Sport VC wint overtuigend Ger de Jong-toernooi [Dam voor Ibeschermen Ivan Tsiftel 'eXeJ een dnriï Strekdam ftobuuste jnoetAee -TEXELSE f couRANT- lilandcompetitie volleybal Programma Tevoko De Koog onderuit tegen DESS (1-2) Koppositie Dros wankelt in de schaakstrijd SV De Koog houdt zaalvoetbaltoernooi dfe*zan?9t dam 2£*odfgmaakti ■v I Ruimere voorsprong Hopman/De Ruwe Trainer van ZDH tekent jaar bij Wielerveldrit Zaalvoetbaltopper eindigt onbeslist Tweede plaatsen voor judoka's Winst Klif-dames na moeizame start Team Nauta wint met maar drie spelers Veel deelnemers dressuurwedstrijd ZDH grijpt net naast de winst VRIJDAG 11 FEBRUARI 1994 Ger de Jong-toernooi voor de nclubs van de buitendorpen is nonnen door SV Cocksdorp. jeugd van SVC behaalde in De nkorf een overtuigende zege, uige het hoge puntentotaal deelnemer. GVO werd twee voor ZDH en Gyvo. toernooi is de afsluiting van de iramma dinsdag 15 februari: A mannen: JO u. Fitt-Meubelhuis I2 u. Autoc.-Graaf Sp. 54 U- RWS-Teso t3 u Pilaar-Slock 2 ;0 u. PH/Oranja-DGM Autoc. RWS Graaf Sp. Teso Cocky |18 u. Tatenhove 1-Cocky DGM B vrouwen en gemengd: 30 u Ecomare-Zandloper Waaijer |l2 u. Waaijer-Klif Zandloper 54 u, Super-Tatenhove 2 Klif 43 u. NBC-LenR Super f!0 u. Smash-Slock (VI Wiersma 8 u. W.Antiek-Schiph. Slock (V) C vrouwen: ;0 u. 7 Prov.-Ass. Bremer Leyd. 2 u. Leydekker-Visser B. Bremer .4 u. Vlier-Nioz Visser Bouw 3 u. Westerl.-Mantje Haarstudio 10 u. Haarst.-Question Westerl. |18 u, D.Drup-lepe de B. Quest. Istrijdleiding: Kees en Bianca, tel. [93. Uitslagen rcoBouw-Sportshop 2-1; Slock 2-Teso Handicap-Meubelhuis 0-3; Teso- if Spuitenj 1-2; Stuc. van der Woude- R)ranjeboom 3-0; Cocky's Kapsalon- 9 3-0; De Rival-Timmers Bakkerij 2-1; Jiakker-Cohen 1-2; Super-Klif 3-0; Ecomare 3-0; Waayer-Zandloper 3-0; lko-12 Balcken 1-2; Westerlaken-lepe ier 3-0, Klif 12-Mantje 0-3; Eierland- luis-Vespertina 1-2; Leydekkers-Nioz ■Top Tien-Visser Bouw 3-0; Zeilmake- lautique Texèle 2-1. erdag 12 februari, brthal Ons Genoegen: 10 u. Tevoko 3-Zeemacht 2 (H) DO u. Tevoko 4-Quelderduijn (H) pO u. Tevoko 2-Juvoc 1 (D) 'u. Smash '68-Tevoko 3 (D) BO u. Tevoko 1-S.V.N. (jeugd) (dienst; Tevoko dames 3. gnose: vedstrijd Tevoko 2 tegen Juvoc de dames 1e klasse belooft gen een waar spectakel te wor- Beide teams maken kans om aar te promoveren mits er vol- nde winstpunten worden be- De Tevoko-dames kunnen dus de nodige support gebruiken. onderlinge gymnastiekwedstrijden die vorige week zijn gehouden in De Koog, De Cocksdorp, Den Hoorn en Oosterend. De winnaars van deze onderlinge wedstrijden werden afgevaardigd naar het toernooi, waar werd gestreden om de Ger de Jong-bokaal. De vereni ging met het beste gemiddelde mocht zich winnaar noemen. Ook waren er diverse medailles te ver delen onder de winnaars van alle zes categorieën. Zoals ieder jaar was de opkomst ook ditmaal groot, niet alleen van de deelne mers, maar zeker ook van het pu bliek. In totaal deden ongeveer 40 jongens en meisjes mee. Dit alles zorgde zaterdag voor een bijzon der gezellige wedstrijd. Door de hoge kwaliteit van wat de turn(st)ers presteerden, hadden de juryleden er een zware taak aan, maar ook deze keer kwamen zij tot een uitslag. Uitslagen Categorie A: 1. Rianne Moor, GVO; 2. Nienke Kruithof, GVO, 3. Thomas Huberts, GVO. Categorie B: 1 Asha Mechielse, GVO, 2. Marije Dumker, GVO, 3. Nelleke Saai, SVC. Categorie C: Bo Claire Verha gen, SVC; 2. Radna Trap, GVO; 3. Ben Sie- binga, Gyvo. Categorie D: 1. Kim Trap, GVO; 2. Dusanka de Jong, SVC; 3 Leonie