TEXELAARTJE TUINPLANTEN HALSEMA Texel Open Days m Texels Familieberichten TEXELSE coURANT Haneplas Australiërs vragen Texelse informatie Dichters en dialect KORT Texels exelaartjes Voor al uw GELEZEN IN 98% VAN DE TEXELSE HUISHOUDENS VOOR INFORMATIE: 02220 - 62600 7,05 9,40 11,75 14,10 16,45 18,80 21,15 23,50 DEZE BON IS ALLEEN GELDIG VOOR TEXELAARTJES Tarief incl. 17,5% BTW y VRIJDAG 22 APRIL 1994 derzoek moet worden aange- hoe ver men uit de buurt de uilen moet blijven. Ook rtdehaage leek een inventarisa- vvel nuttig. Districtshoofd Roel jjssen van Staatsbosbeheer zei de aanleg van een pad in het hed wellicht mogelijk is als met „acée de kans op verstoring klem mogelijk wordt gehouden. Ijver stelde voor om er een toene route" van te maken, dus ,en afsluiten in de broedperiode de velduilen. .[houder Daan Schilling vond de mtwoording van Uitdehaage te Hij wilde dat de ambtenaar laten blijken dat hij waarde ht aan de wensen van de atselijke bevolking. „Er is een ijmoetkoming nodig, anders eft dit plan geen draagvlak", arschuwde Schilling. Verder Ida hij de toezegging dat er ad overleg zal komen tussen Texel en het rijk over het gebruik van de Haneplas. Teun de Wit, Cocksdorper en lid van de Werkgroep Landschaps- zorg, vond dat de wethouder het te somber inzag. Hij toonde wel vertrouwen in de inspraak mogelijkheden. Uitdehaage pro beerde aan de twijfels een eind te maken, door te verwijzen naar de toekomstige Texelse overleggroep onder leiding van Van Rappard. „Ik sta open voor maximale inspraak door die overleggroep en de bevol king." Naar de knoppen Jaap „Krokel" Boon, die ruim twintig jaar op het akkerland mid den in het Haneplas-gebied bloembollen teelde, toonde zich falikant tegen de plannen. „Het is daar hele goeie bollengrond. Eeu wig zonde als dat naar de knop pen gaat. Op Texel is er al genoeg verkocht en verkwanseld voor de natuur." Dat Boons vrees met ongegrond is, stak Uitdehaage niet onder stoelen of banken. „Als we dat stuk grond kunnen kopen, zullen we het niet laten." Bedoeling is dan het waterpeil omhoog te bren gen, zodat er een soort natte duin vallei met een meertje ontstaat. En dèt zou weer in het straatje pas sen van het actiecomité Eierland, dat het agrarische tussengebied graag als recreatiegebied zou wil len inrichten. Tot 3 mei ligt het plan nog ter vi sie bij de gemeente. Wie bezwaar wil maken heeft hiervoor tot uiter lijk 17 mei de gelegenheid. Be zwaarschriften moeten worden gestuurd naar Gedeputeerde Sta ten, Postbus 123, 2000 MD Haarlem. Seeing is belieuing .1,11)1 Ir.Vi'l Mud I Vil I l<lll L'l'fCi. VU Dili.II l D.iud M'liyi. fOV-'l •|«)I3H0 e. Australian Texel Corporation Ph. (03) 054780S Graffity. Zo'n vijftig borden ter aanduiding van fiets- en wandel paden in De Dennen, zijn in de nacht van donderdag op vrijdag door onbekenden beklad met rode verf. SBB deed aangifte. Cor en Martha Kuijper-Gieles, die in 1953 naar Australië emigreer den, bezochten onlangs in de staat Victoria een open dag, be doeld om het Texels lamsvlees te promoten. Organisator David Leigh wist echter erg weinig over Texel te vertellen. De