Tien iden voor meer Texel wil betrekken Haneplas ook onder de Natuurbeschermingswet? Zwemclub sluit winter af met kampioenschap Sport Plan staatssecretaris Gabor: Dames Klif niet in vorm =r Mensen (ORT Texels TEXELSE COURANT Schaker Hoekman verrast De Wijk Hoogste bowlingserie van het seizoen voor Dennis Beumkes Expositie raadhuis Ook ArboNed wil op Texel iets opzetten Paastoernooi Deelname voor iedereen in Call una: (Texelse judoka's èdingmarkt Schakel Teddybeerzwemmen sugd Oosterend aakt hongerdoek VRIJDAG 1 APRIL 1994 Oud PvdA-raadslid Gerard van der Kooi merkte op dat op Texel welis waar hevig wordt geklaagd over de grote drukte, maar dat niemand bereid is een stapje terug te doen. „Geen ondernemer zegt: haal bij mij maar tien procent weg! Het is allemaal zó tegenstrijdig, ledereen staat achter Tien voor Texel, maar ondertussen haalt Texels Belang zes zetels in de raad, terwijl die partij heeft gezegd dat de 47.000 voor hen geen heilig getal is...." De gewone man Huisvestingsproblemen op Texel is geen onderwerp waar Tien voor Texel zich mee bezig wil houden. Piet de Wolf vindt dat raar. „In De Koog worden huizen verkocht waar vervolgens alleen logies met ontbijt in wordt gevestigd. Het is wèl een zaak om aandacht aan te besteden." Omdat deze vorm van logiesverstrekking meestal alleen betrekking heeft op een korte pe riode in het hoogseizoen en wordt gedaan door „de gewone man" die wat wil bijverdienen, wil Tien voor Texel hier niet zo fanatiek achteraan. Albers: „We richten ons meer op grote hotels en pro jectontwikkelaars.' Intimidaties Het komt nogal eens voor dat Texelaars die een lidmaatschap van „10 voor Texel" overwegen, dit achterwege laten uit angst voor intimidaties. Anderen durven er om die reden niet voor uit te ko men dat hun naam op de ledenlijst voorkomt. Een bittere conclusie die bestuurslid Menno Stam na af loop van de bijeenkomst trok. Stam zegt een aantal gevallen te kennen, waarop mensen wegens hun lidmaatschap zijn bejegend op een manier die op Texel niet thuishoort. In de strijd om het Texels kam pioenschap schaken wordt Jaap Dros slapende rijk. Zelf kwam de lijstaanvoerder niet in actie, maar hij zag de concurrentie verder achterop raken. Rinus Vittali is voorlopig buiten beeld omdat hij in het buitenland verblijft, terwijl Jaap de Wijk pootje gelicht werd door Douwe Hoekman. Daardoor is de spanning volledig weggeval len in de strijd om het kampioen schap. Dros wordt in een zetel naar de finish gedragen. Douwe Hoekman studeert aan de overkant, maar grijpt iedere gele genheid aan om zijn kunsten te vertonen in de interne competitie van schaakclub 'En Passant'. Te gen Jaap de Wijk speelde hij zijn zevende partij van het seizoen en dat heeft hem geen windeieren gelegd. Hoekman werd meteen beroofd van een centrumpion en zijn loperpaar werd onschadelijk gemaakt, maar als compensatie kreeg hij daarvoor de mogelijkheid om de vijandelijke koning te besto ken. Deze kans liet Hoekman aan zich voorbij gaan, waarna De Wijk het initiatief kon overnemen en al snel een betere positie kreeg. Het voordeel was echter minimaal, het geen De Wijk er toe bewoog om de partij open te breken met een schijnoffer. De diepere gedachte hierachter werd door Hoekman doorzien en haarscherp weerlegt. Omdat zijn tegenstander nu goede tegenkansen kreeg moest De Wijk zijn paard geven tegen een ge schakelde vrijpion. Deze vrijpion werd in het eindspel gestuit door Hoekman, waarna deze eindelijk zelf aan winst kon