Cjrocn TwarLr Jexeh in het harL, Geen permanente opvang asielzoekers in De Koog" Garnalenkotter Blom gestrand bij Slufter Logiesverstrekkers naar gemeente: Klapband op de knieën... ROYCO CUP.A.S0UP ummer mantjc schoenen Istraf wegens )ciale fraude keer Parkstraat m verdwenen Diefstallen VERDER IN DIT w Frivole damesdubbel dammen in Oosterend 2 xh Jonge natuurbeschermers geven EcoMare geld 2 w Texelpop: twee dagen uit je dak 5 TB: „geen wegen afsluiten in het bos" 7 w Winst voor ZDH en Boys, verlies voor Texel 7 Tesselschade-koor in MJM Oudeschild €CCO-folder IrICHT 15 SEPTEMBER 1887 NR 10869 Uitgeverij Langeveld de Rooy BV, Parkstraat 10, C Den Burg, telefoon (02220) 62600 nties/abonnementen telefoon (02220) 62600. e Parkstraat 10 of Warmoesstraat 45, Den Burg, (02220) 62620, faxnr. (02220) 14111 e buiten werktijd Tessa de Graaff, Pater Witteplein Burg, telefoon (02220) - 15639. DINSDAG 22 MAART 1994 Verschijning Dinsdags en vrijdags vrijwel huis-aan-huis op Texel Oplage 7200. Abonnementsprijs /49,95 per half jaar. Losse nummers ft AO. litierechter in Den Helder wee inwoners van De Koog steunfraude veroordeeld vangenisstraffen. o, beiden 55 jaar, had gedu- meerdere jaren inkomsten igen voor de sociale dienst, ude beliep vele tienduizen- Idens. De politierechter ver- Ide tot straffen van vier en en acht weken. [kstraat is morgen (woens- yan 8.00 tot 17.00 uur nd wegens werkzaamhe- annemersbedrijf Tatenhove ien telekraan ingehuurd om ib grond uit de tuin van de ak van Nauta, over de ge- n heen in kiepwagens te ta- Dat is nodig wegens een iwmg. Om verkeer naar de al doorgang te verschaffen automobilisten alleen dag tegen het verkeer in, rij de Weverstraat/Schilderend jloemisterij Kortenhoeve tot gwal. irariër uit Oosterend mist lam. Het dier is verdwenen weiland langs de Schilder- e wei was goed omheind, t is niet waarschijnlijk dat i is ontsnapt. De TX 25 „Everdina" van de gebroeders Blom is vannacht iets ten zuiden van De Slufter op het strand gelopen. De gar nalenkotter had even na drie uur het net in de schroef gekre gen, toen het schip dicht onder de wal bij de Slufter lag te vis sen. „We zouden wegdraaien van het strand, omdat we an ders tegen het net zouden drij ven. We werden echter door de sterke branding gegrepen en schoten daardoor toch in het net", aldus één der gebroeders. De schroef sloeg vast, waar door het schip stuurloos op de wal afdreef. Reddingboten De Beursplein 5, de Typhoon van Terschelling en de wipper- ploeg uit De Koog waren snel ter plaatse, maar konden door het afgaand tij verder weinig uitrichten. Een te hulp geroe pen duiker naaide het net en de kettingen uit de schroef en stel de vast dat het schip averij had opgelopen. Pogingen de „Ever dina" vlot te trekken mislukten. Toen het om 6.30 uur laag wa ter was, lag de TX 25 hoog en droog op het strand. De schip per riep geen sleephulp in, om dat de Beursplein 5 bij hoog water rond de middag opnieuw een poging zou ondernemen de kotter vlot te trekken. Bij het ter perse gaan van deze krant was nog niet bekend of die succes vol was. (Foto Gerard Timmorman) st een soort taboe op. Als je er iets van zegt word je voor rascist versleten." Enkele Koger omwonenden isteren bij de gemeente geweest. Ze zijn tegen de :n om in Motel Texel het hele jaar door asielzoekers vesten. „Wij hebben er nu al behoorlijk overlast van :e bedrijven lijden er schade door." De gemeente kan weinig ondernemen. „Het gaat om een zaak tussen jinisterie van WVC en de eigenaar van het Motel", al- rgemeester Van Rappard. «p kiest zijn woorden met lemaal niet om dat het buitenlan- lij, Piet de Wit en Guus Buijs ders zijn. Als het Nederlanders [i vakantie-onderkomens waren die er zo'n rommeltje van [het Motel. „Het gaat er