Sp°rt Wieler-recreanten in galop over het eiland TEXELSE 21 COURANT Hi :DH sluit seizoen met overwinning ïoger stratenloop Hemelvaartsdag xelse menners in de prijzen Leegloop Boys 1 dreigt ondanks zege op kampioen Voetbalfamilies houden toernooi Pony en paard van het jaar kiezen SV Texel en Boys praten over fusie Motorrijders houden kampeerweekend Voetbaltoernooi recreatieteams Texel 1 kampioen zaalvoetbaljeugd Tweede plaats voor dames Boys Arco behaalt twee zilveren plakken Derde wedstrijddag KNLTB-tenniscompetitie Nog geen beslissing in zaalvoetbalstrijd Junioren De Koog voetbalkampioen WOENSDAG 11 MEI 1994 n langgerekt lint van wielren- is „beklimt" de Zaandammer- lt. Door het ontbreken van wind hit peloton, ondanks een hoog npo, nog nagenoeg compleet. W is nog nooit voorgekomen. moet wat beure, Sieme", ,/nt chauffeur Dirk Vinke in de oidradio van de jury wagen. De Igers moeten hun geduld nog in bewaren. Pas op de Oor- cngweg breekt de groep in i stukken en na het keerpunt paal 33 wordt het een ware af- rsce. open Noordhollands kam- enschap wielrennen voor niet- mtiehouders, dat zaterdag voor tiende maal op Texel werd ge lden, ontwikkelde zich na een begin tot een enerverende i. Achterin de 77 renners tel de groep was de strijd wellicht grootst. eerste afvaller noteren we al na tie kilometers na het vertrek uit Den Burg. Het eerste rondje jeberg is nummer 39, B. Waas- p al te machtig. En al voor Ou tlaid zien we dat een oude ende het tempo niet meer kan jen. Zwoegend met een lotge- ziet oud-Texelaar Hans van uit Alkmaar de grote groep ticht verdwijnen. Belg jiootste pechvogel bestempe- e de enige buitenlandse deel- i de Belg Eric Claeys uit aan Zee. Vlak voor de krui- bjDe Waal staat hij met pech ie kant. Hulpeloos ziet hij de volgerskaravaan aan zich bi/ trekken. Een neutrale ma- islwagen zit er niet tussen. Ook de auto's en motoren van de grote ploegen, die wèl reservewie len bij zich hebben, rijden door. De koers is hard, ook al kom je hele maal uit Vlaanderen om op Texel een wedstrijd te fietsen. Wellicht de grootste prestatie leve ren drie videofilmers. Bijna in elke bocht staat een cameraman, wat getuigt van een nauwgezette voorbereiding. De wedstrijd trekt niet veel publiek. Hier en daar staan iangs de route mensen te applaudisseren. Met de handen in de zakken ziet een boer vanaf het land de meute voorbij flitsen. De meeste auto's zijn mooi in de berm geparkeerd, zodat de fietsers vrije doortocht hebben. Sommige auto's staan echter nog half op de weg. Zouden de bestuurders be seffen hoe link dat kan zijn? Ten aanval Halfkoers komen de eerste ont snappingen op gang. „Groten", zoals nationaal kampioen Pim Keetman in zijn rood-wit-blauwe shirt en oud-winnaar Benthe de Goede trekken ten aanval. Nie mand slaagt er echter in uit de greep van de groep te blijven. Ook de Texelse favoriet Jordy Vinke niet. Op de Randweg in De Den nen duwt hij extra hard op de pe dalen, maar wordt al snel teruggepakt. Een poging van Jan Metselaar uit Den Oever, ruim 10 km voor de fi nish, lijkt hetzelfde lot beschoren. Per slot van rekening heeft Metse laar nog weinig ploegmaats in de grote kopgroep van circa 40 ren ners, terwijl de sterkste teams IBeukersReenders en Verdoes) nog genoeg renners in de spits hebben. Omdat geen van deze In achtervolging op het peloton ploegen het vuile werk wil opk nappen, komt het niet tot een ge organiseerde achtervolging. Schijnbewegingen Tot aan Zuidhaffel, vlak voor de passage van de Hogeberg, hebben de achtervolgers kans om de sprong te maken. Het blijft bij en kele schijnbewegingen. Onderaan de voet van de Hogeberg