„Geen C te hoog" haalt beste uit Texels talent Musical „Oliver" prachtig jubileumgeschenk - - v"viibuv0 van frailirpr Watikzeggen wou. Fietsdiefstal PTT - zendmast Vogelwandeltocht Wijziging Tevoko-training TEXELSE y couRANT _J I "«"wg» 1 tw iu V I U voor mi) de eerste keer, risch verantwoorde creaties te gen, krijgt hij de wind van voren. let „Oliver" heeft musicalvereniging „Geen C te hoog" :hzelf en het Texelse publiek een prachtig jubileumge- ihenk bezorgd. De bundeling van op Texel aanwezig ar- itiek talent heeft geresulteerd in een tot in de puntjes irzorgde produktie. Tot driemaal toe maakte de show afge- pen week grote indruk op de massaal toegestroomde lief- ibbers en ook komende vrijdag en zaterdag zal de ideboom-zaal vol zitten. plitloman IWIm van der GrachtI betrapt Oliver ILotte blde LelJI bi] het bestelen it wtlges telde Mr. Brown low (Ruud Beers I. Texelaars geven de 10-jarige isicalclub hiermee de beloning anderhalf jaar intensieve ^bereidingen. Tekst, muziek, ding, decors, choreografie, al- is door de medewerkers zelf maat gesneden. Samen vor- de onderdelen een uitgeba- terd geheel. Een compliment r regisseuse Yildou de Boer, betrokkenen op één lijn tte krijgen, maar tevens ruim- etvoor ieders eigen creativi- Opvallend in Oliver" is het ixbelvan de jeugd, die gedisci- Mrd doch met veel plezier li het voetlicht trad. Speciale melding verdient de voortref- prestatie van de 12-jarige Mspeelster Lotte bij de Leij. §>er" is het verhaal van de esfongen Oliver Twist, naar het otvnde boek van Charles Dic- s Na een beroerde opvoeding armenhuis vlucht het jon- P naar de grote stad, Londen wwege de 19e eeuw. Het on- lênde kind komt terecht bij een jdoende, waar hij leert zakken en en stelen. De bende staat er leiding van de door en door he Fagin. Voor Oliver komt al- Gpz'n pootjes terecht als hij bij poging om een rijke inwoner estelen wordt herkend als sverloren zoon. Veel liedjes 'nCte hoog" vertelt de ont- snde geschiedenis vooral aan tend van liedjes. De tekstge- t«n zijn kort gehouden en die- voornamelijk om snel het Bal te vervolgen. Het is een e musical, waarin regelmatig ene liedje in het andere over ig Saai is dat allerminst, want 'ummer heeft een andere aan- Qua belichting, kostuums, mu- en choreografie. De eigen pretatie van de Texelse ma 's daarin telkens sterk aanwe- is flink geschrapt en Meld, zodat kan worden Men van een Texelse versie "Oliver". Zo is de slotscène 9eheel van eigen makelij, te'ide aanpassingen heeft het van begin tot eind veel vaart. Blij lagavond na afloop van de pre- 8 toonde artistiek leidster Yil- Boer zich een gelukkig -Weliswaar had ik regie- "J9 met studenten op de va- maar zo'n grote musi- Het leek me een uitdaging om met zoveel disciplines te werken. Nee, ik heb nooit gedacht 'was ik er maar nooit aan begonnen'. Met de goede samenwerking en het eind resultaat ben ik ontzettend blij." Over het werken met jongens en meisjes in de puberleeftijd was de regisseuse/choreografe eveneens te spreken: „Ze hadden het wel eens moeilijk om elke repetitie twee uur lang geconcentreerd te maken. „De kostuums moeten ook móói zijn. Het gaat tenslotte om de show." Miauw Ook het herschrijven van de mu ziekpartituren was een tijdrovende klus. De musical is eigenlijk af gestemd op een groot orkest, ter wijl de Texelse „Oliver" werd uitgevoerd door een zevenper- soons combo onder leiding van Ruud Nooy. De muzikanten waren gerecruteerd uit o.a. Texelse fanfare-orkesten, popbands en de muziekschool. De voorbereidingen waren niet vergeefs, want de mu ziek kwam goed uit de verf. In sommige taferelen zorgde het or kestje met dreigende klanken voor een beklemmende sfeer (zoals tij dens het nummer „Knaap te koop") en op andere momenten wist men een gevoelige snaar te raken. Humor ontbrak met: toen de bruut Mr. Bumble (Aris van Zeijlen) de kat een schop gaf, liet cornetspeler Dick Bousma tot ver maak van het publiek een jammer lijk miauwtje klinken. Decor Een goede keus was het functio nele decor, bestaand uit zwart witte elementen, opgetrokken in twee verdiepingen en