegd aan de raadscommissie voor financieel, economisch en technisch beleid. Geestelijke Gezondheidszorg. Uit het oogpunt van efficiëncy en om overlapping te voorkomen gaan het Geminiziekenhuis, het Ri- agg en Psychiatrisch Centrum Wil- librord samenwerken. Hiertoe is vandaag een intentieverklaring on dertekend. Kanon. De foto van het weg- roestende kanon uit de Texelse zeedoelbatterij in de vorige krant is gemaakt door Gerrit Gerrits. Het kanon staat in Oldebroek. Een 26-jarige inwoonster van deschild deed aangifte van die van een portemonnee met fi aan geld. Deze werd weggeno uit een tas met kleding, die zij achtergelaten in een kleedhok zwemparadijs Calluna. De vr; verkeerde in de veronderste dat ze geen kostbaarheden if tas had achtergelaten. Uit een caravan achter een woi aan de Stuifweg is voor f5 aan gereedschap gestolen. De ders hebben de deur ope' broken. Uit d'Ouwe Ulo is voor ƒ111 aan gereedschap en een vidw corder gestolen tussen vrijdal maandag. Het gebouw wasi wegens activiteiten, er zijn sporen van inbraak aangetrof De gemeenteraad behandelt ko mende dinsdag een verzoek om schadevergoeding door Sylvia Schoo uit De Koog. Zij verwijt b en w dat zij door toedoen van het college niet de kans heeft gekre gen om als leerkracht aan OSG De Hogeberg te gaan werken. De gemeenteraad moet over de kwestie beslissen, maar is vol gens haar onvolledig en onjuist geïnformeerd. In een brief aan alle raadsfracties belicht ze nu héér kant van de zaak. Normaal gesproken worden derge lijke geschillen gezien de privacy aspecten achter gesloten deuren behandeld. In de laatst gehouden vergadering van de raadscommis sie voor algemeen en organisato risch beleid gebeurde dat ook. Mevrouw Schoo gaf toen monde ling toelichting op haar standpunt. Voor de aanstaande raadsvergade ring is de problematiek door de ge meente samengevat op een wijze, die volgens haar niet deugt. Om te voorkomen dat de raadsleden al leen op deze samenvatting af gaan, heeft ze hen nu een brief gestuurd. „Ik wil duidelijk stellen dat ik er niet van hou om de publiciteit te zoeken. Maar als je al een aantal keer hebt ervaren dat de 'tegen partij' met een eenzijdig verhaal wèl naar buiten treedt, word je hiertoe wel gedwongen." Overplaatsing Tot bijna drie jaar geleden was zij onderwijzeres aan de Redmer IJs- kaschool in De Waal. Er ontstond een arbeidsconflict, waarna zij -na ruim acht jaar op de Waalder school werkzaam te zijn geweest- overplaatsing naar een andere school aanvroeg. „Vanaf het begin heeft de bedrijfsarts volledig ach ter mij gestaan. Zijn advies luidde dat ik overal weer aan het werk mocht, behalve in De Waal. De ge meente heeft mij daaraan echter weinig of geen medewerking ge geven. Hierdoor heb ik in de loop van de tijd behoorlijk wat schade geleden, materieel maar vooral im materieel." Zij vroeg de gemeente in eerste in stantie om een andere baan. In juli 1992 leek dat te lukken, toen de OSG haar benaderde. Toen dat niet doorging -volgens haar door toedoen van de gemeente- wilde ze daarvoor schadevergoeding in natura een andere baan). Op advies van haar advocaat veran derde dat in een financiële com pensatie van ƒ25.000,-. „Het is mij echter nooit om het bedrag ge gaan, maar om werk." De brief in zake de schadevergoeding stuurde ze in 1992 aan de gemeenteraad, maar die zou door het college van b en w zijn achtergehouden. Pas een jaar later kreeg ze alsnog een baan als (part-time) lerares N: lands aan de OSG. De geme ging toen wèl akkoord mei „werk op therapeutische basj Onmogelijke voorwaai De gemeente stelt in het advies aan de gemeenteraad Sylvia Schoo de baan bij de in 1992 heeft geweigerd. „Ik' heel graag, maar het werd mi mogelijk gemaakt door de waarden die de gemeente st Ik diende ontslag te nemer mijn vaste fulltime aanstelling ik nog steeds aan De Waal Dit in ruil voor een tijdelijke time (45%) aanstelling aar OSG en een wachtgeld. Ik- kostwinner, een dergelijke siti was niet verantwoord. Zelfs h verzocht om onbezoldigd maar ook dit werd met smol aangehouden, totdat het te was." Therapeut! Volgens haar was de geme verplicht (op basis van een a' in het rechtspositiebesluit) haar therapeutisch te werk te len. De gemeente ging echte op een negatief advies van bedrijfsarts. Sylvia Schoo ve de gemeente alleen te hebber keken naar het ene negat mondelinge advies van de vervangende arts, en niet na vele positieve, schriftelijke zen van de reguliere arts. dien blijkt uit de notulen diverse gesprekken met de meente dat ik zelf al eerder therapeutisch werk heb gevr Maar ook dat telde blijkbaar De zaak is overigens al vo rechter geweest. De arrond mentsrechtbank verklaarde september j.l. dat niet het co van b en w, maar de geme raad het besluit had moeter men. Het collegebesluit om schadevergoeding uit te werd daarmee nietig verklaa

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 6