I pr Henk en Annie DE BESTE TEKSTVERWERKER EN DE ALLERNIEUWSTE WINDOWS SAMEN VOOR MAAR f299,- Microsoft Office .■Bedrijvig/te' F amiüeberichten Ook Texel mag het weten. 25 jaar getrouwd DRUK WERK VAN L&R; X* f urt voor Elemert i Waalderstraat btters met moeite haven Oudeschild üzikaal duo opent imieuwde Pianobar itten op vet in ipermarkt AH Een krnan in India doel wonderen... NU EXTRA giro ISIMAVI TEXELSE J COURANT /<?/eit 't zo fris en fleurig als het voorjaar op Texel lexelaartjes GELEZEN IN 98% VAN DE TEXELSE HUISHOUDENS VOOR INFORMATIE: 02220 - 62600 7,05 9,40 11,75 14,10 16,45 18,80 2L15 23.50 DEZE BON IS ALLEEN GELDIG VOOR TEXELAARTJES Tarief incl. 17,5% BTW Microsoft TT Ora et Labora Dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden mochten hebben, is rustig van ons heen gegaan mijn zorgzame man, onze vader en lieve opa ;f Jacob Witte echtgenoot van W. M. Moorman de leeftijd van 89 jaar. Den Burg: W. M. Moorman Den Burg: Maria en Kees LucasAntonia Zuid Scharwoude: Nella en Dick Robert, Leon Hoeve Dordrecht: Kees-Piet en Corrie Jacob Den Burg: Jacomien en Jacob Hugo t, Janice jxel, 1 april 1994 (everstraat 77, 1791 AC Den Burg. uitvaartmis zal worden gehouden op insdag 5 april om 11.00 uur in de parochie- rk Francisca Romana te De Cocksdorp, laarna de begrafenis op het kerkhof aldaar plaatsvinden. ider ligt thuis opgebaard. alegenheid tot condoleren na de igrafenis in „De Nieuwe Aanleg" te Cocksdorp. die persoonlijk geen uitnodiging hebben itvangen gelieve deze advertentie als idanig te beschouwen. Geborgen in Gods liefde. God nam tot Zich mijn innig geliefde vrouw, onze lieve en zorgzame moeder en oma Roelie Mechielsen-Kamphof Mij is een schuilplaats toebereid, in het paleis van U, mijn koning. Heil hen die toeven aan uw hof en steeds zich wijden aan uw lof. 3 mei 1921 t 31 maart 1994 Oss: Dirk Mechielsen Waddinxveen: Koos en Gerrie Mechielsen Dirkjan, Linda, Iris Heenvliet: Etty en Marten Smeding Roelof, Jouke, Nynke Haastrecht: Theo en Lynet Mechielsen Ayla, Anouk 31 maart 1994 Marmerstraat 39, 5345 TB Oss. De Dienst van Woord en Gebed zal gehou den worden op dinsdag 5 april a.s. om 14.00 uur in de Paaskerk, Weth. van Eschstraat 65 te Oss, waarna de teraarde bestelling zal plaatsvinden op de begraaf plaats „Hoogen Heuvel", Lindenstraat 22 te Oss. Samenkomst dinsdag in de kerk om 13.45 uur waar tevens de mogelijkheid is tot schriftelijk condoleren. Roelie is opgebaard in het „Stadsmortuari- um Oss", Doctalaan 2 te Oss, waar gele genheid is tot afscheid nemen maandag 2e paasdag van 18.00 - 18.45 uur. en na Pasen wordt begonnen de herinrichting van de Ele- en de Waalderstraat. In beide len duurt het werk van dins- april tot vrijdag 13 mei. De derstraat blijft toegankelijk het winkelend publiek, al zal f en toe behelpen zijn. Aange- wordt het gedeelte tussen de snplaats en de Wilhelmina- De uitvoering is in handen aannemersbedrijf Westerla- Wegens de opknapbeurt van emert tussen Keesomlaan en lalaan zal het verkeer de ko- le vijf weken worden omge- 'oor het eenrichtingsverkeer Keesomlaan tussen de Mo- aat en de Beatrixlaan om te Texelse kotters konden van- md slechts met veel moeite iuishaven binnenvaren. Door irde zuidwester storm (kracht en opkomend tij, was het ^stig om in de (te) nauwe ha- lond te komen. Vooral de gro- lihepen, met veel windvang, nden problemen. De TX 38, met I ichte stuurhuis, had zelfs zó Tast, dat men het na geruime I steken", niet aandurfde om ilnen te lopen en moest wachten Jde omstandigheden verbe- 4 n. draaien kan men het centrum nog per auto bereiken. De herstrating gebeurt door het bedrijf KWS uit Heerhugowaard. Snelheidscontrole. Bij een snel heidscontrole aan de Bernhardlaan op