I fdTexels \>eX}9 TEXELSE J COURANT ■jk Verhoeff weet \eale recept niet at 'kzeggen wou... [Onze gasten Oogsten Knalgoede Texelpromotie Texelaartjes GELEZEN IN 98% VAN DE TEXELSE HUISHOUDENS VOOR INFORMATIE: 02220 - 62600 X, 7,05 9,40 11,75 14,10 16,45 18,80 21J5 23,50 DEZE BON IS ALLEEN GELDIG VOOR TEXELAARTJES Tarief incl. 17,5% BTW VRIJDAG 25 MAART 1994 .p,a zending. Mevrouw Buys jt bij het Katholieke Vrouwen- op 23 maart een openbare g over „Lepra Zending Neder- Deze heeft als doel lepra >nten medisch, sociaal en itelijk bij te staan. De avond jt gehouden in de Witte ,ht. aanvang 20.00 uur. De en- voor niet-leden bedraagt iO. Iranormaal. Hanneke Westen- lis vanavond om 21.25 uur te op RTL4 in het programma Ti- en het Paranormale. De uit zending gaat over de invloed van de geest op het lichaam. In het programma praat Westenberg over haar werk met kankerpa tiënten. Boysvelden. De renovatie van de Texelse Boysvelden is voor f92.750,- aanbesteed aan Taten- hove bv. Vier andere bedrijven, waaronder een combinatie schre ven in, maar waren duurder. Dure fiets. Uit een rek in de Waalderstraat is een dure dames fiets gestolen in de nacht van maandag op dinsdag. Het rijwiel stond op slot. een lezing van regisseur- tanoschrijver Pieter Verhoeff i de openbare bibliotheek de male boekenweek extra ca- gegeven. Ruim vijftig be itellenden hingen zondag- dag aan de lippen van Ver ft die zich een enigszins war- maar ook geestig verteller Ida deel van zijn gehoor bestond •xelaars die zich bezighouden het maken van Ivideo/films in plan zijn mee te doen aan :enahowedstrijd (van het bes- trhaal een Texelse film worden laktl. Voor hen had Verhoeff mkele tips in petto, maar de aanpak wist hij niet te ge- Als voorbeeld gaf hij het (boek van zijn tv-serie „De toren", waarvan zondag- het laatste deel bij de VPRO |te zien. Toen hij dacht het ver- rond te hebben, kreeg hij het advies het in stukjes te knippen om die in een andere volgorde aan elkaar te plakken. Aldus geschied de... „Het proces dat tot een film leidt, is telkens weer anders. Er bestaat geen succesformule, waar je steeds weer op kunt terugvallen", aldus Verhoeff. Mijn uitgangs punt bij de selectie van ideeën is: wat windt mij op? Daarnaast vind ik dat een filmer moet durven af wijken van de geijkte manier om een verhaal te vertellen." Strak vasthouden aan het tevoren be dachte scenario is niet altijd ge wenst, stelde Verhoeff. „Je moet altijd een deur open houden voor een beter idee." Of zijn lezing zal leiden tot een ijzersterk scenario voor de Texelse film, is nu afwach ten geblazen. Tot 30 mei hebben verhalenschrij vers de tijd om iets in te leveren bij het secretariaat van filmclub Take 88, Bernhardlaan 14, 1791 XE Den Burg. Voor inlichtingen: tel. 15499 (John Takes), of 10092 (Jaap Eelman). r Virhoeff in een goed gevulde bibliotheek: Altijd de deur openhouden voor een I idee." IFoto Frans Hopman) en is er toch wel van over- dat wij, Koger ondernemers, les voor over hebben om het gasten naar de zin te maken, m noch moeite worden door [gespaard om