,De Vlier" vestigt \ch in Hogerstraat ussische kosmonaut uurtje op Texel toffig imago verleden tijd PRédrijvigheid Bedrijvigheid Sport (ORT Texels TEXELSE Q COURANT" lou de Boer doet gie van „Oliver" Hema breidde uit met „coffeeshop" Watikzeggen wou... Radiopiraten De Wever breidt uit met woonaccessoires Jaap Dros opnieuw kampioen schaken Texels kampioenschap tafeltennissen Vissen happen niet toe bij De Kaap Dames Texelse Boys missen promotie Trimzwemmen Cursussen van het leercentrum Truc mislukt.... VRIJDAG 6 MEI 1994 in jaar geleden openden en Frans Timmer de eerste voor natuurvoeding op Zij waren pioniers op een nog redelijk onbekend ter- Inmiddels is De Vlier ge- van een klein winkeltje met toffig imago naar een vol- lig bedrijf met een super- aanbod in natuurvoeding. opende de zesjarige in de Timmers met een ge- ichot de nieuwe winkel in de istraat. irvoeding was zestien jaar ,n synoniem voor recycle stellingen van houten kist- auw kringloop papier (nu al- reuze hot, maar zestien leden helemaal met) en ge- ieid met een vraagteken, niet iedereen geloofde in natuurvoeding. Met het >nd milieu-bewustzijn, veran- eetgewoonten en de eco- kwam De Vlier in beter vaar- Reden om het winkeltje aan Milderend te verlaten en het van Den Burg op te Consumentenkring pioniers van toen hebben weer gevonden. Frans Tim- lemoreert de begintijd toen rkoop, bij gebrek aan een ide Ouwe Ulo plaatsvond. half jaar als regisseur alle e stoppen in de voorberei- m musical „Oliver" en ver- over het hoofd worden Dat overkwam Yildou de de krant van dinsdag, toen de voorbeschouwing op de «moorstellingen de artistie ks abuis aan Aris van toeschreven. Behalve voor iets Yildou de Boer ook ver- KMdeüjk voor de choreogra feren is haar vak; zij erde moderne dans en is te- oordtg dansconsulent in de ren Noordholland. Eind mei gt ze een workshop moder- isop de Texelse Muziek- en chool. eerst volgt vanavond de pre- „Oliver", de musical nee de Texelse vereniging C te hoog" het 10-jarig be- viert. Gisteravond was er al out met publiek en na de ère volgen nog drie uitvoe- morgenavond, vrijdag 13 zaterdag 14 mei. De plaats zijn nagenoeg uitverkocht. ©9 heen wil, moet even in- ren bij één van de rkoop-adressen (Mantje Sportshop Texel en Schil- sdrijf Bremer). De voorstel- zijn in de schouwburgzaal e Lindeboom en beginnen L00 uur. Dat was de consumentenkring. Later groeide deze uit tot een win kel, eerst op de Burgwal, later in de Waalderstraat. Het was een tijd waarin het echtpaar Timmer en Maria Bakker al hun tijd en energie in het bedrijf stopten. De groente bijvoorbeeld werd zelf verbouwd. Timmer is daar later van terug ge komen want „bd-groente verbou wen is een vak apart." In de loop der jaren raakte Timmer steeds meer thuis in de bd- landbouw/tuinhandel en groothan del en had hij vaker werkzaamhe den aan de overkant. Na acht jaar De Vlier droeg het echtpaar de winkelactiviteit over aan anderen om zich vanaf dat moment defini tief aan de overkant te vestigen. Gedurende vier jaar runden ze een groothandel in natuurvoeding- produkten. Brazilië Maar de Timmers hadden meer ambities - „de wilde haren moesten er nog af" - en vertrok ken bepakt en bezakt naar Brazilië om mee te werken aan een project voor dakloze kinderen. Bij aan komst bleek het project al te zijn mislukt. „Gelukkig waren we de taal meester", zegt Frans, die zich niet liet weerhouden toch in Brazilië te blijven. Hij pakte zijn oude vak op en begon een aannemersbedrijfje. Twee jaar geleden keerden ze te rug naar Nederland en hebben een dakloos kind geadopteerd en mee genomen. Ze vonden hem toen hij drie dagen oud was. Nu is hij zes en als een talentvol Braziliaans voetballertje