Sp°rt Atletiekvereniging krijgt rasbaan op Boys-complex Texel neemt revanche op koploper De Koog Scheurende crossers maken supersprongen Grote schoonmaak Slufter door honderd scouts TEXELSE JJ couRANT Paastoernooi Jeu de Boules Gelijkspel voor voetbaldames Jeugdtoernooi wielrenners Tweede overwinning voor Zebra-team lecreatieteam wil ld asielzoekers in zomer vermaken Bnnisclub Oosterend ZDH verliest 'zomaar' vorm MAB-club trekt publiek naar polder Beslissing valt in klaverjascom petitie Ruime zege Mareis (d) Texelse judoka derde van NH Eilandcompetitie volleybal Wat ik zeggen wou. Goede Vrijdag VRIJDAG 1 APRIL 1994 T idat de velden van Texelse IS toch worden gerenoveerd, relatief goedkoop een baan rden aangelegd voor Atletiek- aniging Texel. B en w willen ewerken om deze al jaren ge sierde wens in vervulling te in gaan. heeft het plan uitgewerkt _jr een grasbaan rond het B- d. Dat kan als het A-veld vier ter wordt verplaatst in de rich- van Sporthal Ons Genoegen. werk kan echter zonder meer iten worden meegenomen in de ovatie. enige kosten die moeten wor- i gemaakt voor de aanleg van grasbaan zijn het rooien van en- bomen en het verplaatsen van afrastering. Dit komt op 000,-. AVT betaalt zelf de be nen rand rond de baan, die 500,- kost. In de toekomst wil vereniging ook verlichting rond fbaan realiseren, opdat in de iter kan worden doorgetraind. de door de Texelse Sportraad angs gepresenteerde plannen sportcomplex Den Burg-Zuid at een atletiekbaan rond het C- d. In overleg met AVT heeft de irtraad besloten het huidige nstel voor de grasbaan rond B-veld te steunen. Maar als I spórtraadplan nog eens door lat, wordt de baan op kosten van YT verlegd naar het C-veld. Ihet college van b en w is on- jgheid over de huurprijs die AVT Jekening moet worden gebracht tr het gebruik van de baan. Op ■is van de onderhoudskosten ƒ3500,- per jaar) is een huurprijs van ƒ1050,- per jaar 30 vol gens wethouder Tme Krijnen rede lijk. De overige collegeleden willen echter de investering van ƒ9000,- laten meewegen, waardoor er een huurpijs van ƒ1365,- uitrolt. Op maandag 4 april wordt evenals vorig jaar een Paastoernooi voor leden van Jeu de Boulesclub Texel georganiseerd in Oosterend. Er hebben zich 24 deelnemers inge schreven, zodat er twaalf teams van twee personen zijn gevormd. Iedere wedstrijd zal 20 minuten duren, na tussenkomst van deze tijd geldt de stand op het bord van dat moment. Aanvangstijd van het toernooi is 13.00 uur, er wordt gespeeld op de baan achter het Strenderhuus te Oosterend. In ver band met het ingaan van de zo mertijd zal met ingang van heden weer woesndagavond worden gespeeld. Aanvangstijd 19.00 uur. Hieronder volgt de voorlopige stand van de woensdag - c.q. zaterdagmiddag-competitie. Woensdagmiddag: 1. Cees van Houten 218 punten; 2. Netty Sikkeleras 254 pun ten; 3. Jaap Sikkeleras 236 punten 4. Joop Speelman 229 punten; Zaterdag middag: 1 Arie Brans 267 punten, 2. Cor Timmer 265 punten; 3. Cees Riemens 250 punten; 4. Netty Sikkeleras 247 punten De dames van Texelse Boys heb ben op een thuisoverwinning op Flamingo's uit Alkmaar een ge lijkspel in de returnwedstrijd laten volgen. De stand bleef steken op 1-1. Door een misverstand kwamen de Texelaars te laat in Alkmaar en be gon de wedstrijd een half uur te Wielervereniging Texel houdt zon dag (eerste paasdag) het Rabo- jeugdtoernooi op de wielerbaan in Den Burg. Voor de eerste licentiewedstrijd