voorzien van enkele nissen, hoeken en gaten. Door deze sobere vormgeving (naar een ontwerp van Rob Val kenburg) ging de aandacht geheel uit naar wat op het podium te zien is. Met uitgekiende belichting kwam het decor echter toch tot le ven en was in elke scène mede be palend voor de sfeer. Bovendien vergrootte het de choreografische i-agm ireter Hitecol en zijn Jeugdbende. blijven. Maar ze hebben het alle maal goed gedaan." Kostuums Dankzij de schitterende kostume ring zal „Oliver" de toeschouwers bijblijven als een kleurrijke show. Voor elke scène is gezocht naar basiskleuren, die het best passen bij het tekstgedeelte. De muziek en de belichting sluiten daarbij aan, waardoor één bepaalde sfeer wordt opgeroepen. Magda Brom- mersma, die samen met Wil de Leeuw de kleding vervaardigde, liet in de voorbereiding niets aan het toeval over. Om een goed beeld te krijgen verdiepte ze zich in het modebeeld van 1850-1900. „Moderne kleuren wilde ik per se vermijden. Soms moesten vele lappen stof worden geverfd om de juiste tint te krijgen." Toch was het niet de bedoeling om alleen histo- variatie-mogelijkheden, waarvan uitgebreid werd geprofiteerd. „Oli ver" werd hierdoor een musical vol afwisseling. Jeugd Aan de musical werd meegedaan door ruim een dozijn jongens en meisjes. Ondergeschikt was hun rol zeker niet. Al meteen nadat het doek openging stonden ze op de planken als weeskinderen en later keerden ze uitgebreid terug als le den van Fagins jeugdbende. De eerste scène was gelijk een fraaie, waarmee de bedoeling van de re gisseuse om het verhaal in „sfeer beelden" te vertellen prima werd uitgedrukt. De in lompen gestoken kinderen verorberen met identieke bewegingen hun bordje gortepap, onder het strenge toeziend oog van Mr. Bumble. Als Oliver Twist het waaat een extra nnrtie te vra- De armoede en tucht waarmee Oliver opgroeit wordt hierdoor in één klap duidelijk. Ontdekking Lotte bij de Leij als Oliver was een ontdekking. Qua aankleding en blikken kon ze goed doorgaan voor een jongetje, haar spel was echt en de zang zuiver. Ze liet zich niet imponeren door de entourage en viel geen moment uit haar rol, hoewel op het toneel toch flink met Oliver werd gezeuld. De paar jaar oudere Marije Schoo speelde eveneens overtuigend een jon- gensrol. Als het bendelid Dodger maakte ze een stoere indruk en zelfs tijdens een zuiver gezongen solo probeerde ze jongensachtig te klinken. Bijrollen zonder zang waren er verder voor de jeugdspe lers Jasper Keizer (lekker brutaal) en Martijn Beers. Zeggingskracht De rol van bendeleider Fagin was bij routinier Fteter Riteco in uiterst goede handen. Extravagant uitge dost leefde Riteco zich helemaal uit. Weliswaar behoort hij niet tot de topzangers van het gezelschap, maar met veel zeggingskracht wist hij dat te compenseren, met als hoogtepunt de solo ontboezeming „Als ik naga". Rite co maakte geen échte slechterik van Fagin; hij was wel een sluwe bendeleider, maar eentje met sym pathieke trekjes. Ook Irisabella Bakker -bijna onher kenbaar door een lange, blonde pruik- was als het hoertje Nancy één van de sterren van de avond. Met Anneke Brons vormde ze een Spelers en medewerkers nemen na afloop een staande ovatie In ontvangst. veel jonge, enthousiaste mensen samen te werken en drie avonden achtereen voor een uitverkochte zaal te staan. Handenwrijvend Menno Stam en Lies Bremer vormden als de doodgraver Mr. Sowerberry en diens echtgenote een merkwaardig stel. Stam kwam in het slotbedrijf subtiel handenwrijvend op de proppen toen hij een lijk ontwaarde en Lies Bremer kreeg met haar mimiek de lachers op haar hand toen ze pon tificaal op een doodskist ging zit ten. Kleine bijrollen waren er voor een vijftal leden, terwijl anderen als figuranten in verschillende ge daanten enkele malen op het podi um verschenen. Achter de schermen was het voor hen soms pijlsnel omkleden geblazen en ook grimeuse Juul Swarthoff moest af en toe wonderen verrichten. Mooiste massascène was zonder twijfel de uitbeelding van een droom, waarbij wit geklede figu ren zich in slow motion over het