Jaren zestig herleven op festival De Koog Extra uitvoering van jubileumshow „Oliver" Requiem Georgicanam oogst wereldapplaus TEXELSE COURANT' Geen C..." op Radio Noordholland Plaatsen vrij bij patchwork-excursie Wat ik zeggen wou. Open brief voor Ari Zaalvoetbalprogramma Voetbaluitslagen Donderdag derby Oosterend-ZDH S Agenda Voetbalprogramma Tweetal vindt mi) in achtertuin Ku Damesteam Deuce behoudt de leiding DINSDAG 3 MEI 1994 De belangstelling voor de musical Oliver" Twist van ,,Geen C te hoog" is enorm. Op de Koningin- nemarkt vlogen de entreebewij zen als zoete broodjes over de toonbank en raakten alle vier voorstellingen nagenoeg uitver kocht. Daarom is besloten don derdagavond een extra uitvoering in te gelasten. Voor deze try out" zijn nog kaarten be schikbaar. De activiteiten van 10-jarige vere niging trokken ook de aandacht van Radio Noordholland. Gister avond werden tijdens de repetitie opnamen gemaakt voor het pro gramma „De Hort Op", dat don derdag om 12.05 uur wordt uitgezonden. Radio Noordholland is te ontvangen op de FM 93.9 en via de kabel op FM 92.5 Hmz. Topper Met de jubileumvoorstelling keert Geen C te hoog" terug op het oude nest, de schouwburgzaal van hotel De Lindeboom. De afge lopen twee weken kon het en thousiaste gezelschap al oefenen op het grote podium, waar met vereende krachten het omvangrij ke decor is opgebouwd. Zo krijgen „Oliver" en het verenigingsjubi leum een passende entourage. Met deze musical heeft „Geen C te hoog" weer gekozen voor een topper, die past in de categorie Anatevkaen „My fair lady". Be halve prachtige muziek biedt Oli vereen ijzersterk verhaal, gebaseerd op de gelijknamige ro man van Charles Dickens. Voor de vertaling van de liedteksten zorgde Seth Gaaikema. Het verhaal speelt zich af in een De Texelse patchwork-groepen gaan donderdag 26 mei het land in. Voor het reisje zijn nog enkele plaatsen vrij, dus wie wil kan nog mee. Eerst wordt koers gezet naar het Zijdemuseum in het Brabantse plaatsje Wouw, waar een ten toonstelling is van zijde-quilts met vlinders als inspiratiebron. Daarna zal in Tilburg het Textielmuseum worden bezocht. Daar is van tex- tielontwerper Kaffe Fassett een expositie te zien. Het gezelschap, dat met de boot van 7.05 uur naar de overkant gaat, keert om 19.30 uur weer op het eiland terug. De kosten bedragen f65,- per per soon, inclusief lunch. Voor inlich tingen en opgave: Riet de Ridder, tel. 11429. trieste voorstad van Londen, in het midden van de vorige eeuw. Hoofdpersoon is het weeskind Oli ver Twist, gespeeld door het meis je Lotte bij de Leij. Hij wordt -na een opvoeding in een armenhuis waar waterige gortepap de honger moet stillen- op 10-jarige leeftijd te werk gesteld bij een keiharde za kenman. Uiteindelijk ontvlucht Oli ver de barre werksituatie en belandt in Londen, waar hij Dod ger ontmoet, een jongen van de straat die voor een „fijne meneer" werkt. Ook de rol van Dodger wordt vertolkt door een meisje, Marije Schoa De bedoelde fijne meneer, Fagin geheten en gespeeld door Peter Rite co, is in werkelijkheid heler en hoofd van een bende jonge zakkenrollers. Na veel verwikkelingen komt alles echter op z'n pootjes terecht. Intensief Aan de jubileummusical hebben de leden van „Geen C te hoog" bijna een jaar gewerkt. Al voor de zomervakantie van 1993 was de „cast" compleet en waren de rol len verdeeld, zodat de eerste repe tities konden beginnen. De laatste maanden hebben alle medewer kenden intensief naar de komende voorstellingen toegewerkt. In het keurig verzorgde jubileumboek, dat op de Konmginnemarkt voor Hoofdpersoon van de musical is het jongetje Oliver Twist, gespeeld door Lotte bij de Leij. Deze sfeervolle foto van Kees Hin siert de poster, die