gaan denken. Zorgvuldigheid en geduld was echter geboden en daar ontbrak het niet aan bij de wiskundige in spé. De slotfase was nog bloedstollend omdat Hoekman in tijdnood gekomen was, maar na 90 zetten en met nog twee secon den op de klok was de klus ge klaard en mocht Hoekman oogsten, na zijn uitstekend gespeelde partij. Blik op het noordelijke puntje van de Haneplas. ning wordt gehouden bij de inde ling. Verder zijn naam, adres, postcode en woonplaats van be lang. Opgave is alleen schriftelijk mogelijk bij P. Huisman, Lieuwstraat 10, 1791 XP Den Burg. De kosten bedragen voor jeugd onder 16 jaar /4,- per onder deel en boven de 16 jaar f 6,-, te voldoen bij de inschrijving. De wedstrijden beginnen 22 april om 18.00 uur (inzwemmen vanaf 17.45 uur). Programma Er kan op de volgende wedstrijd nummers worden ingeschreven: Meisjes/jongens onder 8 jaar: 50 m schoolslag, 25 m vrijeslag. M/j 8-10 jaar: 100 m schoolslag, 50 m vrijeslag M/j 10-12 jaar: 100 m schoolslag, 50 m vrij eslag. M/j 12-14 jaar: 100 m wisselslag, 50 m vrijeslag. Mfj 14-16 jaar: 100 m wis selslag, 100 m vrijeslag. M/j 16-15 jaar: 200 m vrijeslag D/h 25-35 jaar 200 m vrijeslag. Alle liefhebbers: 1500 m vrije slag. Staatssecretaris Gabor wil de Ha neplas nabij De Cocksdorp ook onder de Natuurbeschermings wet plaatsen. Dit zeventig hecta re tellende natuurgebied is in handen van particulieren en de gemeente. Half april wordt een hoorzitting gehouden, waar schijnlijk in het Eierlandsche Huis. Vanaf 5 april ligt het voorstel van de staatssecretaris ter visie. „Zes weken lang mag iedereen zijn me ning kenbaar maken over het plan", aldus Jim Ie Roux, hoofd van de afdeling ruimtelijke orde ning. „Na de inspraakprocedure en de hoorzitting neemt Gabor een beslissing, maar dat zal vast wel even tijd in beslag nemen. Het wordt wel najaar." Het verschil tussen de Hors en de Haneplas is de eigendomssituatie. Le Roux: „De Hors was al van de staat, dus werd de beslissing ge woon genomen. Pas daarna kon bezwaar worden gemaakt. Nu be treft het particuliere eigenaars, on der wie Baron Van Tuijl van Serooskerke. Vandaar dat vooraf een inspraakronde wordt gehou den." Kampeerterrein Een groot gedeelte van de Hane plas, achter de boerderij Rio Gran de, is niet voor publiek toegankelijk. Het is een over gangsgebied tussen de duinen en agrarische gronden, met bijzonde re vegetatie. Op het meest noor delijke puntje is een natuurkampeerterrein gevestigd voor NTKC-leden. „Dat mag in stand blijven, omdat het geen be dreiging vormt voor de natuurlijke waarden van het gebied", ver woordt Le Roux het voorstel van Gabor. „Het enige dat eigenlijk verandert is dat de bescherming van dieren en planten in het ge bied wettelijk wordt geregeld. Nu haalde al niemand het in zijn hoofd om daar planten uit de grond te (Foto Frans HopmanI rukken of vogels uit te moorden. Dus het is feitelijk een wettelijke status voor wat iedereen wil. Maar als het woord Natuurbe schermingswet valt, springt ge heid iedereen tegen de ketting." Jagen mag op zulk soort gebieden alleen als dat in het belang is van het terreinbeheer en er speciaal toestemming is verleend Niet blij mee Het voorstel van Gabor is nog maar pas bekend, dus het college van b en w heeft nog geen stand punt ingenomen. De verwachting bestaat dat het college ertegen in het verweer zal komen. „Maar dat is een zaak voor het nieuwe colle ge", aldus wethouder Erna Eel- man. „We wisten al dat dit eraan zat te komen en we zijn er niet