doet Jor- iFoto Frans Hopman) dy Vinke een laatste vertwijfelde poging. Hij mist echter de kracht en valt meteen weer terug. Metse laar gaat bewonderenswaardig hard door en krijgt bij de finish op de Emmalaan de beloning in de vorm van een warm applaus. Jor dy Vinke legt in de eindsprint van het eerste peloton beslag op de 20e plaats. Frans Hopman leen klinkende 4-0 overwin- gopDirkshorn heeft ZDH het toen succesvol afgesloten. De bploeg was vooral in de twee helft oppermachtig. Met der- punten hebben de zwaluwen onderste plaats verlaten en het volgende seizoen met touwen tegemoet. bescheiden vreugde van zon- in contrast met de mi- stemming ruim een jaar fca Met een uitgedunde se- leek het einde van de «lub na ruim zestig jaar in Het is vooral aan de werven- inspanningen van voorzitter Lap te danken dat het ■wit weer bestaansrecht at de vernieuwde spelers- p onder aanvoering van trai- Gerrie Plaatsman vanaf de echter niet mee. Terwijl de teer ziekenboeg voller raakte hemelvaartsdag gaat op de Dorpsstraat Badweg om uur de tweede Koger stra- Gp van start. De afstanden f en tien kilometer en de in ving start vanaf 11.00 uur bij üsator café Le Berry. Vanaf Mgaan de lopers linksaf de lean op tot aan de Epelaan. te Bosrandweg tot het na gaan de Bregkoog en via de ^9 over naar het Mienterg- Dfn via het fietspad aan de ■tean, Badweg, de Ruijslaan 'fik weer in de Dorpsstraat uit roen De tijdwaarneming is in *n van Theo Legierse. Texelse tuigpaardrijders heb- hndag hun visitekaartje af- *n in het Amsterdamse 'eden zich tijdens de sa- l'steld menwedstrijd alledrie Prijzen. mGoënga had Udo en Cendo !ll" kar gespannen voor de i- dubbelspan. Een zeer dressuurproef bracht een derde plaats in het to- wemersveld. Hoewel hij de M 'ets rustiger deed dan 1 net het oog op de val- va" vorig jaar, wist hij zijn P'aats ook in de vaardig- p'oef vast te houden, athoorn deed mee bij de enkelspan. Zijn dressuur- ',as een drama, maar een sne'le marathon en een ehendige vaardigheidstest a hem toch de eerste ap eerste plaats behaalde lt1e met Figaro. De hinder- 'averden voor hem in de ^Paarden enkelspan geen op. en de voorwaartsen het lieten af weten, drukte de zware poule indeling ZDH steeds dieper naar beneden. Juist terwijl de berusting zich begon af te tekenen, keerde het tij in Den Hoorn. De gunstige wending in de tweede competitie helft leverde ZDH en de vele vrij willigers rond de club loon naar werken op. Tegen counterploeg Dirkshorn za ten de zwaluwen goed in de wed strijd en viel er voor de toeschouwers het nodige te ge nieten. Ronald Biesboers inzet kort na het openingssignaal van Willem Sangers stuitte op de doelman. Zijn team ontsnapte toen doelman Marco Daalder zich op het glibbe rige veld verkeek op een doorge schoten pass. Denhard van der Slikke's kopbal werd gestuit, ter wijl een schot van Stefan Bousma via de paal wegkaatste. Scrimma ges voor het Dirkshorn-doel ble ven onbenut en het ZDH-legioen hield bij elke tegenaanval de adem in. Na rust knalde Richard Maas spectaculair op de lat. Een fractie later zag Jan de Wit zijn kans schoon om ZDH op voorsprong te brengen. Het tegenoffensief van de bezoekers smoorde pas toen Bram Brouwer een solo van ploeg maat De Wit in 2-0 omzette. Het leverde de aanvoerder een pu- bliekswissel op, net als Rob van der Stap in zijn kielzog. Ronald Biesboer zag zijn inzet beloond met de derde goal en invaller Den nis Trouerbach troefde de tegen standers af met de vierde treffer. Lijnrechter Bouk Vredevoort voor kwam met een messcherpe in greep een tegengoal. Het eerste elftal van Texelse Boys heeft met een fraaie 