x TEXELSE couRANT Xexelaartjes GELEZEN IN 98% VAN DE TEXELSE HUISHOUDENS VOOR INFORMATIE: 02220 - 62600 7,05 9,40 11,75 14,10 16,45 18,80 21,15 23,50 I DEZE BON IS ALLEEN GELDIG VOOR TEXELAARTJES Tarief incl. 17,5% BTW X BEZORGERS TEXELSE COURANT Naam Poter van Heerwaardon C.M.F. v. Heerwaarden Henk van Heerwaarden Martijn Beers Barry v.d. Veen Alexander Elias Liesbeth van Es Marike Janssen Stefan Huisman Paula Vrijdag Mevrouw Barhorst Marga Boon Mevrouw A. Mulder Jacqueline Leijen Jitse Betsema Susan Kooiman Petra Hin Peter Broekman Martijn Barendregt Olaf Boon Susan Boon Petra Kooiman Mw. v.d. Vis-Dijker Mw. S. Koopman-Grit Reina Bos Trisha Koster Mw. Brouwer Marije Gerlsma Ricardo de Graaf Christien Veeger Erwin Goënga Ruben van der Zee Daniëlle van Leersum Erik Hooyschuur Route Den Burg A. Den Burg Al Den Burg B. Den Burg C. Den Burg D Den Burg E. Den Burg F. De Zes, Bg. Houtstr Houtwg Witte Kruisln., Kogerwg Kogerstr 1-57/2-74 Jan Reystr vr.tc Ward Terpstra di.tc De Mars (oudste deel)/Spinbaan De Mars v a. Buytengors, Sluyscoog, Verlaet, Kofbaeck, Duykerdam, Middelton Oudeschild, Schilderweg 249-296 Den Hoorn De Koog, Bosrandweg t/m 227 en Pont- weg 234 en 236 De Cocksdorp Oosterend De Waal Zuid-Eierland en Nieuwlanderweg Midden-Eierland, Hoofdw., Slufterw., Oorspr.w Stengw., Limietw. Eierland, Postw., Oorsprongw., Holland- sew., Hoofdw. (ged.) Vuurtoren/Krimweg Het Noorden Oosterenderweg, Ongeren, Meijertebos, (Waalen)burgerdijk Oost Spangerw., Marsw., Kadijksw., Haller- weg 20, Veenselangweg Hogeberg, Reijer Keijserstr, Hallerweg 51/55, Schilderw. 160-222, Wezenland, Zuidhaffel 49 't Horntje. Pontweg 1-68, Waterw. Zuidhaffel Westerw., Driehuizen, Keesomln. 45, Pontweg 91-95, Akenbuurt, Hemmerkooi Rozendijk, Smitsweg Gerritslanderdijkje, Grensweg, Pontweg 98-110 Califormëweg, Pijpersdijk, Pontweg 123- 224, Ruigendijk, Mienterglop, Bosrandw. v a. 516 Kogerweg De Kaai Hoornderw., Hemmerw., Emmaln.33, De Grie Slufterweg/Zanddijk 12573 15579 12038 14301 12531 10022 14030 10131 13640 14478 10443 12763 19258 17956 16344 18235 13956 17908 16362 11231 16225 18307 18332 18635 18869 13621 19582 12836 14011 14216 14607 15365 18915 19653 11653 Den Burg A: Gollards/Samen Eén, Beatrixlaan 1-39 oneven/2-58 even, Binnenburg, Burgwal, P. v. Cuyckstraat, Elemert, Gasthuisstraat 1-31, Gravenstraat, Groeneplaats, Hogerstraat. Ada van Hollandstraat, Hollewal, Kantoorstraat, Keesomlaan 9-39; Mo lenstraat, Molendwarsstraat, Parkstraat, Schilderend 6 en 10, Stenenplaats, Vismarkt, Vogelenzang, Warmoesstraat, Weststraat, Weverstraat, Pater Witteplein, Zwaan straat. Den Burg A1: ,,St. Jan", Beatrixlaan 41 t/m 143 oneven. Noordwester, Schoorwal, Vaargeul, Golfslag, Vloedlijn, Zeebries. Duinreep. Den Burg B: Achterom, Bernardlaan 50- .even en 63-121 oneven, Binsbergenstraat, Brouwerstraat, Drijverstraat, Marelstraat, Starkenburgh, Thijsselaan, Waalderstraat 45-86, Wilhelminalaan 7 -.... oneven en 50-120 even, Wilsterstraat. Den