die duizenden itiezoekers ook dit jaar weer tul vakantie-onthaal te bieden ize vermaarde Noordzeebad- ïnen hebben we geïn- ïerd in overdekte terassen, ire hotelkamers, bungalows meer komfort, grotere Ipaviljoens en betere bestra- Zonodig verplaatsen we een alleen maar om het die naar [snakkende mensen naar de maken. Wij hopen dat zij dat waarderen en genieten van jeslaagde vakantie. Dan kun- tevreden zijn. om al die mensen zo'n heer- te bezorgen, hebben wij izend druk. Zo druk, dat onze kinderen wel eens aandacht komen. Misschien zie je ze lens op een parkeerterrein en in ze over erven en terrassen! maar hopen, dat niemand dat ze soms een klere-herrie ?n en laat ze vooral geen 'tingen beschadigen, anders het een zootje. |er tussen onze gasten wel wat overspannen jongeren 'ie lallend de nachtrust ver en onze bolderkarren hu- 'Heen maar om er bierkratten te vervoeren en dat een enke- sterbuur zich soms zó god ten onbeschoft gedraagt dat fikt alsof-ie de oorlog alsnog J>nnen heeft, daar praat je niet rust een soort taboe op. Als ir iets van zegt word je gelijk pc/sf gehouden" pens leuteren we na het sei- dan wat na over onze leef- leid... [onze leefbaarheid hoeven we niet in te zitten. Ons dorp niet beschoten, onze man- t'et met de kogel bedreigd en vrouwen niet verkracht, dan zou je moeten vluchten het vertrouwde dat je hebt iouwd moeten achterlaten. er dan maar, ver weg, in een totaal vreemde omgeving je een beetje thuis te voelen om je kinde ren een veilige toekomst te bie den. Stel je voor dat je dan naar een onbekend klein en guur eiland je wordt gestuurd, waar je mag af wachten hoe een dorre burocraat ergens over je lot beslist: Terug naar de hel of blijven tussen de mensen die zich met door- gesmeerde kasregisters voorberei den op het aanstaande poenvangen en zich ook nog druk maken over een gammele schutting. De Koog: „Voor deze vertoning blijft maar één woord over: schandalig". Bert Stoer, De Koog. Een zéér oud gezegde met grote waarheid: wat je zaait, zal je oogsten. Misschien kunnen we, Texelse bevolking, gemeente bestuur, WVC, Vluchtelingenwerk, Lubertischool, H. den Uijl, toe risten en asielzoekers samenwer king zaaien en werken aan een goede oogst. Vluchtelingenwerk Texel Stel je toch eens voor dat Texel de aandacht op zich vestigt door een voorbeeldige opvang van asielzoe kenden. Stel je toch eens voor dat Texel zich presenteert als een ei land waar toerisme en vluchte lingenopvang harmonieus samen gaan. Waar problemen samen zijn opgelost. Stel je toch eens voor dat ondernemers en plaatselijke overheid geweigerd hebben mee te huilen in een landelijke klaag zang. Stel je toch De Koog eens voor als hét dorp waar men beseft dat een groot deel van de ouders en kinderen, die onderdak vinden in het plaatselijke motel, nog on langs getuige waren van gruwelij ke gebeurtenissen. Texelaars, vrijdenk ers die lak hebben aan wat elders bedacht is en op hun eigen sym pathieke wijze oplossingen heb ben gevonden. Texel dat weigert van hun vluchtelingen boot vluchtelingen te maken. Stel je toch eens voor: zou dat geen knal lende Texelpromotie zijn? Adrew Albers, Den Burg. Voor uw belangstelling en medeleven betoond na het overlijden van onze moeder en oma HENDERKIEN PRINS - GEERTSMA zeggen wij u hartelijk dank. Namens de familie: H. Prins Texel, maart 1994. 