twee oud- Texelaars hielpen een handje en lieten foto's zien -o.a. van Ceres- die zij tijdens hun bezoek aan Texel in 1987 hadden gemaakt. In een brief aan hun neef CTh. Kuiper (Pontweg, PH-polder) vragen zij om méér informatie over het eiland en het Texels lam en/of schaap in het bijzonder. Bijge voegd was een advertentie, gek nipt uit een Australische krant, waarin de open dag van de „Australian Texel Corporation" wordt aangekondigd. Bij deze wordt het verzoek doorgespeeld aan de lezers van de Texelse Cou rant. Wie informatie, documenta tie heeft of gewoon wat leuks wil schrijven, wordt verzocht de brief te sturen naar Cor en Martha Kuij- per, 76, Calvertstreet, Hamlin Heights, North Geelong, 3215 Vic toria, Australia. In d'Ouwe Ulo heeft de werkgroep dialect van de Historische Vereni ging dinsdag de maandelijkse bij eenkomst. Vanaf 20.00 uur wordt weer Tessels gesproken en ge schreven. Werkgroep-voorzitter Gelein Jansen nam weer een duik in een oud-Hollands gedicht en stuitte op het volgende fragment. Haven Oudeschild. Een artikel 19 procedure is niet afdoende voor le galisering van het grote dok van Boom. De provincie wil dat de be stemming van dit deel van de ha ven wordt aangepast. Er wordt momenteel een akoestisch onder zoek gedaan en als dat klaar is, volgt een ontwerp-herziening. De overfclle stryd, ontstaan tusschen de vette vlees-tijd en de maagere vasten. De Vette Vleestyd, met zijn opgezwollen koonen, En kop gelijk een boey, en buik gelijk een ton De eerste twee regels van een gedicht van Jan Zoet 1615 - 1674 Een baken in zee is voor de Tesselaars een bekend verschijnsel Reeds in de 15e eeuw legden Tesselse zeelui, in opdracht van de stad Kampen, boeien m de vaargeulen van het Marsdiep Natuurlijk kent iedereen de uitdrukking Hee kreeg een kop os een boei En deze dateert dus ook al uit de 17e eeuw Enige en algemene kennisgeving onverwacht is na een arbeidszaam ,tn van ons heengegaan onze lieve tante Jantje Ploeg weduwe van Cornells Dijker i leeftijd van 87 jaar Uit allernaam: E. van Gaalen-Koorn e<el, 20 april 1994 De Gollards" ielegenheid tot condoleren zaterdag 23 april se 10.15-10.45 uur, in „De Gollards" en na fe crematieplechtigheid in het crematorium. Irn 11.00 uur wordt er een rouwdienst ter [gedachtenis aan haar gehouden in „De ■ollards", waarna de crematieplechtigheid 13.00 uur in het crematorium „Schagen" jl plaatsvinden. Respondent ie-adres: E. van Gaalen-Koorn, parrestraat 5, 2023 WV Haarlem. Is vaak moeilijk de juiste manier te vinden iedereen te bedanken. Toch was uw meligheid, uw kaart of brief een hele steun «is bij het overlijden van Moeder en Oma B. DAALDER-WATERHAM «ons blijft het allemaal een dierbare «ring. Familie Daalder sterend, april 1994 uilen die ons hun blijk van medeleven heb- i betoond bij het verlies van onze zoon DIRK gen wij hierbij onze hartelijke dank. Piet en Toos Terpstra en familie 4 Glenleith Av. Drumcondra Geelong, Australia ag willen wij U bedanken voor uw medele- dat wij als grote troost hebben ervaren bet afscheid van onze lieve moeder, it- en overgrootmoeder INA MARIA FRANCISCA RITECO-WINTER Namens de familie J.F. Riteco il. april 1994 uw blijken van belangstelling en mede- 1 na het overlijden van onze vader, schoon- r en opa PIETER BREMER )en wij u hartelijk dank. fam. Bremer l april 1994 pEN. maandag '0.00 uur en woens- 17.00 uur iï,EN: /7.05 tot en fegels. Per regel U2.35 linrj tjfw| "f" truien met V- CJ> nog maar f 25.