het Weekend Bier vloeit rijkelijk bij tapwedstrijden Film Texel krijgt première Georgisch koorwerk HARMONISATIE VEERTARIEVEN VAN DE Bi Ondanks staking bij brouwerij: Veranderde openingstijd SOS Wereldwinkel oud Papier Tweede voorronde ensemble-festival WAYNE'S WORLD 2 Georgisch optreden vindt geen doorgang KORT Texels Agenda Bijzonder concert in Den Burg: Texelse dansparen slagen met glans GECOMBINEERDE KRANT Dodenherdenki Toerritten MA! U STEMT TOCH ZEKER OOK WD OP 3 MEI? van 30 april en 1 mei 1994 TEXELSE couRANT „Helder, een mooie bolle kop met schuim en een temperatuur van vier graden. Dat zakt lekker naar binnen", reageert een vrolijke lief hebber tijdens de biertapwedstrij den woensdag in Hotel De Lindeboom. Ondanks de staking onder personeel van brouwer Hei- neken stonden de bierkranen bijna onophoudelijk open en was de stemming opperbest. „We tappen altijd het huismerk van de betref fende zaak", aldus een organisa tor, die aangeeft dat het merk behalve op de smaak ook van in- De Wereldwinkel in de Kogerstraat (naast Rabbit Habit) is vanaf 2 mei op maandag na half vier gesloten. We hopen dat dit van tijdelijke aard zal zijn. Oorzaak is het gebrek aan voldoende vrijwilligers. Wie zin en tijd heeft om een paar uurt jes per week mee te draaien in de winkel is van harte welkom. Inlich tingen bij Méri Blanken tel. 13012 of bij Joke Bergman tel. 12290. De openingstijden zijn nu in Den Burg; maandag 10.00 u. - 15.30 u.; woensdag - donderdag - vrijdag 10.00 u. - 17.30 u.; zaterdag 10.30 u. - 17.00 u. De openingstijden zijn in Ooster end: maandag - woensdag - vrij dag van 14.00 - 17.00 u. vloed is op de uiterlijke kwaliteit van de „goudgele rakkers". Met de koninginnedag in het voor uitzicht hoeven Texelaars niet bang te zijn voor een biertekort op het eiland. „Nèt voor de accijns verhoging op 1 april hebben we de voorraden nog aangevuld. Dat voordeeltje konden we nog wel even meepikken. Nee, er is voorlo pig genoeg bier op Texel", laat horeca-ondernemer en biertapper Frits Langeveld weten. De Texe laars moeten er wel rekening mee- houden dat debierprijzen binnenkort iets omhoog gaan. De jury toonde zich onder de in druk van de prestaties van de Texelaars. De bierkenners beoor deelden de obers op het spoelen van de glazen, het tappen, uit- schenken en het serveren, zodat de klant optimaal van zijn pilsje kan genieten. Dat de deelname wat aan de lage kant uitviel (17 l.v.m. koninginnedag wordt er geen oud papier opgehaald in Den Burg. Oudeschild: In Oudeschild wordt dinsdag 3 mei vanaf 15.30 uur door „De Bruinvis" oud papier opgehaald, leder wordt verzocht het papier tij dig gebundeld aan de straat te zetten. Onder goedkeurend oog van een kritisch jurylid strijkt Co Vermuö het schuim van het bier. (Foto Gerard Timmerman) teams en 13 individuele tappers), weet horeca-ondernemer Mans Segers aan het late tijdstip, waar door veel van de vaste deelnemers zich niet konden losmaken van hun werk. De spanning in de Schouwburgzaal leed er niet on der en de jury constateerde dat de verschillen klein waren. Bij de indivuele deelnemers kwam Liza van den Burg van Tiffany Pub uit De Koog met 791 als beste uit de bus. Ze werd op de hielen geze ten door Co Vermuë van De Twaalf Balcken (780 punten) en Kees Jonker van Café 't Tesselaartje (776). Bij de teams eindigden Ger- rit Vlaming en Simone Halsema (1580 punten) als eerste, gevolg door het duo Piet de Graaf en Frans Pieterse van De Karseboom (1570). De derde prijs ging naar El- mar Keyser en John van der Zwaag van De J'elleboog (1561). De winnaars mogen in januari naar de Horecava, waar de landskampi oenschappen worden