l Van jongs af hameren op grondbeginselen" Li Eerste wintertriathlon als de dooi uitblijft k Henk Veldhuizen drilt keepers IJsclub Oost heeft drukke week TEXELSE g couRANT Kennismaken met handboogschieten Net geen 50 punten voor De Mareis Bakker/Vinke aan kop in 3e periode Pupillenvoetbal Geslaagden Calluna Verrassende winst van schaker Zijm Beumkes en Schuijl bowlen naar winst Texels kampioenschap kortebaan schaatsen Springwedstrijd in de manege Bedrijvig/^/ Sjoelavond Den Hoorn Facelift voor Rabbit Habit De Cocksdorp krijgt vurig gewenste verlichting fietspad Eilandcompetitie volleybal Ook fanfare-insigij voor Bert Bruyn Jongerenkoor uit Bolsward Inbraak Meer subsidie vi slachtofferhulp Verkoopmidda De Duinroos Bank Thijssesch prooi van vandak VRIJDAG 25 FEBRUARI 1994 Nu nog een broekie, maar straks klaar voor het grote werk Vedettes in spó Ramon Timmers en Omar Zijm krijgen les van Henk Veld huizen Goal!! In de voetballerij gaat dat gepaard met vreugde, verdriet en verwijten. Maar al te vaak krijgt de doelman de schuld. Meestal ten onrechte, vindt Henk Veldhui zen die zelf jaren onder de lat heeft gestaan. Hij heeft zich gespecialiseerd in het trainen van keepers en er inmiddels diverse onder zijn hoede. Komend seizoen hoopt hij een centrale opleiding voor doelverdedigers van alle Texelse verenigingen van de grond te krijgen. ,,Het werkterrein van de keepers beperkt zich al lang niet meer tot de doellijn alleen", constateert Veldhuizen. „Hij moet heersen in en rond het strafschopgebied. Nu terugspeelballen niet meer mogen worden gepakt, moet hij ook nog een partijtje kunnen meevoetbal- len." Veelzijdigheid troef dus voor de hedendaagse doelverdediger die we op televisie steeds vaker op de andere helft terugvinden. Als keepertramer van ZDH en SV Texel besteedt Veldhuizen aan dacht aan tactische zaken zoals positiespel, het opstellen en Handboogschietvereniging „De Ei- landschutters" stelt belangstel lenden in de gelegenheid om vanaf vrijdagavond 4 maart 1994 tijdens vijf achtereenvolgende wekelijkse lessen kennis te maken met de be ginselen van het handboogschie ten. Tijdens deze lessen kan gebruik worden gemaakt van ma teriaal van de vereniging. Per serie van vijf lessen kan maximaal aan zes personen les worden gegeven. De kosten bedragen ƒ30,- voor een volledige serie lessen. Indien men na de lesperiode besluit lid van de vereniging te worden, zul len de cursuskosten op de contri butie in mindering worden gebracht. Voor informatie: tele foon 13692. Zaterdag speelden de dames van De Mareis een uitwedstrijd tegen WGW uit Den Helder. De Mareis staan momenteel op een tweede plaats, maar hebben twee wedstrijden minder gespeeld dan de koploper, dus het is een verte kend beeld. De wedstrijd werd ruim gewonnen. WGW 4 staat onder aan de rang lijst. In de Sportlaan in Den Helder werd de basketballwedstrijd gespeeld en al gauw was het niveau-verschil tussen beide teams goed te zien. De Mareis gin gen als een speer van start en scoorden het ene punt na het an dere. WGW wist pas in de veer tiende minuut hun eerste punt te scoren. Met een stand van 8-27 in het voordeel van De Mareis gingen de teams de rust in. In de tweede helft veranderde er weinig aan de ze situatie, WGW moest het ge heel van afstandschoten hebben en dat mislukte regelmatig. Bij De Mareis ging het spel wel iets moei zamer maar bleef men toch nog regelmatig scoren, in de rust wer nog over de vijftig punten gepraat, maar dit werd net niet gehaald. Met een stand van 12-48 wist De Mareis weer een riante overwin ning