Weinig petticoats, maar wel swingend Weekend Op de fiets langs Texelse produkten Film Back to the sixties' VOOR Agenda TEXELSE COURANT Grand café restaurant ,,Dc Keldêf Kindercircus in EcoMare van 14 en 15 mei 1994 Kerkdiensten Hemelvaartsdag en zondag 15 mei Kledinginzameling Mensen in Nood Activiteiten van sterrenwacht Trekkerrijbewijs Fikkie stoken oud Papier TEXELSE COURANT Speciale route over halve eiland: „Schapenmiddag" tijdens fietsdag Veel boeken op Hoornder markt Grand café restaurant ,,Dc Kelder' WOENSDAG 11 MEI 1994 Het ,,Back to the sixties"-festival was een aardige poging om het (Texelse) uitgaanspubliek naar De Koog te lokken. Een evenement van allure was het echter niet. De bands waren best redelijk, maar niet eentje sprong er uit. Of het moeten de Texelse ,,Shakin' Le gends" zijn, die café Onder de Pomp met recht-voor-z'n-raap rock 'n' roll plat speelde. Vanaf 22.00 uur begonnen acht bands in evenzovele café's en dis cotheken met hun optredens. Ver volgens duurde het nog zo'n anderhalf uur voordat er genoeg publiek was om een festivalsfeer te creëren. Een echte sixties- stemming heerste er zaterdag avond echter met. Slechts enkele meisjes hadden de petticoat uit de kast gehaald en hier en daar viel een kuif te ontwaren. Geen der bezoekers was als hippie uitge dost. Op zich was dat geen punt, want vrijwel iedereen vond het wel gezellig en vermaakte zich met praten, drinken en swingen. Een minpunt was dat in enkele za len tussen de optredens door an dere muziek werd gedraaid, zoals house en Nederlandstalig, wat ten koste ging van het sixties-gevoel. De bands deden beslist hun best met relatief veel popklassiekers van o.a. Rolling Stones (erg popu lair), The Kinks en Golden Ear- ring(s). De kwaliteitsband The Raspers, die in De Toekomst speel de, bleek meerdere muziekstro mingen te beheersen. Sommige nummers van hedendaagse ar tiesten, zoals „Purple Rain" van Prince, kregen een sixties- uitvoering. In (en buiten) café Talk of the Town was het een en al Rol ling Stones wat de klok sloeg. Middelpunt van de Stones- naspeelband was zanger Patrick R. Wenting, die een knappe imita tie van Mick Jagger ten beste gaf. De zanger van de Amsterdamse formatie omschreef desgevraagd de festivalbezoekers als „enthou siast". „Op de eilanden heerst al tijd een aparte sfeer. Dat komt denk ik omdat de mensen het er varen alsof ze buiten Nederland zijn." Voetballers Dat het festival ook buiten het Musical ster Anneke Brons deed spontaan een gastoptreden bij de Shakin' Legends. Haar vertolking van ..Fever" mocht er zijn. IFoto Frans HopmanI l M ADVERTENTIE Grolsch meibok van 't vat drink je in tel. 12235, (voorheen restaurant „de Raadskelder'') Kindercircus Bambino verzorgt vrijdag om 12.00 uur een voorstel ling in EcoMare voor bezoekers van dit centrum. Morgen om 11.00 uur is het circus al te zien op het dorpsplein in De Koog. HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg: Do 12/5 9.30 u ds F.J. Daane (gezamenlijke dienst). Zo. 15/5 9.30 u. dhr. B Guiljam. De Waal: Do. 12/5 9.30 u. dienst in De Koog. Zo. 15/5 9.30 u. ds. H R. Betting De Koog: Do. 12/5 9 30 u. ds. H.R. Betting. Zo. 15/5 9.30 u. ds. H.K. Fibbe. Den Hoorn: Do. 12/5 11.00 u. ds. H.R Betting. Zo. 15/5 11.00 u. ds. H.K. Fibbe Oosterend: Do. 12/5 10.00 