5-1 overwin ning op kampioen ALC afscheid genomen van het seizoen 1993-'94. Een mooie opsteker met het oog op volgend seizoen, zo lijkt het, maar een groot aantal spelers stopt ermee of heeft over schrijving naar een andere club aangevraagd. Het bestuur pro beert nog enkele voetballers over te halen om te blijven en hoopt dat spelers van andere clubs zin hebben om naar de Boys te komen. Totaal hebben tien spelers aange kondigd er na dit seizoen een punt achter te zetten. Vier willen naar SV Texel, twee naar De Koog en de bij anderen geven studie en leeftijd de doorslag. „Niet iedereen wil echt weg", verzekert voorzitter Kees de Grave. „Sommigen laten hun besluit afhangen van wie er wel of niet blijven. Zij willen alleen in een representatief eerste spe len." De Grave bevestigt dat het niet makkelijk zal zijn, maar vindt de si tuatie niet hopeloos. Hij wijst erop dat in het derde enkele jongens spelen, die de capaciteiten hebben voor Boys 1. Een goed voorbeeld daarvan is Gerrit Jan Booy, die zondag bij het eerste in de spits was opgesteld. Booy, die in Texel se Boys 3 in elke wedstrijd heeft raak geschoten, maakte ook dit maal zijn faam als goalgetter waar. Na de rust, die inging met een 1-1 stand, bracht hij de thuisploeg op voorsprong. Uitblin ker Martijn Beerling passeerde zijn directe tegenstander weer eens op snelheid en diens voorzet werd door Booy in het doel gewerkt. Dat scheelde overigens niet veel, maar de ALC-grensrechter gaf sportief aan dat de bal de lijn had gepasseerd. Even later gaf Booy ALC de genadeklap A la Van Basten op het EK '88 tegen Duits land gleed hij de bal binnen: 3-1. Hierna miste het opdringende ALC, dat met vier A-junioren naar Texel was gereisd, enkele moge lijkheden om terug te komen in de wedstrijd. Texelse Boys profiteerde in de slotfase. Via knappe goals van Martijn Beerling (die ook al de eerste treffer voor zijn rekening had genomenl en Edgar Klippel (subtiel lobjel werd de eindstand op 5-1 bepaald. Voor het team van trainer-coach Henk de Ruyter volgt waarschijnlijk nog de uit gestelde bekerwedstrijd tegen Zeemacht. Op het Boyscomplex wordt don derdag (Hemelvaartsdag! voor de vijfde keer het familievoetbaltoer nooi gehouden. De wedstrijden beginnen om 12.00 uur. De Terpstra's, de De Vriezen, de Van Sambeeken en de Kagers treden in de categorie „kleine families" bin nen de lijnen. Niet minder bekend (en berucht) zijn de grote voetbal- families zoals de Maassen, de Veegers, de Wittes en de Van Heerwaardens. De kleine teams spelen volgens de zaalvoetbalregels hun wedstrijden van twee keer tien minuten op een veldje naast de kantine. In een he le competitie vechten ze een spor tieve strijd uit om de wisselbeker. De grote families spelen op het C- veld een halve competitie. De wedstrijden duren twee keer 12,5 minuten. Er mogen geen slidings worden gemaakt. Menvereniging „Tussen Wad en Duin" heeft het initiatief geno men tot de verkiezing van de po ny/het paard van het jaar. Het is de bedoeling om hier een jaarlijk se verkiezing van te maken. Alle Texelse pony's en paarden maken kans op deze titel. ledereen die denkt een paard of pony te weten, of deze van zich zelf of van een ander is maakt niet uit, kan deze schriftelijk aanmel den. Dit samen met een korte om schrijving waarom de viervoeter in aanmerking komt voor deze titel. Een jury zal uit de reacties de beste vijf nomineren. Dit jaar bestaat de jury uit L. van Vliet, M. Huitema, Mevr. Kikkert en mevr. De Lugt. De vijf genomineerden verschijnen uiteindelijk op het con cours hippique, dat op 10 juli De besturen van SV Texel en Texelse Boys zijn met