1934 23 maart 1994 Met dankbaarheid in ons hart hebben wij in besloten familiekring het 60-jarig huwe lijksfeest gevierd van onze ouders, groot- en overgrootouders J. Pranger en T. Pranger-Tuinder Wij hopen dat ze nog lang in ons midden zijn. Egmond: Klaas en Miep Kirsten en Jogchum Wouter en Klaas Frankjan en Marlida Dronrijp: Kees en Corrie Mirjam en Oeke Jantine en Martin Zwolle Jannie en Noud Antonieke en Harry Thekla Amsterdam: Piet en Rinske Rinske-Esther en Jan ,,Dennenlust", Gerritslanderdijkje 47 1791 NA Den Burg - Texel Hoera een zusje wat een pracht we hebben er 9 maanden op gewacht om u nu te laten weten dat zij Marleen zal gaan heten. Geboren op 22 maart 1994 Bart en Dennis Onze trotse ouders zijn: Wim-Piet en Liesbeth Eelman Polderweg 15 1793 AB De Waal-Texel, tel. 02220-15311 Voor bezoek aan huis graag even bellen Tijdelijk adres: Geminiziekenhuis, Den Helder Dankbaar mochten wij ons 45-jarig huwelijks feest vieren. Mede door uw belangstelling, de kaarten, de kado's en bloemen is deze dag voor ons onvergetelijk geworden. Beste mensen, allemaal heel hartelijk dank. Kees en Naantje Vlaming-Stark Schilderend 35 ledereen heel hartelijk bedankt voor de vele belangstelling tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. G. Vlaming-van Dijk Hartelijk bedankt voor alle belangstelling tijdens mijn ziekte, mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. Bedankt voor de kaarten, bloemen, fruit, telefoontjes en bezoekjes. E. Paagman-Witte Lieve mensen, allen, vooral het nieuw Texels Visserskoor, hartelijk dank voor de fantastische happe ning rond ons zilveren huwelijksfeest! Herman en Tineke van Sambeek, Uitgeest. INLEVEREN: maandag vóór 10.00 uur en woens dag vóór 17.00 uur. KOSTEN: f7.05 lot en mei 3 regels. Per regel meer f2,35 (incl. btw) T.k.a. Nissan Cherry 1.3 en een eiken secretaire. Inl. tel. 17443. Vanaf 1 april zijn wij weer iedere dag geopend vanaf 12.00 uur. Rest. Loods mansduin, Rommelpot 29, Den Hoorn. Tel. 19590. Nu verkrijgbaar: olifants gras. Wordt ca. 3 m. hoog. „Tienhoven", De Waal. Super lage opheffings- prijzen bij Spijkerhoek! Hogerstraat 15. Nieuw op Texel Santé Food Line. Wij bezorgen uw bestelling over heel Texel. Tel. 27428. Strandpaviljoen Wester slag is weer alle dagen geopend. Vanaf 26 maart is kinder- speelboerderij De Mient iedere dag geopend vanaf 9.30 uur. Rommelpot 11, tel. 19296. Voor al uw gordijnen en vitrages etc. te combine ren met verf, behang, ta pijt ed. Met eigen naaiatelier naar Arn. Looy er, Spmbaan 1, Den Burg. Tel. 13179. Alles weten over pillen, porches, poten en pape gaaien... De Vriendenkring weet meert Zaterdag 20.00 uur in De Wald hoorn. Voor kaarten 19323. Cecil met luxe ultramo derne zonnestudio We verstraat 1C, tel. 15708. Genot is een etentje bij De