Burg C: Beatrixlaan 145-.. oneven en 60-.. even; W. van Beierenstraat. Boo- gerd. Jan Dirkszoord, Gasthuisstraat 33-76, Jonkerstraat. Kogerstraat 59-.. oneven en 76-.... even, lijnbaan. Den Burg D: Wilhelminalaan, Julianastraat, Burdetstraat, Mr. Kraaistr Bernhardlaan 1-61 oneven en 2-48 even, Tjakkerstr., Lieuwstr. Den Burg E. Bernhardlaan 123-. oneven, Maricoweg, Schoonoordsingel. Waal derstraat 2-48 even en 1-43 oneven. Wagenmakerstraat Den Burg F: Emmalaan 1-44, Haffelderweg, Keesomlaan 1-7, Schilderend 1-143 one ven en 20-146 even. Slingerweg 21-27. Wonderlijk is een moeder. Zij zorgt voor je, werkt voor je. bidt voor je. Het enige leed wat zij je aan kan doen, is sterven en je verlaten. 'edroefd geven wij u kennis dat geheel on- erwacht is overleden onze lieve moeder en ma Henderkien Geertsma weduwe van H. C. Prins p de leeftijd van 81 jaar. Behoudt de onderlinge liefde Henk en Hanny Henk en Anita Margret Jan en Trudy Cindy en Ger Serge en Louise Cathy en Gosse Rogier, Berber Bxel, 15 februari 1994. oordwester 22. orrespondentie-adres: Prins, Schoonoordsingel 23, 791 EL Den Burg. (loeder is opgebaard in uitvaartcentrum Texel", Bernhardlaan 147 te Den Burg. elegenheid tot condoleren vrijdag 18 ibruari van 19.30-20.30 uur en na de be- rafenis in het uitvaartcentrum. e begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag 9 februari om 13.30 uur vanuit het uit- artcentrum op de algemene begraaf- laats te Den Burg. Aan iedereen die van zijn/haar belangstelling heeft blijk gegeven na het overlijden van JOHANNES DAALDER betuigen wij onze hartelijke dank. Mede namens de familie: K. Eelman Schorrenweg 12, Oosterend. Uw medeleven en betoonde belangstelling die wij mochten ondervinden na het overlijden van onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder MARIA JOHANNA ZOER - HOOGERHEIDE heeft ons bijzonder gesterkt. Hiervoor willen wij u allen heel hartelijk bedanken. Familie Westdorp Familie Zoer Familie Erne Oudeschild - Texel, februari 1994. Geboren op 13 februari 1994. Marlot Pieternel Paul en Marjette Duinker-Drijver Jesper Karn 94, 1141 JV Monnickendam. 02995-5688. de grote hoeveelheid bewijzen van deelne- n9 die wij mochten ontvangen na het overlij- Ivan mijn lieve man, onze vader en opa PIET ZIJM 'en wij u in eerste instantie niet anders dan eze wijze bedanken. heeft ons heel erg goed gedaan te merken zo geliefd was. BPiet P Hoorn, februari 1994. H. Zijm-Huisman kinderen en kleinkinderen Hallo, hier ben ik dan Op 8 juni 1993 werd geboren te: Nagpur - India Charu Radha We zijn heel blij dat we haar groot mogen brengen als onze dochter. Haar roepnaam is Charu 15 februari 1994 Hans Gieles Anne Gieles-Kuil De Wittstraat 19, 1792 BN Oudeschild. Tel. 02220-15164. Op 15 februari 1994 om 02.43 uur is geboren onze dochter Silke Iris Silke is een zusje van Majella. Wij zijn erg blij met on ze nieuwe dochter en wij zijn dankbaar dat wij voor haar mogen zorgen. Erika Meijers en Gerhard Benjamins Schoudieck 10, 1791 WG Den Burg. Tel. 02220-22141. 