gehouden. Dinsdagavond is in de voorspeel- ruimte van de muziekschool de tweede voorronde van het Texelse ensemble-festival, aanvang 19.30 uur. De toegang is gratis en voor iedereen. De finale van het festival is op 4 juni in de Burg. De Koning hal. Het aantal deelnemende en sembles is de afgelopen weken toegenomen tot liefst twintig. Daarom is besloten op 17 mei een extra voorronde te houden. De deelnemers aan de finale worden in de laatste week van mei be kendgemaakt. Op een groot succes een ver volg. de Amerikanen zijn er meesters in. Zo ook dus een tweede deel van Wayne's World. Twee melige pubers die uit hun dak gaan met de meest inventieve kreten bij vrolijke muziek en vele soor ten (on)gein. WW2 speelt prachtig in op de revival van de hippie-cultuur en ouwe bands. De heren Wayne en Garth organiseren „Waynestock", een groots openlucht rockconcert a la Woodstock (waar overigens ook een reprise van komt!). Dat de muziek in de 60-er en 70-er jaren best wel swingde, kom je bij deze film wel ach ter, vooral als het gaat om een fantastisch showblok met de Village (YMCA) People. THREE MUSKETEERS Hollywood op zijn Frans, dat kan haast niet. Wie zo'n 25, 30 jaar geleden de Franse d'Artagnan en de drie muske tiers heeft gezien, zal zich nog herinneren dat het authentiek Frans spektakel was. Zoals de spagetti-westerns Italiaans waren, de Romeinse en Griek se spektakels typisch Holly wood, zo waren de films over de Middeleeuwen en de Gou den Eeuw echt Frans. Maar in Hollywood wordt al les tegenwoordig ge'rema- ked', zo ook het Dumas verhaal over zijn drie (vier) hel den die het opnemen tegen die slechte Richelieu... Natuurlijk staat de film bol van prettige aktie en gein, flit sende gevechten op degens, prachtige vlucht- en ont- vluchtpogingen, doortrapte liefdes- en politieke intriges, want dat kunnen ze daar wel, in dat Hollywood van de jaren 90. Zie het maar als een soort „Young guns meet Richelieu", want we zien bijvoorbeeld ook jongens als Kiefer Suther land en Charlie Sheen. (CvH) WAYNE'S WORLD 2, dage lijks 21.15 uur. THREE MUSKETEERS, dage lijks 19.00 uur en za./zo./wo. 14.00 uur Het optreden van het Georgisch zang- en dansgezelschap „Imerti" op donderdagavond 5 mei in de Burg. De Koninghal gaat niet door. Het gezelschap bleek niet tijdig over de vereiste visa te kunnen be schikken, zodat de geplande Ne derlandse toernee voorlopig van de baan is. Fiets. Uit eeh steeg naast een woning in de Parkstraat is een sportfiets ter waarde van ƒ900,- gestolen. Illegaal. De gemeente gaat drie brieven sturen naar Texelaars die illegale bouwwerkjes op hun ter rein hebben. Vrijdag 29 april Van 18.15 tot 19.00 uur houdt Wielervereniging Texel een cri terium op het parcours bij Den Burg. Het zwemseizoen 1994 gaat om 19.00 uur feestelijk van start in zwempark Mo lenkoog. In Cinema Texel draait om 19.00 uur „De drie muske tiers" en om 21.15 uur „Way ne's World 2". Zaterdag 30 april Texel viert Koninginnedag. Voor het programma zie de krant van dinsdag j.l. In Cinema Texel draait om 14.00 en 19.00 uur „De drie musketiers" en om 21.15 uur „Wayne's World 2". De sportvissersclub heeft van 18.30 tot 21.00 uur een wed strijd bij de Kaap, meetellend voor het kampioenschap van Texel. Zondag 1 mei In de Gereformeerde kerk van Oosterend wordt een muzika le dienst gehouden met me dewerking van Rob Favier „Muziek met een glimlach", aanvang 10.00 uur. De Windsurfclub Texel houdt de eerste wedstrijd bij het strandje van Dijkmanshuizen; start om 12.00 uur. De Cocksdorper Kustzeilvere- niging houdt de eerste club wedstrijd bij Paal 33. Briefing om 9.30 uur in het club gebouw. In Cinema Texel draait om 