opende hij met een zuiver schot de nieuwe winkel. Imago In de tussenliggende tijd groeide het kleine winkeltje van weleer on der leiding van Maria Bakker en Christien Fretteur. Ook aan het Schilderend bleek de ruimte al snel te klein. De afgelopen vijftien jaar heeft De Vlier bewezen een vaste, steeds groeiende klantenk ring te hebben. Dat een grote, duurdere lokatie te hoog gegrepen zou zijn voor een natuurvoedings winkel spreekt Timmer tegen: „Als kleine winkeltjes met een goeie aanloop verhuizen, dan kan dat niet stuk. Ik heb dat meerdere keren ervaren, ook vanuit de groothandel." Met de verhuizing naar de Hogerstraat wordt de verkoop- en informatie ruimte bij na verdrievoudigd. Deze extra ruimte is benut om het bestaande assortiment aan te vullen, zowel in de breedte als in de diepte. Nieuw is bijvoorbeeld de verkoop van vers ijs en bd-vlees in pot. Timmer: „Het grauwe is eraf.fc Vroeger was alles verpakt in grijs kringloop papier. Inmiddels zijn de moderne druktechnieken ook mi lieuvriendelijk en bovendien weten de producenten dat je je spullen knap moet verpakken, ook in eco- land." Maar er is meer loos dan een knappe verpakking. Inmiddels zijn er 400 gespecialiseerde biologi sche tuinerders en telers. Op besliste toon: „De pioniers van toen zijn nu vaklui. Bloemkool te len? Dat is een vak." Marija Westerlaken. Veel Hema's in het land zijn voor zien van een coffeeshop. Dat is een afdeling in de winkel waar het winkelende publiek voor een leuk prijsje terecht kan voor koffie, thee, gebak, soep, broodjes, ijs, frisdranken, etc. Vooral toeristen misten zo'n shop in de Hema in de Weverstraat in Den Burg, wat voor eigenaar Peter Bakker aanlei ding was om dit kennelijke gat in de markt op te vullen. De coffeeshop is ondergebracht in het gedeelte van het Bakker-pand waarin zich tot voor kort twee ver pachte winkels bevonden. Zowel de schelpenwinkel als het fotobe- drijf Kooiman stopten er ongeveer gelijktijdig mee, wat medeaanlei ding was om hier de coffeeshop te beginnen. Dit gedeelte van het ge bouw is de vroegere patriciërswo ning van de familie Keijser, die in 1956 door wijlen Martin bakker werd gekocht voor f12.000,-. Hij vestigde er zijn „Electrohuis", dat aanvankelijk stond aan de Gra venstraat. Bij de recente verbouwing tot cof feeshop werden de twee winkelt jes samengevoegd, de vloer kreeg een ander niveau en er werd een doorgang gemaakt naar de aan grenzende Hema-ruimte. Alleen van daaruit is dit horeca-achtige onderdeel van het bedrijf te betre den en de coffeeshop zal dan ook alleen open zijn als ook de winkel open is. Bij de verandering van de pui verdwenen de ,,eigen" toegan gen en werd een portiek bij de be drijfsruimte getrokken. De inrichting van de Hema- coffeeshop is gebeurd volgens een min of meer beproefd con cept. In dit geval heeft vooral de Hema coffeeshop in de Kin kerstraat in Amsterdam model gestaan, zij het met een aantal af wijkingen, vooral wat betreft de tafelopstelling en decoraties. De shop biedt 54 zitplaatsen op to taal bijna honderd vierkante meter. Het publiek kan zijn keus maken uit de diverse spijzen en (alcohol vrije) dranken die overzichtelijk en fraai zijn uitgestald in een rij vitri nes en rekent af bij de kassa aan het eind van dit circuit. Zelfbedie ning dus. Helemaal zonder perso neel kan het natuurlijk niet. Dank zij de coffeeshop biedt de Hema nu anderhalve arbeidsplaats extra op jaarbasis. Dat de coffeeshop in het seizoen goed zal lopen, staat welhaast vast. Hoe het 's winters zal lopen, moet worden afgewacht. De initi atiefnemers hopen dat het koffie drinken als onderbreking of afsluiting van het winkelen spoe dig ook tot de Texelse cultuur