9 maanden in mama's buik gezeten. Wat er allemaal gebeurde kon jij nog niet weten. Je papa zou net als mama en Larissa trots op je zijn. zo mooi, zo teer en klein. Vandaag 17 februari 1994 is geboren Chanique - Gerarda We noemen haar Chanique. Astrid en Larissa Vlaar Kogerstraat 42, 1791 ES Den Burg - Texel. Telefoon 02220 - 13119. Als u beschuit met muisjes wilt komen eten, laat het ons dan even weten. Heel blij zijn wij met de geboorte van onze dochter Oxsana Geboren op 15 februari 1994. Zusje van Vvana. Nelly Visser-Boogaard Erick Visser De Ruyterstraat 33, 1792 AH Oudeschild - Texel. ledereen heel erg bedankt voor de attenties tijdens mijn verblijf in het Gemini- ziekenhuis en in Amsterdam. Arie Boon Bedankt voor alle belangstelling tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. A. Vlas-Tuinder INLEVEREN; maandag vóór 10.00 uur en woens dag vóór 17.00 uur. KOSTEN- f7.05 tot en met 3 regels. Per regel meer f2,35 (incl. btw) Te koop: damesbrommer met helm en handschoe nen. Tel. 18725. Ijseenden, Kramsvogels op glad ijs, schoonrijden, skaase... Ze zijn nog steeds te koop, de Texelse winterwenskaarten. Vanavond: bazar, Geref. kerk, Den Burg, vanaf 19.00 uur. Wintercollectie halve prijs! Benetton, We verstraat 3. Te koop: Ford Escort 1600 L, bj. 1985 en een Suzuki TS 50. Tel. 12565 na 18.00 u. Dinsdag 22 febr. Bethel, 19.30 uur. Jaarverg. buurtcom. en toneel. Winteruitvoering KTF, za terdag 26 februari, kaar ten f2,50 (incl. con sumptie) bij: Zegel Man nenmode, Weverstraat; Weikoop, Waalderstraat en aan de zaal. Diverse noren, 25% kor ting. Rentenaar Ooster end, tel. 18227 Zaterdag 26 februari: win teruitvoering Koninklijk Texels Fanfarekorps, 20.00 uur, Bgm. De Ko ninghal. Toegang f2,50 incl. consumptie. D66, een jonge „klare" D66, een jonge „klare" D66, een jonge „klare" Te koop: MDF wandmeu- bel, donkergrijs, incl. licht bak, br. 2.20 mtr, versch. hoogtes. Tel. 10005 na 18.00 uur. Te koop: gaasbakken. Tel. 18368. Te koop: dubbele wasbak groen f50,-, enkele was bak wit f25,-; 2 wc's met stortbak p.st. f25,-. Tel. 12148 b.g.g. 15936. Vrolijk gekleurd en gunstig geprijsd is onze nieuwe kindercollectie Benetton, Weverstraat 3. Een koud praatje en een warm, mooi verhaal. Jaar vergadering ijsclub „Oost", vanavond 8 uur in de Jacob Daalder- school. Na afloop verteld Dirk Haker over zijn fietstocht door Jemen. Isla Margarita, 31 maart en 7 april a.s. 12 dagen v.a. 1399,- p.p. vlucht akkommodatie. Reisburo Texel Holland Interna tional. Verloren: sleutelbos met 4 5 sleutels, zonder hanger. Af te geven bij de balie van de Texelse Courant. Ouderwets winters, de schaatsen uit het vet. Le denvergadering IJsclub „Oost" vanavond 8 uur in de Jacob Daalderschool. Dinsdag 22 febr. Bethel, 19.30 uur. Jaarverg. buurtcom. en toneel. Winteruitvoering KTF, za terdag 26 februari, kaar ten f2,50 (incl. con sumptie) bij: Zegel Man- nerfmode, Weverstraat, Weikoop, Waalderstraat