i Film Open dag bij KNRM stations op Texel - Ml •i u VOOR Agenda TEXELSE^? COURANT1 r J' Tessa doopt nieuwste j tulp van Timmerman Nieuwe theaterkrant Klif 12 is uit van 7 en 8 mei 1994 Cursus Oki Yoga Peuterprotest volgens college niet terecht SISTER WHOOPIN! Grand café restaurantDe Keidei Verhalen Bergmans in Duits vertaald oud Papier NATIONALE REDDINGBOOTDAG Grand café restaurant ,,De Keldev" VRIJDAG 6 MEI 1994 Een bloem met je eigen naam. Dat voorrecht is maar voor een enkeling weggelegd. Bollenteler Dirk Timmerman liet zijn nieuwste tulp als ..Tessa" in de in- r ternationale „Classified List of Tu- lipnames" bijschrijven en gunde de traditionele champagnedoop aan Tessa de Graaff, die daarmee gisteren de eilandelijke primeur had. Voor de journaliste van de Texelse Courant betekende de kennismaking met haar naamge noot liefde op het eerste gezicht. Timmerman trof het eerste exem plaar van zijn rode „Tessa's" tien In Klif 12 is gisteravond de nieuwe theaterkrant gepresenteerd. Ko mend seizoen staan tal van bijzon dere voorstellingen op het programma. De spits wordt afge beten op donderdag 23 juni door Kees Thorn met „Laat maar laai en" en Bert Dictus met „Onge neeslijke Melodieën". Andere namen die komend sei zoen in het Hoornder theater ver schijnen zijn „Niet schieten", Toneelgroep Vuilnis, Els Aust- mann, David Vos en Maarten van Roozendaal, Basterd, Astrid van Helden. „Het lijk drijft al", Hans Teeuwen, Mars Teunisz, Crème Fraiche, Harten Vrouwen Schop pen Heren, Bert Visscher, Paul Haenen, Afterhouse, Mijne Heren, Arte Flamenco, Toneelgroep Het Volk, Hi-jazz en The MacCalmans. Meer gegevens over de voorstel lingen staan in de theaterkrant die is te verkrijgen bij Klif 12. jaar geleden aan in een partijtje gele tulpen dat hij had gekocht van het Instituut voor Veredeling van Tuinbouwgewassen in land- bouwstad Wageningen. De tulp is een kruising tussen „Madame Le- feber" en „Van der Eerden" en is door de beoordelings-commissie ondergebracht in de groep „overi ge species". Tessa heeft een warmrode bloem, met aan de bin nenzijde een kanariegele basis. „Ik hield haar apart, want ik zag er di rect iets bijzonders in", aldus de trotse vinder. Florerend Timmerman (bijna 74) kan het we ten, want vanaf de dag dat zijn va der hem als twaalfjarig jongetje in De onderzoekers konden uit het gat niet opmaken of het een boven- of ondergrondse explosie is geweest. De scherf is voor on derzoek meegenomen. Aanvankelijk werd gedacht dat de granaat een blindganger was van beschietingen tijdens de Russen- oorlog. De bommen lijken op het exemplaar op de foto, dat overi gens van hout is nagemaakt door amateur-historicus Jaap Bakker uit Oudeschild. Bakker acht het uitgesloten dat de bom bijna vijftig jaar in de grond is achtergebleven. „Er ligt daar niets meer op z'n plaats. De dijk is er verdwenen en de hele grond is op die plek verka veld. Sieme Daalder, die er on langs met de mijndetector naar een vermiste gouden ring zocht, stuitte ook nergens op. En de scherf zag er vrijwel smetteloos uit. Vreemd als dat ding zolang in de grond heeft gezeten..." het Westfriese Lutjebroek in de tulpen aan het werk zette, ging er geen seizoen voorbij zonder zijn favoriete bloembollen. In 1962 waagde hij de oversteek naar Bloembollenteler Dirk Timmerman en Tes sa de Graaft brengen een toast uit op de nieuwe ..Tessa"-tulp. (Foto Gerard TimmermanI Texel. Hier loodste de gedreven tuinder zijn florerende kwekerij on der aan de dijk in de Prins Hendrik polder door goede