14.00 en 19.00 uur „de drie musketiers en om 21.15 uur „Wayne's World 2" In de Nederlands Hervormde kerk in Den Burg begint om 14.30 uur een concert van het mannen- en vrouwenkoor Mu- sica Son uit Groningen met Russische koorwerken en de première van een Georgisch requiem. Entree f10,- per persoon. Maandag 2 mei In Cinema Texel draait om 19.00 uur „De drie muske tiers" en om 21.15 uur „Way ne's World 2". Dinsdag 3 mei Voor de Oudere Doopsgezffl de Zusterkring leest schrijd Nico Dros voor uit eigen werk aanvang 14.30 uur. Wielervereniging Texel houd op het parcours bij Den Bun een criterium, 18.15 uur. In Cinema Texel draait os 19.00 uur „De drie muskj tiers" en om 21.15 uur „W* ne's World 2". In de Muziek- en Dansset begint om 19.30 uur e* voorronde van het Texels Es semblefestival. Vrije voor ieder. Hoogwater te Oudesclti Hoogwater te Oudeschï Vr. 29 11.10 en 23.26; Za. 30 0.25 en 12.26; Zo. 1 0.50 en 12.54| Ma. 2 1.17 en 13.35| Di. 3 2.00 en 14.34; Wo. 4 3.00 en 15.34; Do. 5 4.00 en 16.54; Vr. 6 5.26 en 18 20; Aan het strand is het ongeveer ew uur eerder hoog water De zon ko- 1 mei op om 6.09 u. en gaat on& om 21 03 u. 2 mei eerste kwart© en 4 mei Doodtij. I.M. ADVEBTENTIE Zondagmiddag vindt in de Ned. Hervormde kerk van Den Burg een ..wereldpremière" plaats. Het mannenkoor „Musica Son" uit Groningen zal dan capella een requiem zingen met latijnse tekst, maar geheel gebouwd op Georgi sche volkslidd-motieven. Gezien de band van Texel met Georgië leek het componist en dirigent Chris Verhoog geschikt de eerste uitvoering op dit eiland te houden. Het requiem is een onderdeel van een Russisch concert, waaraan naast het Russisch-Byzantijns mannenkoor ook het Vrouwen koor Musica Son medewerking verleent. Beide ensembles staan onder leiding van Verhoog, wiens Studio Musica Son een privé- praktijk is voor zanglessen en vo- kale ensembles. De koren brengen behalve het „Requiem Georgica- nam" ook het „Liturgia" voor vrouwenkoor capella van Pavel Tsjesnokov (1877-1944) en enkele Russische kerkelijke werken voor gemengde koren ten gehore. „Omdat op Texel in het laatste oor logsjaar veel Georgiërs zijn ges neuveld en het eiland een zekere traditie heeft in het herdenken van dit feit, leek het mij passend om deze compositie voor het eerst op Texel uit te voeren", aldus Ver hoog. Op eigen initiatief huurde hij de grote kerk in Den Burg. Ook het concert is op eigen financieel risi co. Verhoog hoopt dat de Texelse liefhebbers hem zullen belonen door ir> groten getale te verschij nen. Kaarten kosten een tientje per persoon en zijn verkrijgbaar aan de kerk. Houders van een CJP of Pas 65+ kunnen voor half geld naar binnen. De kerk is open om 14.00 uur, het concert begint om 14.30 uur en duurt ongeveer twee uur. Stijlvol gingen 120 Texelse dames en heren zaterdagmiddag over de dansvloer van De Lindeboom. On der toeziend oog van eximinatrice mevr. Slot legden zij een danstest af. Alle kandidatendie waren op geleid bij Dansschool Madira, in De Buureton <55+) of in 't Skiltje (kottervissers), slaagden voor het examen. Mevrouw Slot toonde zich uiterst tevreden en roemde het enthousiasme van de Texe laars. Tienen deelde ze echter niet uit, een 9/4 was het hoogste cij fer. De lessen zijn nu afgelopen, maar komend seizoen gaan er weer diverse cursussen van start. Voor „Madira", de dansschool van Maaike en Dick Raateland, is het nog onzeker naar welke zaal wordt uitgeweken. „Maar in elk geval gaan we door", aldus Dick Raate land. Geslaagden Brons-ster ballroom: C. Kok-C. Kok- BarendregtH. van Loo-J. Wassenaar; C. van Poelje-T. van Poelje-Lokerveld, A