Cjroen 'Ttmrts jexeh in het harL, Brutalen hebben de halve wereld, en zéker een paar trand bezaaid met planken en balken GOUDA'S GLORIE Culinaise p.. 149 jtters watertanden van kwaliteit COMBI BROUWER Kop-staart-botsing TEXELSE'^ COURANT indweer wacht reorganisatie >p De Lindeboom g niet afgerond Weinig afslag Hoornder spectaculair met auto in de sloot Gewesttaak Roeper te combineren met raad Afzuiger vat vlam VERDER XT ïndït iNumnier w Record aantal bands tijdens Texelpop 2 s+ Nijlganzen horen niet op Texel 2 s+ Musicaljubileum gevierd met Oliver 3 ïw Pech en geluk bij eerste MAB-cross 5 Zijm snelste in De Waal 5 w Een Texelaar in de States 7 Politiepost in De Cocksdorp Vrouw gewond Getuigen gezocht Ganzen gestolen biCHT 15 SEPTEMBER 1887 - NR 10867 DINSDAG 15 MAART 1994 Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, Den Burg, telefoon (02220) 62600. itle/abonnementen telefoon (02220) 62600 Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, (02220) 62620, faxnr. (02220) 14111. bulten werktijd Frans Hopman, Pater Witteplein Burg, telefoon (02220) 15472. Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel. Oplage 7200. Abonnementsprijs /49,95 per half jaar Losse nummers f\A0 Meters dik langs de vloedlijn lagen de planken en balken (Foto Bert Koning) In de Kogerstraat in Den Burg deed zich zaterdagmiddag een kop-staart-botsing voor waarbij de auto van een 37-jarige Cocksdor- per en een 25-jarige Zaandamse schade opliepen. Terwijl beiden achter elkaar richting Akenbuurt reden, moest de Zaandamse plot seling remmen. Door de korte af stand kon de Texelaar haar niet meer ontwijken. I.M. ADVERTENTIE Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant een folder van TV VIDEO HIFI FOTO Weverstraat 76-80 Den Burg 12294 I.M. ADVERTENTIE ote vreugde van de Texelse jutters is gisteren tussen 14 en De Koog een enorme hoeveelheid hout aan- eld. Hoewel de strandvonderij met assistentie van de probeerde het hout uit handen van de jutters te hou- yerdween menige plank en balk in de duinen. kketten zijn afkomstig van ise vrachtschip „Sydgard", weg naar Amsterdam zon- nd 22.45 uur een deel van dading, bestaande uit 25 vurenhout, verloor. Dat ge- tien mijl uit de kust ten van Den Helder, ischepen werden gewaar- d voor de drijvende obsta- isteren tegen het einde van tend spoelde de eerste par- >ut op Texel aan. Het betrof en balken van verschillen- naten. Doordat de meeste ten waren losgeslagen, lag out over vele kilometers verspreid. Op sommige >n zelfs meters dik langs de jn- Slag geslagen Ivonder Dirk Simon Boon ilging van de politie staat idweer een grootscheepse lisatie te wachten. ,,We waakzaam zijn", waar- Ie burgemeester Van Rap- lie overigens voorziet dat imensmelting met de regio n grote gevolgen voor de spuitgasten zal hebben. irandbestrijding wordt een an de hogere overheden. Ze [naar een hogere kwaliteit. It met goedschiks lukt, dan kwaadschiks", voorspelde prgemeester de raadscom- algemeen en organisato- beleid. Hij liet ïhemeren dat de plannen- s van het rijk echter geen haast hebben. reorganisatie zal het blus- en andere hulpverlening door indpositie in Texelse handen De preventieve taak (keu oor brandveiligheid en be iken) komen onder leiding gionale bestuurders. Die zul- ok de brandweercomman- >enoemen. verder uitholling van de ta rn de gemeente", aldus Van rd. Peter Bakker (Groen en Ate Rienstra (CDA), ten dat de reorganisatie de atie van het vrijwilligers- geen goed zal doen. Bakker: e werving verloopt toch al jk." Hij vond het vreemd dat 'erige hulpverlening, zoals ancevervoer, niet in de plan- jn meegenomen. De brand mal in de nieuwe situatie de natie hebben van de hulp- ing, antwoordde Van Rap- die toezegde zich sterk te voor behoud van bestaan- latie. Ireven van ondernemer Klaas "i half maart eigenaar te zijn "tel De Lindeboom is niet ge- „Het afhandelen van alle liteiten neemt méér tijd in 9 dan gedacht", verklaart zaakwaarnemer H.W. Dijk- Het wachten is op de goed- '9 van verschillende "lies, zoals de gemeente, de de curator en rechter- nssaris. „Niet verontrustend, wèl vervelend", aldus Dijk- die verzekert dat de vertra- nets met de financiering van heeft. Fris wilde graag half het definitieve koopcontract hekenen, om snel te kunnen 'uwen zodat de vernieuwde boom met het Jazzfestival zijn. De westerstorm van zondag