en slechte tijden, om het roer op respectabe le leeftijd aan de volgende genera tie over te dragen. Maar nog steeds is hij regelmatig te vinden in de polderse bollenvel den en is niet tevreden vóór zijn tuin er piekfijn bijligt. Daarin legt hij zich sinds zijn pensionering toe op zijn grote liefhebberij, de teelt Tulp 'Tessa' (overige species en hun variëteiten), Th. Tim merman Zn, Den Hoorn Binnenzijde: onderzijde bes- senrood (CC 46a), naar de top tomatenrood (CC 44b). Bui tenzijde. onderzijde bloed rood (CC 45a), naar de top to matenrood (CC 44b). Buiten ste bloembladen hebben een vlam van bloedrood (CC 45a) met aan de top een gloed van bruinrood (CC 34a) Tomaten- rood (CC 44a) gerand. Bijzonderheden 'Madame Le- feber' x 'Van der Eerden'. Lijkt enigszins op Tulipa eichleri. Knipsel over naamgeving tulp ..Tessa" uit vakblad van de Koninklijke Algemeene Vereniging voor Bloembollencultuur. van exclusieve tulpjes. Bloembollenbeurs Zijn specialisme maakt hem tot een geziene gast op de bloembol lenbeurs in Lisse, het kloppend hart van de vaderlandse tulpen- markt, waar hij zich begeeft tus sen handelaars en vaklieden. Onder de kooplui hoopt hij gega digden te vinden voor de nakome lingen van zijn jongste aanwinst Kerkdiensten zondag 8 mei HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg: 9.30 u. ds. J. ter Haar; uitzending via De Lichtboei. De Waal: 9.30 u. ds. H.R. Betting. Viering van Schrift en Tafel. De Koog: 9.30 u. ds. C. de Jong sr. uit De Lier. Den Hoorn: 11.00 u. ds. H.R. Betting Viering van Schrift en Tafel. Oosterend: 9.30 u. ds. H.K. Fibbe. Oudeschild: 11.00 u. ds. C. de Jong sr. uit De Lier. De Cocksdorp: 11.00 u. ds. H.K. Fibbe. GEREFORMEERDE KERKEN Den Burg: 10.00 u. ds. F.J. Daana 19.00 u. drs. J.J.N. Wilmink; Uitzending via De Lichtboei. Oosterend: 10.00 u. drs. J.J.N. Wilmink 19.30 u. ds. F.J. Daane. GEREFORMEERDE GEMEENTE in kerkgebouw Schoolstraat te Oosterend. 10 00 en 16.00 u. ds. C. de Jongsta GEREF. KERK (Vrijgemaakt) in de Doopsgezinde kerk te Den Burg: 11.30 en 16.15 uur dienst. DOOPSGEZINDE GEMEENTE 10.00 u. ds. L. Knipscheer. BAPTISTENGEMEENTE 10.00 u. ds. J. Visser; Uitzending via Radio Texel. 19.00 u. ds. J. Visser, evangelisatiedienst. ROOMS-KATHOLIEKE KERK Den Burg: za. 19.30 u. Woordgebedsdienst, herenkoor; Uitzending via De Lichtboei. Zo. 10.45 u. dameskoor. Oudeschild: zo. 9.30 u. De Cocksdorp: zat. 19.30 u. JEHOVAH'S GETUIGEN Noordwester 3, Den Burg. Openbare lezing: 10.30 u. „Communicatie binnen de gezinskring en met God." Wachttorenstudie: 11.20 u. „Heb het vertrouwen dat Jehovah zijn voornemen zal vervullen.". Opgaven voor vermelding in de lijst „Voor het weekend" moeten dinsdags voor 12.00 uur worden ingeleverd. Artsen Uitsluitend voor spoedgevallen van zaterdag 8.00 tot maandag 8.00 uur: Dokter K. Eissen en dokter F. P. Zwager, Julianastraat 9, Den Burg, tel. 12039. Aanvragen visites s.v.p, tussen 9.30 en 10.30 uur. Spreekuur op zaterdag en zondag van 11.30-12.00 uur en van 16.00-16.30 uur, zonder afspraak. Tandartsen Voor spoedeisende tandheelkundige hulp is er spree kuur op zaterdag en zondag om 18.00 uur precies, Witte Kruislaan 19, Den Burg. Bij ongevallen of bloe dingen is een tandarts bereikbaar via tel. 12323. Gezinsverzorging: Voor dringende hulp in het weekend en buiten de spreekuren: 14152. Spreekuur na het weekend maan dag 8.00-10.00 uur en 14.00-15.00 uur. Nuttige adressen: •Brand/Ambulance: Bij brand en voor spoedeisend am bulancevervoer bellen: 06-11. •Politie: Keesomlaan 