e&er TE KOOP de zonnebloem de HPPEBOET GESLOTEN WOONHUIS TEXELSE COURANT GROEIT... Giro 145 de zonnebloem F amilieberichten Advertenties 62600 Redaktie 62620 Gerrit Wessels en Carien Graaf I Texelaartjes Geld nodig? UW KIP- EN KAASSPECIALIST Wegens verbouwing vanaf 22/4 t/m 27/4 nieuwgebouwd vrijstaand TELEFOON 02220 - 19768 landbouw, natuurbeheer en visserij VOORLICHTINGSBIJEENKOMST Hanenplas DE BESTE KANS OP SUCCES! GELEZEN IN 98% VAN DE TEXELSE HUISHOUDENS VOOR INFORMATIE: 02220 - 62600 X DEZE BON IS ALLEEN GELDIG VOOR TEXELAARTJES Tarief incl. 17,5% BTW - TEXELSE J COURANT Met het heengaan van Abraham Jan de Smidt heb ik een lieve neef en grote steun verloren. D. Schuil „Gollards' De 30.000 vrijwilligers van de Zonnebloem doen meer dan bootvakanties op de Rijn. Zij organiseren voor langdurig zieken en gehandicapten ontspanningsbijeenkomsten, verzorgen een dagie uit en, heel belangrijk, komen regelmatig langs voor een gesprek. Dit Jaar bestaat de Zonnebloem 45 Jaar. Geef de Zonnebloem f 25, Postbus 2100.4800 CC Breda - Telefoon (076) 602060 Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft Wekend, is midden in zijn werk plotseling tan ons heengegaan Frederik Jacobus Halsema (Freek) p de leeftijd van bijna 60 jaar. C. J. Halsema-Maas Hans Mary en John Joyce, Dexter Peter Simone tal, 15 april 1904 Gemtslanderdijkje 5, 1791 NA Den Burg. Freek is opgebaard in uitvaartcentrum „Teiel", Bernhardlaan 147 te Den Burg. Gelegenheid tot condoleren dinsdag 19 april van 19.30 tot 20.30 uur en na de begrafenis n hel uitvaartcentrum. ie» uitvaartdienst zal worden gehouden op roensdag 20 april om 10.30 uur in het uit- eertcentrum, waarna de begrafenis op het U, kerkhof te Den Burg zal plaatsvinden. Imerwacht hebben wij afscheid moeten ne- nen van onze broer, zwager en oom Freek Halsema lij wensen Tiny en de kinderen veel sterkte Vroni en Frans Fteina en Jan Jaap en Hetty Hans en Trudie Neven en nichten lotseling is overleden onze zwager en oom Freek Halsema rs wensen Catrien en de kinderen veel lerkte toe. Schoonzusters en zwagers Fam. Maas Vervuld van fijne herinneringen, maar be droefd om zijn heengaan, geven wij kennis dat na een leven vol liefde en hartelijkheid geheel onverwacht van ons is heengegaan, mijn lieve man en mijn zorgzame vader Abraham Jan de Smidt Wzn. echtgenoot van Petronella Dijker op de leeftijd van 71 jaar. P. D. de Smidt-Dijker W. D. M. de Smidt Texel, 17 april 1994 Oosterweg 11, 1794 GK Oosterend. Bram is thuis (Oosterweg 10) opgebaard, al waar u afscheid kunt nemen op woensdag 20 april van 19.30 tot 20.00 uur. Een overdenking zal worden gehouden op donderdag 21 april om 14.00 uur aan huis, Oosterweg 11, waarna de begrafenis op de N.H. begraafplaats te Oosterend zal plaats vinden. Na de begrafenis is er gelegenheid tot con doleren in het dorpshuis De Bijenkorf te Oosterend. Nochtans zal ik bestendig bij U zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat Gij zult mij leiden door uw raad, en daarna mij in heerlijkheid opnemen. Ps 73: 23 en 24 Bedroefd maar dankbaar dat hem verder lijden bespaard is gebleven, is van ons heengegaan onze vader, groot-, en overgrootvader Klaas Dijker weduwnaar van Cornelia van der Poll in de leeftijd van 81 jaar. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Oosterend, 18 april 1994 Zevenhuizen 46, 1794 GJ De begrafenis vindt donderdag 21 april plaats op de algemene begraafplaats aan de Achtertune te Oosterend, voorafgegaan door een rouwdienst om 10.30 uur in de Neder lands Hervormde kerk aldaar. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het Kerkelijk centrum. Peperstraat 7. Correspondentie-adres: Fam. J. Dijker, Schilderweg 173, 1791 LN Den Burg (NH). Na een werkzaam leven is rustig van ons heengegaan onze zwager en oom Klaas Dijker weduwnaar van C. v.d. Poll W. Vegter-v.d. Poll N. Zijm v.d. Poll Neven en nichten Oudeschild 1 vredig is hij heengegaan. aa< de allermooiste tuinen. 'sar hij zijn eeuwige rust zal vinden. Freek Halsema (onze buurman) I wensen Tiny, de kinderen en verdere 'nilie heel veel sterkte toe. in J. Pranger S. Tjepkema iiïl' J. Berga !m-W. P. v.d. Vis J. Venneman C. J. M. Bakker A. Witte M. Witte T A. Witte "rusland, 15 april Fam. D. P. v. Egmond G. Q. Bruynzeel J. Witte S. Michna Fam. C. D. Bakker Fam. F. B. M. Halsema l. Verseput G. v. d. Hurk K. Beumkes R. v. Elven E. Barhorst 1994 Hierbij bedank ik alle mensen voor de lieve brie ven en kaarten tijdens de ziekte en na het overlij den van mijn vrouw YVONNE GROSE en in het bijzonder bedanken wij dokter Vos voor I de goede zorgen. Fam. P. Ruigrok I.p.v. kaarten willen wij. hierbij iedereen hartelijk bedanken voor hun aanwe zigheid, de bloemen, kaarten en cadeaus bij ons hu welijksfeest. Het was voor ons een fantastische dag, nogmaals I hartelijk dank. ^erwacht moesten we afscheid nemen onze kaartvriend Freek Halsema k wensen de familie veel sterkte. Klaverjasclub „Den Burg" Harold Bus en Diana Pranger gaan trouwen op vrijdag 22 april '94 om 15.00 uur in het gemeentehuis van Tuitjenhorn. Ons adres: Manusveert 29, 1747 JB Tuitjenhorn. Ons lentekindje is op 15 april 1994 geboren Nina Rosa Dochter van Aafke Boerhorst en André Vaerewijck Zusje van Mathijs. Groenelaan 24, 1851 NS Heiloo. 072-333706. Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van ons zoontje en broertje Willem Johan Veens tra (roepnaam: Wim) Janny Roeper Hemke Veenstra Gea Ook David, Jaap en I Sita zullen blij zijn met hun broertje. 16 april 1994 E.M. Beimastraat 8 9261 VJ Oostermeer Eastermar Blij en gelukkig ver welkomen wij in ons gezin onze dochter en zusje Jessica Cornelia 14 april 1994 Kees en Maria Kok-Ahlerup Sofie Sara Sandra Stationsgatan 17B 19541 Marsta Zweden I 09-46859122304 Dolblij zijn wij met de geboorte van onze zoon en broertje Duco 14 april 1994 3550 gram Biem, Ferrie, Tessa en Danica Trap Hallerweg 13, 1791 LR Den Burg. 15533. Als u Duco wilt zien, dan liefst binnen een dag of veertien. Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze zoon Jacob-Pieter Geboren 16 april 1994 Jaap en Sandra Vlaming-van der Vis Achtertune 26, 1794 BM Oosterend. Tel. 02220-18308. Sandra en Jacob- Pieter rusten van 13.00 tot 15.30 uur en na 22.00 uur. Ik wil een ieder heel heel hartelijk bedanken voor de kaarten, bloe men of andere oppep pers, die ik in 't Gemini en nu nog thuis ontvang. Riet v/d Vis-Bremer INLEVEREN: maandag vóór 10.00 uur en woens dag vóór 17.00 uur. KOSTEN: ƒ7.05 tot en met 3 regels. Per regel meer ƒ2,35 (incl. btw) Wie gehoord