binnen te halen. Scoren:Louise van der Sluis 156 pnt; Ger- da Kuiper 10 pnt; Klaasje van de Velde 8 pnt; Martme Burger 8 pnt; Irma Schuijl 4 pnt; Karin Zegers 3 pnt. wegsturen van de medespelers en het geven van aanwijzingen. Ook val- en traptechnieken, koppen en het nemen van slidings komen aan bod. Daarnaast probeert hij de spelers mentaal sterk te maken om overwicht te krijgen op de te genstander. „De aandacht van de doelman mag geen moment ver slappen. Je moet snel van verdedi gen naar aanvallen overschakelen." Ondergeschoven kindje Vanaf de zijlijn ziet Veldhuizen kee pers nogal eens de fout in gaan. „Doelverdediging is bij veel clubs een ondergeschoven kindje. Je ziet nogal eens dat ze verkeerd uit komen en te snel naar de grond gaan. Eén stiftballetje en het is ge daan." De fouten komen niet van de één op de andere dag. „Vaak komt het doordat keepers zich ver keerde gewoonten hebben aange leerd. En ze blijven vaak in hun oude fouten vervallen. Het is moeilijker om ze die af te leren, dan om ze nieuwe dingen aan te leren. Daarom moet je keepers al van jongs af aan vertrouwd maken met de beginselen en erop blijven hameren." Om zich verder in het trainen van keepers te bekwamen doorliep de Texelaar onlangs een KNVB- opleiding training en coaching van doelverdedigers bij Alkmaarse Boys. De cursus werd gegeven Op de twintigste avond van de klaverjasclub Den Burg zijn Henk Bakker en Cees Vinke als eerste geëindigd met 7359 punten. Zij staan nu op de achtste plaats in het totaalklassement. Drie plaatsen winst behaalden Ge rard Benjamins en Piet Moree met 7261 punten en staan nu op de 23e plaats. Frans Boer en Frans bos stijgen een plaats met hun 7171 punten (nu 24e). De 7025 punten leverde Freek Halsema en Elly Eelman geen plaatswinst op, zij blijven 28e. Wél winst was er voor Erik Jan Geus en Peter de Porto. Met 6948 punten stijgen zij van de zesde naar de vierde plaats. De laatste avond om het kampioenschap van Texel is vrij dagavond 25 februari om 20.00 uur in „De Witte Burcht". Totaalstand na 80 partijen: 1. R de Ruwe-F. Hopman 138372; 2. Echtpaar F. Veeger 134669; 3- c. Bos-R. de Zwart 132439; 4. E. J. Geus-p. de Por to 131274, 5. R. Caspers-K. van Heer waarden 130994; 6 P van Heerwaarden- W. Derksen 130923; 7 J Wiersma-J. Vin ke 130865; 8. C. Vinke-H. Bakker 129834; 9 C. Koomen-G. Smit 129738; 10. Echtpaar J. Spaans 128781 Derde periode: 1 C. Vinke-H. Bakker 18042; 2. R de Ruwe-F. Hopman 17829; 3. E J. Geus-P de Porto 17435; 4. A. van Heerwaarden-J. Kloosterman 17074; 5. Echtpaar F. Veeger 17071, 6. G. Benjamins-P Moree 16605; 7. R. Caspers-K van Heerwaarden 16449, 8. J. Witte-R. van der Slikke 16433, 9 Fr. Boer-Fr. Bos 16414; 10. Th. Stoelinga-N. Barhorst 16377. Programma zaterdag 26 februari: Oosterend F1-De Koog F1 10.00 u. Tex. Boys F1-Texel F2 10.00 u. Texel F1-SVC F1 10.00 u. SVC E2-SVC E1 11.00 u. Tex. Boys E1-Tex. Boys E2 11.00u. Texel E1-Texel E2 11.00u. Oosterend E1-Texel E3 11.00 u. De Koog E1-ZDH E1 11.Q0u. SVC D2-SVC D1 12.00 u. O'end D1-0'end D2 12.00 u. Tex. Boys D1-Tex. Boys D212.00 u. De Koog is vrij IFoto Gerard TimmermanI door Frans Hoek, de keepertrainer van Ajax. Ondanks Veldhuizens ruime ervaring (voor hij als trainer begon was hij doelman bij KVVA, NAC en RODA 46 uit Leusden) omschrijft hij de leerstof als „pit tig, maar zeer nuttig". Gezamenlijke opleiding Met de verworven kennis denkt hij de Texelse verenigingen een dienst te kunnen bewijzen. „Het zou mooi zijn als doelverdedigers van verschillende verenigingen één keer per week een gezamenlijke