donderdagmiddag van 12.15 tot 12.45 uur en van 13.15 tot 13.45 uur heeft de politie acht processen verbaal uitgedeeld. De snelste automobilist reed 71 km/uur. Er werden 300 auto's ge controleerd. Aanrijding. Op de kruising Gra- vestaat Zwaanstraat botste een 79-jarige fietster uit Den Burg dinsdagmiddag tegen de auto van een 23-jarige toerist. De Texelaar vergat voorrang te geven. De man bleef wonderwel ongedeerd. De auto liep een deuk en kras op, de fiets bleef onbeschadigd. Diefstal fiets. Een 39-jarige Hoornder deed aangifte van diefstal van zijn fiets. Hij had het rijwiel dit weekend onafgesloten achtergelaten aan de Pontweg bij 't Horntje. De nieuwwaarde be draagt ƒ800,-. Gebroken heup. Door een wind vlaag is vorige week een vrouw van haar fiets gevallen op de krui sing Genteweg/Koningsweg. Met een gebroken heup werd ze per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. »n uitgebreide verbouwing de Pianobar in De Koog za- 3 2 april de deuren. De nieu- uitbaters zijn Stephan en jmiek Jaspers uit Egmond, plf zorgen voor de muziek en pdiening. f zal wel even wennen wor- aldus de nieuwe uitbater, die aar zijn horecapapieren maar nog geen enkele ba- ing heeft. „Hiervoor dreef ik jaar een kapsalon. De her in Schiphol heeft ons naar gedreven." Als bassist van het duo „Stephan en Annemiek" zal hij van tijd tot tijd zijn echtge note begeleiden. De pianiste door liep het conservatorium en was eigenaresse van een muziek school. Van haar liggen inmiddels twee licht-klassieke cd's in de winkels. De muziek die ze in de Pi anobar ten gehore willen brengen verieert van rock'n'roll tot klas siek, afhankelijk van de smaak van het gehoor. Om de buitenwereld het mee luisteren te beletten moest de kel- derbar op last van de gemeente worden geïsoleerd en is de brand veiligheid op orde gebracht. De bar en de vleugel staan nu links van de ingang, de bank aan de muur is verdwenen en het inte rieur oogt Engels door gebruik van mahoniehout. Vanaf zaterdag avond om 21.00 uur kunnen de gasten er terecht. >t kader van de campagne Top vet" houdt supermarkt Heijn woensdag 6 april een 'ding in de eigen winkel, iiëtist zal de deelnemers II 6 schappen voeren en ver lies wat men over vet moet 'I weten. 'I'jk doen 580 supermarkten lan deze actie, georganiseerd |de Stuurgroep Goede Voe- 0 de Nederlandse Hartstich- p6t eten van teveel vet is lelijk voor de gezondheid. Ze- 1 dat vet een rol speelt bij en vaatziekten. Soms is vet makkelijk herkenbaar, maai vaak bevatten produkten „verborgen" vetten. Tijdens de rondleiding gaat de aandacht vooral daarnaar uit. Het antwoord is meestal te vinden op de etiketten van verpakte pro dukten, waarop gegevens staan over de samenstelling. Ook de hoeveelheid vet wordt aangege ven. Maar is dat nu te veel of te weinig, en om welk soort vet gaat het? Met andere woorden: waar moet je op letten bij het kopen van levensmiddelen? Deelnemers moeten zich in ver band met de maximum groeps grootte tevoren opgeven bij Albert Heijn, Waalderstraat 48 in Den Burg. In de winkel liggen aanmeldings-brief kaarten klaar. De rondleiding vindt plaats tussen 9.30 en 11.00 uur. SIMAVI WATERFONDS Spruilenbosslroal 6 20! 