van dit seizoen, die meetelt voor het disctrictskampioenschap, heeft veel Noordhollands talent zich ingeschreven. De Texelse ver tegenwoordiging bestaat uit Erwin Goënga, die vorig jaar een goed seizoen reed. Sprinter Evert Rik- kenberg en tijdrijder Dirk Domhof debuteren, terwijl Joost Bakker al over de nodige routine beschikt. Voor Ivo Witte wordt het de eerste keer. Als 14-jarige rijden ze in een klasse waarin de nodige tactische vaardigheid is vereist. Om 11.20 uur starten de jongsten (8 en 9 jaar), om 11.20 uur 10 tot 11 jaar, om 11.50 uur de 12-jarigen, om 13.00 uur en de 14-jarigen om 13.50 uur. laat. Net als in de thuiswedstrijd verving Ingrid Witte laatste vrouw Anke Burger Margo Maas ontbrak. Na het eerste fluitsignaal nam Fla mingo's het initiatief en werd de Boys op eigen helft in de verdedi ging geduwd. Monigue Smit moest meerdere malen redding brengen. Een doelpoging strandde op de lat. Bianca Drijver kreeg een enorme kans, maar schoot naast. Jo Joseph werd na de rust vervan gen door Cora Rijntjes. Omzettin gen bij Flamingo's gaven de Boys meer ruimte voor aanvallen. Moni que Smit schoot als eerste hard in, maar de bal werd gestopt door de keepster. Datzelfde overkwam Da nielle van der Feen. Smit stond echter wel aan de basis van het enige Texelse doelpunt. Rinske Franchimon verzilverde haar voor zet.: 0-1. Vijf minuten later deed Flamingo's hun tegenzet: 1-1. Een volgende grote kans voor de tegen standsters werd geblokkeerd door Henny Dekker, waardoor de eindstand 1-1 bleef. In de laatste ronde van de eiland competitie basketball vielen twee verrassende en identieke uitsla gen te noteren. Zebra Sportswear boekte de tweede overwinning van het siezoen ten koste van Sportshop Texel. Ook Mantje Sport bij de junioren deed van zich spreken door na een 9-12 achterstand bij rust toch nog met 26-21 te winnen van de nummer 2, Hema 2. Ongeslagen koploper De Valk (j) had weinig moeite met het on derstaande niksteam. Het één richtingsverkeer naar de basket van de arme rode lantaarndrager eindigde bij 48-6. Hiermee hebben De Valk en -ondanks het verlies van vrijdagavond- Hema 2 zich geplaatst voor de play-off" in april. Bij de seniorenwedstrijd Ze bra tegen Sportshop viel vooral de produktie van Jeroen de Waal op. In de eerste helft liet hij zelfs alle scores voor Zebra noteren Tot slot van de avond de ontmoe ting tussen USA Sports Fashion en Veenbaas Bouw. In de eerste helft wist USA knap tegenspel te bieden, wat resulteerde in een mi nieme achterstand bij rust van 16-18. In de tweede helft scha kelde Veenbaas een tandje hoger en schroefde het verschil aanmer kelijk op. Het scorebord toonde uiteindelijk een 60-34 overwin ning voor Veenbaasbouw, dat wil daarmee evenals Nauta Foto een plaatsje in de play off heeft ver worven. Volgende week is er geen pro gramma in verband met Goede Vrijdag. De teams die zich hebben geplaatst voor de play off zijn dus bij de junioren De Valk en Hema 2 en bij de senioren Veenbaas Bouw en Nauta Foto. In een best of three-reeks zal uitgemaakt wor den wie zich de Texelse basket balkampioenen mogen noemen. De speeldata zijn 8, 15 en 22 april Programma's volgen te zij ner tijd. Eindstand junioren 1. De Valk 12-24 386-15; 2 Hema 2 12-16 308-195, 3. Mantje Sport 12-10 225-199; 4. Time Out 12-8 143-216, 5 Niksteam 12-2 88-315. Se3nioren: 1 Veenbaasbouw 15-26 538-330; 2 Nauta Foto 15-24 564-354; 3. Hema 