Kleurrijke afsluiting van sprankelende theaterweek „Verschillen? Op Texel is het wel wat gezelliger" lees Kooger (45) boert 20 jaar goed in Californië iHi KORT Texels Regisseur Verhoeff vertelt over films A- r T Tafeltennisser Room in goede vorm Eerste plaats voor junioren brandweer Reanimatiecursus ITEXELSE y qoURANT xelaarsje komt ze overal tegen. Menig reiziger heeft at al eens ondervonden. Op een rondrit door het (wilde) zesten van de Verenigde Staten werd onze verslaggever et zijn reisgenoten verrast door een oud-Texelaar die al ïmtig jaar op een Californische farm werkt. Kees Koo- <r (45) blijkt de droge Texelse humor nog niet te zijn trioren. „Ach, eigenlijk is er niet zoveel verschil. Het is )p Texel alleen wat gezelliger." iere are you from", informeert rossige chauffeur van de piek Even daarvoor vertelde hij dat ene met wie we een afspraak ben even om een boodschap In Amerika betekent dat al w tweeëneenhalf uur rijden m en dan weer terug. „Als je ik hebt is hij vanavond om elf thuis", grijnst hij. Daar staan dan at noon met onze camper Jet plaatsje Lodi, iets ten zuiden Sacramento (Californië). We iben er op onze rondreis door jt wilde westen" ruwweg i^nijl opzitten en vandaag een iraak met de naar de Verenigde ten geëmigreerde oud-Texelaar i van Exel, die na omzwervin- een melkveehouderij aan de itkust overnam. Zijn afwezig- I is een bittere pil voor reisge- t Marcel Witte (Wezenspyk), bar nieuwsgierig is naar deze n die een omvang heeft van 10 acre (zo'n 680 hectare) met 2300 runderen (waaronder 10 melkkoeien). Mengelmoes [he are from Texel in Holland", Twoorden we. „Ohhh, maar dan jinen we wel in het Nederlands der gaan", gooit de chauffeur i pet op zijn achterhoofd. Stelt zich lachend voor als Kees iger. „Kooger?", kijken we el- r aan. Die naam komt bekend ir. „Klopt. Ik ben Texelaar van loorteenhier in 1974 naar toe geëmigreerd. Verrek, ik zit hier al weer twintig jaar." Kees blijkt een vlotte prater. Zijn Nederlands is een mengelmoes van Texels en Amerikaans. Goed verstaanbaar legt hij uit dat hij een broer is van Pietje Kooger, de echt genote van Dan van Exel. „De Koogers komen oorspronkelijk van de boerderij Noorderbuurt (nu Bar- timéushoeve) op Harkebuurt. Mijn vader woonde op de Oorsprong." Sjouwen „Ik ben eerst hier eens met mijn moeder wezen kijken. Wat ik zag beviel me wel. Toen ze overleden was ben ik weer terug naar Ameri ka gegaan. Waarom? Ach, op Texel heb ik van alles gedaan. Ik werkte bij boeren of in de bouw. Maar al tijd was het sjouwen geblazen. Dat had ik toen wel gezien. En kijk me nu eens. Ik rij de hele dag in de auto rond", knipoogt hij en draait de contactsleutel om. „Over een uur ben ik terug. Kijken jullie zo lang maar op hetbedrijf rond. Als ze moeilijk doen zeg je maar dat Kees het o.k. vindt." Op de boerderij zwaait hij de scep- Kees Kooger (45):,.Op Texel was het sjouwen geblazen en hier in Californië rijd ik de hele dag rondjes in de auto." ter over de landbouwafdeling van Van Exels bedrijf. Hans van Exel, Dans zoon, runt de melkveehou derij. Net als zijn vader is ook hij „even" weg. Uncle Sam Afgezien van de koeien, die van Nederlandse origine zijn, blijken de verschillen met de Texelse melk veehouderij groot. De dieren staan in vier stallen die schuin naar be neden aflopen. Door de kieren in de betonnen vloer stroomt water waarmee de mest wordt afge voerd naar een centrale put. „Toen we dit 20 jaar geleden bouwde baarde, dit systeem veel opzien en kwamen de mensen met bussen