Luxe kost geen vermogen garage dros f2.665,- f3.940,-! GEMEENTE TEXEL NU MET EXTRA ACCESSOI RE-PAKKET De 19 Beverly van Renault. f 3 940 bij de 17 en de 19 I COURANT TEXELSE ff GEMEENTE TEXEL GEMEENTE TEXEL GEMEENTE TEXEL GEMEENTE TEXEL GEMEENTE TEXEL GEMEENTE TEXEL GEMEENTE TEXEL GEMEENTE TEXEL in hoogte verstelbaar stuurwiel in hoogte verstelbare bestuurdersstoel en verstelbare lendesteun stuurbekrachtiging (Beverly 1.7 en 1.9D) elektrisch bedienbare ramen vóór centrale deurvergrendeling met afstandsbediening metaalkleur zonder meerprijs UW VOORDEEL TOT kost! Sterker nog, uw voordeel is maar liefst f 2.665,- bij de 1.4 liter-uitvoering en zelfs waar je u tegen zegt. Zonder dat u 't direkt een vermogen diesel. De Renault 19 Beverly is er vanaf f 30.915,-. Prij2en incl BTW. exclusief kosten rijklaar maken Prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden 8 jaar plaatwerkgarantie WILLIAMS RENAULT WORLD CHAMPION FORMULE 1 1993 Een chroombies in de bumpers, mistlampen vóór, stijl volle bekleding en fraaie wieldop pen; een auto met een extra luxe Oorsprongweg 3, 1795 LA Eierland-Texel. Tel. 02220-11233/11423. RENAULT *Het Rijksinstituut voor natuurbeheer voor het plaatsen van een observatiepost in de Mokbaai te Texel gedurende de periode van 1 mei 1994 tot 1 oktober 1994. Het plan ligt vanaf 5 april 1994 gedurende veer tien dagen ter inzage op het gemeentehuis, afde ling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, (kamer 0.12) Groeneplaats 1 te Den Burg. Gedurende de termijn van ter visie legging bestaat voor eenieder de mogelijkheid om tegen het verlenen van de vrijstelling bij het college van emeester en wethouders voornoemd, schrif- bezwaar in te dienen. Burgemeester en wethouders maken be zij hun besluit van 21 september 1993 t stellen van vier taxistandplaatsen op het terrein Nikadel-centrum hebben ingetro Reden voor deze intrekking is dat in 199 andere lokatie taxistandplaatsen zullen ingericht. De uiteindelijke lokatie zal ni worden bekendgemaakt. Afsluiting Haffelderweg In verband met werkzaamheden aan eert de Haffelderweg op woensdag 6 april er dag 7 april afgesloten voor alle verkeer, sportcomplex blijft bereikbaar vanaf de Em I laan. De achterliggende landerijen zijn bereÖ vanaf de Leemkuil. Lijst van afgegeven bouwvergunningen S. Dros voor het plaatsen v.e. dakkapel a/d Heemskerckstraat 80 te Oudeschild, Rijkswaterstaat, dienstkring Texel voor het uitbreiden v.e. kantoorruimte a/d Laagwaalderweg 5 te Oude schild, Jan Koorn Projektbouw voor het plaatsen van vier woningen a/d Duykerdam 41 t/m 47 te Den Burg, W.P.J. Keij- zer voor het vergroten v.e. woonhuis a/d Ruijslaan 19 te De Koog; Woningbouwvereniging Texel voor het plaatsen van acht woningwetwoningen a/d Haffelderweg te De~Kuuy; Woningbouwvereniging Texel voor het plaatsen van tien wo ningwetwoningen a/d Strijbosstraat te De Koog; Stichting Bejaardenzorg Texel voor het plaatsen van elf bejaardenwo ningen a/d Beatrixlaan te Den Burg; W.P. Bakelaar voor het plaatsen van elf zomerhuizen a/d Kamperfoelieweg te De Koog; Waterschap Hollands Kroon voor het plaatsen v.e. kan toor a/d Van Neckstraat 7 te Oudeschild. Bezwaar- en beroepsmogelijkheden Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken na de dag waarop deze besluiten zijn bekendgemaakt een bezwaarschrift bij bur gemeester en wethouders indienen. Verkiezing Tweede Kamer 1994 STEMMEN IN EEN STEMBUREAU NAAR KEUZE VAN DE KIEZER. De burgemeester van Texel maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal op dinsdag 3 mei 1994 een kiezer is toegestaan haar/zijn stem uit te brengen in een stembureau naar keuze. Daarbij gelden de volgende bepalingen. A. SCHRIFTELIJK VERZOEK 1. Bij burgerzaken van deze gemeente zijn koste loos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschrif ten om in een stembureau naar keuze aan de stemming te mogen deelnemen. 