Moor, GVO. Verplichte oefenstof: 1. San dra Koopmans, ZDH, 2 Angelique Veld man, SVC. Vrije oefenstof 1 Karin Kooger, GVO; 2, Dorien Boer, GVO Eindstand: 1. SVC met een gemiddelde van 36,57; 2 GVO met 35,95; 3. ZDH met 35.63, 4. Gyvo met 35,41. Na ruim drie maanden zonder competitiewedstrijd heeft De Koog tegen Dess een nederlaag van 2-1 geleden. Een teleurstel ling, omdat de laatste maanden flink was getraind. De eerste helft was een veel ster ker De Koog te zien. Hoewel Dess er counterend af en toe zeer sterk uitkwam, wat resulteerde in een paar grote kansen, meestal was het De Koog wat de klok sloeg. Grote kansen deden zich niet voor. Tot aan de rust was dit het beeld van de wedstrijd. Het eerste kwartier van de tweede helft gaf hetzelfde beeld. Na onge veer twintig minuten kwam Dess op voorsprong. Vanaf de linker kant kwam een voorzet die door een doorgelopen middenvelder werd ingekopt. Doelman Plaats man probeerde nog te pareren, maar het mocht niet baten. Na deze tegenslag ging De Koog fel in de aanval. Dit resulteerde echter in nóg een tegengoal, om dat De Koog achterin veel ruimte gaf door één op één te gaan spe len. Aan dit doelpunt hing wel een buitenspel-luchtje. Daarna ging De Rinus Vittali heeft zich op het juiste moment hersteld van de kleine inzinking, waarmee hij in de strijd om het Texels kampioen schap schaken te kampen had. Lijstaanvoerder Jaap Dros kreeg tegen Vittali zijn tweede neder laag te slikken, waardoor de spanning weer is teruggekeerd. Behalve Vittali, profiteerde ook Jaap de Wijk, die de opmars van Wim Hoekman stuitte. De voor sprong van Dros op zijn achtervol gers Vittali en De Wijk is daardoor fors geslonken en nu gloort er weer hoop voor zijn concurrenten. In een flankspel met koningsfian- chetto verspeelde Jaap Dros in de openingsfase een pion. Rinus Vit tali incasseerde dit kleinood met groot genoegen en slaagde er in om zijn voordeel de gehele partij vast te houden. Er ontstond een Morgen (zaterdag) vindt in sport hal Ons Genoegen het „lepe de Boer-zaalvoetbaltoernooi" plaats, georganiseerd door SV De Koog. Het deelnemersveld bestaat uit uitsluitend hoofdklasse-teams, aangevuld met een All Stars-team, gecoached door Gerrit Asselman. Opvallende afwijking met andere toernooien is het gebruik van gro tere doelen (zgn. pupillendoelen). De vrije trappen (veroorzaakt bin nen het strafschopgebied) worden genomen vanaf de „oude" straf- schoplijn. Voor de beste speler en de beste keeper is een leuke herin nering beschikbaar. Programma 17.00 u Oosterend-Texel; 17.20 u. De Koog-Klif; 17.40 u Mantje-AII Stars, 18.00 u. Casmo-Jelleboog, 18.20 u. Klif- All Stars, 18.40 u. Oosterend-Jelleboog; 19.00 u. Klif-Mantje; 19 20 u Texel- Casino; 19.40 u. De Koog-Mantje, 20.00 u Texel-Jelleboog; 20.20 u. De Koog-AII Stars; 20 40 u. Oosterend-Casino. 21.00 u nr 1 poule A-nr. 2 poule B, kruis finale; 21.20 u nr 2 poule A-nr 1 poule B, kruisfinale; 21 40 u. nr 4 poule A-nr 4. poule B, om 7e en 8e plaats; 22.00 u. nr. 3 poule A-nr. 3 poule B, om 5e en 6e plaats. 