mantje TEXELTOURS :n Spijkerhoek mantje 1uur 79 vanaf 9,95 TEXELSE COURANT GESLOTEN GEMEENTE TEXEL UeW®tePiezicW 't eerste n-))stoaI«» y FOTO DE WAAL TEXELSE COURANT NOREN hoog laag IJSHOCKEYSCHAATSEN KUNSTSCHAATSEN FRIESE DOORLOPERS BRABANTS KLOMPJE tevens schaatsen slijpen GEEN GROENLINKS! GASOLIE PETROLEUM DIESELOLIE F vtodlU Nuverkrijêbaaxbij'. QD Aq- mtcrcanl WESTFRIESE FLORA ZWARTE MARKT HUISHOUD BEURS Een nieuw soort muziekmet een openvernieuwend karakter. Voor mensen die durven! Nauta CD heeft niet alleen een uitgebreide collectie new age cd's, maar ook een gidsje om te helpen bij het maken van een keus. *CD speciaalzaak videotheek* Levi's Jeans Diesel Jeans Jacks Wollen Truien Katoenen truien Overhemden Blazers T-Shirts Hogerstraat 15, Den Burg WEEKMENU GROENLINKS LIJST 4 DINER-CABARET jOB SCHURING Advertenties 62600 Redaktie 62620 maritiem ken jutters museum In verband met een studiedag van de medewerkers is het Maritiem en Jutters Museum op woensdag 23 februari de gehele dag GESLOTEN RESTANT KINDERSCHOENEN Nu voor hele KLEINE PRIJZEN!! SCHOENEN maritiem yen jutters museum Medewerkers (v/m) VOOR... ELKE DAG VERS! DEZE WEEK BIEDEN WIJ AAN: ROND WITBROODf2,25 BOERENCAKE f 4,95 Aanbieding geldt vrijdag en zaterdag, week 7. WIJ BEZORGEN GRATIS OVER TEXEL! 't Gouwe Boltje Dr. van den Bent en Dr. Hoekstra GRATIS FILM CINEMA TEXEL Ons kantoor is van 14 februari t/m 21 februai JOS KAGER TE KOOP GEVRAAGD klein woonhuis (op Texel|| Vraagprijs tot ƒ350.000,- IN DEN GROOTEIM SL0CI IN DEN GR00TEN SLOCI GEMEENTE TEXEL GEMEENTE TEXEL GEMEENTE TEXEL VRIJDAG 18 FEBRUARI 1994 ISCHAATSEN Heeft u autostoelenzitvlees? Houdt u van mooipraters... van veel beloven, niets doen? STEM DAN LIJST 4 De goedkoopste Van der Vis TEL. 12356 De goedkoopste EEN BETER MILIEU BEGINT Bij JEZELF Bistro „DE TAVEERNE" De Koog, tel. 17585 Vrijdag, zaterdag en zondag geopend va. 16.30 uur. -j Div specialiteiten naast onze vaste menukaart. n' Tbt ziens in Taveerne! de Taveerne! \\i /SCJlvv Drukkerij/Uitgeverij Langeveld en de Roqy Parkstraat 10. Den Bur)? Telefoon 02220 - 62600 Fax 02220 - 14111 EEN QDEDEKEUZE/ 22 februari fl. 41,50 p.p. vertrek boot 8.00 uur retour boot 17.30 uur 26 februari fl. 37.50 p.p. vertrek boot 8.00 uur retour boot 17.30 uur 17 en 24 maart fl.49,50 p.p. vertrek boot 8.00 uur retour boot 17.30 uur Op 24 maart is er tevens de 9 maandenbeurs in de RAI U kunt natuurlijk ook een dagje winkelen in AMSTERDAM f32,50 p.p. TELEFOON 02220 15555 Alle prijzen zijn inclusief boot en entree Hotel - Bar - Bistro Terras „Bulgarije" „Fasoel" koude schotel van o.a. witte bonen, wortel en tonijn, ge serveerd met een zachte knoflookdres sing met citroen. „Manastirka" tsjorba rijk gevulde groente soep met majoraan ,,Paineno agnesiko boetsje" getrancheerde lams bout, gevuld met gehakt en kruiden, gestoofd met groenten met uitgebreid garnituur en saladebuffet Dessert: „Palatsjinki" dun pannekoekje met vanille-ijs en slagroom f 42,50 p.p. Keuken dagelijks geopend. Herenstraat 12, Den Hoorn, Tel. 02220 - 19228 Wil en Thea van Hintum Er gloort iets.. LINKS van het grijze midden ALARM T n ét a ALS ELKE SECONDE TELT EE -U'S Weekmenu: Venkelsoep Gegrillde ribsteak met garnituur Flensje met amandelspijs 38,50 KLIF 23, ook in de winter 6 dagen in de week geopend Klif 23 - Den Hoorn