Eelman-N. Eelman-Grit; B. Vlaming-K. Vlaming-Wijnbenga, P. Drijver-H.E. Drijver- Kalf; H. Troost-L. Troost-Stroeve; P. Kuiper- C. Kuiper-Vrieze; I. Moerbeek-S. Moerbeek-Koning; C. Alkema-M. Alkema- Dick; P Witte-C. Witte-Hijmans; B. Kloosterman-P. Kloosterman-Trap; B. Molanus-L. Terstal; C. van Heerwaarden- C. van Heerwaarden-Merckx; R. Weijers- M. Weijers-Vlaming; M. Wildeboer-M. de Ruyter; D Trap-F. Trap-Barhorst, C. Kuyper-J. Kuyper-Roeper; K.D. Koorn-L Koorn-Wahl; H. Boekel-A. Boekel-van Dijk; K. Eelman-G. Eelman-Timmer. Zilver ballroom: A. Bakker-W. Bakker-van Gogh; M. Trap-C. Trap-van der Zee; H Commandeur-X. Commandeur, S. Twijnstra-M Trap, C. Goslinga-R. Goslinga-van Beek; R Kleinveld-M. Kleinveld-Trap; W. Witte-C. Witte-Vlammg; H, Westerlaken-M. Westerlaken-Dros; J. Duin-G. Duin-Boekei. Zilver latin: S. de Haan-J de Haan-Maring; J. Zoetelief-D. Zoetelief-van Heerwaarden; L. van Vliet-G. van VUet-Stuut; P Alkema- P Alkema-Dijkstra; J. Nooij-A. Nooij- Bakker; C. Hoep-A Nooij; J. Driehuis-S. Driehuis-Zoetelief; H. Boks-H. Boks- Visser. Zilver-ster ballroom: J. Jonkergauw-H. Jonkergauw-Paagman; P. Bekker-M. Bekker-Smit; A. Boogaard-M. Boog aard- Hin; M Smit-M. Smit-Meester; J. Rutte-C Rutte-Timmer; W. de Wit-C. de Wit- Vlammg; J. van der Geest-A. van der Geest-Bakker, E Beekhuis-P Beekhuis- Spigt; C. de Wit-E. de Wit-van Egmond; F. Bruens-D Bruens-de Vries; F. Otten-A. RijkH. Kmgma-H Kingma-Luchies; S. de Haan-J. de Haan-Maring; J. Zoetelief-D. Zoetelief-van Heerwaarden; C. Hoep-A. Nooij; H. Boks-H. Boks-Visser. Goud ballroom: J. Krijnen-A. Krijnen- Keyzer; J. Boom-M. Boom-van Bent hum; R. Bos-R. Bos-Visser; W Boom-A. Boom- Witte; F. Krijnen-N. Knjnen-Keyzer; A. Jongejan-N. Jongejan-Boon. In verband met het als rari dag uitvallen van donderda 12 mei (Hemelvaartdag) wi den de Texelse Courante van 10 mei en 13 mei san» gevoegd. Deze gecombinea de krant zal verschijnen q woensdag 11 mei. Advertenties voor deze km kunnen uiterlijk maandag! mei vóór 10 uur worden inf leverd. Direti Langeveld en de R« In het kader van de National denherdenking worden w dag op Texel twee plechtigb gehouden. Een buitenlandse! gatie, waaronder de George ambassadeur in Brussel Ab« ze en de Canadese diploma# vid Mabey, hebben toegt: aanwezig te zullen zijn. De herdenking op de Georgi begraafplaats begint om 1 uur. Om 19.40 uur begin rondgang bij de algemene beo plaats in Den Burg, waar!? geallieerden hun laatste rustp hebben. Bij het monumert door burgemeester Van Ra: en anderen een krans word? legd. Aan de voorzijde vanó graafplaats zal vervel Advendo uit De Koog een to; selijk lied zingen. Exact oriu uur worden twee minuten stl acht genomen, waarna twef zers van het Koninklijk Texels fare de Last Post zullen Daarna krijgen de overige aa zigheid gelegenheid tot het la van bloemen. Advendo zal een lied vertolken, waarna: menlijk het Wilhelmus zal vk gezongen. Burgemeester Van pard zal de plechtigheid afsfc De delegatie van Nieuw Zts heeft afbericht gedaan voor Texelse plechtigheid. De uit? digde afgevaardigden van de' malige Sovjet Unie en Brittanië hebben nog niet l weten of zij aanwezig zullen De toerritafdeling van de I club heeft twee evenement? het programma staan. Zord mei wordt deelgenomen aa 190 kilometer lange Tulperé Anna Paulowna. Deelnemers met de boot van 09.05 uur Op 8 mei is de Vijftien D* tocht. Start daarvan is in Ha. en ook dan vertrekken laars om 09.05 uur. Vooraf aanmelden voor deze' is niet nodig, maar wie me» matie wil hebben kan bellet Harry Bakker, telefoon 147-V I.M. ADVERTENTIE Eén van de prachtig gekostumeerde dansparen in actie tijdens de geslaagde danstest. (Foto Monique de Boor) De WD heeft