-. ^"i Bora Bora. Meubelhandel. Partij kantoor- burostoelen, bu- Jmkstellenstof en matrassen, le- iifi».dne"deurs 9re~ et en nog veel eb inkoop. Marico- lel- 12381 - dac kapsalon, alléén oa9s gesloten. De Kapsalon zonder af- Tel- 17575. Ahava moddermasker voor alle huidtypes bij Bo dy Steps. Philips Turbo Drive Video met 5 jaar garantie - Ser vice Center Texel. Tel. 11777. Center Pares, Gran Dora do, Sunparks, Aegon, Do- rint en nog vele andere kwaliteitsparken bij ons te boeken voor een korte of lange trip. Reisburo Texel Holland International. Maak van je huis een thuis met kunst van Kunsthan del Hans van der Klift. Waarom bloed geven? Voor behandeling ziekten, grondstof medicamen ten/vaccinaties, operaties, oorlog/rampen. De vraag is nog steeds groter dan het aanbod. Kom vrijdag 22 april naar de O.S.G. Bloedafname v.a. 17.30 uur. Op 7 mei 1994 hopen onze ouders en (over)grootouders Jan Bakker en Marie Bakker-Brouwer het feest te vieren ter gelegenheid van hun gouden huwelijksjubileum op 4 mei 1994. Ter gelegenheid hiervan nodigen wij u uit hen op 7 mei a.s. te komen feliciteren van 17.00 tot 19.00 uur in het Havenrestaurant, Veerha ven 3, 't Horntje - Texel Hun dankbare kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind Herman en Ina Natalie en Albert, Eveline, Rosalie Henny en Bert Miranda en Martin en Michelle Rob en Bea, Iwen Karei Meta, Ivo, Maaike Tineke Bernhardlaan 63, 1791 XC Den Burg - Texel Eindelijk ligt hij in zijn bed met heel veel pret. Hij ligt te kraaien van plezier en lijkt te zeggen: éindelijk ben ik hier." Wij zijn heel blij met de geboorte van onze zoon Adriaan-Jacob Wij noemen hem Adriaan 20 april 1994 Dirk en Marga van Liere-Bakker broertje van Mark en Rianne De Houtmanstraat 12 1792 BB Oudeschild Tel. 02220 - 15328 Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling, bloemen, kado's en kaarten op onze trouw dag. Het was geweldig! Leendert en Magda Eelman Allen hartelijk bedankt voor de vele kaarten, bloemen en fruit, tij dens mijn verblijven in het Gemini en bij mijn thuiskomsten. Bep Dros - Eierland Komt u ook op het geza menlijk concert D.E.K. en Hollandia op zaterdag 23 april a.s. in „De Wald hoorn". Aanvang 20.00 uur. Kaarten te bestellen bij A. Kiljan tel. 19664. Te koop: groen geplastifi ceerd Bekaert gaas, type Pantanet, 2 rol 25 m lang en 150 cm hoog. Tel. 12902. Nieuw model kinderspij kerbroeken, Faster, recht model, v.a. maat 116 t/m 176. f 49,95. Rabbit Habit. Vrouw zoekt werk. Spreekt vloeiend Duits. Tel. 13165. Bruiloft vieren? Verjaardag of feestje. Party Centrum Loodsmansduin. Tel. 19590, inl. M. Maduro. Bosch en Zee, vergader en receptiecentrum. Tel. 177789. Zelfmaakmode. Bij Milli ner Mode vindt u alle mo derne stoffen. Voor groot en klein. Burgwal 