toneel bewogen. Met een heuse moord kreeg de wervelende voor stelling een dramatische ontkno ping, maar dat mocht de pret niet drukken. Het publiek beloonde spelers, muzikanten en medewer kers na afloop met een langdurige staande ovatie, die nog lang en prettig zal naklinken. Hendrik Jan Trooster in ontvangst. Judy Nieuwland. Louis Bakker en Aris van Zeijlen applaudisseren. Frans Hopman .Oliver", vrijdag 6 mei (première). Nog te zien op vrijdag 13 en zaterdag 14 mei, schouwburgzaal De Lindeboom, 20.00 uur. Uitvoering door musicalvereniging „Geen C te hoog". Spelers Lotte bij de Leij, Peter Riteco, Irisa bella Bakker, Anneke Brons, Gijs Ver schoor, Marije Schoo, Aris van Zeijlen, Judy Nieuwland, Ruud Beers, Menno Stam, Lies Bremer, Jasper Keizer, Theo van der Slikke, Marianne Dapper, Marieke van Dongeren, Rien van der Wilde, Anne Marie Gertenbach, Martijn Beers, Marieke Brommersma, Cor Jongejan, Liesbeth Lanser, Judith de Leeuw, Nadine Mögling, Sigrid Ramaker, Jolijn Smit, Marijke Stee nis, Pieter Waverijn, Marleen Bakker- Terwmdt, Fridt Blanken, Magda Brom mersma, Wim van der Gracht, Ger van Hotten, Ingrid Jongejan, Harry Komduur, Toos Maas. Sabine Rump, Elize van der Voort, Hendrik-Jan van der Zee en Louis Bakker. Het orkestje onder leiding van Ruud Nooy (links) kwam prima uit de verf. vivomscene was één van de hoogtepunten. paar apart, dat de hele bende -èn het publiek- op sleeptouw nam. O, ik gil Ronduit verpletterend was het op treden van Gijs Verschoor. Dat hij een geweldige stem bezit was bij menigeen al bekend, maar in „Oli ver" blijkt hij ook als acteur zijn mannetje te staan. Vanaf het eer ste moment imponeerde hij als de schurk Bill Sikes. Aris van Zeijlen, één van de stuwende krachten achter deze musicalproduktie, was bij vlagen heerlijk grof als Mr. Bumble. Ook als zanger was Van Zeijlen op dreef. Gevoelig was het duet „O, ik gil" met zijn tegen speelster Judy Nieuwland, die eveneens met zang en spel een goed niveau wist te bereiken. Gastspeler Ruud Beers vervulde een gedegen rol als Mr. Brownlow, de welgestelde heer bij wie Oliver uiteindelijk belandt. Voor de erva ren toneelspeler van Sint Jan was het naar eigen zeggen een ver kwikkende belevenis om met zo- Orkest. Tineke Schoo (piano), Gerhard Smeenk (viool), Nienke van Atteveldt (kla rinet), Rikus Kloosterhuis (bas), Dick Bousma (cornet), Coja van Arkel (dwars fluit) en Stefan Bousma (trombone). Produktiebegéleiding Yildou de Boer (re gie/choreografie), Ruud Nooy (muzikale leiding), Aris van Zeijlen (produktielei- ding), Magda Brommersma (kostuumont werp), Wil de Leeuw (assistentie kostuums). Rob Valkenburg (decoront werp), Fridt Blanken (decorbouw), Texel- tronic (licht en geluid), Juul Swarthof (grime). Anja Zijm (kapster), Maarten van Arkel (fotografie), Simon Smit (video), Cees Hin (posters en foto programma boekje), Robert van Hoften (vormgeving programmaboekje), DAC Den Helder (drukwerk). Maaike en Dick Raateland zorgden voor de ontvangst in de schouw burgzaal. Het blijft link om je fiets niet op slot te zetten. Daar kwam een 24-jarige inwoner van Den Burg donderdagavond achter, toen hij zijn rijwiel had gestald bij de SV Texel-kantine. Toen hij naar huis wilde gaan, was de fiets verdwe nen. Het betreft een oud herenmo del ter waarde van circa F100,-. Op 18 april jl. werd door onderge tekende bij de gemeente een be zwaarschrift ingediend tegen de verleende bouwvergunning voor plaatsing van een PTT zendmast op Hotel Juliana in De Koog voor het nieuw op te zetten mobiele au totelefoonnet. Nog voordat wij een ontvangstbe vestiging in huis hadden, kon men reeds in de TC van 22 april lezen, dat de mast maar een onschuldige sprietantenne zóu zijn en de om wonenden de mogelijke gevaren verder zelf aan het onderzoeken zijn. Onze verbazing hierover was groot, temeer toen er op dezelfde dag een artikel in de Helderse Courant verscheen, waar serieus op het probleem werd ingegaan. De gemeente Texel wilde volgens de HC informatie inwinnen over de mogelijke gevaren. Stomverbaasd waren wij, toen op 29 april onder „Geknipt" Dr. v. Rongen