15-14 448-378; 4 USA Sports Fashion" 15-12 369-441, 5. Sportshop Texel 15-10 286-456; 6 Zebra Sports wear 15-4 314-590 itichting Recreatiewerk Texel- Sportraad heeft aangeboden jfkinderen van asielzoekers, die lende zomer in Motel Texel [blijven, bezig te houden. De ieente zal het aanbod irspelen naar het ministerie van WVC. Gehoopt wordt dat zo kan worden tegemoet gekomen de klachten van omwonende ireatieondernemers, die vrezen dat spelende of zich vervelende leren hinder zullen veroorza- |ken voor hun gasten. aanbod van Recreatiewerk, in Iracht van de gemeente, is al iwerkt en betreft dagelijks dagdelen. Daar hangt uiter- een prijskaartje aan en het is Ie vraag of WVC bereid zal zijn kosten voor rekening te len. en ander kwam ter sprake tij een gesprek dat omwonen de schooldirectie, de •scommissie en Vluchtelin- /erk Texel woensdagmiddag de gemeente voerden. B en w hen uitgenodigd naar aanlei- van de gezamenlijke brief die Ie gemeente hadden gestuurd vaarin bezorgdheid werd uit roken over de zomeropvang. m Vluchtelingenwerk wilde |n stelling nemen en onderte- de de brief niet. tns het ruim twee uur durende Thoud werd vastgesteld dat erlenging tot 1 januari 1995 voldongen feit is. De gemeen- inzelf geen voorwaarden stel- omdat het een tijdelijke In9 betreft. Toch zijn enkele raken gemaakt. Volgens wet- Dder Tine Krijnen-Baijs is het de ie,'ng „ijkpunten" in te stel- Dat houdt in dat de situatie ter toe enkele malen zal worden "alueerd. Ter geruststelling van omwonenden deelde WVC- dinatrice Ankie de Klerk mee z'j als aanspreekpunt zal fun- n- Ook zal de schutting tus- het motel en ondernemer Dirk pp worden hersteld. De eventue- •vangproblemen op de Luberti- zullen eerst in het Jlbestuur worden besproken rvolgens worden aangekaart e 9emeente. 'nisclub Oosterend opent het *°en met een clubtoernooi op een voordelig lidmaatschap ionge tennissers (ƒ75,- psief tien lessen) wil de vereni- de jeugd aan zich binden, jeugdleden van nu zijn de vol- seo clubleden van de toe- aldus Gé Koot, voorzitter e club. Het clubtoernooi op 7 egint om 13.00 uur (jeugd), jfsenen starten om 14.00 e wekelijkse racketavonden n donderdag 12 mei, om uur Ook niet-leden zijn wel- 'I betalen ƒ2,50 per keer. In een spannende, maar niet al te fraaie wedstrijd won Texel in de zaalvoetbalcompetitie verdiend van koploper De Koog. Uitblinker bij Texel was Simon Brand, die de aanvallers van De Koog weinig kansen gaf. Barry de Vries zorgde ervoor dat De Koog op voorsprong kwam. Ralph Koning maakte gelijk en bracht Texel even later met een tweede doelpunt aan de leiding. Texel kon verder uitlopen door een goal van Simon Brand. Martin Koorn zorgde voor de aansluitende treffer van De Koog, waardoor hij de wedstrijd weer spannend maakte. Edgar Klippel bewees zijn team echter geen goede dienst, toen hij onnodig tegen een straf tijd van twee minuten opliep. Texel maakte hiervan gebruik en kon de overwinning veilig stellen via we derom Ralph Koning: 4-2. De Koog blijft aan de leiding in de hoofd klasse. De voorsprong bedraagt nog twee punten. Jelleboog behield door met 7-2 van Oosterend te winnen ook nog kans op het hoofdklasse kampi oenschap. De stand in de hoofd klasse is nu: 1. De Koog 17-28; 2. Texel 18-28; 3. Jelleboog 18-27. Totaal moet elk team 24 wedstrij den spelen. In de eerste klasse kan komende vrijdag de eerste beslis sing vallen. Indien Texel 2 in de wedstrijd tegen Klif