zal Hotelhouder, ben je zelf vergeten dat je jong bent geweest. Om op deze manier de hobby van onze zonen af te pakken. Wij vinden dit echt minderwaar dig en absoluut niet op z'n plaats man. Niemand had last van die jongens. Ook had voor de rest niemand geklaagd over storing. Je wou zelfs al beweren dat je apparatuur kapot was gegaan door het zenden. Maar jammer, op dat moment werd er niet uitgezonden. Jammer voor jou hè dat je geen geld uit hun zak kan kloppen. Maar dat je nu zo misselijk bezig bent...BAH, BAH, BAH. Geertje Breman en alle moeders van de d.j's. ,,De Wever" blijft doorgroeien. Nog geen drie jaar na de opening van de eerste zaak en anderhalf jaar na de verhuizing naar de hui dige lokatie is de winkel aan de Weverstraat met 30 m2 vergroot. De extra verkoopruimte wordt be nut voor een uitbreiding van het assortiment, waardoor voortaan in De Wever ook luxe geschenkar tikelen en woonaccessoires ver krijgbaar zijn. Nieuw zijn kaarsen, kristallen glas servies, handgemaakt Zweeds kristal, tinnen gebruiksvoorwer pen en sieraden, lampen, bestek, tafelservies en spiegels met lijsten in vele maten en kleuren. „De kern is nu voorradig, maar we zullen de komende maanden nog meer in huis halen", aldus Broekman. Vol gens hem is een bijkomend voor deel van de uitbreiding, dat klanten nu geneigd zijn om meer rond te kijken. „De aantrekkelijk heid van de winkel is verbeterd, dat was de eerste dagen na de heropening al te merken." De winkel is in tien dagen ver bouwd onder leiding van aanne mer Sieb Schellinger. Onderaannemers waren Bruining Agter en IBS-Oele-Schoo. „In het aanbod in Den Burg was er ruimte voor artikelen, die niet doorsnee zijn maar hogere kwali teit hebben", verklaart onderne mer Henk Broekman de uitbreiding. De verdwijning van het huishoudgedeelte van Bakkers Ijzerhandel, aan de overkant van de straat, vergrootte dit gat in de markt nog verder. In De Wever ligt het accent nog wel op dekbedhoe zen, linnen en lamsvachtproduk- ten, maar nu al nemen de nieuwe artikelen een belangrijke plaats in. vliegveld Texel streek roiddag om half vier een bij- toestel met een bijzondere 9ier neer. Het toestel was ■rootorige Lisonov uit 1953. een in licentie gebouwde 'ie daarom ook wel „Russi- Dakota" wordt genoemd, a's twee druppels water 61 beroemde Amerikaanse L alleen de propellers en en zijn anders. tonov, eigendom van de Air craft Amateur Federation of Rus sia, kwam rechtstreeks uit Moskou, een vlucht van 9 uur en 13 minuten. Op Texel werd 700 li ter benzine getankt, waarna werd doorgereisd naar Parijs voor deel name aan een historische vlieg- show. Het is de bedoeling dat de Lisonov zondag of maandag op de terugvlucht naar Moskou opnieuw een stop maakt op Texel. De komst van de Russen is een uitvloeisel van de contacten die vliegvelddirecteur Ed de Bruijn on derhoudt met de Federation. De Bruijn was half februari op uitnodi ging van de organisatie in Moskou, waarbij gepraat werd over samen werking, onder andere op het ge bied van vliegshows. Onder de acht inzittenden van de Lisonov bleek zich de kosmonaut Igor Volk te bevinden. Hij cirkelde in 1984 twee weken lang in een Soyoez rond de aarde. Tegenwoordig is hij president van de Federation. Dat is blijkbaar gebeurd om promotione le redenen. De Federation is niet alleen een club van vliegtuigen thousiasten, maar speelt kennelijk ook een rol bij handel in Russische vliegtuigen en andere luchtvaart- producten. Dakota op het platform van het vliegveld Texel IFoto Horry de Graaf) Titelverdediger Jaap Dros hoefde de laatste ronde niet eens meer in actie te komen om zijn titel van Texels kampioen schaken te pro longeren. De kloof tussen Dros en zijn