elkaar in ge sprek over samenwerking. Daarbij zal ook worden gekeken naar de mogelijkheden voor een fusie van beide voetbalverenigingen uit Den Burg. Het overleg bevindt zich nog in een pril stadium. Wel licht zal bij het formeren van jeugdteams al komend seizoen worden samengewerkt. Vijf jaar geleden voerden de twee clubs ook al fusiebesprekingen. Ondanks bemoeienis van burge meester Schipper en de Texelse Sportraad strandden de poging. Blijkbaar was de tijd er nog met rijp voor en de weerstand van de clubleden te groot. Het bestuur van Texelse Boys nam onlangs het initiatief voor nieuwe onderhandelingen. De club zag zich in het nauw gebracht door een uitdunning van de seniorenaf deling. Nadat eerder dit seizoen het tweede elftal al uit de compe titie was teruggetrokken, maakten diverse spelers van het eerste be kend dat zij willen stoppen met Samen met enkele andere motor clubs uit de kop van Noordholland houdt de motorafdeling van de MAB-club op 27. 28 en 29 mei een kampeerweekend op De Krim. Vrijdagmiddag arriveren de deel nemers op een voor deze gelegen heid gereserveerd gedeelte van de camping, waar ze (met gebruik making van eigen tent) overnach ten voor f5,25 per nacht. Zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur wordt een accessoiresmarkt gehouden, met medewerking van Rob Accessoi res uit 't Zand, Zaanstad Motoren en Kees Dros uit Eierland. Om 14.00 uur begint een rondrit over Texel en vanaf 17.00 uur is op De Krim barbecue met aansluitend feest. Alle motorliefhebbers zijn daarbij welkom, dus ook degenen die niet kamperen. Wie wil mee doen aan de barbecue, dient tevo ren barbecuepakketten te bestellen bij Harry Bakker, tele foon 14738. In de loop van zon dag gaan de motorrijders weer naar huis. voetballen bij de Boys. Daarmee komen we in een lastig parket. Met zo weinig senioren kunnen we nooit onze grote jeugdafdeling bekostigen", aldus voorzitter Kees de Grave. Bovendien moet de vere niging dit jaar wegens de renova tie van het A- en B-veld de inkomsten van het lucratieve Pinkstertoernooi missen. SV Texel-voorzitter Rob Dapper zegt dat de geruchten over het in leveren van een veld mede aanlei ding waren voor zijn club om in te gaan op het Boys-voorstel. Hij noemt de plannen van de gemeen te hieromtrent „waanzinnig". „De herindeling van de velden, zoals de gemeente die voorstelt, zou onze vereniging uiteen rukken. Wij voe len niets voor een gedwongen si tuatie." Een meerderheid van het SVT-bestuur stelt aan de onder handelingen daarom de voorwaar de dat het Texel-hoofdveld wordt gehandhaafd. Daarnaast leeft ook bij SV Texel de overtuiging dat fusie de beste oplossing is, aldus Dapper. „Eigen lijk kan het niet anders voor de voetbalsport in Den Burg. Het gaat er nu om dat er eerlijk en reëel on derhandeld wordt, niet of één van de twee als winnaar uit de bus komt. Het samenvoegen van beide jeugdafdelingen is overigens al een jarenlange wens van ons." Voetbalveteranen spelen zondag op het Boysveld het zestiende toernooi om de Ab van Sambeek- bokaal. Op SV Oosterend na zijn alle voetbalclubs vertegenwoor digd. Het toernooi begint om 11.00 uur. Er wordt een halve competitie gespeeld en de wedstrijden duren twee keer vijftien minuten. Eén lid van de jongste generatie van de Van Sambeeken verricht de aftrap en Loes Smit-van Sambeek reikt de bokaal uit. De wedstrijden wor den gespeeld op het C-veld. wordt gehouden bij de manege. Op deze dag wordt de uiteindelijke winnaar bekend gemaakt. Naast de eer wordt een mooie prijs be schikbaar gesteld voor de kampioen. Bij deze verkiezing zijn niet de prijs, de kleur of de