wil worden moet gerucht maken. Kunsthandel Hans van j der Klift al 25 jaar met „geruchtmakende" adver- I tenties op Texel. Familie, buren, vrien den en kennissen die mij in het ziekenhuis hebben bezocht en/of kaarten, fruit en bloe men hebben gebracht of gestuurd, hartelijk dank. Jeanne Huisman Te koop: dakventilatoren ƒ100,- p.st; Tevens plastic vlonders 180 x 80 cm f 5, p.stuk voor tuin, pad o.ixi. Texelse Wol Onderne ming, Laagwaalderweg 12, Oudeschild. Contact persoon: Martijn de Veij, Woensdagvoordeel in De Vitaminebron. Gesn. an dijvie, halve kilo ƒ1,25. Donderdagvoordeel in De Vitaminebron. Gesn. rode kool, halve kilo, ƒ0,65, Vrijdagvoordeel in De Vi taminebron. Geschr. wor teltjes, halve kilo ƒ0,65. Volop handappels 2 kilo, ƒ2,25. Te huur: Honda tuinfrees, 220 volt generator, verti kuteermachine, bromfiets, STIHL kettingzaag. Duin ker, Oudeschild. Bloembollen: Anemonen, Geluksklaver, Dahlia's, Be gonia's. Veeger, Grens weg 5. Leerling '63-'65 en alle anderen hartelijk bedankt voor jullie felicitaties. Meester Bruijn. Heb je je al opgegeven voor de Open Texelse ta feltenniskampioenschap pen op 21 en 28 april? Tel. 10231/17686. Deze week!!!!!!!!!!!!!!!!!! (week 16) Tegen inleve ring van deze adv rib haaskarbonade ƒ6,98 p/kü! Slagerij Hans Ploe ger, Dorpsstraat 71, De Koog. Tel. 17748. 15 Deutsche Programme auf Astra SCT, Satelliet, TV. Tel. 11777. Nieuw model Faster da mesmodel, ritsje onder aan pijp ƒ49,95. Rabbit Habit. Te koop: Bromfiets, auto maat, Peugeot 102 sp ƒ100,-; Lamellen verticaal, grijs 175 x 240 en 180 x 200 ƒ100,-; Luxaflex fijn 120 x 150 (rood) en 130 x 65 (grijs) ƒ50,-; Linker voorportier Suzuki Alto ƒ150,-; Filmcamera, pro jector, scherm ƒ150,-; Batterij-schrikdraad apparaat ƒ100,-. Tel. 12194, na 19.00 uur. Audire hoortoestellen, maandag 25 april geen zitting in verpleeghuis C. Oosterhof, tel. 18605. Opgeven voor de Open Texelse tafeltenniskampi oenschappen kan van daag nog; bel 16395 of 17686. Kunt u uw hoofd niet meer koel houden? Wij uw huis wel. Bel Meijert Laan voor kwaliteits zonwering. Tel. 16342 b.g.g. tel. 18664. Tuinhout, borderrollen, klimplantenrekjes. Tuin centrum Fa. v.d. Werve, Bernhardlaan, tel. 12925. Sony ktv met ingebouwde video, Service Center Texel, 11777. Stretch spijkerbroeken dames- en herenmodellen t/m maat 56, ƒ49,95. Rabbit Habit. Swingavond. Op nieuwe- tijdse muziek, vrij dansen s. zaterdag 23 april van 21.00 uur tot 24.00 uur in het KTF gebouw in Den Burg. Inl. 19706. Gratis af te halen bij de Rabobank: de leukste va kantiekrant. Sony 100 CD - wisselaar de eigen jukebox. Service Center Texel, 11777. Honda-zitmaaier, de monstratiemodel van 7500,- voor 4900,-. Duin ker, Oudeschild. T.k. compleet aquarium met inhoud 100-40-40. Tel. 12930. Te koop: hang-, legkast 175x0.55x126(hxdxbr), kl. br.hout, ƒ75,-. Tel 18026. Stoffenboet. Elke week iets nieuws. Gezien in de Knippie leuke trico jurkjes. Trico's in div. kleuren en motieven. De nieuwste denims voor mouwloze blouse, broek of rok. Gast huisstraat 24 Te koop Volvo 343 met div. onderd., bj. nov. '81 APK eind jan '95. Tel. 18885. Verhuisd naar Sint Jan, kmr. 205: mw. M.J. Commandeur-Hin. Tel. 13346. Audio-meubels. Service Center Texel, 11777. Grote maten spijkerbroe ken t/m maat 56, ƒ49,95. Rabbit Habit. Philips turbo drive video met 5 jaar garantie, 11777. Service Center Texel. Er staan weer nieuwe vaste planten, kom gezel lig even snuffelen. Tuin centrum Fa. v.d. Werve. Bernhardlaan, tel. 12925. Geniet in je eigen huis van kunst van Kunsthandel Hans van der Klift. Wij repareren alle merken ktv, radio, cd, video, satel liet, camera, etc. Service Center Texel. 