u. Waddencombinatie in Ou- deschild. Zo. 15/5 9.30 u. dhr. M.D. Kuiper. Opdeschild: Do. 12/5 10.00 u. Waddencombinatie, ds. H!K Fibbe. Zo. 15/5 11.00 u. dhr. B. Guiljam. De Cocksdorp: Do. 12/5 10.00 u. Waddencombinatie, ds. H.K. Fibbe Zo. 15/5 11.00 u. dhr. M.D. Kuiper, m.m.v. Soli Deo Gloria. GEREFORMEERDE KERKEN Den Burg: Do. 12/5 9.30 u. gezamenl dienst in Ned. Herv. kerk, ds. F.J. Daane. Zo. 15/5 10.00 u. ds. F.J. Daa ne. 19 00 u. ds. F.J. Daane (zangdienst). Oosterend: Do. 12/5 10.00 u ds. J.J.N. Wilmink. Zo. 15/5 10.00 u. ^jitzending via Radio Texel) en 19.30 u. ds. J. van Loo uit Almelo. GEREFORMEERDE GEMEENTE in kerkgebouw Schoolstraat te Oosterend. Do. 12/5 19.00 u. Stud Baan. Zo. 15/5 10.00 en 16.00 u. dienst. GEREF. KERK (Vrijgemaakt) in de Doopsgezinde kerk te Den Burg: Zo. 15/5 11.30 en 16.15 uur dienst. DOOPSGEZINDE GEMEENTE Zo. 15/5 10.00 u. ds. H. van Bilderbeek; Uitzending via De Lichtboei. BAPTISTENGEMEENTE Do. 12/5 19.00 u. Feike ter Velde. Zo. 15/5 10.00 u. ds. J. Visser. 19.00 u. Praise-avond, ds. J. Visser; Uit zending via De Lichtboei. ROOMS-KATHOLIEKE KERK Den Burg: Wo. 11/5 19.30 u., dameskoor. Do. 12/5 10.45 u., herenkoor. Za. 14/5 19.30 u., dameskoor; Uitzending via De Lichtboei. Zo. 15/5 10.45 u., Gospel- train, nevendienst en creche. Oosterend: Zo. 15/5 9.30 u., woord-communiedienst. De Koog: Zo. 15/5 9.30 u. woord-communiedienst. Sint Jan: Zo. 15/5 9.30 u. JEHOVAH'S GETUIGEN Noordwester 3, Den Burg. Openbare lezing: Zo. 15/5 10.30 u. „God verheerlijken met alles wat wij hebben." Wachttorenstudie: 11.20 u. „Goddelijk onderwijs con tra leringen van demonen.". Opgaven voor vermelding in de lijst „Voor het weekend" moeten dinsdags voor 12.00 uur worden ingeleverd. Artsen Uitsluitend voor spoedgevallen. Do. 12/5 en vr. 13/5: Dokter R. A. van de Bent, Kikkertstraat 12, De Cocksdorp, telefoon 16234. Don derdag en vrijdag vervalt het inloopspreekuur. Visites en aanvragen vóór 10.00 u. Consults uitsluitend na te lefonische afspraak. Za. 14/5 en Zo. 15/5: Dokter W. Vos, Schilderend 38, Den Burg, tel 12023. Tandartsen t Donderdag: weekenddienst-regeling. Vrijdag: normaal. Za./zo.. weekenddienst-regeling. Voor spoedeisende tandheelkundige hulp is er spreek uur hemelvaartsdag, zaterdag en zondag om 18.00 uur precies, Witte Kruislaan 19, Den Burg. Bij ongevallen of bloedingen is een tandarts bereikbaar via tel. 12323. Gezinsverzorging: Voor dringende hulp in het weekend en buiten de spreekuren 14152. Spreekuur na het weekend maan dag 8 00-10.00 uur en 14.00-15.00 uur. Nuttige adressen: •Brand/Ambulance: Bij brand en voor spoedeisend am bulancevervoer bellen: 06-11. •Politie: Keesomlaan 4a, Den Burg. Het bureau is da gelijks open van 9.00 tot 17.00 uur. Telefoon: tijdens kantooruren 22188, buiten kantooruren 12222. Bij spoedeisende gevallen: 06-11 Gevonden munitie: Bel de politie, tel. 22188. Dierenartsen Praktijk: Keesomlaan 11, Den Burg. Alleen in spoedgevallen tel. 12527. Kruisvereniging Texel: voor dringende hulp in het weekend en buiten de spreekuren: 02230-50150. Bel voor spreekuur, jeugdgezondheidszorg en verpleegkun dige thuiszorg: 13241. Verslavingsproblemen: Voor hulp bij acute proble men met alcohol, drugs of andere verslavingen: tel. 19413 (De Nieuwe Skuul). •Kustwacht: Voor meldingen van schepen