22.20 u. verliezers kruisfinale; 22.40 u. winnaars kruisfinale Koog met de moed der wanhoop in de aanval. Het was „good old" Wally van Beek die uit een kluts wist te scoren. Hierna kreeg Nico Schot nog twee dotten van kan sen, maar had hier geen geluk mee. Na het laatste fluitsignaal droop De Koog teleurgesteld af, aangezien de verwachtingen hoog waren gespannen. VERVOLG VAN PAGINA 1 ■veel de dam precies gaat sten durft Zijm nog niet te voor- llen. De aanlegkosten van de zijn wel dermate hoog dat de besteding in EG-verband moet ptsvinden. De extra procedures daarmee zijn gemoeid nemen dagen in beslag, zodat de aan- teding in november zijn beslag krijgen. „Tegen die tijd staat slecht weerseizoen voor de )r en zullen er hoogop wat ste- kunnen worden aangevoerd, ir de bouw goed en wel kan be ien, zijn we dus wel een jaartje ler." r het zover is zal achter de schermen nog het nodige reken werk moeten worden verzet door de projectgroep achter de dam. Daarin zijn namens RWS vertegen woordigd: de Bouwdienst, de af deling Nieuwe Werken en de Rijksdienst Kust en Zee (specialis ten op gebied van stromingen en zandbewegingen). De project groep werkt al vanaf afgelopen voorjaar aan de dam. Details wor den uitgewerkt door een werk groep. Milieu De effecten op andere functies van de kust (recreatie, zeemilieu en natuur in de duinen) zijn vol gens RWS acceptabel. Het achter liggende natuurgebied zal waarschijnlijk iets natter worden, maar er zullen geen grote plassen ..«II co. vmljRScelsl") 7a| een dam zce I Amsterdam - Aan r K.nRie Dat dc aange 1 borden gebouwd van a50 meter k tc„cn te «aan Dit n volgend jaa' "Te'l«ï,5rsJÏÏT'Cr!: "«M «o ver laïuen eeT Verkeer Riik- ii i nl' PW voor de kusl van Texel 0c9cn In »'ITo, ofcj,., S.S.0 Wvtjr- «X»>crr.en '"f N toreneindspel, waarin Vittali zeer nauwkeurig moest spelen om re mise te vermijden. Zijn pluspion had op de damevleugel ondersteu ning en dat werd uiteindelijk doorslaggevend. Met zijn ragfijne eindspeltechniek loodste Vittali zijn vrijpion naar het promotieveld. Voordat de promotie tot dame een feit werd staakte Dros zijn verzet. Zijn tweede nederlaag tegen Vitta li was een feit. Jaap de Wijk, die zelf maar niet kan winnen van Dros, kreeg daar door ook weer uitzicht op de titel. Met de Aljechin-verdediging werd Wim Hoekman voor grote proble men gezet, die al spoedig onoplos baar bleken. Dat betekent voorlopig pas op de plaats voor Hoekman, die in korte tijd was op gerukt van de twintigste naar de vierde plaats. Het duel tussen de beide jeugdle den Jan Willem Bakker en Emile Keyser werd, enigszins fortuinlijk. Op de achttiende avond van kla- verjasclub Den Burg is weer sterk gekaart. Zeven koppels kwamen boven de 7000 punten. De grote winnaars van de avond waren Fenny Hopman en Ruth de Ruwe met 7960 punten. Zij zijn met grote voorsprong de winnaars van de tweede periode geworden. Tevens staan zij ruim bovenaan in het totaalklassement. Ook een hoge score behaalden Gerda en Freek Veeger, zij blijven met hun 7733 punten op de twee de plaats staan. Frans Boer en Frans Bos hadden ook een goede avond met 7262 punten, wat hen twee plaatsen winst oplevert. Ook Jannie en Gonda Kiewiet hadden twee plaatsen winst, zij behaalden 7189 punten. Daar vlak achter kwamen Rob Caspers en Karei van Heerwaarden met 7183 punten. Zij gaan van de zevende naar de vierde plaats. Er wordt nog één periode gespeeld. Uitslagen Totaalstand na 72 partijen: 1 R. de Ru we/F. Hopman 124.673; 2 echtpaar F Veeger 122.188; 3. C. Bos/R. de Zwart 119 276; 4 R Caspers/K. van Heerwaar den 118.305; 5 J Wiersma/J. Vinke 118.281; 6. P van Heérwaarden/W Derk- sen 118.083, 7. C. Koomen/G. Smit 117.955; 8. echtpaar J. Spaans 117.200; 9. E.J. Geus/P de Porto 117 010; 10. D. Winters/A Bakker 115.114. Eindstand tweede periode: 1. R. de Ru we/F. Hopman 61-858; 2. J. Wiersma/J. Vinke 59.434; 3 R. Caspers/K. van Heer waarden 58.943; 4. T. den Braven/B. de Ridder 58.176, 5. echtpaar F. Veeger 58.131; 6. C. Bos/R. de Zwart 57.877, 7 echtpaar J. Spaans 57 383; 