nacht heeft weinig kustafslag veroorzaakt. De west-noord westenwind bereikte in de nacht een maximale kracht van 9 Beaufort. Het waterpeil steeg tot 2.19. Op de Hors en bij paal 30 zijn kleine hoeveel heden duin afgeslagen. „Een metertje of zo, het viel wel mee", vertelt Kees Smit van Rijkswaterstaat. Wel zijn bij De Volharding in De Cocks- dorp schermen in zee verdwe nen die waren geplaatst tegen het onderstuiven van de weg. Hoewel het ruige weer ook gisteren nog aanhield met windkracht 8, deden zich geen problemen voor, volgens RWS. len en over te brengen naar ge meentewerken, waar het achter slot en grendel wordt bewaard. Te gen het eind van de middag waren zo'n veertig mensen aan het werk om het hout op te ruimen. Alle vondsten werden verzameld op het parkeerterrein van paal 17, vanwaar de afvoer met vrachtwa gens tegelijk werd geregeld. Omdat de planken en balken in enorme hoeveelheden over een groot gebied liggen, heeft menig jutter toch al kans gezien om zijn slag te slaan. „Daar is weinig te gen te doen", verklaart Wout Stam van de gemeente. „We kun nen geen leger inzetten, dus er glipt allicht wat tussendoor." De politie heeft wel enige mensen die met planken liepen te sjouwen gesommeerd hun lading te laten liggen, maar er zijn geen bekeurin gen uitgedeeld. Container Gisteren werden liefst tien vracht wagens hout geborgen. „We heb ben geprobeerd alles weg te halen, maar er spoelde toch steeds weer hout aan", aldus Stam. Rond 02.30 uur verloor de ms „Baltic Eagle" maandag voor de Texelse kust een container met een auto en hifi-apparatuur. Niet bekend is of de container nog drijft of is gezonken. patrouilleerde geassisteerd door zijn zoon Maarten Jan en de politie met man en macht, om de jutters vóór te blijven. Aannemersbedrijf Van Tatenhove werd ingeschakeld om het hout van het strand te ha- Een 39-jarige Hoornder belandde zaterdagavond aan de Wester- weg met de auto op spectaculaire wijze in de sloot. Toen hulpverle ners arriveerden, bleek de bestuurder ongedeerd en door een voorbijganger al naar huis te zijn gebracht. De Hoornder was tegen tienen op weg naar zijn woonplaats, toen hij ter hoogte van Mariahoeve werd verblind door een tegenligger en de macht over het stuur kwijt raakte. Hij belandde in de sloot links naast de weg. Door de hoge snelheid draaide de wagen in de sloot 180 graden en kwam in om gekeerde richting tientallen meters verder tot stilstand. Toen de man bij zijn positieven kwam, besloot hij de auto de volgende dag maar op te halen en liet zich naar huis brengen. Een andere passant was hiervan niet op de hoogte en waarschuwde de alarmdienst, die brandweer en ambulance te hulp riep. Volgens de politie was er geen alcohol in het spel. Over schade aan de auto is niets bekend. De taak die PvdA'er Hans Roeper als beleidsmedewerker in het Ge west Kop van Noordholland ver vult, is niet strijdig met het lidmaatschap van de gemeente raad. Dat antwoordde burge meester Van Rappard aan Gelein Jansen (onafhankelijk), die de kwestie aan de orde stelde. Jansen stelde zijn vraag nadat een commissie uit de raad de geloofs brieven van de 15 gekozen raadsleden had goedgekeurd. „Ik twijfel niet aan de kwaliteiten van Roeper, maar is deze combinatie De brandweer moest maandag rond het middaguur uitrukken om dat een afzuigkap in een woning aan de Kogerstraat had vlamge- vat. Terwijl een pan vlees op het fornuis stond, was de vrouw des huizes even naar boven gegaan. Door onbekende oorzaak was de afzuiger gaan branden. Toegesnel de brandweerlieden konden het vuur tijdig doven, zodat de schade beperkt bleef. Hout op het strand. Een enor me hoeveelheid nog wel. Ech te Texelaars likken hun ving ers af en zijn niet meer te houden. Even horen hoe de stemming is, dachten wij. Maar de eerste vijf notoire ■jutters die we proberen, ne men niet op.... Tussen de middag zit hij te wippen op zijn stoel. Een he le partij, zeg je? Wat jammer nou dat ik vanmiddag geen vrij heb. Nee, ik heb geen idee wat ik van dat hout ga maken. Daar géét het toch ook hele maal niet om?" Via een ingewikkelde bereke ning waarin stroming, winds nelheden en het tij worden meegenomen, wordt uitge dacht waar de nog drijvende hoeveelheid hout in de loop van de nacht terecht komt. De Slufter wordt een goede kans toegedacht. „Da's wel een open vlakte, dus je wordt gauw