garage dros Maaier Center Heerlijk eten boven Texel. Het kan weer. ecoMare INRUILAUTO'S r" RESTAURANT JULIANA TEXELSECOURANT Ichccr- ipparatcn MBI BROUWER Q11 BAKKERS jjy IJZERHANDEL Video camera's COMBI BROUWER TELEFOONNUMMERS TEXELSE COURANT Advertenties en abonnementen: 62600 UITKNIPPEN peningstijden 1994 VVV-kantoor ©FfiBGarage Rentenaar met 3-6 mnd. garantie EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ JEZELF TEXELSE WADDEN ECU' RESEnVEniNGSBQIM LI0NSCLUB TEXEL ORGANISEERT DE TRADITIONELE BOEDELVEILING IN HET GROOTHANDELSGEBOUW TE OUDESCHILD 't Gouwe Boltje VOOR... ELKE DAG VERS! DEZE WEEK BIEDEN WIJ AAN: DUIVEKATER ƒ3,95 PR0EFPAASBR00D ƒ3,95 PAASBR00D 1000 gr. ƒ12,50 R00MKRENTENB0L ƒ1,45 WIJ BEZORGEN GRATIS OVER TEXEL! Aanbieding geldt vrijdag en zaterdag, week 12. Heerlijk uit eten op Texels toplocatie. Centrum voor wadden en Noordzee, Texel medewerker PR en marketing (v/m) RENAULT I )AG 18 MAART 1994 ibi Brouwer 'hilips.cn iun dealer. voor reparatie jnderdelen VIDEO HIFI FOTO fevers tra at 76-80 bén Burg 12294 ^official dealer/ oOo Wllhilmlnolaon 55 1191 AM Om Burg Til 0222012349 foi 02220-13790 Canon, Sony, Hitaohi, JVC.. 2 jaar garantie en gratis schade verzekering! Lage prijzen! TV VIDEO HIFI FOTO Weverstraat 76-80 Den Burg 12294 j iandag tot en met vrijdag: Ierdag: x node 1 april - 1 november m andag tot en met vrijdag: ia erdag: en augustus fdag: 9.00 tot 18.00 uur 9.00 tot 17.00 uur 9.00 tot 18.30 uur 9.00 tot 17.30 uur 11.00 tot 13.00 uur jjchting VVV Texel Promotie, Emmalaan 66, Postbus 3, 30 AA Den Burg, 02220-14741, fax 10054. Opel dealer Oosterend. 02220 - 18227 Ford Escort 14i 3-drs1988 Volkswagen Golf GTI 16v 1987 Chevrolet Lumina APV 6 pers1990 Renault R11 5-drs1984 Opel Rekord 5-drs. stationcar 1984 Opel Rekord 5-drs. stationcar 1986 Opel Kadett 5-drs. stationcar 1989 Opel Vectra 18i 4-drs1991 Opel Vectra 18i 5-drs1990 Opel Vectra 18i 4-drs1989 Opel Kadett 14i 3-drs1990 Opel Kadett 14i 3-drs. LPG 1990 Opel Kadett 1300 3-drs1987 Opel Kadett 1300 5-drs1986 Opel Corsa 1300 Swing 1988 INRUIL EN OPEL FINANCIERING OPEL AL 25 JAAR NUMMER 1 Wij bedanken allen die hebben mee gewerkt om de theaterweek 1994 van de OSG De Hogeberg tot een succes te maken: Anneke Bol, Maarten van Arkel, Els Wennin- kendonk, Aafke Geense, José Huisman, Mieke Busch, Anneke Berghuis, Willy van Hoof, CIV Oudeschild, Donatus, Firma van Etten, Ge meente Texel, Heijne fietsenverhuur, KTF, Lan- geveld en de Rooy, het Rode Kruis, de Schakel, Scouting Texel, SOW, Spanjaard muziekinstru menten, Tennisclub Deuce, Texelse Muziek- en Dansschool, Texelse Wol Onderneming, Veen baas Bouwbedrijf, W Texelse Boys, AOT, Paal 9 (familie Vlaming), Truckservice van Sambeek, Weikoop, Bejaardenhuis St. Jan, Maarten en Maarten, Ron Oetelmans, Hordifood, Bakkerij Timmer, De Vlier, Slagerij Albert Heijn, Ruud Boom, SV Texel, Piet Roeper, Het Open Boek, Doopsgezinde kerk, Welzijnstichting, Alex Bel- ma, de winkels in Den Burg die welwillend ge holpen hebben met het ter beschikking stellen van bruikbare materialen en tenslotte alle me dewerkers/medewerkster van de OSG de HO GEBERG waaronder vooral de kookploeg die uitstekend gekookt heeft! II tegenheid van het begin van het nieuwe tieseizoen 1994 geeft het Maritiem en Jutters jm in Oudeschild op Texel in samenwerking 'evo Coins Production in Dronten een speciale :nheidspenning uit: de "TEXELSE WADDEN De penning is gebaseerd op de toekomstige Europese Munt: de "ECU". Zoals bij het verdrag van Maastricht is overeengekomen, zal er binnen de "EUROPESE MONETAIRE UNIE" in de nabije toekomst één Europese munt zijn. de "ECU". 