voor de. voorstelling is ont worpen. f15,- verkrijgbaar was, wordt in kleur al een voorproefje gegeven van de weer fraaie kostumering. Magda Brommersma en Wil de Leeuw bedachten de creaties zelf. Aan de decors is gebouwd onder leiding van Fridt Blanken, naar ont werpen van Rob Valkenburg. Jong talent De totale produktie is in de gerou tineerde handen van Aris van Zeij- len, die ditmaal met wel erg jonge Dat vind ik nou ook, laten we met z'n allen nou eens een eind maken aan al die vermoedelijke onwette lijke tussendoortjes. Ik bedoel die zogenaamde garages, noodwonin gen, caravans voor familie, luxe kippehokken zonder stok, boeren- campings met een boer die niet eens weet wat een overall is. Trouwens, waarom gooien we niet gelijk al onze vermoedens eruit. Over zwartwerkers in de horeca, de bollen, klandestiene thuisknip- pers, strontrijdende boeren, hul pen in de huishoudens waarvoor geen sociale lasten worden inge houden, WAO'ers die stiekem wat bijverdienen, al die fietsen zonder licht... En dan de buurman, laat die 's avonds echt alleen z'n hond maar uit? Trouwens betaalt hij voor die hond wel belasting? Poept zijn hond niet het openbaar groen, of misschien zelfs bij de bu ren in de tuin? Laat het nieuwe devies op uw eiland zijn: controleer uw buur man. Gewoon met z'n allen, Texe laars onder elkaar, lekker samen. Waarom niet een ballotagecom missie voor alle nieuwe Texelaars en binnenkomende recreanten. Meneer of mevrouw, valt met u te leven binnen de regels? Wilt u hier dan even tekenen? Mooie taak voor Ari. We kiezen hem tot paus en vragen hem bij alles wat we doen, sorry, voor wat we van plan zijn te doen eerst jouw goedkeu ring. Na eerst voor je op de knieën gegaan te zijn natuurlijk. Laten we de stroom van vermoe dens die we hebben gelijk maar even ordenen en regelbaar hou den. Als dus alle Texelaars gebo ren tussen 1900 en 1920 Ari morgen bellen tussen 8 en 10 uur, die van 1920-1940 tussen 10 en 12, enz om hun vermoedens door te geven, wordt 't geen ongere geld zootje. Zelf heb ik een paar sterke vermoedens, maar sorry, ik doe niet mee. Sterker nog, zouden wij als Texelaars maar niet doen alsof dat stukkie „sterke vermoe dens" nooit in de Texelaar heeft gestaan? Willem Trap, Oosterend. In mode en muziek zijn de jaren zestig helemaal terug. Goede vooruitzichten dus voor het „Back to the Sixties"-festival, dat zaterdagavond in De Koog wordt gehouden. In acht café's en discotheken treden even zovele bands op met muziek van dertig jaar geleden. Vrijdagavond zijn er voor de fans twee opwarmcon- certen. Op het kleinste van de Texelse mu ziekfestivals zijn ditmaal wat min der vetkuiven en wat meer lange haren te zien. In de Dorpsstraat zullen vooralgouwe ouwen" van o.a. The Beatles, Rolling Stones, The Kinks klinken. Rock 'n roll is nog wel vertegenwoordigd, o.a. door het Texelse trio The S hak in' Legends. De bands beginnen om ongeveer 22.00 uur met hun op tredens. De organisatie is in zee gegaan met organisatiebureau Loof uit Opmeer, dat vrijwel alle bands heeft geregeld. Loof heeft tevens de publiciteit aan de overkant ver zorgd. „Haal je tentje maar van zolder en pak de boot naar Texel", zo opent Loof het persbericht. De liefhebbers wordt aangeraden hun tent neer te zetten op camping Ko- gerzand, of anders een hotelkamer te reserveren. Tekeer gaan De echte fans kunnen vrijdag avond al aan hun trekken komen. Dan is er een gratis optreden van The Jets in discotheek De Metro. The Jets gaan op herhaling met eigen hits van dertig jaar geleden. Elders aan de Dorpsstraat, in de Tiffany pub brengt huiszanger To ny Anderson het publiek alvast in de stemming met liedjes uit de ja ren zestig. De volgende avond barst het festi- De Rolling