TELEFOON 19515 I H k I I m A IM A H I Klif 12 - Den Hoorn TELEFOON 19633 elke zaterdag zondag 27 februari Aanvang 20.30 uur entree f 17,50 f 15,00 Het seizoen 1994 is alweer in zicht. Om de bezoekers van het Maritiem en Jutters Museum ook dit jaar weer zo goed moge lijk te ontvangen zoekt het museum twee voor ontvangst van het publiek, het geven van informatie en de verkoop vanuit de museumwinkel en de restauratie. Lichte administratieve werkzaamheden en assistentie bij de schoonmaak horen ook bij het werk. Periode 1 april tot 1 november. We zoeken een medewerker voor ge middeld 24 uur per week en een voor 20 uur per week, volgens rooster. De Stichting Texels Museum volgt in princi pe de arbeidsvoorwaarden van de gemeen te Texel. Salaris wettelijk minimumloon. U wordt verzocht voor 2 maart a.s. te rea geren door een briefje te schrijven naar Stichting Texels Museum, t.a.v. Jan Kuiper, Ruyslaan 92, 1796 AZ De Koog. Voor tele fonische inlichtingen: bel Willem van der Vis, 02220 - 14956. Lekker brood, leuk geprijsd! Banketbakkerskwaliteit!! DE BAKKERIJS vers is lekkerder' Peperstraat 1 Oosterend Tel 18207 Kikkertstraat 13 De Cocksdorp Tel 16201 en in onze rijdende bakkerswinkels In verband met VAKANTIE zijn praktijk en apotheek van van 24 februari pr ai ^TCÜI tot en met 13 maart UCdLUI Lie Waarneming 24 25 febr. dr. Vos en dr. v. Dijk, overige periode alle Texelse huisartsen. (Gelieve tijdig uw medicijnen te laten bijvullen) Foto's in cent klaar al voor Fujicolor Lab Gravenstraat 33 Den Burg. Bespreektël. 12027 (Kino Den Burg) LET OP: wij draaien nu de Nederlands gesproken ALADDIN. Deze week 4 films. ALADDIN Nederl. gespr f8.- f 10.- Aanvang vr. t/m ma. 19.00 uur. za., zo. en wo. 15.30 uur. ROBIN HOOD, MEN IN TIGHTS f 12,50 (maillots) - Mel Brooks - lachfilm. Aanvang: vr. t/m ma. 21.15 uur. MALCOLM X - regie: SPIKE LEE. f 15,00 Het verhaal van de onverzoenlijke vechter tegen racisme. FILMCLUB f10,00 OLIVIER in vogelland - Nederl. gespr. f 7,50 Tekenfilm. Aanvang za., zo. en wo. 14.00 uur. TOT ZIENS IN UW MOOIE BIOSCOOP!!! i, 11 1111111 i 11 11 1111 Telefonisch zijn wij normaal bereikbaar. ASSURANTIËN EN HYPOTHEKEN Bemhardiaan 109 Postbus 146 1790 AC Don Burg - Toxd Telefoon 02220-12633 Fam. Brendel, Zietenstrafte 51, D-40476 Düsseldorf, telefoon 09 49 211464477 Vrijdag Herverserre feestviering Zaterdag Fleu de Meuü! Aanvang 22.00 J Zondag: Kwak in 't Bak Burgemeester en wethouders van Texel maken ingevolge artikel 41 van de Woningwet bekend dat door de volgende personen een aanvraag om bouwvergunning is ingediend: R. E. Dob voor het vergroten v.e. woonhuis a/d Westerweg 14 te Den Burg (ontvangen 9-2-'94); H. A. de Waal voor het vernieuwen ve. schuur a/d Schansweg 29 te Oudeschild (ontvangen 9-2-'94); Stichting Bejaardenzorg Texel voor het plaatsen van twee bejaardenwoningen a/d Wilhelminalaan te Den Burg (ontvangen 10-2-'94); P. C. Kooger voor het plaat sen ve woonhuis a/d Slotskolk te Oosterend (ontvangen 11-2-'94), R. P. Heerschap voor het vergroten v.e. woonhuis a/d Polderweg 17 te De Waal (ontvangen 11-2-'94); P. Schuijl voor het plaatsen v.e. woonhuis a/d Middelton te Den Burg (ontvangen 14-2-'94). Tevens is door de volgende personen een melding van bouwvoornemen gedaan: E. Heymann voor het plaatsen v.e. dubbele dakkapel a/d Rog- geslootweg 