20.9525.95 28.95 DE ECHTE vjiatWL software AANKOOPPRIJS INRUILPRIJS 9 16.95 ©4rw. INRUILAUTO'S FUJI FILM! :z£ ƒ495, ƒ9.315, ƒ2.435, DUINKER NauiA k GEMEENTE TEXEL Prestige ƒ1.300,- ƒ3.315,- express m TE KOOP SCHUUR 14x4 Woningstichting Texel TEXELSE COURANT NU SPECIAAL AANBEVOLEN 1992 Saint Amour AC La Folie Slijterij - Wijnhandel DE WIT Weverstraat 18 Den Burg Tel. 02220-12134 VOORJAARSTIJD! SCHILDERTIJD! Natuurlijk GARAGE GRISNIGT WERELDKAMPIOEN ELEKTROMAAIERS BENZINEMAAIERS WATERSPORTCENTRUM UW EIGEN FOTO tijdelijk maken wij van uw leukste foto een puzzel van 20x30 cm met 88 stukjes voor maar..... VjMKodak Eengezinswoning VRIJDAG 6 MEI 1994 Moederdag kan niet beter worden gesymboliseerd dan met deze Cru du Beaujolaisi Een lieflijke, karmozijnrode wijn met een lentefris bouquet van kersen en bosaardbeitjes. Sherr\ Perclip V— "esjes eXc/- s(a«egejd) O funt Bailevs Jonge Irish Tia Maria Bessen Jenever Cream Wie zuinig op z'n huis is, laat het schilde ren door de vakman. Vraag vrijblijvend prijsopgaaf! Ook voor deskundig advies op maat. Spinbaan 1 - Den Burg - Tel. 13179 OOK VOOR GLAS- EN WANDAFWERKING "uSVESTWG VOOfl C-vwf.*£* De Stichting Bejaardenzorg Texel heeft per ca. 1-6-1994 voor verhuur vrij de bovenwoning Wintergroen 20. De Koog In verband met de huur/inkomenstoets voor de huursubsidie verzoeken wij u opgave te doen van uw (gezamenlijk) inkomen over 1992 en 1993. Men gelieve zich schriftelijk te melden vóór 13 mei 1994 bij Stichting Bejaardenzorg Texel, Postbus 73, 1790 AB Den Burg. Voor informatie kunt u bellen naar: 02220-12850 1 Volvo 245 GL ESTATE 92000 km 3-'91 1 Volvo 440 GL 32000 km 6-'91 1 Volvo 440 GLT 70000 km 9-'88 1 Volvo 240 DL LPG 90000 km 4-'87 1 Volvo 340 auto. 83000 km 5-'90 1 Peugeot 405 GR 73000 km 8-'89 Deze wagens worden geleverd met nationale autopas dus gegarandeerde kilometerstanden. BERNHARDLAAN 170, DEN BURG V 12200 D-jiJöleShjtd rttgft OénsT/,135 TPKSv) -Trades 0 WORLDCUP INFO Pr»-form»tj«<l DOS Vit3.3. doos 10 diskettes, 3V2 HD geformateerd f22,50 witte diskettes, 3'/2 HD geformateerd ƒ14,95 altijd op voorraad aanwezig /+^/Kv&PRESENT Boek- en kantoorboekhandel Langeveld en de Rooy Parkstraat 10, Den Burg Telefoon 02220 - 62610 Fax 02220 - 14111 HRE410 P 1500 W elektromotor maaibreedte 41 cm grote 70 fiter grasvangzak maaihoogte in 5 standen verstelbaar Als u voor 21 mei 1994 bij ons een HONDA ga zonmaaier koopt krijgt u, over zeven jaar bij in ruil, het volledige aankoopbedrag terug. Wij, als officieel HONDA gazonmaaierdealer, laten er geen gras over groeien. Kom langs en profiteer van dit fantastische aanbod. HRB 423 maaibreedte 42 cm ten greep uit ons aanooa: 2.6 PK/1 9 kW 4-takt benzinemotor recyclebare kunststof maaibak met rol 1.510.- zelfnjdend 1.5 HR 2160 krachtige 5 5 PK/4 kW benzine motor maaibreedte 53 cm zelfnjdend hydrostatische aandrijving laag geluidsniveau Type met elektrische start en rotostop 3.840. HRE 330 Prima geschikt voor de kleine tuin. 1100 W elektromotor kunststof ABS maaibak maaibreedte 33 cm Ook met rol leverbaar 550, HRB 535 4 5 PK/3.3 kW benzinemotor maaibreedte 53 cm rotostop beveiliging Xenoy kunststof maaibak 83 liter grasvangzak zelfnjdend. 