klasse van het dier bepalend, maar het gaat om het bijzondere van het paard of van de pony; een schillepaard maakt dus evenveel kans als een ZZ-pony. De brief moet uiterlijk op 1 juli bij Janny Westerlaken, concours-commissie „Tussen Wad en Duin", in de bus liggen. Het adfes is Beatrixlaan 28, 1791 GC, Den Burg, tel. 15785. Hoewel de Texelse zaalvoetbal competitie voor de jeugd slechts uit drie teams bestond, was het toch lang spannend. De drie, Texel 1 en 2 en De Koog, waren aan el kaar gewaagd en verspeelden in de onderlinge duels regelmatig punten. Ondanks dat ze steeds dezelfde tegenstanders moesten bestrijden, bleef het enthousiasme tot het eind toe aanwezig. Uitein delijk trok Texel 1 aan het langste eind. De competitieleiding hoopt dat volgend seizoen tenminste zes juniorenteams worden ingeschre ven. „Als er maar genoeg mensen bereid zijn om de teams te begelei den. De jongens willen wel." Net geen kampioenstitel voor de dames van Texelse Boys. Door winst op het team van Kolping Boys werd de tweede plaats vast gelegd. Alleen keepster Yvonne Twijnstra heeft dit seizoen alle wedstrijden acte de presence gegeven. Dat blijkt ook uit de score: de Texelse dames hebben de minste tegen doelpunten hoeven te incasseren. Tegen Kolping Boys bleken de Texelaars gelijk al veel sterker. Vooral in het middenveld was men veel in balbezit. De buitenspel-val werd goed gebruikt. Via een sliding van Rinske Franchi- mon werd na een half uur het eer ste doelpunt gescoord. Door een fout in de verdediging kwamen de tegenstandsters echter langszij. Maar meteen erna zette Monique Smit met een fraaie lob Texel weer Zilveren medailles op de 1.500 en 10.000 meter waren de prima oogst voor Arco de Graaf, zater dag tijdens de open Nederlandse baankampioenschappen voor wheelers in Epe. Hij hoefde alleen tweemaal een Belg voorrang te verlenen. Voor de Texelse rolstoe latleet vormen deze prestaties een mooie opsteker op weg naar het WK, dat half juli in Berlijn plaatsvindt. De wedstrijd van zaterdag was door de internationale deelname een goede graadmeter. Op de vrij zachte baan waren echt snelle tij den niet mogelijk, zodat Arco de Graaf ruim van zijn persoonlijke re cords verwijderd bleef. Bovendien werd vaak op taktische wijze gere den om de overwinning, wat ten koste ging van snelle tijden. Tij dens de 5 km nam dat zelfs bela chelijke vormen aan, toen Arco en een Nederlandse concurrent el kaar bleven beloeren en zelfs bijna tot stilstand kwamen, terwijl twee Belgen er vandoor gingen. In de eindsprint verloor Arco en werd vierde. Over zijn twee andere afstanden toonde de Nioz-medewerker zich zeer tevreden. „Ik voel dat snellere tijden haalbaar zijn. De schema's van mijn Belgische trainer zorgen dat ik langzaam maar zeker groei naar een piek. Ik voel me met de week sterker worden en ga ook door het warmere weer soepeler draaien." Vorige week lag de kring competitie voor tennis stil. Zater dag speelden de district-teams de derde wedstrijd in hun competitie waarbij de uitspelende teams meer moeite hadden om punten mee te nemen naar Texel dan de thuisspelende clubgenoten om de punten op het eiland te houden. Alleen senioren-gemengd wist door een 4-1 overwinning in Lan- gedijk hun tegenstander op de ranglijst te passeren. Uitslagen van de gespeelde wedstrijden: District-competitie: Senioren Heren: Julianadorp 1-Deuce 1 4-2; Koedijk 2-Deuce 2 6-0; Deuce 3-Noordend 3 6-0; Deuce 4-Koedijk 3 4-2, Gemengd: langedijk 1-Deuce 1 4-1. Jeugd: Jongens 12/15: Deuce 1-Koedijk 1 3-3 Jongens 15/18: A. Paulowna 1-Deuce 1 2-4. Landelijke competitie: Junioren (gem Wieringerwaard 