i 90 59 JK uur NaïjiA A PvdA K „De Banaan" J. van der Vis J Vif F amilieberichten heeft het allemaal Veenbaas wint topper tegen Nauta TEXELSE J COURANT Familieberichten Texelaartjes Lijst 3 Voor een rechtvaardige toekomst Romeo intcrcanl KWALITEITSFOTO'S op Kodak Royal Paper DUBBELFOTO VOORDEELFOTO Donderdag, vrijdag en zaterdag bij GELEZEN IN 98% VAN DE TEXELSE HUISHOUDENS VOOR INFORMATIE: 02220 - 62600 7,05 9,40 11,75 14,10 16,45 18,80 21,15 23.50 DEZE BON IS ALLEEN GELDIG VOOR TEXELAARTJES Tarief incl. 17,5% BTW Het prestige duel in de eilandcom petitie basketball tussen de num mer 1, Nauta Foto en de nummer 2, Veenbaas Bouw is dit keer nipt in het voordeel van Veenbaas geëidigd: 34-33. Hiermee neemt Veenbaas relatief gezien de kop- postitie over van Nauta maar met nog één wedstrijdronde voor de boeg zijn deze twee teams al ver zekerd van de play offs. In een best- of three-reeks in volledige wedstrijden van 2x 25 minuten zal In april worden uitgemaakt wie zich Texels kampioen mag noemen. Bij de junioren versloeg Hema 2 in een eenzijdig duel het verzwakte team van Time Out. Bij rust kon Ti me Out zelfs geen enkele score la ten bijschrijven maar in de tweede helft redde zij toch nog de spreek woordelijke eer, uiteindelijk werd het 34-8 voor Hema 2. Bij de senioren deed Zebra Sports wear na de eerste overwinning van het seizoen vorige week, weer van zich spreken door het Hema in een goede wedstrijd knap lastig te maken. Vooral Jeroen de Waal en Mathijs Albers namen, op één sco re na, alle punten voor hun reke ning en de Hema moest zich veel moeite getroosten om zich de ro de lantaarndrager van het lijf te houden. Na een ruststand van 19-14 werd het tenslotte 42-36 voor de Hema. Veenbaas dacht in de ontmoeting tegen koploper Nauta bij rust een niet te overbruggen voorsprong van 22-15 te hebben genomen maar vergiste zich in de veer kracht van Nauta dat met een mi nimale bezetting, van vijf spelers aan de wedstrijd was begonnen. In een zinderend slot met in de ge hele ontmoeting een totaal van 11 (I) driepunters wist Veenbaas net hun voorsprong vast te houden en neemt met deze 34-33 overwin ning revanche voor eerdere neder lagen tegen Nauta. Tot slot van de avond troffen de teams van USA Sportsfashion en Sportshop Texel elkaar. Normaliter heeft USA moeite met de vaak taaie verdediging van Sportshop maar wist nu de gaatjes makkelij ker bij de tegenstander te vinden. Na een fraiie ontmoeting werd het uiteindelijk een regelmatige 32-20 overwinning USA. Voorlopig voor een maand is er géén eilandcompetitie basketbal ondat de zaal is bezet is vanwege culturele activiteiten danwel va kantie. De laatste wedstrijdronde staat gepland voor vrijdag 25 maart. Het programma verschijnt tegen die datum weer in de krant. Standen t/m 18 februari: Junioren: 1. De Valk 11-22 338-119, 2 He ma 2 11-16 287-169; 3 Mantje Sport 11-8 199-178; 4. Time Out 12-8 143-216; 5. niksteam 11-2 82-267. Senioren: 1. Nauta Foto 15-24 564-354; 2 Veenbaas Bouw 13-22 476-296; 3. He ma 15-14 448-378; 4. USA Sportfashion 13-12 335-349; 5. Sportshop Texel 14-10 265-430; 6. Zebra Sportswear 14-2 238,569. Het roer is om onze schipper is niet meer. Met intens verdriet geven wij kennis dat na en kort ziekbed is overleden mijn man onze vader en opa Simon Zijm Wzn op de leeftijd van bijna 80 jaar. N. Zijm-van der Poll kinderen en kleinkinderen Texel, 21 februari 1994 Barendszstraat 47, 1792 AD Oudeschild. Vader is opgebaard in uitvaartcentrum „Texel", Bernhardlaan 147, Den Burg. Gelegenheid tot condoleren donderdag 24 ebruari van 19.30 tot 20.30 uur in het uit vaartcentrum en na de crematieplechtigheid n het crematorium. 