achtervolgers was al enige tijd onoverbrugbaar, zodat deze vijftiende titel in successie er één met glans is. Na twaalf van de dertig speelron den moest Dros nog opboksen te gen Jaap de Wijk en Rinus Vittali, die zelfs de ranglijst aanvoerde. Daarna ging het echter zeer voor spoedig met Dros. Vittali en De Wijk lieten af en toe steekjes val len, terwijl Dros gewoon zijn partij en bleef winnen en uiteindelijk met grote overmacht kampioen werd. De laatste ronde leverde nog een verbeten strijd om de troostprijzen op. De Wijk had bij het ingaan van de laatste ronde een minieme voorsprong op Vittali, die laatstge noemde natuurlijk ongedaan pro- T.t.v. Tetak heeft twee weken lang op de trainingsavonden de open Texelse tafeltennis kampioen schappen gehouden. Er werd gestreden in twee groepen name lijk: wedstrijdspelers en re creanten. Bij de wedstrijdspelers werd Fred Mosk kampioen. Z'n laatste wedstrijd verloor hij nog van Lieu- we van der Veen, maar dat veran derde de uitslag niet. Van der Veen werd derde, Martin Janssen speel de zeer goed en wist beslag te leg gen op de tweede plaats. Totaal deden er in deze groep negen spe lers mee. Bij de recreanten waren 14 deelne mers die verdeeld werden in twee groepen van zeven spelers. De nummers één en twee uit beide groepen plaatsten zich voor de fi nale groep die een halve competi tie speelde. Hier werd Kees Jan van Groenigen kampioen. Pieter Duin werd tweede, Ryan van Heer waarden derde en Wil van Hoof vierde. De zestien deelnemers aan de vijf de wedstrijd om het Texels kam pioenschap sportvissen brachten maar weinig vissen op het droge. Bij De Kaap sloegen ze veertien vissen met een totale lengte van 321 cm aan de haak. Zes deelne- mèrs konden onverrichter zake weer naar huis toe. Piet Kingma was gelukkiger met een vangst van twee vissen, samen precies een halve meter. Daarmee bleef hij Map van der Zwaag en Nico Tessel vier centimeter voor. De volgende wedstrijd in de serie is op 4 juni bij paal 15 (Westerslag), aanvang 18.30 uur. Op 12 mei (Hemelvaartsdag) staat de VVV viswedstrijd aan de Af sluitdijk weer op het programma. Opgave voor 9 mei a.s. bij Johan Hopman, tel. 17297. De kosten bedragen circa ƒ32,50, exclusief aas. Voor de strandwedstrijd op 14 mei op het strand bij Bakkum kan men zich tot 7 mei opgeven bij Nico Tessel, tel. 14565. Deelname kost ongeveer f38,50 (excl. aas). beerde te maken. Hij kreeg tot zijn schrik te maken met Douwe Hoek man, die eerder zo verrassend sterk gebleken was. Dat was re den voor Vittali om zeer omzichtig te werk te gaan en zich niet te la ten verleiden door het spelen van 'koffiehuisschaak'. Er kwam een damegambiet op het bord, waarin voorzichtigheid troef was. In het middenspel ging er iets meer drei ging vanuit de stelling van Vittali, waardoor hij in de slotfase een gaatje kon creëren in de verdedi ging van Hoekman. Dit gaatje bood Vittali de mogelijkheid om een krachtige mataanval op te zet ten die Hoekman niet meer pare ren kon. Vittali sleepte zodoende het volle punt binnen en moest toen in spanning afwachten wat Jaap de Wijk tegen Abe Zijm zou doen. Geen gat meer Zijm was al vroeg in moeilijkheden gekomen en had te weinig ruimte om zich goed te kunnen verweren. De dreigingen namen in snel tem po toe, waarna Zijm er geen gat meer in zag en zich gewonnen gaf. De Wijk behield daardoor zijn klei ne voorsprong op Vittali en werd zodoende tweede. Piet Bakelaar kreeg nog een taaie klus om zijn vierde plaats veilig te stellen. Hij moest daarvoor Frans Eijgenraam van het lijf houden, die bij winst ook nog aanspraak maakte op de vierde stek. Bake laar bouwde de zaak gedegen op, maar gebruikte erg veel tijd. Onder grote