specifieke keeperstraining kun- nenvolgen. Daarnaast kunnen ze dan een keer meetrainen met hun team. Dan kan je ook trainings kampen houden en bekende kee pers naar het eiland halen. Helaas heb ik zelf onvoldoende invloed om dit initiatief van de grond te krijgen." Hij hoopt wel dat de clubs tot deze gezamenlijk oplei ding kunnen komen. „Doe je het niet, raak je op achter bij de vaste- wal. Ik merk dat men training van keepers daar steeds serieuzer aan pakt." Onder toezicht van Albert Middel bos en Martin Land is in zwempa radijs Calluna weer afgezwommen voor het A- en B-diploma. Na af loop gingen alle deelnemende kin deren trots met een diploma naar huis. A-diploma: Charlotte Bakker, Ke vin de Waard, Dirk Trap, Barbara Ruiter, Anouk Buisman, Willem Ran, Roswitha Commandeur, Floortje Roeper, Arco van der Kooy, Martin Zegers, Simon Fibbe, Jordy Zijm, Michiel Stark, Rian Westdorp, Stephanie de Bruijn, Barbara Dubbelt, Gerco Eelman, Carolien van der Vis, Michiel Schrama, Arjan van Benthum, Nanda van Vliet, Carina Dros en Fenneke Lap. B-diploma: Jort Hammer, Thysia Beerling, Michiel Gerritsen, Rosan- ne Rademaker, Jerry Smidt, Patri cia Veeger en Jorman Lagerveld. In de interne competitie van schaakclub 'En Passant' heeft Abe Zijm voor een regelrechte sensatie gezorgd door Jaap de Wijk te verslaan. Mocht De Wijk nog titelaspiraties gehad hebben, dan zijn deze nu definitief vervlo gen, want Jaap Dros won zijn partij tegen Thijs Witte en blijft daarmee een straatlengte voor op de concurrentie. Alleen Rinus Vit- tali, die won van Willem van de Rijke, kan nog hopen op verval in de prestaties van Dros. Abe Zijm is aan een goed seizoen bezig, getuige zijn vijfde plaats op de ranglijst. Hij onderstreepte zijn goede vorm nog eens door Jaap de Wijk, tot voor kort titelkandi daat, eens flink de oren te was sen. Zijm was niet bang voor de Aljechin-verdediging van De Wijk en bestreed deze op de meest agressieve wijze met het 'jachtspel'. Zijm kreeg daardoor groot ruimtelijk voordeel, terwijl De Wijk moest worstelen om zijn stukken nog een beetje aanvaard bare plaats te geven. Zijm kon rustig bouwen aan een mataanval, zonder dat zijn tegenstander daar ook maar iets aan kon doen. Daar mee werd het gedurfde spel van Zijm beloond met het volle punt. Het was toch al een goede dag voor de 'durfallen'. Taeke van Lin- gen was niet te benauwd om er een stukoffer tegen aan te gooien en werd voor zijn moed beloond. Ferry van Tatenhove kon geen slui tende verdediging vinden en gaf de pijp aan Maarten. Piet Bakelaar oogste veel waarde- Dennis Beumkes en Menno Schuijl hebben met games van 228 en 212 het bowlingteam van IBS Oele Schoo aan een 4-1 over winning op Verseput Verzekerin gen geholpen. Ook de wedstrijd tussen Last Min net en de Deurdouwers was span nend. Laatstgenoemden bleken uiteindelijk het sterkst. Door een mooie serie van André Barhorst kon Piama toch nog één punt pak ken van het sterke team van Baan brekers. Trijn Stiggelbocft liet bij de huis vrouwen voor WBZ een game van 221 noteren. Klavervier had daar geen passend antwoord op. Neelima Bakker en Erik Witte scoorden veel punten in de jeugd- league. Taxi Grootjen behaalde de eerste overwinning met 3-1 op ho tel Strandplevier. Uitslagen: EVA-Bedrijven ServiceDekker 3-2; Cham pion sisters-'t Pruttelhuus 1-4; Sommeltjes-Gruisi 3-2; Hotel De Weal- Paal 9 5-0; Hotel Strandplevier-Tabakshop 3-2; TZN-Paal 12 5-0; Last Minnet- Deurdouwers 1-4; Verseput Verz.