239 te De Cocksdorp (ontvangen 8-2-'94); J. C. van der Vis-de Ridder voor hét veranderen v.e. voorgevel a/d Thijsselaan 6 te Den Burg (ontvangen T1-2-' 94); A C. J. van Heerwaarde voor het plaatsen v.e. berging a/d Kogerstraat 65 te Den Burg (ontvangen 11-2-'94). Tegen deze kennisgeving kunt u geen bezwaren maken. Bezwaren kunt u pas indienen als de bouwvergunning is verleend. Verleende bouw vergunningen worden gepubliceerd. LIJST AFGEGEVEN BOUWVERGUNNING^ GOEDGEKEURDE MELDINGEN Verleende bouwvergunning: Stichting kindercentra Texel voor het plaatse* container voor buitenschoolse opvang. Goedgekeurde meldingen: J. van Vijfeijken voor het plaatsen v.e. dakk I a/d Diek 17 te Den Hoorn. Mantje Schoenen het veranderen v.e. gevel a/d Weverstraat te Burg. E. van Egmond voor het veranderen vel vel a/d Nikadel 3 te De Koog. BEZWAAR- EN BEROEPSMOGELIJKHEDEN! Ingevolge de Algemene Wet bestuursrecht! u binnen 6 weken na de dag waarop dit I is bekendgemaakt een bezwaarschrift bij t meester en wethouders indienen. Het bezvl schrift dient ten minste te bevatten de naarf het adres van de indiener, de dagtekening! omschrijving van het besluit waartegen ben wordt gemaakt, de gronden van het bezwaï zo mogelijk een afschrift van het bestl besluit. Het bezwaarschrift schorst niet del king van het besluit waartegen het is gerief Bovengenoemde vergunningen kunt u mziej de afdeling bouwzaken, kamer 2.12. Op dinsdag 22 februari vervalt het spreekuu| de burgemeester. GEMEENTE TEXEL De burgemeester van Texel brengt ter openbare kennis dat burgemeester en wethouders van Texel voornemens zijn om met toepassing van ar tikel 19 van de wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 6 van de Woningwet medewerking te verlenen aan het bouwplan van: Gemeentewerken Texel voor het plaatsen v.e. toi letgebouw a/d Dorpsstraat te De Koog. Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse gel dende bestemmingsplan. Ter plaatse is een voor- bereidingsbesluit van kracht. Het bouwplan is overeenkomstig het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan. De bouw- en situatietekening ligt vanaf 21 febru ari 1994 gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, kamer 0.12, van de gemeente secretarie. Eventuele bezwaren tegen het bovenbedoelde bouwplan kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar worden gemaakt. De burgemeester van Texel brengt ter kennis dat burgemeester en wethouders Texel voornemens zijn om met toepassing val tikel 19 en artikel 46 lid 8 van de wet op de P I telijke Ordening medewerking te verlenen 38' plan van: de gemeente Texel, voor de aanleg van eenv I gend fietspad langs de Wtteweg en de Ha I derslag. De aanleg van het fietspad is in strijd met hf plaatse geldende bestemmingsplan. Ter p1*! is een voorbereidingsbesluit van kracht. De leg van het fietspad is overeenkomstig N voorbereiding zijnde bestemmingsplan. De (situatie) tekening ligt vanaf maandag bruari 1994 gedurende twee weken voor der ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Orde en Volkshuisvesting, kamer 0.12, van de gerr tesecretarie. Eventuele bezwaren tegen het bovenbed! plan kunnen gedurende de termijn van ter legging schriftelijk aan het college van meester en wethouders kenbaar vvofl gemaakt. t

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 4