tijdsdruk koos hij een ver keerde variant in een afruilcombi- natie, waardoor Eijgenraam een gewonnen eindspel over hield. De winstvoering was vervolgens een koud kunstje, zodat Eijgenraam een heel goed seizoen kon bekro nen met een gedeelde vierde plaats. Pionvork Paul Eelman verslikte zich lelijk in de veerkracht van Ali Naderi. Via een prima combinatie won Eelman De dames van Texelse Boys lopen promotie naar de eerste klasse mis. Van koploper De Rijp werd met 0-3 verloren. Al na een paar seconden spelen creeerde De Rijp een grote kans. Via een fraaie aftrap werd rake lings overgeschoten. Door deze actie raakte echter Texelse keepster Anke Burger geblesseerd aan haar knie. Daardoor kwam voor de zesde keer dit seizoen ju niorenspeelster Michelle Kuiper in de basis. Vooral in de beginfase gaven de Boys veel corners weg, maar geen van deze hoekschoppen bracht hen in gevaar. De Texelse dames raakten beter in de wedstrijd. Spits Rinske Franchi- mon zag haar inzet net naast gaan en de lob van Monique Smit werd van de doellijn getikt. De ruststand werd 0-0. Erna wer den vele duels op het middenveld uitgevochten. Opnieuw kreeg Franchimon een grote kans, maar verdween de bal in het zijnet. Via een mooi afstandsschot kwam De Rijp na een half uur op voor sprong. Hun tweede treffer volgde vrijwel direct daarna. Daardoor was de ban gebroken en werd het zelfs 0-3. Texelse Boys speelt volgende week tegen Kolping Boys de laat ste wedstrijd. Bij winst wordt de derde plaats in de eindrangschik king veilig gesteld. een kwaliteit en waande zich al winnaar van de partij. Een pion vork schudde Eelman abrupt wak ker uit zijn mooie droom, want hij verloor een stuk en kwam prompt slechter te staan. Tot overmaat van ramp had hij ook nog een gaatje laten vallen in de verdedi ging van de koning, waardoor Na deri een krachtige mataanval kon ontketenen. Al dat geweld was te veel voor Eelman die beduusd zijn meerdere moest erkennen in de fraanse schaker. Al deze schermutselingen speel den zich af op een niveau waar Jaap Dros zich al lang aan heeft ontworsteld. De overtuigende wij ze waarop hij voor de vijftiende keer kampioen werd geeft aan dat hij met kop en schouders boven de rest uit steekt. Toch is ook hij niet onfeilbaar, getuige de twee neder lagen die hij tegen Rinus Vittali boekte Zijn concurrentie berust dan ook niet in de suprematie van de kampioen en smeedt alvast een complot om Dros volgend jaar met vereende krachten beentje te lichten. De uitslagen: JW. Bakker-M. Witte 0-1; F Eijgenraam-P. Bakelaar 1-0; A Naderi-P Eelman 1-0; T. Wtte-W. van de Rijke 0-1; J. de Wjk-A. Zijm 1-0; R. Vittali-D. Hoekman De eindstand en rating: 1. (en Texels kampioen) Jaap Dros 268; 2. Jaap de Wjk 223, 3. Rinus Vittali 220; 4. Frans Eijgenraam 166 Piet Bakelaar 166; 6. Douwe Hoekman 157; 7. Auke Terpstra 154; 8- Abe Zijm 144; 9. Martien Witte 137, 10. Thijs Witte 136; 11. Gerard Zoete lief 125; 12. Roel Riegman 121; 13. Jan Willem Bakker 118; 14. Wim Hoekman 115; 15. Paul Eelman ,108; 16. Taeke van Lingen 105; 17. Ali Naderi 103; 18. Emile Keyser 97; 19. Henk Tuinema 94, 20 Wil- lem van de Rijke 88; 21 Victor Voskuil 81; 22. Klaas Bruinmg 68; 23. Evert de Visser 62, 24. Karei Bakker 60; 25. Ferry van Ta- tenhove 50; 26. Mohammed Amin 48; 27. Kolia Mardanjan 45; 28. Cees van Houten 39; 29. Ferry Ahari 38. Komende woensdagavond start zwem- en poloclub TX '71 weer met trimzwemmen. Een half uur per week wordt onder bevoegde leiding geprobeerd de zwemslag en conditie van de deelnemers te verbeteren. Zowel dames als he ren zijn elke woensdagavond om 20.15 uur welkom in zwempark Molenkoog. De kosten bedragen Y40,- per zwemseizoen of ƒ4,- per