ge lukkig mee. We kunnen zélf de na tuur daar wel afdoende beschermen via het bestem mingsplan. Daar hoeft Gabor geen wet boven te plaatsen." De staatssecretaris heeft al tijdens de behandeling van De Hors te kennen gegeven een lokale com missie te willen instellen die de tails over het beheer van dit gebied gaat uitwerken. Mogelijk zal deze club, als de Haneplas on der de Natuurbeschermingswet raakt, iets dergelijks ook voor dit gebied tot taak krijgen. Na een reeks goede wedstrijden en een prima toernooi-prestatie in Friesland werden de Klif-dames ditmaal met hun neus op de feiten gedrukt. In een slordige wedstrijd tegen DSS Bierstekers uit Noord- Scharwoude moest een 2-1 ne derlaag worden geïncasseerd. In de thuiswedstrijd werd Bierste kers vorige keer compleet wegge tikt en met maar liefst 8-0 verslagen. Dit keer was het team versterkt met twee routiniers die, hoewel ze lager spelen, veel erva ring en spelinzicht met zich mee brengen. Dat was al in de eerste helft goed te merken. Onder lei ding van de twee oude rotten" ging de verder jonge ploeg flink in de aanval en dat resulteerde al rap in een doelpunt. Natascha v.d. Vis probeerde met een goed afstands schot op gelijke hoogte te komen, maar de keepster van Bierstekers reageerde alert. Even later maakte diezelfde keepster echter een blunder toen ze iets te nonchalant wilde uitverdedigen. Ze schoot in paniek tegen de aanstormende Ja- nien de Bruijn aan, waarna de bal zachtjes het doel inrolde; 1-1. Tenslotte waren het in de tweede helft de routiniers van Bierstekers die definitief hun stempel op de wedstrijd drukten door een goede combinatie succesvol af te ron den. Keepster Marjo van Heer- waarden dook naar de goede hoek, maar de lage schuiver was te hard om tegen te houden. Zo eindigde deze saaie wedstrijd in een 2-1 overwinning voor Bierstekers. O Dennis Beumkes van IBS Oele Schoo heeft met 867 de hoogste bowlingserie van het seizoen ge gooid. Zijn vaste maatje Menno Schuijl was met 804 ook niet slecht, zodat de aangeslagen All Stars ruim werden verslagen. Hoewel de bowlers van Hotel de Weal zich kranig verweerden, kon den zij niet op tegen de dames van de Champ Sisters. Theo Zuide- wind leidde met een game van 236 de Baanbrekers naar winst. De serie van 704 van Erik Venne- ker hielp drogisterij Mets aan de zege op de Sommeltjes. Gerry Ver- seput speelde een hoofdrol bij Ver- seput Verzekeringen met een game van 237. De jeugdspelers van Slagerij H. Paul Eelman en Willem van de Rij ke waren in een toreneindspel be land, waarin Van de Rijke een pion meer had. In dergelijke eindspelen is uiterste precisie geboden en toen Van de Rijke even een steekje liet vallen, werd dat bikkelhard af gestraft door Eelman. Hij speelde het vervolg kundiger dan zijn te genstander en stoomde op naar promotie, hetgeen voor Van de Rij ke reden was om er de brui aan te geven. De uitslagen: P Bakelaar-A. Zijm %-%; D. Hoekman-J. de Wijk 1-0; M. Witte-F van Tatenhove 1-0; H Tuinema-E. de Visser 1-0; T. Witte- A Terpstra 0-1; P. Eelman-W. van de Rijke 1-0. Ploeger haalden vier punten ten koste van Kiosk Pad Opduin. De hoogste game was van Robert van Splunter met 190. Kees Grootjes verbeterde zijn persoonlijke record met een game van 156. Bij de huisvrouwen deelden de T Fords en Klavervier de punten. Het WBZ team won, mede door een mooie 455 serie van Trijn Stig- gelbout. Uitslagen: I.B.S. Oele Schoo-Allstam 5-0; Stunt team-Hotel de Strandplevier 0-5; 't Pruttelhuus-Verseput