hier jaren voor gestreden. Met behulp van onze landelijke vertegenwoordigers hebben we een schitterend resultaat behaald. VRIJDAG 29 APRIL 1994 Kerkdiensten zondag 1 mei HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg: 9 30 u. ds J. ter Haar; De Waal: 9.30 u. Mevr. A.C. van Alphen uit Brakel De Koog: 9 30 u, H.R. Betting. Viering van Schrift en tafel. Den Hoorn: 11.00 u H.R. Betting. Gezinsdienst. Oosterend: 10.00 u. S.O.W. dienst i.d. Geref. kerk, o.l.v. drs J.J.N. Wilmink. M.m.v. zanger-gitarist Rob Favier. Oudeschild: 11.00 u. Mevr. A.C. van Alphen uit Brakel. De Cocksdorp: 11.00 u. dhr. J. Wieten. 4 mei. Interkerkelijke dienst in NH kerk Oosterend o.l.v. drs. J.J.N. Wilmink en ds. H.K. Fibbe. Aanvang 19.30 uur. GEREFORMEERDE KERKEN Den Burg: 10.00 u. kand. E. van Halsema uit Kampen. Uitzending via Radio Texel. 19 00 u. kand E. van Halse ma Uitzending via De Lichtboei. Oosterend: 10.00 u. S.O.W. Evang. dienst met zanger/gi tarist Rob Favier. 19.30 u drs. J.J.N. Wilmink. GEREFORMEERDE GEMEENTE in kerkgebouw Schoolstraat te Oosterend. 10.00 en 16.00 u. ds. M.J. van Gelder. GEREF. KERK (Vrijgemaakt) in de Doopsgezinde kerk te Den Burg: 11.30 en 16.15 uur dienst. DOOPSGEZINDE GEMEENTE 10.00 u. ds. L. Knipscheer. Kerkbusje Den Hoorn. Uit zending via De Lichtboei. BAPTISTENGEMEENTE 10 00 u. ds. J. Visser ROOMS-KATHOLIEKE KERK Den Burg: za. 19.30 u. The Gospeltrain; Themaviering. Uitzending via De Lichtboei Zo. 10.45 u. herenkoor. De Koog: zo. 9.30 u. JEHOVAH'S GETUIGEN Noordwester 3, Den Burg. Openbare lezing: 10.30 u. „Behoud een goed geweten in een zondige wereld?" Wachttorenstudie: 11.20 u. „Jehovah - De God met een voornemen". Opgaven voor vermelding in de lijst „Voor het weekend" moeten dinsdags voor 12.00 uur worden ingeleverd. Artsen Uitsluitend voor spoedgevallen van zaterdag 8.00 tot maandag 8.00 uur: Dokter A. C. P. J. Waverijn en Th. van Hattem» Kogerstraat 87, Den Burg, tel. 12016. Consult uitsluitend na telefoni sche afspraak. Tandartsen Voor spoedeisende tandheelkundige hulp is er spree kuur op zaterdag en zondag om 18.00 uur precies. Witte Kruislaan 19, Den Burg. Bij ongevallen of bloe dingen is een tandarts bereikbaar via tel. 12323. Gezinsverzorging: Voor dringende hulp in het weekend en buiten de spreekuren: 14152 Spreekuur na het weekend maan dag 8.00-10.00 uur en 14.00-15.00 uur Nuttige adressen: 'Brand/Ambulance: Bij brand en voor spoedeisend am bulancevervoer bellen: 06-11 •Politie: Keesomlaan 4a, Den Burg. Het bureau is da gelijks open van 9.00 tot 17.00 uur. Telefoon: tijdens kantooruren 22188, buiten kantooruren 12222. Bij spoedeisende gevallen: 06-11 Gevonden munitie: Bel de politie, tel. 22188. Dierenartsen Praktijk: Keesomlaan 11, Den Burg. Alleen in spoedgevallen tel. 12527. Kruisvereniging Texel: voor dringende hulp in het weekend en buiten de spreekuren: 02230-50150. Bel voor spreekuur, jeugdgezondheidszorg en verpleegkun dige thuiszorg: 13241 Verslavingsproblemen: Voor hulp bij acute proble men met alcohol, drugs of andere verslavingen: tel. 19413 (De Nieuwe Skuul). •Kustwacht: Voor meldingen van schepen en zwem mers in nood: tel. 16270 •Chemicaliën op het strand: Bel de brandweer, tel. 12066. •Kunstgebitreparatie: Tandtechniek Van Kralingen (samenwerkend met het heelkundig centrum; vergoed door het ziekenfonds), tel. 12069. Tandtechniek R. van Oosten (particuliere praktijk), tel. 16441. Apotheek: Weverstraat 95, Den Burg. Tel. 12112. Za terdag 11.00-12.30 en 15.00-17.00 uur. Zondag 11 00-12.30 uur en 16.00-17 00 uur. Buiten die tijd al leen voor spoedeisende gevallen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 2