worsteltent. Fons, Wenny, Frits, Rika. Tel. 10288. Bij Qnipp in de Waal derstraat moet je zijn voor een kleur haar die je staat!! Qnipp Kapsalon, liefst op afspraak. Tel 12227. Kunst in kantoren en be drijven verhoogt het ca chet Kunsthandel Hans van der Klift. Te koop Ford Escort Esta te 1.6 D, dec. '84. Een keurige auto. Tel. 15415. T.k. gevr. 500 Itr. melk koeltank koelunit. Tel, 15169. Wie o wie heeft er een nette meisjesfiets voor kind 5 jr. over. Tel. 15187 na 18.00 u 28 en 29 maart worden de jonge hennen rondge bracht. Nic. Witte, tel. 12238. T.k: 9 m. zeilsloep. Tel. 15941 Stoffenboet. Elke week iets nieuws. Leuke be drukte kindertrico's. Tri co's in de nieuwste kleur Indigo blauw. Nu ook eco denim. Gasthuisstraat 14. Te koop: Nissan Vanette 2.0 D., bj. mei 1992. strakke bestelbus, slechts 37000 km. Sambeek Truck Service, tel. 15353 T.k. t.e.a.b: garagedeur met toebeh., 3.25 br x 2.40 h. Tel 11401. T.k.: 50-er/60-er-jaren armstoelen (teak skai), div. kleuren, 3 eettafels 120x83, 1 Ikea (Dove) eettafel, witte stoelen, 4 witte wasbakken, 2 salon tafels, pr.n.at.k. Tel 13374. T.k. racefiets, framemaat 55. Tel. 16260. A-kwaliteit waspoeder voor witte- en bontewas. Zak 10 kg, f35,-. Tel. 11717. Gevr. zelfst. huishoudelij ke hulp voor 1 2 halve dagen p/w. voor gezin zonder kinderen in De Koog. Inl. tel. 17472. Vanaf 1 april zijn wij weer iedere dag geopend vanaf 12.00 uur. Rest. Loods mansduin. Rommelpot 29, Den Hoorn. Tel 19590. Nu verkrijgbaar olifants gras. Wordt ca. 3 m. hoog. „Tienhoven", De Waal. Super lage opheffingsprij- zen bij Spijkerhoek! Ho gerstraat 15, Nieuw op Texel Santé Food Line. Wij bezorgen uw bestelling over heel Texel. Tel. 27428. T.k Ford Escort XR3i, bj. 1988, kl. wit, APK nov. 1994 Tel. 17220/17229. Te koop aangeb: copiëer- machine Océ 1625 tegen elke aannemelijk bod. A. Zijm, tel. 15392. Prima eetaardappelen (Irene's). Timmerman, Schilderweg 160, tel. 15538. Te koop. haardhout, ei ken. Tel. 14819. T.k. wegens overcom pleet glasservies Arco roe, bruin/groen/rood. Tel. 13163. Hallo allemaal! ik ben weer thuis uit het zieken huis. Sou-Li chang. Schil derend 65. Vanaf 1 april zijn wij weer iedere dag geopend vanaf 12.00 uur. Rest. Loods mansduin. Rommelpot 29, Den Hoorn. Tel 19590. Nu verkrijgbaar: olifants gras. Wordt ca. 3 m. hoog. „Tienhoven", De Waal. Super lage opheffingsprij zen bij Spijkerhoek! Ho gerstraat 15. Nieuw op Texel Santé Food Line. Wij bezorgen uw bestelling over heel Texel. Tel. 27428. Strandpaviljoen Wester slag is weer alle dagen geopend. Vanaf 26 maart is kinder speelboerderij De Mient iedere dag geopend vanaf 9.30 uur. Rommelpot 11, tel. 19296. Aangeboden: Horima ver- gr. app. 6x6; Zanker cen trifuge (gebr.); Regelbare omvormer 220/120—280 V. Tel. 02220-12314. Cecil voor stijlvolle betaal bare vrijetijdskleding voor dames en heren We verstraat 1C, tel. 15708. Prima eetaardappelen (Irene's) Timmerman, P.H. polder, De Rede 23. Tel. 19364. Vakantiewerk bij Albert Heijn. Ben je tussen de 15 en 20 jaar en wil je een leuke zakcent bijverdienen met vakantiewerk in