2 LK Haarlem INLEVEREN, vóór 10.00 uur en woens dag vóór 17.00 uur. KOSTEN: f7.05 tot en met 3 regels. Per regel meer /2,35 (incl. btw) VRIJDAG 1 APRIL 1994 Herinner mij zoals ik was in de stralende zon hoe ik was toen alles nog kon. Na een moeizame periode is geheel onver wacht in alle rust ingeslapen onze moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder Neeltje Tjonk weduwe van Willem Vlas op de leeftijd van 81 jaar. A. J. Vlas L. Vlas-Witte H. J. Kuiter-Vlas P. J. Kuiter Klein- en achterkleinkinderen Texel, 29 maart 1994. Verzorgingshuis Gollards. Correspondentie-adres: P. J. Kuiter Lieuwstraat 35, 1791 XM Den Burg. Een overdenking zal worden gehouden op zaterdag 2 april om 13.30 uur in de „Gol lards", waarna de begrafenis op de algeme ne begraafplaats te Den Burg zal plaatsvinden. Na de begrafenis is er gelegenheid de fami lie te condoleren in de Gollards. Zij die geen persoonlijke kennisgeving mochten ontvangen gelieve deze als zoda nig te beschouwen. Een goede vriend is van ons heengegaan Piet Bakelaar Wij wensen Trijn veel sterkte toe. Familie Medema Familie Dogger Familie Beijert Bedroefd delen wij u mede dat uit ons mid den is weggenomen onze dansvriend Piet Bakelaar We zullen je enthousiasme missen. Onze gevoelens van medeleven gaan uit naar Trijn en familie. Wij wensen hen heel veel sterkte. Dansgroep Oude Dansen Door, Piet, Pien, Freek, Riek, Dirk Hansje, Gerard, Nel, Wim, Simone, Jos, Marga. Ria, Kees, Lucie, Gré, Krijn, Piet, Dina, Rein, Annemarie, Piet, Rita, Kees, Ineke, Ruud, Annie, Aad, Netty Fer, Janna, Sjaak, Marga en de accordeonisten Voor uw belangstelling en medeleven betoond na het overlijden van mijn lieve vrouw ANTJE DE VRIES zeg ik u hartelijk dank. J. H. van Wanrooy Texel, april 1994 Voor uw belangstelling en medeleven na het overlijden van onze oom MARINUS KOOGER zeggen wij u hartelijk dank. Namens de familie M. Kooger Texel, maart 1994 JAAP TIMMER Zoveel mensen hebben ons laten weten dat zij Jaap levendig in hun herinnering zullen bewaren. Wij danken allen voor de lieve, wijze en waarde volle woorden. Speciale dank aan hen die voor hem zo'n bijzondere steun waren in zijn laatste jaren van ziek zijn. Laten we gezamenlijk en optimistisch, in de geest van Jaap, de toekomst tegemoet zien. Dox Timmer-Roozen kinderen en kleinkinderen Den Burg - Texel, april 1994 Leendert Eelman en Magda de Boer gaan trouwen! Op vrijdag 8 april 1994 om 15.00 uur in het gemeentehuis te Den Burg - Texel. U bent van harte welkom op onze receptie van 19.00 uur tot 20.30 uur in Party Centrum Calluna nabij De Koog. Ons adres: Korfbaeck 5, 1791 TE Den Burg. Groot is het wonder Jij bent zo klein Dankbaar zijn wij Dat jij ons kindje mag zijn Martijn Geboren op 29 maart 1994. Hij is 52 cm lang en weegt 3960 gram. Zoon van Jacob en Jannechien Roeper Blazerstraat 3 1794 AP Oosterend Tel. 02220-18587 Jannechien en Martijn rusten van 12.00 - 15.00 u. PARKSTRAAT 10 1791 CA OEN BURG TELCfOON 02220 12741 De een had een jongen gedacht De ander een meisje verwacht Maar aan die wens kon ik mij niet storen ik ben op 31 maart 1994 als jongen geboren. Mijn naam is Maurice Mijn gelukkige ouders en broertje zijn: Ron, Simone en Christian Daalder-Hanenberg Peperstraat 36, 1794 AL Oosterend. Telefoon 18825. Voor bezoek graag even bellen. Tijdelijk verblijf: Gemini-ziekenhuis, kmr. 529 ledereen heel hartelijk bedankt voor de vele blijken van belangstel ling tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. M. den Braven-vd. Meer INLEVEREN: maandag vóór 10.00 uur en woens dag vóór 17.00 uur. KOSTEN: f7.05 tot en met 3 regels. Per regel meer /"2,35 (incl. btw) Sony 100 CD-wisselaar: De eigen Juke-Box. Servi ce Center Texel, 11777. T.k.a.: blank houten kin derstoel en Bébé kinder wagen bak. (blauw, i.pr.st.). Tel. 14062. Atelier de Witte Engel, Warmoesstraat 50. Open: ma.mo./za.mo/ 10-12.30 u en di.mi./do.mi van 13.30-17.00 u. en op af spraak. Te koop: gebruikte wind schermen tel 16340. TEXELAARTJE DE BESTE KANS OP SUCCES! Bon opsturen in gesloten enveloppe naar Texelse Courant, advertentieafdeling. Postbus 11, 1790 AA Den Burg (als brief frankeren). Betaalkaart of contant geld bijsluiten. Brief onder nummer f 2,50 extra. Sluittijd maandag vóór 