tegelijk." lert en vaste mest wordt gescheiden. „De vloeibare mest wordt naar het land gepompt en dat turfachtige bruine spul waarop de koeien liggen is gedroogde vaste mest." Geen ligstro dus voor Ucle Sam's koeien, maar wat heb je er ook aan als je drie keer per et maal naar de melkstal moet sjok ken. „We melken er 32 tegelijk en dat gaat dag en nacht door. Er wordt dus in ploegendienst ge werkt. In het seizoen werken hier zo'n 25 mensen." Noordhollands Van Exels bedrijf heeft voor Ameri kaanse begrippen een gemiddelde omvang. „Als je driehonderd koei en melkt ben je hier een keuter boer." Als we met z'n vieren samenge propt in de cabine over de landerij en scheuren wordt de omvang van het bedrijf duidelijk, al zijn de ka vels niet zo groot. Het landschap doet een beetje Noordhollands aan. Een verademing na al die rit ten door de bergen. De grond wordt bebouwd met luzerne en mais en een mengsel van granen, allemaal bestemd voor veevoer. Wat opvalt zijn de irrigatiekanalen rond het land. Is op Texel de afvoer De oud-Texelaar in trotse pose voor één van zijn dierbaarste bezittingen. De nummerplaat van de truck vermeldt: Texel." (Foto Gerard Timmerman wel eens moe van. Als ze komen maak ik achterstallige zaken wel in orde. Zo werkt dat hier. Ach, zo lang de Inspecteurs ons redelijkbe- handelen heb ik er vrede mee." van overtollig hemelwater een pro bleem, om de droge Californische bodem vruchtbaar te maken moet het water vanuit de bergen over het land worden gepompt. Koo ger: „De grond kost tussen de vijf zesduizend gulden per hectare. Het water maakt het juist duur. Dat kost hier circa 120 dollar per hectare. Bovendien is de irrigatie een hele klus. 's Zomers speel ik hier overdag de baas, maar 's nachts moet ik de wateraanvoer nalopen." Kooger heeft ook de zorg over het imposante machinepark. Op de parkeerplaats alleen al tellen we vijf trekkers, waarvan de zwaarste zo'n 325 paardekrachten onder de moterkap heeft. Ook veel werktui gen, nodige vrachtwagens en twee maishakselaars (als hij er even voor een telefoontje tussen uitknijpt, blijkt hij er een te hebben ingeruild). Milieu Alles staat buiten. „Van regen heb ben we hier geen last. Geen roest, maar door de brandende zon gaan de banden niet lang mee Een overkapping kost echter veel geld." Op milieugebied staan in de USA net als in Nederland de ont wikkelingen niet stil. „Je wordt er zicht, waar ik vroeger toch vaak kwam, herkende ik niet eens meer." Kenteken De nummerplaat van zijn auto ver- Zware Van Nelle Tal van Texelaars brachten in de loop der jaren een bezoek aan de Amerikaanse farm. Nazaten van meldt „Kees K „Voor een paar de kampioensstier Van Exels Eagle dollars extra mag je zelf uitkie zen." Die van de imposante truck vermeldt: Texel. De band met zijn geboorte-eiland is dus nog intact. We hoeven Kooger echter ook na 20 jaar niets nieuws over het „gouden boltje" te vertellen. De Texelse Courant wordt zelfs aan de Amerikaanse westkust gele zen. „Mijn zuster stuurt hem trouw iedere week. Ik lees dat Ni co (Roeper, red.) de koeien aan de kant heeft gedaan." stappen nu nog op Texel rond en ook de Belgische paarden die Van Exel fokt zijn een bezienswaardig heid. Dan's broer Thijs kwam hier ooit met Jan Koolhof. Ze trokken zoveel met elkaar op dat ze elkaar op het laatst niet meer konden zien lacht Kees nog vol met veel meer anekdote's. „Zo stonden hier eens een paar jongens op de stoep. Ze waren stomverbaasd dat ik ze direct in het Nederlands te woord stond. Maar