minimaal ge lijk speelt is het kampioen van de eerste klasse. De stand in deze klasse is: Texel 2 2-33; 2. Ooste rend 2 18-27; 3. De Koog 2 17-13. In de tweede klasse verspeelde koploper Oosterend 4 een puntje tegen Rab 2 waardoor De Koog nu op gelijke hoogte is gekomen met Oosterend 4. De Koog won zelf met 9-2 van Texel 4. In de derde klasse won koploper Gempo ruim van De Koog 6 (13-7), al maakte Gempo er na een 10-0 voorsprong wel een potje van. ZDH blijft op de loer liggen en won met 10-4 van De Koog 5. Door de afgebroken partij tegen Texel 2 met 7-2 te winnen heeft Klif zich geplaatst voor de halve finale van de beker tegen Jelleboog. De winnaar komt Dat vorm een ongrijpbaar en vluchtig verschijnsel is, ondervin den niet alleen de voetballers van Feyenoord en Ajax regelmatig. Na een moeizame eerste helft van het seizoen leek ZDH de afgelo pen weken eindelijk de zaken op orde te hebben gekregen. De zo geheten vierpuntenwedstrijd te gen Kreileroord, de nummer voorlaatst, leek daarom een uit gelezen mogelijkheid de onderste plaats eindelijk over te doen aan een ander. ZDH faalde echter ho- uit tegen Oosterend dat zich reeds voor de finale heeft geplaatst. Selecties Naar het zich nu laat aanzien gaan de selcties tot het verleden beho ren. Het rayon Alkmaar heeft om financiële redenen moeten beslui ten dat het zeer moeilijk wordt om het Gouden Hoefooemooi nog te organiseren en verbindt hieraan de consequenties om maar met se lecties te stoppen. Ook West- Friesland lijkt deze weg te volgen zodat voor de Texelse selecties, en vooral voor het Noordhollandse zaalvoetbalkampioenschap voor B- en C-junioren dat jaarlijks op Texel plaatsvindt, het doek te zijn gevallen. Uitslagen: Bekerwedstrijd: Texel 2-klif 2-7, Hoofd klasse: Texel-Mantje 8-3; De Koog-Texel 2-4, 3 Jelleboog-Oosterend 7-2,1e klas se: Jelleboog 2-Casino 2 11-0, 2e klasse: Casino 3-Texel 3 6-5; Casino 4-Texel 3 5-1; De Koog 4-Texel 4 9-2, Casino 3-De Krim 2 4-2; Rab 2-Oosterend 4 2-2; Oosterend 5-Nioz 7-1, 3e klasse: Mantje 3-Casino 5 1-2, Gempo-De Koog 6 13-7, Timmers Bakk.-Jelleboog 4 3-9; Klif 4-0osterend 6 2-8; ZDH-De Koog 10-4; Texel 2-Texel 1 2 1; Gewapend met blauwe vuilnis zakken hebben honderd scouts van 11 tot 14 jaar uit Den Helder, Nieuwe Niedorp en Texel zaterdag de Slufter opgeruimd, 's Middags werden in het centrum van Den Burg verschillende spellen gedaan en werd het winkelende publiek voorzien van informatie over scouting en paaseitjes van chocola. Het veertiende milieuweekend van Scouting Texel werd zaterdagmor- Zo n honderdvijftig vuilniszakken vol rommel uit de Slufter. Dat was de score van het veertiende milieuweekend. (Foto Momquo do Boor) gen officieel geopend door wet houder Erna Eelman. De avond ervoor was al het tentenkamp bij het scoutinggebouw aan de Bern- hardlaan opgeslagen. Daar werd een kennismakingsavond gehou den om de deelnemers aan elkaar te laten wennen. Na de woorden van de wethouder werd zaterdag koers gezet naar de Slufter. Links en rechts van de trap werd de duinrichel ontdaan van zwerfvuil. Onder toezicht van Staatsbosbeheer personeel wer den zo'n honderdvijftig vuilniszak ken gevuld met papier, plastic, glas en blikjes. Tevens werd één zakje met het beruchte landbouw gif gevonden. De SBB-mensen ontfermden zich daarover. Postenspel In het centrum van Den Burg werd, in het kader van de Nationa le Scoutingdag, een „postenspel" gehouden. In