Stones Naspeelband heeft een zanger die sterk op Mick Jagger lijkt. val echt los. Rock 'n roll is op twee plaatsen te beleven. Sinds Texel- pop in maart timmeren The Sha- kin' Legends weer stevig aan de weg. Na enkele optredens in ca fé's en op feestjes zijn Rob Kooi man, Ben Bakker en Jeroen Drabbe waarschijnlijk voldoende warmgedraaid om een hele avond tekeer te gaan. Dat gebeurt in het kleinste deelnemende café, Onder de Pomp. Muziek uit begin jaren zestig en daarvoor is ook te horen in Le Berry, waar rock 'n' roll band Crazy Cadillac optreedt. Scheu rende saxen ontbreken niet op het repertoire, dat ondermeer num mers van de „King" Elvis Presley bevat. Samenzang The Jets zijn nogmaals in De Me tro te zien. In café Talk of the Town speelt de Rolling Stones Naspeel band, met een zanger die qua uiterlijk bijna niet van de echte Mick Jagger te onderscheiden valt. Voor swingende motown soul kunnen de festivalgangers te recht in disco De Toekomst, waar De Raspers optreden. Samenzang la Crosby, Stills, Nash Young valt te horen in bar De Beerekuil, waar de formatie I Travel plaats neemt. The Final Touch brengt in Tiffany stevige covers van o.a. Clapton, Beatles en Creedence ten gehore, maar ook Nederlandstali ge pop staat op hun repertoire. De Haagse band The Strats bestaat uit muzikanten die in de jaren zestig zelf met een haarbandje om hun hoofd liepen. Inmiddels zijn ze hun haren verloren, maar nog niet hun muzikale streken. De optredens zijn alleen met een passepartout te bezoeken. De kaarten zijn verkrijgbaar bij de En gelse dubbeldeksbus in de Dorpsstraat en kosten f 17,50 per stuk. hoofdrolspelers te maken heeft. Aanstormend talent bevindt zich tevens in de bijrollen tussen de jongens en meisjes die de leden van de jeugdbende spelen. Ander zijds kon Van Zeijlen ook rekenen op de ervaring van zangeres Irisa- bella Bakker, die met „Oliver" weer aan het Texelse musical front terugkeert. Een orkestje onder leiding van Ruud Nooy zorgt voor de muzikale inbreng. Tot de zeven muzikanten behoort muziekschooldocente Ti neke Schoo, die haar debuut maakt bij een musical. De klassiek geschoolde pianiste moest even wennen, maar is inmiddels boor devol enthousiasme. Dat geldt ook voor alle andere medewerk(st)ers, die stuk voor stuk bijzonder veel vrije tijd hebben opgeofferdom van het jubileum een klinkend feest te maken. De extra voorstelling van donder dagavond (5 mei) begint om 20.00 uur in de schouwburgzaal van De Lindeboom. Voor deze try out kosten de plaatskaarten slechts f10,- (normaal f15,-). De overige voorstellingen zijn vrijwel uitverkocht. De première is vrij dagavond en zaterdag volgt de tweede uitvoering. Volgende week vrijdag en zaterdag volgen de laatste twee shows. Woensdag 4 mei 1994: 18.30 u. Gempo-Jelleboog 4 19.20 u. Texel-Jelleboog 20.15 u. Timmers bak. O'end 6 21.05 u. Rab 3-De Koog 5 21.55 u. Mantje-Klif Zaaldienst: Oosterend Donderdag 5 mei 1994: 18.30 u. Casion 4-Nioz 19.20 u. ZDH-Timmers bak. 20.15 u. De Krim 4-Mantje 3 21.05 u. Casino 2-De Koog 2 21.55 u. Jelleboog 4-0'end 6 Zaaldienst:Casino Vrijdag 6 mei 1994: 18.10 u. Texel 2-Texel 1 18.40 u. Texel 2-De Koog 19.10 u. De Koog-Texel 1 19.50 u. Jelleboog 4-ZDH 20.40 u. Oosterend-Klif 21.30 u. Plus Klus-Texel 22.20 u. De Koog 2-0'end 2 Zaaldienst:Plus Klus Donderdag 12 mei 1994: 18.10 u. Oosterend 4-Rab 2 19.20 u. Casino 3-Nioz 20.15 u. Oosterend-Jelleboog 21.10 u. Plus Klus-De Koog 22.00 u. Klif 3-Klif 2 Zaaldienst: Klif Zaterdag 30 april: De Kooglzl-Purmerend afgelast Junioren: W.waard B1-Tex.Boys 81 afgelast Oosterend BI-W.meer B2 SRC C1-Texel Cl 6-1 Zat. CI-Tex.Boys C1 afgelast De Koog C1-W. waard Cl afgelast SRC C2-Texel C2 4-2 Pupillen: HCSC D3-Texel D1 3-0 Meisjes: Duinranders-Tex.Boys afgelast Zondag 1 mei: Texel-Schagen 1-2 Oosterend-Koedijk 1 -4 Sint Boys-ZDH 3-1 Tex.Boys-Zuidermeer 3-2 De Koog-N.Niedorp 0-0 Texel 2-Zouaven 3 1-4 Vesdo 2-De Koog 2 15-1 Watervogels 6-Texel 3 4-5 Oosterend 2-HRC 8 1-4 Oudesluis 3-Tex.Boys 3 4-3 Junioren: JVC A1-Oosterend A1 Dames: Tex.Boys-De Rijp 0-3 Recreatievoetbal: Texel-Oosterend 7-1 SVC-Tex.Boys 2-5 De Koog-ZDH 0-4 Voor de tweede keer in drie we ken treffen de voetballers van Oosterend en ZDH elkaar op don derdagavond. Ditmaal op het ter rein van SVO, dat zich wil revanchéren voor de 2-1 neder laag in Den Hoorn. Gezien de afwezigheid van een vijftal basisspelers voorziet trainer Bep Vonk een zware avond voor zijn jongens. „En de trainingsop komst is wat magertjes." Van een echte derbystemming viel bij Vonk gisteravond nog weinig te bespeu ren, dit in tegenstelling tot club voorzitter Albert Hoven, die wel kansen voor zijn ploeg ziet en hen vanaf de zijkant zal aansporen tot het geliefde kick and rush voetbal. „En natuurlijk een stevige verdedi ging", besluit Vonk al wat enthou siaster. In Den Hoorn sluimert het derby- vuur al wat langer. Enkele spelers leek met de gedachten zondag te gen Sint Boys zelfs al in Oosterend te staan, met alle nadelige gevol gen van dien. Coach Gerrie Plaats man moet het zonder een aantalvaste werkpaarden stellen, maar kan doorgaans uit een volle reservebank putten. De waarde ring voor het scherpe combina tiespel dat zijn ploeg in Sint Maarten liet zien, belooft voor een flink portie kijkplezier. Te hopen valt dat de derby ditmaal een sportieve afloop zal hebben en de kaarten op zak kunnen blijven. De match begint om 18.30 uur. Dinsdag 3 mei De Wielervereniging Texel houdt een criterium op het parcours bij Den Burg, start 18.15 uur. In Cinema Texel draait om 19.00 uur „The Three muske teers" en om 21.15 uur „Way ne's World 2". Om 19.30 uur begint in de Muziek- en Dansschool in Den Burg een voorronde van het Texels emsemblefestival. Vrije toegang voor belangstel lenden. Woensdag 4 mei In Cinema Texel draait om 14.00, 16.00 en 19.00 uur „The Three Musketeers" en om 21.15 uur „Wayne's World 2". Een aflevering van de NCRV- serie „Weg van de snelweg" gaat over Texel. Nederland 1; 16.10 uur. Dodenherdenking in De Cocksdorp om 19.30 uur in de R.K. Kerk. Herdenking gevallenen Twee de Wereldoorlog: om 17.00 uur op de begraafplaats van de Georgiërs en om 19.40 uur bij het monument aan de Ko- gerstraat en op de begraaf plaats van de geallieerden. Donderdag 5 mei In Cinema Texel draait om 14.00 uur Aladdin" (to landse versie) en om ij 19.00 en 21.15 uur „Sister II: back in the habbit" Wegens de grote belang ling geeft musicalverenj| Geen C te hoog een voorstelling van Twist". Deze „try out" b om 20.00 uur in grote van De Lindeboom. „Oi Vrijdag 6 mei In De Koog krijgt het „Bad the sixties"-festival, dat terdagavond plaatsvindt, voorproefje via een gratis warmconcert van The Jet De Metro en een optreden Tiffany. In Cinema Texel draait 14.00 uur „Aladdin" en, 16.00. 19.00 en 21.15, „Sister Act II: back in habbit". Musicalvereniging „GeenC hoog" brengt in de schoi burgzaal van De Lindeba de première van „Olive 20.00 uur. Hoogwater te Oudesd Di. 3 2.00 en 14.31 Wo. 4 3.00 en 15.3 Do. 5 4.00 en 16 5 Vr. 6 5.26 en 182; Za. 7 6.57 en 19 K Zo. 8 8.00 en 19.5! Ma. 9 8.25 en 20.4! Di. 10 9.04 en 21.1 Donderdag 5 mei: Oosterend-ZDH 18.30 N. Niedorp-De Koog 18.30 Texel 2-Alcmaria Vietrix 18.30 WGW 6-Oosterend 2 19.00 Zaterdag 7 mei: Alkm. Boys-De Kooglz) 14.30 Junioren: Tex.Boys B1-Hollandia T B113.30 Texel B1-Helder B2 13.30 VioslW) B1-Oosterend B1 14.30 Texel C1-Kaagvogels C1 13.30 De Koog C1-HRC C2 13.30 WGW C2-Tex. Boys C1 13.00 Schagen C2-Texel