29. Cocky's Kapsalon, alléén maandags gesloten. De enige kapsalon zonder af spraak. Tel. 17575. Verkoop van gebruikte bromfietsen. Bruining, De Koog. (02220) 17333. Warm geluk tevreden lig je daar gekomen als zovelen uniek als geen ander Gelukkig en blij zijn wij met de geboorte van onze zoon en broertje Bart Willem Hij is geboren op 20 april 1994 Petra, Ruud en Suzanne de Vries Heemskerckstraat 70 1792 AC Oudeschild Tel. 02220 - 10282 Eelke Kloosterman haard- hout. Nu ook in netten. V.a. ƒ7,50 bij u thuis. Tel. 05177-9592. Motorenrevisie, A S En gineering. Tel. 02230- 30263, 's avonds 02220- 10369. Dagelijkse dienst. Nieuw op Loodsmans duin: pizza plaza. Div. Ita liaanse gerechten. Rom melpot 29, Den Hoorn, tel. 19590. Back to the sixties. Zaterdag 7 mei. Unitech zitmaaiers pas sen ook in üw tuin. Frans Stolk Mech. b.v. Bern hardt. 172. Tel. 12752. Potentilla-Ganzerik, in verschillende bloemkleu- ren, voor zonnige stand plaats f 4,- 5 stuks voor f 15,-. Aanstaande zaterdag laatste verkoop dag van dit voorjaar. Gaar ne zijn wij u komende herfst weer van dienst. Boomkwekerij 'Texelend- je, Rozendijk, tel. 13612. Voor al uw trein- en vlieg biljetten naar Reisburo Texel Holland Internatati- onal. Tel. 12242. Vermist: rode kater „Pil- sie". Mank aan r. voor poot. P. Witteplein 17. Tel. 15436. Te koop gevraagd' Boe- rengeeltjes. Tel. 02518 - 72105, na 18.00 uur. Wilt u zonnen en ontspan nen, kom dan naar Cecil, want Cecil heeft een ul tramoderne zonnestudio. Stretch spijkerbroeken dames- en herenmodellen t/m maat 56, f49,95. Rabbit Habit. Katoenen truien met V- hals echt nog maar f 25,-. Alleen bij Bora Bora. Iseki gazonmaaiers voor meer maaiplezier. Frans Stolk mech. bv. Bern hardt. 172, tel. 12752. Naar de Lionsveiling, dan ook even langs De Twee Paardjes. Vrijdagavond 22 april geopend. Musicalvereniging speelt „Oliver" op 6,7,13 en 14 mei. Kaarten f 15,- zijn te koop bij Sportshop Texel en Mantje Sport Den Burg. Fa. Bremer, Ooster end. Naar de Lionsveiling, dan ook even langs De Twee Paardjes. Vrijdagavond 22 april geopend Bora Bora Special. Laatste lamswollen truien. Kan niet goedkoper. Nu f 25,- Naar de Lionsveiling, dan ook even langs De Twee Paardjes. Vrijdagavond 22 april geopend. Musicalvereniging speelt „Oliver" op 6,7,13 en 14 mei. Kaarten f 15,- zijn te koop bij Sportshop Texel en Mantje Sport Den Burg. Fa. Bremer, Ooster end. Bora Bora Special. Laatste lamswollen truien. Kan niet goedkoper. Nu f 25,- TVO-ledenvergadering, 26 april in Theodorahoeve om 20.00 u. Openbaar gedeelte v.a. 21.00 u. voor ondernemend Texel. Te koop: BMW 316 '78, APK okt. '94 f 400,-. VW Scirocco loop, sloop of cross evt. crossklaar pr. n.o.t.k. ATS velgen band 80%, 6jx14 voor Porche, Audi 100 en 80, vraagprijs f 850,- VW 1600 GTI blok 5-bak, prijs f 750,-, p.st. N. Lei- jen, tel. 10009. Naar de Lionsveiling, dan ook even langs De Twee Paardjes. Vrijdagavond 22 april geopend. Johan en Erna. Dank voor al het werk dat jullie tot op heden voor het Zee manskerkje hebben ge daan. Jan en Nettie. Verhuisd. Piet Brouwer. Verlorenkost 5 naar De Gollards k. 11. Tel. 