kleine groepjes moesten de deelnemers enkele posten langs waar ze opdrachten moesten vervullen. Zo was er bij de eendenvijver aan de Elemert een kookpost, waar in een hout vuur een ei moest worden ge kookt. Op de Groeneplaats was een fietsparcours uitgezet en te genover de bioscoop moesten ver schillende opdrachten worden vervuld in een kermisstand. Op de Stenenplaats werd de EHBO-kennis van de scouts ge test. Enkele dames van de Texelse Lotusafdeling hadden zich kunst matig voorzien van de vreselijkste wonden, die door de jongeren moesten worden verbonden. In het park achter het raadhuis werd een tent-opzet-wedstrijd ge houden. In de Weverstraat stond de koek en zopie. Daar werd tevens infor matie gegeven over Scoutingwerk en Scouting Texel. Na een daverende feestavond met disco en karaoke werd zondag morgen het milieuweekend besloten. peloos. De ploeg speelde futloos en verloor verdiend met 2-1. Gerrie Plaatsman toonde zich zichtbaar ontmoedigd. De veel geplaagde maar nog altijd opge ruimde trainer besloot onlangs zijn geluk nog een jaar in Den Hoorn te beproeven. Hij werd daarbij vooral geïnspireerd door de onverander- lijk-goede sfeer in zijn team. „Maar het kan dan misschien ge zellig zijn, ik mag wél verwachten dat jullie kei- en keihard werken. Dit is schandalig!", probeerde Plaatsman in de rust met verbaal geweld zijn spelers in het gareel te krijgen Hij had daar alle redenen toe. Op het hobbelige veld van Kreileroord zochten de Hoornders het teveel in „tikkies in de breed te", individuele acties leverden meestal balverlies op en in de eigen achterhoede werden de aan vallers van de tegenstander met altijd even fel op de huid gezeten. Kreileroord kon daar weinig technisch-vernuft of variatie te genover stellen. Hoge ballen naar voren pompen was het eindeloos- beproefde concept, maar dat wierp na twintig minuten wel vruchten af. De ZDH-verdediging bleef staan wegens vermeend bui tenspel en Kreileroord profiteerde: 1-0. Omdat de Hoornders weiger den wakker te worden en het kruit bij de tegenstander op dat mo ment was verschoten, bleef die stand tot de rust gehandhaafd. Na de donderpreek van Plaatsman pakten zijn spelers de zaken in de beginfase van de tweede helft iets voortvarender aan. Er viel minder balverlies te betreuren en warem pel werden enige corners afge dwongen. De gelijkmaker kwam echter nauwelijks op eigen kracht tot stand. De keeper van Kreile roord liet een inzet los van Ronald Biesboer, de minst slechte ZDH-er, en Stefan Bousma was er als de kippen bij om het beslissende tikje te geven: 1-1. Wie had gedacht dat ZDH dit mee vallertje zou gebruiken om mas saal op jacht te gaan naar nog een treffer, kwam bedrogen uit. De ploeg begon weer over het veld te slenteren en slordig te combine ren. Twee minuten na de gelijkma ker kwam de thuisclub opnieuw op voorsprong, toen enkele Hoorn ders voor de zoveelste maal voor buitenspel appelleerden en de snelle rechtsbuiten rustig zijn spits kon bedienen: 2-1. Vertwijfeld door de onmacht van zijn spelers besloot Plaatsman zelf nog twin tig minuten mee te doen, maar ook hij kon het tij niet keren. In de kleedkamer van ZDH was het daarna zowaar even stil. Liefst 34 rijders schreven zich zondag in voor de tweede MAB- clubcross. Het was prima cross- weer en dat was te merken. Zel den werd op het circuit aan de Hoofdweg zó hard gestreden om elke meter. Waar op Texel vind je nog zoveel gratis