een gezellig, jong en dyna misch bedrijf Bel dan Al- bert Heijn, tel. 14964, dhr. Blekkenhorst of dhr. Slont, of kom gewoon even langs. Albert Heijn, Waalderstraat 48, Den Burg. Swingavond. Za. 26 mrt. van 21.00 tot 24.00 uur. Vrij dansen en bewegen op goede ritmische nieu- wetijdse dansmuziek in het KTF-gebouw, Den Burg. Inl. P. van Mierlo, tel. 19706. Gevonden hele grote Cy perse kater op het Ger ritslanderdijkje. Dierenpension Slufter- weg, tel. 11477. T.k.a.: wit tv-meubel, ste reomeubel CD opberg dozen. Tel. 18308. Mepal serviezen. Ook voorraaddozen, div. de cors. Ook boerenbont. Jimmink Kampeer- centrum. Te koop: Ford Sierra 2.3. D, stationcar, bj. 1989. Sambeek Truck Service, tel. 15353. Het voordeel van relatie geschenken in de kunst- sfeer is dat deze een blij vende attentiewaarde hebben. Een Texelse aqua rel van Kunsthandel Hans van der Klift wordt in dank aanvaard. Tuinmeubelen: rotan, hout, kunststof, groot as sortiment. Jimmink Kam- peercentrum, Spinbaan 14, tel. 13163. Worden jullie zo langza merhand niet een beetje gek van de advertenties van Martin Karlas? Laat-ie er nu maar mee stoppen, jullie weten zo langzamer hand wel waar de Kan toorstraat is. Ik krijg die salades nooit zo lekker als in De Worsteltent. Tel 10288. Weet u het nog? Voor kwaliteits-zonwering bel Meijert Laan, tel. 18664. Vermist in Den Burg: rood katertje (8 mnd). Roep naam: Tijger Wie heeft hem gezien? Bel. 15115. Laten we het kort hou denll Qnipp Kapsalon, liefst op afspraak. Tel. 12227. Te koop: Vespa bromfiets zjq. a.n. ƒ1400,-, Nieuw- waarde ƒ2200,-. Tel. 02220-13422. Laatste kans: U heeft nog één dag om kaarten te bestellen. Dan weet u ook of er leven is na de pil! Bel Alie Boon, tel. 19323. Te koop gevr. kleuren TV en 4-pits gasstel. Beiden in z.g.st. Aanb. tel. 17931 (na 17.00 uur). Te koop: VW Scirocco GTS, 1983, grijs, verl. spoilers. Apk 3/95. Tel 17803/14901. Natuurschoonmaak. Schoonmaakacties geor gamseerd door de W.B.E. Texel zijn altijd succesvol. Ruim 22 kuub zwerfvuil werd weer uit de natuur verwijderd. Wij danken voor hun medewerking kantinemedewerkers sv De Koog; Fa. Tatenhove (containers) en de restau rants: Capri, Klif 23 en Paal 28 voor de dinerte goedbonnen en SBB dis trict Texel. Te koop: Mercedes 207 verl./verh., bj. 1984. Idea al voor ombouwen naar kampeerbus. Sambeek Truck Service, tel. 15353. Te koop. Ford Granada 2.3 L, bj. '83. Tel. 18710, na 18.30 uur. Te koop: Volvo 66 DL, 1977 APK tot mrt. '95, ƒ1250,-. Tel. 15368. Gevr. huish. hulp (wegens invaliditeit) 3 uur per dag, 5 dagen per week. Tel. 16536. „Magnolia" grootbloemig rose april/mei 100/125 cm hoog, ƒ25,—. Zaterdags geopend tot 16.00 uur voor de op Texel gekweek te tuinplanten. Boomkwe kerij 'Texelendje, Rozen- dijk. Tel. 13612. Eindelijk echt lekkere kof fie op Texel. De Worstel tent open van 's ochtends 10 tot 's avonds 1. Tuinhuisjes in alie maten. U kunt ze door ons ook schilderen of zetten laten. Jimmink Kampeer- centrum. Cecil, voor al uw mode accessoires. Weverstraat IC, tel. 15708. Prijzen: kijk en vergelijk, 't