-IBS/ OELE/SCHOO 1-4; Piama-Baanbrekers 1-4; Hotel Tatenhoeve-Timmers Tearoom 4-1; Drogisterij Mets-AII Stars 2-3; Stunt Team-Onder de Pomp 4-1. Huisvrouwen: WBZ-Klavervier 4-0; T- Fords-Matico 3-1, Bloopers-Der Pms y3-3'/2 Jeugd: Hotel De Strandplevier- TaxiGrootjen; De buteriggel-Hotel De Weal; Hotel Juliana-kios Pads opdum. IJs en weder dienende staat mor gen de eerste Texelse wintertri athlon op het programma. Het winterse evenement vindt plaats in de omgeving van de Oosteren- der ijsbaan. De start is daar om 15.30 uur. De wedstrijd bestaat uit achter eenvolgens 5 km hardlopen, 10 km fietsen en 25 rondjes 400 meter) schaatsen. Dames hoeven tien ronden minder af te leggen. Minimum-leeftijd is 15 jaar. De in schrijving is voor de start bij de ijs baan. De organisatie is in handen van de IJsclub Oost in samenwer king met de Stichting Triathlon Texel. Vooral van de Texelse triatle ten, die nu in hun wintertraining vertoeven, wordt een goede op komst verwacht. Omdat ten op zichte van de „gewone" triathlon het onderdeel schaatsen de plaats inneemt van het zwemmen, krij gen nu andere sporters een kans om bovenin te eindigen. Daar naast kunnen de veteranen Dirk Bakker en Nel Bruining (als ze meedoen) hun talenten eens voor eigen publiek laten zien, in plaats van bij wedstrijden in Oostenrijk. Estafette IJsclub Oost is blijkbaar geïnspi reerd door de onverwachte vorst periode, want de club was de afgelopen dagen zeer actief. Na geslaagde schoolwedstrijden dins dagochtend (zie ander bericht) werden woensdagavond een esta- ring voor de fraaie wijze waarop hij Auke Terpstra de duimschroeven aandraaide. Het Schots waar Ba kelaar zich van bediende is een ge waagde maar aanvallende opening. Het doorzetten van de aanvalsplannen is dan wel gebo den en Bakelaar aarzelde dan ook niet en combineerde op agressieve wijze naar de winst. Thijs Witte deed het juist te rustig aan tegen Jaap Dros. Ook hij kreeg de Aljechin-verdediging voorgeschoteld, maar durfde daar niet op in te gaan. Het gevolg was dat Dros zijn stukken goed kon ontwikkelen en een moordende aanval kon voorbereiden. De arme Witte zag een ontketende Dros op zijn koningsstelling afkomen en daar hielp geen moedertjelief aan. Zoals Henk Tuinema het dame gambiet hanteerde tegen Paul Eel man was het niet helemaal correct. Toch wist de zeer gecon centreerd spelende Tuinema zich uit de problemen te redden, waar na hij in het eindspel op knappe wijze de partij naar zich toe trok. De uitslagen: P. Bakelaar-A. Terpstra 1-0; P. Eelman-H. Tuinema 0-1; W van de Rijke-R. Vittali 0-1; A. Zijm-J de Wijk 1-0; T. Wïtte-J. Dros 0-1; F van Tatenhove-T. van lingen 0-1; R. Riegman-A Naderi 1-0. Op de ijsbaan van De Koog ('t Stappeland) worden vanavond de Texelse kampioenschappen korte baan schaatsen gehouden. Als de dooi niet als spelbreker fungeert, gaan de wedstrijden om 19.00 uur van start. De titelstrijd speelt zich af bij de jongens en meisjes junio ren (14-16 jaar) en dames en heren senioren (17 jaar en ouder). Deel name kost ƒ5,-. Zaterdagochtend organiseert de Texelse Ijsbond wedstrijden voor de jeugd op de ijsbaan van Ooster end. Vanaf 13.30 uur kunnen jon gens en meisjes van 10-13 jaar en van 14-16 jaar de strijd met elkaar aanbinden. In manege Akenburg wordt zon dag een springwedstrijd gehouden vanaf 11.00 uur. Er zijn 21 deelne mers die twee maal het parcours zullen proberen. Gejureerd wordt door P.W. van Kesteren en J.H. Bakker. Toeziend jury is mevrouw S.M. Bakker- Ettinger. Het parcours wordt ge bouwd door M.H. de Hoon. De wedstrijd duurt tot ongeveer 14.00 uur. Ruiters die nog niet aan officiële wedstrijden meedoen kunnen