spektakel op een zondagmiddag? Ook publiek en supporters kwa men in groten getale naar de Eier- Met een hoogste score van maar liefst 8065 punten werd het lei dende koppel Fenny Hopman- Ruth de Ruwe winnaar van de voorlaatste speelavond van kla- verjasclub Den Burg. Hun voor sprong op de nummer twee, ruim 5550 punten, is nu zó groot dat ze op de laatste speelavond niet meer ingehaald zullen worden. Ook in de derde periode heeft dit koppel de eerste plaats overgeno men. Het koppel H. Bakker-C. Vin- ke, dat met een achterstand van ongeveer 1000 punten tweede staat in de derde periode, kan nog in aanmerking komen voor deze periode-titel. Maar dan moeten zij dus een goede laatste avond spelen. Tweede van de avond werden F. Bos-F. Boer met de goede score van 762 punten. Derde werden Wil Maas-George Eelman. Met 7061 punten werden vierde Albert de Zwart-Mevr. Time Huisman met 7018 punten. Stand derde periode: Fenny Hopman-Ruth de Ruwe 51 682 punten, Henk Bakker- Cees Vinke 50 664 punten; Peter v. Heerwaarden-Wil Derksen 49.498 punten; Totaal Stand: Fenny Hopman-Ruth de Ru we 172.225 punten; Freek en Gerda Vlee- ger 166.461 punten; Carlo Bos-Roel de Zwart 165.311 punten; Peter v. Heerwaarden-Wil Derksen 164.069 pun ten; Jelle Wiersma-Johan Vinke 163.452 punten; Erik Jan Geus-Peter de Porto 162.718 punten, Henk Bakker-Cees Vinke 162.456 punten; Co Koomen-Guusta Smit 162.378 punten. landse polder. Van hun komst hoefden ze geen spijt te hebben, want behalve dat de coureurs ho ge snelheden bereikten, tracteer- den ze de aanwezigen op formidabele sprongen Sponsor Wout van der Werf kon zich dan ook in de handen wrijven. Bij de liefhebbers wist Hans Adams wederom beslag te leggen op de eerste plaats. Henri van Mal- degem profiteerde van het uitval len in de eerste manche van Maarten Hoogenbosch en de slecht gereden tweede manche van Menno ten Wolde en werd zo tweede. Debutant Rob Vriezema wist door een sterk gereden eer ste manche voor Hans de Winter te eindigen. In de kleine klasse reed Arjan van Maldegem net even sneller dan zijn rivaal Jan van der Vis. Joost de Winter viel uit. De 125 cc junioren werd met grote overmacht gewonnen door Ri chard van Braven. Pablo Branden burg en Stefano Siebeling vochten om de tweede en derde plaats. Door een beter resultaat in de tweede manche stelde laatstge noemde zijn tweede plaats veilig. Johan Kistemaker was in de 250 cc te snel voor zijn rivalen. Ronald Zijm legde beslag op de tweede plaats en Nico Bakker moest ge noegen nemen met plaats dria Gastrijder Niels Koorn: „Ik ging als een speer, maar ze rijden hier steeds harder." Voor hem de vier der plaats. De 125 cc senioren was zonder meer voor Simon Hoenson. Achter hem leverden Robert Nuyens en Otto Goënga verbeten strijd, op de hielen geze ten door Egbert van der Werf. Goënga finishte uiteindelijk als tweede. De volgende clubcross is op 17 april. Voor de jeugd van 5 tot ca. 14 jaar is op 10 april de MAB- KNMV „motor-opstapdag" Infor matie: tel. 13911. Schilderijen. De gemeente heeft twee werken van de Texelse schil der J. Kuiter aangeschaft voor ƒ500,-. Basketbalteam De Mareis speelde tegen Marmag uit Den Helder. De Texelse dames hadden de vorige twee wedstrijden verloren en von den het weer eens tijd worden voor een overwinning. Het Texelse team startte goed, er werd rustig gespeeld waardoor de aanval goed liep en De Mareis op een voorsprong kwamen. Aan het