10.00 uur woensdag vóór 17.00 uur. Gebruik ook deze bon bij opgave aan de balie. Parkstraat 10, Den Burg (Langeveld de Rooy). J Gebruik voor elke letter, elk leesteken en elke tussenruimte een vakje. I J Naam: i j Adres: Postcode/plaats: Plaatsen op: bAdvertentie x per plaatsing zetten. Handtekening. NEDERLAND STAPT OVER BIJ ABC SOFTWARE Microsoft, de populaire tekstverwerker, bestaat 10 jaar en dat vieren wij met een spectaculaire inruil-aanbieding: Word 10-f. Een unieke uitvoering met de allerbeste tekstverwerker Word 6.0 voor Windows (Nederlandse versie) plus de allernieuwste Windows-versie. Tot 1 juli a.s. samen in één doos voor maar ƒ299,- inclusief BTW. En met een volledige set documentatie! Zo stapt u in één keer over op het superieure klik klak. Klaar ge mak van Microsoft. Informeer ook naar de speciale trainingen voor een vliegende start met Word en Windows bij Randstad Opleidingscentrum en Compu Train voor slechts f99,-#*. Microsoft Word 6.0 voor Windows: de tekstverwerker die u al het routinewerk uit handen neemt De enige tekstverwerker met IntelliSense actieve mteligentie die aanvoelt wat u wilt en die u langs de kortste weg naar het beste resultaat brengt. Uiterst eenvoudige overstap voor WordPerfect-gebruikers. Micro soft Word verwerkt al uw bestanden en u kunt gewoon uw ver trouwde WP-commando's intoetsen: Word laat stap voor stap op uw beeldscherm zien hoe het moet U leert dus tijdens het werken. Geperfectioneerde „Drag Drop"-functie tussen de verschillende documenten, Vele AutoTools om uw routinewerk te versnellen, zoals: - AutoFormat voor automatische documentopmaak. - AutoCorrectie voor automatisch herstellen van typefouten ter wijl u typt. - AutoText voegt snel veelgebruikte tekstfragmenten of afbeel dingen in. Complexe taken zoals het maken van mailings, formulieren, prijs lijsten en nieuwsbrieven worden eenvoudig door de talloze „Wizards" die u via vragen en antwoorden stap voor stap door het proces helpen. Handhaaft de juiste nummering bij het wijzigen van opsommmgs Werkbalken volledig zelf in te delen en te veplaatsen. Voorzien van een uitgebreide serie zakelijke standaardbrieven van Schoevers. Verticale lineaal voor het nauwkeurig plaatsen van afbeeldingen en grafieken lifjrd 10jaar !K \at II Herstelfunktie tot 100 stappen terug. Word maakt deel uit van Microsoft Office Via de unieke OfficeLinks 2.0™ kunt u tekst, data en afbeeldingen eenvoudig met de muis verslepen naar en van andere Office-programma's, zoals de spread sheet Excel, het presentatiepakket Power Point en de relationele database Access Windows voor Workgroups 3.11: de allersnelste Windows, met faxen vanaf uw beeldscherm de beste en snelste desktop-versie van Windows. Tweemaal zo snel als Windows 3.1 32 bits technologie Faxen vanaf de PC met Microsoft At Work™ faxbladen zijn zelf te ontwerpen, inclusief afbeeldingen en logo's, Elektronische berichtenverkeer Nieuwe File Manager. Nieuwe Print Manager. Remote Access Server naar LAN Manager of NT Netwerken. Koppeling met Novell-netwerken mogelijk. Alles voor eenvoudige en hoogwaardige networking; van twee werkstations tot complete bedrijfsnetwerken. Zelf te installeren en onderhouden. Optimale beveiligingsmogelijkheden. Inruilaktie tot 1 juli 1994, adviesprijs inclusief BTW Speciale aktieprijs voor de eerste 2000 aanmeldingen Daarna, tot 1 juli 1994 ƒ199,-. Prijzen vrij van BTW. Bij dows. kan de reseller desgewenst aanvullen met highlights Word/Win- RESENT. I Rn»»L-. F»n Lranfr»nrLvT#»l.*hani liTfhlotv* 0.1/ Ui•rliffirm/iK Boek- en kantoorboekhandel Langeveld en de Rooy Parkstraat 10, Den Burg Telefoon 02220 - 62610 Fax 02220 - 14111

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 3