1-Deuce 1 2-6. aan de leiding Ook Jo Joseph kreeg nog een kans, maar haar schot ging over het doel. Vlak voor rust kwam Kolping Boys opnieuw opzetten, zodat werd gepauseerd bij een 2-2 stand. Rinske Franchimon en Monique Smit maakten daar na de hervat ting korte metten mee. Omdat de bal in de sloot terecht kwam, werd zeven minuten gewacht. Dat gaf Rinske Franchimon zoveel energie, dat ze gelijk 5-2 aantekende. Kol ping Boys wist zich nog terug te vechten naar 5-3, maar daarmee was de eindstand beslist. Door do renovatie ven het A- en B-veld speelde Boys 7 op het veraf gelegen C-veld. Sommige spelers wilden fris een de wedstrijd beginnen en lieten zich op deze manier naar het veld vervoeren... Hopmm, Het blijft tot de laatste wedstrijd onzeker wie zich zaalvoetbalkam pioen van Texel mag noemen. Texel sloot het seizoen af met een overwinning op Plus Klus en komt nu op een puntentotaal van 38. De Koog komt echter nog twee maal in de zaal en kan, indien er woensdag gewonnen wordt, vrij dag de kampioensvlag in top hij sen wanneer het minstens een punt haalt tegen Plus Klus (overi gens dezelfde tegenstander van woensdag) In de tweede klasse is de kampi oen nog steeds niet bekend, hoe wel eerdere berichtgeving anders suggereerde. Indien Oosterend 4 de inhaalwedstrijd op donderdag tegen Rab 2 (20.30 uur) wint, komt dit team op gelijke hoogte met De Koog 4 en volgt er een beslissingswedstrijd (vrijdag 18.10 u.) Het is vrijdag toch de dag van Met een klinkende 5-2 overwin ning besloot SV De Koog Cl zater dag de competitie en mocht zich daardoor kampioen noemen. De ti tel was op overtuigende wijze in de wacht gesleept, want alleen naaste concurrent Sint Boys wist de Kogers tweemaal een gelijkspel af te dwingen. Alle andere wedstrijden werden in winst om gezet, wat een doelsaldo oplever de waarop Ajax jaloers zou zijn 170 doelpunten voor en 12 tegenI. de beslissingen. Behalve dat De Het kampioenschap is mede de Koog zaalvoetbalkampioen van Texel kan worden, wordt ook de bekerfinale gespeeld. Deze finale gaat tussen Oosterend en Jelle- boog en begint om 20.15 uur. In de derde klasse is Gempo door een 10-4 overwinning op Jelle- boog 4 glansrijk kampioen gewor den. De bekerfinale bij de jeugd werd gewonnen door Texell, dat in de finale De Koog met 4-0 ver sloeg. Derde werd het tweede (overigens veelbelovende) team van Texel Indien alles verloopt zo als de R.C. Texel het zich wenst dan is vrijdag de laatste zaalvoet balavond van het seizoen 93/94. Seizoen 94/95 begint beging sep tember met natuurlijk de eerste bekerwedstrijden. Nog niet alle teams hebben een opgave gedaan van hun teams in het nieuwe seizoen. Aangezien er toch veel aanvraag is van nieuwe teams of uitbreiding van bestaan de verenigingen moet niet te lang meer worden gewacht met deze opgave. verdienste van de zeer enthousi aste jeugdleider Ekke Sipsma sr. uit Den Helder. De coach was aan vankelijk bij het eerste van De Koog betrokken, maar nam vervol gens de jeugd onder zijn hoede Met succes dus. Spijtig genoeg zal het team volgend seizoen met bij een blijven. De oudste spelers voetbalden al met dispensatie en moeten doorstromen naar een ho ger team, terwijl de jongsten nog te licht zijn voor de B-junioren. Op de foto staan v.l.n.r. coach Ekke Sipsma jr., Pieter List, Roel Bakker, Maurice de Groot, Robert van Splunter, Dave Dijkstra en Ronald Blijerveld. Gehurkt: Willem Bakker, Ralf Keyser, Erik en Robert Bakker, Kees Grootjen. Op de foto ontbre ken coach Ekke Sipsma sr., F*aul Thijssen en Joram Timmerman. IFoto Klaas van Tatenhova)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 11