'De H. Eucharistieviering zal worden gehou den op vrijdag 25 februari om 11.45 uur in de >arochiekerk van de H. Martinus te Oude- child, waarna de crematieplechtigheid om 14.00 uur in het crematorium te Schagen, Haringhuizerweg 3 zal plaatsvinden. Dag lieve Brombeer Karin en Ivon Met droefheid hebben wij ken nisgenomen van het overlijden van onze lieve broer, zwager en oom Sieme Zijm Mj wensen Netty en de kinderen sterkte toe. Australië: B. M. Dijt-Zijm Den Burg: A. Timmer-Zijm J. C. Timmer Arnhem: A. Zijm R. Zijm-Geuzebroek Oudeschild: W. J. Zijm C. Zijm-Riteco Neven en nichten lag willen wij iedereen bedanken voor de per- inlijke belangstelling bij de condoleantie en Gratie van KEES ook voor de vele mooie en lieve kaarten, waren daar heel blij mee. Henny Koning en familie iïfiilie Abbing en familie Wieten willen u laten pn in de vreugde om het huwelijk van Joep en Hildemarthe 14 maart 1994 om 14.15 uur in het raadhuis Tn Texel. iPeptie van 16.00 tot 17.30 uur in het fanfare- fouw, Emmalaan 57, Den Burg. „En vanuit de chaos spreekt een stem tot mij: Glimlach en wees blij. Het kon altijd nog erger. En ik glimlachte en was blij en het werd erger." In alle rust is van ons heengegaan mijn lieve man, onze vader en opa Adolf Jansen drager van de eremedaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau in goud in de leeftijd van 72 jaar. Haren: Tine Jansen-Dros Engen (D): Gerrit en Karen Merel Christina Johanna Martin Groningen: Marianne en Klaas 't Harde 36, 9752 VE Haren. Mijn man, onze vader en opa is opgebaard in het Uitvaartcentrum, Bamshorn 3 te Haren. Bezoekavond aldaar op dinsdag 22 februari van 19.00 tot 20.00 uur. Een rouwdienst zal worden gehouden op woensdag 23 februari om 13.00 uur in het „Gorechthuis", Hortuslaan 1 te Haren, waar na de begrafenis zal plaatsvinden op de alge mene begraafplaats „Eshof", Rijksstraatweg 290 te Haren. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in het „Gorechthuis". Met droefheid geven wij kennis dat op 17 februari 1994 is overleden onze zwager en oom Adolf Jansen J. C. Dros C. Dros-Eelman M. Daalder Neven en nichten DINSDAG 22 FEBRUARI 1994 Ons klavertje vier is compleet. Dolblij zijn wij met de geboorte van onze zoon en broertje Sven Sven is geboren op 20 februari om 11.45 uur en weegt 3400 gram. Bert en Diana Backer-Blonk Dennis, Jeroen, Clark Beatrixlaan 63, 1791 GB Den Burg, Texel. Geboren op 16 februari 1994 Simone Nicole Caroline Wegkamp en Bart Uding Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze dochter en zusje Mirjam Suzanne 20 februari 1994 Jan en Annette Hin Rianne en Robert Jan Hoornderweg 7, 1791 PM Den Burg. Voor bezoek graag even bellen 02220 - 12624 ledereen heel erg be dankt voor de kaarten, bloemen, fruit, tele foontjes en bezoekjes tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. Linda van der Stap Bedankt voor alle be langstelling tijdens mijn verblijf in het zie kenhuis en bij mijn thuiskomst. A. Kikkert-Koopman Hierbij willen wij ieder een die ons bedacht heeft bij ons 25-jarig huwelijksfeest in vorm van kado's, envelop pen en bloemen harte lijk danken. Arie en Hilde Schaatsenberg Klimpstraat 39, De Cocksdorp ledereen hartelijk be dankt voor de getoon de belangstelling, de bloemen, fruit, kaarten enz. tijdens mijn ver blijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. Jenny Boon INLEVEREN' maandag vóór 10.00 uur en woens dag vóór 17 00 uur. KOSTEN: f7.05 tot en met 3 regels Per regel meer f2,35 (incl. btw) Wie stemmen we weer..,, Nel Eelman-van 't Veer. Eerlijk, betrouwbaar, geen bla, bla. Stem daar om CDA. Dit weekend onbeperkt spare-ribs eten f15,50 incl. friet en sla. Restau rant Loodsmansduin, Rommelpot 29, tel. 19590. Het schaatsen mag dan voor de Nederlanders in Lillehammer niet zo suc cesvol zijn geweest, uw bakker gaat onverstoor baar door met het maken van kampioensducaten. Ook deze week dus nog het Olympische taartje om in de stemming te blij ven! Houdt u van krenten brood? Dat komt goed uit. Deze week een heel kren tenbrood van f4,85 voor f4,25 en een half van f2,50 voor f2,20. Bakke rij Timmer, Oosterend. 