van af 14.45 uur een oefenparcours springen. Tot 16.35 uur zullen 16 combinaties deze mogelijkheid be nutten. Publiek is welkom in de manege, de toegang is gratis. fette en een afvalwedstrijd verre den. Aan de start van de estafette verschenen tien koppels. Onder de deelnemers slechts één dame, Mirjam Joustra, die met de heren meedeed. De schaatsers reden telkens een ronde van 400 meter, waarna werd gewisseld. Er werd fel gestreden om de door IJsclub Oost beschikbaar gestelde worsten. André van den Berg ze gevierde met koppelgenoot Mar cel Dijker. Tweede werden Erik Venneker en Willem Anton Scha- gen, derde Pieter Drijver en Cor Daalder. Na een bakkie chocolademelk in de koek en zopie tent en een klei ne rustpauze startten 23 schaat sers voor de afvalwedstrijd. Na twee volle ronden van 400 meter werd steeds de laatste rijder uit de strijd genomen. Door felle sprints probeerden de schaatsers hieraan te ontkomen en zodoende zo lang mogelijk in de strijd te blijven. An dré van den Berg wist deze wed strijd met overmacht te winnen en kon met de taart naar huis gaan. Een prima prestatie leverde de nog maar 13-jarige Tim Legierse door in het seniorengeweld als tweede te finishen. Uiteraard werd hij daarmee jeugdkampioen. Als der de eindigde René Boogaard. Deelname aan de wintertriathlon kost ƒ5,- per persoon. Aanmelden kan bij Simon Appel (tel. 14470), Gert Pansier (13668) of Wieb van den Berg (tel. 18243). Zaterdagavond houdt de feest commissie van Den Hoorn de tra ditionele sjoelwedstrijd voor Hoornders. Op deze avond worden zowel individuele- als team wedstrijden gehouden. Eén van de charmes van de avond is, dat naast uiterst serieuze wedstrijden ook ludieke wedstrijden worden gespeeld. Op deze manier kan ie dereen aan zijn trekken komen. De feestcommissie verwacht deelne mers en deelneemsters van 't Horntje, wijk H en Den Hoorn ge rekend vanaf de brugklas. De wedstrijden beginnen om 20.30 uur en worden gehouden in het dorpshuis De Waldhoorn. Deelne mers betalen ƒ2,00 voor deze avond. „Waarom ik heb verbouwd? Nou, als het regende hadden we drie emmers in de winkel staan om het water op te vangen...." Gerrit Sman heeft zijn kledingzaak Rab bit Habit in de Kogerstraat een fa celift gegeven. Pure noodzaak, maar ook verbete ren van de overzichtelijkheid wa ren de redenen voor de verbouwing. „Die emmers hadden ook wel een zekere charme", mij mert Sman. „Maar we hadden hier natuurlijk twee ruimtes met een gangetje ertussen. Dat kun je niet zo goed in de gaten houden en er werd steeds meer gestolen. Ik wil geen klantonvriendelijke alarm toestanden, dus de enige oplos sing was de zaak overzichtelijker maken." Rabbit Habit bestaat zo'n tien jaar. Aanvankelijk opgezet door Sman met een vriend samen, de laatste vier jaar draait hij de winkel alleen. De verbouwing is gedaan door Sman zelf met hulp van aannemer Willem van Heeringen, timmerman Henk Jan Barendregt en electri- ciën Willem Duvekot. „We hebben geprobeerd de stijl simpel te hou den door het gebruik van eerlijke materialen als hout en ijzer." Ajaxkleuren Het meest te spreken is Sman over de roodwitte markiezen aan de voorgevel. „Ik wilde die lelijke trespa bak kwijt en terug naar een klassieke buitenkant. De leveran cier vond dat daarbij roodwitte markiezen hoorden. Dat zijn de Ajax-kleuren, dus ik was gelijk vóór." Het vriendelijke straatbeeld dat ontstaat door de vernieuwde Verlichting van het fietspad van de Klimpstraat naar de Vuurtoren- weg is al jarenlang een hartewens van de bewoners van De Cocks dorp. Na lang touwtrekken zal de gemeente deze honoreren. Het donkere fietspad vormt een probleem in De Cocksdorp. 