ik zag het aan Over deze Cocksdorper weet Koo- het pakje Zware Van Nelle in een ger nog een aardige anekdote. „Ik overhemd." was eens met mijn vrouw, een Amerikaanse van geboorte, en kin deren op Texel. Tijdens een fietsrit raakte ze de weg kwijt en kwam ze bij Nico terecht. Hoewel hij geen woord Engels en zij geen Hollands spreekt, wist hij haar uit eindelijk feilloos de weg te wij zen." Berustend: „Maar je raakt na zoveel jaar ook veel kwijt van het eiland. Theo Bakker van Haven- „Of ik in al die jaren verameri- kaanst ben? „Ach, Texels verleer je nooit, you know." Gerard Timmerman. ft hartverwarmende presenta- plat, terwiil ook de aeluideffecten workinn tl iccon mil7ialz rrumo a presenta If sloten de leerlingen van OSG Hogeberg vrijdag hun „thea- •eek" af. In de lekker drukke i, gymzaal en de Bgm. de Ko- hal leken de voorstellingen de bijna duizend deelnemers Statief gemiddeld beter dan 'orige twee edities. De over Ise studenten, die de Texelse lieren hadden begeleid, pre- de organisatie in alle toonaar- I „Een onvergetelijke ervaring, Jastischl", aldus twee uitge- fe muziek- en dans studenten. willekeurige greep uit bijna Mg voorstellingen. I wilde dat ik mezelf in drieën splitsen", verzuchtte Aliette is, mede-organisator van het tement. Want inderdaad: het vrijdag genieten geblazen op plaatsen tegelijk, e aula kreeg het publiek ver te stukjes drama en mime 'geschoteld. De groep 'gh" leek wel maanden te ben gerepeteerd. Op de klan- van de Carmina Burana vloog zelfgemaakt ruimteschip met erende lampjes het heelal in. plezier straalde er van af en contact tussen de Friese dra- tudente en haar groep was maal. Haar geheime wapen, 'or, was naast vakkennis een lisbaar middel gebleken om de itische Texelse jeugd te ten. waren ook de kleurige vlin- d|e origineel (maar tijdrovend) net plafond bevestigd werden, demisch geschoolde studen- büjken naast hun artistieke ta- e" (nog) niet altijd te blikken over praktisch inzicht. 1 om die reden is de Texelse plat, terwijl ook de geluideffecten en kostuums een zoen van de juf frouw verdienden. Duidelijk plan In de gymzaal brachten vrolijke clowns het publiek aan het lachen. Onherkenbaar verkleed uit je dak gaan is lekker. Dan durf je nét even meer. Kleding kreeg in deze editie van de theaterweek de nodi ge aandacht. De workshop „kostuums" drapeerde met me terslange lappen stof fraaie crea ties in elkaar. Opvallend was deze keer dat veel dramastudenten gebruik maakten van ondersteunende muziek op band. Volgens een paar leerlingen uit de hogere klassen is een duide lijk plan de beste start voor een goed lopende workshop. „Je ziet gewoon dat die groepen het beste gaan", aldus een jeugdige zange res uit de gecombineerde groep „The big gang". „Onze leiding had alles te voren klaar. De liedjes wa ren geschreven en onze eigen in breng werd er soepel in verwerkt. Als de leiding pas de laatste dag gaat bedenken hoe de presentatie moet worden, wekt dat irritatie bij de leerlingen. Ze moeten ons óók serieus nemen." Een afschuwelijke nachtmerrie was het thema van de drama- groep „Wie niet slim is..." Dit dra ma over een jongen die droomt dat hij vreselijk getreiterd wordt op z'n nieuwe school werd op aangrijpende manier vertolkt. De jongen wordt aan het eind zó in el kaar geramd dat de afloop fataal lijkt... De Koninghal De verstaanbaarheid van drama- iterweek een zinvollê'stage en 9roePen is in de aula en de 9V™- Ndoonde verschillende oplei- zaa' van cle O^G beter dan in de De Koninghal. Daar