10072. Kees. van harte gefelici teerd met deze mijlpaal. Huib en Jenny. SCT satelliet-tv. Tel. 11777. Komt u ook vanavond naar de O.S.G.De men sen die uw bloed nodig hebben zijn u er dankbaar voor. Tegellijm of voegmateriaal nodig? Ook voor kleine hoeveelheden. Bel Tegel- zetbedrijf Toine, tel. 15379 b.g.g. 06-52712448. Maak van uw tuin iets bij zonders met zomerbol- len. O.a. Dahlia's, Anemonen, Gladiolen, etc., etc. Van Slageren, Postweg 175. Unitech zitmaaiers, prima leuke prijs. Frans Stolk Mech b.v. Bernhardl. 172. Tel. 12752. Kein Bild? Kein Ton? Wir kommen schon! Service Center Texel Radio TV. Tel. 11777. Ahava op basis van dode- zee mineralen en zouten voor huid- en haarverzor- ging. Bij Body Steps. A.s. zondag om 15.00 u. demonstratie van Qnipp in Klif 12. Qnipp Kapsa lon. Tel. 12227. Jolanda uit Amsterdam, 33 jr., wil deze zomer werken op Texel. Winkel, camping, restaurant etc Tel. 020 - 6716553. Stevige bessenstruiken nu met 10% korting op=op. Tuincentrum Fa. v.d. Wer- ve, Bernhardlaan. Bloedgeven is gratis, bloed krijgen een nood zaak. 22 April O.S.G van 17.30 - 21.00 uur. Kunsthandel Hans van der Klift al 25 jaar een zaak van vertrouwen op Texel. GRATIS reisverzekering als u bij ons boekt naar Australië of Nieuw Zee land met KLM, Qantas of Singapore Airlines. Reis buro Texel Holland Inter- nationalTel. 12242. Buitenverven zoals exbla- rot, Wijzonol, muurverven uit voorraad leverbaar, maar u kunt het buiten werk ook door de vakman laten doen. Vraag prijsop gave. Natuurlijk Arn. Looy- er, Spmbaan 1, Den Burg, tel. 13179. T.k. Opel Kadett 1.3S Bj '85, L.M. velgen, spoilers. Incl. Sony CD speler en nw. APK. f 6950,-. Tel. 18345, Structural selectiewa gens 2 jaar oud, in perfec te staat met aanhanger f 5000,- Excl. BTW. Frans Stolk Mech. b.v. Bern hardl. 172, tel. 12752. Op op. Voor betrouwbare Occa sions. Autocentrum Eel man, Abbewaal 3, tel. 15055. Wir bringen Ihnen 15 Deutsche Femsehpro- gramme! Service Center Texel - Radio TV Video. Tel. 11777. Ahava speciaal aanbevo len voor mensen met een gevoelige huid en/of huid allergie Bij Body Steps. Verf, glas, behang, tapijt, gordijnen etc. Wij hebben het allemaal. Arn. Looyer, Spmbaan 1, Den Burg, tel. 13179. T.k. gevr.: 27 MC bakje, mobiel of bases met an tenne. Peter Agter, tel. 17087. T.k. 2 nieuwe 4 p. inb. bu- tagas comf. v. f 269,-, voor f 175,- p.st1, 4 p. electr. inb. kookpl. f 100,-; 1 butagas fornuis bij- zetkachel 1 75,-; 1 RVS aanrechtblad kraan 1 RVS spoelbak; 1 tafelm. koelkast f 50,-; 1 pers. opklapbed f 50,-, 1 eiken buffetkast f 100,-. Tel. 19269. Tv-meubels. Service Cen ter Texel. Tel. 11777 Liguster v.a. f 0,85. Div. soorten sierheesters. Nu nog ruime keuze. Tuincen trum Fa. v.d. Werve, Bern hardlaan, tel. 12925. Te koop: Opel Kadett 1.3 GLS 5drs i.zg.st. Bj. eind '85. APK t/m maart '95. Prijs f 7250,-. Tel. 19242. Bijzondere helderziende avond en healing (gene zende energie) zaalmedi- tatie met de bekende paragnoste Thilly Ran op 11 mei in de Witte Burcht te Den Burg. Aanv. 20 u. Geen kaartjes bespreken. Entree f 10,-. Tevens mo gelijk op tel.nr. 05448- 2332 afspraak