keer. Gezondheidscentrum. Het eer ste deel van het hernieuwde on derzoek naar de haalbaarheid van een gezondheidscentrum op Texel is afgerond. Voor de tweede fase is een provinciale subsidie aange vraagd. behoren. Mogelijk wordt de cof feeshop ook ontdekt door mensen die tijdens de middag willen lun chen. Aan kwaliteit en uitstraling van deze nieuwe afdeling van het bedrijf zal het in elk geval niet lig gen, want het ziet er allemaal nog beter uit dan men van „de ge woonste zaak van de wereld" zou verwachten. Aan het project werd meegewerkt door architectenbu reau Alkema Honingh, Bouwbe drijf Duin, IBS/Oele (electra en loodgieterswerk), tegelzetter Piet Kooger en stucadoor Dick Ouden dag. In de laatste periode van het schooljaar biedt het Open Leer centrum verschillende korte cur sussen aan. Opgave kan vooraf bij Coos Ampt (14259) of Mijkje Uittenbogaard (14203). De cur sussen duren zeven weken. Nog voor de zomer wordt een kor te opleiding rekenen en wiskunde gegeven. Hierin wordt kennis ge maakt met algebra, maar ook an dere zaken als: hoeveel vierkante meter gaat er in een hectare, hoe hoog is die toren ongeveer, hoe ziet een bouwplaat van een kubus eruit en hoe groot is de kans om de staatsloterij te winnen. De opleiding begint donderdag 26 mei en wordt in de OSG gegeven door Els van Ierland van 20.00 tot 21.30 uur. Kosten bedragen ƒ35,-. Stof bedrukken Tijdens lessen textiele werkvor men wordt aandacht besteed aan stof bedrukken. Diverse technie ken om verf op stof aan te bren gen worden doorgenomen. Er wordt ook geoefend op papier. Tij dens deze lessen wordt ook aan dacht besteed aan kleurenleer en het mengen van kleuren. De cursus begint donderdag 26 mei en wordt van 09.00 tot 10.30 uur gegeven in d'Ouwe Ulo door Cobie Kooiker. Deelname kost ƒ35,-, plus ƒ20,- voor het ma teriaal. In de cursus verhaalanalyse wor den korte verhalen van Nederland se schrijvers doorgelicht op perspektief, figuren, tijd, ruimte, handeling en motieven. Kennis hiervan kan een lezer helpen meer uit een verhaal te halen. De oplei ding start dinsdag 24 mei en is van 20.30 tot 22.00 uur in de OSG. Docent is Niek Groot. Kosten bedragen ƒ35,-. Engels Ook op 24 mei start een cursus Engels voor op vakantie door Coos Ampt. Aan bod komen zaken als het boeken van een hotel, inchec ken, reizen per trein en metro, eten in een restaurant, lezen van fol ders en een bezoek aan Londen. Enige kennis van de taal is vereist voor deelname aan deze opleiding, die van 18.45 tot 20.15 uur wordt gegeven in de OSG. Meedoen kost ƒ35,- plus ƒ32.10 voor een boek met werkbladen en cassette. Een nat pak. Dat had de vier exa menkandidaten van de MK III opleiding van de Joost Dourleinka- zerne te wachten moeten staan. De Texelse korporaal A. Fieret en zijn collega's Zijlstra, Alma en ma rinier 1 Theuns zijn vier weken gedrild" door C.Sgt. N. I. Malla- burn van de Royal Mannes in het varen met het grote landingsvaar tuig LCVP van het type Mark III. Na een theorie-examen volgde een praktijkopleiding, waarin de Texe laar de meeste punten scoorde. Voordat zij uit handen van de com mandant van de Mok H.S. den Doop hun getuigschrift ontvingen, werd het viertal gesommeerd een sloep op te pompen en naar een Mark III te roeien. De ventielen waren echter gesaboteerd. De ma riniers bleken niet voor één gat te vangen en lieten de pompen aan de boot zitten, waardoor die lang genoeg hard bleef om droog het landingsvaartuig te halen. „Teke nend voor het niveau van de man nen", aldus de commandant, die de vier opwachtte met champag ne en felicitaties. De examenkandidaten roeiend op weg naar de landingsboot.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 9