en aan de zaal. Diverse noren, 25% kor ting. Rentenaar Ooster end, tel. 18227. Zaterdag 26 februari: win teruitvoering Koninklijk Texels Fanfarekorps, 20.00 uur, Bgm. De Ko ninghal. Toegang f2,50 incl. consumptie Tapijt slaapkamer, 2 kleu ren 400 cm. breed op legklare rug. Nu! 69,- p.str. mtr. Vinyl, 200 cm. breed al vanaf f25,- p.str. mtr. Kom eens kijken. Arn. Looyer, Spinbaan 1, Den Burg. Tel. 13179. Onze nieuwe voorjaars collectie is binnen. Kom eens langs' Benetton, We verstraat 3. Groen... Zwart... D66! Groen... Zwart... D66! Groen... Zwart... D66! De KNJV jachthonden training gaat binnenkort weer van start. Voor deel name kunt u zich opgeven bij H. Kooger, tel. 18725. Wij hebben geen klachten dat de klant lang moet wachten. Qnipp Kapsa lon. Liefst op afspraak, tel. 12227. Het kopen van kunst is een zaak van vertrouwen. Sinds 25 jaar neemt Kunsthandel Hans van der Klift onder de kunst en antiekzaken een belan grijke plaats in Met een uniek aanbod in een ver nieuwde zaak presenteert Hans van der Klift zich in dit jubileumjaar. T.k.a: Technics E800 synth. keyboard, piano- toetsen, toetsgevoelig met progr. ritmes 31/2 diskdrive ritme disket tes. Midi comp. als nieuw org. handleid. Bel. 14481. Open haardhout ge vraagd. Tel. 18598 (na 18.00 uur). Te koop: licht grenen buf fetkast z.g.a.n. f250,-; TV- meubel f100,-; hoektafel f30,-; salontafel (besch.) f25,-; 4 eetkamer-stoelen zwartleer/chroom samen f150,-. Tel. 12148 b.g.g. 15936. Te koop: br. leren 2-zits bank. Tel. 18368. Te koop: Akai stereotoren en pick-up incl. cd. Tel. 19388. Met een hecht team aan de basis... het kan alleen maar beter worden. D66. Dinsdag 22 febr. Bethel, 19.30 uur. Jaarverg. buurtcom. en toneel. Winteruitvoering KTF, za terdag 26 februari, kaar ten f2,50 (incl. con sumptie) bij: Zegel Man nenmode, Weverstraat; Weikoop, Waalderstraat en aan de zaal. VRIJDAG 18 FEBRUARI 1994 Diverse noren, 25% kor ting. Rentenaar Ooster end, tel. 18227. Zaterdag 26 februari: win teruitvoering Koninklijk Texels Fanfarekorps, 20.00 uur, Bgm. De Ko ninghal. Toegang f2,50 incl. consumptie. Te koop: gasfornuis, 225 gulden. Tel. 14954. Te koop: BMW 323i, kleur: geel, i.g.st.v. onder houd, veel acc., nieuwe apk, pr.nxï.t.k. en mini 1000, kleur blauw, i-g.st., veel acc., nieuwe apk, pr.no.t.k. Tel. 15950. 27 februari: groot poppen- en berengala. De Boerderij, Van Waarden- burglaan, Den Helder. Er verzorgd uitzien bete kent ook op tijd uw haar laten knippen!! Qnipp Kapsalon, Liefst op af spraak. Tel. 12227. Dinsdag 22 febr. Bethel, 19.30 uur. Jaarverg. buurtcom. en toneel. 