staat tegen- 'en a's zodanig beoordeeld. Qtepunt in de aula was de stelling met in de hoofdrollen in° Komduur en Matthijs Al- Het spontane tweetal werd de tijdmachine van professor as terug in de tijd geslingerd, oniische wijze maakten ze "smet hoofdpersonen uit de ^geschiedenis, zoals Adam ,Va' ^ezus, de drie musketiers apoleon. Met hun oorspron- ce humor speelden ze de zaal over dat dans en muziek op het grote podium alle ruimte hebben en daar werd optimaal gebruik van gemaakt. Deze voorstellingen werden tevens voorzien van spe ciale lichteffecten. Diverse groepen werkten aan een gezamenlijke eindpresentatie. Dat resulteerde in de De Koninghal tot overweldigende show's. „Maxi maal muzikaal", een groot koor annex orkest, oogstte veel bijval. En „The big gang", een samen werking tussen muziek, mime en drama, was ronduit een topper. Spannend om naar te kijken en in muzikaal opzicht een hoogstandje van Bas Fukkink uit Hilversum, die ook de minder gevorderde muzie- kleerlingen volledig liet presteren. „Die Texelse kinderen kunnen écht alles", aldus de bescheiden conservatorium-student na afloop. Knalkleuren Maar liefst negen groepen (90 leerlingen) werkten samen voor de zinderende finale, „The united co lours of Bang". Een groot orkest liet een spetterende ouverture ho ren, naadloos gevolgd door acht verschillende dansgroepen, ge kleed in telkens een andere felle kleur. Knalgeel danste op levende muziek en zang. Daarna volgde een leuke moderne dans met vro lijke paraplu's. „AnnekeéJ", scan deerde de zaal opgetogen naar de groep knaloranje jazzdansers, want docente Anneke ter Borg toonde zich een waar talent. Ingetogen dansers in aquakleuren beeldden met water uit en stam pende laarzen verstoorden de se rene sfeer. Felrode kleuren, dreigende trommels en spannende choreografie, samen goed voor telkens een andere sfeer. Tot slot verscheen een leuk zwart-wit ta bleau met eigentijdse hiphop. Alle 90 deelnemers van deze slot- presentatie verzamelden zich swingend op het podium en ver zorgden een kleurrijke uitsmijter van deze zeer geslaagde theater week 1994. Wil de Leeuw Brommer tegen auto. Doordat hij de controle over zijn brommer verloor, botste een 16-jarige jon gen uit Den Burg zondagmiddag in De Koog tegen de auto van een Duitse. Hij liep daarbij een lichte verwonding op, die een arts ter plekke kon behandelen. De brom mer raakte total loss, de auto licht beschadigd. Diefstal bromfiets. Een 17-jarige bromfietseigenaar die zijn rijwiel onafgesloten had gestald aan de Waalderstraat deed bij de politie aangifte van diefstal van zijn Jawa-brommer. De diefstal ge beurde zaterdag tussen 17.00 en 23.30 uur. Wie méér wil weten over de ge heimen van de filmwereld, kan zondagmiddag z'n hart ophalen. In de openbare bibliotheek aan de Drijverstraat geeft de filmregis seur en scenarioschrijver Pieter Verhoeff dan een lezing, aanvang 14.00 uur. Zijn optreden is tevens het startsein voor de scenario wedstrijd van Take 88. Van het beste verhaal wordt een Texelse film gemaakt. Voor de aspirant-schrijvers is de lezing dé gelegenheid om Verhoeff het hemd van het lijf te vragen. De veelzijdige vakman zal zondag ook een tipje van de sluier oplichten hoe een scenario in elkaar steekt. Dat doet hij aan de hand van zijn nieuwste produktie „De Vuurto ren", die in het Fries wordt ver toond bij de VPRO op zondagavond. Verhoef zal van de laatste aflevering alvast wat frag menten laten zien om het scenario te analyseren. Pieter Verhoeff heeft een indru