2 versnellingen Type HRM 535 is leverbaar als mulcher 2.400 - HF 2213 S maaibreedte 102 cm 13 PK/9 8 kW benzinemotor met elektrische start standaard 300 liter grasvangzaksysteem draaicirkel 130 cm elektronische beveiliging HONDA BETAALT OVER 7 JAAR BIJ INRUIL DE AANSCHAFWAARDE TERUG Heemskerckstraat 17, Oudeschild. Telefoon 02220 - 13831. PUZZEL VAKWERK IN FOTO'S met of zonder koelcel Kogerstraat 56a Inl: tel. 14275, na 18.00 uur Vrij per 1 juli 1994 Lieuwstraat 9 te Den Burg Huurprijs 7811,35 per maand. Indeling van de woning: beneden: woonkamer, keuken, berqina toilet boven: 4 slaapkamers, douche en ruin» zolder. Leden die gehuwd zijn dan wel 1 jaar s menwonen en als zodanig staan ingesch» ven bij de gemeente Texel kunnen zitf uitsluitend onder vermelding van hun naam, adres, woonplaats, telefoonnumn») en lidmaatschapsnummer melden bij hg secretariaat, Postbus 100, 1790 AC Osi Burg, tot 13 mei 1994, LET OPII In verband met huursubsidie geldt voor dg ze woning een inkomensgrens. Het (ge» menlijk) belastbaar inkomen over 1993 dient minimaal f 33.000,- te bedragen e over 1994 f 34.716,- voor aanvragers va 23 jaar tot en met 64 jaar. Voor aanvragen van 65 jaar en ouder is de grens minimi» voor 1993 f 28.500,- en over 199Z 726.049,-. Bij toewijzing volgt een inkomenstoets. GEMEENTE TEXEL Tegen deze kennisgeving kunt u geen bezws maken. Bezwaren kunt u pas indienen i bouwvergunning is verleend. Verleende bo.i vergunningen worden gepubliceerd. Wijzigingen openstelling gemeentehuis en diensten In verband met Hemelvaart is het gemeentehuis op donderdag 12 en vrijdag 13 mei voor het pu bliek gesloten. De buitendienst gemeentewerken is op donderdag 12 mei voor het publiek geslo ten. De afdeling burgerzaken is in plaats van vrij dagmiddag op woensdag 11 mei geopend van 14.00 tot 16.00 uur. Wijziging huisvuildienst(GFT): De route van don derdag 12 mei wordt verschoven naar woensdag 11 mei. Wijzigingen bedrijfsvuildienst (Restaf val): de route van donderdag 12 mei wordt ver schoven naar vrijdag 13 mei. Destructiemateriaal: op donderdag 12 mei wordt geen destructiemateriaal opgehaald. GEMEENTE TEXEL Op zaterdag 7 mei aanstaande wordt weer een veiling gehouden van door de politie gevonden fietsen. Personen die aangifte hebben gedaan van verlies of diefstal van een fiets hebben van de politie een aankoopcertificaat gekregen. Met dit aankoop certificaat kunt u op de veiling een fiets kopen. Met de veiling, die gehouden zal worden in de ga rage van de politie aan de Keesomlaan, wordt om 10.00 uur begonnen. Indien u een fiets wilt ko pen, dient u vooraf een kopernummer af te halen bij de veilingmeester, op vertoon van een aan koopcertificaat. Voor de veiling is eenieder van ,09.00 uur tot 10.00 uur in de gelegenheid een gevonden fiets als de zijne of hare te identificeren. De fiets wordt dan alsnog uit de verkoop gehaald. GEMEENTE TEXEL Aan de Oorsprongweg in Midden-Eierland is een volkstuin te huur van 570 m2. De huursom be draagt f74,10 per jaar. Inlichtingen over deze volkstuin kunt u verkrijgen bij de afdeling Grondzaken van het gemeente huis, tel. 62121, tst. 275. GEMEENTE TEXEL Lijst van afgegeven bouwvergunningen H.A. de Waal voor het vernieuwen van- schuur aan de Schansweg 29 te Oudesch); Veldman voor het plaatsen van een overdekll ras aan de Dorpsstraat 170 te De Koog; P. Stf voor het plaatsen van een woonhuis met a aan de Middelton 21 te Den Burg; Wielen ging Texel voor het plaatsen van een verenig gebouw aan de Haffelderweg te Den Burg. Bezwaar- en beroepsmogelijkheden ingevolge de Algemene wet bestuursrechtkus binnen 6 weken na de dag waarop deze beslui zijn bekendgemaakt, een bezwaarschrift bij b gemeester en wethouders indienen. Hei zwaarschrift dient ten minste te bevatten naam