C2 14.30 Meisjes: Tex. Boys-HRC 13.30 Pupillen: Texel D1-BKC D1 11.30 JVC D2-Texel D2 9.30 Zondag 8 mei: Tex. Boys-ALC 14.00 Sint Boys-Oosterend 14.30 ZDH-Dirkshorn 14.30 DESS-De Koog 14.00 Zouaven 3-Texel 2 12.00 De Koog 2-Vesdo 2 14.00 Texel 3-Schagen 7 11.30 Tex. Boys 3-0udesluis 3 14.00 Junioren: Oosterend A1-BKC A1 12.00 Dames: Kolping Boys-Tex. Boys 12.00 Aan het strand is het ongeveer a uur eerder hoog water. De zonl; 8 mei op om 5 56 en en gaai er om 21.16 u 10 mei nieuwe rt 4 mei doodti). „Goh, mijn rivalen grijper genwoordig wel erg middelen aan", grapte bar ploitant Rein Stam ovei verroeste landmijn waj medewerkers Arnold Ki cher en Ivor van Onzen; foto) in de achtertuin var fé De Kuip in De Koog v gestuit. De vondst werd daan tijdens werkzaamhe voor de jongste verbom van de horecazaak. On de vinders aanvankelijk i door hadden dat het ome explosief uit de Tweede V reldoorlog ging, werd hetp jectiel terzijde geschcw Toen het duo argwaan k waarschuwden ze de poöt die de Explosieven Op mingsdienst te hulp (Foto Gerard Tirrw Donderdag vaartsdag) Helder-Texel Saenden-De Koog(z) Zondag 15 mei Texel-EVC 12 mei(H Wegens koninginnedag zijn zater dag geen tenniswedstrijden gespeeld voor de distrikt- competitie. De dames van Deuce 1 hebben dinsdag weer vijf punten aan hun saldo toegevoegd en heb ben daarmee de leiding behouden. In de kring boekte Deuce A zijn derde overwinning en dei van Deuce D vergaten eerste overwinning alle vier halen punten. Uitslagen: Dlstrikt-competitie: Dames: Deuce 1-Pancras 1 5-1. Kring-competitie: Dames: HTC A-Deuce A 1-3 wa.G HTC B 3-1 wo.; Deuce C-'t Zijp*? wo.; Deuce a-HTC c 1-3 do.; NTCt b 1-3 do.; HTC d-Deuce c 4-0 da, NTC d 4-0 do.; 't Zand l-Deucel Heren 50+: Deuce-SCT I 0-4 do De „wereldpremière" van het Re quiem Georgicanam door het Russisch-Byzantijnse Mannen koor Musica Son zondag in de NH kerk in Den Burg trok zo'n zeven tig luisteraars. Ze beloonden de Groningse vocalisten met een ovationeel applaus. Dirigent en componist Chris Ver hoog had zich bij het schrijven la ten inspireren door een bundel met Georgische melodieën die waren opgetekend uit de monden van krijgsgevangenen. Omdat op Texel tijdens de Tweede Wereld oorlog een kleine 500 Georgiërs waren omgekomen, leek het hem passend Texel de première van zijn compositie te gunnen. Bij een tus senstop op de Georgische be graafplaats bracht het koor zondagmorgen spontaan al het eerste deel van het requiem ten gehore. „Russische muziek heeft een ziel en straalt warmte uit", lichtte Ver hoog zijn muzikale voorkeur toe. „Dankzij de uiteenlopende koor klanken komen alle stemmen goed tot hun recht. Het zingt heerlijk weg en de collectiviteit van het koor straalt ervan af. De stijl is ge matigd modern, dus voor iedereen 1 aan te horen", zo kondigde hij zijn requiem bescheiden aan. Het Russisch-Byzantijns mannen koor en het vrouwenkoor, beiden twintig vocalisten sterk, openden het concert gezamenlijk met Rus sische koorwerken, waarna de he ren, aangevuld met één vrouwelijke tenor („want die zijn ook schaars in Groningen") het Requiem Georgicanum ten gehore brachten. Het stuk bestaat" schillende delen. Het koof grote waardering voor de waarop het moeilijke repeft capella werd gezongen end landse accenten waarmee" orgische muziek was gekleu gunstige akoestiek van de W' mag voor de luisteraar een; zijn, de amateurvocalisten d geveer een half jaar hadden peteerd, hadden moeite hm* stem terug te horen. „We soms ongemerkt wat uit f Maar dat is een kwestie vJ Als we het stuk goed beh^ kunnen we er wat meer ge' leggen." in de NH kerk het Requiem G (Foto G9'** r' Het Russisch-Byzantijns Mannenkoor zong

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 2