en zwem mers in nood: tel. 16270. •Chemicaliën op het strand: Bel de brandweer, tel. 12066. •Kunstgebitreparatie: Tandtechniek Van Kralingen (samenwerkend met het heelkundig centrum; vergoed door het ziekenfonds), tel. 12069. Tandtechniek R. van Oosten (particuliere praktijk), tel. 16441. Apotheek: Weverstraat 95, Den Burg. Tel. 12112. Za terdag 11.00-12.30 en 15.00-17.00 uur. Zondag 11.00-12.30 uur en 16.00-17.00 uur. Buiten die tijd al leen voor spoedeisende gevallen. eiland aanslaat, bleek uit de reac ties van vier meiden uit het oosten des lands. Angelique, Marjon, Hil- degard en Yvonne kwamen voor het derde jaar naar „Back to the sixties". „Voor de muziek en de gezelligheid", aldus het viertal. „En de voetballers uit Utrecht...", doelend op een paar jongens, die ze vorig jaar in De Koog leerden kennen. „We waren hun adressen kwijt, zodat wéér naar dit festival gaan de enige mogelijkheid is om ze te ontmoeten." Ze hadden hun vaste stek gevonden in Tiffany's Pub, waar huiszanger Tony de klanten tussen de band-optredens prima wist te vermaken. Toegift Rock 'n roll was ditmaal matig ver tegenwoordigd. In café Le Berry speelde een vrij gladjes klinkende jaren '50 band. De echte rockers waren te vinden in Onder de Pomp en waren van Texelse makelij: The Shakin' Legends dus. Volkomen leeggespeeld wisten Rob Kooi man, Ben Bakker en Jeroen Drab- be aan het eind van de avond nog éénmaal de energie op te brengen voor een toegift. Zo kreeg het festival tegen drieën nog een swingend slot. Frans Hopman Voor de slachtoffers van oorlogs geweld in met name Angolaen Bosnië houdt de stichting Men sen in Nood een inzamelingsactie voor kleding. Op 17 mei staan op verschillende punten in de dorpen vrijwillers klaar om de gedragen kleding in ontvangst te nemen. Cockdorpers kunnen hun spullen van 10.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur kwijt in het gebouw naast de Hervormde kerk. In Eierland van 10.00 tot 20.00 uur in de Bethel kapel, in De Koog van 13.30 tot 14.30 uur in De Schuilhut, De Wielewaal is van 13.30 tot 14.30 uur inzame- lingspunt en in Oudeschild is het huis achter de familie Westerlaken de hele dag kledingdepot. In Den Hoorn kan men de hele dag te recht bij de familie Zwanenburg en Oosterenders zijn van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur welkom in Slotskolk 34. In Den Burg kunnen mensen met kle ding, dekens en dergelijken de he le dag terecht in Sint Jan. Volkssterrenwacht De Jager houdt speciale kijkavonden voor de observatie van de planeet Jupi ter. Die staat momenteel namelijk erg gunstig. De telescoop toont Jupiter als een flinke schijf met enkele donkere wolkenbanden en mogelijk ook de beroemde rode vlek. Ook de vier grootste manen zijn te zien. Vanavond en donderdag vanaf 22.15 uur wordt bij EcoMare geke ken naar dit hemellichaam, ten minste, als er geen dichte bewolking is, want er is geen alter natief programma. Niet donateurs die ook een kijkje willen nemen, betalen een bijdrage van f 5,-. Op uitnodiging van de volksster renwacht houdt W. Heukelom uit Diemen op donderdag 19 mei een lezing met als titel: Astrologie, waarheid of waanzin? De lezing is in De Slinger in EcoMare, aanvang 20.15 uur. ledereen is welkom, en tree ƒ5,-. Donateurs van de volkssterrenwacht De Jager heb ben