Verz. 2-3; Drog Mets-Sommeltjes 4-1; Baanbrekers-T.Z.N 5-0; Hotel de Weal-Champ Sisters 1-4; Tabakshop-E.V.A. 5-0; Paal 12-Onder de Pomp 4-1; Timmers Tearoom-Paal9 1-4; Gruini-Hotel Tatenhove 0-5; Last Minnet- Piama 0-5; Bedr. Serv Dekker- Deurdouwers 2-3 Huisvrouwen: T-Fords-Klavervier 2-2; Bloopers-W.B.Z 1-3; De Pms-Matico 3-1. Jeugd. Taxi Grootje-Hotel Juliana 3-1; Hotel de Weal-Hotel de Strandplevier 1-3; De Butenriggel-Kiosk pad Opduin 4-0 Vanaf Pasen is in de expositieruim te van het raadhuis een ten toonstelling van aquarellen te zien. Ze zijn vervaardigd door de voor malige Chileense Mary Schol. De expositie duurt tot en met 14 april. Kippeboet. In het kader van de Paashandenarbeidlessen hebben leerlingen van de CVO-school aan geboden om de Kippeboet in de Weverstraat in paassfeer te bren gen. De eigenaars vonden dat een goed plan, zodat in de winkel nu een paasexpositie van handerarbeid-werkstukken is te bewonderen. Arnold Boomstra uit Den Burg is afgestudeerd aan de Universiteit van Twente, faculteit Electrotech- niek. Per 1 april begint de inge nieur aan de tweejarige vervolgopleiding Mechatromsch Ontwerpen, om zich verder te ver diepen in de elektrotechniek en werktuigbouwkunden. De oplei ding wordt gesponsord door het bedrijfsleven. De concurrentieslag tussen de Arbodiensten woedt in volle he vigheid. Nu is het ArboNed uit Alkmaar, die voet aan wal pro beert te krijgen op Texel. Deze or ganisatie, die is voortgesproten uit het GAK, denkt aan 1.000 werknemers genoeg te hebben om op het eiland een Arbodienst te vestigen. Voor belangstellende ondernemers houdt ArboNed woensdag een informatieavond in De Lindeboom, aanvang 19.30 uur. Afgelopen week maakte TVO be kend dat de eveneens in Alkmaar gevestigde SBGD bereid is een Texelse Arbodienst op te zetten, nadat uit een enquête was geble ken dat tenminste 1.500 werkne mers zich zullen aansluiten. Het streefgetal was aanvankelijk 2.000. ArboNed blijkt het voor de helft al te willen doen. Volgens di recteur Jaap Verkerke ligt dat aan de specifieke aanpak van zijn or ganisatie, wat hij woensdag graag nader wil toelichten. Hij ziet op Texel ruimte voor nóg een dienst. „Concurrentie is gunstig voor het bedrijfsleven, want het leidt tot betere dienstverlening en tarie ven." Verkerke zegt al enkele con tracten met Texelse bedrijven te hebben afgesloten. Ook heeft hij overleg gepleegd met de Ambu lancedienst over een vorm van sa menwerking. Me zijn begonnen als actiegroep dat moeten we vooral ook blij- Deze conclusie werd dins- lavond door het bestuur van n voor Texel getrokken uit de vergadering. Door discussie- Jepjes te vormen over specifie- onderwerpen, moet de rokkenheid met de leden wor- vergroot. let wordt tijd dat er weer ergens leuk bouwwerkje verrijst. Dat beter zijn voor de opkomst op i vergaderingen", (m)opperde preksleider Andrew Albers. :hts dertien van de 274 leden i Tien voor Texel hadden de ite genomen naar d'Ouwe Ulo komen Het gevoel dat het tuur de zaakjes aardig voor el- r heeft en dat momenteel geen igende aangelegenheden om je schreeuwen, zou daarvan de en kunnen zijn, zo werd vanuit zaal opgemerkt. Klankbord bestuur, dat bestaat uit An- Albers, Ari van Hardeveld, mo Stam, Fridt Blanken, Lida en Greet Zonnenberg, legde lanwezigen enige punten voor Irleg voor. Juist om in bredere g over zaken te brainstormen men „klankbordgroepjes" vor- i, die incidenteel bij elkaar ko- v „Het is met de bedoeling om jihet eind van de discussie alle