maken voor privéconsult voor ochtend van 5 tot 15 mei. Bel nu, consulten zijn be perkt! Bellen tot 29 april. Concert fanfarekorps D.E.K. met Hollandia uit Bolsward op zaterdag 23 april a.s. in „De Wald hoorn". Aanvang 20.00 uur. Kaarten te bestellen bij A. Kiljan, tel. 19664. Eigen haard is goud waard, zegt Kunsthandel Hans van der Klift. Weer volop zomerperk- goed: vaste planten; gera niums; fucsia's; kuip- planten; groenteplantjes. Bij P. v. Heerwaarden, Beatrixlaan 17. Wij repareren alle merken ktv, radio, cd, video, ca mera, satelliet, audio, etc Service Center Texel. Tel. 11777. Iseki heeft al een gazon maaier vanaf f 645,-. Frans Stolk Mech. b.v. Bernhardl. 172, tel. 12752. Met spoed gezocht: Oude melkbus. Tel. 13087. Naar de Lionsveiling, dan ook even langs De Twee Paardjes. Vrijdagavond 22 april geopend. Te koop: Volvo 244 GLE bj. '78, APK en 2-pers. tentje z.g.a.n. Tel. 15648. Naar de Lionsveiling, dan ook even langs De Twee Paardjes. Vrijdagavond 22 april geopend Cecil voor verzor gingsproducten om uw huid optimaal te verzor gen na het zonnen. Te Koop: Datsun Cherry voor loop of sloop f 300,-. Tel. 12378. Zondag 24 april de monstratie van Qnipp in Klif 12. Qnipp Kapsalon, Tel. 12227. Te koop Fjordenpaard, 12 jaar, ruin, stokmaat 1.44 m. verkeersmak. Tel. 15126. Te koop: Audi 80, bj. '85 met trekh., APK okt. '94. Tel. 15405 Te koop gevraagd: Alumi nium schuifpui. Tel. 17966. Isla Margarita recht streeks met Martinair nü vanaf f 1099,- inkl. app. Reisburo Texel Holland In ternational. Te koop: Fiat Panda, APK nov. '94. Tel. 16380 Prijzen: kijk en vergelijk, 't Speelgoedhuis, Ooste rend, tel. 18313. Ook voor laarzen en klompen Leuke foto, tekst, tekening of kaart? Wij bedrukken nu alle soorten textiel. Bijv. T-shirts, jeans, swea ters, slabbetjes, en schor ten. Zowel op witte als gekleurde textiel. Zelf meebrengen van textiel is mogelijk. Klaar terwijl u wacht. Full-color of zwart wit. Ook kunnen wij een puzzel van een foto ma ken. Snel naar Combi Brouwer, The Music Sto re, Nauta Foto of Pen en Present Langeveld en De Rooy. Bosch en Zee, vergader en receptiecentrum. Tel. 17789. Rest Loodsmansduin, ie dere dag geopend vanaf 12.00 u. Rommelpot 29, Den Hoorn, tel. 19590. Het Vliegveldrestaurant is het gehele jaar geo pend. Tevens zijn wij geo pend voor vergaderingen en partijen. Tel. 11230. ANWB erkende rijschool Willemen. Voor al uw rij bewijzen. Tel. (02230) 35663. Strandpaviljoen De Krim, Paal 28. Wij zijn alle da gen geopend. Visman's warenhuis heeft alles (bijna). Texeler dekbed staat ga rant voor kwaliteit, maar soms hebben wij een dek bed of onderdeken met een naaifoutje of vlekje Doe uw voordeel met 30% korting. Laagwaal- derweg 12, Oudeschild, tel. (02220) 12654. Pieter de Vries dé foto graaf, tel. 14280/13359. Administratie, Adviezen Belastingzaken. Admi nistratiekantoor Rood, De Dageraad 61, tel. (02220) 19429. Doorlopende verkoop ge bruikte rijwielen. Verhuur bedrijf Bruining, Nikadel 60, De Koog, tel. (02220) 17333. Diverse maten kinderrijwielen. Pils voor een piek. Zater dagmiddag 5 tot 6 uur.ln den Grooten Slock. Sierlijke