1994 BEPERKTE UITGIFTE Het Maritiem en Jutters Museum geeft dan ook een zeer beperkt aantal van deze unieke historische penningen uit. Op de voorzi)de van de penning staat het zeer fraaie gemeentewapen van Texel en een 17e eeuwse koopvaarder als verwijzing naar het rijke maritieme verleden van Texel. Op de keerzijde van de penning staat naast de aanduiding "ECU 1994" de karakteristieke behuizing op Texel. Het Maritiem en Jutters Museum is o.a. ondergebracht in twee 19e eeuwse graanpakhuizen en de fraaie windmolen "De Traanroeier", daterend uit de 18e eeuw. De "TEXELSE WADDEN ECU" is verkrijgbaar in brons, zilver en goud. De oplage van deze bijzondere uitgave is beperkt tot maximaal' 500 exemplaren in brons 200 exemplaren in zilver 20 exemplaren in goud. De "TEXELSE WADDEN ECU" is uitsluitend bi| voorinschrijving via de reserveringsbon verkrijgbaar. CATIE "TEXELSE WADDEN ECU" SE U/ADDEN ECU" BRONS. 35 mm 500,ex 750 p. st SE U/ADDEN ECU" ZILVER 35 mm 300 ex. ca 19 gram 100 p st. SE U/ADDEN ECU" GOUD 35 mm 30 ex '8 karaats ca 30 gram "5.00 p st 'dKOSTEN 3.50 '8,50 elde prijzen zijn inklusief 17,5% btw op de metaal- cn/of valutamarkt kunnen dagingen inzake de gouden "CCU" optreden fniujn. n ontvangst van uw betaling Ik bestel bronzen pennmg(en) af 12,50 f zilveren penmngjen f 70,00 f. gouden pennmg(en)a f 1095,00 f Verzendkosten brons f 2.50 f Verzendkosten brons -I- zilver of goud f 8.50 f Totaal f Ik betaal vooruit d m.v. bijgevoegde cheques/contant geld D Ik heb het bedrag overgemaakt op rekeningnummer 66.26.72.178 van de ING Bank Dronten (giro v d bank 83 45 86) t n.v E/evo Coins Production. Naam- Adres Postcode: Woonplaats Telefoon Deze bon opsturen in een gefrankeerde gesloten envelop naar. FLEVO COINS PRODUCTION POSTBUS 68 8250 AB DRONTEN TEL. 03210-17305 Inbreng goederen: zaterdag 16 april 1994 9.00-12.00 u. Kijkavond: donderdag 21 april 1994 19.00-22.00 u. Veiling: vrijdag 22 april zaterdag 23 april 19.00-23.00 u. 16.00-22 00 u VOORINSCHRIJVING GOEDEREN VANAF 19 MAART OP ONDERSTAANDE ADRESSEN: Fam. C.D. Boersen, Loodssmgel 15, Oudeschild, tel, 13016 Reisburo Texel, Warmoesstraat 23, Den Burg, tel 12242. Fam P. Kikkert, Keidelplein 14, De Cocksdorp, tel. 16600. DE BAKKERIJ JA vers is lekkerder Peperstraat 1 Oosterend Tel 18207 Kikkertstraat 13 Oe Cocksdorp Tel 16201 en in onze rijdende bakkerswinkels O- O -V- ❖•v- ->-O-V- -V- Restaurant Juliana is weer open. Een gezellig restaurant waar iedereen welkom is. Met een uitzicht zoals u dat nergens op Texel vindt. Terras aan de zeekant, midden in de duinen. Reserveer dus alvast uw tafel. En verwonder u over de prijzen, op zo'n toplocatie! Voorlopig bent u elk weekend welkom bij Andreas en Andrea. En vanaf Pasen zijn we elke dag (behalve woensdag) geopend. Badweg De Koog (begane grond van appartementencomplex) Telefoon 17646 EcoMare is het centrum voor wadden en Noordzee op Texel. Het is een be zoekerscentrum, museum, centrum voor natuur- en milieu-educatie met een veldwerkcentrum, informatiecentrum, vogelopvang en Nederlands eerste zeehondenopvang. Jaarlijks bezoeken meer dan 250.000 mensen EcoMare. In verband met vertrek van de huidige medewerker zoeken wij een voor 32 uur per week. Onze nieuwe collega zal