maal op één lijn te zitten. Juist oor tegengestelde belangen te horen, kunnen we ons een goed beeld vormen van wat er leeft", al dus Van Hardeveld. „Daarbij gaat het ons niet alleen om de onder werpen die worden besproken, maar juist ook om de argumenten die worden gebruikt." Het leek de aanwezigen een goed idee, mits Tien voor Texel zich niet overal in gaat mengen. „Onze doelstelling is de vinger aan de pols van toeristische ontwikkelin gen houden. Als je je draagvlak te veel verbreedt, verwatert die doelstelling", aldus Martin Karlas. Loesje-effect Tien voor Texel is een actiegroep, maar praat de laatste tijd steeds vaker mee over zaken die nog moeten worden ontwikkeld. Van Hardeveld: „We werken niet alleen meer achteraf, als het kwaad al aan het geschieden is. Maar juist dat beleidsmatig meedenken vergt enorm veel tijd. Je moet overal alert op zijn." Peter Riteco merkte op dat het „Loesje-effect" duide lijk iets losmaakt op Texel. „Onze manier van actievoeren houdt mensen wakker. Dat moeten we dus zéker blijven doen. Meeden ken over beleid vergt veel werk en wat levert het op?" Lelijke bouwwerken Het bestuur had nog een aardige vraag voor de leden. Albers: „Als ergens een uitbreiding plaatsvindt die binnen de wettelijke regels wordt uitgevoerd, maar wij vinden het schuwlelijk, moet Tien voor Texel dan reageren?" De menin gen hierover waren verdeeld. „Het is niet de bedoeling dat we een soort welstandscommissie wor den", werd opgemerkt. Anderen vinden dat juist wèl moet worden geageerd tegen „lelijke", „niet- Texelse" ontwikkelingen. Karlas: „Blijf vooral tegen zulk soort zaken aanschoppen, Menno." Van Har develd wilde weten hoe de leden denken over burgerlijke ongehoor zaamheid als een ontwikkeling, die in de ogen van Tien voor Texel niet door de beugel kan, toch door dreigt te gaan. De aanwezigen wil den de soep echter niet zo heet eten. „Laten we maar afwachten tot zich zo'n situatie voordoet. Te gen die tijd zien we wel." Groeispiraal In De Koog zijn 300 nieuwe eet plaatsen gecreëerd en de onderne mers willen uiteraard gasten aan tafel krijgen. Tien voor Texel zou deze groeispiraal graag willen doorbreken. „Maar hoe", vroeg Van Hardeveld zich af. „Onderne mers verzinnen steeds weer wat nieuws. Het bestemmingsplan en het maximum van 47.000 slaap plaatsen werken niet afdoende als rem. Ze vinden steeds weer wat nieuws uit om het te ontduiken. Eerst was het seizoensverbreding en nu gebeurt het onder het mom van kwaliteitsverbetering. We moeten iets uitvinden om de groei te doorbreken." rmaandag Tweede Paasdag or- Siiseert Judoclub Shima het tweede Vanentoernooi in de Ferre- rër. In dit toernooi strijden de ju- »i's in ongeveer gelijke poules n elkaar. Het judotoernooi be gint om 10.00 uur en is rond 12.00 uur afgelopen. Ouders en andere Imgstellenden zijn van harte kom. Het aantal punten be haald m de poule, te samen met de eerder punten tijdens het Sinter- kwstoernooi, bepaalt de kleur van de vaan die wordt behaald. In- ïatie over dit toernooi en over ioclub Shima kan verkregen den bij het secretariaat, tel. !39. Hervormde Vrouwendienst [dt donderdag 7 april in de iakel" naast de Hervormde eenkledingmarkt. Er is koffie, limonade en koek voorradig Ir wordt een loterij gehouden, irkoop is van 9.30 tot 12.00 [en van 14.00 tot 16.00 uur. Hen kunnen dinsdag 5 april len ingeleverd tussen 10.00 H2.00 uur en woensdag 6 april 10.00 tot 12.00 en van 14.00 116.00 uur. Beoefenaars van de zwemsport kunnen zich