garages en schu ren uit 32 mm-gg rabat, 35 j. gar.tijd, 40% korting, nergens goedk. Houtb., it Paradyske, Noardburgum, fold. 05110-74655 of 05115- 43313 of 43705. Wilco accu's voor auto's, trekkers en motoren. Ga rage Kievit, Jonkerstraat. Voor uitlaten, accu's, ban den en APK Garage Kie vit. Jonkerstraat 4, tel. 12525. Gazelle huurfietsen te koop, ook met trommel- rem en 3 versn., zeer gunstig geprijsd. Verhuur bedrijf Kikkert, Badweg 19, De Koog, telefoon 02220 - 17215. Husqvarna motor- en elektrische kettingzagen met automatische ket tingsmering; zaagblad lengte 40 cm. Vanaf ƒ450,—. Fa. Tatenhove, Den Burg, tel. 13809. Verzekeren?? Bremer! Kantoor (02220) 18221 Siem Bremer (02220) 18681 Koos Bremer (02220) 18624 Kees Bremer (02220) 18837 Pils voor een piek. Zater dagmiddag 5 tot 6 uur. In den Grooten Slock. Afvalcontainers voor het afvoeren van puin, hout, bouw-afval, vuilnis, ed. Fa. Tatenhove, Den Burg, tel. (02220) 13809. Bosch en Zee, vergader en receptiecentrum. Tel. 17789. Nieuw op Loodsmans duin: pizza plaza. Div. Ita liaanse gerechten. Rom melpot 29, Den Hoorn, tel. 19590 Huishoudelijke artikelen. Rentenaar Oosterend 18227. T-shirts, gestreept in 4 kleuren, 2 5,-. Rabbit Habit. Cecil heeft ook een ruime keus in sieraden, shawls, horloges, hoeden, petten ad. Back to the sixties. Zaterdag 7 mei. Nieuw model Faster da mesmodel, ritsje onder aan pijp ƒ49,95. Rabbit Habit. Kom ook eens kijken bij Cecil voor een ruime keus in betaalbare, stijlvolle mode voor dames en he ren en... iedere week iets nieuws! Wij rijden dinsdag a.s. flessengas Prima Gaz. Verhuurbedrijf Bruining, Nikadel 60, De Koog. Tel. 02220-17333. Kipfilet 1000 gram ƒ13,-. Slagerij Hans ploeger. Dorpsstraat 71, De Koog. Tel. 17748. Bestel nu uw wintervoor raad open haardhout. Sijm brandhouthandel. Tel. 02242-1865. Verhuizen, opruimen denk aan de Rommelmarkt Oosterend. tel. 18850. De Rabobank: ook voor „Last-minutes" en actue le prijzen. Tot ziens bij on ze reisadviesbalie Grote maten spijkerbroe ken t/m maat 56, f49,95. Rabbit Habit. Bloembollen: Anemonen, Geluksklaver, Dahlia's, Be gonia's. Veeger, Grens- weg 5. In tegenstelling tot eerde re berichten zijn wij maan dags geopend. Cathari- nahoeve. tel. 12156. Auto in de kreukels? Even 15588 bellen. Wij repare ren met Bovag garantia A.S.C. autoschade, Mari- coweg 3, Den Burg. Gratis af te halen bij de Rabobank: de leukste va kantiekrant. Kom eens langs en kijk uw ogen uit!!! Gerritslanderdijk 5 - Den Burg - tel. 12390 DE BESTE KANS OP SUCCES! Bon opsturen in gesloten enveloppe naar Texelse Courant, advertentieafdeling. Postbus 11, 1790 AA Den Burg (als brief frankeren). Betaalkaart of contant geld bijsluiten. Brief onder nummer ƒ2,50 extra. Sluittijd maandag vóór 10.00 uur woensdag vóór 17.00 uur. Gebruik ook deze bon bij opgave aan de balie. Parkstraat 10, Den Burg (Langeveld de Rooy). Gebruik voor elke letter, elk leesteken en elke tussenruimte een vakje J Naam: i i Adres: i i Postcode/plaats. i Plaatsen op: aoAdvertentie x per plaatsing zetten. Handtekening:

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 3