4a, Den Burg. Het bureau is da gelijks open van 9.00 tot 17.00 uur. Telefoon: tijdens kantooruren 22188; buiten kantooruren 12222. Bij spoedeisende gevallen: 06-11 Gevonden munitie: Bel de politie, tel. 22188. Dierenartsen Praktijk: Keesomlaan 11, Den Burg. Alleen in spoedgevallen tel. 12527. Kruisvereniging Texel: voor dringende hulp in het weekend en buiten de spreekuren: 02230-50150. Bel voor spreekuur, jeugdgezondheidszorg en verpleegkun dige thuiszorg: 13241. Verslavingsproblemen: Voor hulp bij acute proble men met alcohol, drugs of andere verslavingen: tel. 19413 (De Nieuwe Skuul). •Kustwacht: Voor meldingen van schepen en zwem mers in nood: tel. 16270. •Chemicaliën op het strand: Bel de brandweer, tel. 12066. •Kunstgebitreparatie: Tandtechmek Van Kralingen (samenwerkend met het heelkundig centrum; vergoed door het ziekenfonds), tel. 12069. Tandtechmek R. van Oosten (particuliere praktijk), tel. 16441. Apotheek: Weverstraat 95, Den Burg. Tel. 12112. Za terdag 11.00-12.30 en 15.00-17.00 uur. Zondag 11.00-12.30 uur en 16.00-17.00 uur. Buiten die tijd al leen voor spoedeisende gevallen. die temidden van de bloemen pracht in de Keukenhof al goed keurende reakties kreeg. Gezien de klinkende naam en de kwaliteiten die de eigenaar aan de tulp toeschrijft, zal de nieuwe va riëteit zijn weg naar de tuintjes in binnen- en buitenland wel weten te vinden. Tessa is net als haar naamgenote rank gebouwd, dol op aandacht en goede zorgen, kan bogen op een sterk gestel en heeft een mooie lengte (50 cm). Tijdens de polderse doopceremo- nie toonde onze temperamentvolle TC-collega zich bijzonder vereerd en bracht in aanwezigheid van Jos Timmer, voorzitter van deTexelse afdeling van de Koninklijke Veree- niging voor Bloembollencultuur, een toast uit op een gouden toe komst voor „haar" tulp. In yogacentrum De Aleph in de Weverstraat start binnenkort een cursus Oki Yoga. Deze Japanse vorm van yoga biedt een grote va riëteit aan oefeningen. De lessen worden gegeven op de maandaga vonden van 20.00 tot 21.00 uur. Voor informatie kan worden ge beld naar R van Mierlo, telefoon 19706. Het peuterprotest onlangs bij het gemeentehuis heeft het college er niet toe gebracht de raamsub- sidie voor de Stichting Kindercen tra Texel (SKT) aan te passen. ,,De bijdrage is in 1994 zelfs ver hoogd. Het gaat om een intern probleem van de SKT, waarvoor de organisatie zelf een oplossing moet vinden." Ouders van peuters beklaagden zich over de te hoog opgelopen kosten van de kinderopvang, waardpor werkende moeders ge dwongen waren hun baan op te zeggen. De SKT heeft volgens het college tot 1994 een exploitatie subsidie van 40 procent ontvan gen, ter hoogte van 121.108,-. Daarbij komt een vergoeding van ƒ15.000,- voor de administratie kosten. De raamsubsidie waartoe de ge meente in dit jaar overging is vast gesteld op ƒ159.818,-. Daarbij komt ƒ38.400,- voor buiten schoolse opvang en een nabeta ling van ƒ5.422,-. „De totale gemeentelijke bijdrage voor 1994 is dus niet lager, maar hoger dan in 1993", legt het colle ge het peuter-bezwaar naast zich neer. Sister Whoopi is back! En hoe! Vorige week konden we nog deel 2 zien van Wayne's World. Of dat er leuker op ge worden was, heb je mis schien zelf in twijfel kunnen trekken, maar deel 2 van de SISTER ACT van Whoopi Goldberg die mag er zijn! Als nachtclubzangeres wordt ze weer door de nonnen van het St. Catherine-klooster overgehaald om orde te ko men scheppen bij de muzie klessen. Een stelletje wilde vrijgevochten, maar hartver