einde van de eerste helft hadden De Mareis echter al zeven per soonlijke fouten te pakken, al deel de de scheidsrechter ze wel erg makkelijk uit. Ruststand: 19-16 in Texels voordeel. Na de rust veran derde Marmag van taktiek en ging „man-to-man" spelen. Eerst schrokken De Mareis daarvan, maar al gauw bleek dat er grote gaten in de verdediging van Mar mag ontstonden, waar De Mareis van profiteerden. Het lukte Mar mag met om in te lopen, integen deel, in de tweede helft werd door de Helderse dames, maar één keer gescoord. Scores: Louise vd. Sluis 16 pnt. Jacqueli ne Wilner 6 pnt. Gatske Ykema 4pnt. Ger da Kuiper 4pnt. Irma Schuyl 4 pnt Karin Zegers 2 pnt. Odite Nitzche 1 pnt. Judobroers Sjoerd en Hidde de Vries hebben weer van zich doen spreken tijdens een groot lande lijk toernooi in Lelystad en tijdens districtskampioenschappen in Be verwijk. In Lelystad was voor Sjoerd de Vries een tweede plaats wegge legd. Zijn broer werd eerste. In Be verwijk was Sjoerd één van de jongsten. Hij won al zijn partijen met een Ippon. Alleen tegen de NH-kampioen Thierry Masten broek kon hij niet op, doordat hij in het vuur van de strijd naast de mat stapte. Dit leverde hem strafpun- ten op die hij niet meer kon goedmaken. Programma dinsdag 5 april: Veld A mannen: 18.30 u. Pilaar-Teso RWS 19.12 u. RWS-Handicap Teso 19.54 u. Maarcotx-Graaf Sp. Sportsh. 20.43 u. Sportshop-Tex. Autoc. Graaf 21.30 u. PH 0r.-12 Balcken Paal 9 22.18 u. P28/De Krim-Paal 9 PH Veld B vrouwen en gemengd: 18.30 u. Timmers B.-Wiersma Smash 19.12 u. Bremakk.-Smash Wiersma 19.54 u. Cohen-Slock (v) Bremakk. 20.43 u. Woude-ABN/AMRO Kobeko 21.30 u. Kobeko-Tatenhove. 1 ABN 22.18 u. DGM-Cocky's K. Tatenh.1 Veld C vrouwen: 18.30 u. Visser B.-Texèle Ass. Bremer 19.12 u. Nioz-Ass. Bremer Leydekk. 19.54 u. Leydekk.-Zeilmakerij Nioz 20.43 u. Eierl. H.-Durper Dr. De Boer 21.30 u. Vespertina-I. de Boer Eierl. Wedstrijdleiding: Magda en Anne- miek, tel. 27182. Uitslagen. Handicap-Tex Autocentrale 1-2; Sportshop-Teso 1-2; Pilaar-Graaf Spui- terij 2-1; Meubelhuis-Gr. Slock 2-1; Fitt- RWS 2-1, Paal28/De Krim-12 Balcken 3-0; NBC-Waayer 3-0; EcoMare-LenR 2-1; Zandloper-Super 1-2, Klif-Tatenhove 2 3-0; PH Oranjeboom-Tatenhove 1 1-2; Stuc. v.d. Woude-Cocky's Kapsalon 3-0; Top Tien- Zeilmakerij 1-2; Durper Drup-Klif 12 3-0, Haarstudio-Mantje 1-2; Vlier-7 Provinciën 0-3; Cohen-Schiphorst 1-2. Raadsexcursie. Van 7 tot 9 april gaat de gemeenteraad op excur sie. Er worden o.a. bezoeken ge bracht aan Ecolonië in Alphen aan de Rijn, het Nationaal Park Kenne- merland, het NINT museum in Amsterdam en de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Het is volbracht! Roept Jezus. Is dat een grap op deze dag? Een woord, een wens, die niet waar kan zijn? Want hoe liggen de feiten in onze wereld... in ons leven... hier op Texel...? Het is niet volbracht. Is dat de waarheid? Want, zeggen wij, wij mensen moeten het maken: ons leven, de wereld, de kerk (als 't kan in 2 dagen). Schrijnend is het leed op allerlei fronten. Een asielzoekende wereld en een egoïstisch verdeeld ik. De roep klinkt: Mensen aan de slag. Volbreng het. Probeer het ten minste... Maar het is met te vol brengen. En toch... het lammetje wordt geboren met alles erop en eraan! En het kruis van Jezus spreekt klare taal tot wie stilstaat, maar zwijgt voor wie blind voortholt. Jan C. Brouwer „Elba".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 11