gezien. Maar als ik wat planken in de duinen kan don deren haal ik ze later, als het rustig is, wel eens op. Ik ga er vannacht op uit. Wou je mee?" Gemoedelijk Ogen op het hoofd, geen tijd om te eten. Na het werk wordt meteen koers gezet naar het jutterswalhalla. Bij paal 17 is het een drukte van belang. Een jutter rijdt de monstratief met aanhanger achter de auto over de par keerplaats. „Dat is niet verbo den." Hij krijgt onmiddellijk de politiejeep achter zich aan. „Ik heb net gehoord dat ze die wagen vrésélijk nodig hebben in Den Helder", wordt de dienstdoende agent geplaagd. Die kan dat goed hebben: „Van mij mag het, want ik ben het hier apezat.". De sfeer is goed. Gemoedelijk, maar met een afwachtende ondertoon. Jutten is een spel, maar het blijft een beetje stout. Duisternis Onder het motto „brutalen hebben de halve wereld en zé ker een paar planken" worden onder het oog van de bewa kers enige latten ontvreemd van de verzamelplaats op paal 17. Maar voor het échte werk wordt toch de duisternis af gewacht. Ook ter hoogte van paal 15 is het gezellig druk op het strand. Veel kijkers, een paar jutters. Enkele zeer integere eilandbewoners worden ge signaleerd, slepend met bun dels hout. Ach ja, er ligt zoveel dat de verleiding menigeen te groot wordt. Een slimmerd heeft een bolderwagen bij zich. De heren van het gezag hebben echter niet veel over gelaten voor de Texelaars. „Ze hadden het sprokkelwerk aan de jutters moeten overlaten", wordt verontwaardigd opge merkt. „Ze hebben alles op grote bulten bijeen gehaald en ingepikt. Hier en daar liggen nog wat plankjes van twee tweeënhalve meter. Ik heb er een stuk of veertig vergaard. Maar verder valt er weinig meer te halen." Doorwarmen De bewaking op het strand valt mee. Af en toe rijdt een terreinwagen voorbij. Rond 21.00 uur is het hoog water. De jutters begeven zich naar huis. Even wat eten en door warmen. Bij afgaand tij zullen ze opnieuw positie innemen. „Want er drijft nog van alles. En al heb ik géén idee wat ik er mee moet, ik zél met hout thuiskomen Foto Bert Koning) Zie voor meer aanbiedingen onze advertentie op pagina 4 niet strijdig met de wet?", vroeg Jansen zich af. „Hij bereidt in het gewest zaken voor, waarover hij als raadslid misschien moet beslis sen." Volgens Van Rappard is dat des te meer reden een weloverwo gen oordeel te kunnen geven en zijn er juridisch geen bezwaren. Gré Zegers (PvdA) liet weten dat de kwestie binnen haar fractie is besproken. „Roeper heeft alles zorgvuldig afgewogen en er zelf geen problemen mee." Cor Kuip (Texels Belang) zei als lid van de controlerende commissie geen be zwaar te hebben. Het heeft er alle schijn van de De Cocksdorp komend seizoen een bemande politiepost krijgt. Dat is nodig omdat de toeristische druk te in de noordkop grote vormen heeft aangenomen. Binnen de basiseenheid Den Hel der/Texel is ruimte gevonden om manschappen in het dorp te stati oneren. De politiepost kan na be middeling van de dorpscommissie in een bestaand kantoor, waar schijnlijk de Rabobank, worden gevestigd. De bemanning wordt mogelijk door een uitruil binnen de basiseenheid. Volgens burge meester Van Rappard valt de defi nitieve beslissing nog deze maand en zal de politiepost als proef van start gaan en gelden voor de maanden juli en augustus. Een vrouw uit Hoorn raakte zater dagmiddag gewond bij een onge val op de kartingbaan. Per ambulance werd zij eerst naar een huisarts en vervolgens naar het Gemini-ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer, dat klaagde over een pijnlijke milt, bleef daar een nacht ter observatie. De vrouw was met haar kart van de baan geraakt, na dat zij een vriendin had ingehaald en nog even achterom keek. Ze reed tegen de autobanden naast de baan en kreeg daarbij het stuur in haar middenrif. Op een parkeerterrein achter wo ningen aan de Stolpweg in Den Hoorn is gisteren tussen 17.00 en 18.30 uur de achterruit van een zwarte VW Polo vernield. Het ver moeden bestaat dat dit door spe lende kinderen is gebeurd. Eventuele getuigen worden ver zocht de politie te bellen, telefoon 22188. Uit een tuin aan de Boodtlaan in De Koog zijn in de nacht van zon dag op maandag twee stenen ganzen gestolen. De beelden wa ren met een ketting verankerd en hadden een waarde van f120,- per stuk.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1