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk 14 dagen voor de dag van de stemming, dus uiterlijk op 19 april 1994, door de kiezer worden ingediend bij de bur gemeester van de gemeente, waar zij/hij op de dag van de kandidaatstelling (22 maart 1994) als kiezer is geregistreerd. 3. Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker is toegestaan bij volmacht te stemmen. 4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslis sing gesteld op de oproepingskaart, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas. B. MONDELING VERZOEK 5. Na ontvangst van de oproepingskaart kan de kiezer ook, in plaats van een schriftelijk verzoek te doen, zich onder overlegging van deze oproe pingskaart vervoegen bij burgerzaken van de ge meente, waar zij/hij op de dag van de kandidaatstelling (22 maart 1994) als kiezer is geregistreerd, om deze te doen omzetten in een kiezerspas. Dit kan geschieden tot op de vijfde dag voor die van de stemming, dus uiterlijk op 28 april 1994. Nadere inlichtingen worden verstrekt door bur gerzaken, Groeneplaats 1, Den Burg. Tegen deze kennisgeving kunt u geen bezwaren maken. Bezwaren kunt u pas indienen als de bouwvergunning is verleend. Verleende bouw vergunningen worden gepubliceerd. De burgemeester van Texel maakt bekend d?l bij de aanstaande verkiezing van de leden vil Tweede Kamer der Staten Generaal op dmsi I mei 1994 een kiezer is toegestaan bij volmacl stemmen. Daarbij gelden de volgende I lingen. A. MACHTIGING OP SCHRIFTELIJKE AANVRAAG 1. Bij burgerzaken van deze gemeente zijn loos formulieren verkrijgbaar voor de schriften om bij volmacht te mogen stemr 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op de>| tiende dag voor de dag van de stemming, du I 19 april 1994, door de kiezer worden inged I bij de burgemeester van de gemeente, waan I op de dag van de kandidaatstelling (22ral 1994) als kiezer is geregistreerd. 3. Het verzoek wordt niet ingewilligd wafll aan de verzoeker is toegestaan in een ste" I reau naar keuze aan de stemming deel teneol 4. Degene die zich bereid heeft verklaard am machtigde op te treden, moet op de dag vaj kandidaatstelling als kiezer zijn geregistreerd 5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt tël machtigde een volmachtbewijs. De I machtstem dient tegelijk met de eigen sten worden uitgebracht. B. MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN DE OPROEPINGSKAART 6. De kiezer kan ook, in plaats van een ven I schrift in te dienen, na ontvangst van de k I pingskaart, tot en met de dag van de stemr I zelf een andere kiezer machtigen voor haar te stemmen, door deze oproepingskaart a? kiezer over te dragen. 7. Een op deze wijze aangewezen gemacfó moet op de dag van de kandidaatstelling maart 1994) in hetzelfde stemdistrict staan» schreven als kiezer die de volmacht geeft 8. De aldus gemachtigde kan de volmachts uitsluitend tegelijk met de eigen stem, i" stemdistrict waar zij/hij staat ingeschreven brengen. In verband met Pasen zijn het gemeentehuis en Een kiezer mag met meer dan twee aanwij» I de buitendienst gemeentewerken op maandag 4 als gemachtigde aannemen. De volmachts» april gesloten. niet bevoegd de volmacht in te trekken ot# soon aan de stemming deel te nemen. Nao^| De wekelijkse warenmarkt verschuift één dag lichtingen worden verstrekt door burger» naar dinsdag 5 april. Groeneplaats 