11777. T.k. gevr.: bolderwagen. opknapper geen bezw. Tel. 13630. Wij willen onze kaarten van Y. van 't Hek van 27-4 graag ruilen voor 28-4. Tel. 14990. De keramische vogels van Deet Kraay worden geëx poseerd en verkocht ir Galerie Tessel. Ook ver koop exposities van glas, o.a. Borèk Sipèk, brons en schilderijen. Galerie Tes sel, Kogerstr. 4, Den Burg, tel. 13227. Te koop gevraagd: Römer topf. Tel 62194. Nog éénmaal rotstuin plantjes ƒ1.- p.st.. staan ook leuk in bakjes of pot ten. Tuincentrum Fa. v.d. Werve, Bernhardlaan, tel. 12925. De Rabobank: ook voor Last-minutes" en actue le prijzen. Tot ziens bij on ze reisadviesbalie. Tv, meubels. Service Cen ter Texel, 11777. Te koop aangeboden fietsstoeltje (voor voorop) met windscherm. Z.g.a.n. ƒ50,-. Tel. 15436. Café chantant, iedere vrijdagavond in De Karse- boom. Het was vol en ge zellig. Noor was er met haar vriendinnetja Wat leuk dat Irene en Ank er ook weer waren en juf Ja- nina En Ed kan zo praktijk examen horeca doen. De nieuwe schoenmaker was ook en vele anderen. Allemaal bedankt en tot ziens, Frans en Lies. T-shirts, gestreept in kleuren, ƒ25,-. Rabbit Habit. De komende koning! Bij belstudies over het Ko ningschap. Woensd, 20.00 u. in 't Olijfblad, Weverstr. 60. T.k. dw. konijntjes, ca via's, kon.hok, div. soor ten kippen, dw. geitjes. Tel. 19497. Honda grasmaai-aktie, jaar zakken vullen! Duin ker, Oudeschild. Deze week in de winkel van uw bakker. Vruch- tenspiegels voor ƒ1,45 per stuk. En voor de lief hebbers van zoet: heel suikerbrood van ƒ4,70 voor ƒ4,00. Half suiker brood van ƒ2,40 voor 2,00. Bakkerij Timmer, Oosterend. Back to the sixties. Zaterdag 7 mei. Geen zin of geen tijd om te koken! Dan even de Santé Food Line bellen Wij bezorgen van 17.00 23.00 uur over heel Texel. Indien u uw bestelling tus sen 17 00-20.00 uur be zorgd wilt hebben raden wij u aan om voor 17.00 uur te bestellen, dit om lange wachttijden te voor komen, wij zullen dan pro beren uw bestelling op de door u opgegeven tijd te bezorgen. Tel. 27428. Honda grasmaai-aktie, 7 jaar zakken vullen! Duin- ker. Oudeschild. Deze week in de winkel van uw bakker. Vruch- tenspiegels voor ƒ1,45 per stuk. En voor de lief hebbers van zoet: heel suikerbrood van ƒ4,70 voor ƒ4,00. Half suiker brood van ƒ2,40 voor ƒ2,00. Bakkerij Timmer, Oosterend. Back to the sixties. Zaterdag 7 mei. Zelfmaakmode. Bij Milli ner Mode vindt u alle mo derne stoffen. Voor groot en klein. Burgwal 29. Cocky's Kapsalon, alléén maandags gesloten. De enige kapsalon zonder af spraak. Tel. 17575. Tegellijm of voegmateriaal nodig? Ook voor kleine hoeveelheden. Bel Tegel zetbedrijf Toine, tel. 15379 b.g.g. 06-52712448. Verkoop van gebruikte bromfietsen. Bruining, De Koog. (02220) 17333. Cocky's Kapsalon, alléén maandags gesloten. De enige kapsalon zonder af spraak. Tel. 17575. Leuke foto, tekst, tekening of kaart? Wij bedrukken