't gehele weekend: feest in De Slock. Maandag 20.00 uur spreekt mevr. Ch. Rodri- gues Pereira in het Leerhuis. Het CDA in „De Bijen korf". Zaterdag 14.00 uur. Help de politiek een hand je, dus kom zaterdag 14.00 uur in De Bijenkorf. Het CDA is er ook!! Geef D66 'n goede raad... Texel in Balans... Ook voor de jongere kiezer. Te koop: Vaillant badgei- ser. propaangas. Tel. 13294. Kopieën van perfekte kwaliteit maak je voorde lig bij Nauta Boek. vergro ten, verkleinen, ook op gekleurd papier en altijd met gratis hulp en advies. Voor al uw schilder-, behang-, glas- en tapijt werkzaamheden dan naar Arn. Looyer, Spinbaan 1, Den Burg, tel. 13179. Te koop:koel/vriescombi- natie. Merk. Candy, 6 jr. Tel. 10109 (na 19.00 uur). Hoi, ik ben Petra, bijna 22 en zoek een leuke baan. Bel snel, tel. 18885. Visrestaurant 't Pakhuus zoekt part-time ser veersters voor 12 uur p/w. Tevens kok ge vraagd, 20-25 jaar. Bel naar. A. P. Grootjen, tel. 13581. Aangeboden: Gastgezin voor scholier(e) in Koedijk op fietsafstand van Alk maar. Tel. 072-615830. Te koop: restaurantstoe- len met bijpassende ta fels, zwart stalen frame met grijze bekleding, 50 stuks. Tel. 17542. Super aanbiedingen voor vertrek v.a. 5 maart a.s. Tunesie f469,-, Gran Ca- naria f750,-, Costa del Sol f525,-, Lanzarote f750,-, etc. Info en boekingen Reisburo Texel, Holland International. Denkt u nog even om de winteruitvoering van DEK op 19 februari a.s. T.k.a: 2 oude transport fietsen en een oude Syrus bromfiets met Saksmotor. Tel. 16369. Swingavond. Zaterdag 19 februari van 21.00 tot 24.00 uur. Vrij dansen en bewegen op goede New Age dansmuziek in het KTF-gebouw. Inl. P. van Mierlo, tel. 19706. Hobbyisten opgelet. T.k.a: Mitsubishi Colt, vr. prijs f550,-. Tel. 22202. T.k. gevr: oude kast. groot. Tel, 17749. Reisgenoot gevr. m/v. Van 23-7 t/m 2/9 ben ik van plan een reis te maken door Vietnam met rugzak, met luxe en contact ma kend met de bevolking. Ik ben vr., 46, energiek, on dernemend. Tel. 13404 IJsclub „Oost" ledenver gadering vanavond 8 uur in de Jacob Daalder- school. Na afloop verteld Dirk Haker over zijn fietstocht door Jemen. Dinsdag 22 febr. Bethel, 19.30 uur. Jaarverg. buurtcom. en toneel. 't gehele weekend: feest in De Slock. Maandag 20.00 uur spreekt mevr. Ch. Rodri gues Pereira in het Leerhuis. Het CDA in „De Bijen korf". Zaterdag 14.00 uur. Zou die Martin Karlas die advertenties nou allemaal zelf verzinnen? Die lamsbontmantels® maakt-ie wel allemaal zelf en hij ontwerpt ze ook nog! Te koop: ledikant 140x 200 met matras en kast jes. Tel. 17990. Eelke Kloosterman haard- hout. Nu ook in netten. V.a. f7,50 bij u thuis. tel. 05177-9592 T.k. gevr: enkele i.g.st.z. schapenvoederbakken. Tel. 17335. Ei van Colombus. U kunt het kwijt bij D66 en u bent geen roepende in de woestijn. De grootste stoffenkol- lektie vindt u bij Milliner Mode, Burgwal 29. Bosch en Zee, vergader en receptiecentrum. Tel. 17789. Partycentrum Restaurant Loodsmansduin. Geo pend op vrij., zat. en zon dag van 12.00 tot 22.00 uur. Tel. 19590, inl. M. Maduro. Prijzen: kijk en vergelijk, 't Speelgoedhuis, Ooste rend, tel. 18313. Ook voor laarzen en klompen. Leuke foto, tekst, tekening of kaart? Wij bedrukken nu alle soorten textiel. Bijv T-shirts, jeans, swea ters, slabbetjes, en schor ten. Zowel op witte als gekleurde textiel. Zelf meebrengen van textiel is mogelijk. Klaar