8. Th. Wit- te/G van der Slikke 57 250; 9 G. Smit/G. Festen 57.160; 10. E.J. Geus/P. de Porto 56.230. ontstaan. De ingang van de Sluf ter zal er beslist niet door verzan den, voorspelt Zijm. Wel zal de Vliehors door de ingreep minder snel aangroeien. Deelnemers aan de Ronde om Texel zullen vanaf volgend jaar deze klip echter moe ten omzeilen. Voor toeschouwers zal de pier een gewilde uitkijkpost vormen. Al tijdens de hoorzitting begin juni bleek dat vanuit Texel geen be zwaar bestaat tegen de aanleg. Zijm: „Dat was wel anders toen we destijds de asfaltwering aan legden. De protesten waren der mate hevig, dat we er op laatst ook zelf aan begonnen te twijfe len. Achteraf bleek dat wanneer we het niet hadden gedaan de parkeerplaats al in zee zou zijn ver dwenen." door eerstgenoemde gewonnen. In een door beide correct gehan teerd Damegambiet, kreeg Keyser een kansrijke aanval door een paard te offeren. Nadat de dames waren geruild leek er geen vuiltje meer aan de lucht voor Bakker, die met zijn stuk meer de beste papie ren had. Keyser slaagde er echter in om door te breken in het cen trum en dreigde te promoveren, waarna de winst hem niet meer kon ontgaan. Zover kwam het echter niet, want Keyser ging door zijn tijd heen, waardoor een opge luchte Bakker het volle punt kon incasseren. De uitslagen: J.W. Bakker-E Keyser 1-0; C. van Houten- M. Witte 0-1; F. van Tatenhove-T. Witte 0-1; W. Hoekman-J. de Wijk 0-1; R. Vittali-J Dros 1-0; T. van Lingen-W van de Rijke 1-0; R. Riegman-K. Bruining 1-0. landelijke pers besteedde deze week massaal aandacht aan de strekdam haaks op de Texelse kust. Zaterdag werd de voorlaatste veldrit van de wintercompetitie verreden. Bij de zeventien gestar te renners waren vier jeugdleden die elkaar in hun strijd over negen ronden fel bestreden. Erwin Goënga en Dirk Domhof ga ven elkaar niets toe, zodat een eindsprint de beslissing moest brengen. Domhof was hierbij net iets sneller. Dennis Laan werd der de door Robert Jan Appel voor te blijven. In de senioren B-poule was Robert Huisman de andere renners te snel af. Joost Hoogenbosch werd op een halve ronde tweede. Jeroen Smit, die lang in tweegevecht was met Maarten Hoogenbosch, werd derde. Terwijl laatstgenoemde net voor de finish werd ingehaald door Piet Roeper. Bij de A-senioren was er een span nende strijd om de eerste plaats. Jordi Vinke en Wobbe van de Kie- boom streden tot de laatste meter om de overwinning, een strijd die in het voordeel van Van de Kie- boom werd beslist. De enige ande re renner die nog in dezelfde ronde zat, was Jan Zijm. De strijd om de vierde plaats ging tussen Jan Buis, Dirk Vinke en Ronno Honingh. Jan Buis had een bliksemstart, maar werd later ingelopen door Honingh en Vinke. Deze twee reden lang samen, totdat Vinke een tus- sensprint plaatste en wegliep. Hij legde uiteindelijk beslag op de vierde plaats. Zaterdag 19 februari is de laatste veldrit. De jeugd start om 14.00 uur met aansluitend de prijsuitrei king. De senioren starten om 14.30 uur, waarna om 15.15 uur de prijsuitreiking zal plaatsvinden. Uitslagen Jeugd: 1. Dirk Domhof, 2. Erwin Goënga, 3. Dennis Laan; 4. Robert Jan Appel. Se nioren A: 1. Wobbe van de Kieboom; 2. Jordi Vinke, 3. Jan Zijm; 4 Dirk Vinke; 5 Ronno honingh, 6. Jan Buis; 7. Simon Ap pel; 8. Benno Bakker; 9. Rinus Kooger. Se nioren B: 1. Robert Huisman; 2. Joost Hoogenbosch; 3. Jeroen Smit; 4. Piet Roeper; 5. Maarten Hoogenbosch. De zaalvoetbalteams van Texel en De Koog speelden afgelopen woensdag tegen elkaar. Na een spannende