Speelgoedhuis, Ooste rend, tel. 18313. Ook voor laarzen en klompen. Leuke foto, tekst, tekening of kaart? Wij bedrukken nu alle soorten textiel. Bijv. T-shirts, jeans, swea ters, slabbetjes, en schor ten. Zowel op witte als gekleurde textiel. Zelf meebrengen van textiel is mogelijk. Klaar terwijl u wacht. Full-color of zwart wit. Ook kunnen wij een puzzel van een foto ma ken. Snel naar Combi Brouwer, The Music Sto re, Nauta Foto of Pen en Present Langeveld en De Rooy. Bosch en Zee, vergader en receptiecentrum Tel. 17789. Bosch en Zee, vergader en receptiecentrum. Tel. 17789. Bruiloft vieren? Verjaardag of feestje. Party Centrum Loodsmansduin. Tel. 19590, ml. M. Maduro. Enge vogelspinnen in De Waldhoorn! Komt allen zien hoe dit afloopt.. Za terdag 20.00 uur, grieze len en gieren bij De Vriendenkring, Voor kaar ten, 19323. Kopieën van perfekte kwaliteit maak je voorde lig bij Nauta boek. Vergro ten, verkleinen, ook op gekleurd papier en altijd met gratis hulp en advies. Bosch en Zee, vergader en receptiecentrum. Tel. 177789. Zelfmaakmode. Bij Milli ner Mode vindt u alle mo derne stoffen. Voor groot en klein. Burgwal 29 Cocky's Kapsalon, alléén maandags gesloten. De enige kapsalon zonder af spraak. Tel. 17575. Tegellijm of voegmateriaal nodig? Ook voor kleine hoeveelheden. Bel Tegel- zetbedrijf Toine, tel. 15379 b.g.g. 06-52712448 Verkoop van gebruikte bromfietsen. Bruining, De Koog, (02220) 17333. Cocky's Kapsalon, alléén maandags gesloten. De enige kapsalon zonder af spraak. Tel. 17575. Kinderbroeken v.a. maat 128 in 3 modellen Bell Bottom, recht en halfwijd v.a. 39,95, Rabbit Habit. Het Vliegveldrestaurant is het gehele jaar geo pend. Tevens zijn wij geo pend voor vergaderingen en partijen. Tel. 11230. ANWB erkende rijschool Willemen. Voor al uw rij bewijzen. Tel. (02230) 35663. Strandpaviljoen De Krim, Paal 28. Wij zijn alle da gen geopend. Visman's warenhuis heeft alles (bijna). Texeler dekbed staat ga rant voor kwaliteit, maar soms hebben wij een dek bed of onderdeken met een naaifoutje of vlekje Doe uw voordeel met 30% korting. Laagwaal- derweg 12, Oudeschild. tel. (02220) 12654. Eelke Kloosterman haard- hout. Nu ook in netten. V.a. ƒ7,50 bij u thuis. Tel. 05177-9592. Grote maten spijkerbroe ken t/m maat 56, ƒ49,95. Rabbit Habit. Wilco accu's voor auto's, trekkers en motoren. Ga rage Kievit, Jonkerstraat. Voor uitlaten, accu's, ban den en APK Garage Kie vit, Jonkerstraat 4, tel. 12525. Gazelle huurfietsen te koop, ook met trommel- rem en 3 versn., zeer gunstig geprijsd. Verhuur bedrijf Kikkert. Badweg 19, De Koog, telefoon 02220 - 17215. Husqvarna motor- en elektrische kettingzagen met automatische ket tingsmering; zaagblad lengte 40 cm. Vanaf ƒ450,—. Fa. Tatenhove, Den Burg, tel. 13809 Verzekeren?? Bremer! Kantoor (02220) 18221 Siem Bremer (02220) 18681 Koos Bremer (02220) 18624 Kees Bremer (02220) 18837 Pils voor een piek. Zater dagmiddag 5 tot 6 uur. In den Grooten Slock. Afvalcontainers voor het afvoeren van puin, hout, bouw-afval, vuilnis, e.d. Fa. Tatenhove, Den Burg, tel. (02220) 