he- maakten, hadden we er net zoveel gat in de schutting tussen het motel en zijn vakantie-onderkomens. IFoto Tosso de Groeft) problemen mee." Toen drie jaar geleden voor het eerst asielzoekers in het Motel werden ondergebracht hielden de ondernemers hun hart vast. „Wees nou eerlijk, als je een huisje wil huren om in alle rust op Texel je vakantie door te brengen, en je hoort dat het néést een asielzoe- kersopvang ligt, dan zoek je toch eerst even verder", aldus Piet de Wit. Stenen gooien Het eerste jaar werden zo'n hon derd vluchtelingen ondergebracht in De Koog. „Een rémp was het", vertelt Kuip. „Er zat een grote groep kinderen bij die vaak de hele dag op het parkeerterrein zwierf. Stenen en rotzooi vloog over de heining richting onze bungalows en de schutting werd vernield. Ge woon gesloopt door erin te klim men of het hout stuk te schoppen." Klachten bij de be heerder van het bedrijf haalden niets uit. „De man was gerust van goede wil. Maar hij kon ook niet constant toezicht houden op die kinderen en de ouders zag je nooit. Terwijl het echt een klere-herrie is." De schutting die bij het motel hoort, werd wel gerepareerd. Het tweede jaar kwamen er slechts vijftig vluchtelingen. Kuip: „Toen ging het prima. We hebben helemaal geen klachten gehad. Al leen woei de schutting om. Het was een zootje. Ik heb 'm uiteinde lijk zelf maar hersteld, want het gebeurde niet. Dit jaar waren het er wéér honderd en het is bar en boos. De schutting zit vol gaten en alles rent over onze erven en ter rassen. Officieel mogen we er niets aan doen, want die heining is niet van ons." Kuip heeft met de huidige beheer der van het complex gepraat over het herstellen van die schutting. „We waren zelfs bereid er veertig procent van te betalen. Maar er is nog niets aan gedaan." Failliet? De eigendomssituatie van het mo tel is enigszins onduidelijk. De in middels failliet verklaarde Notebomer van de beruchte firma Jarino, stond als eigenaar te boek. Maar een aangekondigde openba re verkoping van het Motel werd op het laatste moment ingetrok ken. De appartementen staan te koop en twee ervan zijn ook daad werkelijk verkocht. H.J. den Uyl, één van de kopers, gaat door voor de huidige eigenaar van het com plex, maar is dat volgens Kuip niet. „Die is twee handen op één buik met Notebomer. Die twee lopen hier ook voortdurend rond. Den Uyl zal het beheer wel hebben via een onduidelijk BV-tje. Die mannen zijn zó glad." Geen weldoener Waar de Koger logiesverstrekkers het vooral moeilijk mee hebben is het vermeende ethische aspect. „Den Uyl doet voortdurend alsof hij zo'n weldoener is, terwijl hij er gewoon grof aan verdient. Het rijk weet niet waar ze naartoe moeten met al die asielzoekers en heeft er flink geld voor over om ze onder te brengen. Hij vangt een flink be drag per dag per asielzoeker. Daar van moet hij ze een beetje zakgeld betalen, want die mensen moeten voor zichzelf zorgen. En het zoe thoudertje voor de Kogers dat hij de helft van zijn appartementen verhuurt aan recreanten is natuur lijk onzin. Niemand gaat vakantie houden in een asielzoekersop- vang." De vraag rijst waarom de Koger lo giesverstrekkers niet óók asielzoe kers gaan huisvesten als het zo'n lucratieve zaak is. Kuip: „Ten eer ste omdat er een limiet van hon derd vluchtelingen is. En die hoeveelheid is gereserveerd voor het Motel. Dus we zouden er niet eens aan te pas komen als we het al zouden willen. Maar daarnaast vinden wij het korte termijn den ken. Het rijk is druk bezig met maatregelen om de asielzoe- kersstroom terug te dringen. Dus over een paar jaar droogt het op. Je kunt nu misschien even flink geld verdienen, maar dan heb je over enige tijd wel de reputatie van De Koog naar de knoppen ge holpen. En zie dan maar weer eens je