't Is tijd om wakker te worden.. Blijf bij de wek ker met D66. Te koop: witte Ford Siërra 1.8. GL. 91460 km, ver keert in goede staat, 1986. Tel. 18392. Verloren tussen Ooster end en Den Burg land kaart M. Oosten en posters N. Yemen. Wie kan ze me terug bezorgen. D. Haker, tel. 13506. De finishing touch voor een appartement, kantoor of huiskamer is een Texel se aquarel van Kunsthan del Hans van der Klift. Wij gaan verhuizen. Vanaf 1 maart wonen we op Aelderholt 10, 7854 TZ in Aalden. Erik en Astrid Schuurman. Te koop: IJshockey- schaatsen. Merk: Bauer (nieuw) maat 44/45, f100,-. Tel. 15384. (H)eerlijk helder D66 (H)eerlijk helder D66 (H)eerlijk helder D66 Te koop: paar houten no ren. combi, mt. 27, f60,-. Tel. 15006. Te koop: Fiat Uno 45, bouwjaar '86, APK 1/3/ '95, f2100,-. Tel. 15258. Te koop: hoge noren. Merk: Ving, maat 45. Reakties, tel. 10350, Gevraagd: huish. hulp (particulier). Tel. 16536. M'n hoofd loopt om, dus eerst maar naar de kap per. Qnipp Kapsalon. Liefst op afspraak, tel. 12227. Te koop: grote houtkachel „Saloon" incl. hout. Tel. 15522. Evenwicht kan niet zon der tegenwicht. D66 zorgt er voorl Verhuisd van Lieuwstraat 11 naar Sluyscoog 83, 1791 WV Den Burg, tel. 13976: T. Veeken-Kager. Bent u ziek? zoekt u hulp? „Kom tot mij", zegt Jezus, „Ik help ui". T.k.: Fjord, 7 jaar, 1.39 m, L-drs. Kan voor de wa gen. Tel: 12544 Puzzelrit WSV, 5 maart a.s. deze week opgeven 13360 of 14711. Café Chantant De Karse- boom. Iedere vrijdag avond om 21.00 uur, een drankje, een hapje en een smartlapje. Ze zeggen dat de lamsbontmantels®' van Martin Karlas goedkoper zijn dan dat je ze aan de overkant koopt. Zou 't waar zijn? We stemmen we weer Nel Eelman-van 't Veer. De echte inspector hound Comedia de la Nioz, vrij dag 4 maart, 20.30 h. Kaarten f10,-. Café De Twaalf Balcken, Wilster- straat 56, tel. 14394 en aan de Nioz-zaal. Niet kakelen, maar... ...eieren leggen. D66 doet de rest! Te koop: goed hooi. 200 pak. Tel. 12441. De finishing touch voor een hotel, restaurant of café is een Texelse aquarel van Kunsthandel Hans van der Klift. Winterconcert Excelsior, 5 maart in „De Bijenkorf". Aanvang 20.00 uur. Te koop: dubbelwandige platen voor div. doelein den, o.a. plafonds, wan den, etc. Tel. 17093. Kamer te huur in Alkmaar. Tel. 072-157991. Vragen naar Petra. D66, de rode draad van Texel. Op 2 maart kunt u dat bewijzen. Lijst 6. We stemmen we weer.... Nel Eelman-van 't Veer. Eerlijk, betrouwbaar, geen bla, bla. Stem daar om CDA. Dit weekend onbeperkt spare-ribs eten f15,50 incl. friet en sla. Restau rant Loodsmansduin, Rommelpot 29, tel. 19590. Het schaatsen mag dan voor de Nederlanders in Lillehammer niet zo suc cesvol zijn geweest, uw bakker gaat onverstoor baar door met het maken van kampioensducaten. Ook deze week dus nog het Olympische taartje om in de stemming te blij ven! Houdt u van krenten brood? Dat komt goed uit. Deze week een heel kren tenbrood van f4,85 voor f4,25 en een half van f2,50 voor f2,20. Bakke rij Timmer. Oosterend. We ook weer? O ja, Nel Eelman-van 't Veer. Kopieën van perfekte kwaliteit maak je voorde lig bij Nauta boek. Vergro ten, verkleinen, ook op gekleurd papier en altijd met gratis hulp en