13809. Stretch-spijkerbroeken, dames- en herenmodel t/m maat 56, ƒ49,95. Rabbit Habit. Pieter de Vries dé foto graaf, tel. 14280/13359. Administratie, Adviezen Belastingzaken Admi nistratiekantoor Rood, De Dageraad 61, tel. (02220) 19429. Doorlopende verkoop ge bruikte rijwielen Verhuur bedrijf Bruining. Nikadel 60, De Koog, tel. (02220) 17333 Diverse maten kinderrijwielen. Pils voor een piek. Zater dagmiddag 5 tot 6 uur.ln den Grooten Slock. Sierlijke garages en schu ren uit 32 mm-gg rabat, 35 j. gar.tijd, 40% korting, nergens goedk. Houtb., it Paradyske, Noardburgum, fold. 05110-74655 of 05115- 43313 of 43705. Gekleurde damesspijker broeken met ritsje onder aan pijp, ƒ49,95. Rabbit Habit. Motorenrevisie, A S En gineering. Tel. 02230- 30263, 's avonds 02220- 10369. Dagelijkse dienst. Ecru damesbroeken, 4 modellen ƒ49,95. Rabbit Habit. Gevraagd, vrouw voor het schoonmaken van bunga lows in De Koog en Oosterend, tel. 17551. Narcissen ƒ1,- per bos. Veeger, Grensweg 5, tel. 12229. Verhuizen, opruimen denk aan de Rommelmarkt Oosterend, tel. 18850. Voor vakkundig stuc- en sierpleisterwerk. Stuc. be drijf Oudendag, Den Burg. Tel. 13972. De zwemclub haalt uw rommeltjes op. Bel: 15812 of 14336. 2 Foto's voor de prijs van 1. Agfa Topfoto. Gratis al bum. Combi Brouwe., tel. 12294. TV - video en audiorepa- ratie. vakkundig, ver trouwd en voordelig I Combi Brouwer, 12294. Huishoudelijke artikelen. Rentenaar Oosterend, tel. 18227. Prima aardappelen te koop. Irene en Bildstar. P.C. v. Groningen, Amalia- weg 11, P.H. Polder, tel. 19208. Fanta Zie Collection. Puur katoen in moderne kleu ren. Alleen verkrijgbaar bij Milliner Mode, Burgwal 29. T.k. open haardhout. Leve ring ook aan particulier. Tevens containervervoer. Sijm Brandhouthandel. Tel. 02242-1865. s. Oliver, grote collectie heren- en dameskleding, sweats, shirts, katoenen hemden en pullovers nu bij Zegel kids casuals. Weverstraat 32. In tegenstelling tot eerde re berichten zijn wij maan dags geopend. Cathari- nahoeve, tel. 12156. Hoeral Er is weer schape kaas. Schapenboerderij „De Noordkroon", Nieuw- landerweg 10. Open: ma. t/m zat. van 14.00 tot 18.00 uur. Op wo.avond 30 mrt. start de cursus callanetics van 10 lessen in Den Hoorn. Inl.: Manda Bergsma (fysi otherapeute), tel. 19708. Lee, de enige echte spij kerbroek voor kinderen uit de collectie van Lee. Vanaf maat 92 tot en met 176 in diverse wassingen en kleuren. Zegel kids ca suals, Weverstraat 32. TEXELAARTJE DE BESTE KANS OP SUCCES! Bon opsturen in gesloten enveloppe naar Texelse Courant, advertentieafdeling. Postbus 11, 1790 AA Den Burg (als brief frankeren). Betaalkaart of contant geld bijsluiten. Brief onder nummer ƒ2,50 extra. Sluittijd maandag vóór 10.00 uur woensdag vóór 17.00 uur. Gebruik ook deze bon bij opgave aan de balie. Parkstraat 10, Den Burg (Langeveld de Rooy). j Gebruik voor elke letter, elk leesteken en elke tussenruimte een vakje. I Naam: i Adres: Postcode/plaats: Plaatsen op: Advertentie x per plaatsing zetten Handtekening:

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 3