strijd werd het een puntendeling. In de kwartfinale van de bekerstrijd werden beide teams uitgeschakeld. In de eerste klasse deed Ooster end 3 goede zaken: in twee wedstrijden werden drie punten behaald. Ook Oosterend 2 liet zich niet onbetuigd. Tegenstander Klif 3 werd met een dikke nederlaag naar huis gestuurd. Koploper De Koog 4 verloor van een goed spe lend Nioz. Daardoor kon Ooste rend 4 de kop overnemen. In de derde klasse werd Mantje 3 ver slagen door ZDH en verspeelde Oosterend 6 een punt aan Rab 3. Jelleboog 4 won van De Koog 5, maar deze uitslag zal ongeldig worden verklaard, omdat bij Jelle boog een lid van Casino mee speelde. Texel en Jelleboog speelden in de kwartfinale een rustige en aardige wedstrijd. Beide teams namen de bekercompetitie niet serieus en maakten er een gezellig potje van, met als gelukkige winnaar Jelle boog. De Krim verloor onlangs nog van De Koog 2, maar nu speelde De Krim een puike partij, waarte gen De Koog 2 niets had in te brengen. Negenmaal scoorden de mannen uit De Cocksdorp tegen De Koog slechts vijf maal. Het eerste team van De Koog was niet compleet en verloor kansloos van Oosterend. De vierde kwartfinale tussen Texel 2 en Klif werd door scheidsrechter Sangers gestaakt. Het was niet de eerste keer dat deze scheidsrech ter een wedstrijd staakte. Daar mee verlegt hij zijn mentale problemen naar de spelleiding. De aanleiding was een protest van Texelspelers tegen een doelpunt van Klif. Volgens hen was de bal over de zijlijn gegaan en liet de scheidsrechter desondanks doorspelen met het doelpunt van Klif als gevolg. Het protest van Texel was niet terecht, omdat Texel niet over een lijnrechter be schikte. De scheidsrechter eiste vervolgens dat Texel een lijnrech ter zou aanstellen. Toen deze uit eindelijk verscheen, staakte de scheidsrechter alsnog. Volgens in siders had hij geen zin meer. Gerrie Plaatsman, de trainer van de Hoornder Zwaluwen, heeft voor een jaar bijgetekend. De voetbalcoach voelt zich uitste kend thuis bij ZDH. ZDH wordt geteisterd door blessu releed. Vol enthousiasme begon de club met zeventien spelers voor het eerste elftal aan de competitie. Daarvan zijn er inmiddels acht uit geschakeld met kwetsuren. Toch is het Plaatsman tot nu toe iedere keer gelukt om elf man in het veld te krijgen. Het team heeft één wedstrijd ge wonnen en twee gelijk gespeeld. Dat is echter niet genoeg. „Tja, we verkeren in de onderste regionen", beaamt voorzitter Jaap Lap. „Maar iedereen is ervan overtuigd dat het er toch wel in zit. We heb ben gevyoon veel pech. We zullen ons echter revancheren in de ko mende thuiswedstrijden." ZDH speelt zaterdag een uitwedstrijd tegen de kampioenskandidaat Sint Boys. Op zondag 27 februari ont moeten de Zwaluwen BKC op Texelse bodem. In het weekend werden in Zaan dam de internationaal hoog aan geschreven Open Zaanse Judo kampioenschappen gehouden. Naast vele deelnemers uit binnen- en buitenland, deed ook Judoclub Dun Hong uit Den Helder met een flink aantal judoka's mee. Ook de Texelaars Hidde en Sjoerd de Vries leverden weer een goede prestatie. Beide judoka's behaal den een tweede plaats in hun klasse. Er werd tijdens het toer nooi door top judoka's uit Neder land en het buitenland gestreden in leeftijds- en gewichtsklassen. Hidde en Sjoerd kwamen in hun leeftijdsklasse uit in de zwaarste gewichtscategorie. In de categorie heren geboren in 1981/'82 kwam de jongste van de broers De Vries uit in de +58 kilo klasse. In deze poule behoorde Sjoerd de Vries weer tot de beste judoka's. Hij