gratis toegang. Jongeren van 16 en 17 jaar, die in de landbouw trekker willen rijden, mogen dit alleen als ze in bezit zijn van een trekkerrijbewijs. Bij vol doende belangstelling komt hier voor op Texel een cursus. Zowel theorie als praktijk wordt in drie a vier weken behandeld. Examen is omstreeks half junj. De kosten in clusief examen zijn ƒ175,-. Voor in lichtingen en opgave: Arie Lap, Klif 37, Den Hoorn, tel. 19282. Twee jongens werden woensdag avond langs de Bosrandweg be trapt op vuurtje stoken. Het tweetal koos het hazepad, waarop de voorbijganger de politie waar schuwde. De hermandad bluste het brandje. Iedere zaterdag haalt Scouting Texel oud papier op. De mensen wordt verzocht deze spullen vóór 10.00 uur aan de straat te zetten, zodat ze vlot kunnen worden inge laden. Komende zaterdag wordt oud papier etc. opgehaald in de volgende straten: 9. Burdetstraat, Mr. Kraaistraat, Jullanastraat, Zwaanstraat, Warmoesstraat en De Mars. Woensdag 11 mei In Cinema Texel draait om 14.00 uur „Aladdin", om 16.00 en 19.00 uur „Sister Act II" en om 21.15 uur „On Deadly Ground". Donderdag 12 mei De Cocksdorper kustzeilvere- niging houdt bij paal 33 een toertocht voor catamaranzei lers. Briefing om 9.30 uur. Om 10.00 uur kan bij de Kaaps-nol in De Koog worden gestart voor de Vogelwandel tocht van het Gouden Boltje over 5, 10 of 15 kilometer. Op het dorpsplein in De Koog treedt vanaf 11.00 uur kinder circus Bambino op. Gratis. Programma Cinema Texel: zie onder woensdag. Op de velden van Texelse Boys wordt het Texelse Boys familie voetbaltoernooi ge houden, aanvang 12.00 uur Op de hoek Badweg- Dorpsstraat gaat om 13.00 uur de Koger stratenloop (over 5 en 10 kilometer) van start. Inschrijving vanaf 11.00 uur bij Le Berr^. Om 19.00 uur begint een rac ketavond van tennisclub Oosterend. Niet-leden kunnen meedoen voor f2,50. Vrijdag 13 mei Kindercircus Bambino ver zorgt om 12.00 uur een voor stelling voor bezoekers van EcoMare. Programma Cinema Texel: zie onder 11 mei. In de schouwburgzaal van De Lindeboom wordt de musical „Oliver" herhaald; 20.00 uur. In sporthal Ons Genoegen is om 20.15 uur de finale om de Texelse zaalvoetbalbeker. Zaterdag 14 mei In het kader van de Landelijke Fietsdag kan op Texel de Texelse Productenroute (ca 35 km) worden gereden tus sen 9.00 en 17.00 uur. Diver se opstappunten. Zie artikel elders in dit nummer. Aan de Witteweg in Den Hoorn wordt van 9.00 tot 12.00 uur rommelmarkt ge houden. Boerderij „De Noordkroon" houdt van 13.30 tot 18.00 uur „schapenmiddag" met diver se demonstraties. Toegang f4,. Programma Cinema Texel: zie onder 11 mei. In de schouwburgzaal van De Lindeboom is om 20.00 uur de laatste voorstelling van „Oliver". Zondag 15 mei Om 11.00 uur gaat op het ter rein van Texelse Boys het „Ab van Sambeek-toernooi" voor recreatieteams van start. Programma Cinema Texel: zie onder 11 mei. Maandag 16 mei In het zaaltje bij de Doopsge zinde kerk heeft het Overkoe pelend Orgaan van Vrouwenorganisaties Texel vergadering; 13.30 uur. Programma Cinema Texel: zie onder 11 mei. De raadscommissie vooraf meen en organisatorisch b* leid heeft om 19,30 uure* openbare vergadering in raadhuis. Dinsdag 17 mei Over heel Texel wordt kledi ginzameling gehouden dc< de Stichting Mensen in Noy in het bijzonder voor slachtoffers