nu alle soorten textiel. Bijv. T-shirts, jeans, swea ters, slabbetjes, en schor ten. Zowel op witte als gekleurde textiel. Zelf meebrengen van textiel is mogelijk. Klaar terwijl u wacht. Full-color of zwart/ wit. Ook kunnen wij een puzzel van een foto ma ken. Snel naar Combi Brouwer, The Music Sto re, Nauta Foto of Pen en Present Langeveld en De Rooy. Metalenhandel Cobus Spigt, tel. 11297 Handel in oud ijzer, metalen, au towrakken en frituurvet ten. Geopend van di. t/m za. van 8.00-12.30 uur/13.30-17.30 uur. Vandaag met liefde in ons gezin opgenomen Hores Harley Stolk geboren 7/2/'94 Jan, Jenny en Witte Stolk Uitverkoop van dwerg- geitjes t.e.a.b. bont, bruin en zwart. Tel. 19497. Te koop. Ford Taunus voor de sloop. Gasinstallatie, ƒ250,-. Tel. 18291. Bei uns stimmt der Servi ce Service Center Texel, radio, tv, video, 11777 Bel Jos Kager Financieringen Tel. 12833 Simpel, eenvoudig en doordacht advies en binnen 1 dag geregeld. Geen onderpand nodig, dus voor de financie- ring van Uw inboedel of auto gewoon even langskomen of een afspraak maken. aanbiedingen t/m 23 april Doppinda's per pond f 3,00 Diverse soorten Gedr. zuidvruchten zoals tutti frutti, abrikozen, pruimen ed. Graseieren Weverstraat 39 Den Burg Telefoon: 14757 Weverstraat 36, Den Burg, telefoon 15705. met garage, op circa 380 mJ grond Indeling: hal/entree, toilet, grote keuken, eetkamer met schuifpui naar terras, zitkamer met open haard, bijkeuken met bergzolder. Verdieping: drie slaapkamers, berging, badkamer, vlizotrap naar zolder. Beschermd natuurmonument Op 21 april 1994 zal in het Eierlandsche Huis, Khmpstraat 33, De Cocksdorp te Texel een voorlichtingsbijeenkomst worden gehouden. De bijeenkomst vangt aan om 20.30 uur en duurt tot circa 22.00 uur. Het onderwerp van deze bijeenkomst zal zijn: De toepassing van de Natuurbeschermingswet op het ge bied bekend onder de naam „Hanenplas" De Staatssecretaris van het Ministerie van Landbouw, Na tuurbeheer en Visserij, de heer Gabor, heeft op 17 maart 1994 in overweging genomen de Hanenplas aan te wijzen tot beschermd natuurgebied. Ingegaan wordt op deze avond op de gevolgen van de voor genomen aanwijzing voor gebruikers en bezoekers en de mo gelijkheden tot inspraak Op de bijeenkomst is voldoende tijd ingeruimd voor discussie. De bijeenkomst zal plaatsvinden onder voorzitterschap van de Burgemeester van de gemeente Texel, de heer W.L.F.C Ridder van Rappard Het voorlichtingsforum zal bestaan uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. De consulent Natuur, Bos, Landschap en Fauna van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Drs. J. G. van Beek TEXELAARTJE Bon opsturen in gesloten enveloppe naar Texelse Courant, advertentieafdeling. Postbus 11, 1790 AA Den Burg (als brief frankeren). Betaalkaart of contant geld bijsluiten. Brief onder nummer f 2,50 extra. Sluittijd maandag vóór 10.00 uur woensdag vóór 17.00 uur. Gebruik ook deze bon bij opgave aan de balie. Parkstraat 10, Den Burg (Langeveld de Rooy). J Gebruik voor elke letter, elk leesteken en elke tussenruimte een vakje. I J Naam- Adres: Postcode/plaats: i i Plaatsen op: Advertentie x per plaatsing zetten. Handtekening: L|NSdAG 19 APRIL 1994

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 3