won alle partijen met grote overmacht. In de finalepartij moest De Vries helaas de strijd opgeven wegens een blessure. Hidde de Vries was in het week einde in een uitstekende vorm. De zwaargewicht uit Oudeschild ver sloeg alle tegenstanders in de pou lewedstrijden. In de kruisfinale won De Vries de eerste wedstrijd met een schitterende laag ingezet te buitenwaartse heupworp. In de spannende finale moest Hidde uit eindelijk zijn meerdere erkennen in Jeroen Dresder. Dresder won met een minimaal verschil de beker. Hidde beschouwt de Open Zaanse Judokampioenschappen als een goede generale voor de districts kampioenschappen voor heren on der de 21 jaar in Beverwijk. Door hun goede prestaties in de afgelopen periode zijn de broers uit Oudeschild uitgenodigd eind juli een trainingsstage te volgen in Boedapest, Hongarije. Bovendien is Hidde geselecteerd om in april deel te nemen aan een internatio naal toernooi in datzelfde land. Met de pijnlijke nederlaag tegen Uniekaas nog vers in het geheu gen, kwamen de dames van Klif vorige week oog in oog te staan met het team van Old Stars uit Den Helder. De Texelse ploeg, ge lukkig weer compleet en vrij van blessures, kon een overwinning wel gebruiken. Niet alleen om zicht te houden op een plaatsje bij de eerste drie, maar ook om het zelfvertrouwen weer wat op te vijzelen. Al snel bleek dat de „spirit" er nog was. Vanaf het begin van de wed strijd werd aanvallend gespeeld. Tè aanvallend, zo bleek later, want er werd min of meer vergeten ook te verdedigen. Zo kon het gebeu ren dat vier aanvalsters van Old Stars tegen twee verdedigsters van Klif kwamen te staan. Een te gendoelpunt kon niet uitblijven: sterker nog, uit een soortgelijke si tuatie werd het in de eerste helft zelfs 2-0 voor de tegenpartij. Coach Dirk Eelman besloot dan ook in de tweede helft van tactiek te veranderen. En met succes. Lili an Koning werd in de aanval gestuurd en na een goede combi natie met Natascha van der Vis kon deze de achterstand terug brengen tot 2-1. Ook Anita Witte, In de eilandcompetitie basketbal was in de juniorenwedstrijd Hema 2 tegen 't Niksteam in de eerste helft nog niet te zeggen wie er die avond zou winnen. Met een gelijke stand van 8-8 gingen de teams de rust in, maar in de tweede helft sloeg Hema toe. Er kwam meer lijn in het spel van Hema en het zwak kere Niksteam kon de nederlaag niet ontlopen (28-10). Het senio renteam van Hema kon de winst niet naar zich toehalen. Tot ieders verrassing speelde Sportshop Texel een zeer goede wedstrijd, versterkt met Carlo Kuip van het team van Veenbaas Bouw. Vooral Gatske Ykema was goed op schot bij Sportshop en was steeds drie punten waard. Na 28 minuten sportief spel werd de wedstrijd afgefloten bij 17-22. Ze bra Sport speelde tegen het ster kere team van Veenbaas Bouw. Al snel in de wedstrijd was te zien dat Veenbaas de winst op zijn sloffen binnen kon halen. Toch bleef Zebra Sport vechten om nog wat punten te scoren. De laatste wedstrijd was USA Sportfashion tegen Nauta Foto. Laatstgenoemd team begon de wedstrijd met vier spelers, maar moest door een blessure de tweede helft met slechts drie personen spelen. Nau ta Foto wist toch, na een spannen de wedstrijd, met twee punten verschil te winnen. Uitslagen Hema 2-'t Niksteam 28-10; Zebra Sport- Veenbaas Bouw 24-46, Hema-Sportshop 17-22; USA Sportfashion-Nauta Foto 32-34. Tijdens de dressuurwedstrijd die zondag in manege Aken- burg wordt gehouden, zullen maar liefst 71 proeven worden verreden. Veel nieuwe combi naties verschijnen aan de