warmende kids, die uit plastic drinken, fast food eten en vaak naar de«*bioscoqp gaan omdat ze thuis geen keuze kunnen maken uit de 50 tv- kanalen. Maar deze kinderen kunnen ook nog eens allemaal fantastisch zingen en dat maakt van deze film, behalve de heerlijke Whoopi-gein, niet alleen een lust voor het oog maar ook een lust voor het oor. Als je van swingende soulmuziek houdt, ga je bij de ze film absoluut uit je dak, hou je van pretentieloos amu sement van een snel en hoog niveau, ook dan zit je goed. Hou je echter niet van die mu ziek of Amerikaanse ongein, kun je misschien nog plezier beleven aan het enthousias me om je heen...(CvH) SISTER ACT 2 Dagelijks 16.00, 19.00 en 21.15 uur. ALADDIN Voor de jeugd (van 4 tot 84) nog een vakantieweekje terug: de geheel Nederlands gespro ken versie van deze mooiste Disney-tekenfilm ooit gemaakt. Dagelijks om 14.00 uur. Vrijdag 6 mei Om 16.00, 19.00 en 21.15 uur draait in Cinema Texel „Sister Act II: back in the habbit". In de schouwburgzaal van De Lindeboom is de première van „Oliver", door musicalvereni- ging „Geen C te hoog". Om 22.00 uur begint in De Metro en Tiffany in De Koog het opwarmconcert voor Back to the Sixties. Zaterdag 7 mei Om 13.45 uur gaat op de Em- malaan het open Noordhol lands kampioenschap wielrennen voor recreanten van start. Finish omstreeks 15.45 uur. De KNRM viert Nationale Reddingbootdag. Publiek is van 10.00 tot 16.00 uur wel kom in het station De Koog aan de Badweg en in het boo thuis aan de Volharding bij De Cocksdorp. Demonstraties, verkoop artikelen, expositie en mogelijkheid om mee te varen met de „Zalm" of de „Beursplein 5". Tennisclub Oosterend houdt een clubtoernooi voor de jeugd. Start jeugd 13.00 uur; volwassenen 14.00 uur. In De Lindeboom woij musical „Oliver" opge^ 20.00 uur. In acht zalen in De i wordt vanaf 22.00 uurgt siceerd in het kader vai Back tot the Sixties-fe Dinsdag 10 mei De gemeenteraad komt# gemeentehuis in vergat bijeen: 19.30 uur. De afdeling Stamboom# zoek van de Historische! niging Texel heeft bijeenkomst in d'Ouwe! ook toegankelijk voor leden. Aanvang 20.00 u Programma Cinema Gedurende de vakantie dag om 14.00 uur „Alad (Nederlands gesproken ti film van Walt Disney) et 16.00, 19.00 en 21.15 „Sister Act 2" met Wl Goldberg. Hoogwater te Oudesc Hoogwater te Oudesd en 18,i Vr. Za. Zo. Ma. Di. Wo. Do. Vr. 6 7 8 9 10 11 12 13 5.26 6.37 7.45 8.25 9.04 9.30 10.04 10.45 en 18.5 en 20,0 en 20.4 en 21.! en 21J en 22.2 en 22.4 Aan het strand is het ongeveer) uur eerder hoog water. De zont 8 mei op om 5.56 u. en gaat ox om 21.16 u. 10 mei Nieuwe nu en 12 mei Springtij. I M ADVERTENTIE Grolsch meibok van 't vat drink je in tel. 12235, (voorheen restaurant „de Raadskeli ,,Das Inselkind Antje" is de nieuwste bundel korte verhalen van schrijver en jutter Wilko Berg mans uit De Cocksdorp. Het boekje is bedoeld voor onze oosterburen en in het Duits uitge bracht. De Texelse natuur komt ruim aan bod in de verhalen, die leesbaar zijn voor jong en oud. De waddeneilanden inspireerden de jutter al tot 28 romans en no vellen. Omdat onder Duitse Texel- gangers belangstelling bestaat voor zijn werk, liet uitgever Wolf gang Militz een vorige uitgave ver talen tot „Jeppie der Inseljunge". Aangezien de oplage van 3000 boekjes tot de laatste toe werd verkocht, verzocht Militz Berg mans onlangs de pen opnieuw ter hand te nemen. In de hoedanig heid van Antje, een Texels kind, verhaalt de schrijver over zijn bele venissen op het eiland. Het boekje is geïllustreerd door