terwijl u wacht. Full-color of zwart/ wit Ook kunnen wij een puzzel van een foto ma ken. Snel naar Combi Brouwer, The Music Sto re, Nauta Foto of Pen en Present Langeveld en De Rooy. Bosch en Zee, vergader en receptiecentrum. Tel. 17789. Bosch en Zee, vergader en receptiecentrum. Tel. 177789. Milliner Mode, nu ook op zaterdag geopend. Cocky's Kapsalon, alléén maandags gesloten. De enige kapsalon zonder af spraak. Tel. 17575. Tegellijm of voegmateriaal nodig? Ook voor kleine hoeveelheden. Bel Tegel- zetbedrijf Toine, tel. 15379 b.g.g. 06-52712448. Verkoop van gebruikte bromfietsen. Bruining, De Koog, (02220) 17333. Cocky's Kapsalon, alléén maandags gesloten. De enige kapsalon zonder af spraak. Tel. 17575. Motorenrevisie, A S En gineering. Tel 02230 30263, 's avonds 02220- 10369, Dagelijkse dienst. Administratie, Adviezen Belastingzaken Admi nistratiekantoor Rood, De Dageraad 61, tel. (02220) 19429. Doorlopende verkoop ge bruikte rijwielen. Verhuur bedrijf Bruining, Nikadel 60, De Koog. tel (02220) 17333. Diverse maten kinderrijwielen. Pils voor een piek. Zater dagmiddag 5 tot 6 uur.ln den Grooten Slock. Sierlijke garages en schu ren uit 32 mm-gg rabat, 35 j. gar.tijd, 40% korting, nergens goedk Houtb., it Paradyske, Noardburgum, fold. 05110-74655 of 05115- 43313 of 43705. Wilco accu's voor auto's, trekkers en motoren. Ga rage Kievit, Jonkerstraat. Voor uitlaten, accu's, ban den en APK Garage Kie vit, Jonkerstraat 4, tel. 12525. Bruiloft vieren? Verjaardag of feestje? Party Centrum Loodsmansduin. Tel 19590, inl. M. Maduro. Gazelle huurfietsen te koop, ook met trommel rem en 3 versn., zeer gunstig geprijsd. Verhuur bedrijf Kikkert. Badweg 19, De Koog, telefoon 02220 - 17215. Husqvarna motor- en elektrische kettingzagen met automatische ket tingsmering; zaagblad lengte 40 cm. Vanaf f450,—. Fa. Tatenhove, Den Burg, tel. 13809. Verzekeren?? Bremer! Kantoor (02220) 18221 Siem 8remer (02220) 18681 Koos Bremer (02220) 18624 Kees Bremer (02220) 18837 Pils voor een piek. Zater dagmiddag 5 tot 6 uur. In den Grooten Slock. Afvalcontainers voor het afvoeren van puin, hout, bouw-afval, vuilnis, e.d. Fa. Tatenhove. Den Burg, tel. (02220) 13809. Het Vliegveldrestaurant is het gehele jaar geo pend. Tevens zijn wij geo pend voor vergaderingen en partijen. Tel. 11230. Rijbewijs halen in één week. Dagopleidingen motor. Dag-opleidingen theorie Lesprijs auto f40,- per 60 min. Rijschool Westerhuis, tel. 02230- 12328. Strandpaviljoen De Krim, Paal 28. Wij zijn alle da gen geopend, behalve dinsdags. Visman's warenhuis heeft alles (bijna). Texeler dekbed staat ga rant voor kwaliteit, maar soms hebben wij een dek bed of onderdeken met een naaifoutje of vlekje Doe uw voordeel met 30% korting. Laagwaal- derweg 12. Oudeschild, tel. (02220) 12654. Pieter de Vries dé foto graaf, tel. 14280/13359. Maak het autorijden niet te duur. Doe dat samen met Auto Service Cen trum, Maricoweg 3, tel. 15588. Wegens vast werk op Texel te huur gevr.: woon