Volop vakantie-voordeel tijdens de Volvo Holidays vr. J <3 6 Grand Café Restaurant „De Kelder" Restaurant „De Raadskelder" A 03 GEMEENTE ®B/&/57hO a?iV èr* 4 EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ JEZELF 1 Nu ƒ299, TEXELSE COURANT Lijst3 Voor een rechtvaardige toekomst INSCHRIJVING VERKOOP IJS Staatsbosbeheer is verbouwd en heet nu met een gezellig grand café en een grote leestafel een lunchkaart met vele belegde stokbroodjes of een saté een sfeervol restaurant met een nieuwe menukaart, vol betaalbare gerechten Willem „Parel", Jolanda, Roel en Ben Telefoon 12235. <2? Welkom op onze Volvo Holidays nog t/m 19 maart! VOLVO Garage Grisnigt, Bernhardlaan 170, telefoon 12200. K „JS^G0- pffj Kmuuim "tfjjf Eelmun van Heerwaarden JOB SCHURING KLIF12 versterking van ons team HOTEL ZEERUST, De Koi HOLLAND ELECTRO STOFZUIGER TYPE 430 - met linnen en papieren stofzak - 1200 Watt - 3 jaar garantie op de motor. i1 VRIJDAG 25 FEBRUARI 1994 J. Koning Met als basis: het eiland gevoel, de natuur en ons unieke landschap kan de kwaliteit van het toeris me nog wel verder ver sterkt en ontwikkeld worden. Dat is goed voor de toerist en de werkge legenheid Maar méér slaapplaatsen gaat ten koste van de kwaliteit van werk en wonen voor onszelf. Wij blijven daar om ook gespitst op werk in andere sectoren. VINASSEKAU-SF (Chloorarm) scherp geprijsd 'opbrengstverhogend verhoogt kwaliteit plantaardige herkomst aktiveert bodemleven Nuleverbaar! Soepenberg Fertilizers B.V. Oranten tel. 03210-16462 Bram de Ridder tel 02220-11683 Kinder-sp broeken vanaf mt 128 Bell Bottom, recht en sh wijd model vanaf f39,95 Het Staatsbosbeheer wenst vergunningen met een looptijd van 5 jaar (1 april 1994 t/m 31 december 1998) uit te geven voor het inne men van standplaatsen voor de verkoop van schepijs. Voor de navolgende standplaatsen zal vergunning verleend worden: 1. Muyweg - nabij de Zanddijk. 2. Begin fietspad Korverskooi - Ruigendijk. 3. Rommelpot - begin Jan Ayeslag. 4. Botgrasweg - Randweg nabij het barbecueveld. 5. Ruyslaan nabij hotel Opduin. 6. Op de speelweide aan de Boodtlaan te De Koog. 7. Nabij kruispunt Ruyslaan - Californiëweg. 8. Nabij kruispunt Ploeglanderweg - Monnikenweg. Alleen op standplaats 1 mag ook patat verkocht worden. De vergun ning voor standplaats 1 omvat tevens een vergunning tot het aan sluiten op het electriciteitsnet. Met uitzondering van standplaats 1, dienen de standplaatsen inge nomen te worden door een ijscokar. Geïnteresseerden dienen per standplaats en per jaar in te schrijven. Gunning geschiedt onder voorbehoud. Voor eventuele inlichtingen kunt u zich wenden tot het districtskan toor, Abbewaal 1, 1791 WZ Den Burg, telefoon 12228. De standplaats mag slechts worden ingenomen nadat de vergun ninghouder vooraf aan zijn financiële verplichting in het betreffende jaar heeft voldaan. Inschrijvingen dienen uiterlijk op dinsdag 15 maart a.s. om 14.00 uur op het districtskantoor te zijn ingeleverd in een gesloten enveloppe onder vermelding van: „Inschrijving standplaatsen ijsverkoop 1994 t/m 1998" Zonnig Holidays Nieuws: Volvo 440/460 I 8i Hohdav va. 37.600.-' Volvo 400-sene nu ook mei 1.9 Turbo Diesel' Volop vakantie-voordeel ■gffO* tijdens de Volvo Holidays! heeft nog tot en met 19 maart de tijd om te pro fiteren tijdens onze Volvo Holidays! Met volop vakantie-voordeel en vakantie-informatie' En kans op een heerlijke vakantie naar Zweden Plus een leuke attentie bij terugkeer van uw proefrit Maar het auto-nieuws staat voorop! Nieuw Volvo 440/460 1.8i Holiday' Buiten gewoon aantrekkelijk uitgevoerd met tal van extra's. Zoals 'n pittige 1.8i motor, jacquard-lederen bekleding, centrale portiervergrendeling, getint glas, een in delen neerklapbare achterbank en op de 440 Holiday een royale achterspoiler in de exterieurkleur! Klinkende audio-aanbieding op de 440/460 Holiday! Volvo radio/cassettespeler, 2 bas-luidspre kers, 2 tweeters en antenne, nü incl. inbouw 550,-! Nieuw: Volvo 440/460 1.9 Turbo Diesel' Het summum van economie en dynamiek' In DL en GLE luxe-varianten, v.a. 43.150,-. Speciaal Airco-aan- Wi/j ven bod op de 400-sene1 v*kanae naar Airconditioning maakt uw 400 (leverbaar vanaf GLE. excl. Turbo Diesel) echt compleet. Daarom nu slechts 2.950,-. Thuisblijven is spijt krijgen! Er is werkelijk van alles te doen tijdens de Volvo Holidays in onze showroom' Ze duren nog t/m 19 maart! bewijst het. Consumentenprijs incl. BTW,excl 565.