kwekkend oeuvre. Na zijn eindexa men aan de Film Academie Amsterdam in 1966 heeft hij een groot aantal documentaires en tv- drama's op zijn naam staan. Voor beelden zijn „De 20'er en 30'er ja- >d Pieter Verhoeff. (Foto Morch Heijnenl ren in Nederland en Nederlands Oost-lndië" (zeven delen), „Het gat van Nederland" (diverse por tretten), „Blinde man" (naar het gelijknamige toneelstuk van Hugo Claus) en „Jiskefet" (absurdisti sche serie). Ook maakte hij vier speelfilms, waaronder „Het teken van het beest" met o.a. Gerard Thoolen en Peter Faber. Verhoeff ontving diverse onderscheidingen voor zijn werk. Zo kreeg hij de Nipkow-schijf, enkele Gouden Kal veren en won hij prijzen op film festivals. De toegangsprijs bedraagt zon dag f5.- per persoon. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de balie van de bibliotheek. Het tweede team van tafeltennis vereniging Tetak moest zaterdag naar Turnlust in Den Helder. Tetak had de punten hard nodig om niet te degraderen. Frans Room had een goede mid dag en wist alle drie zijn enkelspe len te winnen. Samen met Ceacilia Roeper werd ook het dub bel gewonnen. Ceacilia Roeper kwam één maal tot winst in haar drie enkelspelen. Ook Cees van Houten was in goede vorm en kwam twee maal tot winst, zodat de einduitslag 7 - 3 voor Tetak was. Het eerste team moest tegen de koploper uit de competitie. Het werd een spannende middag. Lieuwe van der Veen wist twee partijen te winnen. Samen met Fred Mosk won hij ook het dubbel. Fred Mosk kwam in zijn enkelpe- len één maal tot winst. Alexander Bakker had wat pech deze middag en verloor al zijn wedstrijden zodat Tetak 1 nipt met 6 - 4 verloor. Hoornder abri. Tegen het eind van de herinrichting van de Her enstraat in Den Hoorn, wordt ter hoogte van de Rabobank ook de veelbesproken abri geplaatst. Kampanje.ln theater De Kam panje in Den Helder is zondag om 14.00 uur een opvoering van „Die Lustige Wit we" door operetteve reniging Harmonie Op dezelfde dag is om 15.00 uur in een andere zaal Ed Leeflang met zijn literaire salon. Fiets. Uit een tuin aan de Slin gerweg is een niet afgesloten opoefiets gestolen. Benadeelde is een 21-jarige Texelse. De junioren van de Texelse jeugd brandweer hebben tijdens hun eerste officiële wedstrijd in de Haarlemmermeer een eerste plaats gehaald. Ook werd de theoretische test het beste ge maakt van alle deelnemende ploegen. De regiowedstrijd werd gehouden in Amstelveen. De Texelaars had den er hard voor geoefend. De ju nioren van 12 tot en met 14 jaar hielden Heemstede en Zwaneburg op afstand. Onder bevel van Bennie Boonstra werd perfect gepresteerd, wat Boonstra de titel beste bevelvoer der van de junioren opleverde. De aspiranten van 15 tot en met 17 jaar deden het minder. De brand werd op de juiste manier bestreden, alleen niet snel ge noeg. Onder leiding van Bas Kruk werd een zesde plaats behaald. Kruk werd echter wel tot beste be velvoerder van de totale wedstrijd uitgeroepen en ging met een enor me wisselbokaal naar huis. Voor de cursus reanimatie zijn nog enkele plaatsen vrij. Tijdens twee avonden leren de deelnemers de principes van hartmassage en beademing. Dat gebeurt onder lei ding van verpleegkundigen van de Ambulancedienst Texel en een huisarts. Dinsdag 26 april is de eerste les, waarin de theorie wordt behandeld. Op 3 mei volgt de praktijk. Belangstellenden dienen zich aan te melden bij de ambulan cedienst, deelname kost 750,-. DINSDAG 15 MAART 1994

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 7