in Bosnië en Ai gola. Meer informatie in \t artikel elders in deze krant Programma Cinema Texel,; onder 11 mei. De raadscommissie voor w zijnsbeleid heeft om 19.30uj een openbare vergadering i het raadhuis. In dorpshuis d'Ouwe Uil houdt de Speel-o-theek informatieavond, aanvat 20.00 uur. De Historische Verenigt Texel houdt een bibliothea avond in d'Ouwe ULO, allee toegankelijk voor lede 20.00 uur. Hoogwater te Oudeschi Wo. 11 Do. 12 Vr. Za. Zo. Ma. Di. 13 14 1 5 16 17 9.30 en 21.34 10.04 en 22.20 10.45 en 22.45, 11.14 en 23.17 11.44 en 23.50, en 12.25, 0.24 en 12.54, Aan het strand is het ongeveer uur eerder hoog water De zon ko- 1 5 mei op om 5 44 en en gaat onfc om 21.26 u 18 mei eerste kwate 12 mei springtij. Advertenties 62600 Redaktie 626201 Voor een ontdekkingstocht langs produkten van Texelse bodem kunnen liefhebbers zaterdag op de fiets stappen. Wie de speciaal uitgezette route volgt, maakt kans op waardebonnen tot en met ƒ100,- en kan onderweg pro fiteren van diverse aanbiedingen. Deelname aan de Texelse produkten-fietsroute, die onge veer 35 km lang is, kost f3.- per persoon. Een deel van de op brengst gaat naar de Nederlandse Hartstichting. De route is uitgestippeld door de Vereniging Texelse Produkten Pro motie (VTPP). Niet toevallig valt de tocht samen met de landelijke ANWB-fietsdag. De ANWB heeft de Texelse rit opgenomen in een lijst van deelnemende gebieden, zodat het onder aandacht komt van fietsers in heel het land. Ook de VVV Texel draagt een steentje bij aan de promotie en heeft alle media in Noordholland aange schreven. De organisatie hoopt dat de publiciteit zijn uitwerking niet mist en velen speciaal voor de fietstocht naar het eiland komen. Twee jaar geleden, toen de pro- duktenroute voor het laatst kon worden gefietst, kwamen on danks het barre weer enkele tien tallen deelnemers van de overkant. „Ze kwamen drijfnat weer bij het eindpunt, maar waren erg opgeto gen. Misschien vinden wij het wel normaal, maar voor anderen blijft Texel schitterend om een dagje te fietsen", vertelt VTPP-bestuurslid Schapenboerderij „De Noord- kroon" speelt zaterdag in op de landelijke fietsdag. De hoeve, gele gen aan de Nieuwlanderweg nabij het fietspad door Waalenburg, houdt van 13.30 tot 18.00 uur een schapenmiddag. Bezoekers krijgen o.a. demonstraties scheren, kaas verzorging en spinnen te zien. Ook kan men zelf wol vilten en is er een wedstrijd kunstschaap mel ken. Om 16.30 uur laten boer en boerin Piet Monster en Renske van den Tempel zien hoe het echt moet. De toegang bedraagt ƒ4,- voor volwassenen en ƒ3,- voor kinderen. De schapenmiddag wordt zaterdag 21 mei herhaald. Anton Witte. Hij en zijn mede bestuurders verwachten enkele honderden deelnemers. „Veel zal ,van het weer afhangen." De boer op Vanzelfsprekend zijn ook Texelaars welkom om een rondje langs de verschillende bedrijven te fietsen. Vanaf 9.00 uur kan men op weg gaan. Waar de fietsers met de rou te beginnen, is niet van belang. Wel moeten ze voor ƒ3,- een deel- namekaart kopen. Daarbij zit een extra formulier met de bedrijven, die lid zijn van de VTPP. Alle adres sen zijn zaterdag open voor bezoe kers. De route voert langs totaal 26 pro ducenten en verwerkers, die zijn vermeld in het onlangs versche nen boekje „Echt Texels". Onder het motto „de