- kosicn rijklaar maken Wijzigingen voorbehouden. Voor informatie over Volvo Leasing bent u welkom in onze showroom of bel tijdens kanloorurcn de Volvo Leasclijn 03458-8222. cf Met ee MAS heteluch heteluchtkanon informatie of demonstratie bij uw dealer BONNE MECHANISATIE bv Oorsprongweg 67 1795 LB Eierland - Tel. 11229 TE KOOP NABIJ DE COCKSDORP: EEN VRIJSTAANDE RECREATIEBUNGALOW met vrijstaande berging en 400 m2 onder en bijgelegen eigen grond aan de Rog- geslootweg 67 in bungalowpark „Resi dentie Texel" op het vakantiecentrum De Krim. Indeling: Hal/entree, woonkamer met open keuken, open haard en open trap, badkamer met ligbad, waarboven douche, vaste wastafel en toilet, slaapkamer. Vrijstaande berging. Verdieping: overloop en twee slaapkamers. - voorzien van een gas gestookte c.v.-installatie. - inclusief inventaris - over koopsom te betalen b.t.w. is terug te vorderen! - type C. - oplevering in overleg. TE KOOP NABIJ DE KOOG: EEN RECREATIE-APPARTEMENT op de begane grond van het appartementen complex „De Pelikaan" aan de Peli- kaanweg 56. Indeling: Entree, gang, badkamer met toi let en ligbad, waarboven dou che, slaapkamer, woonkamer met open keuken, zonneterras. - inclusief eigen parkeerplaats en eigen berging. - inclusief complete inventaris. - oplevering in overleg. Gevraagd voor verkoop: Woonhuizen voor permanente bewoning, met name in Den Burg en Oudeschild. Er is vooral veel vraag in de prijsklasse tot circa ƒ200.000,-. Weverstraat 94 1791 AG l\-n Burg Texel Telefoon 02220 - 11555 Telefax 02220 - 15946 NVM De Stichting Bejaardenzorg Texel heeft per ca. 15-3-1994 voor verhuur vrij de bovenwoning Starkenburgh 64. Den Burg In verband met de huur/inkomenstoets voor de huursubsidie verzoeken wij u opgave te doen van uw (gezamenlijk) inkomen over 1992. Men gelieve zich schriftelijk te melden vóór 4 maart 1994 bij Stichting Bejaardenzorg Texel, Postbus 73, 1790 AB Den Burg. Voor informatie kunt u bellen naar: 02220-12850 Menu van de week mosterdsoep g. kabeljauw, gestoofd - in folie met kruidenboter aardbeienmousse f37,50 Tel. 19515 I DEZE WEEK zaterdag: DINER-CABARET zondag: cabaret met aanvang 20.30 uur Tel. 19633 Wij kunnen vanaf eind maart tot oktc nog gebruiken en zoeken iemand die kan hel tijdens het diner 17.00-19.00 u. maandag t.e.m. zaterdag. Als je wilt is uitbreiding van het aantal i mogelijk. Wij bieden een leuke deeltijd baan. Ei ervaring is voor ons prettig maar niet ni zakelijk. Yvonne Hornby, telefoon 17261. THEO DE GR A A JULIANASTRAAT 2 4 1791 AK OEN BURG. TEXEL - TEL 0228 GEMEENTE TEXEL Per 1 januari 1994 is er nogal wat veranderd voor burger en gemeentelijke overheid. Op deze datum is namelijk de Algemene Wet Bestuursrecht in werking getreden. Deze wet vervangt onder an dere de voor u misschien bekende wet AROB (Administratieve Rechtspraak Overheidsbeschik kingen). De wet heeft onder andere tot doel de sterk verbrokkelde administratieve bezwaar- en beroepsmogelijkheden te stroomlijnen. Daar naast geeft de wet voorschriften voor het afdoen van aanvragen (op grond van welke wet dan ook) en het nemen van besluiten door de gemeente. Het fenomeen van beroep instellen bij de Raad van State bestaat in principe niet meer. Beroep instellen tegen een gemeentelijke beslissing (na eerst de bezwaarschriftenprocedure bij de ge meente te hebben doorgelopen) is nu alleen nog maar mogelijk bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank in Alkmaar. Ook schorsingsverzoeken moeten bij deze instantie worden ingediend. Voor bepaalde zaken blijft echter wèl direct be roep op de Raad van State mogelijk, bijvoorbeeld bij bestemmingsplannen en milieuzaken. Voor al le duidelijkheid: als u te maken krijgt met een be paald besluit van de overheid, dan zal altijd de bezwaar- of beroepsmogelijkheid worden aan gegeven. In het gemeentehuis is bij de receptie een (gratis) brochure verkrijgbaar „bezwaar en beroep tegen de besluiten van de overheid". Indien u vragen heeft over deze, ook voor u belangrijke wet, dan kunt u contact opnemen met de heer Van Schaik (telefoon(doorkies)nummer 62151) of de heer Bij- ma (telefoon(doorkies)nummer 62152). Eventuele bezwaren tegen het bovenba bouwplan kunnen gedurende de termijn inzagelegging schriftelijk aan het college v< gemeester en wethouders kenbaar word! maakt. De burgemeester van Texel brengt ter op I kennis dat burgemeester en wethoudeil Texel voornemens zijn om met toepassing 1 tikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Order artikel 50, lid 6 van de Woningwet mede' te verlenen aan het bouwplan van: de heer P. C. Kooger voor het plaatsen v.e. woning a/d Slotskolk te Oosterend. Het bouwplan is in strijd met het ter plaat dende bestemmingsplan. Ter plaatse is eei bereidingsbesluit van kracht. Het bouwi overeenkomstig het in voorbereiding zijl stemmingsplan. De bouw- en situatietekening ligt vanaf 28| ari 1994 gedurende 14 dagen voor een ieT inzage op de afdeling Ruimtelijke Ordenfl Volkshuisvesting, kamer 0.12 van de gerr secretarie. GEMEENTE TEXEL ZITTING CENTRAAL STEMBUREAU BEKENDMAKING UITSLAG VERKIEZING De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 2 maart 1994 gehouden verkie zing van de raad van de gemeente Texel maakt bekend dat op 4 maart 1994 om 10.00 uur een openbare zitting van het centraal stembureau plaatsvindt, waarin de uitslag van de verkiezing wordt bekendgemaakt. De voorzitter voornoemd, mr. W. L. F. C. Ridder van Rappard GEMEENTE TEXEL De burgemeester van Texel brengt ter openbare kennis dat burgemeester en wethouders van Texel voornemens zijn om met toepassing van ar tikel 16 van de voorschriften van het bestem mingsplan „Den Burg-De Mars" medewerking te verlenen aan het bouwplan van: Schuijl Onroerend Goed b.v. voor het plaatsen van een bedrijfspand met woonhuis a/d Abbewaal te Den Burg. Het bouwplan is in overeenstemming met de ontwerp-uitwerking van het voornoemd bestem mingsplan. De bouw- en situatietekening ligt vanaf 28 febru ari 1994 gedurende een maand voor een ieder ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, kamer 0.12, van de gemeente secretarie. Eventuele bezwaren tegen het bovenbed bouwplan kunnen gedurende de termijn inzage legging schriftelijk aan het collegl burgemeester en wethouders kenbaar vJÉM gemaakt. LIJST VAN AFGEGEVEN BOUWVERGUNNING! GOEDGEKEURDE MELDINGEN Verleende bouwvergunning: H. Büttner voor het veranderen/vergroten v.e. zomeri Californiëweg 335 te De Koog; J. Witte voor het vL ren/vergroten v.e. zomerhuis a/d Californiëweg 32» Koog. Verleende sloopvergunningen: C. Dros voor het slopen v.e. pompstation a/d Postwes te De Cocksdorp; Mevrouw J. M. van der Vis voor het slopen v.e. zof a/d Californiëweg 86 te De Koog; Th. Graaf voor het slopen v.e. boerderij a/d Emmalapt Den Burg. BEZWAAR- EN BEROEPSMOGELIJKHEDEN Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag waarop deze be zijn bekendgemaakt een bezwaarschrift gemeester en wethouders indienen. Het bezwaarschrift dient ten minste te be de naam en het adres van de indiener, de kening, een omschrijving van het besluit w i gen bezwaar wordt gemaakt, de gronden vi bezwaar en zo mogelijk een afschrift va bestreden besluit. Het bezwaarschrift si|e niet de werking van het besluit waartegen gericht. Bovenbedoelde vergunningen kunt u inzien! afdeling Bouwzaken, kamer 2.12. GEMEENTE TEXEL Het huren van een gedeelte van het zeestrand voor het plaatsen van een sl huisje. Ook voor 1994 bestaat de mogelijkheid or sen 15 mei en 1 oktober een gedeelte va' Noordzeestrand te huren voor het plaatse' een strandhuisje. Indien u van deze mogelij gebruik wenst te maken, kunt u een aanvrai muiier voor een vergunning afhalen bij de van de afdeling Ruimtelijke Ordening, Red en Volkshuisvesting van het gemeentehui dien u het aanvraagformulier volledig ing vóór 1 april a.s. bij ons indient, heeft u de ve ning vóór 1 mei a.s. in uw bezit. De legesk die aan deze vergunning verbonden zijn bed' voor 1994 ƒ144,30.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 6