1, Den Burg. VRIJDAG 1 APRIL 1994 21 mei rommeltjesmarkt zwemclub TX 71. Wij ko men het graag bij u opha len. Tel. 15812 en 14336. Fleurige ranonkeltjes voor f 2.50 p.st. Op=op. Tuin centrum Fa. v.d. Werve Bernhardlaan. Tel. 12925. Te koop: Citroen 2CV6, lelijke eend, f1100,-; Diep- vrieskist Bosch, ƒ50,- Ya maha buitenboordmotor 3,5 pk, f350,-. Tel. 13580 Te koop. Opel Record 2 I., incl. trekhaak, voor cross of sloop. Tel. 17362. Te koop: Amstrad schotel 48 kanalen RTL 4 en 5 decoder Tel. 12465. Esprit dames- en kinder kleding bij Klavertje Vier, Binnenburg 19 Den Burg. T.k.a.: goed onderhouden tourcaravan, Construc- tam 3.80 m m. z.g.a.n. voortent Tel. 13507. Te koop gevraagd: Kooi voor 2 hamsters. Tel. 12731. Bei uns stimmt der servi ce. Service Center Texel Radio-TV-Video. 11777. 't Vliegveldrestaurant zoekt met spoed: Perma nente woonruimte voor personeel vanaf 15 april. Tel. 02220-11230. Destructie: maandag 4 april wordt géén des tiemateriaal opgehaald. Gevraagd: verhuisdo- zen.Tel. 19617 of 18740. Bestel nu uw wintervoor raad open haardhout. Sijm brandhouthandel. Tel. 02242-1865 T.h. per direct: ruime gest. zit/slaapkmr. w.+k. water, m.g.v. luxe b.k /keu ken/tuin. Prijs ƒ575,- p.mnd., incl. borg vereist. Tel: 15123. Joggingpakken vanaf maat 74 t/m maat 164. Klavertje Vier. T.k.a.: VW Golf voor de cross. Tel. 15864. Te koop Gesloten huisvuil kiep-aanhangwagen, 3,5 kuub, ideaal voor cam ping, 3800,- ex. BTW. Tevens partij glas f 10,- ex. BTW per m2 Weider Shop Texel. Ook het adres voor al uw laswerk. CO2 en RVS. Tel. 17853 of 06-528 150 81 Te koop eiken wandmeu- bel 245-58-190. Tel 15779. T.k.a.: Mazda 626 wagon km stand 140.000, bouwj. feb. '90 Tel. 13968 Zoekt u een leuk hondje? Te koop: zeer mooie dwergschnauzerpups. Nog 1 teefje en 1 reutje (peper en zout), 7 wkn. oud. Gefokt volgens de re gels van de Ned. Schnau- zerclub. Telefoon 05158- 32172. Barhorst meubelhandel. Grenen buffetkast; witte eethoek; beuken stoelen; leder look- en stoffen bankstellen; houten ledi kanten, matrassen en nog veel meer. Ook inkoop. Maricoweg 2A, tel. 12381-13055. Kunst in het bedrijf levert een bijdrage aan de pro- duktiviteit, er kan op wor den afgeschreven en het is een bron van stille re serves. Kunsthandel Hans van der Klift al 25 jaar een zaak van vertrouwen. T.k: klassieker, Jaguar XJ6, 4.2, '78. Tel. 17323. Paviljoen Vliezicht Paal 33 is dagelijks geopend. Koop zonwering bij de man die ze ook repareren kan. Bel Meijert Laan, tel. 18664. Creatief aktief? Dan zeker even binnenlopen bij Ate lier De Witte Engel. Betaalbare mode voor jong en oud: Klavertje vier. Philips Turbodrive video met 5 jaar garantie. 11777, Service Center Texel. Het huiselijke gevoel met Kunst van Kunsthandel Hans van der Klift. Te koop: vóórbouw voor stacaravan 110 x 235 cm. Camping „Sluftervallei" De Cocksdorp, plaats S25, prijs n.o.t.k. Klaverjassen Dinsdag avond 5 april weer onze maandelijkse klaverjasdri- ve in de „Witte Burcht". Aanvang 8 uur. Strandrestaurant Vliezicht Paal 33. Wij repareren alle merken ktv-radio-cd-video- satelliet-camera-etc. Ser vice Center Texel 11777. Markt op Texel, leuk! We zijn er weer, de kleurige kraam van Perla. Dmsd. 5 april. Te koop: Gazelle racefiets en eiken TV/Video kast tel. 12865. Verhuisd. R Kampstra van Vliestr. 