boer op" is ook schapenboerderij De Waddel van Piet en Hanna Bakker (Wester geest) in de tocht opgenomen. Dat is het resultaat van de samen werking met de stichting PR Land en Tuinbouw. Sterretjes Sommige bedrijven (inclusief de VVV) zijn aangemerkt met twee sterretjes. We in aanmerking wil komen voor een medaille en herin neringsvaantje moet in elk geval bij deze bedrijven langsgaan. Daar krijgt men een stempel; volle stempelkaarten moeten aan het eind van de dag weer worden in geleverd. Uit de stapel ingeleverde volle kaarten worden de prijswinnaars getrokken. Verloot worden waar debonnen van ƒ10,- tot en met ƒ100,-. Deze bonnen kunnen bij de leden worden ingewisseld bij de Aan de Witteweg in Den Hoorn, nabij het voetbalveld, wordt zater dagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur een rommeltjesmarkt gehouden. Ditmaal zijn de kramen niet gevuld met kleine spullen, maar met heel veel boeken. Verder zijn er electri- sche apparaten, lampen eh meu bels. De opbrengst is bestemd voor de restauratie van het Hoorn der kerkje.lnlichtingen bij Ferry Zwanenburg (19272). Spullen worden eventueel opgehaald. aankoop van een Texels proo Tevens moeten de fietsers e dat ze de twee controlepost derweg niet missen. (Hint: mr auto kom je niet overal.) De« die de hele route afleggen, üi tevens korting van f 5,- bij zoek aan het nieuwe attracts Archeon in Alphen aan den: Deelnemerskaarten kunnen wordr geschaft en ingeleverd bij ds v adressen: Den Burg: VVV-kantoor terij De Wit; Oudeschild: vishttó v.d.Star; Oosterend: slijterij Gviti De Koog: bakkerij Timmer. DenKocri permarkt Goénga; 't Horntje: I restaurant Texel. I.M. ADVERTENTIE Verse, Texelse asperges eet je in tel. 12235, (voorheen restaurant „de Raadskelder" ON DEADLY GROUND Al na' vijf weken in de grcG stad te hebben gedraa»: wordt „On Deadly Grourd bij Cinema Texel vertoorc Dat is snel! Nou ja, het ga wel om een film die door heren recensenten gekras werd en blijkbaar ook niet door het grote publiek waardeerd wordt. Nu is er nog nooit een filmc ticus geweest die bijvoorber veel waardering kon opbre' gen voor de Rambo-films, dat hoeft nog niet mets smaakbepalend te zijn voor bioscoopbezoekers. On Dea ly Ground kunt u wel milieu-film met ramboltf noemen.... Alaska... Adembenemend tuurschoon, met een bert king die in harmonie leeft nr- haar omgeving. De alda opererende oliemaatschap? heeft daar echter lak aan.Sv ven Seagal werkt voor de firma en is een specialist het blussen van olie-brand? nadat hij ontdekt dat f! werkgever alle mill» regelgeving overtreedt, te kijkt hij de zaak met getë andere ogen. Het wordt e« strijd... on deadly ground! SISTER ACT Gaat u liever lachen en sw gen, dan draait er geluk' nog een hele week het wsfl galoze vervolg SISTER A. met Whoopi Goldberg nonnen-habijt, die de ta? heeft een groep levenslust# super ondeugende kids flj gouden kelen tot bedaren brengen. Heel gezellig' ALADDII Waarschijnlijk omdat er g* betere kinderfilm in de aanW ding is, prolongeert Cineff Texel nog een week de ge^ Nederlands gesproken verj| van ALADDIN voor alle kin* ren van 4 tot 84. (CvH) ALADDIN, dagelijks 5 14.00 uur. SISTER ACT 2, dagelijks 9 16.00 en 19.00 uur. ON DEADLY GROUND, ds? lijks om 21.15 uur. 7

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 2