toeristen terug te krijgen." Juridisch Nu al zijn er klanten van de logies verstrekkers die hebben aangege ven niet meer te willen komen als de asielzoekers er nog zitten. „On ze bedrijven ondervinden er echt schade van. Maar juridisch is er mets tegen te doen. Raar, want als Paul Kikkert een grotere compres sor in zijn garage wil, kunnen wij dat via bezwaren tegenhouden. Maar bij zo'n belangrijke zaak als die asielzoekershuisvesting is er geen wettelijke mogelijkheid tot protesteren." De ondernemers hebben zich daarom gewend tot de gemeente. „Het is wel zeker dat er méér dorpsbewoners problemen heb ben met de vluchtelingenopvang, maar niemand doet zijn mond open. Bang om voor rascist te worden uitgemaakt. Wij komen voor onze mening uit en vinden dat deze vorm van vluchtelinge nopvang helemaal niet in De Koog Uit een tuin bij een woning in De Mars zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee kratten bier gestolen. Benadeelde is een 40-jarige Texelaar. Bij een woning aan de Weststraat werd een niet afgesloten jongens fiets weggenomen. In de fietstas sen zat tevens een jas. thuishoort. De praktijk heeft uitge wezen dat een maximum van vijf tig asielzoekers geen overlast bezorgt, maar dan moeten die er niet in de zomer zitten." Meer toezicht is volgens de logies verstrekkers geen haalbare kaart. „Dan zou er constant iemand bui ten moeten lopen om die kinderen in de gaten te houden. Dat kunnen ze wel beloven, maar dat gebeurt natuurlijk in de praktijk niet." Niks te vertellen Het gesprek met de gemeente en een vertegenwoordiger van het ministerie van WVC maakte dui delijk dat de gemeente niet veel heeft in te brengen in deze zaak. Lees verder pagina 5 De zeventiende editie van Texelpop was er eentje om in te lijsten. De professioneel opererende organisatie, die door een legertje vrijwilligers werd bijgestaan, kan terugzien op een vrijwel vlekkeloos verloop, leuke optredens en een recordbezoek. Het was een „echt Tessels gebeuren", waar jong en oud op af kwam. Van geluidoverlast was geen sprake, want al buiten op het schoolplein was nauwelijks te merken dat zich in de afgelegen hal een popfestival afspeelde. Verrassing van de eerste avond was de studentenband Super GrooverI, terwijl diverse zangeres sen, onder wie de aanstormende talenten Marije Schoo en de zusjes Ramaker, zaterdag de show stalen. Texelpop eindigde in een vrolijke boel dankzij De Klapband. In één van hun smartlappen daagde deze band de Texelse Courant uit om een foto van hen op de voorpagina te plaatsen. Na ruim twee jaar repeteren had het vijftal eindelijk genoeg moed bijeen geschraapt voor deze smeekbede. Nou, vooruit dan maar... Op de foto de jongste van het stel (Jan Siem Dros) in actie met danse res Lyn van der Star, die als verrassing ten tonele verscheen tijdens het lied „De torreador". Een uitgebreide terugblik op Texelpop staat elders in deze krant. In het kader van de herdenking van de 400ste geboortedag van Maria Teeselschade, treedt in het Maritiem- en Juttersmuseum te Oudeschild vrijdag om 20.00 uur een gelegenheidskoor op. Be langstellenden zijn welkom, de toegang is gratis. Arthur Oosterbaan houdt een kor te inleiding over Maria Tesselscha- de. Daarna zal de gelegenheids formatie enkele zeemans- en vis sersliederen zingen. Tussendoor geen Oosterbaan uitleg bij de liedjes. Na de pauze kan het publiek ver zoeknummers aanvragen. Wie zelf een lied ten gehore wil brengen, wordt hiertoe in de gelegenheid gesteld. I.M. ADVERTENTIE in diverse smaken VAN DE T V pakje van 169 voor Zie voor meer aanbiedingen onze advertentie op pagina 4 I.M. ADVERTENTIE TE\ ELS E'^COU RANT Onze bezorgers verspreiden vandaag met de Texelse Courant een

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 1