tot 8 april opgeven voor de open Texelse zwemkam- pioenschappen, die vrijdag 22 april in Calluna worden gehou den. Men hoeft niet per se lid te zijn van zwem- en poloclub TX '71, die met deze wedstrijden het „overdekte" seizoen afsluit. De kampioenschappen worden voor de derde keer gehouden. Om de strijd te vergroten is ditmaal de triathlon-afdeling van Wielervere niging Texel uitgenodigd. De Texel se triatleten hebben zich afgelopen winter in het zwempa radijs voorbereid op het komende seizoen. Nieuw is verder dat ook meisjes en jongens van jonger dan 8 jaar hun krachten in het water kunnen meten. Een ware uitput tingsslag belooft de 1500 meter vrijeslag te worden. De deelnemers kunnen zich per onderdeel inschrijven; het is dus niet verplicht aan allebei onderde len mee te doen. De jongsten kun nen kiezen uit schoolslag en vrijeslag. Bij de jeugd van 12 tot 16 jaar staat ook de wisselslag op het programma waarin school-, vrije-, vlinder- en rugslag zijn opge nomen. Aanmelding Degenen die zich aanmelden die nen hun leeftijd per 1 januari 1994 te verrrrelden, zodat daarmee reke- In Calluna zijn teddybeerdiploma's behaald. Brons was er voor Mar leen Hillen, Marita Kaspers, Klaas Uitgeest, Arjan Polman, Roy Mid delbos en Bonita Pijnacker. Zilver werd bijeen gezwommen door Anouk de Vries, gerben Polman, Kevin Betsema en Stefan Hooy- schuur. Alleen Desiree Witte haal de goud. Wie meer informatie wil hebben over teddybeerzwemmen kan bel len naar Calluna, telefoon 17888. skers van de Ned. Hervormde van Oosterend krijgen met tn een zelf vervaardigd „hon- foek" te zien. Het doek, waar- I acht jongeren van 16-18 jaar >n gewerkt, vervult tijdens de ïsdienst op Eerste Paasdag een centrale functie in zowel terend als De Cocksdorp. hun werkstuk herstelden de ■ns en meisjes -allen kateche- ■n van de gezamenlijke her- tde en gereformeerde kerk in lerend- een eeuwenoude tra- IIn ere. „Het maken van een hongerdoek is een roomskatholie- ke traditie die stamt uit de middel eeuwen", licht dominee Hans Fibbe toe. Het doek was aanvan kelijk effen en werd gebruikt in de vastentijd om de pracht en praal van het altaar te bedekken. Later ging men er toch versieringen op aanbrengen, wat op een gegeven moment leidde tot prachtige kunstwerken. De traditie ver dween, maar dook in onze tijd weer op in de Derde Wereld. De Oosterender jeugd liet zich hierdoor inspireren en koos de schepping als thema. Met artistie ke medewerking van Corrie Tim mer (Schorrenwegl besteedden de vijf meisjes en drie jongens er een tiental avonden aan. Het circa drie bij drie meter grote katoenen doek, een dekbedhoes beschik baar gesteld door de Texelse Wol onderneming, werd met acrylverf beschilderd. Het eindresultaat zit vol symboliek. Het doek is ver deeld in grote gekleurde vlakken, die dood, lijden, geest, hoop en toekomst voorstellen. Middelpunt vormt een groot oog, waarin de pupil wordt gevormd door een zon (de zevende scheppingsdag) uit de zee (het niets) oprijst. In de zon nestralen zijn de andere zes dagen te zien. Aan de zijkant van het doek is een vertikale witte baan overgelaten, symbool voor het le ven na de dood. [ma j- wakers bij hun hongerdoek. Op de ladder van boven naar beneden: Mirjam Joustra, Marieke Timmer, Anneke Hordijk UirSe D„.mer beneden staan de ..artistieke begeleiders" Corrie Timmer en Hans Fibbe. Op de foto ontbreken Liesbeth van der I sema. Martijn Duinker en Cor Vlaming.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 9