van de gezondheidsraad werd geciteerd met zijn bewering, dat deze zend mast absoluut ongevaarlijk zou zijn. Waarom en door wie werd dit artikel helemaal uit zijn verband gerukt? Waarom werd niet ge schreven dat dit slechts een deel van een correspondentie in het Al gemeen Dagblad uitmaakte tus sen Dr. v. Rongen en Prof. D. L. Rijnders, hoogleraar milieukunde aan de Universiteit van Amster dam. In het AD ontspon zich namelijk een felle discussie over de al dan niet schadelijke effecten van be doelde zendmasten, waarbij de uitlating „Straling zendmasten geen gevaar voor de gezondheid" (zie Geknipt) door Prof. Rijnders als loze kreet werd betiteld. Dat dit inderdaad het geval is bleek maar al te duidelijk, aangezien onderge tekenden vijf dagen voor publica tie een telefoongesprek met Dr. v. Rongen hadden om nadere infor matie. Tijdens dit gesprek ver zocht van Rongen ons echter om onze bevindingen en literatuur over het onderwerp aan hem toe te sturen, aangezien hij zelf nau welijks over enig materiaal hiero ver beschikte. Wij vragen ons nu af, waarop hij zijn artikel in het AD gebaseerd heeft. En dan nog te weten dat er pas over één of twee jaar uitspraak zal worden gedaan door de gezondheidsraad omtrent de gevaren van zendmasten, en Dr. v. Rongen als wetenschappe lijk secretaris aan die gezond heidsraad verbonden is. In hetzelfde AD verscheen boven dien een artikel van Dr. L. Beelen, bedrijfsarts uit Lage Mierde, die ook heel duidelijk op de gevaren wees en inmiddels een gerechtelij ke procedure heeft aangespannen tegen de PTT inzake plaatsing van een vergelijkbare zendmast in Brabant. Ons bezwaarschrift is gebaseerd op uitgebreid literatuuronderzoek, wetenschappelijke expertises, het verschijnen van diverse artikelen door vakkundigen, instanties en zelfs het gerechtelijke intrekken van plaatsingsvergunningen op grond van mogelijke gezondheids gevaren, zowel in binnen- en bui tenland. Het door ons verzamelde materiaal ligt inmiddels ook bij de gemeente ter inzage. Het lijkt nu wel of er voordat er überhaupt enige uitspraak om trent deze materie is gedaan „mooi weer gespeeld wordt" om wille van de PTT-belangen, En dat, terwijl de PTT zich intussen hult in een waas van geheimzinnigheid m.b.t. het verschaffen van infor matie. Houdt dit soms verband met de op korte termijn te plaat sen (of zelf inmiddels geplaatste) „sprietantenne" op de reeds aan wezige zendmast in Den Burg...?! Het enige dat wij vragen is: neem het zekere voor het onzekere Als de PTT niet zwart op wit kan aan tonen dat betreffende zendmast geen gevaar oplevert voor de ge zondheid, plaats deze mast dan buiten de bebouwde kom. Is dat teveel gevraagd? F. Bergsma - Wormgoor B. Schahidi - De Koog. Op Hemelvaartsdag (donderdag! houdt Wandelsportvereniging „Het Gouden Boltje" de traditio nele vogelwandeltocht. De start is in de Kaapsnol aan de Badweg in De Koog. De tocht voert langs bossen, heidevelden maar ook langs weilanden en het strand. De afstanden zijn 5, 10, 15, 20 en 30 kilometer. De start is voor de 30 km van 10 tot 11.00 uur, de 20 km start van 10 tot 12.30 uur en overi ge afstanden van 10 tot 14.00 uur. Het startbureau sluit om 18.00 uur. Het inschrijfgeld voor alle af standen is f 5,00 en zonder herin nering f2,50. Op deze inschrijf gelden genieten leden na overleg ging van hun lidmaatschap een korting van F1,00. Verdere infor matie over deze of andere wandel tochten bij B. Roest, tel. 14451. De volgende gelegenheid dat men met WSV Het Gouden Boltje kan wandelen is de Avondvierdaagse, die van 6 tot en met 9 juni wordt gehouden. Inschrijvingen voor de ze tocht op 27 mei. Wegens de examens worden de trainingsuren van Tevoko van 16 t/m 30 mei in de OSG-zaal gege ven. I.v.m. het naderende einde van het seizoen zijn er ook trai ningsuren samengevoegd. Woensdag: 18.30-19.30 jeugd; 19.30 - 21.00 dames 1-2 en 3; 21 00 - 22.30 he ren 1-2-3-4 en recreanten. Donderdag: 20.00-21 30 dames recreanten Vriidag: 17.00-18.00 jeugd. WOENSDAG 11 MEI 1994

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1994 | | pagina 7