en het adres van de indiener, de dagts) ning, een omschrijving van het besluit waarftj bezwaar wordt gemaakt, de gronden vanhetl zwaar en zo mogelijk een afschrift vanl bestreden besluit. Het bezwaarschrift scto niet de werking van het besluit waartegen te gericht. Bovengenoemde vergunningen kunt u inzie? de afdeling Bouwzaken, kamer 2.12. De burgemeester van Texel brengt ter open; kennis dat burgemeester en wethouders i Texel voornemens zijn om met toepassing wr tikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordeniix artikel 50, lid 5 van de Woningwet medewert te verlenen aan het bouwplan van: de heer S.P. Groot voor het vergroten van woonhuis aan de Herenstraat 23 te Den Ho: Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse' dende bestemmingsplan. Ter plaatse is eenv bereidingsbesluit van kracht. Het bouwpla1 overeenkomstig het in voorbereiding zf bestemmingsplan. De bouw- en situatietekening ligt vanaf 9 1994 gedurende twee weken voor eenieder inzage op de afdeling ruimtelijke ordeninfl volkshuisvesting, kamer 0.12, van de gemee secretarie. Eventuele bezwaren tegen het bovenged« bouwplan kunnen gedurende de termijn va? inzage legging schriftelijk aan het collega burgemeester en wethouders kenbaar wel gemaakt. Burgemeester en wethouders van Texel ma het volgende bekend. Burgemeester en wethouders van Texel maken in gevolge artikel 41 van de Woningwet bekend dat een aanvraag om bouwvergunning is ingediend door: H.M.E. Plettenburg W. van Raaphorst voor het vergroten van een woonhuis aan de Vloedlijn 38 te Den Burg (ontvan gen 26-4-'94); G. Banda voor het plaatsen van een berging aan de Duykerdam 49 te Den Burg (ontvangen 26-4-'94); J.W Verus voor het vernieuwen van een boerderij aan Drie huizen 19 te Den Burg (ontvangen 28-4-'94); D. Betsema voor het vernieuwen van een schuur aan Vierhuizen 9 te Oosterend (ontvangen 2-5-'94); R.A.M. Graaf voor het ver anderen/vergroten van een garage/berging aan het Schilder end 93 te Den Burg (ontvangen 2-5-'94), H. Boks voor het plaatsen van een woonhuis aan de Schilderweg 258 te Ou deschild (ontvangen 2-5-'94); D. Graaf voor het plaatsen van een woonhuis met garage en zwembad aan de Emma- laan 68 te Den Burg (ontvangen 2-5-'94), Tevens is door de volgende instanties een mel ding bouwvoornemen ingediend: Bestuur s.v. Oosterend voor het vernieuwen van een berging aan de Vliestraat 1 te Oosterend (ontvangen 29-4-'94); Ge meente Texel voor het veranderen van een gevel aan de Em- malaan 51 te Den Burg (ontvangen 2-5-'94) Overeenkomstig het bepaalde in artikel 54 voorschriften van het bestemmingsplan J gebied Texel" ligt vanaf 9 mei 1994 geduid weken voor eenieder ter inzage bestemmingsplan Buitengebied Texel - kingsplan gedeelte 't Hoogelandt" op deafds Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting v* gemeentesecretarie (kamer 0.15) Groenepl# te Den Burg. Het plan heeft betrekking op een terrein Californiëweg te De Koog en is een uitwerM artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ord? van de in het bestemmingsplan „Buiten# Texel" toegekende bestemming „Terrein voc'B zoenwoonverblijven". Het uitwerkingspla"! treft alleen een gedeelte voor het plaatsenJ .centraal recreatieve voorzieningen'. Eventuele bedenkingen tegen het bovenbed ontwerp uitwerkingsplan kunnen gedurem* termijn van ter inzage legging schriftelijk3-' college van burgemeester en wethouders baar worden gemaakt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 6