ruimte voor echtpaar met kind. Van april t/m okto ber. Daarna eigen woning beschikbaar. Tel. 072- 624409. Sieme Wuis brengt de aardappelen bij u thuis. Ook onbespoten soorten. Van het land naar de klant: bel. 18885. Dit weekend zeetong 500 gram f32,50 incl. royaal garnituur. Restau rant Loodsmansduin, Rommelpot 29, tel. 19590 Voor een geslaagde party hoort Party Centrum Cal- luna erbij. Tel. 22145. Wil je yogalessen volgen? Bel Joke Hin tel. 15117. Er is ook yoga voor ouderen. Al in Party Centrum Callu- na geweest? Voor een ge weldig huwelijksfeest. Tel. 22145. Kinderpartijtje in Calluna: zwemmen, patat, fris en een ijsje. Met kortings kaart f10,-. Tel. 17888. Onderhoud en Service gastoestellen. Warmte Service Texel, tel. 10082. Voor het vakkundig trim men van uw hond of kat. Dierenpension Trim salon Slufterweg, tel. 11477. Vervoer kan gere geld worden. Huishoudelijke artikelen. Rentenaar, Oosterend. Tel. 18227. Party Centrum Calluna, De Koog... Dat hoeft toch geen betoog, tel. 22145. Texels Open Dartkampi oenschap in Café De Kuip. Zaterdag 19 febr. Aanvang 19.00 u. Inschrij ven telefonisch: tel. 17418. Aanbieding: Grindgewas- sen tegels. Winterprijs vanaf f2,50. Loonbedrijf „De Tijd", tel. 18334, 18810 of 13347. ANWB erkende rijschool Willemen. Voor al uw rij bewijzen. Tel. (02230) 35663. T.k. open haardhout. Leve ring ook aan particulier. Tevens containervervoer. Sijm Brandhouthandel. Tel. 02242-1865. Voor een receptie groot of klein, moet u in Party Centrum Calluna zijn, tel. 22145. Blusmiddelen Service Texel, in de maand februa ri, bij inruil oude brand blusser 50 gulden korting op een 6 kg Saval blusser. Tel. 15680/16545. Texels Open Dartkampi oenschap in Café De Kuip. Zaterdag 19 febr. Aanvang 19.00 uur. In schrijven telefonisch: tel. 17418. Prima aardappelen te koop Irene en Bildstar. P.C. v. Groningen, Amalia- weg 11, P.H Polder, tel. 19208. Restaurant „Het Kleine Verschil" is vrijdag, zater dag en zondag v.a. 17.30 uur geopend Aardappelen te koop. Ire ne. J. Oosterhof, Eenden kooiweg 2, tel. 18637, woensdag bezorgen. Dit weekend zeetong 500 gram f32,50 incl. royaal garnituur. Restau rant Loodsmansduin, Rommelpot 29, tel. 19590. Heeft u een "Nee" sticker op uw brievenbus, maar u wilt wè! liet GROENLINKS VERKIEZINGS PROGRAMMA ontvangen BEL: 13513, 15321 of 14912 en... het komt in de bus TEXELAARTJE DE BESTE KANS OP SUCCES! Bon opsturen in gesloten enveloppe naar Texelse Courant, advertentieafdeling. Postbus 11, 1790 AA Den Burg (als brief frankeren). Betaalkaart of contant geld bijsluiten. Brief onder nummer f2,50 extra. Sluittijd maandag vóór 10.00 uur woensdag vóór 17.00 uur. Gebruik ook deze bon bij opgave aan de balie. Parkstraat 10, Den Burg (Langeveld de Rooy). j Gebruik voor elke letter, elk leesteken en elke tussenruimte een vakie. I J Naam: i J Adres: i Postcode/plaats: i Plaatsen op: (^Advertentie x per plaatsing zetten Handtekening

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 3