Marie-Laure Viriot. Er zijn 3000 exemplaren ge drukt en het ligt voor ƒ16,50 te koop bij Nauta Boek en het Open Boek. Uitgever Militz is zelf ook vek- nocht aan Texel en laat dat duide lijk doorklinken in de gedichten in zijn bundel „Licht-atolle". Wilko Bercina Zaterdag wordt de Nationale Red dingbootdag gehouden. De Texel se KNRM-stations in De Koog en De Cocksdorp zijn dan geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Regelmatig worden de mensen van de KNRM benaderd of de boo thuizen kunnen worden bezich tigd. Veel belangstellenden hebben de wens eens mee te mo gen varen op één van de KNRM- boten. Door deze open dag pro beert de KNRM tegemoet te ko men aan de vraag. De instantie is afhankelijk van donaties en giften en hoopt uiteraard aan de open dag veel „redders aan de wal" over te houden. Iedere zaterdag haalt Scouting Texel oud papier op. De mensen wordt verzocht deze spullen vóór 10.00 uur aan de straat te zetten, zodat ze vlot kunnen worden inge laden. Komende zaterdag wordt oud papier etc. opgehaald in de volgende straten: 8. Kogerstraat, Wagemaker- straat, Waalderstraat en Marei- straat. De Cocksdorp Zaterdag wordt in De Cocksdorp en omgeving oud papier opge haald door de ouders van leerlin gen van o.b.s. Durperhonk. Men wordt verzocht het papier uiterlijk om 8.30 uur aan de weg te zetten, 's Middags van 13.00 tot 15.00 uur wordt in de rest van de Eier- landse polder door de Strijbos- school oudpapier opgehaald. De KNRM heeft op Texel twee sta tions met functionele boothuizen. In De Cocksdorp is dat op de Vol harding 3, de Vlielandboulevard in de volksmond. Tijdens de open dag kan dit boothuis worden be zichtigd en kan een bezoek wor den gebracht aan het reddingswinkeltje. Belangstellen den krijgen tevens een gebakken visje aangeboden. Het is mogelijk om een rondje mee te varen op de ultra-moderne reddingboot Beursplein 5. Meevaren In De Koog is het KNRM-boothuis aan de Badweg opengesteld. Het wippertoestel wordt gede monstreerd en er is allerlei red dingsmateriaal tentoongesteld. Ook hier is een winkeltje waar KNRM-artikelen verkrijgbaar zijn. Op het strand worden demonstra ties gegeven met de reddingboot De Zalm en de wippertruck. Be zoekers kunnen een rondje meevaren. I.M. ADVERTENTIE Verse, Texelse asperges eet je in tel. 12235, (voorheen restaurant „de Raadskelder") In dankbaarheid voor haar liefde en zorg voor ons, is na een liefdevolle verpleging in het verpleeghuis „Texel", op de avond van de 4e mei, toch nog onverwacht van ons heengegaan onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder Heintje Zegel sinds 24 november 1965 weduwe van Jan Spoelstra op de leeftijd van 89 jaar G.T. Mantje-Spoelstra C.J. Mantje Klaas Jan en Mieke Marieke, Maaike Henk t E. Spoelstra R. Spoelstra-Lap Jan en Charlotte Danny Arco Ruud en Jacqueline Texel, 4 mei 1994 „Verpleeghuis Texel" Correspondentie-adres: E. Spoelstra, RH. polder, Pontweg 57, 1797 SP Den Hoorn. Gelegenheid tot condoleren zaterdag 7 mei van 19.30-20.30 uur in het verpleeghuis en na de begrafenis in Hotel „Op Diek". De uitvaartdienst zal worden gehouden op maandag 9 mei om 14.00 uur in de Her vormde kerk te Den Hoorn, waarna de be grafenis op het kerkhof aldaar zal plaatsvinden. Van ons is plotseling heengegaan onze lieve zuster Heintje Spoelstra - Zegel en onze tante Henk T. v. Lenten-Zegel C.T. v. Lenten M. v. Lenten-Dorgelo N. Garritsen-Koorn L.J. Garritsen RM. Koorn-Wijgergans Texel, 4 mei 1994

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 2