8 naar Schor- renweg 40. Open dag 8 april vanaf 17.00 uur. Vanaf 1 april zijn wij weer ieder dag geopend vanaf 12.00 uur Rest. Loods mansduin, Rommelpot 29, Den Hoorn, tel. 19590 De M.A B. club Texel orga niseert maandag 2e paas dag De Paas-puzzelrit. Start 13.30 uur op het „Wezenland" Eindelijk. Vrijdag 1 april (geen grap) gaat Talk of the Town weer open. Za terdagavond 2 april tus sen 24.00 uur en 01.00 uur Paaseieren zoeken in de „Talk" al.v. DJ Paas haas, Kees Schoemaker. Met Pasen eieren verven voor de jeugd! Kin- derspeelboerderij De Mient, Rommelpot 11, Den Hoorn, tel. 19296. Rock 'n Roll: zondag v.a. 17.00 uur in De Slock. Blusmiddelen Service Texel voor de jaarlijkse controle van al uw brand blussers en voor verkoop van SAVAL brandblusma- terieel Tel 15680/16545. Vanaf 1 april zijn wij weer ieder dag geopend vanaf 12.00 uur. Rest. Loods mansduin, Rommelpot 29, Den Hoorn, tel. 19590. De M.A.B club Texel orga niseert maandag 2e paas dag De Paas-puzzelrit. Start 13.30 uur op het „Wezenland" Eindelijk. Vrijdag 1 april (geen grap) gaat Talk of the Town weer open. Za terdagavond 2 april tus sen 24.00 uur en 01.00 uur Paaseieren zoeken in de „Talk" o.l.v. DJ Paas haas, Kees Schoemaker. Met Pasen eieren verven voor de jeugd1 Kin- derspeelboerderij De Mient, Rommelpot 11, Den Hoorn, tel. 19296. Rock 'n Roll: zondag v.a. 17.00 uur in De Slock. Blusmiddelen Service Texel voor de jaarlijkse controle van al uw brand blussers en voor verkoop van SAVAL brandblusma- terieel. Tel. 15680/16545. Vanaf 1 april zijn wij weer ieder dag geopend vanaf 12.00 uur. Rest. Loods mansduin, Rommelpot 29, Den Hoorn, tel. 19590. Eelke Kloosterman haard- hout Nu ook in netten. V.a 7,50 bij u thuis. Tel. 05177-9592. Het Vliegveldrestaurant is het gehele jaar geo pend. Tevens zijn wij geo pend voor vergaderingen en partijen. Tel. 11230. ANWB erkende rijschool Willemen. Voor al uw rij bewijzen. Tel (02230) 35663. Strandpaviljoen De Krim, Paal 28. Wij zijn alle da gen geopend. Visman's warenhuis heeft alles (bijna). Texeler dekbed staat ga rant voor kwaliteit, maar soms hebben wij een dek bed of onderdeken met een naaifoutje of vlekja Doe uw voordeel met 30% korting. Laagwaal derweg 12, Oudeschild, tel (02220) 12654 Cecil met luxe ultramo derne zonnestudio. We verstraat 1C, tel. 15708. Kopieën van perfekte kwaliteit maak je voorde lig bij Nauta boek. Vergro ten, verkleinen, ook op gekleurd papier en altijd met gratis hulp en advies. Bosch en Zee, vergader en receptiecentrum. Tel 177789. Zelfmaakmode. Bij Milli ner Mode vindt u alle mo derne stoffen. Voor groot en klein. Burgwal 29. Cocky's Kapsalon, alléén maandags gesloten. De enige kapsalon zonder af spraak. Tel. 17575. Tegellijm of voegmateriaal nodig? Ook voor kleine hoeveelheden. Bel Tegel- zetbedrijf Toine, tel. 15379 b.g.g. 06-52712448. Cocky's Kapsalon, alléén maandags gesloten. De enige kapsalon zonder af spraak. Tel 17575. Poolberk of Dwergberk tot 60 cm hoog groeiend 12,-. Dwerg Salix in soorten van 15 tot 75 cm hoog groeiend f 7,50. 's Zaterdags geopend tot 16.00 u voor de op Texel gekweekte tuinplanten. Boomkwekerij „Texelend- je" Rozendijk, tel. 13612. Sony ktv met ingebouwde video. Service Center Texel 11777. Te koop: 6 baks z.g.a.n schepijsvitrme. Tel. 17295. Van lappenpop en lappen mand. Natuurlijk Atelier de Witte Engel Huishoudelijke artikelen. Rentenaar Oosterend 18227. T.k. electr. orgel voor hob byist t.aa.b. tel. 14337, na 18.00 uur. Er zijn wéér nieuwe guiltstoffen bijgekomen bij Atelier de Witte Engel. Weggelopen: Cyperse gec. kater met 4 witte pootjes en wit befje. Om geving Wezenspyk", Tel. 12839. Let op: 13 april 2e hands zomerkleding verkoop in de „Witte Burcht". In breng 12 april 18 00 tot 21.00 uur. Inl. tel: 19315/ 14762. Babykledmg koopt u bij Klavertje Vier Te koop: Suzuki GS400 nieuwe accu achter band. I.z.g.st. vr.pr. f 3750,- Tel. 13008 15 Deutsche Programme auf Astra. SCT-Satelliet- TV 