start. Om 9.15 uur wordt de spits af gebeten met de klasse Z dres suur. De laatste combinatie rijdt om 18.15 uur. De proeven worden gejureerd door H. Smit en de dames S. Bakker en S. Schattevoet. Pu bliek is welkom, de toegang is gratis. vaak in een verdedigende rol, ging zich met de aanval bemoeien. Zij speelde prachtig de vrijstaande Janien de Bruijn aan, die de stand met een prima schot op gelijke hoogte bracht. Klif kreeg de smaak te pakken en ging goed door; na perfect sa menspel met Natascha van der Vis kreeg Anita Witte de kans om zelf te scoren. Deze voorsprong had kunnen worden uitgebouwd toen een van de speelsters van Old Stars voor twee minuten van het veld werd gestuurd. Klif kon echter niet profiteren van de vrouw-meer situatie. De tegenpar tij dacht dat wel te kunnen en creëerde een vrouw-meer situatie door na afloop van de twee minu ten straftijd de keepster mee te la ten spelen. Gek genoeg kon het Klif-team daar wel van profiteren. Eerst al kreeg Irene Penha een kans: zij nam de bal op de hak mooi mee, omspeelde de „vliegen de" keepster en schoot rakelings naast. Natascha van der Vis had meer geluk. Zij deed hetzelfde, maar haar schot trof wel doel en daarmee bracht zij de eindstand op 4-2 in het voordeel van Klif. Dankzij een enorme dosis werk lust en bij vlagen ook verzorgd technisch spel pakte ZDH zondag een punt in de uitwedstrijd tegen Dirkshorn. Onwennigheid bij de voorsprong die de Hoornders hal verwege de tweede helft namen, stond een overwinning in de weg. Opnieuw danig gehandicapt waagde ZDH de reis naar het Noordhollandse dorp. De kersver se aanwinsten Rob van der Stap en Stefan Bousma ontbraken en keeper Don Haaksman moest we gens een blessure aan de hand noodgedwongen als veldspeler opereren. Dirk Bouthoorn verving hem in het doel. Daarnaast ont braken nog steeds Koos Tjepke- ma, Roald van der Slikke en Jacco van Leeuwen. Het was de wel aanwezige spelers niet aan te zien. Ze streden voor elke meter en hiel den het veld op uitstekende wijze breed. Joop Rommets (kopbal net naast) en Don Haaksman (redding door de keeper) waren dichtbij een treffer. Maar het was bijna van zelfsprekend de tegenstander die als eerste scoorde. Na een com municatiefout in de verdediging van ZDH vlak voor rust, profiteer de de stevige spits van Dirkshorn. Met de weer fitte Ronald Biesboer in plaats van Robert Schutte gin gen de Hoornders de tweede helft voorvarend in, maar doelpunten werden vooralsnog niet gemaakt. Een tweede wissel bracht de om mekeer. Bouk Vredevoort (die de geblesseerd geraakte Dennis Trou- werbach verving) zorgde met zijn onheilspellende haardracht en ouderwets stevige spel voor be roering in de defensie van Dirks horn. Bram Brouwer tikte een kwartier na rust de gelijkmaker in na een scherpe voorzet van Joop Rommets. Enkele minuten later was het opnieuw raak, toen Don Haaksman een vrije schop van Jan de Wit achterwaarts inkopte. Vervolgens brak de pleuris uit bij ZDH. In plaats van de wedstrijd rustig uit te voetballen, werd de bal herhaaldelijk naar voren, en dus richting tegenstander, ge ramd. Een reeks van corners voor Dirkshorn was het gevolg. Toch leek het allemaal nog goed af te lopen. Tot vijf minuten voor tijd, toen Joop Rommets een dubieuze vrije trap tegen kreeg (en een gele kaart) en opnieuw de spits van Dirkshorn profiteerde van de pa niek. Verder lieten de Hoornders het niet komen. Te laat stelden ze achterin orde op zaken, waardoor het punt veilig werd gesteld.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 7