advies. Tegellijm of voegmateriaal nodig? Ook voor kleine hoeveelheden. Bel Tegel- zetbedrijf Toine, tel. 15379 b.g.g. 06-52712448. Verkoop van gebruikte bromfietsen. Bruining, De Koog, (02220) 17333. Cocky's Kapsalon, alléén maandags gesloten. De enige kapsalon zonder af spraak. Tel. 17575. Bosch en Zee, vergader en receptiecentrum. Tel. 177789. Milliner Mode, nu ook op zaterdag geopend Cocky's Kapsalon, alléén maandags gesloten. De enige kapsalon zonder af spraak Tel. 17575. Prijzen: kijk en vergelijk, 't Speelgoedhuis, Ooste rend, tel. 18313. Ook voor laarzen en klompen. Leuke foto, tekst, tekening of kaart? Wij bedrukken nu alle soorten textiel. Bijv. T-shirts, jeans, swea ters, slabbetjes, en schor ten. Zowel op witte als gekleurde textiel. Zelf meebrengen van textiel is mogelijk. Klaar terwijl u wacht. Full-color of zwart/ wit. Ook kunnen wij een puzzel van een foto ma ken. Snel naar Combi Brouwer, The Music Sto re, Nauta Foto of Pen en Present Langeveld en De Rooy. Metalenhandel Cobus Spigt, tel. 11297. Handel in oud ijzer, metalen, au towrakken en frituurvet ten. Geopend van di. t/m za. van 8.00-12.30 uur/13.30-17.30 uur. Haarstudio Binnenburg werkt elke donderdag op afspraak. Tel. 15224. Texelse Boerenkaas. Bosch en Zee, vergader en receptiecentrum. Tel. 17789. De grootste stoffenkol- lektie vindt u bij Milliner Mode, Burgwal 29. Bosch en Zee, vergader en receptiecentrum. Tel. 17789. Partycentrum Restaurant Loodsmansduin. Geo pend op vrij., zat. en zon dag van 12.00 tot 22.00 uur. Tel. 19590, inl. M. Maduro. Ook voor Faxapparatuur kunt u bij kantoorboek handel Langeveld en de Rooy terecht. Elke donderdag klaverjas sen in café De Kuip te De Koog. Ook zonder maat. Aanvang: 20.00 uur. Info: 17418. K. Modder Handen af van Texel? Dat houdt volgens ons in: initiatief nemen! Niet bang zijn om de dialoog over natuur en landschap met rijk en provincie aan te gaan. Want meepraten is meebeslissen! Zo wil len wij met sterke ar gumenten een eigen invulling geven aan on ze leefomgeving! veTtoijêtoarbi) Drukke ni'Unjoenj Lanj}e\*ld en d- Rooy Parksl/MI 10. Den Burg Telefoon 02220 62600 Fax 02220 MUI vindt u vn Q> C7> ££N<fO£D£K£UZ£f maar ook overmorgen klaar overmorgen klaar Dus voortaan uw foto's alleen maar naar de echte fotozaak! vertrouwd - voordelig VAKWERK IN FOTO'S Op zaterdag 26 februari a.s. houdt het Koninllljl ~Tex.eli ^Tan^arecorpi zijn jaarlijkse WINTERUITVOERING in de bgm. De Koninghal. Aanvang 20.00 uur. Toegangskaarten a f 2,50 (inclusief consumptie) verkrijgbaar bij: Zegel Mannenmode, Weverstraat 32, Weikoop - Waalderstraat 53 en aan de zaal. 1 kilo Witlof 1 kilo Moesappels j Voor de 1 kilo zoete Stoofappels i *ete V bliksem 1 krop Sla Vz kilo gare Bieten Samen Z6.95 NOTEN: 200 gram Pepitamix 250 gram Weekendmix 200 gram Borrelmix Samen f6,95 KAAS: Belegen per kilo f 10,95 Miland 20+ kilo f 7.95 Weverstraat 74, Den Burg. infrarooc infraroodstraler informatie of demonstratie bij uw dealer: BONNE MECHANISATIE bv Oorsprongweg 67 1795 LB Eierland - Tel. 11229 TEXELAARTJE DE BESTE KANS OP SUCCES! Bon opsturen in gesloten enveloppe naar Texelse Courant, advertentieafdeling. Postbus 11, 1790 AA Den Burg (als brief frankeren). Betaalkaart of contant geld bijsluiten. Brief onder nummer f2,50 extra. Sluittijd maandag vóór 10.00 uur woensdag vóór 17.00 uur. Gebruik ook deze bon bij opgave aan de balie. Parkstraat 10, Den Burg (Langeveld de Rooy). J Gebruik voor elke letter, elk leesteken en elke tussenruimte een vakje, i j Naam. i j Adres: Postcode/plaats: i i Plaatsen op: XAdvertentie x per plaatsing zetten. Handtekening

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 3