's Zo mers is het een veelgebruikte rou te van het Eierlandse Huis naar camping De Krim, maar in het duister maakt het pad een onveili ge indruk, waardoor veel fietsers een andere route kiezen. Dit ver oorzaakt (geluids-)overlast voor de durpers. De gemeente heeft de verlichting lang tegengehouden omdat de kosten hoog zijn. Maar het college van b en w ziet de noodzaak van aanleg inmiddels in en wil het kar wei gelijk goed doen. Daarom wordt gemeentewerken gevraagd de kosten voor plaatsing van drie vier lichtmasten op papier te zetten. Dinsdag 1 maart is er geen ei landcompetitie in verband met de voorjaarsvakantie. De uitslagen van 22 februari wa ren als volgt: Tex. Autoc -Teso 2-1, Maarcobouw-Pilaar 1-2; RWS-Graaf Spuiterij 1-2; Sportshop- Meubelhuis Texel 0-3; Stuc. v.d Woude-12 Balcken 2-1, ABN/AMRO- Cocky's 1-2; De Rival-Cohen 3-0; Bremakker-Slagerij Schiphorst 2-1; Zandloper-NBC 1-2; Klif-Ecomare 1-2; Waayer-Tatenhove 2 3-0, Super-lenR 0-3; Question-Klif 12 3-0; Haarstudio- Vespertina 2-1, Durper Drup-Mantje 1-2; NIOZ-7 Provincièn 1-2; Zeilmakerij-Ass. Bremer 1-2; Top Tien-Beautique Texèle 0-3. aanblik, heeft Sman al veel v, derende reacties opgeleverd I Hoewel de winkel een stuk ru oogt, is er aan oppervlakte bij gekomen. „We hebben ai de keuken erbij getrokken. Vis maakt het een zeer ruime indr> Het assortiment van Rabbit H bestaat voor het overgrote de; (goedkope) spijkerbroeken, filosofie is en blijft dat de du. ƒ49,95 kost. Dat is onze mi om ons te onderscheiden va? rest van het Texelse kleding keibestand. En het werkt, ondanks de toename van het; tal winkels in Den Burg, gaai zaken nog steeds goed." Si verzekert dat hij voor iedereen spijkerbroek heeft. „We het enorm veel modellen en m; ook grote maten en kindersp- broeken. Als je er even de tijd neemt, ga je gegarandeerd een perfecte broek de deur Tijdens de winteruitvoering fanfareorkest DEK kreeg ooi zikant Bert Bruyn een onders ding wegens lani lidmaatschap. Per ongeluk zijn naam in het verslag in del van dinsdag onvermeld. Sop saxofonist Bruyn blaast in Hoorn al 25 jaar zijn partij rre ontving daarvoor het zik bondsinsigne. Het jongerenkoor Eljakim uit ward, onder leiding van Goos gerveen, verleent zondag 19.00 uur medewerking aan dienst voor belangstellenden Gereformeerde kerk van Den! Dit koor zingt a cappela en is geleden op televisie gewees1 In een tweede woning aal Stengweg, eigendom van ie I uit Wassenaar, is ingebroke I beheerder van het huis om I zaterdag dat met een steer I raam was vernield. Voor zo| kon ontdekken wordt vermist. De subsidie voor de Stichtr/tg slachtofferhulp wordt verh I van 8 tot 12 cent per inwon; stichting wil zelf graag eem ging tot 18 cent, maar het Ge heeft zich uitgesproken vo cent. Texel gaat mee met lx west, maar het college zaldr ven ook geen moeite te t» met een stijging tot 18 Slachtofferhulp wordt als ei langrijke, goed functione voorziening gezien. De hervormde vrouwenverel De Duinroos houdt op woel 2 maart van 14.00 tot 17.01 verkoopmiddag van handvw in Bethel in Eierland. Van 20.(| 22.00 uur is er bingo. Voor de jeugd van de Ja Thijsseschool was het d derdagmorgen wel even ken. Een bankje voor schooldat nog wel met opbrengst van een baz I wasneergezet, troffen ze I ledig vernield aan. Gezien kracht die er voor nodig is weest is er een meer dan 1 kinderhand in het spel i I weest. De schade bedn Circa f150,-. (Foto March .v.-.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 8