11777. Stoffenboet: elke week iets nieuws. Batik en Rui ten in de nieuwste voor jaarsgeuren, leuk voor b.v. de nieuwe overslagrok. Gasthuisstraat 14 Het bezwaarschrift dient ten minste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagte kening, een omschrijving van het besluit waarte gen bezwaar wordt gemaakt, de gronden van het bezwaar en zo mogelijk een afschrift van het bestreden besluit. Het bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. Bovengenoemde vergunningen kunt u inzien bij de afdeling Bouwzaken, kamer 2.12. Burgemeester en wethouders van Texel maken ingevolge artikel 41 van de Woningwet bekend dat door de volgende personen een aanvraag om bouwvergunning is ingediend: Calamiteiten, verstoppingen e.d. kunt u r op het antwoordapparaat van de dienst gc tewerken (tel 12510). De dienstdoende man zal dan zo spoedig mogelijk ondernemen. Wijziging huis* en bedrijfsvuildi» De routes van maandag 4 april worden ver* ven naar dinsdag 5 april. Zet uw containe verband met deze wijziging eerder aan de s Recreatiepark Texel b.v. voor het plaatsen van 52 zomerhui zen a/d Roggeslootweg te De Cocksdorp (ontvangen 22-3-'94); G. Gaaff voor het plaatsen ve. garage a/d Schil- derweg 204 te Oudeschild (ontvangen 22-3-'94); W.R.J, Bremer voor het plaatsen v.a garage a/d Ploosterstraat 14 te De Cocksdorp (ontvangen 23-3-'94); P.L.T. Persoon voor vernieuwen v.e. garage a/d Molenstraat 79 te Den Burg (ont vangen 23-3-'94); J. Drijver voor het plaatsen v.e. bedrijfs ruimte a/d Slotskolk te Oosterend (ontvangen 23-3-'94); Kerkvoogdij Nederlands Hervormde kerk voor het verande ren/vergroten v.a kerk/consistoriekamer a/d Trompstraat 60 te Oudeschild (ontvangen 23-3-'94); M. Ouerghi-Erne voor het plaatsen v.a garage a/d Trompstraat 10 te Oudeschild (ontvangen 24-3-'94); S.P Groot voor het vergroten v.e. woonhuis a/d Herenstraat 23 te Den Hoorn (ontvangen 25-3-'94); Gemeente Texel voor het vergroten v.a zoutloods a/h Wezenland 2a te Den Burg (ontvangen 28-3-'94). Tevens is een melding bouwvoornemen ingediend door: De burgemeester van Texel maakt namei Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbel Visserij, drs J.D. Gabor, en gevolg gevend tikel 9 lid 2 van de Natuurbeschermingsi volgende bekend. Bij besluit de dato 17 maart 1994 h< Staatssecretaris in overweging genomen bied bekend onder de naam „Hanenplas" wijzen tot beschèrmd natuurgebied, voor gevormd door de percelen, kadastraal bekend meente Texel, sectie A, nummers 2841,3 3739, 3740 (ged.), 4508 (ged.), 4510 4604 (ged.) en 4606 tot en met 4610 (alleg M. Maas voor het vernieuwen v.e. berging a/h Hogeremd 5 te De Waal (ontvangen 23-3-'94); I.R.M. Maas voor het plaatsen v.a dakkapel a/d Schilpbanck 28 te Den Burg (ont vangen 25-3-'94). De burgemeester van Texel brengt ter openbare kennis dat het college van burgemeester en wet houders van Texel voornemens is vrijstelling te verlenen van het ter plaatse geldende bestem mingsplan, door middel van toepassing van arti kel 17 van de Wet op Ruimtelijke Ordening aan: Genoemde beschikking ligt met de daarbij bi rende toelichting en kaart vanaf 5 april 1994 durende vier weken voor een ieder ter inzag de gemeentesecretarie, de afdeling Ruimi Ordening en Volkshuisvesting (kamer 0.12). Binnen twee weken na verloop van de teJ van nederlegging kunnen de eigenaren schreven hypothecaire schuldeisers, het dagJ bestuur van het waterschap, en overige hebbenden hun gevoelens omtrent de men aanwijzing schriftelijk kenbaar Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, bus 3005, 2001 DA Haarlem.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 6