intensief worden betrokken bij alle nieuwe ontwikkelingen bij EcoMare, vooral met het oog op de verdere op bouw van de relatie met de doelgroepen en het inspelen op de vraag naar ons aanbod. Verder behoren tot de taken: - algemene PR-werkzaamheden, waaronder perscontacten; - eindredactie en produktiebegeleiding van de EcoMare uitgaven; - ontwikkeling en uitvoering van promotie-beleid; - (mede)bepalen van PR-beleid; - ondersteuning van collega's bij EcoMare op het gebied van interne en externe communicatie. Wij zoeken hiervoor iemand met: Communicatie opleiding op minimaal HBO-niveau (bv. NIMA-B) aantoonbare ervaring op het gebied van marketing enige jaren ervaring met het zelfstandig werken als pr-medewerker, liefst in een non-profit organisatie kritische en creatieve kijk op vormgeving ervaring met de redaktie en produktiebegeleiding van drukwerk creativiteit aantoonbare affiniteit met het werkgebied van EcoMare Salariëring afhankelijk van opleiding en ervaring, in principe in schaal 8 BBRA De stichting volgt in beginsel de arbeidsvoorwaarden zoals ze gelden bij de Gemeente Texel. Sollicitaties voor 8 april richten aan EcoMare, t.a.v. Jan Kuiper, Ruyslaan 92, 1796 AZ De Koog, Texel. Telefoon 02220 - 17741. CLIO IS HET NIEUWE WOORD VOOR LIMOUSINE 1994 Het jaar van het WK Voetbal. Renault heeft de opstelling al klaar Een serie schitte rende modellen, waaronder aantrekkelijk geprijsde séries limitées En de belangrijkste aanwinst in het team. de nieuwe generatie Clio's De Clio vertegenwoordigt de absolute top in het veld van kompakte auto's Maar dan wel met het raffinement en de kwalitei ten van een grote auto. DE VEILIGHEID VAN EEN LIMOUSINE De Clio omringt u en uw passagiers met verregaande veiligheidsvoorzieningen Alle uitvoeringen hebben I standaard in hoogte verstelbare gordels vóór met gordelspan ners en verstevigmgs- balken in de portie ren. En u kunt 'm laten uitrusten met I een airbag en ABS I (ABS m u v de Clio RL en BE BOP) DE LUXE VAN EEN LIMOUSINE Dat ziet u aan het rijk uitgevoerde interieur van de nieuwe Clio Er is onder meer een heel nieuw type stoel ontwikkeld die ergonomie m een nieuw daglicht stelt En stuurbekrach tiging is nu standaard op de meeste versies V DE EXTRA'S VAN EEN LIMOUSINE Opvallend is het hoge uitrustingsniveau. Met tal van komfortabele extra's, variërend van een geluidssignaal bij vergeten verlich ting tot wisser op de achterruit De Clio is in vele uitvoeringen leverbaar Van de RL met ekonomische 1 2 liter motor tot de 16V, een brok sportieve energie. De Clio is verkrijg baar vanaf 23.395, DOE MEE AAN HET FESTIVAL OF CHAMPIONS! Bezoek tussen 17 en 21 maart a s de Renault dealer en u ont- vangt een spelkaart Hiermee maakt u kans op een jaar lang gratis rijden in de nieuwe Clio** of een van de vijf arrangementen voor 2 personen naar het WK Voetbal En u wint altijd een unieke Renault Festival of Champions-voetbal* KOM NAAR HET RENAULT FESTIVAL OF CHAMPIONS van 17 t/m 21 maart bij uw Renault dealer. Prijzen inkl btw en exd korten rijklaar maken Wijzigingen voorbehouden Renault Nederland N V Postbus 94160, 1090 GD Amsterdam Renault adviseert ELF Oliën ftjminiiMmwwtooaiw.imiiu.1 i w.*i **Clio 1 2 RL, looptijd 1 jaar op basis van maximaal 20 000 kilometer Zolang de voorraad strekt Oorsprongweg 3. 1795 LA Eierland-Texel. Tel. 02220-11233/11423. EEN EIGEN MANIER VAN LEVEN

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 9